PJPK TINGKATAN 1

BAB 5 GAYA HIDUP SIHAT
5.3 PENYALAHGUNAAN BAHAN

1. Senaraikan 4 jenis dadah :
a) …………………………………
b) …………………………………
c) …………………………………
d) …………………………………

2. Nyatakan 4 punca penyalahgunaan dadah :
a)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
b)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
c)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
d)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

3. Nyatakan 3 kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu :
a) ………………………………………………
b) ………………………………………………
c) ………………………………………………

4. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit AIDS
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..