Kumpulan 5

• Suku kata KV Membaca suku kata KVKV Membaca suku kata KVKV Mengisi tempat kosong KV + KV Membaca ayat KVKV Latihan KVKV

a ba ca da be ce de

e be ce de

i bi ci di

o bo co do

u bu cu du

fa
ga ha ja

fe
ge he je

fe
ge he je

fi
gi hi ji

fo
go ho jo

fu
gu hu ju

ba bo be

b
bu

bi

Baca suku kata di bawah

lo la

ri bu

to ka

pi ki

mu su
me

ka du
ja

ci ni
ke

ku la
li

Baca ayat di bawah

_______

Cari suku kata tersembunyi su la du mu bi ka ku da ja ri tu ka ma na

fa
gi he

ya
ma ro

za
ju ci

ru
nu ku

pe
qa ki

di
bo la

sa
bu da

ka
la bu 1. sudu
4. ciku 8. cili

be
gi cu

ha
da qi

na
hi du

va
ye lu

ri
ci fe

mu
li le

2. kuda 6. bola

3.muka 7. labu

Suaikan gambar dengan perkataan

mata

paku
bola roti dadu feri