P. 1
Instrumen Dunia Muzik Kssr Band 1 Hingga 6

Instrumen Dunia Muzik Kssr Band 1 Hingga 6

|Views: 190|Likes:
Published by Has Ismail

More info:

Published by: Has Ismail on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2015

pdf

text

original

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B1D1 Mengenal pasti elemen muzik

Eviden

B1D1E1 Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen muzik

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B2D1 Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik

Eviden

B2D1E1 Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam kuiz

Instrumen - Soal jawab /Kuiz

Aktiviti

- murid mendengar rakaman dan menjawab soalan berkaitan secara lisan

Contoh Item

Rujuk lampiran : Soalan lisan elemen muzik 1-5

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B2D1 Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik

Eviden

B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis

Instrumen

- lembaran bekerja

Aktiviti

- murid menjawab secara menulis

Contoh Item

Rujuk lampiran kerja

Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat Instrumen 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Murid melakukan pergerakan berlari anak ( tempo cepat ) dan berjalan ( tempo lambat ) 3. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru memperdengarkan laguSiapa Gurau Senda ( tempo cepat) dan lagu Selamat Pagi (tempo lambat) 2. Guru memberi arahan kepada murid 2. Murid membuat pergerakan Contoh Item B3D1E1 1. Guru membuat pemerhatian .

Guru memperdengarkan kesan bunyi ( CD2 Track 21) 2. Murid membuat pergerakan B3D1E2 Contoh Item 1. Murid membuat pergerakan angkat tangan ( pic tinggi ) dan turun tangan ( pic rendah ) 3. Guru membuat pemerhatian .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah Instrumen 1. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru memberi arahan kepada murid 2.

Guru memperdengarkan lagu duet ( contoh lagu: Kalau Berpacaran ) 2. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan Instrumen 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru memberi arahan 2. Murid menjawab soalan . Guru meminta murid membezakan suara lelaki dan perempuan 3. Murid menjawab soalan Contoh Item B3D1E3 1. Soal jawab Aktiviti 1.

Pemerhatian Aktiviti 1. Guru membuat pemerhatian . Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E4 Menepuk detik Instrumen 1. Murid menepuk tangan mengikut detik 3. Murid melakukan pergerakan Contoh Item B3D1E4 1. Guru memainkan keyboard 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru memberikan arahan 2.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru memainkan alat perkusi 2. Guru membuat pemerhatian. Murid mengangkat kad imbasan Contoh Item B3D1E5 1. . Guru memainkan kayu tik tok ( bunyi pendek ) dan simbal ( bunyi panjang) 2. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek Instrumen 1. Murid membezakan bunyi pendek dan bunyi panjang dengan mengangkat kad imbasan 3. Kad imbasan Aktiviti 1. Pemerhatian 2.

Guru mengajuk bunyi haiwan Aktiviti 2. Murid membezakan vokal tebal dan vokal nipis secara lisan . Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis Instrumen 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru mengajuk bunyi harimau (vokal tebal ) dan kucing (vokal nipis) 2. Murid memberi jawapan Contoh Item B3D1E6 1. Soal jawab 1.

Guru memainkan lagu Mari Menyanyi 2. Guru membuat pemerhatian . Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E1 Menyanyi mengikut detik Instrumen 1. Pemerhatian Aktiviti 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Murid menyanyi sambil mengikut detik B3D2E1 Contoh Item 1. Guru memainkan lagu 2. Murid menyanyi sambil menepuk paha mengikut detik lagu 3.

Guru memainkan lagu Nenek Si Bongkok Tiga 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. 3. Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E2 Menyanyi mengikut tempo Instrumen 1. Murid menyanyi mengikut tempo B3D2E2 Contoh Item 1. Pemerhatian Aktiviti 1. Murid menyanyi mengikut tempo dengan diiringi minus one. Guru membuat pemerhatian . Guru memainkan lagu 2.

Guru memperdengarkan rakaman 2. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja. Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E3 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut Instrumen 1. Pemerhatian 2. Guru memperdengarkan rakaman bunyi petir ( dinamik kuat )dan titisan air ( dinamik lembut ) 2. Murid menjawab soalan B3D2E3 Contoh Item 1. Lembaran kerja Aktiviti 1. .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.

Gurumemperdengarkankesanbunyi. (tempo cepatdanlambat) .LaguSiapagurausenda (CD 1 track 7). (tempo lambat) 2.Gurumemintamuridmembuatpergerakkan : .B3D1E1 ( Bergerakmengikut tempo cepatdanlambat) Arahan 1.tempo cepat berjalan – tempo lambat B3D1E2 (Membandingkan pic tinggidan pic rendah ) Arahan 1. Guru menyuruhmuridmembuatpergerakan : berlarianak . (CD2 track 21) 2. Guru memainkanlagu.LaguSelamatpagi (CD 1 track1). (tempo cepat) .

Muridmembezakansuaralelakidanperempuan.angkattangan – (pic tinggi) turuntangan – (pic rendah) B3D1E3 (Membandingkanwarna ton suaramanusialelakidanperempuan) Arahan 1. Guru memperdengarkanlagu duet kepadamurid. (contohlagu: KalauBerpacaran) 2. .

Guru memainkan keyboard Guru menyuruhmuridmenepuktanganmengikutdetik. B3D1E5 (Membandingkanbunyipanjangdanpendek) Arahan 1. 2. Guru memainkanduaalatperkusi .B3D1E4 (Menepukdetik) Arahan 1.

(bunyipendek) .. Mintamuridmenjawabsuara yang didengarsamaadabunyivokaltebal ataunipis .kayutiktok. suaratebal : harimau suaranipis : kucing 2.simbal. (bunyipanjang) 2. Guru membuatsuaratebaldannipis. Guru memintamuridmengangkatkaduntukmembandingkanbunyipanjangdanpendek _______________ ______________________ B3D1E6 ( Membandingteksturvokaltebaldannipis) Arahan 1.

B3D2E1 (Menyanyimengikutdetik) Arahan 1. Guru memainkanlagumarimenyanyi (CD 1 track 3) Guru menyuruhmuridmenyanyisambilmenepukpahamengikutdetik . 2.

Guru memainkanlaguNenek Si Bongkok Tiga( CD1 Track 18 ) 2.B3D2E2 (Menyanyimengikut tempo) Arahan 1. . MintamuridmenyanyikanlaguNeneksi BongkokTigamengikut tempo dengan iringan minus one.

( CD2 track 7) (dinamikkuatdanlembut) Muridmenulislembarankerja : gambarpetir (dinamikkuat) gambartitisan air ( dinamiklembut) _______________________________ ______________________________ . 2.B3D2E3 (Menyanyidengandinamikkuatdanlembut) Arahan 1. Guru memperdengarkanrakamanbunyipetirdantitisan air.

Contoh CD 2 Track 01 dan 02 Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu Guru bersoal jawab tentang tempo lagu Guru membuat permerhatian .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul   Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Aktiviti Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan Contoh Item B4D1E1 Guru memainkan lagu .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul   Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Aktiviti   Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah Contoh Item B4D1E2  Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan menggunakan kibod/piano  Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi  Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang terdapat dalam lagu tersebut  Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7. .

B4D1E2 .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul   Instrumen Bersoal jawab Gambar Aktiviti ARAHAN GURU: Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia ARAHAN MURID: Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul Contoh Item Gambar Rujuk Lampiran B4D1E3 .

3. CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI .B4D1E3 NAMA: _______________________________ .Murid menandakan (/) diperdengarkan. TAHUN: ________________ pada gambar mengikut ton suara yang 1. 2.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E4 Menepuk detik dengan betul    Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Skor Lagu Aktiviti  Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi Contoh Item Skor Lagu Selamat Pagi Rujuk Lampiran B4D1E4 B4D1E4 .

- Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI .

DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

B4D1E6 NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________ tebal nipis tebal nipis tebal nipis tebal nipis Pentaksir : __________________________________________________________________________ Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________ .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

B4D2E1 NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________ Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan. Pentaksir: _____________________________________________________________________ Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________ .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut. Pentaksir: _____________________________________________________________________ Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________ .B4D2E2 NAMA: __________________________ - TAHUN: ______________ Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E3 Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

Guru membuat demonstrasi kepada murid 2. Pemerhatian 2. Guru memainkan contoh tempo cepat dan lambat dengan keyboard 3. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid . Murid membuat aktiviti dengan aktiviti sendiri Contoh Item B5D1E1 Arahan : 1. Guru memainkan lagu (contoh : Gajah Menari dan Siapa Gurau Senda) 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat Instrumen 1. Guru menyuruh murid melakukan aktiviti gerakan berdasarkan tempo yang didengar 4. Soal jawab Aktiviti 1.

Soal jawab 2. Lembaran kerja Aktiviti 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid menyatakan pic secara bertulis Contoh Item Lampiran B5D1E2 . Guru menunjukkan contoh pic kepada murid 2.

Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic tinggi pada skor/senikata Contoh : Tandakan senikata yang mempunyai pic tinggi pada skor . Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendah pada skor/senikata b. Guru memainkan contoh pic rendah dan tinggi 2.B5D1E2 Arahan : 1. Murid menyatakan pic yang didengar secara bertulis a. Guru memainkan lagu Mari Menyanyi 3.

Contoh : Tandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendah Rendah tinggi. rendah tinggi Mari menyanyi Pic rendah. pic tinggi Itu melodi .

Murid menyatakan warna ton samada kasar. Gajah Menari ( CD1 track 11 ) d. Guru menperdengar contoh warna ton 2. garau dan sebagainya . Murid memberi respon secara lisan Contoh Item B5D1E3 Arahan : 1. lembut. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru memperdengarkan berapa buah lagu Contoh : a. CD 2 track 12 2. nyaring. Lagu dengan vokal perempuan c. Guru meminta murid menyatakan vokal samada lelaki atau perempuan. 3. Murid menyatakan jenis suara 4. Hong Chai Mei Mei ( CD1 track 21 ) e.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat Instrumen 1. Lagu dengan vokal lelaki b.

Murid menyanyi lagu sambil memainkan alat perkusi mengikut detik 4. Murid menyanyi lagu sambil menepuk tangan mengikut detik 3. Pemerhatian Aktiviti Guru memainkan contoh lagu Murid memberi respon secara gerakan dan permainan alat perkusi Contoh Item B5D1E4 Arahan : 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E4 Menepuk detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. Guru memainkan lagu ( bebas ) 2. Guru membuat pemerhatian kepada aktiviti murid .

Lembaran Kerja Aktiviti 1. Guru memainkan bunyi yang pelbagai 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid memberi respon secara bertulis Contoh Item Lampiran B5D1E5 .

Keretapi Basikal : Panjang : Pendek Contoh lembaran kerja : Soalan 1 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi Soalan 2 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi Soalan 3 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi . Bunyi perkusi seperti simbal dan kastanet b. 2. Guru memainkan contoh bunyi panjang dan pendek Contoh : a.B5D1E5 Arahan : 1. Bunyi keyboard dalam not krocet dan semibrif c. Murid menandakan pada gambar yang mewakili bunyi panjang atau pendek.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian 2. Soal Jawab 3. Lembaran kerja Aktiviti Murid menyatakan tekstur vokal tebal atau nipis secara lisan Contoh Item B5D1E6 Arahan : Guru memainkan lagu CD2 track 18 (nipis) dan track 19 (tebal) Murid menyatakan tekstur vokal pada laghu yang didengar secara lisan Guru membuat pemerhatian .

Guru memainkan lagu (bebas) 2. Guru meminta murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu 3. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu dengan betul dan tepat 4.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian Aktiviti Murid memberi respons dengan memainkan alat perkusi Contoh Item B5D2E1 Arahan : 1. Guru membuat pemerhatian .

Kad Imbasan Aktiviti Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditunjukkan oleh guru Contoh Item Lampiran B5D2E2 . Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat Instrumen 1.

Guru membuat pemerhatian Contoh Kad Imbasan Dinamik Kuat Dinamik Lembut CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 . Lagu Gajah Menari b. Murid memainkan perkusi mengiringi lagu 3.B5D2E2 Arahan : 1. CD 2 track 07 2. Guru menunjukkan contoh kad imbasan yang menunjukkan dinamik kuat dan lembut 4. Guru memainkan lagu (bebas) Contoh : a. Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditetapkan 5.

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 .

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E4 Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat dengan betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item .

Contoh : berkawat dengan pelbagai variasi 3. Pemerhatian Aktiviti 2. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid . Guru memberi arahan kepada murid untuk melakukan aktiviti Contoh Item B6D1E1 Arahan : 1. Guru memainkan beberapa lagu yang berlainan tempo Cadangan lagu : 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat Instrumen 1. Guru menyuruh murid memberi respon terhadap lagu didengar dengan membuat gerakan mengikut kreativiti sendiri.

Murid menjawab secara lisan dan bertulis Contoh Item Lampiran B6D1E2 . Soal jawab 2. Lembaran Kerja ( skor lagu ) Aktiviti 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E2 Membanding pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat Instrumen 1.

Guru menyediakan sebuah skor lagu yang pernah murid pelajari.Minta murid menandakan pic yang tertinggi dan terendah pada skor tersebut dengan menggunakan ikon pilihan guru sendiri.Lampiran B6D1E2 Soalan: . .Menandakan pic tinggi dan pic rendah secara ikon pada skor lagu yang diberi. Pemerhatian: . .

.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E3 Membanding warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian: .Meneka bunyi suara orang dewasa (lelaki dan perempuan). Soal jawab Aktiviti 1. 2. Pemerhatian 2.Minta murid nyatakan bunyi suara tersebut sama ada lelaki atau perempuan.Guru memperdengarkan bunyi percakapan di antara 2 orang dewasa (lelaki dan perempuan). Murid menjawab soalan secara lisan Contoh Item B6D1E3 Soalan: . . Guru bersoal jawab dengan murid. .Minta murid mengajuk semula bagaimana suara lelaki dan perempuan.

Buat satu persembahan aksi secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. . Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2. Pemerhatian: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru membuat pemerhatian Contoh Item B6D1E4 Soalan: .Minta murid membuat aksi untuk menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut.Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid. .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian: . Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2. Pemerhatian Aktiviti 1. .Minta murid menepuk mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu. Guru membuat pemerhatian Contoh Item B6D1E5 Soalan: . .Guru memperdengarkan sebuah lagu.Menepuk mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari.

Lembaran kerja Aktiviti Guru menyuruh murid menandakan senikata lagu yang panjang dan pendek pada senikata lagu yang didengar Contoh Item Lampiran B6D1E6 .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E6 Membanding bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian 2.

.Minta murid menandakan garisan panjang dan pendek di bawah perkataan berdasarkan lagu yang pernah dipelajari. Pemerhatian: .Guru menyediakan sebuah lirik lagu yang pernah murid pelajari. Contoh skor lagu. .Buat garisan panjang pada perkataan yang dinyanyikan dengan panjang.B6D1E6 Soalan: . dan buat garisan pendek pada perkataan yang dinyanyikan dengan pendek.

Lembaran kerja Aktiviti 1. Murid membuat pola irama mengikut kreativiti sendiri sepanjang 4 bar Contoh Item Lampiran B6D1E7 . Guru menyediakan lembaran kerja 2. Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat Instrumen 1.

Minta murid membuat pola irama sendiri sepanjang 3 bar.Buat improvisasi pola irama ciptaan sendiri. .B6D1E7 Soalan: . Pemerhatian: . Contoh : 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lembaran Kosong 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 .Guru menyediakan 1 bar pola irama.

Murid menyatakan perbezaan vokal pada lagu Contoh Item B6D1E8 Soalan: .Menyatakan perbezaan tekstur vokal tebal dan nipis daripada 2 buah lagu yang didengari. . Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E8 Membanding tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat Instrumen 1.Murid dikehendaki menerangkan perbezaan vokal tebal dan nipis daripada lagu yang diperdengarkan. Jenis Suara (CD 1 track 09 ) 2. Guru memainkan beberapa buah lagu 2. Lagu duet yang mempunyai vokal lelaki dan wanita . Soal Jawab Aktiviti 1. Pemerhatian: .Guru memperdengarkan 2 buah lagu yang mempunyai tekstur vokal tebal dan nipis. Contoh Lagu : 1.

. Guru menyuruh murid memainkan alat perkusi mengikut detik Contoh Item B6D2E1 Soalan: . Soal jawab Aktiviti 1. Pemerhatian 2.Mainkan alat perkusi mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari.Guru memperdengarkan sebuah lagu. Pemerhatian: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. .Minta murid mainkan alat perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.

Pemerhatian 2. Lembaran kerja Aktiviti 1. Murid mengiringi lagu dengan permainan alat perkusi secara dinamik Contoh Item Lampiran B6D2E2 .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat Instrumen 1. Guru memainkan lagu 2.

Guru meletakkan simbol dinamik pada skor / senikata lagu .Guru perdengarkan sebuah lagu.Murid diminta memainkan alat perkusi mengikut dinamik kuat dan lembut mengikut kreativiti mereka mengiringi sebuah lagu. .B6D2E2 Soalan: . . Contoh : : Dinamik kuat : Dinamik Lembut .Mainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut mengiringi sebuah lagu Pemerhatian: .Guru menunjukkan skor / senikata lagu berkaitan.

Minta murid menyanyi sambil menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut. .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E3 Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat Instrumen 1. . Pemerhatian: . Guru menilai persembahan murid 2.Buat satu persembahan nyanyian secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Murid menyanyi dengan mud yang sesuai Contoh Item B6D2E3 Soalan: .Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid. Pemerhatian Aktiviti 1.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid dalam kumpulan 2. Memilih murid untuk mengetuai persembahan secara bergilir

Contoh Item

B6D2E4 Soalan: - Mengetuai satu persembahan dalam kumpulan memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E5 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut kuat secara betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid secara berkumpulan 2. Memilih murid secara rawak sebagai ketua kumpulan

Contoh Item

B6D2E5 Soalan: - Membuat persembahan berkumpulan memainkan alat perkusi sambil menyanyi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat tanpa muzik iringan. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E6 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

1. Guru memberi contoh corak irama 2. Murid mencipta corak irama dengan kreativiti sendiri dan memainkannya

Contoh Item

Lampiran B6D2E6

Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid untuk memainkan corak irama ciptaannya serta menggunakan alat perkusi dengan betul dan tepat.Mainkan alat perkusi mengikut corak irama/pola irama ciptaan sendiri mengiringi sebuah lagu. Contoh : 1 Murid 1 Murid 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lembaran Kosong 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 .B6D2E6 Soalan: . Pemerhatian: .

Skor/senikata lagu Aktiviti Guru meminta murid membuat persembahan secara solo Murid menyanyi secara dinamik dengan kreativiti sendiri Contoh Item Lampiran B6D2E7 . Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E7 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara bentuk dan kuat Instrumen 1.

.Murid meletakkan tanda dinamik pada lagu dengan kreativiti sendiri .Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid dalam persembahan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat.Buat satu persembahan nyanyian secara solo dengan dinamik kuat dan lembut.Murid menyanyi secara dinamik mengikut skor/senikata lagu Pemerhatian: . Contoh : : Kuat : Lembut .B6D2E7 Soalan: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->