P. 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

|Views: 212|Likes:
Published by Siti Fatimah Jabar

More info:

Published by: Siti Fatimah Jabar on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

[KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMASA

]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
AHLI KUMPULAN: Amidah binti Anna Maharani binti Mohamed Norfazida binti Mardi Siti Norliana binti Mohd Nor

yang bermaksud perasaan kasih kepada kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. • Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. • Pada amnya. . rasional dan bernas. perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar.APAKAH MAKSUD FALSAFAH? • Berasal dari Greece.

arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.APAKAH MAKSUD FALSAFAH PENDIDIKAN? • Falsafah pendidikan diertikan sebagai pedoman. .

. Rukun Negara.LATAR BELAKANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN • Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan. serta ideologi dan budaya masyarakat Malaysia.

” . rohani. berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. berketrampilan.

 Berilmu pengetahuan. agama dan negara. Berakhlak mulia. masyarakat. Ini adalah kesinambungan daripada Matlamat Pendidikan Negara iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri : Percaya kepada tuhan. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. 1982). Bertanggungjawab kepada diri.MATLAMAT FPK Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. .

PERANAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) • Sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan. • Sebagai pengawal ke atas penyelewengan aktiviti daripada dasar pendidikan. bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. • Sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. • Sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum. keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. • Menghilangkan salah faham. • Menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara. • Sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. .

kebudayaan dan kecendekiaan masyarakat. masyarakat atau negara. ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan. . • * Memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia.PERANAN GURU vs FPK • * Mengelakkan daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. bertanggungjawab dan berguna. • * Menghormati masyarakat sebagai tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. keturunan dan agama. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral. institusi pendidikan dengan masyarakat. • * Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa.

Perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).IMPLIKASI (FPK) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NEGARA KITA • Implikasi terhadap kurikulum . .Perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. .

Perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. • Implikasi terhadap institusi pendidikan . rohani. sosial dan jasmani secara seimbang.Perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek.Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. . emosi. .Sambungan… • Implikasi terhadap pendidik .

sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual telah digubal bersesuaian dan selaras dengan hasrat FPK.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL • Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. (Rujuk : Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah) .

. penghayatan dan kritikan. imaginasi dan konsepsi murid. persepsi.• Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. • Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.

. • Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif..Sambungan. meningkatkan lagi kepekaan. • Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual.

keluarga. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. kritis.MATLAMAT PSV SEKOLAH RENDAH Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan negara. . Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. . menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. 9. 2. disiplin diri dan bertanggungjawab. 7. yakin diri. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. 3. kreatif dan meyeronokkan. kritis. 5. 6. 8. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. cermat dan selamat. 4. memupuk nilai-nilai kerjasama. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. dan 10.OBJEKTIF PSV SEKOLAH RENDAH Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1.

kreatif dan meyeronokkan. Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN OBJEKTIF SUBJEK PSV ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan suatu usaha berterusan OBJEKTIF PSV melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. jasmani. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. (JERIS) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. kritis. emosi dan rohani serta sosial. . menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan.

disiplin diri dan bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang berketrampilan dan berakhlak mulia Rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air.menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. .PERKAITAN FPK DENGAN OBJEKTIF SUBJEK PSV ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan OBJEKTIF PSV . masyarakat dan negara. . yakin diri. -memupuk nilai-nilai kerjasama.mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.

keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan.KESIMPULAN • Penyataan falsafah ini menggariskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasar kepercayaan. • Ini bermakna Falsafah Pendidikan Kebangsaan berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama supaya dapat melahirkan insan yang baik dan sempurna. .

terima kasih. .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->