KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU

DISEDIAKAN OLEH: Click to edit Master subtitle style JAMLEE RAMLE (PISMP PEMULIHAN)

8/30/12

KONSEP ETIKA • Etika merujuk kepada peraturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan perkara yang salah. Perkataan etika (ethics) berasal daripada perkataan Yunani ETHOS 8/30/12 yang bermaksud norma-norma. nilai- • .

• Bascom (2007): – Etika merupakan kewajipan. 1964: . • 8/30/12 American College Dictionary. ilmu mengenai suatu • Nikki (2009): – Etika merupakan pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakantindakan manusia dalam bahagian tertentu.

8/30/12 .KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN • Kod etika perguruan dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan disediakan dalam bentuk ikrar agar semua guru akan mematuhi dan menjaga imej profesion keguruan.

yang taat setia. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. guru-guru Malaysia. . yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang 8/30/12 dan yang percaya kepada demokrasi. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu.• “Kami.

8/30/12 . memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zamanberzaman dan menyediakan mereka untuk cabaran pada masa hadapan. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka.• Melalui pendidikan.

” 8/30/12 . maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggitingginya.• Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya.

• Memastikan guru menjalankan tanggungjawab terhadap pelajar. masyarakat dan negara. 8/30/12 . ibu bapa.KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU • Membantu guru bersikap profesional berdasarkan gari panduan yang telah diberi dengan mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub supaya menjaga imej baik profesionnya. dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat serta profesion keguruan.

• 8/30/12 Mengajar atau membimbing pelajar mengharapkan sebarang bayaran. • Bersikap adil terhadap semua pelajar. pertuturan dan tingkah laku yang betul. • Memberikan contoh cara berpakaian.TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. dengan ikhlas tanpa . • Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit pelajar.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA • Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. • • 8/30/12 . Tidak mendedahkan maklumat sulit yang diberikan oleh ibu bapa mengenai anakanak mereka. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang baik dengan ibu bapa.

Memupuk semangat patriotik dalam diri pelajar terhadap negara.TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA • Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Rukun Negara dan merosakkan kepentingan pelbagai pihak. Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat. Menggalakkan kerjasama antara guru dan ibu bapa. 8/30/12 • • • .

. Menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan komited. Tidak mencemarkan nama baik profesion.TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN • Mengelakkan diri daripada mencemarkan nama baik atau maruah seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. Sedia membantu rakan sejawat dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan profesion. 8/30/12 • • • • Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

3. Mengetahui batasan kerja. 5. APAKAH KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA BAGI SEORANG GURU PERMULAAN? 1. diri semasa 2. 8/30/12 .BAGI ANDA. Menjaga kualiti profesion guru 4. Sedar dan ambil tahu tangunggjawab terhadap semua pihak. Panduan kepada menjalankan tugas. Membentuk sahsiah guru.

“Action is the foundational key to success” SEKIAN.TERIMA KASIH “POUNSIKOU ” Click to edit Master subtitle style 8/30/12 .