P. 1
Kepimpinan Yang Berkesan Boleh Membawa Perubahan Kepada Tingkahlaku Kakitangan Organisasi

Kepimpinan Yang Berkesan Boleh Membawa Perubahan Kepada Tingkahlaku Kakitangan Organisasi

|Views: 225|Likes:
Published by Ahmad Syazwan Omar

More info:

Published by: Ahmad Syazwan Omar on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

KEPIMPINAN YANG BERKESAN BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA TINGKAHLAKU KAKITANGAN ORGANISASI

KEPIMPINAN YANG BERKESAN IALAH KEPIMPINAN YANG BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA ORGANISASI, SIKAP SERTA TINGKAHLAKU KAKITANGAN. JABATAN PENDIDIKAN JAS MANI DI IPG KKB Oleh Mohd.Yazid Bin Deraman Ketua Jabatan mydyazid@gmail.com. RINGKASAN EKSIKUTIF Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berkesan. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat.dan mencapai wawasan organisasinya. Pemimpin yang berkesan

mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Di Institut Perguruan Kota Bharu, Pengarah adalah pemimpin atau peneraju dan merupakan orang yang akan menentukan halatuju organisasi dan kaitangan. Pemimpin IPKB adalah perancang, misi organisasi, menentukan matlamat, memberi keutamaan terhadap pencapian matlamat organisasi. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan, iaitu peminpin yang dapat menigkatkan martabat organisasi. Berdasarkan fakta dibuktikan dalam penulisan ini, kepimpinan di organisasi saya sekarang telah memainkan peranan penting dalam kepimpinanya untuk mengubah organisasi dan juga sikap kakitangan. Kewibawaan dan kecermerlangan kepimpinan di IPKB mempunyai perkaitan dan

pengaruh yang kuat ke atas kualiti produk (guru pelatih) dalam usaha mencapai

wawasan pendidikan negara bertaraf dunia dan merialisasi wawasan Plan Induk Pembagunan Pendidikan. Kepimpinan yang berkesan kakitangan kometmen tinggi

dedngan moto,Gigih, Iltizam, Cemerlang, IPKB akan meneraju perubahan. Kepimpinan ialah aktiviti mempengaruhi individu supaya berusaha mencapai objektif kumpulan atau organisasi. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi kelompok, mengarah aktiviti mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan tidak boleh lari dari pengaruh mempengaruhi pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin penting dalam pembentukan dan hala tuju organisasi. Kepimpinan berlaku apabila seorang mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha kearah pencapaian sesuatu objektif organisasi. Kepimpinan ialah seni atau satu proses mempengaruhi kegiatan manusia mencapai gol organisasi. Kunci dalam kepimpinan ialah pengaruh. pengaruh ini memainkan peranan yang dominen dalan kejayaan sesuatu kepimpinan. Organisasi yang berjaya dibezakan dengan organisasi tidak berjaya bergantung kepada gaya kepimpinan yang dinamik dan efektif. Kejayaan organisasi bergantung kepada kepimpinan yang berwibawa. Sekolah yang berkesaan dipimpin oleh pengetua yang cemerlang (Abd.Karim 1989). Atang Long dalam kajiannya pada 1991 mendapati sekolah-sekolah yang mempunyai kejayaan yang tinggi dalam bidang akademik adalah dipimpin oleh pengetua yang mempunyai kepimpinan yang berkesan. Pakar pengurusan dan psikologi menjelaskan tiada satu bentuk kepimpinan yang tertentu mencapai matlamat organisasi, oleh itu kepimpinan terbuka kepada perubahan dan kedaan persekitaran.. Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu, ini kerana pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan,

3 Pemimpin utama organisasi. mengalakkan inovasi.salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . mahir manupulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. Ia misti mahir dalam pengurusan. Peminpin sewajarnya mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia dalam organisasi. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. 2 Pemimpinan berperanan sebagai jurutera manusia. Kepimpinan Berkesan (Husin. kurikulum. penjadualan dan penyelarasan. pengelolaan. pemimpin misti bertindak sebagai jurutera perubahan. Pengetua berkesan ialah pengetua yang memainkan peranan sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan jelas tentang organisasinya dan kaki tanganya. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya .1993) dalam buku. termasuk membina dan memngekalkan moral tinggi dikalangan kakitangan. membezakan keberkesanan sekolah ialah kepimpinan pengetua. perancangan. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. Menurutnya ada 4 peranan pemimpin untuk mencapai perubahan kakitangan:1 Mempunyai kemahiran teknikal. Kepimpinan pengetua yang dinamik dan bersungguh merupakan pembolehubah membawa kejayaan sekolah. Kemahiran termasuk. kreativiti dan memberi sokongan kepada kakitangan. memyumbang kepakaran . Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. atau pencerapan yang berkesan. penilian. Tumpuan misti kepada teknik pengurusan dan pentadbiran yang cekap. organisasi dan perubahan sikap . dignosis keperluan kakitangan.

prestagi kakitangan. membimbing. kepercayaan dan unsur budaya menjadikan organisasi itu unit. tujuan atau wawasan sesuatu perkara yang hendak dicapai. penyelaras. pintar. sebagai ketua yang memberi isyarat tentang nilai. penilian diri dan peningkatan kenyakinan diri. mentafsir dan memperkokohkan nilai.4 Pemimpin simbolik. kepakaran. penghargaan dapat mengekalkan imej dan prestasi organisasi. kemahijran. Pemimpin periu membuat keputusan. pelasjar dengan budaya organisasi. berperanan sebagai pemerhati. Mengikut (Jaafar 1992) terdapat garis-garis panduan kakitanganya :1. melihat sekitar organisasi. cuba mengenali kakitangan dengan lebih dekat 5 Pemimpin budaya. Para penyelidik dan ahli tiori dalam pendidikan mengatakan pengetua yang berkesan menyelia dan membimbing guru. Kepimpinan pengetua yang berkesan dapat memperbaiki tabait kerja kakitanganya ke arah kemajuan sekolah. pembimbing dan sebagai tempat rujukan dalam organisasi. Pengetua juga sebagai jurulatih atau guru kepada guru. agresif. Disamping itu juga sentia memberi sokongan kemahiran pengajaran. mengetuai upacara rasmi. . kepentingan . berusaha mencari. Kebanyakan pemimpin terdiri dari mereka yang berpengaruh. Upacara memberi hadiah. menunjuk ajar dan sentiasa memupuk semangat kerjasama. Mengadakan aktiviti sosialisasi kakitangan dan pelajar. Pemimpin turun kebawah. yang boleh digunakan untuk menjadi pemimpin berkesan dan membawa perubahan keoada organisasi dan .membina pada profesioan mereka. pengurusan bilik darjah dan memberi galakan inovasi serta mengemukakann idea-idea baru pada kakitangan. berinisiatif dan mempunyai kenyakinan diri dan kebolehan menyelia. pengetua juga harus meningkatkan pengetahuan.

Sebagai rakan sejawat oleh guru dalam hubungan dengan pelajar dan ibu bapa. Mengetahui dan mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan. Penyokong pendidikan. Mempercaya perkara yang baik tentang orang lain. berusaha secara kolektif mencapai matlamat pengajaran. 4. Pemimpin berkesan membentuk matlalmat untuk dijadikan panduan staf. 3. Dia menyampai dan mempercayai matlamat dan tujuan tugasnya. Rakan sependidikan (Educational partner). Bertindak seperti yang dijangka dan yang di inginkan oleh pengikut agar sanjungan setaraf dengan pemimpin Kajian tentang Teacher Perceptions of principle’s leadership as Related to School Efekteniveness (Geltner 1981). Sebagai Model Pendidikan – Sebagai model dapat mengubah tingkahlaku guru. Berpengetahuan dalam prestasi pelajar. 2. lima peranan Pengetua yang berkaitan dengan keberkesanan pentadbiranya:- 1. persenel yang bijak . 3.Pengetua merupakan orang penting kehidupan mereka di sekolah. Memahami gaya tersendiri untuk mengekalkan keadaan fleksibel supaya dapat menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang berkenaan. Memenuhi keperluan kakitangan. Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja. Ahli Falsafah sekolah . Pemimpin yang berkesan.2. menguatkuasa peraturan yang terancang dan rapi untuk melaksanakan tugas. Pemimpin berkeupayaan mendorong. Guru berkongsi kepercayaan dan sokongan melalui perpaduan yang wujud. 5. Sokongan pengetua berkesan dan mendalam kepada guru dan profesion semenjak bertugas dan sentiasa kekal dan diperkukuhkan. Bertindak sebagai pemimpin.Sumber untuk mendapat sokongan. 4. menyakin kakitangan untuk berusaha mencapai matlamat organisasi. 6. bertanggungjawaab dan ingin menyelesaikan. .

kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. menyatakan dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status ‘ Orang-orang yang paling berkesan’ iaiatu tahap ’memenangi peribadi’.   Stiven Corvey (1989) dalam bukunya.Ken Blanchard pengarang buku ”Thed One Minutes Manager” menyatakan : Bila memikir perubahan kita sering memikir perkara yang lepas. Pemimpin yang berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. bukan perkara yang kita dapat.Meneraju Perubahan Wawasan kepimpinan IPKB dewasa peka kepada perubahan pesat dunia pendidikan.dan ’memenangi . seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. melakukan lonjakan guantum dengan merubah dan meruntuh tembok penghalang utama yang menolak perubahan ( Resist Change). Kesimpulannya. Kepimpinan berkesan IPKB . Guru merasakan mereka terlibat membuat keputusan refomasi sekolah. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. lebih hebat dari kedaan asal. Perubahan wujud hasil pengembelengan guru dan pengetua. Memulakan perubahan pendidikan (Educational innovator). Peneraju pelaksanaan inovasi sekolah. kita secara fitrahnya mahu meletak perkaraperkara kembali kepada keadaan asal. inovasi. Pemimpin IPKB yang lepas dan sekarang sentiasa bersedia menganjak paridma. Pemimpin yang berkesan dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. Setiap orang mempunyai tolerensi yang berbeza terhadap perubahan Sekali pun perubahan telah berlaku. The Saven Habits of Highly Effektives People.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan.5.

perubahan tidak akan terjadi tampa pengerak atau penyebabnya.” YB Dato Sri Hisamudin Tun Husin On-Perutusan Tahun Baru 2006. ”Sememangnya tugas ini amat berat.. sektor pendidikan dan wawasan IPKB menjana tenaga pengajar memerlukan perubahan dan anjakan paridma yang dapat merintis ke arah alaf baru dalam segala aspek. merupakan satu komitmen kepimpinan IPKB masa kini dalam menyumbang dan memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ditingkat ke . jujur dan sanggup berkerja keras untuk memastikan segala perancangan kita dapat kita laksanakan dengan cekap dan berkesan.PIPP ms 30 1. Cabaran pendidikan masa kini sangat memerlukan kepimpinan IPKB berubah mengikut peredaran dan cabaran pendidikan alaf baru. Tiga tabiat (habit) yang fundsmental bagi seseorang memenngi diri peribadi adalah:   Jadilah proaktif (Be Proactive) Mula dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the end in mind) Buat dahulu perkara pertama (Put first things first) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersonal) tabiat yang perlu diamalkan ialah:   Fikir menang-menang (Think Win-Win) Fahami dulu kamudian minta difahami (Seek first to understand and then to be understood) Sinergy (Synergize) Tajamlah mata gergaji (Sharpen the saw)   Berdasarkan kepada kenyataan diatas.Pendidikan Bertaraf Dunia ”Pendidikan bertaraf dunia. dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu.amanah.publik’. saya memerlukan pasukan benar-benar komited. Sebagai negara yang sedang berkembang pesat mencapai wawasan 2020.

Untuk memastikan wawasan negara tercapai Plan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dirangka sebagai garis panduan pembangunan pendidikan yang bersepadu.. kritis. ’ Kita perlu ingat bahawa sini tampa sempadan ini. telah bersedia dengan wawasan melahirkan genarasi pendidik guru yang mengamalkan. pendidikan bertaraf dunia meletakkan . bersatu. Instuitut Pendidikan Guru dan kepimpinannya . tetapi bersaing dengan seluruh masyarakat dunia.Perutusan tahun baru 2006-PIPP ms 118 2.’ YB Dato’Sri Hasamudin Tun Husin . selaras dengan plan PIPP dan memfokuskan pengurusan masa depan bagi membentuk dan menyediakan landasan yang kukuh membentuk generasi bangsa Malaysia yang akan datang dan corak pembangunan negara . Kepimpinan pendidikan masa kini terutama kepimpinan IPKB harus berubah ke arah. komprehensif dan menyeluruh dalam menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. memberi penekanan yang tinggi melahirkan . Hanya manusia yang berdaya fikir dapat bersaing di medan antara bangsa. budaya dan pengayatan Islam Hadari dan era globalisasi . dalam merencana idea dan perancangan yang koperehensif bagi merialisasikan wawasan ini. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Misi Nasional dalam jangka 15 tahun akan datang beriltizam menjadikan modal insan kelas pertama selaras dengan dengan sistem nilai. budaya fikir. Pemimpin di organisasi IPKB telahpun memberi Malaysia menjadi negara maju yang teguh. Dalam wacana Dasar Pendidikan negara. masyarakat. anak-anak kita tidak lagi bersaing sesama mereka. bangsa dan negara. menjana idea ke arah penbangunan tamadun ilmu.arah standart yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain. budaya. membawa implikasi dan impak yang serius kepimpinan pendidikan guru masa kini. Kepimpinan IPKB tidak terkecuali. kreatif dan inovasi. Kepimpinan IPKB peka pada perubahan dalam membantu pembentukan sikap kakitangan dalam penghayatan PIPP.

dalam . dimana segala perubahan yang berlaku sekarang adalah direncana. Perubahan masa kini menuntut kepimpinan yang berkesan dan kakitangan yang dinamik yang berperestasi cemerlang segi keilmuan.Perutusan pelancaran PIPP ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal ibsan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa. Dari dulu dan sekarang IPKB membukti keunggulan dan kewibayaan melahirkan ribuan tokoh pendidik dan pemimpin masyrakat.IPKB kini misti menghadapi cabaran lebih hebat lagi untuk menghasil guru permulaan di alaf bara negara maju selari dengan wawasan 2020 dan hasrat kepimpinan negara. dilaksana dan dipantau oleh kepimpinan untuk meningkatkan keupayaan sebagai intitusi perguruan yang pertama dan yang utama. gaya pemikiran. gemilang dan terbilang seperti ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujusn untuk memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan’ YB Datuk Seri Abdullah Abdullah Badawi. YB Dato’Sri Hishamuddin Tun Hussen. IPKB organisasi pendidik guru tertua di Malaysia dan terunggul di Kelantan Sebagai orfganisasi latihan guru yang dinamik. konsultasi.fokus utama dalam perancangan sedia ada agar enam teras ini di hayati progranm-program Institut dengan cemerlang perancangan dalam PIPP.Perutusan pelancaran PIPP Perubahan pendidikan guru di IPKB. Jika dicantum dengan sejarah dan masa depan .Menjadi misi dan visi IPKB untuk menyediakan bakal guru masa depan yang cemerlang. penyelidikan dan pembinaan modal insan minda kelas pertama. Kepimpinan IPKB sekarang telah berusaha dan bergerak membina landasan budaya profesionalime keilmuan pada kakitangan dengan kompitensi pengkulihan. Perubahan meningkatkan kualiti kecemerlanan pendidikan guru yang dibuat kepimpinan sekarang . sikap.

4.B.telah disokong secara kolektif dan strategik oleh kakitangan .University of Hertfordshire England. 10. pengurusab berwawasan serta mempunyai hala tuju yang jelas menjadi teras kepada kejayaan (Edaris Abbu Bakri-2005-Pengurusan Strategik . Perkongsian pintar dengan Universiti Malaysia Kelantan. 2.menegah dan rendah di Kepimpinan IPKB melalui pengurusan strategik Kepimpinan yang berkesan melalui pengurusan yang strategik diamalkan di IPKB untuk memastikan organisasi IPKB bersaing dengan dunia mencabar ini.Ed Tesl) 8.. Budaya IPKB. 3. Pentadbiran dan mengurusan berteraskan kualiti pengurusan berpandukan pengurusan kualiti MS ISO 2000. kepada guru sekolah . Program kembar dengan universiti luar negara. 6. Pusat latihan guru bestari Kelantan 7. Sumber rujukan padagogi. Pusat latihan guru J-Qaf dan Guru SAR Kelantan. Naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan..Kursus dalam perkhidmatan dan kursus pendek disekolah. Pengurusan strategik berasakan misi/visi/objektif dan piagan pelanganag. Universiti Mahjong –B.& Universiti Terbuka Malaysia. Ijazah Pendidikan. Untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa perubahan kepimpinan yang berkesan. Program kembar dengan universiti dalam negara. 9.-Mengeluarkan Diploma Perguruan.Fokus kecermerlangan dan kepakaran setiap jabatan dan institutsebagai panda aras kecemerlangan 5.Ed (Hons) Primary Mathemetics. UITM dan USM. Antara perubahan dan cabaran di IPKB ke alaf baru: 1.

konsep dan aplikas. sikap dan tingkah laku kaitangan untuk mengekalkan kecemerlangan insitusi dibawahnya. Mereka ini adalah Pengarah berwibawa dan cemerlang dan telah memimpin IBKB dengan cemerlang dalam menongkak arus dan menghadapi cabaran pendidikan hari ini.Hj Abd. Beliau dengan kerjasama Ketua-ketua jabatan dapat mempengaruhi kakitangan berusaha . Pendayautama Struktur (Initiating). Selepas kajin tiga pengarah meneraju kepimpinan IPKB iaitu Tn. Bagaimana kepimpinan IPKB memain peranan untuk menangani.dan pengurusan strategk yang berkesan.Rahman.Hj Mohamad Othman dan Tn. Kajian kepimpinan IPKB (Yazid 1997. GIGIH. Th. mengarah serta menyelaras tugas. Kepimpinan sekarang mempunyai ciri kepimpinan yang berupaya menetapkan matlamat.(Lampiran I ). membawa dan mengekalkan perubahan organisasi dan memastikan kakitangan berkhidmat dengan selari dengan Moto IPKB.. CEMERLANG. ILTIZAM. Penekanan kepada pengeluaran (Production Emphesis) dan sensiviti sosial (Social Sensitivity).) bertajuk ’Gaya kepimpian IPKB dengan iklim organisasi’ menggunakan Iventori Diskriktif Tingkah Laku Ketua (SBDQ – Sepervisory Behevior Description Questionnaire) berdasarkan kepada tingkahlaku pertimbang (consideration). Dapatan kajian membuktikan kepimpinan yang berkesan telah memberi kesan kepada perubahan organisasi . Keberkesanan gaya kepimpinan ini di lihat pertalian dan kesan kepada iklim organisasi dengan menggunakan Iventeri Persepsi Terhadap Iklim Organisasi ( WES-Work Environment Acale). Pemimpin terdahulu di IPKB telah memimpin dengan cemerlang dan meletak asas yang kukuh kepada kepimpinan sekarang bagi meneraju perubahan dam pendidikan guru. Pemimpin IPKB (Pengarah) mempunyai kualiti sebagai pemimpin yang berkesan meneraju perubahan IPKB. 1 Merujuk kepada Razali Mat Zain (1989) dalam buku’ Tiori Kepimpinan Dalam Pengurusan’ saya menganalisa peranannya dan kekuatan yang ada pada kepimpinan IPKB i. Ketiga pengarah sebelum ini memimpin Instuitut ini berdasarkan kepada kepimpinan yang berkualiti. aktiviti Institut dan Jabatan dan pentadbiran untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.Hj Sallehudin Abd Wahab.

Minat luas pelbagai aktiviti organisasi dan kakitangan.1998.) ii. memenuhi dan memberi perhatian keperluan ahli. Kepada organisasi dan kakitangan beliau meletakkan harapan yang tinggi mencapai hasrat yang dibena bersama. iii Yakin dengan kepimpinan. Beliau akan pengesahan matlamat yang hendak dicapai. i. Membuat pemantauan program dan aktiviti atau hasil kerja pekerja. Pengarah saya mahir dan jelas halatuju dan fokus (Misi.mencapai objektif IPKB melahirkan guru berwatak. di Perlis . Pelbagai langkah drastik beliau lakukan. menjelaskan tiga kualiti pengetua yang berkesan dan ciri-ciri saya melihat digunakan dalam kepimpinannya. berani merencana tindakan untuk mencadang arahan. (Lampiran. mampu. terutama mendapat sokongan dan kerjasama kakitangan terutama ketua jabatan dan iii. berketerampilan dan berkesan dalam profesion perguruan. merasa puas dengan pekerjaanya.III) ii. percakapan dan sikapnya ialah ke arah untuk mencapai misi dan visi Institut. Pengerusi atau ketua jabatan yang berkenaan dengan program akan berbincang dengan beliau dan melapor secara rasmi dalam mensyuarat Majlis . Ia Menetapkan tempah masa (time –Frame) menyiapkan satu tugasan. iv. Negeri atau Kebangsaan (Lampiran II. v. Institut.Pelbagai program dilaksanakan dimana Pengarah menjadi Penasihat atau peraju dan hasilnya mendapat kejayaan baik peringkat. baik dalam mesyuarat. Sekiranya ada kelemahan dan kecuai tindakan pembetulan akan dilakukan dengan segera. Visi) organisasi dan merialisasinya. Tiada sifat pemarah malah bersifat kesempurnan. 2 Sabri Saleh (1998) ’ Kepimpinan Sekolah Berkesan’ dalam Seminar Sekolah berkesan. membuat keputusan secara berhemah. Beliau sentiasa merujuk dan bertindak berdasarkan Piagam Pelanggang IBKB dalam perlaksanaan MS ISO ( Lampiran IV ). Teguran ditempat kerja atau melalui mesyuarat Staf dan Ketua Jabatan dan ia penambahbaikan membaiki prestasi tersebut. ii Memberi Kepuasan kakitangan dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. pensyarah.

i.pemimpin membuat tindakan dengan mengerakan strukrur berasaskan intarksi pelbagai bahagian . menunjukan komitmen tinggi mengurus aktiviti jabatan dan beliau akan membuat semakan dan pemantauan terancang melalui penilian program pertengahan tahun dan akhir tahun dan dilapor dalam mesyuarat perancangan.audit dalaman. mesyurat majlis kualiti. Memimpin dan mengurus melalui sistem kualiti.Konsep KAIZEN ditekan untuk menjamin organisasi terus bersaing. Pengarah ii. Pembahagian tugas. Ia. merupakan usaha penambahbaikan . pemantauan pajlis kulliti .ISO-9000).(MS.V) dan mesyuarat majlis kualiti dan penambahbaikan kualiti ( Lampiran V I) 3 Dr.ms 49) dalam bukunya ’Asas Pentadbiran” Pemimpin berkesan adalah ketua kumpulan. Melalui. Usaha mementukan kemantapan sistem kualiti MS ISO 9000. audit pematuhan. i.menyelaras manual prosedur kerja bersama ketua jabatan dan ahli majlis IPKB. (lampiran.BPG. Pengarah ialah Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Pengarah pengerusi pelaksana dan Ketua Jabatan sebagai Pemegang Dokumen Kualiti MS ISO. dan pengurusannya dan pengayatan budaya kualiti kepada kakitangannya yang berkonsep kepada keperluan pelanggang.menyelaras kegiatan . VII) 4 5 Mohd.Mengurus melalui majlis kualiti MS ISO 9000.Robiah Sadin (1998. mempengaruhi kegiatan setiap bahagian untuk mencapai keberkesan organisasi.merupakan dokumen yang penting di gunakan oleh kepimpinan kepimpinan Instutut dalam memastikan perjalanan mengikut perancangan dan landasan yang.pengurusan pentadbiran profesianal (Lampiran. Belia memberi keutamaan komitmen. Pengarah meneraju kepimpinan untuk membina.Untuk memastikan pejalana MS ISO mengarah berupaya meningkatkan kemahiran dan keterampilan tinggi dan berkualiti mengurus IPKB. pemegang dan pengerak prosedur kualiti . Pra –MKSP. perancangan Jabatan atau bahagian dengan peruntukan dipohon nadi utama pengerakan aktiviti Institut dan meneraju perubahan.Alshari (1998) Kertas kerja ’Kepimpinan berkualiti pengerak kearah keberkesanan pengurusan organisasi efektif) dalam Kolikium Nasional Angkatan Kepimpinan Abab ke 21. Laporan penambaibaikan kepimpinan IPKB kosisntesi menyediakan perkhidmatan berkualiti . pemandu.

Pengarah bercita-cita menjadikan warga Institut mempunyai budaya penyelidikan dan menjadikan organisasi penyelidikan penyelesaian malasah secara ilmiah dan sumbangan kepada globalisai ilmuan. dan luar negara.Jurnaal ekademik IPKB menjadi tanda aras kepakaran penyelidikan dan sumbangan pensyarah.Kepimpinan IPKB 7 sekarang faham akan keperluan memenuhi kehendak pelanggang. Sistem yang mantap dan menyesuaikan dengan keperluan pelanggang. dan perhidmatan.Seminar penyelidikan peringkat Inastitut. (lampiran IX) 6 Hussin Mahmood (1993.ms 136) mengulas kajian oleh Leithwood dan Montgomery pengetua berkesan ialah mengalakkan staf menilai dan meningkatkan lagi kecekapam profesional.mestikan satu analisa dibuat status kepakaran kakitngan dan keterluan untuk menigkat kepakaran dan standard ditetap oleh ISO di patuhi. Jurnal penyelidikan .Kepimpinan IPKB. Institut dan BPG. mengumpul maklumat amalan baru organisasi dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program. visi dan objektif organisasi. pensyarah yang ada kopentensi layak menyampikan kepakarannya.Organisasi penyelidikan di IPKB sebagai pusat pengajian tinggi dan pendidikan guru yang unggul. merupakan eset penting yang bagi menjamin pelanggang mendapat perkhidmatan yang memuaskan. penerbitan. Penerbitan melaui majalah Kijang Mas . Kompentensi pensyarah dan pekerja. . penyelidikan. dalam negeri. program keilmuan penyelidikan dan sokongan dalam menyiapkan penyelidikan amalan IPKB. Merit kopentensi alat yang digunakan oleh oleh kepimpinan IPKB dalam program Pembangunan Latihan Staf pensyarah serta kakitangan diberi peluang berkursus dan mendapat kepakaran bidang di Institut .( lampiran VIII) ii. Pengarah melibatkan diri aktif dalam Mesyuarat pemantau.Staf . memberi sokongan staf perubahan amalan kerja harian. jika hendak mencapai Misi.Ilmu dan . Zon dan kebangsaan merupakan program tetap IPKB. Kepimpinan IPKB memastikan setiap jabatan membuat kajian tindakan terbaharu jabatan . berasaskan kepada empat peranan iaitu pengajara.

(Lampiran XI. Bawah kepimpinan IPKB akan mengambil bahagian pertandingan 3K.. interner.uk). teknologi digital.m.) 10 Mohamad (1999. Kursus-kursus dijalankan dalaman atau diluar setiasa dijalankan.. Ketua pembelajaran melalui e-mail. Di IPKB Pengarah akan memantau pelaksanaan kurikulum dan aktiviti pengajaran. Bilik kuliah dinaik taraf ddengan kemudahan ICT.s. diukur melalui standard kualiti yang ditetapkan iaitu penilian oleh ketua jabatan dan persepsi guru pelatih kepada pensyarah melalui soal selidik di akhir semester.herts. perpustakaan bertaraf IPT. Kebersihan.studynewt. Kepimpinan IPKB mengambil berat tentang persekitaran kerja dan belajar yang kondusif. kerana yakin organisasi dan kakitanganIKB telah dapat mengubah minda dan memberi sumbangan kepada persekitaran kerja yang kondusif.( Lampiran X ) 8 Menurut Dato’Abdul Shukur Abdullah (1998) masa merasmi Kolokium Nastional Angkatan Kepimpinan Abab 21 mengatakan salah satu ciri-ciri kepimpinan berkesan ialah menentukan iklim organisasi yang positif dan kondusif.ac. dan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. SD-ROM dan bahan . Pengurusan Pendidikan) .kepada kakitangan yang mahir atau belum mahir. ceria dan selamat. melalui program Study Net (www. dan persekitaran yang bersih. Kemudahan Internet dijabatan.kepakaran ini diterjemah dalam Pengajaran & Pembelajaran dan melatih guru berwatak yang diperlukan di sekolah. melalui Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Pepereksaan Pendidikan Guru dan Mesyuarat Pengurusan Profesional memastikan stadard penjaran pesyarah dibilik kuliah. Keceriaan dan Keselamatan oleh Kementerian. Keterampilan pensyarah dan kakitangan mengunakan teknologi sangat diambil berat oleh Pengarah.9) bukunya ‘Cermin. Borang metrit kopentensi digunakan oleh pentadbir mengukur tahap pengunaan ICT kakitangan. 9 Untuk menghadapi cabaran dan bersaing dalam era globalisasi kepimpinan IPKB melangkah dengan bijak untk memastikan Institut ini menjadi pusat multimedia intrektif. IPKB telah mengadakan ’link program dengan Universiti of Herffordshire England. word widewebs. Penswastaan kebersihan dan berkerja berdasarkan kepada konsep gotong diamalkan di IPKB.Kepimpinan yang berkesan dan meneraju perubahan misti berfokus artikulasi kurikulum. Tahap pengajaran pensyarah.

Pemerhatian saya. PERUMUSAN MISI . PEMBIKNAAN WAWASAN . tetapi kehendak objektifnya. (lampiran XII). Pesyarah yang tidak melepasi standard diarah oleh pengarah untuk mengambil tindakan supaya tahap kecemerlangan dikekalkan.jabatan akan membuat penilaian dan analisis.O. penilian kepada pensyarah dan melapor kepada mesyuarat jabatan.T digunakan bagi menangani perubahan organisasi dan kakitangan selaras dengan SEBAGAI SATU PROSES . Kepimpinan IPKB memastikan produk dihasilkan mematuihi kehendak pelanggang. (Lampiran XIII) prosedur analisis S. persepsi pelajar .. Pengarah dan kepimpinan IPKB menggunakan MS ISO sebagai ukuran standard hendak dicapai.W. AUDIT PERSEKITARAN . MPPP dan majlis kualiti . Pensyarah mencapai standard di kehendaki meningkatkan lagi ke standard lebih tinggi. DENTIFIKASI KEPERLUAN DAN PROSEDUR DIRANGKA SECARA ’LINER ATAU SECARA ’CYCLICAL UNTUK MENJADIKAN .

P ( Stufflebeam) digunakan.EFEKTIF DAN EFISYEN. Perubahan dunia pendidikan.W. Kesimpulan Pemimpin IPKB membuktikan keberkesabnasn kepimpinan meneraju perubahan organisasi dan kakitangan dengan misi. sentiasa membuat penambahbaikan berterusan. PEMBENTUKAN STRATEGI .(lampiran XIV) digunakan organisasi IPKB untuk memperlihatkan perubahan organisasi dan kakitangan ke arah menghasilkan guru yang berkualiti. memerlukan peminpin IPKB yang berinovasi. ledakan teknologi maklumat.  Keperluan menyesuaikan polisi  Keperluan menghadapi pelbagai respon masyarakat terutama pelanggang  Keperluan memenuhi kehendak dan permitaan kakitangan. PROSES DAN PREOSEDUR . kepercayaan dan mental. Kepiminan Organisasi yang berkualiti sekarang meneraju perubahan.  Keperluan menghadaapi perubahan.T oleh C. Pengarah dan ketua-ketua jabatan akan membuat penilaian bedasarkan beberapa perkaran keperluan dalam analisis SWOT. AKTIVITI. konsisiten dan berfokus kepada keperluan pelanggang. PENENTUAN MATLAMAT & OBJEKTIF .P. .O. Analisa SWOT dan model semak CIPP penambaihbaikan kerangka kerja .I.W. efektif dabn berkualiti.Hill 1995. Setiap Kepimpinan organisasi terutama pemimpin IPKB. kecekapan pengurusan untuk memastikan organisasi cemerlang dan terus bersaing. mempunyai keupayaan menigkatkan keefisyen. Untuk mencapai tahap perubahan organisasi selaras dengan perubahan dUnia pendidikan masa kini C. Cesec In Strategic Management.UNGGUL. New Jersey. PELAKSANAAN DAN PENILAIAN Rajah Analisis S. visi yang jelas dan kualitinya dipaparkan melalui personaliti.

pemimpin yang berfikiran luas. pemimpin berdaya maju. mistilah mempunyai kepimpinan berteraskan semangat ISO 9000. sistem yang mantap akan menjamin sebuah organisasi terus berfungsi lebih efektif. moto ’kepimpinan melalui teladan’ .Sebagai organisasi yang telah mendapat sijil MS ISO tahun 2004. yang pertama dan utama. Wawasan pengarah saya.sahsiah. menggunakan kemudahan yang kondusif.tampa pembaziran tenaga dan sumber. Kemajuan dan perubahan organisasi bergantung kepada individu dalam organisasi. Komitmen kepimpinan IPKB mistilah meliputi aktiviti dan tindakan pengurusan dan penglibatan pemimpin mistilah secara total. perancangan berperingkat dan berterusan. Komitmen pihak pengurusan menjadi keutamaan dalam menentukan orgasisasi ke arah sistem kepastian kualiti.. penampilan sebagai guru unggul.berpandangan jauh. yang bitara.dan berdaya saing. berinisiatif. (Lampiran XI ) . Intitusi latihan guru yang dinamik. dan wawasan yang jelas. kreatif. Kejayaan IPKB sekarang ini berpunca dari kepimpinan berkesan. menjadikan IPKB intitusi bestari dari segi hubungan insan. keputusan secara kolektif dan pendekatan musyarah serta hubungan baik dengan agensi luar meletakktan kewpimpinan IPKB cemerlang dan dihormati. Sistem kualiti yang diamalkan oleh IPKB akan menjaminkan penghasilan produk (guru permulaan terlatih) yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggang (sekolah) Keupayaan IPKB menyediakan pengurusan berkualiti.. Peminpin yang yakin pada kepimpinan dan melaksanakan tugas di amanah. penglibatan semua warga dalam semua aktiviti. penghargaan pada kakitangan. produktif. dilaksana dan dipantau secara sistematik supaya menjadi intitusi pendidik guru. keikhalasan dan kematangan bertindak sesuai dengan perkembangan semasa dan kehendah kakitangan. perubahan yang berlaku direncana. berinovasi dan semangat yang tinggi.

.Tengku Aziz (2004). C. Perpektif Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Neghara Malysia Berhad. Kepimpinan Berkesan Sekolah.Dom (1999).Bhd. Pemasaran Strategi Sekolah. (1992). Brent Davies.NortcoteParkison. (2005). SA Sapre. Mengurus Kualiti Sekolah. Husin Mahmood. Pengurusan Strategi. Pengfurusan. Linda Ellison. Kuala Lumpur : UtusanPublication & Distributors Sdn. Asas pengurusan . Idea-idea Hebat Tentang pemikiradan Tiori. Jaafar Muhammad (1988) . ( 1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Pengurusan Organisasi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Edaris Abu Bakri.Shukur Mohd.BIBLIOGRAFI Abdul Shukur Abdullah (1991). Petaling Jaya: Fajar Bakti Johd West-Burham. MK Rustomy. Konsep Dan Aplikasi Untuk Pendidikan.

Kuala Lumur : Universiti Malaya. (1999). Kepimpinan Dalam Pengurusan. (2007). Pengurusan Dan Pentadbiran.Kementerian Pelajaran Malaysia. Mohamad Abd. Thesis Sarjana. (2005). Faktor Pengetua.Bhd. Putra Jaya : Pustakaan Negara Malaysia. Sharifah Madinah (2007). Selangor.Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.Cermin Pengurusan Pendidikan. Robiah Sadin ( 1998).Bhd. Gaya Kepimpinan Dengan Iklim Organisasi. .Bhd. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Razali Mat Zain (1996) . : Pustaka Cipta Sdn. Yazid Deraman ( 1997).Bhd. Ipoh : Multimedia Es Resources SAdn. Mok Soon Sang (2007). Selangor: Pustaka Ilmi.Bhd. Yahya Don.Rahman.Asas Pentadbir Pendidikan. Kuala Lumpur : Utusan Oublication and Distributors Sdn. Kursus Penilaian Tahap kecekapoan. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn. PTS Profesional Publishing Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->