P. 1
Kepimpinan Yang Berkesan Boleh Membawa Perubahan Kepada Tingkahlaku Kakitangan Organisasi

Kepimpinan Yang Berkesan Boleh Membawa Perubahan Kepada Tingkahlaku Kakitangan Organisasi

|Views: 224|Likes:
Published by Ahmad Syazwan Omar

More info:

Published by: Ahmad Syazwan Omar on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

KEPIMPINAN YANG BERKESAN BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA TINGKAHLAKU KAKITANGAN ORGANISASI

KEPIMPINAN YANG BERKESAN IALAH KEPIMPINAN YANG BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA ORGANISASI, SIKAP SERTA TINGKAHLAKU KAKITANGAN. JABATAN PENDIDIKAN JAS MANI DI IPG KKB Oleh Mohd.Yazid Bin Deraman Ketua Jabatan mydyazid@gmail.com. RINGKASAN EKSIKUTIF Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berkesan. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat.dan mencapai wawasan organisasinya. Pemimpin yang berkesan

mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Di Institut Perguruan Kota Bharu, Pengarah adalah pemimpin atau peneraju dan merupakan orang yang akan menentukan halatuju organisasi dan kaitangan. Pemimpin IPKB adalah perancang, misi organisasi, menentukan matlamat, memberi keutamaan terhadap pencapian matlamat organisasi. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan, iaitu peminpin yang dapat menigkatkan martabat organisasi. Berdasarkan fakta dibuktikan dalam penulisan ini, kepimpinan di organisasi saya sekarang telah memainkan peranan penting dalam kepimpinanya untuk mengubah organisasi dan juga sikap kakitangan. Kewibawaan dan kecermerlangan kepimpinan di IPKB mempunyai perkaitan dan

pengaruh yang kuat ke atas kualiti produk (guru pelatih) dalam usaha mencapai

wawasan pendidikan negara bertaraf dunia dan merialisasi wawasan Plan Induk Pembagunan Pendidikan. Kepimpinan yang berkesan kakitangan kometmen tinggi

dedngan moto,Gigih, Iltizam, Cemerlang, IPKB akan meneraju perubahan. Kepimpinan ialah aktiviti mempengaruhi individu supaya berusaha mencapai objektif kumpulan atau organisasi. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi kelompok, mengarah aktiviti mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan tidak boleh lari dari pengaruh mempengaruhi pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin penting dalam pembentukan dan hala tuju organisasi. Kepimpinan berlaku apabila seorang mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha kearah pencapaian sesuatu objektif organisasi. Kepimpinan ialah seni atau satu proses mempengaruhi kegiatan manusia mencapai gol organisasi. Kunci dalam kepimpinan ialah pengaruh. pengaruh ini memainkan peranan yang dominen dalan kejayaan sesuatu kepimpinan. Organisasi yang berjaya dibezakan dengan organisasi tidak berjaya bergantung kepada gaya kepimpinan yang dinamik dan efektif. Kejayaan organisasi bergantung kepada kepimpinan yang berwibawa. Sekolah yang berkesaan dipimpin oleh pengetua yang cemerlang (Abd.Karim 1989). Atang Long dalam kajiannya pada 1991 mendapati sekolah-sekolah yang mempunyai kejayaan yang tinggi dalam bidang akademik adalah dipimpin oleh pengetua yang mempunyai kepimpinan yang berkesan. Pakar pengurusan dan psikologi menjelaskan tiada satu bentuk kepimpinan yang tertentu mencapai matlamat organisasi, oleh itu kepimpinan terbuka kepada perubahan dan kedaan persekitaran.. Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu, ini kerana pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan,

memyumbang kepakaran . Kemahiran termasuk. pemimpin misti bertindak sebagai jurutera perubahan. pengelolaan. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. penilian. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . termasuk membina dan memngekalkan moral tinggi dikalangan kakitangan. kreativiti dan memberi sokongan kepada kakitangan. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. membezakan keberkesanan sekolah ialah kepimpinan pengetua. mengalakkan inovasi. organisasi dan perubahan sikap . Kepimpinan Berkesan (Husin. penjadualan dan penyelarasan.salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Menurutnya ada 4 peranan pemimpin untuk mencapai perubahan kakitangan:1 Mempunyai kemahiran teknikal. mahir manupulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Tumpuan misti kepada teknik pengurusan dan pentadbiran yang cekap. 2 Pemimpinan berperanan sebagai jurutera manusia.1993) dalam buku. kurikulum. Peminpin sewajarnya mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia dalam organisasi. 3 Pemimpin utama organisasi. Ia misti mahir dalam pengurusan. atau pencerapan yang berkesan. Pengetua berkesan ialah pengetua yang memainkan peranan sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan jelas tentang organisasinya dan kaki tanganya. Kepimpinan pengetua yang dinamik dan bersungguh merupakan pembolehubah membawa kejayaan sekolah. perancangan. dignosis keperluan kakitangan.

Mengikut (Jaafar 1992) terdapat garis-garis panduan kakitanganya :1. agresif. Pemimpin turun kebawah. kemahijran. membimbing. Mengadakan aktiviti sosialisasi kakitangan dan pelajar. Kebanyakan pemimpin terdiri dari mereka yang berpengaruh. yang boleh digunakan untuk menjadi pemimpin berkesan dan membawa perubahan keoada organisasi dan . pengurusan bilik darjah dan memberi galakan inovasi serta mengemukakann idea-idea baru pada kakitangan. Pengetua juga sebagai jurulatih atau guru kepada guru. mengetuai upacara rasmi. prestagi kakitangan. pengetua juga harus meningkatkan pengetahuan. penilian diri dan peningkatan kenyakinan diri. berperanan sebagai pemerhati.membina pada profesioan mereka. menunjuk ajar dan sentiasa memupuk semangat kerjasama. tujuan atau wawasan sesuatu perkara yang hendak dicapai. Kepimpinan pengetua yang berkesan dapat memperbaiki tabait kerja kakitanganya ke arah kemajuan sekolah.4 Pemimpin simbolik. mentafsir dan memperkokohkan nilai. kepakaran. sebagai ketua yang memberi isyarat tentang nilai. Para penyelidik dan ahli tiori dalam pendidikan mengatakan pengetua yang berkesan menyelia dan membimbing guru. pintar. Disamping itu juga sentia memberi sokongan kemahiran pengajaran. kepercayaan dan unsur budaya menjadikan organisasi itu unit. pembimbing dan sebagai tempat rujukan dalam organisasi. Pemimpin periu membuat keputusan. . cuba mengenali kakitangan dengan lebih dekat 5 Pemimpin budaya. Upacara memberi hadiah. penghargaan dapat mengekalkan imej dan prestasi organisasi. berinisiatif dan mempunyai kenyakinan diri dan kebolehan menyelia. melihat sekitar organisasi. penyelaras. kepentingan . berusaha mencari. pelasjar dengan budaya organisasi.

Rakan sependidikan (Educational partner). Memahami gaya tersendiri untuk mengekalkan keadaan fleksibel supaya dapat menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang berkenaan. Dia menyampai dan mempercayai matlamat dan tujuan tugasnya. Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja. bertanggungjawaab dan ingin menyelesaikan. menyakin kakitangan untuk berusaha mencapai matlamat organisasi. Memenuhi keperluan kakitangan. Penyokong pendidikan. Sebagai Model Pendidikan – Sebagai model dapat mengubah tingkahlaku guru. Ahli Falsafah sekolah . Mempercaya perkara yang baik tentang orang lain. Guru berkongsi kepercayaan dan sokongan melalui perpaduan yang wujud. Pemimpin berkeupayaan mendorong. persenel yang bijak . 4. Bertindak sebagai pemimpin. Pemimpin berkesan membentuk matlalmat untuk dijadikan panduan staf. 3. 4. Bertindak seperti yang dijangka dan yang di inginkan oleh pengikut agar sanjungan setaraf dengan pemimpin Kajian tentang Teacher Perceptions of principle’s leadership as Related to School Efekteniveness (Geltner 1981). berusaha secara kolektif mencapai matlamat pengajaran. 2. 3.2. Sebagai rakan sejawat oleh guru dalam hubungan dengan pelajar dan ibu bapa. . Pemimpin yang berkesan. Mengetahui dan mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan. 6. 5.Sumber untuk mendapat sokongan. lima peranan Pengetua yang berkaitan dengan keberkesanan pentadbiranya:- 1.Pengetua merupakan orang penting kehidupan mereka di sekolah. Sokongan pengetua berkesan dan mendalam kepada guru dan profesion semenjak bertugas dan sentiasa kekal dan diperkukuhkan. Berpengetahuan dalam prestasi pelajar. menguatkuasa peraturan yang terancang dan rapi untuk melaksanakan tugas.

  Stiven Corvey (1989) dalam bukunya. lebih hebat dari kedaan asal.Ken Blanchard pengarang buku ”Thed One Minutes Manager” menyatakan : Bila memikir perubahan kita sering memikir perkara yang lepas. Pemimpin yang berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. kita secara fitrahnya mahu meletak perkaraperkara kembali kepada keadaan asal. melakukan lonjakan guantum dengan merubah dan meruntuh tembok penghalang utama yang menolak perubahan ( Resist Change). inovasi. Pemimpin yang berkesan dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. Pemimpin IPKB yang lepas dan sekarang sentiasa bersedia menganjak paridma. Memulakan perubahan pendidikan (Educational innovator). menyatakan dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status ‘ Orang-orang yang paling berkesan’ iaiatu tahap ’memenangi peribadi’. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik.5. Guru merasakan mereka terlibat membuat keputusan refomasi sekolah. Setiap orang mempunyai tolerensi yang berbeza terhadap perubahan Sekali pun perubahan telah berlaku. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. The Saven Habits of Highly Effektives People.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Peneraju pelaksanaan inovasi sekolah. Kesimpulannya.Meneraju Perubahan Wawasan kepimpinan IPKB dewasa peka kepada perubahan pesat dunia pendidikan. bukan perkara yang kita dapat. Kepimpinan berkesan IPKB .dan ’memenangi . Perubahan wujud hasil pengembelengan guru dan pengetua.

Cabaran pendidikan masa kini sangat memerlukan kepimpinan IPKB berubah mengikut peredaran dan cabaran pendidikan alaf baru. saya memerlukan pasukan benar-benar komited. perubahan tidak akan terjadi tampa pengerak atau penyebabnya.Pendidikan Bertaraf Dunia ”Pendidikan bertaraf dunia.publik’. ”Sememangnya tugas ini amat berat.amanah. Tiga tabiat (habit) yang fundsmental bagi seseorang memenngi diri peribadi adalah:   Jadilah proaktif (Be Proactive) Mula dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the end in mind) Buat dahulu perkara pertama (Put first things first) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersonal) tabiat yang perlu diamalkan ialah:   Fikir menang-menang (Think Win-Win) Fahami dulu kamudian minta difahami (Seek first to understand and then to be understood) Sinergy (Synergize) Tajamlah mata gergaji (Sharpen the saw)   Berdasarkan kepada kenyataan diatas. jujur dan sanggup berkerja keras untuk memastikan segala perancangan kita dapat kita laksanakan dengan cekap dan berkesan. merupakan satu komitmen kepimpinan IPKB masa kini dalam menyumbang dan memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ditingkat ke .PIPP ms 30 1. sektor pendidikan dan wawasan IPKB menjana tenaga pengajar memerlukan perubahan dan anjakan paridma yang dapat merintis ke arah alaf baru dalam segala aspek..” YB Dato Sri Hisamudin Tun Husin On-Perutusan Tahun Baru 2006. dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Sebagai negara yang sedang berkembang pesat mencapai wawasan 2020.

masyarakat. tetapi bersaing dengan seluruh masyarakat dunia. budaya. komprehensif dan menyeluruh dalam menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua.Untuk memastikan wawasan negara tercapai Plan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dirangka sebagai garis panduan pembangunan pendidikan yang bersepadu. kritis.Perutusan tahun baru 2006-PIPP ms 118 2. Kepimpinan pendidikan masa kini terutama kepimpinan IPKB harus berubah ke arah. menjana idea ke arah penbangunan tamadun ilmu. budaya dan pengayatan Islam Hadari dan era globalisasi . budaya fikir.arah standart yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain. dalam merencana idea dan perancangan yang koperehensif bagi merialisasikan wawasan ini. Kepimpinan IPKB peka pada perubahan dalam membantu pembentukan sikap kakitangan dalam penghayatan PIPP. membawa implikasi dan impak yang serius kepimpinan pendidikan guru masa kini. telah bersedia dengan wawasan melahirkan genarasi pendidik guru yang mengamalkan. anak-anak kita tidak lagi bersaing sesama mereka. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Misi Nasional dalam jangka 15 tahun akan datang beriltizam menjadikan modal insan kelas pertama selaras dengan dengan sistem nilai. Dalam wacana Dasar Pendidikan negara. Instuitut Pendidikan Guru dan kepimpinannya . Pemimpin di organisasi IPKB telahpun memberi Malaysia menjadi negara maju yang teguh. pendidikan bertaraf dunia meletakkan . Kepimpinan IPKB tidak terkecuali. kreatif dan inovasi. ’ Kita perlu ingat bahawa sini tampa sempadan ini.’ YB Dato’Sri Hasamudin Tun Husin .. bersatu. Hanya manusia yang berdaya fikir dapat bersaing di medan antara bangsa. bangsa dan negara. memberi penekanan yang tinggi melahirkan . selaras dengan plan PIPP dan memfokuskan pengurusan masa depan bagi membentuk dan menyediakan landasan yang kukuh membentuk generasi bangsa Malaysia yang akan datang dan corak pembangunan negara .

Menjadi misi dan visi IPKB untuk menyediakan bakal guru masa depan yang cemerlang. gemilang dan terbilang seperti ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujusn untuk memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan’ YB Datuk Seri Abdullah Abdullah Badawi.Perutusan pelancaran PIPP ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal ibsan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa. konsultasi. Kepimpinan IPKB sekarang telah berusaha dan bergerak membina landasan budaya profesionalime keilmuan pada kakitangan dengan kompitensi pengkulihan. IPKB organisasi pendidik guru tertua di Malaysia dan terunggul di Kelantan Sebagai orfganisasi latihan guru yang dinamik. gaya pemikiran. dimana segala perubahan yang berlaku sekarang adalah direncana.fokus utama dalam perancangan sedia ada agar enam teras ini di hayati progranm-program Institut dengan cemerlang perancangan dalam PIPP. Perubahan masa kini menuntut kepimpinan yang berkesan dan kakitangan yang dinamik yang berperestasi cemerlang segi keilmuan. YB Dato’Sri Hishamuddin Tun Hussen. sikap.Perutusan pelancaran PIPP Perubahan pendidikan guru di IPKB.IPKB kini misti menghadapi cabaran lebih hebat lagi untuk menghasil guru permulaan di alaf bara negara maju selari dengan wawasan 2020 dan hasrat kepimpinan negara. dalam . penyelidikan dan pembinaan modal insan minda kelas pertama. Dari dulu dan sekarang IPKB membukti keunggulan dan kewibayaan melahirkan ribuan tokoh pendidik dan pemimpin masyrakat. Perubahan meningkatkan kualiti kecemerlanan pendidikan guru yang dibuat kepimpinan sekarang . dilaksana dan dipantau oleh kepimpinan untuk meningkatkan keupayaan sebagai intitusi perguruan yang pertama dan yang utama. Jika dicantum dengan sejarah dan masa depan .

Pusat latihan guru bestari Kelantan 7..Fokus kecermerlangan dan kepakaran setiap jabatan dan institutsebagai panda aras kecemerlangan 5.Ed (Hons) Primary Mathemetics. pengurusab berwawasan serta mempunyai hala tuju yang jelas menjadi teras kepada kejayaan (Edaris Abbu Bakri-2005-Pengurusan Strategik . 10. kepada guru sekolah . Budaya IPKB.University of Hertfordshire England.-Mengeluarkan Diploma Perguruan. Pengurusan strategik berasakan misi/visi/objektif dan piagan pelanganag. Program kembar dengan universiti dalam negara. 3. Pusat latihan guru J-Qaf dan Guru SAR Kelantan. Pentadbiran dan mengurusan berteraskan kualiti pengurusan berpandukan pengurusan kualiti MS ISO 2000..Ed Tesl) 8.telah disokong secara kolektif dan strategik oleh kakitangan . UITM dan USM. Antara perubahan dan cabaran di IPKB ke alaf baru: 1. Untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa perubahan kepimpinan yang berkesan. 4. Perkongsian pintar dengan Universiti Malaysia Kelantan.Kursus dalam perkhidmatan dan kursus pendek disekolah.& Universiti Terbuka Malaysia. 6. Program kembar dengan universiti luar negara. Sumber rujukan padagogi. 2. Ijazah Pendidikan.B.menegah dan rendah di Kepimpinan IPKB melalui pengurusan strategik Kepimpinan yang berkesan melalui pengurusan yang strategik diamalkan di IPKB untuk memastikan organisasi IPKB bersaing dengan dunia mencabar ini. 9. Universiti Mahjong –B. Naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan.

CEMERLANG. aktiviti Institut dan Jabatan dan pentadbiran untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.Hj Abd. Beliau dengan kerjasama Ketua-ketua jabatan dapat mempengaruhi kakitangan berusaha .dan pengurusan strategk yang berkesan. Pemimpin IPKB (Pengarah) mempunyai kualiti sebagai pemimpin yang berkesan meneraju perubahan IPKB. Pemimpin terdahulu di IPKB telah memimpin dengan cemerlang dan meletak asas yang kukuh kepada kepimpinan sekarang bagi meneraju perubahan dam pendidikan guru. mengarah serta menyelaras tugas. Keberkesanan gaya kepimpinan ini di lihat pertalian dan kesan kepada iklim organisasi dengan menggunakan Iventeri Persepsi Terhadap Iklim Organisasi ( WES-Work Environment Acale).Hj Sallehudin Abd Wahab..) bertajuk ’Gaya kepimpian IPKB dengan iklim organisasi’ menggunakan Iventori Diskriktif Tingkah Laku Ketua (SBDQ – Sepervisory Behevior Description Questionnaire) berdasarkan kepada tingkahlaku pertimbang (consideration). Bagaimana kepimpinan IPKB memain peranan untuk menangani. Dapatan kajian membuktikan kepimpinan yang berkesan telah memberi kesan kepada perubahan organisasi . GIGIH.Hj Mohamad Othman dan Tn. sikap dan tingkah laku kaitangan untuk mengekalkan kecemerlangan insitusi dibawahnya. ILTIZAM. Pendayautama Struktur (Initiating). Kajian kepimpinan IPKB (Yazid 1997. Th. Mereka ini adalah Pengarah berwibawa dan cemerlang dan telah memimpin IBKB dengan cemerlang dalam menongkak arus dan menghadapi cabaran pendidikan hari ini.konsep dan aplikas.Rahman. Ketiga pengarah sebelum ini memimpin Instuitut ini berdasarkan kepada kepimpinan yang berkualiti. membawa dan mengekalkan perubahan organisasi dan memastikan kakitangan berkhidmat dengan selari dengan Moto IPKB. Penekanan kepada pengeluaran (Production Emphesis) dan sensiviti sosial (Social Sensitivity). Kepimpinan sekarang mempunyai ciri kepimpinan yang berupaya menetapkan matlamat. 1 Merujuk kepada Razali Mat Zain (1989) dalam buku’ Tiori Kepimpinan Dalam Pengurusan’ saya menganalisa peranannya dan kekuatan yang ada pada kepimpinan IPKB i.(Lampiran I ). Selepas kajin tiga pengarah meneraju kepimpinan IPKB iaitu Tn.

2 Sabri Saleh (1998) ’ Kepimpinan Sekolah Berkesan’ dalam Seminar Sekolah berkesan. baik dalam mesyuarat. di Perlis . menjelaskan tiga kualiti pengetua yang berkesan dan ciri-ciri saya melihat digunakan dalam kepimpinannya. Pengerusi atau ketua jabatan yang berkenaan dengan program akan berbincang dengan beliau dan melapor secara rasmi dalam mensyuarat Majlis . iv. pensyarah. Beliau akan pengesahan matlamat yang hendak dicapai. ii Memberi Kepuasan kakitangan dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. memenuhi dan memberi perhatian keperluan ahli. merasa puas dengan pekerjaanya.1998. Membuat pemantauan program dan aktiviti atau hasil kerja pekerja. terutama mendapat sokongan dan kerjasama kakitangan terutama ketua jabatan dan iii. mampu. Pengarah saya mahir dan jelas halatuju dan fokus (Misi. Sekiranya ada kelemahan dan kecuai tindakan pembetulan akan dilakukan dengan segera. Tiada sifat pemarah malah bersifat kesempurnan. Negeri atau Kebangsaan (Lampiran II. Beliau sentiasa merujuk dan bertindak berdasarkan Piagam Pelanggang IBKB dalam perlaksanaan MS ISO ( Lampiran IV ).mencapai objektif IPKB melahirkan guru berwatak. Visi) organisasi dan merialisasinya.III) ii. Institut. Teguran ditempat kerja atau melalui mesyuarat Staf dan Ketua Jabatan dan ia penambahbaikan membaiki prestasi tersebut.) ii. Kepada organisasi dan kakitangan beliau meletakkan harapan yang tinggi mencapai hasrat yang dibena bersama. (Lampiran. iii Yakin dengan kepimpinan. Pelbagai langkah drastik beliau lakukan. i. Ia Menetapkan tempah masa (time –Frame) menyiapkan satu tugasan. Minat luas pelbagai aktiviti organisasi dan kakitangan. berani merencana tindakan untuk mencadang arahan.Pelbagai program dilaksanakan dimana Pengarah menjadi Penasihat atau peraju dan hasilnya mendapat kejayaan baik peringkat. percakapan dan sikapnya ialah ke arah untuk mencapai misi dan visi Institut. berketerampilan dan berkesan dalam profesion perguruan. membuat keputusan secara berhemah. v.

audit dalaman. VII) 4 5 Mohd. audit pematuhan.menyelaras manual prosedur kerja bersama ketua jabatan dan ahli majlis IPKB. (lampiran. Ia.ms 49) dalam bukunya ’Asas Pentadbiran” Pemimpin berkesan adalah ketua kumpulan. Pembahagian tugas. pemandu.V) dan mesyuarat majlis kualiti dan penambahbaikan kualiti ( Lampiran V I) 3 Dr.Robiah Sadin (1998. i. merupakan usaha penambahbaikan . pemantauan pajlis kulliti . Pra –MKSP. perancangan Jabatan atau bahagian dengan peruntukan dipohon nadi utama pengerakan aktiviti Institut dan meneraju perubahan.Untuk memastikan pejalana MS ISO mengarah berupaya meningkatkan kemahiran dan keterampilan tinggi dan berkualiti mengurus IPKB. Belia memberi keutamaan komitmen.menyelaras kegiatan . Melalui. mesyurat majlis kualiti. Laporan penambaibaikan kepimpinan IPKB kosisntesi menyediakan perkhidmatan berkualiti . Pengarah ii.pengurusan pentadbiran profesianal (Lampiran. menunjukan komitmen tinggi mengurus aktiviti jabatan dan beliau akan membuat semakan dan pemantauan terancang melalui penilian program pertengahan tahun dan akhir tahun dan dilapor dalam mesyuarat perancangan.pemimpin membuat tindakan dengan mengerakan strukrur berasaskan intarksi pelbagai bahagian . Memimpin dan mengurus melalui sistem kualiti.Konsep KAIZEN ditekan untuk menjamin organisasi terus bersaing.BPG. i. pemegang dan pengerak prosedur kualiti . Usaha mementukan kemantapan sistem kualiti MS ISO 9000. dan pengurusannya dan pengayatan budaya kualiti kepada kakitangannya yang berkonsep kepada keperluan pelanggang. mempengaruhi kegiatan setiap bahagian untuk mencapai keberkesan organisasi.Alshari (1998) Kertas kerja ’Kepimpinan berkualiti pengerak kearah keberkesanan pengurusan organisasi efektif) dalam Kolikium Nasional Angkatan Kepimpinan Abab ke 21.ISO-9000).Mengurus melalui majlis kualiti MS ISO 9000.merupakan dokumen yang penting di gunakan oleh kepimpinan kepimpinan Instutut dalam memastikan perjalanan mengikut perancangan dan landasan yang. Pengarah ialah Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Pengarah pengerusi pelaksana dan Ketua Jabatan sebagai Pemegang Dokumen Kualiti MS ISO. Pengarah meneraju kepimpinan untuk membina.(MS.

mestikan satu analisa dibuat status kepakaran kakitngan dan keterluan untuk menigkat kepakaran dan standard ditetap oleh ISO di patuhi. Kompentensi pensyarah dan pekerja. program keilmuan penyelidikan dan sokongan dalam menyiapkan penyelidikan amalan IPKB. berasaskan kepada empat peranan iaitu pengajara. Sistem yang mantap dan menyesuaikan dengan keperluan pelanggang.Kepimpinan IPKB 7 sekarang faham akan keperluan memenuhi kehendak pelanggang.Kepimpinan IPKB.( lampiran VIII) ii. dan perhidmatan.Organisasi penyelidikan di IPKB sebagai pusat pengajian tinggi dan pendidikan guru yang unggul.Seminar penyelidikan peringkat Inastitut.Ilmu dan . (lampiran IX) 6 Hussin Mahmood (1993. dalam negeri. Pengarah melibatkan diri aktif dalam Mesyuarat pemantau. penyelidikan. merupakan eset penting yang bagi menjamin pelanggang mendapat perkhidmatan yang memuaskan.Jurnaal ekademik IPKB menjadi tanda aras kepakaran penyelidikan dan sumbangan pensyarah. Institut dan BPG. dan luar negara. Merit kopentensi alat yang digunakan oleh oleh kepimpinan IPKB dalam program Pembangunan Latihan Staf pensyarah serta kakitangan diberi peluang berkursus dan mendapat kepakaran bidang di Institut . Jurnal penyelidikan . pensyarah yang ada kopentensi layak menyampikan kepakarannya. jika hendak mencapai Misi.Staf . memberi sokongan staf perubahan amalan kerja harian. mengumpul maklumat amalan baru organisasi dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program. . penerbitan. visi dan objektif organisasi. Penerbitan melaui majalah Kijang Mas .ms 136) mengulas kajian oleh Leithwood dan Montgomery pengetua berkesan ialah mengalakkan staf menilai dan meningkatkan lagi kecekapam profesional. Kepimpinan IPKB memastikan setiap jabatan membuat kajian tindakan terbaharu jabatan . Pengarah bercita-cita menjadikan warga Institut mempunyai budaya penyelidikan dan menjadikan organisasi penyelidikan penyelesaian malasah secara ilmiah dan sumbangan kepada globalisai ilmuan. Zon dan kebangsaan merupakan program tetap IPKB.

Keterampilan pensyarah dan kakitangan mengunakan teknologi sangat diambil berat oleh Pengarah. Keceriaan dan Keselamatan oleh Kementerian. interner. dan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. Di IPKB Pengarah akan memantau pelaksanaan kurikulum dan aktiviti pengajaran. Tahap pengajaran pensyarah. melalui Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Pepereksaan Pendidikan Guru dan Mesyuarat Pengurusan Profesional memastikan stadard penjaran pesyarah dibilik kuliah. Kebersihan.. word widewebs. Bawah kepimpinan IPKB akan mengambil bahagian pertandingan 3K.s. IPKB telah mengadakan ’link program dengan Universiti of Herffordshire England. Kepimpinan IPKB mengambil berat tentang persekitaran kerja dan belajar yang kondusif. teknologi digital. dan persekitaran yang bersih. diukur melalui standard kualiti yang ditetapkan iaitu penilian oleh ketua jabatan dan persepsi guru pelatih kepada pensyarah melalui soal selidik di akhir semester. Borang metrit kopentensi digunakan oleh pentadbir mengukur tahap pengunaan ICT kakitangan. kerana yakin organisasi dan kakitanganIKB telah dapat mengubah minda dan memberi sumbangan kepada persekitaran kerja yang kondusif. Penswastaan kebersihan dan berkerja berdasarkan kepada konsep gotong diamalkan di IPKB.m. 9 Untuk menghadapi cabaran dan bersaing dalam era globalisasi kepimpinan IPKB melangkah dengan bijak untk memastikan Institut ini menjadi pusat multimedia intrektif.Kepimpinan yang berkesan dan meneraju perubahan misti berfokus artikulasi kurikulum.) 10 Mohamad (1999.ac.herts. Bilik kuliah dinaik taraf ddengan kemudahan ICT.kepada kakitangan yang mahir atau belum mahir.. Kursus-kursus dijalankan dalaman atau diluar setiasa dijalankan. Ketua pembelajaran melalui e-mail. Pengurusan Pendidikan) .( Lampiran X ) 8 Menurut Dato’Abdul Shukur Abdullah (1998) masa merasmi Kolokium Nastional Angkatan Kepimpinan Abab 21 mengatakan salah satu ciri-ciri kepimpinan berkesan ialah menentukan iklim organisasi yang positif dan kondusif.kepakaran ini diterjemah dalam Pengajaran & Pembelajaran dan melatih guru berwatak yang diperlukan di sekolah. perpustakaan bertaraf IPT. ceria dan selamat. melalui program Study Net (www.studynewt.9) bukunya ‘Cermin.uk). SD-ROM dan bahan . (Lampiran XI. Kemudahan Internet dijabatan.

persepsi pelajar .. penilian kepada pensyarah dan melapor kepada mesyuarat jabatan. tetapi kehendak objektifnya.jabatan akan membuat penilaian dan analisis.Pemerhatian saya.O. (Lampiran XIII) prosedur analisis S. Pensyarah mencapai standard di kehendaki meningkatkan lagi ke standard lebih tinggi. PEMBIKNAAN WAWASAN . Pengarah dan kepimpinan IPKB menggunakan MS ISO sebagai ukuran standard hendak dicapai. DENTIFIKASI KEPERLUAN DAN PROSEDUR DIRANGKA SECARA ’LINER ATAU SECARA ’CYCLICAL UNTUK MENJADIKAN . MPPP dan majlis kualiti .W. (lampiran XII).T digunakan bagi menangani perubahan organisasi dan kakitangan selaras dengan SEBAGAI SATU PROSES . Pesyarah yang tidak melepasi standard diarah oleh pengarah untuk mengambil tindakan supaya tahap kecemerlangan dikekalkan. Kepimpinan IPKB memastikan produk dihasilkan mematuihi kehendak pelanggang. AUDIT PERSEKITARAN . PERUMUSAN MISI .

New Jersey. Analisa SWOT dan model semak CIPP penambaihbaikan kerangka kerja .W. efektif dabn berkualiti. . Kesimpulan Pemimpin IPKB membuktikan keberkesabnasn kepimpinan meneraju perubahan organisasi dan kakitangan dengan misi. ledakan teknologi maklumat.  Keperluan menyesuaikan polisi  Keperluan menghadapi pelbagai respon masyarakat terutama pelanggang  Keperluan memenuhi kehendak dan permitaan kakitangan. AKTIVITI.  Keperluan menghadaapi perubahan. mempunyai keupayaan menigkatkan keefisyen. PELAKSANAAN DAN PENILAIAN Rajah Analisis S. PROSES DAN PREOSEDUR .Hill 1995.P. memerlukan peminpin IPKB yang berinovasi. Setiap Kepimpinan organisasi terutama pemimpin IPKB. kecekapan pengurusan untuk memastikan organisasi cemerlang dan terus bersaing.P ( Stufflebeam) digunakan.EFEKTIF DAN EFISYEN. PEMBENTUKAN STRATEGI . PENENTUAN MATLAMAT & OBJEKTIF . Cesec In Strategic Management.UNGGUL.(lampiran XIV) digunakan organisasi IPKB untuk memperlihatkan perubahan organisasi dan kakitangan ke arah menghasilkan guru yang berkualiti.T oleh C. Untuk mencapai tahap perubahan organisasi selaras dengan perubahan dUnia pendidikan masa kini C. konsisiten dan berfokus kepada keperluan pelanggang. Perubahan dunia pendidikan. kepercayaan dan mental. sentiasa membuat penambahbaikan berterusan. visi yang jelas dan kualitinya dipaparkan melalui personaliti.W. Kepiminan Organisasi yang berkualiti sekarang meneraju perubahan.I. Pengarah dan ketua-ketua jabatan akan membuat penilaian bedasarkan beberapa perkaran keperluan dalam analisis SWOT.O.

berinisiatif. sistem yang mantap akan menjamin sebuah organisasi terus berfungsi lebih efektif. Kejayaan IPKB sekarang ini berpunca dari kepimpinan berkesan. keikhalasan dan kematangan bertindak sesuai dengan perkembangan semasa dan kehendah kakitangan. keputusan secara kolektif dan pendekatan musyarah serta hubungan baik dengan agensi luar meletakktan kewpimpinan IPKB cemerlang dan dihormati. berinovasi dan semangat yang tinggi.sahsiah. kreatif. mistilah mempunyai kepimpinan berteraskan semangat ISO 9000.. Intitusi latihan guru yang dinamik. dan wawasan yang jelas. moto ’kepimpinan melalui teladan’ .dan berdaya saing. penglibatan semua warga dalam semua aktiviti. dilaksana dan dipantau secara sistematik supaya menjadi intitusi pendidik guru. Komitmen pihak pengurusan menjadi keutamaan dalam menentukan orgasisasi ke arah sistem kepastian kualiti. perubahan yang berlaku direncana. Kemajuan dan perubahan organisasi bergantung kepada individu dalam organisasi. Wawasan pengarah saya. penghargaan pada kakitangan. produktif. pemimpin yang berfikiran luas. perancangan berperingkat dan berterusan. Sistem kualiti yang diamalkan oleh IPKB akan menjaminkan penghasilan produk (guru permulaan terlatih) yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggang (sekolah) Keupayaan IPKB menyediakan pengurusan berkualiti. Peminpin yang yakin pada kepimpinan dan melaksanakan tugas di amanah..tampa pembaziran tenaga dan sumber. penampilan sebagai guru unggul.berpandangan jauh.Sebagai organisasi yang telah mendapat sijil MS ISO tahun 2004. pemimpin berdaya maju. menjadikan IPKB intitusi bestari dari segi hubungan insan. Komitmen kepimpinan IPKB mistilah meliputi aktiviti dan tindakan pengurusan dan penglibatan pemimpin mistilah secara total. yang bitara. yang pertama dan utama. (Lampiran XI ) . menggunakan kemudahan yang kondusif.

Kepimpinan Berkesan Sekolah. . Brent Davies. ( 1993). SA Sapre.Dom (1999). Perpektif Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pemasaran Strategi Sekolah. Pengfurusan. Kuala Lumpur : UtusanPublication & Distributors Sdn. (2005). MK Rustomy.Tengku Aziz (2004). Mengurus Kualiti Sekolah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Edaris Abu Bakri.BIBLIOGRAFI Abdul Shukur Abdullah (1991). Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.Shukur Mohd.NortcoteParkison. Jaafar Muhammad (1988) . Konsep Dan Aplikasi Untuk Pendidikan. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Neghara Malysia Berhad. (1992).Bhd. Pengurusan Organisasi. Linda Ellison. Petaling Jaya: Fajar Bakti Johd West-Burham. Idea-idea Hebat Tentang pemikiradan Tiori. Husin Mahmood. Pengurusan Strategi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Asas pengurusan . C.

Mohamad Abd.Bhd.Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. (2007). Yazid Deraman ( 1997).Kementerian Pelajaran Malaysia. Sharifah Madinah (2007). Kursus Penilaian Tahap kecekapoan. Kuala Lumur : Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Utusan Oublication and Distributors Sdn.Bhd. Selangor. : Pustaka Cipta Sdn. Kepimpinan Dalam Pengurusan. Pengurusan Dan Pentadbiran. PTS Profesional Publishing Sdn. .Bhd. Selangor: Pustaka Ilmi.Cermin Pengurusan Pendidikan. (2005). Ipoh : Multimedia Es Resources SAdn.Bhd. (1999). Gaya Kepimpinan Dengan Iklim Organisasi. Razali Mat Zain (1996) . Faktor Pengetua. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn. Thesis Sarjana.Asas Pentadbir Pendidikan. Putra Jaya : Pustakaan Negara Malaysia.Bhd. Yahya Don. Robiah Sadin ( 1998). Mok Soon Sang (2007).Rahman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->