2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Isteri- isteri & Anak- anak Nabi Muhammad s.a.w.
NAME OF WIFE

Detail Of Marriages Of ProphetB.A.P.U.H
FAMILY STATUS AGE AT TIME OF MARRIAGE 40 years YEAR OF MARRIA GE 595 AD YEAR OF MARRIA GE 25 years

Isteri- isteri Rasulullah : 1. Khadijah binti Khuwailid r.a. 2. Saudah binti Zum'ah r.a. 3. Aisyah binti Abu Bakar r.a. 4. Hafsah binti Omar Al-Khattab r.a. 5. Zainab bin Jahsyin r.a. 6. Zainab binti Khuzaimah r.a. 7. Ummu Salamah (Hindon binti Abi Umaiyah) r.a. 8. Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufian) r.a. 9. Juwairiyah binti Al-Harith r.a. 10. Maimunah binti Al-Harith11. Safiah binti Hoiyi bin Ahtab r.a. 12. Mariyah Al-Qibtiyah Hanya seorang sahaja isteri Rasulullah yang gadis ketika berkahwin dengan baginda iaitu Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Manakala yang lainnya adalah janda atau balu yang kematian suami.
AyeshaR.A d/o Abu Bakr HafsahR.A d/o Umar bin Khatab ZainabR.A d/o Khuziama bin Haris Qaisia Ume SalmaR.A d/o Khazeefah Abi Ummayah AlMughaira ZainabR.A d/o Jahash Al Assadya JaveriaR.A d/o Haris bin Abi Zarar Ramla UmeHabibahR.A d/o Abu Sufyan SafiaR.A d/o Haye bin Akhtab MaimoonaR.A d/o Haris Ameria Hilalia Taym Qureshi Unmarried Widow KhadijahR.A d/o Khuwalid Qureshi SaudahR.A d/o Zamah Asad Qureysh Widow

Amer Quraysh

Widow

50 years

620 AD

10th year of Propheth ood 2nd A.H

16 years

620 AD

Adee Quraysh

21 years

625 AD

4th A.H

Amer Banu Suhsah Qureysh

Widow

50 years

626 AD

5th A.H

Mukhzoom Qureysh

Widow

29 years

626 AD

4th A.H

Asad Qureysh

Divorcee

38 years

626 AD

Mustalak Khazia

Freed slave (Widow) Widow

20 years

627 AD

5th A.H

Shams Qureysh

36 years

628 AD

6th A.H

Banu Nazir (Jewish)

Freed slave Widow

17 years

628 AD

7th A.H

Amer Sahsah Hilaly Qureysh

27 years

629 AD

7th A.H

1

2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Muhammad's wives:
1. Khadija, d. 619. Three sons died in infancy Four daughters: Ruqayyah, married Utbah ibn Abu Lahab, divorced; married Uthman, d. 624. Umm Kulthum, married Utaybah ibn Lahab, divorced married Uthman in 624; d. 630 Fatima, married Ali ibn Abu Talib, 623, d. 632? Zaynab, married Abu al-As, and then perhaps Ali, but this is disputed 2 Sawdah bint Zam`ah, d. 647, widow, early believer, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah 3. Aishah bint Abu Bakr, d. 675, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah) 4. Hafsah bint Umar, d. 665 widow of a man killed at Badr, married in 625 5. Zainab bint Khuzaimah, d. 626, divorced by Tufayl, widow of Ubaydah who died at Badr, married Muhammad in 625 6. Umm Salamah (Hind bint Abu Umayyah), d. 679, widow of Abu Salamah and mother of his seven children; married Muhammad in 626 7. Zainab bint Jahsh, d. 641, divorced by Zaid who was Muhammad's adopted son, granddaughter of Abd al-Muttalib and maternal side cousin of Muhammad (627)

8. Juwairiyah bint al- Harith, d. 671, a widow and a captive from the battle against the Banu al-Mustaliq. When she married Muhammad in 627, he set free all the prisoners from her tribe. 9. Rayhanah bint Zaid, d.? before 632. Widow from the slaughter of the Banu Nadir tribe, Jewish. According to some sources, Muhammad married her in 627; according to others she was his concubine and did not convert to Islam. 10. Safiyah bint Huyayy, d. 672. 17 year old widow of Chief of the Jews of Khaibar. Married Muhammad and converted, 628. 11. Mary the Copt, d.637, concubine, in 628 she was a gift from Negus of Abbyssinia. She had son with Muhammad named Ibrahim; he died in 630. 12. Maymunah bint al Harith, d. 681. She was divorced by Masud, and then the widow of Abu Ruhm; Abbas, Muhammad's uncle, was her brother-in-law from first marriage. Married to Muhammad in 628. 13. Umm Habibah (Ramlah bint Abu Sufyan), d. 644. Widow of a Muslim Emigrant to Abyssinia, and daughter of one of the main figures of the Meccan opposition to Muhammad. Muhammad married her in 629, when she was in her 30s. 14. `Asma bint Numan. Her marriage to Muhammad was arranged by her father after his conversion in 628; she was a widow with a reputation for beauty. Muhammad s other wives were to prepare her for the wedding, and they told her when she met him to say, I seek God s protection from you. So he divorced her. Sources: Nabia Abbott, Aishah, the Beloved of Mohammed.

2

The History of al-Tabari. Biographies of t he Prophet s Companions and their Successors. Ella Landau Tasseron. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.2 4. 33. 3 .W.A. trans. Vol.

ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Karena Qasim-lah kadang-kadang Nabi disebut Abul Qasim (ayah Qasim).Zainab . yang dianugerahi sifat-sifat mulia. Khadijah memberikan enam anak. Khadijah. Anak Khadijah . Kemudian. Muhammad dikirim ke Basrah membawa barang dagangan Khadijah. dan Ummi Kalsum. "Bergembiralah. Khadijah sempat mendampingi Muhammad 25 tahun lamanya setelah perkawinan.W. dan meninggal dunia tiga tahun sebelum Hijrah. dan Khadijah 40 tahun. termasuk pamannya Abu Thalib da n Hamzah. Nabi Muhammad menjadi sangat gelisah mendapatkan pengalaman baru itu. oleh karena itu Khadijah langsung membicarakan lamarannya dengan Muhammad. Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. beliau terkenal dengan nama Tahira. Zainab.2 4. sanak keluarga Muhammad. Waktu itu Muhammad berusia 25 tahun. beliau adalah wanita terkaya di Mekkah kala itu . Khadijah adalah seorang janda yang kaya. tergolong dalam keluarga Quraisy. Nabi Muhammad saw menceritakan seluruh kejadian tentang pengalamannya dengan wahyu pertama yang aneh itu. Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. AbdalUzza. dan sampai di rumah beliau menggigil ketakutan. karena Tuhan tidak akan meninggalkanmu. suhu badannya sangat tinggi. menjadi sangat khawatir dengan keadaan yang luar biasa itu. ketika beliau sedang tekun bermeditasi. Karena sifat yang mulia ini.yang 4 . Karena kehidupannya yang berbudi luhur itu. Menurut Tabaqot ibu Saad. Abu Thalib-lah yang memberikan kata sambutan dalam upacara pernikahan mereka. Muhammad berniaga dan terkenal di seluruh Hijaz karena kejujuran. Khadijah binti Khuwailid. Istrinya. Dengan sangat gembira Khadijah memberikan selamat karena suaminya telah diangkat ke posisi yang tertinggi.dan empat orang anak wanita: Fatima az-Zahra." Khadijah-lah orang pertama yang memeluk Islam. menjadi utusan Tuhan. berkumpul di rumah Khadijah. Khadijah Binti Khuwailid (Khadijah Al.A. surah Iqra. dua laki-laki: Qasim dan Abdullah. Ruqaya. agama baru itu. yang termaktub dalam Qurtan. beliau menerima wahyu yang pertama. Setelah tiga bulan sekembalinya dari Basrah Khadijah mengajukan lamaran un tuk nikah. keduanya meninggal waktu masih bayi . Pada suatu hari. Ruqaya dengan Usman . Malaikat Jibril mewahyukan kepadanya firman Tuhan yang pertama . dan menerimanya bekerja pada usaha dagangnya.dikawinkan dengan sepupu Zaenab. Khadijah juga tertarik pada sifat-sifat cemerlang pemuda Muhammad. lalu berbaring di tempat tidur. Pada zaman itu wanita Arab bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam hal pernikahan. menduduki tempat terhormat sebagai istri pertama Nabi Muhammad saw. Pada hari yang telah ditentukan. beliau dijuluki "alamin" (yang dapat dipercaya) .Kubra) Nabi Muhammad saw mengorbankan sebagian besar waktunya dengan meditasi di dalam kesunyian gua Hira. Ia berkata. Kedua anak perempuan lainnya. kesetiaan dan moralnya.

waktu semua o rang masih kafir. Beberapa hadits Nabi memuji Khadijah. dialah penolongku. dan Aisyah adalah tiga wanita Islam yang terbesar." Kekayaan dan kedudukan Khadijah yang tinggi di dalam masyarakat ternyata sangat bermanfaat untuk syiar Islam. Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa Khadijah.A. Tapi kaiau orang meiihat siapa yang mula-mula memeluk agama Islam. Sampai sekarang. syukur serta terima kasih. Fatima sebagai w anita pertama. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Kedua wanita itu berdiri di belakang da'wah Islamiah. Menurut mereka. murid pengikut imam ibn Taimiya. Bahkan setelah Khadijah wafat pun Nabi masih sering mengenang dengan rasa sayang. dan siapa yang memberikan dukungan moril maupun materiil kepada agama baru ini. Fatima. dia membenarkan aku ketika orang-orang 5 . Peri hidupnya harum. sebaik-baik isteri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya.2 4." katanya. Khadijah Binti Khuwailid (Kisah 2) Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy. "Waktu semua orang lain menentang aku. ia telah memeluk Islam. kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya sarat dengan kebaikan. dinikahkan dengan Ali. Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa. Keturunan penerus Nabi ialah melalui anak lakilaki Fatima Zahra. masjid itu masih menggunakan nama wanita agung itu. maka Khadijah-lah yang pertama dalam posisi itu dan kalau dalam hal ilmu serta pengabdiannya dalam penyebaran agama Nabi. Hasan dan Husain. Kecuali Ibrahim yang juga meninggal dunia dalam usia muda. anak yang paling disay ang Nabi. Menurut Hafiz ibnu Qayyim. Rumah kediaman Khadijah kemudian dibeli oleh Amir Muawiya dan diubah menjadi masjid. jika orang memandang atas dasar hubungan darah dengan Nabi. Oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. harta dan keluarga. kemudian menjadi khalitah ketiga . Bagaimana tidak menjadi seperti itu. Menurut Sahih Muslim terdapat dua orang wanita yang menempati posisi tertinggi di dalam pandangan Tuhan: Mariam dan Khadijah. Nabi Muhammad saw sangat menghormati dan mencintai Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi SAW berdoa (memohon) kepada Tuhannya. Fatima azZahra. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hira'. maka Fatimalah berada di urutan atas. Muhammad SAW : Khadijah bin Khuwailid dan Fatimah binti Asad. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. dia adalah Ummul Mu'minin.dan Ummi Kalsum juga dengan Usman setelah Ruqaya meninggal dunia. dan Aisyah ketiga dalam urutan wanita-wanita terbesar di dalam Islam. "Khadijah pendukungku. Khadijah yang kedua.W. Aisyah tidak ada tandingnya. semua anak Nabi diperoleh dari perkawinan beliau dengan Khadijah. waktu tidak seorang pun yang menolong aku. maka di sampingnya berdiri dua orang wanita.

Bukhari dalam "Fadhaail Ashhaabin Nabi SAW. orang-orang yang terpedaya oleh dunia ? Sayidah Khadijah r. berjihad dan bekerja keras. mendustakan dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita. adalah pendukung Nabi SAW sejak awal kenabian. padahal di hadapan kita ada "wanita terbaik di dunia. dia berkata :"Wahai. berkata :"Gembiralah dan teguhlah." Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya kepada Khadijah r. adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang Mu'min yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi SAW. tidak maju dan tidak mundur. sesuai yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian. sungguh aku berharap engkau menjadi Nabi umat ini.W. sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW. dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Akan tetapi Khadijah 6 . wahai. Khadijah berkata :"Dari mana engkau. dan membantu beliau serta kaum Muslimin dengan jiwa. hai. Ar-Ruuhul Amiin telah turun kepadanya pertamakali di sebuah gua di dalam gunung. aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekkah. penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya. Dia berdiri di belakang suami dan Nabinya hingga nafas terakhir. pembantu maupun penolong. datang kepada Nabi SAW. Rasulullah." [HR. membawa panji bersama Rasulullah SAW sejak saat pertama." Kenapa kita bersusah payah mencari teladan di sana-sini. Nabi SAW tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat meninggalkannya.a. inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman.a. harta dan keluarga. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Keshahihannya telah disepakati." Nabi SAW tidak mendapatkan darinya. beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya.2 4. putera pamanku. lalu dia berhenti. Semua itu terjadi ketika Nabi SAW berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian. yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi Nabi dan meneguhkan serta membenarkannya.A. karena Khadijah r." Khadijah binti Khuwailid. Abal Qasim ? Demi Allah.S. tiada penghibur. Ummul Mu'minin yang setia dan taat. teman.a. kepadanya pada masa hidupnya. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya. Khadijah r. pendustaan.a. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi SAW melihatnya. Khadijah r. Betapa tidak. Ketika Jibril A. sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku.a. wahai. Maka Allah SWT membalas jasanya terhadap agama dan Nabi-Nya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya. Demi Allah yang menguasai nyawaku. Dia habiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat Kitab yang mulia. Ketika melihatnya. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan."] Bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia. baik berupa penolakan. Apabila dia datang kepadamu. Kemudiandia menampakkan diri di jalannya. antara langit dan bumi. kecuali peneguhan bagi hatinya. ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. kemudian kembali kepadaku.

W.a. melapangkan dadanya. Apabila dia datang kepadamu. ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. Khadijah r. Maka turunlah Jibril A. dari-Nya berasal salam (kesejahteraan). berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah. menjawab :"Allah yang menurunkan salam (kesejahteraan).. makanan atau minuman. menyampaikan salam itu kepada Rasul SAW seraya berkata kepadanya :"Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :"Wahai Khadijah. pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung da'wah itu sesudahnya. melenyapkan kesedihan. 1/539] 7 ." [Shahih Bukhari.a.a. Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya. sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga. Dia membenarkan aku ketika orangorang mendustakan. membantunya dalam menyampaikan risalahnya. (terbuat) dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan.. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. lalu berkata :"Wahai. mendinginkan hati dan meringankan urusannya." Maka Khadijah r. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari.a. Sesungguhnya Khadijah r.a. dia berkata :"Jibril datang kepada Nabi SAW. dari Abu Hurairah r. Demikian hendaknya wanita ideal. menolongnya di waktu-waktu yang sulit.S. 6/118] Diriwayatkan dalam hadits shahih. Bab Perkawinan Nabi SAW dengan Khadijah dan Keutamaannya. yang Allah SWT telah mengirim salam kepadanya.A. Hal itu disebabkan sikap Khadijah r. Rasulullah. Khadijah mendampingi Nabi SAW selama seperempat abad. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia. dan kepada Jibril semoga diberikan salam (kesejahteraan).2 4." [HR. ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya. Itulah dia." Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun di antara para shahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafaur rasyidin. ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah.

Tetapi ayahnya. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang. tidak berumur panjang. Gadis itu lahir di Mekkah 614 Masehi. Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi dari ajaran Islam seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi. Orangtuanya sudah memeluk agama Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. 8 . Rambutnya awut awutan dan mukanya kotor karena debu. Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Isla m. dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Nabi agama Islam. dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah. dan sebagai istri. delapan tahun sebelum permula an zaman Hijrah. tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Abu Bakar. memberinya pakaian yang rapi. Tahun 11 Hijrah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Hal-hal inilah yang menyebabkan ia menjadi ilmuwan dan periwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Selama kekuaslan Umar al-Faruq. Ia meninggal dunia dua setengah tahun setelah wafat Nabi. Aisyah terus menduduki urutan kesatu.A. Aisyah adalah salah seorang putri tersayang Sayidina Abu Bakar. Aisyah Shidiq Seorang gadis kecil periang berumur sembilan tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Nahi digantikan oleh seorang sa eaimt yang setia. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. kuliah.dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki t empat yang mulia. Karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. sebagai khalifah islam yang pertama. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi. Pernikahannya itu berlangsung 1lanya sepuluh tahun saja. Diingatnya secara sempurna semua kuliah yang diberikan Nab i kepada para delegasi dan jemaah di masjid. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi negara baru itu. Sejak mulai kecil anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia . Ia di anugerahi ingatan yang sangat tajam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat. Di seluruh dunia. yang kemudian menggantikan Nabi sebagai Khalifah Islam yang pertama. 632 Masehi. sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. dan malam itu juga. Ia menjadi istri Nabi selama sepuluh tahun. halifah yang kedua. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermainmain. dan diskusi Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain.2 4. dan setelah Fatima meninggai dunia di tahun 11 Hijrah.W.agama baru itu . Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerda s dan setia. gadis itu dinikahkan dengan laki-iaki paling agung di antara manusia. sahabat Nabi yang setia. Abu Bakar. Ia mengajukan juga pertanyaan-per tanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama baru itu. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Usman.

A. 58 Hijriah (13 Juli. diple ster dengan lumpur. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatima di tangga teratas. dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Aisyah bersama Khadijah dan Fatima az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. umurnya. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kr itiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Tapi ulama ibn Hazim malah menempatkan Aisyah nomor dua sesudah Nabi Muhammad. Ibu Agung Agama Islam ini mengembuskan napas yang terakhir 17 Ramadhan. Ruangan itu beratap rendah. dengan Aisyah sebagai yang terakhir. dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Medina dan di seluruh dunia Islam. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama tiga puluh tahun kekuasaan khalifah yang saleh. khalifah yang keempat. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menu ntut balas bagi darah Usman. dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah Timur. karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika itu kekuasaan berada di tangan Muawiya. Aisyah tidak nempunyai minyak Waktu Khalifah Umar berkuasa. pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Medina di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fiqh.2 4.W. Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu Utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya kesalehannya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. waktu Abdullah ibn Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah satu lakh dirham. Pintunya cuma satu. Abdullah ibn Abbas dengan Abdullah ibn Umar. kemurahan hatinya. diikuti oleh Khadijah. 678 Masehi). sahabat. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya. Dengan sepenuh hati ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu. Selama masa hidup Nabi. Aisyah tidak dapat tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah-belah itu. kesederhanaannya. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 X 12 kaki bersamasama dengan Nabi. tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. itu pun tanpa daun pintu. istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan lunjangan yang cukup besar tiap bulannya. yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah Barat. Di dalam Perang Unta. Pada suatu hari di bulan Ramadhan. di atas semua istri. soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. dan kata kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan napasnya yang tera khir. Pengabdiannya kepada basyarakat. Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. baik yang Muslim maupun yang bukan. jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunna h dan fiqh yang sukar untuk dipecahkan. dan 9 . Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. kebijaksanaannya. suatu pertempuran melawan Ali. terbuat dari batang dan daun kurma. Kecuali Ali.

A. Khadijah itu agung karena dialah ora ng pertama yang memeluk agama Islam. tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi. Fatima-lah yang berada di tempat teratas.W.2 4. Menurut Allama ibn Taimiya. rekan-rekannya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. karena ia itu anak tersayang Nabi. Tetapi. 10 .

so much so that he married nine wives. he married 'Ayishah bint Abu Bakr. But these peculiarities are conspicuously absent in the Prophet's life. they should renounce the world and abstain from adornments and embellishments if they desired Allah and His Prophet and the latter abode. Her father and brother were among the most bitter enemies of Islam. Look at this verse of the Qur'an: O Prophet ! Say t o your wives: I f you desire t his world's life and it s ornat ure t hen com e. with a sensual lust for them. all of them widows or divorcees. It was the prime time of his youth and constitutes two-thirds of his married life. He lived with her alone for twenty-five years. i. Alternatively. It is necessary to point out that this is not such a simple matter to be dismissed in a sentence that he was inordinately fond of women. His first marriage was with Khadijah. forcing them to renounce their faith.A. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. and the Prophet was not content with four wives which had been allowed to his Ummah but exceeded even that limit and married nine women. t hen surely Allah has prepared for t he doers of good from am ong you a . This continued for about eight years. She came to the Prophet's house some time after the migration to Medina. enamored by female companionship. they would have tortured and tormented her.e. (Qur'an. Just look at a man with a passion for women who is infatuated with a carnal desire. He married widows after having married a virgin. infatuated with coquetry and flirtation and craving for youth. Then he emigrated to Medina and began spreading the word of Allah. old-aged ladies after having married young girls. oppressing and killing them. l will give you a provision and allow you t o depart a graceful depart ure. At the same time. divorce them if they desired this world and its adornment.2 4. This has become a main target of the Christian and Jewish writers. The fact is that he had married each one of his wives for some particular reason due to particular circumstances. Marriages of the Holy Prophet When the Holy Prophet passed away. We have written about her on the preceding pages. 33:28-29) Is this the attitude of a man infatuated with lust and desire?! The fact is that we will have to look for reasons other than lust and avidity for his plurality of wives: 11 . as they were doing with other believing men and women. Obviously. tender age. And if you desire Allah and His Messenger and t he lat t er abode. these happenings cannot be explained by his love for women because both his early life and the later period contradict such an assumption. You will find him attracted to their adornment. he married eight women. Then he offered his wives a choice to give them a good provision and allow them to depart gracefully. Then he married Sawdah bint Zam'ah whose husband had expired during the second migration to Abyssinia. and fresh complexion.m ight y reward. It was only then that he was prohibited by the Almighty from marrying any woman besides those whom he had already married. They say that plurality of marriage (polygamy) in itself points to avidity and to yielding to lust and desire. Thereafter. If she were left to return to them. who was then a six-year old child. he left nine wives behind. spending his time in pursuit of beauty. Sawdah was a believing lady who had migrated on account of her faith.W. all old or middle-aged.

Safiyyah was the daughter of Huyaiy ibn Akhtab. preserved her prestige and dignity. That is why the Prophet married her. was married to 'Abdullah Abu Salamah (another cousin of the Prophet who was also his foster brother). the whole tribe of Banu al-Mustaliq entered into the fold of Islam. and the Prophet married her after emancipating her. and sister of 'Abdullah ibn Jahsh. Impressed by this nobility. Juwayriyyah was a widow. Hafsah bint 'Umar ibn al-Khattab was married to him after her husband Khunays ibn Hudhayfah was martyred during the battle of Badr. wealth. Year of marriage 4 A. The Muslims said: These are now the relatives of the Messenger of Allah by marriage. was martyred during the battle of Uhud (as stated above). ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. whose actual name was Hind. widows and their orphaned children. she was very advanced in age and had many orphaned children. So they freed all of them. It was a very large tribe. after the battle of Banu al-Mustaliq. so much so that she was called "Mother of the poor". Ummu Salamah. 12 . 'Ubaydullah was converted to Christianity. When her husband died. Abu Salamah and his wife were among the first to migrate to Abyssinia. To establish and implement important laws: The case of Zainab bint Jahsh is its only example. Ummu Habibah. but she remained steadfastly on Islam and separated from him. Islam had annulled class differences and declared that a family's tribe. was in those days raising one army after another in order to annihilate the Muslims. The Prophet chose her for himself and married her after emancipating her in 7 A. She was a widow. This was the second time she became a widow. She was a cousin of the Prophet (daughter of his paternal aunt. Year of marriage 4 A. Ramlah daughter of Abu Sufyan. Zainab bint Khuzaymah's husband. The Prophet married her and afforded protection to her although the hope of any change in Abu Sufyan's attitude did not materialize. or social status are not the criteria of distinction.2 4. She passed away in the life-time of the Prophet. Year of marriage: 3 A.e. by marrying her. the first husband of Zainab bint Khuzaymah). leaving her a widow. they should not be held captive. · To forge friendly relations: Some marriages were entered into in the hope of establishing friendly relationships with some tribes in order to blunt their enmity towards Islam. · He had married many of them in order to give them protection and safeguard their dignity.H. 'Abdullah ibn Jahsh (a cousin of the Prophet). Her father. The Muslims had arrested two hundred of their families. Sawdah bint Zam'ah's marriage comes into this category. Abu Sufyan.A.H. She was among the captives of Khaybar. · To set free the slaves: His marriage with Juwayriyyah. While there. Barrah daughter of al-Harith (chief of Banu al-Mustaliq) was performed in 5 A. i. (Jewish) chief of Banu an-Nadhir Her husband was killed in the battle of Khaybar.H.W.H. She had renounced worldly pleasures and was highly distinguished for her piety and wisdom. Now she was facing hard times. She was one of the most generous ladies even in the era of ignorance. i.e. was married to 'Ubaydullah ibn Jahsh and had emigrated with them to Abyssinia in the second migration. The Prophet. and her father sided with Banu Qurayzah.H. · It was hoped that the Muslims would follow his example and provide protection to aged women. and this generosity of the Muslims as well as the conversion of that tribe had a great impact throughout Arabia. This marriage protected her from humiliation and established a link with the Jews.

33:4-5) After this admonition. The Qur'an explains: . people started calling him "Zayd ibn Harithah". People called him Zayd ibn Muhammad. the Prophet. if t he Prophet desires t o m arry her. gave his three relative ladies in marriage to persons of "low" birth or status. While announcing it. a believing wom an if she gifts herself unt o t he Prophet . Allah says: Allah has not made for any man two hearts in his breast. No matter how much the Prophet advised them. Such writers are blind to the fact that Zainab at that time was in her fifties. and.2 4. she came to the Prophet and "gifted" herself to him if he would accept her. In the midst of the continuing social reforms. nor has He m ade your wives whom you declare ( t o be your m ot hers) as your ( real) m ot hers. passion and lust were not among them.. and that there was no system of hijab at that time. But there was a need to put this new system in effect in such a way as to leave no room for doubt or ambiguity.. therefore. in the same sitting. was only a theoretical p nciple. the Qur'an had declared that adoption was not recognized in Islam. Permission was granted to him from his Lord as we read in verse 33:50 of the Holy Qur'an which says: O Prophet ! Cert ainly we have m ade lawful unt o you . an Arab slave whom the Prophet had freed and adopted as son. which up to that moment. 33:50) Thus do we see that each of these marriages had some solid reasons behind it.. Zainab bint Jahsh was given in marriage to Zayd ibn Harithah. Among them. divorced her) We joined her in wedlock as your wife so that there should be no difficult y for t he believers concerning t he wives of their adopted sons when they have concluded their concerns with t hem . (Qur'an.A. she did not change her behavior.e. and t he com m and ofAllah shall be carried out . This marriage soon turned sour. that the sons should be affiliated to their actual fathers. in any case. both marriages of Zainab hint Jahsh served to enforce two very important social ethics.W. Every Muslim is equal. Some non-Muslim writers have claimed that the Prophet had fallen in love with Zainab's beauty and that this was why Zayd divorced her. the divorcee of Zayd ibn Harithah. so finally Zayd divorced her. relatives usually know about each other's beauty or ugliness.. and Allah speaks t he t rut h and He guides unt o t he ( right ) way. ( it is) especially for t hee ( O Prophet ! ) rcj her t han for t he rest of t he believers. Zainab could not overlook that she was a granddaughter of 'Abdul-Muttalib. It was done in order to practically demonstrate the Islamic equality. The Prophet waited for the divine guidance in her regard. These are ( m ere) words of your m out hs. Call t hem aft er t heir fat hers. When her second husband died in the 7th year of Hijrah. 33:37) In this manner. t his is m ore j ust wit h Allah. But when Zayd had concluded his concern wit h her ( i. ordered the Prophet to marry Zainab bint Jahsh. but if you know not t heir fat hers. One of his wives was Maymunah whose name was Barrah bint alHarith al-Hilaliyyah. Why did not Muhamaad fall in love with her when she was still a maiden and he himself was young? Consider this question especially in view of the fact that Zainab was a close relative of the Prophet. t hen t hey are your brethren in faith and your friends. (Qur'an. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. She only desired the honor of being called the wife of the Prophet. and that Zayd was an ex-slave.. nor has He m ade t hose whom you call ( as your sons) your ( real) sons. (Qur'an. Allah. 13 .

He resigned after five months and passed his leadership to Mouawiah Ibn Aby Sofian. Fatimah Fatimah married Ali Ibn Aby Talib who was the cousin of the Prophet and who later became the fourth Calipha. Fatimah died in 632 A. the second Calipha. Prophet Muhammad Prophesied that a man named Muhammad Ibn Abdullah (Al-Mahdi).D. The daughter of Fatimah. She had a boy named Zayd. On the day of Ibrahim's death. and Al-Huseein was six when Prophet Muhammad died in 632 A. would one day work with the Prophet Jesus to kill the Anti-Christ (Dajjal) and establish an Islamic state. in the battle of Karbellah. The descendants of Al-Hussein and Zayd still exist today. Ummu Kalthum 6. and the Prophet named him Ibrahim. When some people began to attribute it to the Prophet's bereavement. Zayd fought along with his uncle Al-Hussein.2 4. a descendant of Al Hassan. Ruqaiyah 5. Their light is not dimmed for any man's death. there was an eclipse of the sun. They had two sons." 14 . Zainab 4." A few hours later. he said: "The sun and the moon are two signs of the signs of God. There were even some prophecies about them.W.A. you should pray until they be clear. If you see them eclipsed. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Abdullah (meninggal semasa bayi) 3. Anak-anak Rasulullah dengan Khadijah : 1. Om Kolthoom married Omar Ibn Al Khataab.D. The Prophet loved them very much. The Prophet prophesied that Fatimah would be the first of his family to die after him. Al-Hussein died in 682 A. Only two children survived after Al-Hussein's death.D. and it would be soon. Ibrahim died when he was ten months old. Al-Hassan was seven years old. Angel Gabriel visited the Prophet and addressed him as: "O father of Ibrahim. Ibrahim One night in March 630 CE. Al-Hassan and Al-Hussein and one daughter Om Kolthoom. Most of Al-Hussein's children were killed in the wars. Al-Qasim (meninggal semasa berumur 2 tahun) 2. He was the only child born after the six children from Prophet s first wife Khadijah.D. He died in 662 A. Al-Hassan became Calipha in 662 A. the Prophet received the news of the birth of his son from his wife Mariah. Anak Rasulullah dengan Mariyah Al-Qibtiyah : 1. Fatimah died a few months after the death of Prophet Muhammad.D.

15 . Di sini Rasulullah SAW mendapat janji dari Abil Ash untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. KISAH ANAK. Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Ketika mencapai usia perkawinan.ANAK NABI MUHAMMAD Zainab Binti Muhammad Zainab telah wafat sejak 15 abad yang lalu. maka lakukanlah. [Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abil Ash mengawini Zainab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Semua pihak setuju dan ridha. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus tawanannya. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu. maka cinta mereka akan tetap ada hingga keduanya dipersatukan oleh sebuah agama. beliau merasa iba hatinya dan bersabda :"Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya. kecuali engkau tetap dalam agamamu dan aku tetap dalam agamaku. wahai Rasulullah. Zainab pun beriman. Zainab binti Muhammad SAW diboyong ke rumah Abil Ash bin Rabi'. Maka serahkan aku kepada ayahku atau masuklah Islam bersamaku.2 4. keikhlasan cinta dan ketulusan iman. Kemudian dia berkata : Zainab masuk Islam dan hijrah 6 tahun sebelum suaminya masuk Islam. Engkau tidak halal bagiku selama engkau tetap memeluk agama itu. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Khadijah pergi menemui kedua suami isteri yang saling mencintai itu dan mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah." Pasangan suami isteri itu terdiam sebentar sambil merenung. Abil Ash bin Rabi'. Halah binti Khuwailid. Abil Ash bin Rabi'." Adapun Zainab. tetapi dia meninggalkan kenangan terbaik dan menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan sebagai isteri. Maka kedua suami isteri itu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. Ketika cahaya Tuhannya menerangi bumi. saudara Ummul Mu'minin Khadijah meminang untuk puteranya. wahai Zainab. Keduanya sadar ketika terdengar suara yang membisikkan kepada keduanya :"Jika agama memisahkan antara kedua jasad mereka.A. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. tetapi untuk memerangi Rasul SAW." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Zainab dilahirkan apda tahun 30 setelah kelahiran Nabi SAW. Imam Adz-Dzahabi berkata : Ini adalah jauh. Abil Ash tetap membangkang dan berkata :"Tidak akan tercapai tujuan di antara kita. kecuali bila engkau beriman pada agama yang aku imani." Mereka menjawab :"Baiklah. Perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada ayahnya." Hari-hari berlalu dalam keadaan ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nabi SAW. Situasi menjadi kritis ketika Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tangan kaum Muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Zainab tidak akan menjadi milikmu sejak hari ini. maka dia berkata :"Sabarlah.W. Pasukan Quraisy berangkat menuju Badr untuk memerangi Rasul SAW dan di antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi'. Kemudian dia melepas kalungnya dan menggantungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah bagi pengantin. bibinya. bukan untuk menyatakan ke-Islamannya. wahai suamiku.

Yang pertama kali menemukannya adalah Habbar bin Aswad bin Muththalib dan Nafi' bin Abdul Qais. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya. Engkau keluar membawa 16 .. tidak seorang pun yang mendekat kepadaku. tetapi aku takut kepadanya." Maka Kinanah menahan panahnya.. Abil Ash tidak kuasa menahan tangisnya dan tidak dapat mengantarkannya ke tepi dusun di luar Mekkah.W. Di saat itu Zainab berada di dalam pelangkinnya dan dia sedang dalam keadaan hamil. Bagaimana dia boleh keluar sementara orang-orang melihat dan mendengarnya ? Tidak. puteri Muhammad. dia mengalami keguguran kandungannya." Di saat Zainab sedang bersiap-siap untuk menyusul ayahnya. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy di sampingnya dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup meninggalkannya. Maka dia kembali bukan untuk berterima kasih atas kebaikan Zainab kepadanya. karena sesuatu yang masuk di antara orang-orang lelaki tidaklah masuk di antara orang-orang wanita. Kinanah bin Rabi' menyerahkan kepada Zainab seekor unta. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Ketika pulang. Maka temanilah dia menuju tepi dusun. akan tetapi untuk berkata keapdanya :"Kembalilah kepada ayahmu. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan. aku tidak melihatnya mengatakan hal itu. Abil Ash kembali ke Mekkah dan di dalam jiwanya terdapat gambaran yang lebih cemerlang dari isteri yang berbakti dan mulia ini. Maka janganlah engkau segan kepadaku. iparnya. Akan tetapi. wahai Zainab. di mana telah menungggu dua utusan Muhammad." Hind berkata :"Wahai puteri pamanku. Kinanah mengambil busur dan anak panahnya. apakah Quraisy membiarkannya keluar setelah mereka mengalami kekalahan di Badr.A. tahanlah panahmu hingga aku berbicara kepadamu. Maka aku menyangkal bahwa aku akan pergi dan aku pun bersiap-siap.2 4. itu merupakan perpisahan terakhir selama kekuasaan agama ini berdiri di antara kedua hati dan masing-masing berpegang pada agamanya. Maka keluarlah mereka untuk mencarinya hingga mereka berhasil menyusul di Dzi Thuwa. Kemudian dia keluar membawa Zainab diwaktu siang dan Zainab duduk di dalam pelangkinnya. Abil Ash berkata kepada saudaranya. dan dia berkata :"Wahai. Abu Sufyan datang menghampirinya dan berkata :"Tindakanmu tidak tepat. Jika engkau mempunyai keperluan akan suatu barang yang menjadi bekal dalam perjalananmu atau harta yang hendak engkau sampaikan kepada ayahmu." Zainab berkata : "Demi Allah. maka aku akan memenuhi keperluanmu. Kinanah bin Rabi' :"Hai. tentulah engkau mengetahui kedudukannya dalam jiwaku. lalu dinaikinya. Saudaraku. sementara Kinanah menuntun untanya. melainkan aku akan memanahnya. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara.sekali lagi tidak ! Banyak orang laki-laki Quraisy telah membicarakan hal itu. aku mendengar bahwa engkau akan menyusul ayahmu !" Zainab menjawab :"Aku tidak ingin melakukannya. Iparnya marah dan berkata kepada para penyerang :"Demi Allah. kecuali untuk melakukannya. jangan engkau lakukan. Abu Sufyan bersama rombongan Quraisy datang kepadanya dan berkata :"Hai. Habbar menakutinya dengan tombak." Dia telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW untuk membiarkan Zainab pergi kepada Nabi SAW. di mana telah menunggu Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki Anshor. datanglah Hind binti Utbah." Setelah menyelesaikan persiapannya. orang laki-laki. menemuinya. sedang dia mengetahui bahwa." Maka orang-orang bubar meninggalkannya.

bertakbir bersama kaum Muslimin. Dia telah kehilangan hartanya dan harta titipan orang banyak. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW. lalu beliau menemui orang banyak dan bersabda :"Wahai. Kami tidak ingin membalas dendam.W. Tahun demi tahun berlalu." Nabi SAW terkesan melihat kesetiaan puterinya kepada suaminya yang ditinggalkan dan dia putuskan hubungan syahwat dengannya karena perintah Allah SWT. orang-orang." Tatkala suara sudah reda. puteriku." Mereka berkata :"Kami akan mengembalikannya kepada Abil Ash. aku telah melindungi Abil Ash bin Rabi'. karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik. Tidak ada jalan untuk bertemu. Maka Zainab pun melindunginya. orang-orang. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya. Zainab pun tinggal di Madinah dengan badan yang sakit dan hati yang lemah. maka kami menyukai hal itu. Kemudian.2 4. Dalam perjalanan pulang dia berjumpa pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya. Suami isteri jadi berpisah.A. Nabi SAW berpesan :"Wahai. maka itu adalah fai' dari Allah yang diberikanNya kepada kalian dan kalian lebih berhak atasnya. Zainab pun masih tetap memberinya kebaktian. Dia dalam lindungan jaminanku. akan tetapi dia bisa lolos." Ternyata. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di belakang dinding :"Hai. Beliau berkata :"Sesungguhnya kalian telah mengetahui kedudukan orang ini terhadap kami. Orang-orang berlari ke masjid Rasulullah SAW. maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini. karena semua ini milik orang-orang musyrik ?" Abil Ash 17 . Nabi SAW mengutus orang kepada pasukan yang merampas harta Abil Ash. sehingga dia menyembunyikan dalam hatinya harapan kepada Allah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Kinanah membawa Zainab pada waktu malam." Beberapa orang di antara mereka berkata :"Hai. kesetiaan sebagai teman dan pertolongan sebagai manusia. Maka Abil Ash memasuki Madinah pada waktu malam dan mohon kepada Zainab agar melindungi dan membantunya untuk mengembalikan hartanya. wanita secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Abil Ash. kesetiaan dan pertolongan : yaitu kebaktian sebagai wanita muslim. Abil Ash keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Zainablah yang berseru itu. apakah kalian mendengar apa yang aku dengar ? Sesungguhnya serendahrendah orang Muslim adalah dapat memberi perlindungan. Maka apa yang harus dilakukannya ? Dia teringat Zainab yang memberinya imbalan berupa cinta dan kesetiaan. kami tidak perlu mencegahnya untuk pergi kepada ayahnya. tetapi kembalikan wanita itu. Jika kalian menolak. Demi umurku." Kemudian beliau masuk menemui puterinya dan berbicara kepadanya. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kelemahan kita. muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia lolos kepadamu. Abil Ash mendapatkan dari Nabi SAW apa yang didengar dan diketahuinya. Abil Ash tidak dapat mengembalikan barang-barang titipan itu kepada para pemiliknya. Kalian telah merampas hartanya. Jika kalian berbuat baik kepadanya dan mengembalikan hartanya. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kehinaan yang menimpa kita akibat musibah dan bencana yang telah kita alami sebelumnya. dan Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya. Abil Ash tinggal di Makkah menyendiri dengan pikiran kacau dan hati terluka. Di samping itu. lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. tentu dia lekas mati dan tidak dapat bertemu.

Zainab meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah dan Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergiannya. dan Islam tidak memisahkan antara keduanya. "Siyar A'laamin Nubala'. Suami isteri yang saling mencintai bertemu untuk kedua kalinya setelah lama berpisah. jika aku mengkhianati amanatku. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia. tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapannya. Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan kenangan terbaik. hijrah menuju Madinah dengan mendapat petunjuk iman dan keyakinan.2 4. apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku ?" Mereka menjawab :"Tidak. Dia telah menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan isteri. dia hanya boleh mengawininya dengan nikah baru. Tidaklah mengherankan apabila suaminya berkata dalam suatu perjalanannya ke Syam : "Puteri Al-Amiin. Akan tetapi isteri yang setia itu telah menunaikan kewajiban dan menyelesaikan urusan dunianya ketika menyadarkan laki-laki yang dicintainya serta memenuhi hak suaminya sesuai dengan kadar cintanya kepada suami. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. menjawab :"Sungguh buruk awal Islamku. Laki-laki itu pun kembali ke Mekkah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak. kaum Quraisy. keikhlasan cinta dan kebenaran iman. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya. kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masingmasing. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.W. kemudian Abil Ash masuk Islam sesudah itu. Demikian pula kata Qatadah : Dia berkata :"Kemudian diturunkan surah Baro'ah sesudah itu. Abil Ash berdiri dan berkata :"Wahai." Maka mereka mengembalikan harta itu kepadanya demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Maka. Demi Allah. semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya. Tidak lama setelah pertemuan itu. jika ada seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya."] Abil Ash keluar dari Mekkah. Jiwanya dipenuhi berbagai makna dan di antara kedua matanya terlihat gambaran yang tidak meninggalkannya.A." Asy-Sya'bi berkata :"Zainab masuk Islam dan hijrah." 18 . maka aku masuk Islam. Zainab meninggal dunia." [Adz-Dzahabi." Abil Ash berkata :"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

karena melihat sikap Abu Lahab terhadap Islam. Mereka tinggalkan kesenangan hidup yang hanya sebentar. Lama Rasulullah SAW tidak mendengar kabar kedua orang itu. Ketika keduanya mendekati usia perkawinan. sementara ia memegang kendalinya. sampai ketika saudara-saudara mereka di Mekkah ditakdirkan binasa hingga orang terakhir. membawa panji da'wah sebagai penerus. Ruqayyah juga ikut hijrah bersama suaminya. Ruqayyah. muncullah Ummu Kultsum yang menemani dalam hidupnya setelah Zainab menikah. puteri Rasulullah SAW menuju negeri Habasyah. Maka dia pun menikah dengan Ruqayyah dan hijrah bersamanya ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah merupakan bagian dari peralihan dan kelanjutan perjuangan. Nabi SAW bersabda :"Sesungguhnya kedua orang itu (Utsman dan Ruqayyah) adalah orang-orang yang pertama hijrah kepada Allah sesudah Luth. Ruqayyah binti Muhammad SAW. Allah SWT menghendaki perkawinan ini tidak berlangsung lama. Zainab. Kedua muhajir ini adalah Utsman bin Affan dan isterinya." Nabi SAW bertanya :"Bagaimanakah keadaan mereka ketika kau lihat ?" Wanita itu menjawab :"Dia telah membawa isterinya ke atas seekor keledai yang berjalan pelahan. Bukan menyebarkan agama Islam. warna dan suku. sebuah negeri yang jauh dengan penduduk yang berlainan bangsa. "Maka Rasulullah SAW bersabda :"Allah menemani keduanya. anak dan keluarga serta negeri demi Allah. Ruqayyah lahir sesudah kakaknya. berupa harta. karena hasil yang diharapkan oleh kaum muhajirin dari hijrah mereka ke Habasyah adalah menyelamatkan agamanya ke negeri yang memberi ketenangan bagi mereka di sana. Mereka tinggalkan tanah airnya yang mahal dan berangkat menuju Habasyah. maka muhajir pertama bukanlah dua orang laki-laki. Ini berarti bahwa wanita Muslim adalah bagian dari da'wah dan jihad di jalan Allah SWT. juz 2. Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah dan menyelamatkan agama mereka menuju Allah. Ummu Kultsum tetap tinggal bersama ayah dan ibunya menunggu sesuatu yang ditakdirkan baginya. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Ruqayyah hijrah ke Habasyah bersama Utsman dua kali. Di negeri itu mereka tidak mengalami kekerasan dan gangguan. Sesudah kedua orang itu.2 4. meskipun Habasyah diperintah oleh raja yang tidak menganiaya seseorang. tetapi seorang laki-laki dan seorang wanita." Ruqayyah kembali bersama Utsman ke Mekkah dan mendapati ibunya telah berpulang kepada Ar-Rafiiqil A'laa. Kemudian datang seorang wanita Quraisy berkata :"Wahai. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa isterinya. Utsman. berkata : Utsman bin Affan keluar bersama isterinya.s. aku telah melihat menantumu bersama isterinya. Ruqayyah Binti Muhammad Rombongan muhajir ke Habasyah membawa 11 orang wanita. Muhammad.a. sesu-dah Luth a. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Abu Thalib meminang mereka berdua untuk kedua putera Abu Lahab. sehingga dia menjadi wanita yang hijrah dua kali. Kemudian kaum Muslimin pindah dari Mekkah ke Madinah semuanya. demi membela aqidah yang diimaninya. halaman 78] Anas bin Malik r. karena negeri Habasyah pada waktu itu menganut agama Masehi dan agama Masehi di sana tidak akan menerima agama baru yang menyainginya. 19 ."[ "Siyar A'laamin Nubala'". Akan tetapi Allah SWT menampilkan Utsman bin Affan kepada kedua puteri itu. Tatkala fajar da'wah memancar dari Mekkah.A.W.

Kebebasan dari ketakutan dan perjuangan menuju keamanan. maka penyelamatan agama adalah salah satu sebabnya. Sesungguhnya kebesaran dari kemenangan itu sulit digambarkan dan dinilai. 20 . Dan kebebasan dari ikatan-ikatan bicara dan perjuangan menuju kebebasan berbicara. Tahap perjuangan ini berhasil mendapat kemenangan. Kebebasan dari kesempitan dan perjuangan menuju kelapangan. Penyebab utamanya adalah perubahan dan kelanjutan perjuangan di mana para muhajirin dapat mendirikan sebuah tanah air tempat hijrah mereka. maka sesungguhnya petualangan itu hanyalah semacam perjuangan. roh mengalahkan materi dan kebenaran mengalahkan kebathilan. Kebebasan dari kehinaan dan perjuangan menuju kemuliaan. tetapi bukan penyebab utama. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Kebebasan dari kelemahan dan perjuangan menuju kekuatan. Hijrah yang merupakan tahap kedua di antara tahap-tahap da'wah adalah tahap perjuangan yang paling rumit. Kebebasan dari perbudakan dan perjuangan menuju kemerdekaan.2 4.W. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan Utsman dengan Ummu Kultsum. Selama 13 tahun Islam merupakan agama tanpa tanah air dan rakyat tanpa negara. Kebebasan dari kelumpuhan dan perjuangan menuju keaktifan. Iman mengalahkan kekuatan.A. bahkan macam perjuangan heroik tertinggi. Ruqayyah kembali kepada Tuhannya setelah menderita sakit demam. Semoga Allah SWT merahmati Ruqayyah yang hijrah dua kali dan Utsman yang mempunyai dua cahaya. dan semoga Allah SWT membalas keduanya atas jihad dan kesabarannya dengan sebaik-baik balasan. Amiin yaa Robbal'aalamiin. Apabila tahap perjuangan ini telah memiliki sifat petualangan. Adapun hijrah ke Madinah.

ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. baik roman muka maupun dalam hal kebiasaan yang saleh. Suatu saat Beliau berkata." Aisyah. Allah tidak suka orang yang membuat kau tidak senang. tapi sementara itu juga Beliau menjadi agak gugup." Juga Nabi dikabarkan telah berucap: "Fatima itu anak saya. tiba-tiba anaknya tercinta Fatima. Badannya yang lemah." Atas suatu pertanyaan." Abu Bakar dan Umar keduanya berusaha agar dapat menikah denga Fatima. "Saya tidak pernah berjumpa dengan sosok probadi yang lebih besar daripada Fatima. ketika Nabi Muhammad berada di masjid sedang dikelilingi para sahabat. Fatima dibesarkan di bawah asuhan ayahnya. dan Ummi Kalsum. "O. Ali yang telah dibesarkan oleh Nabi sendiri. dan kecerdasan. Sudah semestinya kau dapat menanggung segala hal yang berat di dunia ini. Fatima Az-Zahra si cantik dilahirkan delapan tahun sebelum Hijrah di Mekkah dari Khadijah.e Suffa. bimbingan. Nabi tampak terharu mendengar permohonan si anak. Fatima ialah anak yang keempat. "Anakku tersayang. tapi Nabi diam saja. aku tak dapat meluangkan seorang pun di antara mereka ya ng terlibat dalam pengabdian 'Ashab. dan tahu mana yang benar.W. berarti menyenangkan aku juga. bersifat kesatria dan penuh keberanian.. kecuali kepribadian ayahnya. Ruqaya. sedang yang lainnya: Zainab.2 4. "Fatima-lah yang paling disayang oleh Nabi. Fatima.Zahra) Pada suatu hari di Madinah. berarti membuat aku juga menjadi sedih. seorang laki-laki yang padanya tergabung berbagai kebajikan yang langka. dialan yang sang at besar jasanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. guru dan dermawan yang terbesar bagi umat manusia. Fatima.A. agar kau mendapat pahalanya di akhirat nanti." Anak itu mengundurkan diri dengan rasa yang amat puas karena jawaban Nabi. dan siapa yang menyenangkannya. di samping juga harus merawat anak-anaknya. siapa yang membuatnya sedih. Tidak seperti anakanak lainnya. Tetapi dengan menekan perasaan. Aisyah menjawab. dia tidak dapat melaksanakan tugas menggiling jagung dan mengambil air dari sumur yang jau h letaknya. ramah-tamah. simpatik. Dia meminta dengan sangat kepada aya hnya untuk dapat meminjam seorang pelayan yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugas pekerjaan rumah. istri Nabi yang pertama. dan aspirasi ayahnya yag agung itu membawanya menjadi wanita berbudi tinggi. Fatima mempunyai pembawaan yang tenang dan perangai yang agak melankolis. Dengan tubuhnya yang ceking dan kesehatannya yang buruk. dan selanjutnya tidak pernah lagi mencari pelay an selama hidupnya. dan Allah akan senang orang yang kau senangi. Beliau berkata kepada sang anak dengan sinis. Fatimah binti Muhammad SAW (Fatimah Az. kesal ehan. merasa ragu-ragu 21 .. Ajaran. yang sangat mirip dengan ayahnya. Pada beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa sayang yang amat besar kepada Fatima. istri Nabi tercinta pernah berkata. adalah seorang anak perempuan yang paling diayang ayahnya dan sangat berbakti terhadap Nabi setelah ibunya meninggal dunia. yang telah menikah dengan Ali--prajurit utma Islam yang terkenal--datang pada Nabi. Dengan demikian. dan kesahatannya yang buruk men yebabkan ia terpisah dari kumpulan dan permainan anak-anak.

Kepada putrinya Nabi berkata. Pasangan suami-istri ini terkenal saleh dan dermawan. seperti menggiling jagung dan mengambil air dari sumur. putri Nabi ini mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak sudah tiga hari yang lalu. ia memperoleh sebuah tempat air dari kulit. Fatima Zahra terkenal karena kemurahan hatinya. seorang dari suku bani Salim yang terkenal kampiun dalam praktek sihir datang kepada Nabi.W. ialah untuk mencontohkan kepada para Musllim dan Musllimah perlunya merayakan pernikahan tapa jorjoran dan serba pamer. dan sebuah batu gilingan jagung. Fatima di rumah melaksanak an tugas-tugas rumah tangga.A. Sayyidina Ali langsung melepas serbannya dan menaruh di a tas kepala orang itu. kearna waktu itu bukan waktu orang makan. Di dalam catatan sejarah manusia. hingga ia m emeluk agama Islam. Ia menerima 400 dirham sebagai hasil penjualan. dan setelah mengetuk pintu. Upacara yang amat sederhana. Sebagai mahar dari ayahnya yang terkenal itu. sehelai tikar. gigih. tetapi tidak seorang pun yang dapat memberinya makan. Nabi menanyai Muslimin yang hadir di situ: "Adakah orang yang mau menghadiahkan seekor unta tamu kita ini?" Mu'ad ibn Ibada menghadiahkan seekor unta. Karena dirinya begitu miskin. sedangkan istrinya bersikap rajin. Nabi lalu bertanya: "Apakah Anda berbekal makanan?" Jawab orang itu: "Tidak. "Anakku. Dengan air mata berlinang. sebuah kendi dari tanah. Pada suatu waktu. Sifat penuh perikemanusiaan dan murah hati yang terlekat pada keluarga Nabi tidak banyak tandingannya. dan tidak mengenal lelah. dan berbakti. fatima hampir berumur delapan belas tahun ketika menikah dengan Ali. dan langsung diterima oleh Nabi. melontarkan kata-kata makian. hemat. Kemudian Nabi minta kepada Salman untuk membawa orang itu ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan. Salman memberi tahu maksud kunjungannya. dan tuturnya: "Saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. karena dia lapar. dan seorang yang menonjol dalam hal moral dan kebijaksanaan. Mereka tidak pernah membiarkan pengemis melangkah pintunya tanpa memberikan apa saja yang mereka punyai. aku telah menikahkanmu dengan laki laki yang kepercayaannya lebih kuat dan lebih tinggi daripada yang lainnya. Agaknya. Salman membawa orang yang baru masuk Islam itu mengunjungi beberapa rumah. Ali bekerja keras tiap hari untuk mendapatkan nafkah." Kehidupan perkawinan Fatima berjalan lanjcar dalam bentuknya yang sangat sederhana. dan dengan uang itu ia mempersiapkan upacara pernikahannya. Namun putri Nabi itu en ggan menolak seorang tamu. maksud utama yang mendasari perayaan it u dengan kesederhanaa. Ali menjual kwiras (pelindung dada dari kulit) milikn ya yang bagus.2 4. Nabi sangat berkenan hati dan melanjutkan: "Barangkali ada orang yang bisa memberikan selembar kain u ntuk penutup kepala saudara seagama Islam?" Kepala orang itu tidak memaki tutup sama sekali. Tetapi Nabi menjawab dengan lemah-lembut. Ahli sihir itu begitu heran menghadapi sikap luar biasa ini. Kwiras ini dimenangkannya pada waktu Perang Badar. Tetapi akhirnya ia memberanikan diri meminang Fatima. mencari jalan untuk dapat meminang Fatima." 22 ." Maka. Akhirnya Salman pergi ke rumah Fatima. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. meskipun mereka sendiri masih lapar.

Waktu itu Fatima berumur 28 tahun dan dimakamkan oleh Ali di Jaat ul Baqih (Medina). dengan permintaan agar Salman membawanya barang itu ke Shamoon. dan Muhsin. Setelah nabi wafat. eman bulan setelah nabi wafat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Ayahnya membisikkan bertia kematianya.A. Fatima meninggal dunia. dan dua putri: Zainab dan Umi Kalsum. adab. Fatima menceritakan kejadian itu kepada Aisyah. Dia juga digelari Al-Batuul. Dia adalah anak yang paling dicintai Nabi SAW sehingga beliau bersabda :"Fatimah adalah darah dagingku. Salman balik ke rumah Fatima dengan membawa jagung. yaitu yang memusatkan perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan. seorang Yahudi. itulah yang menyebabkan Fatima menangis. begitu juga ia ikut ketika Nabi melaksanakan ibadah Haji Waqad. tapi dijawab bahwa dirinya tidak berhak untuk berbuat demikian." Fatimah binti Muhammad SAW (Kisah 2: Puteri. Muhsin meninggal dunia waktu masih kecil. tapi waktu Nabi mengatakan bahwa Fatima-lah orang pertama yang akan berkumpul dengannya di ala m baka. Fatima juga ikut bersama Nabi ketika merebut Mekkah.W. Juga dia lebih muda dari Ummu Kultsum. apda akhir tahun 11 Hijrah. akhlaq. Nabi sendiri menyatakan bahwa Fatima akan menjadi "Ratu segenap wanita yang berada di Surga. Abil Qasim. isteri Utsman bin Affan. Fatima tetap mendampingi beliau di sisi tempat tidur. dan pada konsepsi manusa yang paling mulia.puteri Teladan dalam Islam) Fatimah adalah "ibu dari ayahnya. tiga putra: Hasan. Fatima menggiling jagung itu." Dia adalah puteri yang mulia dari dua pihak. dan ia juga memeluk agama Islam dengan menyatakan bahwa Taurat telah memberitahukan kepada golongannya tentang berita akan lahirnya sebuah keluarga yang amat berbudi luhur. karena ia telah memberikan kain kerudungnya uitu untuk kepentinga Allah. Dalam perjalanan haji terakhir ini Nabi jatuh sakit." [Ibnul Abdil Barr dalam "Al-Istii'aab"] 23 . ilmu. Ketika itu Nabi membisikkan sesuatu ke kuping Fatima yang membuat Fatima menangis. Salman menyarankan agar Fatima menyisihkan beberapa buath roti intuk anak-anaknya yang kelaparan. Tidak lama setelah Nabi wafat. hasab dan nasab. dalam tahun itu juga. Fatima dianugerahi lima orang anak. untuk ditukar dengan jagung.2 4. apa yang menyusahkannya juga menyusahkan aku dan apa yang mengganggunya juga menggangguku. isteri Abil Ash bin Rabi' dan Ruqayyah. Dan dengan tangannya sendiri. dan kemudian Nabi membisikkan sesuatu lagi yang membuat Fatima tersenyum. dan membakarnya menjadi roti. Fatimah lebih muda dari Zainab. Fatima merawat luka Nabi sepulangnya dari Perang Uhud. lalu memberikannya kepada Slaman. Fatima telah menjadi simbol segala yang suci dalam diri wanita. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Fatima lalu melepas kain kerudungnya. Dan orang Yahudi itu pun sangat terkesan atas kemurahan hati putri Nabi. maka fatima menjadi bahagia. Salman dan orang yang baru saja memeluk agama Islam itu sangat terharu. diantar dengan dukacita masyarakat luas. Husein. Hasan lahir pada tahun kegia dan Husein pada tahun keempat Hijrah. yaitu puteri pemimpin para makhluq Rasulullah SAW.

sehingga darah semakin banyak yangk keluar. Tuhan pemilik bumi dan Arsy yang agung.W. Engkau-lah yang batin dan tiada sesuatu di bawahMu. bahwa ketika kaum Musyrikin telah meninggalkan medan perang Uhud. Muhammad". Allah. di tengah-tengah pertempuran tidak berada dalam sebuah panggung yang besar. Al-Batuul (yang mencurahkan perhatiannya pada ibadah). Engkau-lah yang akhir dan tiada sesuatu di atas-Mu. puteri Nabi SAW. dia mengambil sepotong tikar. sebuah timba dan dua kendi. Fatimah memeluk dan mencuci luka-lukanydengan air. yang membelah biji dan benih. Az-Zahra'. bahwa Rasulullah SAW menyelimuti Fatimah dan suaminya serta kedua puteranya dengan pakaian seraya berkata :"Ya. Ali r.A. Dunia selalu mengingat Fatimah. Tirmidzi) Inilah Fatimah binti Muhammad SAW yang melayani diri sendiri dan menanggung berbagai beban rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya : "Ucapkanlah :"Wahai Allah. Inilah gambaran lain dari pute sebaik-baik makhluk yang kami persembahkan kepadada para pengantin masa kini yang membebani para suami dengan tugas yang tidak dapat dipenuhi. obat dan air bagi para prajurit. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang menurunkan Taurat. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Di antara mereka yang keluar terdapat Fatimah. yang taat beribadah dan 24 . puteri kekasih Robbil'aalamiin. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. dia berkata :"Datang Fatimah kepada Nabi SAW meminta pelayan kepadanya. tampaklah peranan puteri Muslim supaya menjadi teladan yang baik bagi pemudi Muslim masa kini.2 4." (HR. wanita-wanita sahabah keluar untuk memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin. mereka ini adalah ahli baitku. Syaikha dan Tirmidzi) Dalam kancah pertarungan yang dialami ut kita. sementara kami tidak mempunyai alas tidur selain kulit domba untuk kami tiduri di waktu malam dan kami letakkan di atas unta untuk mengambil air di siang hari. Pemimpin wanita penghuni Syurga Fatimah Az-Zahra'. Thabrani menceritakan. Engkaulah awal dan tiada sesuatu sebelum-Mu. juz 2. Fatimah menggunakan alat penggiling gandum itu hingga melecetkan tangannya dan memikul qirbah (tempat air dari kulit) berisi air hingga berbekas pada dadanya. Az-Zahra' (yang cemerlang). dan ibu dari Al-Hasan dan Al-Husein. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau kuasai nyawanya. Fatimah selalu berada di sampingnya. Inilah dia. berkata :"Aku menikahi Fatimah. halaman 88] Dari Abu Hurairah r." ["Siyar A'laamin Nubala'. Az-Zubair bin Bukar berkata :"Keturunan Zainab telah tiada dan telah sah riwayat. "ibu ayahnya. Ath-Thahirah (yang suci). Sesungguhnya dia adalah pemimpin wanita dunia dan penghuni syurga yang paling utama. Lunaskanlah utangku dan cukupkan aku dari kekurangan. Kami tidak mempunyai pembantu selain unta itu. Tatkala Fatimah melihat hal itu. Dia menyapu rumah hingga berdebu bajunya dan menyalakan api di bawah panci hingga mengotorinya juga." Ketika Rasulullah SAW menikahkannya (Fatimah)." (HR. lalu membakar dan membubuhkannya pada luka itu sehingga melekat dan darahnya berhenti keluar. Injil dan Furqan.a. ibu kedua cucu Rasulullah SAW :Al-Hasan dan Al-Husein. belmengirimkannya (unta itu) bersama satu lembar kain dan bantal kulit berisi ijuk dan dua alat penggiling gandum.. tetapi bekerja di antara tikamantikaman tombak dan pukulan-pukulan pedang serta hujan anak panah yang menimpa kaum Muslimin untuk menyampaikan makanan. maka tidaklah mengherankan bila dia meninggalkan bekas yang paling indah di dalam hatinya yang penyayang.a. Wahai. Ketika bertemu Nabi SAW.

tetapi mulia dan terhormat. Fatimah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga melecetkan tangannya dan mengangkut qirbah berisi air hingga berbekas di dadanya. aku bertanya kepadanya :"Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu ?" Fatimah menjawab :"Aku tidak akan menyiarkan rahasia RasulAllah SAW. Dia hidup dalam kesulitan. maka baiklah. menjauhi keduniaan. Ketika berbisik pertama kali kepadaku. yang bisa membantunya guna meringankan bebannya. membuat roti dan menggiling gandum.a. Nabi SAW berbisik kepadanya untuk kedua kalinya. "Alangkah baiknya bila engkau pergi kepada ayahmu dan meminta pelayan darinya. dan berkata :"Wahai. Setelah itu aku berkata kepada Fatimah :Rasulullah SAW telah berbisik kepadamu secara khusus di antara isteri-isterinya. sedang jalannya mirip dengan jalan Rasulullah SAW. Aku tidak 25 . aku menyuruhnya agar menemui dan meminta pelayan dari Anda. Ali berkata kepada Fatimah. Ali r. Maka Fatimah menangis dengan suara keras.W.A. dia selalu berdzikir. tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita kaum Mu'min atau ummat ini ?" Fatimah berkata :"Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. Setiap merasa lapar. dan sekarang dia memerika bacaannya dua kali. puteriku. maka Fatimah tersenyum. Dia mengangkut air dengan qirbah hinggaberbekas pada dadanya. ceritakanlah kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu itu ?" Fatimah pun menjawab :"Adapun sekarang. Dia telah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga berbekas pada tangannya. Lalu datang Fatimah r." Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya. telah membantunya dengan melakukan pekerjaan di luar. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu. Ketika melihat kesedihanku." Fatimah berkata :"Maka aku pun menangis sebagaimana yang engkau lihat itu. Keesokan harinya. wahai Rasululllah. kemudian engkau menangis!" Ketika Nabi SAW pergi.a. Ketika hamba sahaya datang kepada Anda. dia berkata : "Pernah isteri-isteri Nabi SAW berkumpul di tempat Nabi SAW." Tatkala suaminya. Fatimah. wahai anakku ?" Fatimah menjawab :"Aku datang untuk memberi salam kepadamu. beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al Qur'an sekali dalam setahun. Ketika Nabi SAW melihatnya.2 4. sementara aku biarkan perut penghuni Shuffah merasakan kelaparan. beliau menyambutnya seraya berkata :"Selamat datang. sedangkan dia akan mencupimu bekerja di dalam rumah :yaitu membuat adonan tepung. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.a. lalu pulang. lalu bertanya :"Apakah keperluanmu ?" Fatimah diam." Kemudian Nabi SAW bersabda :"Demi Allah. aku tidak akan memberikan pelayan kepada kamu berdua. dia selalu sujud. sambil berjalan. Dan dia menyapu rumahnya hingg berdebu bajunya. Imam Muslim menceritakan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya dan meriwayatkan dari Aisyah' r. dan setiap merasa payah. aku berkata kepadanya :"Aku mohon kepadamu demi hakku yang ada padamu.a. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Dia berkata kepada ibunya. beliau berbisik lagi kepadaku. Fatimah Az-Zahra'. kulihat ajalku sudah dekat." Kemudian Fatimah datang kepada Nabi SAW." Inilah dia. Ali r. Ali." Aisyah berkata :"Ketika Rasulullah SAW wafat. Fatimah binti Asad bin Hasyim :"Bantulah pekerjaan puteri Rasulullah SAW di luar dan mengambil air. Maka beliau bertanya kepadanya :"Apa sebabnya engkau datang. Nabi SAW datang kepadanya. Ketika melihat kesedihannya. Lalu dia berbisik kepadanya." Fatimah merasa malu untuk meminta kepadanya. lalu berkata :"Aku akan menceritakannya kepada Anda. mengetahui banyak hamba sahaya telah datang kepada Nabi SAW. Maka.

Ayah. Dia adalah 'ibu dari ayahnya'." Fatimah telah meriwayatkan 18 hadits dari Nabi SAW. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S." Dia memberikan contoh kepada kita saat ayahandanya wafat. Ketika melihat lukalukanya. Dia telah memenuhi pendengaran." Dia dimandikan oleh Ali danAsma'. Apabila keduanya menutupi kepala. Wahai. Alhamdulillah 33 kali dan takbir (Allahu akbar) 33 kali.. semoga Allah menutupi aurat kalian. berdiri di kuburnya dan berkata : Setiap dua teman bertemu tentu akan berpisah dan semua yang di luar kematian adalah sedikit kehilangan satu demi satu adalah bukti bahwa teman itu tidak kekal Semoga Allah SWT meridhoinya. Alhamdulillaah 10 kali dan Allahu Akbar 10 kali. tetapi aku jual hamba sahaya itu dan uangnya aku gunakan untuk nafkah mereka. Ibnu Majah dan Abu Dawud. tidak mirip dengan Ali.W. Dia mengusap darah darinya. susahnya Ayah !" Nabi SAW menjawab :"Tiada kesusahan atas Ayahanda sesudah hari ini. Fatimah langsung memeluknya. Maukah kuberitahukan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang kalian minta dariku ?" Keduanya menjawab :"Iya. dia telah memenuhi panggilang Tuhannya. Kemudian mereka berdiri. dia keluar bersama wanita-wanita dari Madinah menyambutnya agar hatinya tenang. punya uang untuk nafkah mereka. kepada Jibril kami sampaikan beritanya. dan apabila menuti kaki.2 4. Ketika Nabi SAW terluka dalam Perang Uhud. sedang Asma' tidak mengizinkan seorang pun masuk. Dia berkata :"Dapatkah engkau menutupi aku dengan sesuatu ?" Asma' menjawab :"Aku melihat orang Habasyah membuat usungan untuk wanita dan mengikatkan keranda pada kaki-kaki usungan. 26 . maka dia berkata :"Kalian telah menutupi aku. ucapkan Subhanallah 33 kali. Ali r." Maka kedua orang itu pulang.dari Ummi Ja'far] Ibnu Abdil Barr berkata :"Fatimah adalah orang pertama yang dimasukkan ke keranda pada masa Islam. Fatimah berkata :"Wahai. Di dalam Shahihain diriwayatkan satu hadits darinya yang disepakati oleh Bukharidan Muslim dalam riwayat Aisyah. Ketika ayahnya menjelang wafat dan sakitnya bertambah berat. Apabila kalian hendak tidur. Ibnul Jauzi berkata :"Kami tidak mengetahui seorang pun di antara puteri-puteri Rasulullah SAW yang lebih banyak meriwayatkan darinya selain Fatimah. mata dan hati." Maka Fatimah menyuruhmembuatkan keranda untuknya sebelum dia wafat. orang yang paling erat hubungannya dengan Nabi SAW dan paling menyayanginya. yaitu hendaklah kalian mengucapkan : Subhanallah setiap selesai shalat 10 kali." Fatimah pernah mengeluh kepada Asma' binti Umais tentang tubuh yang kurus. Semacam itu juga dari Qutaibah bin Said . Al-Husein seraya melagukan :"Anakku ini mirip Nabi." Nabi SAW bersabda: "Kata-kata yang diajarkan Jibril kepadaku. Kemudian Nabi SAW datang kepada mereka ketika keduanya telah memasuki selimutnya.. Fatimah berkata : "Aduh.A.a. Fatimah memberi contoh : Adalah Fatimah menimang-nimang anaknya. Nabi SAW bersabda :"Tetaplah di tempat tidur kalian. Wahai. Ayah." Dalam mendidik kedua anaknya. di surfa Firdaus tempat tinggalnya. Ayah. kemudian mengambil air dan membasuh mukanya. tampak kepala-kepala mereka. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi. tampak kaki-kaki mereka." Tatkala ayahandanya wafat. Fatimah melihat keranda itu." [Imam AdzDzhabi telah meriwayatkan dalam "Siyar A'laamin Nubala'.

inilah dia. puteri sang pemimpin. Az-Zahra'. Amin yaa Robbal'aalamiin. puteri Nabi SAW. berlinang air mata dan berdenyut hatinya dengan cinta dan kasih sayang. kaum Muslimah.W.A. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.2 4. di antara mereka terdapat Ummu Sulaim binti Milhan dan Aisyah Ummul Mu'minin r. 27 .s. bisa meneladani para wanita mulia tersebut. Semoga kita semua. Seakanakan kulihat Az-Zahra' a. Betapa indah situasi di mana hati Muhammad SAW berdenyut menunjukkan cinta dan sayang kepada puterinya itu. Dia memberi contoh ketika keluar bersama 14 orang wanita.a. dan mengangkut air dalam sebuah qirbah dan bekal di atas punggungnya untuk memberi makan kaum Mu'minin yang sedang berperang menegakkan agama Allah SWT. Selanjutnya.

tiada mengantuk Wajib kenal sepuluh malaikat mula Jibrail Mikail. nabi Ishak. Atid menyurat amal Malik. berkehendak dan mendengar dan melihat Lagi hidup. mengetahui. nabi Solih Lut. berkata sangat Harus bagi Allah dengan kurnia lagi adil Meninggal bagi tiap-tiap mumkin (?) seperti fi'il Allah menyuruh segala nabi yang cerdik Benar menyampai kepercayaan tiada balik Harus bagi nabi apa yang datang bagi manusia Yang tidak kurang mertabat nabi yang mulia Ismat (?) nabi wajib seperti malaikat Lagi lebih nabi daripada malaikat Yang mustahil lawan tiap-tiap sifat wajib Hafaz olehmu lima puluh iqtikat wajib (Rasul 25) Dua puluh lima nabi jadi akan rasul Wajib kenal tiap-tiap nama rasul Nabi Adam. Aku mula dengan nama Allah Rahman Dengan Rahim berkekalan dalam Ihsan Segala puji awal akhir Malik Allah Berkekalan selama-lamanya tiada ubah Kemudian salawat serta salam berkekalan Atas Nabi sebaik orang mentauhidkan Atas waris serta sahabat dan yang ikut Jalan agama yang sebenar tiada karut Kemudian itu engkau ketahui wajib makrifat Pada yang wajib bagi Allah dua puluh sifat (Sifat 20) Allah Maujud lagi Qadim lagi Baqa Bersalahan bagi makhluk tiada serupa Yang berdiri.2 4. Harun. Ridwan neraka syurga dia mengawal (Kitab) Wajib kenal empat kitab yang mulia Akan Musa kitab Taurat yang bercahaya Kitab Zabur akan Daud.A.W. nabi Sulaiman yang rasul Ilyas. nabi Ayob Shuaib. Yahya Nabi Isa. Raqib. Nakir. Ismail. bapa dan datuk Tiada makan. nabi Yaakob Nabi Yusuf amat cantik. yang berkata Bagi Allah tujuh sifat Nazam kata Kuasa. Zakaria. Yunus. Injil Isa Nama Furqan atas Muhammad sebaik anbiya Nama Suhuf akan Ibrahim dengan Musa Nyata dalamnya segala hukum Tuhan Esa Tiap-tiap hukum yang datang oleh Rasul Sebenarnya kita junjung serta qabul Iman kita akan kiamat itu wajib Tiap-tiap bahaya didalamnya ajaib-ajaib 28 . Esa. mengetahui mati hidup Yang mendengar. Musa. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. yang terkaya. Idris dan nabi Nuh Dan nabi Hud. Zulkifli Nabi Daud. yang berkehendak. Israfil dengan Izrail Munkar. yang melihat. nabi Muhammad akhir anbiya Atas anbiya serta waris rahmat salam Selama-lama berkekalan siang malam (Malaikat) Malaikat tiada emak. Hidup Yang berkuasa. nabi Ibrahim. Yasigh. tiada minum.

Selawat kemudian Salam atas Nabi yang sebaik mengajarkan Atas waris serta sahabat tiap-tiap guru Tiap-tiap orang yang mengikut jalan guru Aku pohon akan Tuhan ikhlas amal Lagi menafaat tiap-tiap orang yang beramal Lima puluh tujuh satar Nazam diketahui Seribu dua ratus lima puluh lapan hijrah Nabi Aku nama Nazam ini Akidah awam Bagi yang wajib bagi agama sudah temam (?) 29 . Husin cucu nabi Siti Zainab. Siti Zainab juwairiyah (?) Ibu Mukminin semuanya redha Allah Memak (?) nabi Sayyidina Abbas.2 4.anak Nabi) Anak nabi semuanya tujuh orang Anak nabi yang lelaki tiga orang Pertama Kassim. Siti Rokiah anak nabi Ummi Kalsum yang amat suci redhai (?) (Isteri. Siti Ramlah Siti Hindun.W. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A. Siti Maimunah. kedua Abdullah anak jantan Taib Tahir (?) keduanya itu dilepaskan Ketiga Ibrahim anak nabi yang pada jariah (?) Nama ibunya orang panggil Siti Mariah Anak yang lain semuanya pada Khodijah Enam orang sangat mulia sangat indah Anak nabi yang perempuan empat orang Semuanya redha Tuhan pagi petang SitiFatimah yang zuhri lakinya Ali Anak keduanya Hasan. Satu khotimah (?) ketinggalan iktikad wajib Daripada barang atas mukallaf (?) kenal wajib Nabi kita nama Muhammad Allah bangkit Bagi ilmu kelebihan rahmat sabit (Nabi Muhammad) Tuan Abdullah anak Mutallib bapa nabi Anak Hasyim Abdul Manap nenek nabi Ibu nabi Siti Aminah bangsa Zuhri Menyusui nabi Halimah bangsa Saadi Peranak nabi negeri Mekah yang lebih aman Wafat nabi negeri Madinah bercahayakan Turun wahyu umur nabi empat puluh tahun Umur nabi diketahui lebih enam puluh tahun (Anak. Saiyyidina Hamzah Mak peranakan Siti Sofiah amat indah (Israk Mikraj) Dahulu daripada berpindah nabi berjalan Ke masjid Baitul Muqaddis suruh Tuhan Setelah berjalan Nabi mikraj ke langit tujuh Melihat Nabi akan Tuhan tidak jauh Tidak bertapa (?) tidak berhingga (?) telah difardhu Atas Nabi sehari semalam lima waktu Disuruh persampaikan ummat khabar mikraj Difardhukan lima waktu suruh perbuat Abu Bakar boleh habuan kemenangan Sebab mikraj Nabi ke langit membenarkan Iktiqad ini sangat pendek lagi sempan (?) Bagi awam sangat mudah dihafazkan Syeikh Marzukhi yang mengarang Nazam ini Yang berbangsa bagi anak cucu Nabi Segala puji bagi Allah. Siti Hafsah.isteri Nabi) Tinggal sembilan isteri nabi masa wafatnya Semuanya pilih nabi kehendak ikutnya Siti Aishah. Siti Saudah Siti Sofiah.