KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU

DISEDIAKAN OLEH: Click to edit Master subtitle style JAMLEE RAMLE (PISMP PEMULIHAN)

8/30/12

nilai- • .KONSEP ETIKA • Etika merujuk kepada peraturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan perkara yang salah. Perkataan etika (ethics) berasal daripada perkataan Yunani ETHOS 8/30/12 yang bermaksud norma-norma.

1964: .• Bascom (2007): – Etika merupakan kewajipan. • 8/30/12 American College Dictionary. ilmu mengenai suatu • Nikki (2009): – Etika merupakan pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakantindakan manusia dalam bahagian tertentu.

8/30/12 .KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN • Kod etika perguruan dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan disediakan dalam bentuk ikrar agar semua guru akan mematuhi dan menjaga imej profesion keguruan.

yang taat setia. .• “Kami. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu. yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang 8/30/12 dan yang percaya kepada demokrasi. guru-guru Malaysia. yang bertanggungjawab dan berkebolehan.

• Melalui pendidikan. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zamanberzaman dan menyediakan mereka untuk cabaran pada masa hadapan. 8/30/12 .

• Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya.” 8/30/12 . maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggitingginya.

masyarakat dan negara. • Memastikan guru menjalankan tanggungjawab terhadap pelajar.KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU • Membantu guru bersikap profesional berdasarkan gari panduan yang telah diberi dengan mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub supaya menjaga imej baik profesionnya. dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat serta profesion keguruan. ibu bapa. 8/30/12 .

dengan ikhlas tanpa .TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. • Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit pelajar. • Memberikan contoh cara berpakaian. pertuturan dan tingkah laku yang betul. • Bersikap adil terhadap semua pelajar. • 8/30/12 Mengajar atau membimbing pelajar mengharapkan sebarang bayaran.

• • 8/30/12 .TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA • Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang baik dengan ibu bapa. Tidak mendedahkan maklumat sulit yang diberikan oleh ibu bapa mengenai anakanak mereka.

Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat. Menggalakkan kerjasama antara guru dan ibu bapa.TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA • Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Rukun Negara dan merosakkan kepentingan pelbagai pihak. Memupuk semangat patriotik dalam diri pelajar terhadap negara. 8/30/12 • • • .

Menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan komited. 8/30/12 • • • • Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Sedia membantu rakan sejawat dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan profesion. Tidak mencemarkan nama baik profesion. .TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN • Mengelakkan diri daripada mencemarkan nama baik atau maruah seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa.

3. 5. Menjaga kualiti profesion guru 4. diri semasa 2. Panduan kepada menjalankan tugas.BAGI ANDA. 8/30/12 . APAKAH KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA BAGI SEORANG GURU PERMULAAN? 1. Mengetahui batasan kerja. Membentuk sahsiah guru. Sedar dan ambil tahu tangunggjawab terhadap semua pihak.

“Action is the foundational key to success” SEKIAN.TERIMA KASIH “POUNSIKOU ” Click to edit Master subtitle style 8/30/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful