2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Isteri- isteri & Anak- anak Nabi Muhammad s.a.w.
NAME OF WIFE

Detail Of Marriages Of ProphetB.A.P.U.H
FAMILY STATUS AGE AT TIME OF MARRIAGE 40 years YEAR OF MARRIA GE 595 AD YEAR OF MARRIA GE 25 years

Isteri- isteri Rasulullah : 1. Khadijah binti Khuwailid r.a. 2. Saudah binti Zum'ah r.a. 3. Aisyah binti Abu Bakar r.a. 4. Hafsah binti Omar Al-Khattab r.a. 5. Zainab bin Jahsyin r.a. 6. Zainab binti Khuzaimah r.a. 7. Ummu Salamah (Hindon binti Abi Umaiyah) r.a. 8. Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufian) r.a. 9. Juwairiyah binti Al-Harith r.a. 10. Maimunah binti Al-Harith11. Safiah binti Hoiyi bin Ahtab r.a. 12. Mariyah Al-Qibtiyah Hanya seorang sahaja isteri Rasulullah yang gadis ketika berkahwin dengan baginda iaitu Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Manakala yang lainnya adalah janda atau balu yang kematian suami.
AyeshaR.A d/o Abu Bakr HafsahR.A d/o Umar bin Khatab ZainabR.A d/o Khuziama bin Haris Qaisia Ume SalmaR.A d/o Khazeefah Abi Ummayah AlMughaira ZainabR.A d/o Jahash Al Assadya JaveriaR.A d/o Haris bin Abi Zarar Ramla UmeHabibahR.A d/o Abu Sufyan SafiaR.A d/o Haye bin Akhtab MaimoonaR.A d/o Haris Ameria Hilalia Taym Qureshi Unmarried Widow KhadijahR.A d/o Khuwalid Qureshi SaudahR.A d/o Zamah Asad Qureysh Widow

Amer Quraysh

Widow

50 years

620 AD

10th year of Propheth ood 2nd A.H

16 years

620 AD

Adee Quraysh

21 years

625 AD

4th A.H

Amer Banu Suhsah Qureysh

Widow

50 years

626 AD

5th A.H

Mukhzoom Qureysh

Widow

29 years

626 AD

4th A.H

Asad Qureysh

Divorcee

38 years

626 AD

Mustalak Khazia

Freed slave (Widow) Widow

20 years

627 AD

5th A.H

Shams Qureysh

36 years

628 AD

6th A.H

Banu Nazir (Jewish)

Freed slave Widow

17 years

628 AD

7th A.H

Amer Sahsah Hilaly Qureysh

27 years

629 AD

7th A.H

1

2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Muhammad's wives:
1. Khadija, d. 619. Three sons died in infancy Four daughters: Ruqayyah, married Utbah ibn Abu Lahab, divorced; married Uthman, d. 624. Umm Kulthum, married Utaybah ibn Lahab, divorced married Uthman in 624; d. 630 Fatima, married Ali ibn Abu Talib, 623, d. 632? Zaynab, married Abu al-As, and then perhaps Ali, but this is disputed 2 Sawdah bint Zam`ah, d. 647, widow, early believer, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah 3. Aishah bint Abu Bakr, d. 675, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah) 4. Hafsah bint Umar, d. 665 widow of a man killed at Badr, married in 625 5. Zainab bint Khuzaimah, d. 626, divorced by Tufayl, widow of Ubaydah who died at Badr, married Muhammad in 625 6. Umm Salamah (Hind bint Abu Umayyah), d. 679, widow of Abu Salamah and mother of his seven children; married Muhammad in 626 7. Zainab bint Jahsh, d. 641, divorced by Zaid who was Muhammad's adopted son, granddaughter of Abd al-Muttalib and maternal side cousin of Muhammad (627)

8. Juwairiyah bint al- Harith, d. 671, a widow and a captive from the battle against the Banu al-Mustaliq. When she married Muhammad in 627, he set free all the prisoners from her tribe. 9. Rayhanah bint Zaid, d.? before 632. Widow from the slaughter of the Banu Nadir tribe, Jewish. According to some sources, Muhammad married her in 627; according to others she was his concubine and did not convert to Islam. 10. Safiyah bint Huyayy, d. 672. 17 year old widow of Chief of the Jews of Khaibar. Married Muhammad and converted, 628. 11. Mary the Copt, d.637, concubine, in 628 she was a gift from Negus of Abbyssinia. She had son with Muhammad named Ibrahim; he died in 630. 12. Maymunah bint al Harith, d. 681. She was divorced by Masud, and then the widow of Abu Ruhm; Abbas, Muhammad's uncle, was her brother-in-law from first marriage. Married to Muhammad in 628. 13. Umm Habibah (Ramlah bint Abu Sufyan), d. 644. Widow of a Muslim Emigrant to Abyssinia, and daughter of one of the main figures of the Meccan opposition to Muhammad. Muhammad married her in 629, when she was in her 30s. 14. `Asma bint Numan. Her marriage to Muhammad was arranged by her father after his conversion in 628; she was a widow with a reputation for beauty. Muhammad s other wives were to prepare her for the wedding, and they told her when she met him to say, I seek God s protection from you. So he divorced her. Sources: Nabia Abbott, Aishah, the Beloved of Mohammed.

2

Ella Landau Tasseron. 33.2 4. 3 . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A. Biographies of t he Prophet s Companions and their Successors. Vol.W. trans. The History of al-Tabari.

Pada suatu hari. Kemudian.2 4. "Bergembiralah. Dengan sangat gembira Khadijah memberikan selamat karena suaminya telah diangkat ke posisi yang tertinggi. dan menerimanya bekerja pada usaha dagangnya. yang termaktub dalam Qurtan. Kedua anak perempuan lainnya. beliau terkenal dengan nama Tahira. karena Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Ruqaya dengan Usman .Zainab .dan empat orang anak wanita: Fatima az-Zahra. menjadi sangat khawatir dengan keadaan yang luar biasa itu. Waktu itu Muhammad berusia 25 tahun. Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Khadijah sempat mendampingi Muhammad 25 tahun lamanya setelah perkawinan. oleh karena itu Khadijah langsung membicarakan lamarannya dengan Muhammad. Nabi Muhammad saw menceritakan seluruh kejadian tentang pengalamannya dengan wahyu pertama yang aneh itu. Khadijah binti Khuwailid. Karena Qasim-lah kadang-kadang Nabi disebut Abul Qasim (ayah Qasim). Nabi Muhammad menjadi sangat gelisah mendapatkan pengalaman baru itu. surah Iqra. menduduki tempat terhormat sebagai istri pertama Nabi Muhammad saw. termasuk pamannya Abu Thalib da n Hamzah. Menurut Tabaqot ibu Saad. beliau menerima wahyu yang pertama. dan Ummi Kalsum.Kubra) Nabi Muhammad saw mengorbankan sebagian besar waktunya dengan meditasi di dalam kesunyian gua Hira. beliau adalah wanita terkaya di Mekkah kala itu . AbdalUzza. Malaikat Jibril mewahyukan kepadanya firman Tuhan yang pertama .A. kesetiaan dan moralnya. sanak keluarga Muhammad.W. Khadijah Binti Khuwailid (Khadijah Al." Khadijah-lah orang pertama yang memeluk Islam. Ia berkata. Khadijah adalah seorang janda yang kaya. beliau dijuluki "alamin" (yang dapat dipercaya) . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. ketika beliau sedang tekun bermeditasi. Karena kehidupannya yang berbudi luhur itu. lalu berbaring di tempat tidur. agama baru itu. Karena sifat yang mulia ini. Anak Khadijah . Muhammad dikirim ke Basrah membawa barang dagangan Khadijah. yang dianugerahi sifat-sifat mulia. Muhammad berniaga dan terkenal di seluruh Hijaz karena kejujuran. Pada hari yang telah ditentukan. suhu badannya sangat tinggi. keduanya meninggal waktu masih bayi . Khadijah memberikan enam anak. dan sampai di rumah beliau menggigil ketakutan. menjadi utusan Tuhan. tergolong dalam keluarga Quraisy. Khadijah juga tertarik pada sifat-sifat cemerlang pemuda Muhammad.yang 4 . berkumpul di rumah Khadijah. Setelah tiga bulan sekembalinya dari Basrah Khadijah mengajukan lamaran un tuk nikah. Abu Thalib-lah yang memberikan kata sambutan dalam upacara pernikahan mereka. Ruqaya. Khadijah. dua laki-laki: Qasim dan Abdullah. Zainab. dan meninggal dunia tiga tahun sebelum Hijrah. Istrinya.dikawinkan dengan sepupu Zaenab. Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. dan Khadijah 40 tahun. Pada zaman itu wanita Arab bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam hal pernikahan.

maka Khadijah-lah yang pertama dalam posisi itu dan kalau dalam hal ilmu serta pengabdiannya dalam penyebaran agama Nabi. Peri hidupnya harum. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. Aisyah tidak ada tandingnya. ia telah memeluk Islam. anak yang paling disay ang Nabi. Hasan dan Husain. syukur serta terima kasih. dan Aisyah adalah tiga wanita Islam yang terbesar. Sampai sekarang. Bagaimana tidak menjadi seperti itu.dan Ummi Kalsum juga dengan Usman setelah Ruqaya meninggal dunia. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi SAW berdoa (memohon) kepada Tuhannya. Menurut Sahih Muslim terdapat dua orang wanita yang menempati posisi tertinggi di dalam pandangan Tuhan: Mariam dan Khadijah." katanya.W. Menurut mereka.A. Kedua wanita itu berdiri di belakang da'wah Islamiah. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Bahkan setelah Khadijah wafat pun Nabi masih sering mengenang dengan rasa sayang. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hira'. waktu semua o rang masih kafir. dan Aisyah ketiga dalam urutan wanita-wanita terbesar di dalam Islam. "Waktu semua orang lain menentang aku. dan siapa yang memberikan dukungan moril maupun materiil kepada agama baru ini. Khadijah Binti Khuwailid (Kisah 2) Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy. Nabi Muhammad saw sangat menghormati dan mencintai Khadijah. dinikahkan dengan Ali. murid pengikut imam ibn Taimiya. kemudian menjadi khalitah ketiga . Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa Khadijah. waktu tidak seorang pun yang menolong aku. dia membenarkan aku ketika orang-orang 5 . Kecuali Ibrahim yang juga meninggal dunia dalam usia muda. Fatima azZahra. Beberapa hadits Nabi memuji Khadijah. masjid itu masih menggunakan nama wanita agung itu. Tapi kaiau orang meiihat siapa yang mula-mula memeluk agama Islam. maka Fatimalah berada di urutan atas. harta dan keluarga. Khadijah yang kedua. dia adalah Ummul Mu'minin. Menurut Hafiz ibnu Qayyim. dialah penolongku. mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya. jika orang memandang atas dasar hubungan darah dengan Nabi." Kekayaan dan kedudukan Khadijah yang tinggi di dalam masyarakat ternyata sangat bermanfaat untuk syiar Islam. kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya sarat dengan kebaikan. Fatima. semua anak Nabi diperoleh dari perkawinan beliau dengan Khadijah.2 4. Muhammad SAW : Khadijah bin Khuwailid dan Fatimah binti Asad. maka di sampingnya berdiri dua orang wanita. Rumah kediaman Khadijah kemudian dibeli oleh Amir Muawiya dan diubah menjadi masjid. Fatima sebagai w anita pertama. "Khadijah pendukungku. Keturunan penerus Nabi ialah melalui anak lakilaki Fatima Zahra. sebaik-baik isteri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa.

harta dan keluarga. Maka Allah SWT membalas jasanya terhadap agama dan Nabi-Nya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya.2 4." Kenapa kita bersusah payah mencari teladan di sana-sini. Ummul Mu'minin yang setia dan taat. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. teman. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Keshahihannya telah disepakati. Kemudian.W. tiada penghibur.a. hai. padahal di hadapan kita ada "wanita terbaik di dunia. dan membantu beliau serta kaum Muslimin dengan jiwa. orang-orang yang terpedaya oleh dunia ? Sayidah Khadijah r. kepadanya pada masa hidupnya. Akan tetapi Khadijah 6 . Apabila dia datang kepadamu. dia berkata :"Wahai. datang kepada Nabi SAW. sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW. lalu dia berhenti. Abal Qasim ? Demi Allah. Ar-Ruuhul Amiin telah turun kepadanya pertamakali di sebuah gua di dalam gunung. Nabi SAW tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat meninggalkannya. sesuai yang dikehendaki Allah SWT. sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku. mendustakan dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. wahai. Demi Allah yang menguasai nyawaku. dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita.a.a. karena Khadijah r.a. Khadijah r. lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat Kitab yang mulia. kemudian kembali kepadaku. baik berupa penolakan. Dia habiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi Nabi dan meneguhkan serta membenarkannya. adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang Mu'min yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi SAW."] Bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan. antara langit dan bumi. wahai. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi SAW melihatnya. pembantu maupun penolong." [HR. putera pamanku." Nabi SAW tidak mendapatkan darinya. Rasulullah. Betapa tidak. Dia berdiri di belakang suami dan Nabinya hingga nafas terakhir. Ketika melihatnya. beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya. berkata :"Gembiralah dan teguhlah. berjihad dan bekerja keras. dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. membawa panji bersama Rasulullah SAW sejak saat pertama. ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. Ketika Jibril A. Semua itu terjadi ketika Nabi SAW berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian. kecuali peneguhan bagi hatinya." Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya kepada Khadijah r. pendustaan. adalah pendukung Nabi SAW sejak awal kenabian. Kemudiandia menampakkan diri di jalannya. Khadijah r.S. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya. inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. tidak maju dan tidak mundur. Bukhari dalam "Fadhaail Ashhaabin Nabi SAW. aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekkah." Khadijah binti Khuwailid. Khadijah berkata :"Dari mana engkau.a. penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya. sungguh aku berharap engkau menjadi Nabi umat ini.A.

" Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun di antara para shahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafaur rasyidin.. menyampaikan salam itu kepada Rasul SAW seraya berkata kepadanya :"Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya. pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung da'wah itu sesudahnya. membantunya dalam menyampaikan risalahnya. ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya. Sesungguhnya Khadijah r. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :"Wahai Khadijah. melenyapkan kesedihan.A. 6/118] Diriwayatkan dalam hadits shahih. Demikian hendaknya wanita ideal. mendinginkan hati dan meringankan urusannya. Itulah dia. menolongnya di waktu-waktu yang sulit." Maka Khadijah r.a. ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. menjawab :"Allah yang menurunkan salam (kesejahteraan).W. Rasulullah.2 4. Khadijah r. dari-Nya berasal salam (kesejahteraan)..a. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa.a. (terbuat) dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia. makanan atau minuman. lalu berkata :"Wahai. dari Abu Hurairah r." [HR. merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah SAW. sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Maka turunlah Jibril A. Dia membenarkan aku ketika orangorang mendustakan. Apabila dia datang kepadamu. 1/539] 7 . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah. ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah. Bab Perkawinan Nabi SAW dengan Khadijah dan Keutamaannya. Khadijah mendampingi Nabi SAW selama seperempat abad. dia berkata :"Jibril datang kepada Nabi SAW.a. yang Allah SWT telah mengirim salam kepadanya.a. dan kepada Jibril semoga diberikan salam (kesejahteraan). melapangkan dadanya.S. Hal itu disebabkan sikap Khadijah r." [Shahih Bukhari.

serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. sebagai khalifah islam yang pertama. Aisyah adalah salah seorang putri tersayang Sayidina Abu Bakar. Nabi agama Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. dan diskusi Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Orangtuanya sudah memeluk agama Islam. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermainmain. yang kemudian menggantikan Nabi sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia mengajukan juga pertanyaan-per tanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama baru itu. dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Ia di anugerahi ingatan yang sangat tajam. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerda s dan setia. Gadis itu lahir di Mekkah 614 Masehi. Aisyah Shidiq Seorang gadis kecil periang berumur sembilan tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Ia meninggal dunia dua setengah tahun setelah wafat Nabi. 8 . Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi negara baru itu. Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas.2 4. gadis itu dinikahkan dengan laki-iaki paling agung di antara manusia.A. 632 Masehi. dan malam itu juga. Diingatnya secara sempurna semua kuliah yang diberikan Nab i kepada para delegasi dan jemaah di masjid. Tetapi ayahnya. Hal-hal inilah yang menyebabkan ia menjadi ilmuwan dan periwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. dan sebagai istri. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Usman. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. halifah yang kedua.W. Selama kekuaslan Umar al-Faruq. Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Isla m. delapan tahun sebelum permula an zaman Hijrah. Abu Bakar. Nahi digantikan oleh seorang sa eaimt yang setia. kuliah. memberinya pakaian yang rapi. sahabat Nabi yang setia. dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi. Rambutnya awut awutan dan mukanya kotor karena debu. Abu Bakar. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Ia menjadi istri Nabi selama sepuluh tahun. tidak berumur panjang. Di seluruh dunia. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat. tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid.dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki t empat yang mulia. dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang. ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi dari ajaran Islam seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. Sejak mulai kecil anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia . Pernikahannya itu berlangsung 1lanya sepuluh tahun saja.agama baru itu . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. dan setelah Fatima meninggai dunia di tahun 11 Hijrah. Aisyah terus menduduki urutan kesatu. sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Tahun 11 Hijrah.

Selama masa hidup Nabi. terbuat dari batang dan daun kurma. Pengabdiannya kepada basyarakat. dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Medina dan di seluruh dunia Islam. khalifah yang keempat. Ibu Agung Agama Islam ini mengembuskan napas yang terakhir 17 Ramadhan. dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pintunya cuma satu. Ruangan itu beratap rendah. dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Abdullah ibn Abbas dengan Abdullah ibn Umar. 678 Masehi). Kebanyakan para ulama menempatkan Fatima di tangga teratas. dan 9 . suatu pertempuran melawan Ali. Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah Barat. dan kata kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Di dalam Perang Unta. Dengan sepenuh hati ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Tapi ulama ibn Hazim malah menempatkan Aisyah nomor dua sesudah Nabi Muhammad. pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Medina di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu. 58 Hijriah (13 Juli. di atas semua istri. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah Timur. diple ster dengan lumpur. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. kemurahan hatinya. jarang Aisyah tidak kekurangan makan. umurnya.W. waktu Abdullah ibn Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah satu lakh dirham. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menu ntut balas bagi darah Usman. kesederhanaannya. istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan lunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan napasnya yang tera khir. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 X 12 kaki bersamasama dengan Nabi. Ketika itu kekuasaan berada di tangan Muawiya. Ibu Utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya kesalehannya.A. itu pun tanpa daun pintu. Kecuali Ali. Pada suatu hari di bulan Ramadhan. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunna h dan fiqh yang sukar untuk dipecahkan.2 4. Aisyah tidak nempunyai minyak Waktu Khalifah Umar berkuasa. diikuti oleh Khadijah. baik yang Muslim maupun yang bukan. soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Aisyah tidak dapat tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah-belah itu. sahabat. Aisyah bersama Khadijah dan Fatima az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. kebijaksanaannya. dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fiqh. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kr itiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama tiga puluh tahun kekuasaan khalifah yang saleh. Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam.

ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. rekan-rekannya. Khadijah itu agung karena dialah ora ng pertama yang memeluk agama Islam. Fatima-lah yang berada di tempat teratas.W.2 4. tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi. 10 . karena ia itu anak tersayang Nabi. Menurut Allama ibn Taimiya.A. Tetapi.

Then he offered his wives a choice to give them a good provision and allow them to depart gracefully. Obviously. The fact is that he had married each one of his wives for some particular reason due to particular circumstances. But these peculiarities are conspicuously absent in the Prophet's life.W. spending his time in pursuit of beauty. It was only then that he was prohibited by the Almighty from marrying any woman besides those whom he had already married. It is necessary to point out that this is not such a simple matter to be dismissed in a sentence that he was inordinately fond of women. they would have tortured and tormented her. This continued for about eight years.e. i. If she were left to return to them. He lived with her alone for twenty-five years. His first marriage was with Khadijah. he married eight women. so much so that he married nine wives. Then he emigrated to Medina and began spreading the word of Allah. tender age. Just look at a man with a passion for women who is infatuated with a carnal desire. This has become a main target of the Christian and Jewish writers. these happenings cannot be explained by his love for women because both his early life and the later period contradict such an assumption. It was the prime time of his youth and constitutes two-thirds of his married life. all of them widows or divorcees. divorce them if they desired this world and its adornment. all old or middle-aged. Thereafter. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. (Qur'an.m ight y reward. and fresh complexion. old-aged ladies after having married young girls. Marriages of the Holy Prophet When the Holy Prophet passed away. l will give you a provision and allow you t o depart a graceful depart ure. You will find him attracted to their adornment. 33:28-29) Is this the attitude of a man infatuated with lust and desire?! The fact is that we will have to look for reasons other than lust and avidity for his plurality of wives: 11 . t hen surely Allah has prepared for t he doers of good from am ong you a . We have written about her on the preceding pages. with a sensual lust for them. Alternatively. They say that plurality of marriage (polygamy) in itself points to avidity and to yielding to lust and desire. they should renounce the world and abstain from adornments and embellishments if they desired Allah and His Prophet and the latter abode. Her father and brother were among the most bitter enemies of Islam. enamored by female companionship. Then he married Sawdah bint Zam'ah whose husband had expired during the second migration to Abyssinia. infatuated with coquetry and flirtation and craving for youth. He married widows after having married a virgin. as they were doing with other believing men and women. and the Prophet was not content with four wives which had been allowed to his Ummah but exceeded even that limit and married nine women. forcing them to renounce their faith. At the same time. he married 'Ayishah bint Abu Bakr. Look at this verse of the Qur'an: O Prophet ! Say t o your wives: I f you desire t his world's life and it s ornat ure t hen com e. Sawdah was a believing lady who had migrated on account of her faith. he left nine wives behind.2 4.A. who was then a six-year old child. She came to the Prophet's house some time after the migration to Medina. And if you desire Allah and His Messenger and t he lat t er abode. oppressing and killing them.

was martyred during the battle of Uhud (as stated above). leaving her a widow. widows and their orphaned children. To establish and implement important laws: The case of Zainab bint Jahsh is its only example. The Prophet married her and afforded protection to her although the hope of any change in Abu Sufyan's attitude did not materialize. whose actual name was Hind. Juwayriyyah was a widow. after the battle of Banu al-Mustaliq. Sawdah bint Zam'ah's marriage comes into this category. When her husband died.e.2 4.H.H. That is why the Prophet married her. The Prophet. preserved her prestige and dignity. (Jewish) chief of Banu an-Nadhir Her husband was killed in the battle of Khaybar. This was the second time she became a widow. Year of marriage: 3 A. Abu Salamah and his wife were among the first to migrate to Abyssinia. Ramlah daughter of Abu Sufyan. · He had married many of them in order to give them protection and safeguard their dignity.W. · To forge friendly relations: Some marriages were entered into in the hope of establishing friendly relationships with some tribes in order to blunt their enmity towards Islam. Abu Sufyan. It was a very large tribe. they should not be held captive. Now she was facing hard times. The Muslims said: These are now the relatives of the Messenger of Allah by marriage. by marrying her. was in those days raising one army after another in order to annihilate the Muslims. Safiyyah was the daughter of Huyaiy ibn Akhtab. So they freed all of them. She was among the captives of Khaybar. Year of marriage 4 A. Barrah daughter of al-Harith (chief of Banu al-Mustaliq) was performed in 5 A. or social status are not the criteria of distinction.H. · To set free the slaves: His marriage with Juwayriyyah. Ummu Salamah. and sister of 'Abdullah ibn Jahsh. While there. but she remained steadfastly on Islam and separated from him. She had renounced worldly pleasures and was highly distinguished for her piety and wisdom.A. and this generosity of the Muslims as well as the conversion of that tribe had a great impact throughout Arabia. 'Abdullah ibn Jahsh (a cousin of the Prophet). Islam had annulled class differences and declared that a family's tribe. · It was hoped that the Muslims would follow his example and provide protection to aged women. she was very advanced in age and had many orphaned children.H. i. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. She was a cousin of the Prophet (daughter of his paternal aunt. the first husband of Zainab bint Khuzaymah). Her father. Ummu Habibah.e. She was a widow. The Prophet chose her for himself and married her after emancipating her in 7 A. She passed away in the life-time of the Prophet.H. 'Ubaydullah was converted to Christianity. This marriage protected her from humiliation and established a link with the Jews. Zainab bint Khuzaymah's husband. i. Year of marriage 4 A. was married to 'Ubaydullah ibn Jahsh and had emigrated with them to Abyssinia in the second migration. and the Prophet married her after emancipating her. and her father sided with Banu Qurayzah. The Muslims had arrested two hundred of their families. wealth. Hafsah bint 'Umar ibn al-Khattab was married to him after her husband Khunays ibn Hudhayfah was martyred during the battle of Badr. was married to 'Abdullah Abu Salamah (another cousin of the Prophet who was also his foster brother). the whole tribe of Banu al-Mustaliq entered into the fold of Islam. She was one of the most generous ladies even in the era of ignorance. Impressed by this nobility. 12 . so much so that she was called "Mother of the poor".

One of his wives was Maymunah whose name was Barrah bint alHarith al-Hilaliyyah. if t he Prophet desires t o m arry her. 13 . so finally Zayd divorced her. in the same sitting. passion and lust were not among them. The Prophet waited for the divine guidance in her regard.. therefore. Among them.e. ( it is) especially for t hee ( O Prophet ! ) rcj her t han for t he rest of t he believers.. both marriages of Zainab hint Jahsh served to enforce two very important social ethics. people started calling him "Zayd ibn Harithah". she did not change her behavior. and t he com m and ofAllah shall be carried out . Such writers are blind to the fact that Zainab at that time was in her fifties. relatives usually know about each other's beauty or ugliness. that the sons should be affiliated to their actual fathers..A. Why did not Muhamaad fall in love with her when she was still a maiden and he himself was young? Consider this question especially in view of the fact that Zainab was a close relative of the Prophet. (Qur'an. Zainab bint Jahsh was given in marriage to Zayd ibn Harithah.. nor has He m ade your wives whom you declare ( t o be your m ot hers) as your ( real) m ot hers. But there was a need to put this new system in effect in such a way as to leave no room for doubt or ambiguity. People called him Zayd ibn Muhammad. an Arab slave whom the Prophet had freed and adopted as son. It was done in order to practically demonstrate the Islamic equality. 33:37) In this manner. Allah. 33:4-5) After this admonition. the Qur'an had declared that adoption was not recognized in Islam. These are ( m ere) words of your m out hs. and. and Allah speaks t he t rut h and He guides unt o t he ( right ) way.2 4. a believing wom an if she gifts herself unt o t he Prophet .. No matter how much the Prophet advised them.W. but if you know not t heir fat hers. But when Zayd had concluded his concern wit h her ( i. and that there was no system of hijab at that time. In the midst of the continuing social reforms. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Permission was granted to him from his Lord as we read in verse 33:50 of the Holy Qur'an which says: O Prophet ! Cert ainly we have m ade lawful unt o you . While announcing it. Some non-Muslim writers have claimed that the Prophet had fallen in love with Zainab's beauty and that this was why Zayd divorced her. The Qur'an explains: . (Qur'an. t hen t hey are your brethren in faith and your friends. (Qur'an. in any case. the divorcee of Zayd ibn Harithah. This marriage soon turned sour. divorced her) We joined her in wedlock as your wife so that there should be no difficult y for t he believers concerning t he wives of their adopted sons when they have concluded their concerns with t hem . When her second husband died in the 7th year of Hijrah. She only desired the honor of being called the wife of the Prophet. Every Muslim is equal. she came to the Prophet and "gifted" herself to him if he would accept her. Allah says: Allah has not made for any man two hearts in his breast. and that Zayd was an ex-slave. Zainab could not overlook that she was a granddaughter of 'Abdul-Muttalib. nor has He m ade t hose whom you call ( as your sons) your ( real) sons. which up to that moment. 33:50) Thus do we see that each of these marriages had some solid reasons behind it. was only a theoretical p nciple. t his is m ore j ust wit h Allah. Call t hem aft er t heir fat hers. gave his three relative ladies in marriage to persons of "low" birth or status. ordered the Prophet to marry Zainab bint Jahsh. the Prophet.

and Al-Huseein was six when Prophet Muhammad died in 632 A.D. When some people began to attribute it to the Prophet's bereavement. Zayd fought along with his uncle Al-Hussein. Anak-anak Rasulullah dengan Khadijah : 1. Angel Gabriel visited the Prophet and addressed him as: "O father of Ibrahim. he said: "The sun and the moon are two signs of the signs of God. Al-Hussein died in 682 A. Om Kolthoom married Omar Ibn Al Khataab. would one day work with the Prophet Jesus to kill the Anti-Christ (Dajjal) and establish an Islamic state. She had a boy named Zayd. there was an eclipse of the sun. Ibrahim One night in March 630 CE. the second Calipha." A few hours later. He died in 662 A.A. Most of Al-Hussein's children were killed in the wars. Anak Rasulullah dengan Mariyah Al-Qibtiyah : 1. Zainab 4. On the day of Ibrahim's death. Prophet Muhammad Prophesied that a man named Muhammad Ibn Abdullah (Al-Mahdi). Only two children survived after Al-Hussein's death. Fatimah died in 632 A. He was the only child born after the six children from Prophet s first wife Khadijah.D." 14 . Ummu Kalthum 6. Fatimah died a few months after the death of Prophet Muhammad. and it would be soon. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Ruqaiyah 5.D. If you see them eclipsed. Al-Qasim (meninggal semasa berumur 2 tahun) 2. He resigned after five months and passed his leadership to Mouawiah Ibn Aby Sofian. Al-Hassan and Al-Hussein and one daughter Om Kolthoom. Abdullah (meninggal semasa bayi) 3. There were even some prophecies about them. Ibrahim died when he was ten months old. Fatimah Fatimah married Ali Ibn Aby Talib who was the cousin of the Prophet and who later became the fourth Calipha. Their light is not dimmed for any man's death. The daughter of Fatimah. a descendant of Al Hassan. Al-Hassan became Calipha in 662 A. Al-Hassan was seven years old. in the battle of Karbellah.W. you should pray until they be clear. and the Prophet named him Ibrahim.D. The Prophet loved them very much. The descendants of Al-Hussein and Zayd still exist today.2 4. They had two sons.D. The Prophet prophesied that Fatimah would be the first of his family to die after him. the Prophet received the news of the birth of his son from his wife Mariah.

wahai Zainab. Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Semua pihak setuju dan ridha.ANAK NABI MUHAMMAD Zainab Binti Muhammad Zainab telah wafat sejak 15 abad yang lalu. Maka serahkan aku kepada ayahku atau masuklah Islam bersamaku. Zainab binti Muhammad SAW diboyong ke rumah Abil Ash bin Rabi'. kecuali bila engkau beriman pada agama yang aku imani. Halah binti Khuwailid. Abil Ash bin Rabi'. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Di sini Rasulullah SAW mendapat janji dari Abil Ash untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus tawanannya. Engkau tidak halal bagiku selama engkau tetap memeluk agama itu. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya." Mereka menjawab :"Baiklah. tetapi dia meninggalkan kenangan terbaik dan menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan sebagai isteri. Abil Ash bin Rabi'. Zainab tidak akan menjadi milikmu sejak hari ini. Ketika cahaya Tuhannya menerangi bumi. saudara Ummul Mu'minin Khadijah meminang untuk puteranya. wahai Rasulullah. maka lakukanlah. Abil Ash tetap membangkang dan berkata :"Tidak akan tercapai tujuan di antara kita." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Ketika mencapai usia perkawinan. Kemudian dia berkata : Zainab masuk Islam dan hijrah 6 tahun sebelum suaminya masuk Islam. Maka kedua suami isteri itu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. maka cinta mereka akan tetap ada hingga keduanya dipersatukan oleh sebuah agama." Pasangan suami isteri itu terdiam sebentar sambil merenung. Perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada ayahnya." Hari-hari berlalu dalam keadaan ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. maka dia berkata :"Sabarlah. [Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abil Ash mengawini Zainab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Kemudian dia melepas kalungnya dan menggantungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah bagi pengantin. Zainab dilahirkan apda tahun 30 setelah kelahiran Nabi SAW.A.2 4. bibinya. tetapi untuk memerangi Rasul SAW. Khadijah pergi menemui kedua suami isteri yang saling mencintai itu dan mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah. Nabi SAW. Zainab pun beriman. 15 .W. Pasukan Quraisy berangkat menuju Badr untuk memerangi Rasul SAW dan di antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi'. Situasi menjadi kritis ketika Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tangan kaum Muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah." Adapun Zainab. wahai suamiku. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu. KISAH ANAK. kecuali engkau tetap dalam agamamu dan aku tetap dalam agamaku. keikhlasan cinta dan ketulusan iman. bukan untuk menyatakan ke-Islamannya. beliau merasa iba hatinya dan bersabda :"Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya. Keduanya sadar ketika terdengar suara yang membisikkan kepada keduanya :"Jika agama memisahkan antara kedua jasad mereka. Imam Adz-Dzahabi berkata : Ini adalah jauh.

. Saudaraku. tentulah engkau mengetahui kedudukannya dalam jiwaku.sekali lagi tidak ! Banyak orang laki-laki Quraisy telah membicarakan hal itu. Maka aku menyangkal bahwa aku akan pergi dan aku pun bersiap-siap.W. tidak seorang pun yang mendekat kepadaku." Dia telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW untuk membiarkan Zainab pergi kepada Nabi SAW. wahai Zainab." Di saat Zainab sedang bersiap-siap untuk menyusul ayahnya. Bagaimana dia boleh keluar sementara orang-orang melihat dan mendengarnya ? Tidak. itu merupakan perpisahan terakhir selama kekuasaan agama ini berdiri di antara kedua hati dan masing-masing berpegang pada agamanya." Setelah menyelesaikan persiapannya.A. Kinanah mengambil busur dan anak panahnya." Hind berkata :"Wahai puteri pamanku. datanglah Hind binti Utbah. akan tetapi untuk berkata keapdanya :"Kembalilah kepada ayahmu. lalu dinaikinya. melainkan aku akan memanahnya. Yang pertama kali menemukannya adalah Habbar bin Aswad bin Muththalib dan Nafi' bin Abdul Qais. jangan engkau lakukan. Maka dia kembali bukan untuk berterima kasih atas kebaikan Zainab kepadanya. Akan tetapi. Iparnya marah dan berkata kepada para penyerang :"Demi Allah. sedang dia mengetahui bahwa. Abil Ash berkata kepada saudaranya. Kemudian dia keluar membawa Zainab diwaktu siang dan Zainab duduk di dalam pelangkinnya. kecuali untuk melakukannya.2 4.. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Habbar menakutinya dengan tombak." Maka Kinanah menahan panahnya." Maka orang-orang bubar meninggalkannya. dia mengalami keguguran kandungannya. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya. orang laki-laki. tahanlah panahmu hingga aku berbicara kepadamu." Zainab berkata : "Demi Allah. Abu Sufyan datang menghampirinya dan berkata :"Tindakanmu tidak tepat. Abil Ash tidak kuasa menahan tangisnya dan tidak dapat mengantarkannya ke tepi dusun di luar Mekkah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. karena sesuatu yang masuk di antara orang-orang lelaki tidaklah masuk di antara orang-orang wanita. Di saat itu Zainab berada di dalam pelangkinnya dan dia sedang dalam keadaan hamil. Maka keluarlah mereka untuk mencarinya hingga mereka berhasil menyusul di Dzi Thuwa. iparnya. di mana telah menungggu dua utusan Muhammad. aku tidak melihatnya mengatakan hal itu. Abil Ash kembali ke Mekkah dan di dalam jiwanya terdapat gambaran yang lebih cemerlang dari isteri yang berbakti dan mulia ini. Maka janganlah engkau segan kepadaku. apakah Quraisy membiarkannya keluar setelah mereka mengalami kekalahan di Badr. Engkau keluar membawa 16 . Kinanah bin Rabi' menyerahkan kepada Zainab seekor unta. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy di sampingnya dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup meninggalkannya. di mana telah menunggu Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki Anshor. puteri Muhammad. Abu Sufyan bersama rombongan Quraisy datang kepadanya dan berkata :"Hai. Maka temanilah dia menuju tepi dusun. tetapi aku takut kepadanya. menemuinya. maka aku akan memenuhi keperluanmu. Jika engkau mempunyai keperluan akan suatu barang yang menjadi bekal dalam perjalananmu atau harta yang hendak engkau sampaikan kepada ayahmu. aku mendengar bahwa engkau akan menyusul ayahmu !" Zainab menjawab :"Aku tidak ingin melakukannya. sementara Kinanah menuntun untanya. Kinanah bin Rabi' :"Hai. Ketika pulang. dan dia berkata :"Wahai.

dan Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya. Kalian telah merampas hartanya. Suami isteri jadi berpisah. Abil Ash tinggal di Makkah menyendiri dengan pikiran kacau dan hati terluka. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kehinaan yang menimpa kita akibat musibah dan bencana yang telah kita alami sebelumnya. Dia telah kehilangan hartanya dan harta titipan orang banyak." Mereka berkata :"Kami akan mengembalikannya kepada Abil Ash. maka kami menyukai hal itu. Tidak ada jalan untuk bertemu. Dia dalam lindungan jaminanku. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di belakang dinding :"Hai. Nabi SAW mengutus orang kepada pasukan yang merampas harta Abil Ash. Nabi SAW berpesan :"Wahai. karena semua ini milik orang-orang musyrik ?" Abil Ash 17 . Zainab pun tinggal di Madinah dengan badan yang sakit dan hati yang lemah. Abil Ash. Kinanah membawa Zainab pada waktu malam. puteriku." Kemudian beliau masuk menemui puterinya dan berbicara kepadanya. orang-orang. orang-orang. kesetiaan dan pertolongan : yaitu kebaktian sebagai wanita muslim. muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia lolos kepadamu. Beliau berkata :"Sesungguhnya kalian telah mengetahui kedudukan orang ini terhadap kami." Ternyata. karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik.A. lalu beliau menemui orang banyak dan bersabda :"Wahai. maka itu adalah fai' dari Allah yang diberikanNya kepada kalian dan kalian lebih berhak atasnya. Di samping itu. Abil Ash mendapatkan dari Nabi SAW apa yang didengar dan diketahuinya. lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. Kami tidak ingin membalas dendam. Maka Zainab pun melindunginya. Jika kalian berbuat baik kepadanya dan mengembalikan hartanya. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kelemahan kita. Abil Ash keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam.W. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW. Demi umurku. wanita secara terang-terangan di hadapan orang banyak. sehingga dia menyembunyikan dalam hatinya harapan kepada Allah. kesetiaan sebagai teman dan pertolongan sebagai manusia." Tatkala suara sudah reda. aku telah melindungi Abil Ash bin Rabi'. maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini. Jika kalian menolak. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya. Abil Ash tidak dapat mengembalikan barang-barang titipan itu kepada para pemiliknya. Zainablah yang berseru itu. Orang-orang berlari ke masjid Rasulullah SAW. apakah kalian mendengar apa yang aku dengar ? Sesungguhnya serendahrendah orang Muslim adalah dapat memberi perlindungan. Maka apa yang harus dilakukannya ? Dia teringat Zainab yang memberinya imbalan berupa cinta dan kesetiaan. Zainab pun masih tetap memberinya kebaktian. Maka Abil Ash memasuki Madinah pada waktu malam dan mohon kepada Zainab agar melindungi dan membantunya untuk mengembalikan hartanya." Nabi SAW terkesan melihat kesetiaan puterinya kepada suaminya yang ditinggalkan dan dia putuskan hubungan syahwat dengannya karena perintah Allah SWT." Beberapa orang di antara mereka berkata :"Hai. akan tetapi dia bisa lolos. Tahun demi tahun berlalu. tentu dia lekas mati dan tidak dapat bertemu. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. kami tidak perlu mencegahnya untuk pergi kepada ayahnya. tetapi kembalikan wanita itu. Dalam perjalanan pulang dia berjumpa pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya.2 4. Kemudian. bertakbir bersama kaum Muslimin.

maka aku masuk Islam.W." Asy-Sya'bi berkata :"Zainab masuk Islam dan hijrah. kaum Quraisy. Abil Ash berdiri dan berkata :"Wahai. jika aku mengkhianati amanatku. Laki-laki itu pun kembali ke Mekkah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak." 18 . "Siyar A'laamin Nubala'. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya. Suami isteri yang saling mencintai bertemu untuk kedua kalinya setelah lama berpisah." Abil Ash berkata :"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Maka mereka mengembalikan harta itu kepadanya demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab.2 4. Demi Allah. apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku ?" Mereka menjawab :"Tidak. Zainab meninggal dunia. Akan tetapi isteri yang setia itu telah menunaikan kewajiban dan menyelesaikan urusan dunianya ketika menyadarkan laki-laki yang dicintainya serta memenuhi hak suaminya sesuai dengan kadar cintanya kepada suami. kemudian Abil Ash masuk Islam sesudah itu. Tidak lama setelah pertemuan itu. dia hanya boleh mengawininya dengan nikah baru. Tidaklah mengherankan apabila suaminya berkata dalam suatu perjalanannya ke Syam : "Puteri Al-Amiin. kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia. jika ada seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masingmasing."] Abil Ash keluar dari Mekkah." [Adz-Dzahabi. Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan kenangan terbaik. menjawab :"Sungguh buruk awal Islamku. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapannya. keikhlasan cinta dan kebenaran iman. Maka. dan Islam tidak memisahkan antara keduanya. Jiwanya dipenuhi berbagai makna dan di antara kedua matanya terlihat gambaran yang tidak meninggalkannya. Zainab meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah dan Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergiannya. hijrah menuju Madinah dengan mendapat petunjuk iman dan keyakinan. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Dia telah menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan isteri. Demikian pula kata Qatadah : Dia berkata :"Kemudian diturunkan surah Baro'ah sesudah itu. semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya.A.

A. "Maka Rasulullah SAW bersabda :"Allah menemani keduanya. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Ruqayyah hijrah ke Habasyah bersama Utsman dua kali. warna dan suku. Sesudah kedua orang itu. meskipun Habasyah diperintah oleh raja yang tidak menganiaya seseorang. Tatkala fajar da'wah memancar dari Mekkah. karena negeri Habasyah pada waktu itu menganut agama Masehi dan agama Masehi di sana tidak akan menerima agama baru yang menyainginya. Zainab. Nabi SAW bersabda :"Sesungguhnya kedua orang itu (Utsman dan Ruqayyah) adalah orang-orang yang pertama hijrah kepada Allah sesudah Luth. Kemudian kaum Muslimin pindah dari Mekkah ke Madinah semuanya. Ketika keduanya mendekati usia perkawinan. berkata : Utsman bin Affan keluar bersama isterinya. 19 . aku telah melihat menantumu bersama isterinya. Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah dan menyelamatkan agama mereka menuju Allah. Akan tetapi Allah SWT menampilkan Utsman bin Affan kepada kedua puteri itu. tetapi seorang laki-laki dan seorang wanita. Di negeri itu mereka tidak mengalami kekerasan dan gangguan. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa isterinya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. sampai ketika saudara-saudara mereka di Mekkah ditakdirkan binasa hingga orang terakhir. Ruqayyah binti Muhammad SAW. juz 2. Bukan menyebarkan agama Islam. Ummu Kultsum tetap tinggal bersama ayah dan ibunya menunggu sesuatu yang ditakdirkan baginya. demi membela aqidah yang diimaninya. Mereka tinggalkan tanah airnya yang mahal dan berangkat menuju Habasyah. anak dan keluarga serta negeri demi Allah. karena melihat sikap Abu Lahab terhadap Islam. sementara ia memegang kendalinya. Maka dia pun menikah dengan Ruqayyah dan hijrah bersamanya ke Habasyah. Mereka tinggalkan kesenangan hidup yang hanya sebentar. muncullah Ummu Kultsum yang menemani dalam hidupnya setelah Zainab menikah. Utsman. sebuah negeri yang jauh dengan penduduk yang berlainan bangsa. Ruqayyah. berupa harta."[ "Siyar A'laamin Nubala'". Muhammad. Hijrah ke Habasyah merupakan bagian dari peralihan dan kelanjutan perjuangan. Abu Thalib meminang mereka berdua untuk kedua putera Abu Lahab.a. Ruqayyah juga ikut hijrah bersama suaminya. Kedua muhajir ini adalah Utsman bin Affan dan isterinya." Nabi SAW bertanya :"Bagaimanakah keadaan mereka ketika kau lihat ?" Wanita itu menjawab :"Dia telah membawa isterinya ke atas seekor keledai yang berjalan pelahan. Kemudian datang seorang wanita Quraisy berkata :"Wahai. sehingga dia menjadi wanita yang hijrah dua kali.W. Ini berarti bahwa wanita Muslim adalah bagian dari da'wah dan jihad di jalan Allah SWT. halaman 78] Anas bin Malik r. maka muhajir pertama bukanlah dua orang laki-laki. Allah SWT menghendaki perkawinan ini tidak berlangsung lama. membawa panji da'wah sebagai penerus.2 4." Ruqayyah kembali bersama Utsman ke Mekkah dan mendapati ibunya telah berpulang kepada Ar-Rafiiqil A'laa. puteri Rasulullah SAW menuju negeri Habasyah. Lama Rasulullah SAW tidak mendengar kabar kedua orang itu. karena hasil yang diharapkan oleh kaum muhajirin dari hijrah mereka ke Habasyah adalah menyelamatkan agamanya ke negeri yang memberi ketenangan bagi mereka di sana. sesu-dah Luth a. Ruqayyah Binti Muhammad Rombongan muhajir ke Habasyah membawa 11 orang wanita.s. Ruqayyah lahir sesudah kakaknya.

Kebebasan dari kelumpuhan dan perjuangan menuju keaktifan. Ruqayyah kembali kepada Tuhannya setelah menderita sakit demam. 20 . dan semoga Allah SWT membalas keduanya atas jihad dan kesabarannya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan Utsman dengan Ummu Kultsum. Iman mengalahkan kekuatan. roh mengalahkan materi dan kebenaran mengalahkan kebathilan. maka penyelamatan agama adalah salah satu sebabnya.2 4. maka sesungguhnya petualangan itu hanyalah semacam perjuangan. Sesungguhnya kebesaran dari kemenangan itu sulit digambarkan dan dinilai. Amiin yaa Robbal'aalamiin. Hijrah yang merupakan tahap kedua di antara tahap-tahap da'wah adalah tahap perjuangan yang paling rumit.A. bahkan macam perjuangan heroik tertinggi. Kebebasan dari kehinaan dan perjuangan menuju kemuliaan. Kebebasan dari kelemahan dan perjuangan menuju kekuatan. Kebebasan dari perbudakan dan perjuangan menuju kemerdekaan. Tahap perjuangan ini berhasil mendapat kemenangan. Kebebasan dari ketakutan dan perjuangan menuju keamanan. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Semoga Allah SWT merahmati Ruqayyah yang hijrah dua kali dan Utsman yang mempunyai dua cahaya. Adapun hijrah ke Madinah. Dan kebebasan dari ikatan-ikatan bicara dan perjuangan menuju kebebasan berbicara. tetapi bukan penyebab utama. Selama 13 tahun Islam merupakan agama tanpa tanah air dan rakyat tanpa negara. Apabila tahap perjuangan ini telah memiliki sifat petualangan. Kebebasan dari kesempitan dan perjuangan menuju kelapangan. Penyebab utamanya adalah perubahan dan kelanjutan perjuangan di mana para muhajirin dapat mendirikan sebuah tanah air tempat hijrah mereka.W.

dan selanjutnya tidak pernah lagi mencari pelay an selama hidupnya. Badannya yang lemah. Beliau berkata kepada sang anak dengan sinis. Nabi tampak terharu mendengar permohonan si anak. dan kesahatannya yang buruk men yebabkan ia terpisah dari kumpulan dan permainan anak-anak.W. Fatima. Ajaran. seorang laki-laki yang padanya tergabung berbagai kebajikan yang langka. Ruqaya. istri Nabi tercinta pernah berkata. ramah-tamah. istri Nabi yang pertama. Allah tidak suka orang yang membuat kau tidak senang." Atas suatu pertanyaan. Ali yang telah dibesarkan oleh Nabi sendiri. Fatimah binti Muhammad SAW (Fatimah Az. merasa ragu-ragu 21 . dialan yang sang at besar jasanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. Tidak seperti anakanak lainnya. Suatu saat Beliau berkata. dan siapa yang menyenangkannya. agar kau mendapat pahalanya di akhirat nanti. "Fatima-lah yang paling disayang oleh Nabi. tapi Nabi diam saja. Fatima ialah anak yang keempat.. bimbingan. sedang yang lainnya: Zainab. Dengan tubuhnya yang ceking dan kesehatannya yang buruk. baik roman muka maupun dalam hal kebiasaan yang saleh. Tetapi dengan menekan perasaan. "O. dan Allah akan senang orang yang kau senangi. bersifat kesatria dan penuh keberanian. aku tak dapat meluangkan seorang pun di antara mereka ya ng terlibat dalam pengabdian 'Ashab. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. tapi sementara itu juga Beliau menjadi agak gugup. guru dan dermawan yang terbesar bagi umat manusia. Fatima. Fatima dibesarkan di bawah asuhan ayahnya. kesal ehan.. dan tahu mana yang benar.2 4. adalah seorang anak perempuan yang paling diayang ayahnya dan sangat berbakti terhadap Nabi setelah ibunya meninggal dunia. yang sangat mirip dengan ayahnya.e Suffa. dan kecerdasan. siapa yang membuatnya sedih. Fatima mempunyai pembawaan yang tenang dan perangai yang agak melankolis." Juga Nabi dikabarkan telah berucap: "Fatima itu anak saya. Dengan demikian. simpatik. Fatima Az-Zahra si cantik dilahirkan delapan tahun sebelum Hijrah di Mekkah dari Khadijah. berarti menyenangkan aku juga.A." Anak itu mengundurkan diri dengan rasa yang amat puas karena jawaban Nabi. kecuali kepribadian ayahnya. dan aspirasi ayahnya yag agung itu membawanya menjadi wanita berbudi tinggi. Sudah semestinya kau dapat menanggung segala hal yang berat di dunia ini. dia tidak dapat melaksanakan tugas menggiling jagung dan mengambil air dari sumur yang jau h letaknya. Dia meminta dengan sangat kepada aya hnya untuk dapat meminjam seorang pelayan yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugas pekerjaan rumah. berarti membuat aku juga menjadi sedih. ketika Nabi Muhammad berada di masjid sedang dikelilingi para sahabat. di samping juga harus merawat anak-anaknya." Abu Bakar dan Umar keduanya berusaha agar dapat menikah denga Fatima. "Anakku tersayang. yang telah menikah dengan Ali--prajurit utma Islam yang terkenal--datang pada Nabi. dan Ummi Kalsum." Aisyah. tiba-tiba anaknya tercinta Fatima. "Saya tidak pernah berjumpa dengan sosok probadi yang lebih besar daripada Fatima. Aisyah menjawab.Zahra) Pada suatu hari di Madinah. Pada beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa sayang yang amat besar kepada Fatima.

putri Nabi ini mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak sudah tiga hari yang lalu." Maka. Kemudian Nabi minta kepada Salman untuk membawa orang itu ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan. Akhirnya Salman pergi ke rumah Fatima. Nabi sangat berkenan hati dan melanjutkan: "Barangkali ada orang yang bisa memberikan selembar kain u ntuk penutup kepala saudara seagama Islam?" Kepala orang itu tidak memaki tutup sama sekali. Namun putri Nabi itu en ggan menolak seorang tamu. sehelai tikar.2 4. dan langsung diterima oleh Nabi. Salman membawa orang yang baru masuk Islam itu mengunjungi beberapa rumah.W. dan setelah mengetuk pintu. Di dalam catatan sejarah manusia. hemat. Karena dirinya begitu miskin. Sifat penuh perikemanusiaan dan murah hati yang terlekat pada keluarga Nabi tidak banyak tandingannya. ia memperoleh sebuah tempat air dari kulit. Tetapi akhirnya ia memberanikan diri meminang Fatima. dan tuturnya: "Saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. gigih." 22 . dan seorang yang menonjol dalam hal moral dan kebijaksanaan. maksud utama yang mendasari perayaan it u dengan kesederhanaa.A. Fatima Zahra terkenal karena kemurahan hatinya. Sebagai mahar dari ayahnya yang terkenal itu. tetapi tidak seorang pun yang dapat memberinya makan. seperti menggiling jagung dan mengambil air dari sumur. Kwiras ini dimenangkannya pada waktu Perang Badar. Ali menjual kwiras (pelindung dada dari kulit) milikn ya yang bagus. dan dengan uang itu ia mempersiapkan upacara pernikahannya. hingga ia m emeluk agama Islam. Ahli sihir itu begitu heran menghadapi sikap luar biasa ini." Kehidupan perkawinan Fatima berjalan lanjcar dalam bentuknya yang sangat sederhana. karena dia lapar. dan tidak mengenal lelah. mencari jalan untuk dapat meminang Fatima. dan sebuah batu gilingan jagung. dan berbakti. sebuah kendi dari tanah. melontarkan kata-kata makian. Nabi lalu bertanya: "Apakah Anda berbekal makanan?" Jawab orang itu: "Tidak. fatima hampir berumur delapan belas tahun ketika menikah dengan Ali. aku telah menikahkanmu dengan laki laki yang kepercayaannya lebih kuat dan lebih tinggi daripada yang lainnya. Mereka tidak pernah membiarkan pengemis melangkah pintunya tanpa memberikan apa saja yang mereka punyai. ialah untuk mencontohkan kepada para Musllim dan Musllimah perlunya merayakan pernikahan tapa jorjoran dan serba pamer. Dengan air mata berlinang. kearna waktu itu bukan waktu orang makan. Nabi menanyai Muslimin yang hadir di situ: "Adakah orang yang mau menghadiahkan seekor unta tamu kita ini?" Mu'ad ibn Ibada menghadiahkan seekor unta. Kepada putrinya Nabi berkata. Tetapi Nabi menjawab dengan lemah-lembut. seorang dari suku bani Salim yang terkenal kampiun dalam praktek sihir datang kepada Nabi. Upacara yang amat sederhana. Fatima di rumah melaksanak an tugas-tugas rumah tangga. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Agaknya. Pada suatu waktu. Ali bekerja keras tiap hari untuk mendapatkan nafkah. Ia menerima 400 dirham sebagai hasil penjualan. Sayyidina Ali langsung melepas serbannya dan menaruh di a tas kepala orang itu. meskipun mereka sendiri masih lapar. sedangkan istrinya bersikap rajin. "Anakku. Salman memberi tahu maksud kunjungannya. Pasangan suami-istri ini terkenal saleh dan dermawan.

dan ia juga memeluk agama Islam dengan menyatakan bahwa Taurat telah memberitahukan kepada golongannya tentang berita akan lahirnya sebuah keluarga yang amat berbudi luhur. isteri Utsman bin Affan. Fatima meninggal dunia." Dia adalah puteri yang mulia dari dua pihak. yaitu yang memusatkan perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan. tapi waktu Nabi mengatakan bahwa Fatima-lah orang pertama yang akan berkumpul dengannya di ala m baka. Nabi sendiri menyatakan bahwa Fatima akan menjadi "Ratu segenap wanita yang berada di Surga. Ketika itu Nabi membisikkan sesuatu ke kuping Fatima yang membuat Fatima menangis. Fatima dianugerahi lima orang anak. tiga putra: Hasan. seorang Yahudi. Tidak lama setelah Nabi wafat. Dan orang Yahudi itu pun sangat terkesan atas kemurahan hati putri Nabi. isteri Abil Ash bin Rabi' dan Ruqayyah. Fatima lalu melepas kain kerudungnya. Fatima merawat luka Nabi sepulangnya dari Perang Uhud. dan Muhsin. begitu juga ia ikut ketika Nabi melaksanakan ibadah Haji Waqad.A. hasab dan nasab. diantar dengan dukacita masyarakat luas. dan dua putri: Zainab dan Umi Kalsum. Muhsin meninggal dunia waktu masih kecil. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Hasan lahir pada tahun kegia dan Husein pada tahun keempat Hijrah. dan pada konsepsi manusa yang paling mulia. untuk ditukar dengan jagung. itulah yang menyebabkan Fatima menangis. Salman dan orang yang baru saja memeluk agama Islam itu sangat terharu. dengan permintaan agar Salman membawanya barang itu ke Shamoon." Fatimah binti Muhammad SAW (Kisah 2: Puteri. maka fatima menjadi bahagia. Abil Qasim. Fatimah lebih muda dari Zainab." [Ibnul Abdil Barr dalam "Al-Istii'aab"] 23 . Fatima tetap mendampingi beliau di sisi tempat tidur. dan membakarnya menjadi roti. Fatima menggiling jagung itu. Ayahnya membisikkan bertia kematianya. Salman balik ke rumah Fatima dengan membawa jagung. Fatima juga ikut bersama Nabi ketika merebut Mekkah. Juga dia lebih muda dari Ummu Kultsum. apda akhir tahun 11 Hijrah. karena ia telah memberikan kain kerudungnya uitu untuk kepentinga Allah. yaitu puteri pemimpin para makhluq Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. eman bulan setelah nabi wafat.W. Salman menyarankan agar Fatima menyisihkan beberapa buath roti intuk anak-anaknya yang kelaparan. apa yang menyusahkannya juga menyusahkan aku dan apa yang mengganggunya juga menggangguku. Dan dengan tangannya sendiri. adab. Fatima menceritakan kejadian itu kepada Aisyah. Fatima telah menjadi simbol segala yang suci dalam diri wanita. Setelah nabi wafat. Dia adalah anak yang paling dicintai Nabi SAW sehingga beliau bersabda :"Fatimah adalah darah dagingku. dalam tahun itu juga. Dalam perjalanan haji terakhir ini Nabi jatuh sakit. akhlaq. tapi dijawab bahwa dirinya tidak berhak untuk berbuat demikian.puteri Teladan dalam Islam) Fatimah adalah "ibu dari ayahnya. Waktu itu Fatima berumur 28 tahun dan dimakamkan oleh Ali di Jaat ul Baqih (Medina). ilmu.2 4. Dia juga digelari Al-Batuul. lalu memberikannya kepada Slaman. Husein. dan kemudian Nabi membisikkan sesuatu lagi yang membuat Fatima tersenyum.

sebuah timba dan dua kendi. "ibu ayahnya. Allah. belmengirimkannya (unta itu) bersama satu lembar kain dan bantal kulit berisi ijuk dan dua alat penggiling gandum. mereka ini adalah ahli baitku. Ath-Thahirah (yang suci). Thabrani menceritakan. dia mengambil sepotong tikar. Az-Zahra'." (HR. Engkau-lah yang batin dan tiada sesuatu di bawahMu. Dunia selalu mengingat Fatimah. di tengah-tengah pertempuran tidak berada dalam sebuah panggung yang besar. Fatimah selalu berada di sampingnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya : "Ucapkanlah :"Wahai Allah. Fatimah memeluk dan mencuci luka-lukanydengan air. juz 2. dia berkata :"Datang Fatimah kepada Nabi SAW meminta pelayan kepadanya. puteri kekasih Robbil'aalamiin. sementara kami tidak mempunyai alas tidur selain kulit domba untuk kami tiduri di waktu malam dan kami letakkan di atas unta untuk mengambil air di siang hari. tetapi bekerja di antara tikamantikaman tombak dan pukulan-pukulan pedang serta hujan anak panah yang menimpa kaum Muslimin untuk menyampaikan makanan. berkata :"Aku menikahi Fatimah. Ali r. ibu kedua cucu Rasulullah SAW :Al-Hasan dan Al-Husein. Lunaskanlah utangku dan cukupkan aku dari kekurangan. dan ibu dari Al-Hasan dan Al-Husein.2 4.a. Az-Zahra' (yang cemerlang). Inilah dia. yang taat beribadah dan 24 .. Tirmidzi) Inilah Fatimah binti Muhammad SAW yang melayani diri sendiri dan menanggung berbagai beban rumahnya. Muhammad". Tatkala Fatimah melihat hal itu. maka tidaklah mengherankan bila dia meninggalkan bekas yang paling indah di dalam hatinya yang penyayang." Ketika Rasulullah SAW menikahkannya (Fatimah). Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang menurunkan Taurat. Tuhan pemilik bumi dan Arsy yang agung. halaman 88] Dari Abu Hurairah r. Pemimpin wanita penghuni Syurga Fatimah Az-Zahra'. Az-Zubair bin Bukar berkata :"Keturunan Zainab telah tiada dan telah sah riwayat. tampaklah peranan puteri Muslim supaya menjadi teladan yang baik bagi pemudi Muslim masa kini.A. Syaikha dan Tirmidzi) Dalam kancah pertarungan yang dialami ut kita." ["Siyar A'laamin Nubala'.a. Fatimah menggunakan alat penggiling gandum itu hingga melecetkan tangannya dan memikul qirbah (tempat air dari kulit) berisi air hingga berbekas pada dadanya. Ketika bertemu Nabi SAW. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau kuasai nyawanya. Wahai. Kami tidak mempunyai pembantu selain unta itu. lalu membakar dan membubuhkannya pada luka itu sehingga melekat dan darahnya berhenti keluar. Inilah gambaran lain dari pute sebaik-baik makhluk yang kami persembahkan kepadada para pengantin masa kini yang membebani para suami dengan tugas yang tidak dapat dipenuhi." (HR. Al-Batuul (yang mencurahkan perhatiannya pada ibadah). Engkau-lah yang akhir dan tiada sesuatu di atas-Mu. bahwa ketika kaum Musyrikin telah meninggalkan medan perang Uhud. Injil dan Furqan. Sesungguhnya dia adalah pemimpin wanita dunia dan penghuni syurga yang paling utama. obat dan air bagi para prajurit.W. bahwa Rasulullah SAW menyelimuti Fatimah dan suaminya serta kedua puteranya dengan pakaian seraya berkata :"Ya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. sehingga darah semakin banyak yangk keluar. wanita-wanita sahabah keluar untuk memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin. yang membelah biji dan benih. puteri Nabi SAW. Engkaulah awal dan tiada sesuatu sebelum-Mu. Dia menyapu rumah hingga berdebu bajunya dan menyalakan api di bawah panci hingga mengotorinya juga. Di antara mereka yang keluar terdapat Fatimah.

" Kemudian Nabi SAW bersabda :"Demi Allah. Fatimah. dan sekarang dia memerika bacaannya dua kali. Lalu dia berbisik kepadanya." Tatkala suaminya. Ketika hamba sahaya datang kepada Anda. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu. aku berkata kepadanya :"Aku mohon kepadamu demi hakku yang ada padamu. Nabi SAW berbisik kepadanya untuk kedua kalinya. dia berkata : "Pernah isteri-isteri Nabi SAW berkumpul di tempat Nabi SAW. Lalu datang Fatimah r. Maka. mengetahui banyak hamba sahaya telah datang kepada Nabi SAW. kemudian engkau menangis!" Ketika Nabi SAW pergi.W. tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita kaum Mu'min atau ummat ini ?" Fatimah berkata :"Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. Ketika berbisik pertama kali kepadaku. dan berkata :"Wahai. aku bertanya kepadanya :"Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu ?" Fatimah menjawab :"Aku tidak akan menyiarkan rahasia RasulAllah SAW. yang bisa membantunya guna meringankan bebannya. sedangkan dia akan mencupimu bekerja di dalam rumah :yaitu membuat adonan tepung. membuat roti dan menggiling gandum. sementara aku biarkan perut penghuni Shuffah merasakan kelaparan." Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya. Ali r. Ali r.a. ceritakanlah kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu itu ?" Fatimah pun menjawab :"Adapun sekarang. wahai anakku ?" Fatimah menjawab :"Aku datang untuk memberi salam kepadamu.A. aku tidak akan memberikan pelayan kepada kamu berdua. beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al Qur'an sekali dalam setahun. Imam Muslim menceritakan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya dan meriwayatkan dari Aisyah' r. Ketika Nabi SAW melihatnya." Fatimah merasa malu untuk meminta kepadanya. kulihat ajalku sudah dekat. Dia hidup dalam kesulitan. Dia telah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga berbekas pada tangannya. Ketika melihat kesedihanku. dia selalu sujud." Kemudian Fatimah datang kepada Nabi SAW. beliau berbisik lagi kepadaku. telah membantunya dengan melakukan pekerjaan di luar. Aku tidak 25 . Setiap merasa lapar. Fatimah binti Asad bin Hasyim :"Bantulah pekerjaan puteri Rasulullah SAW di luar dan mengambil air." Fatimah berkata :"Maka aku pun menangis sebagaimana yang engkau lihat itu. wahai Rasululllah. tetapi mulia dan terhormat. dia selalu berdzikir. menjauhi keduniaan. Fatimah Az-Zahra'. Ketika melihat kesedihannya." Aisyah berkata :"Ketika Rasulullah SAW wafat.2 4. aku menyuruhnya agar menemui dan meminta pelayan dari Anda. puteriku. "Alangkah baiknya bila engkau pergi kepada ayahmu dan meminta pelayan darinya. Takutlah kepada Allah dan sabarlah." Inilah dia.a. beliau menyambutnya seraya berkata :"Selamat datang.a. lalu pulang. Maka Fatimah menangis dengan suara keras. Ali. dan setiap merasa payah. lalu bertanya :"Apakah keperluanmu ?" Fatimah diam. Dan dia menyapu rumahnya hingg berdebu bajunya. sedang jalannya mirip dengan jalan Rasulullah SAW. lalu berkata :"Aku akan menceritakannya kepada Anda. sambil berjalan. Fatimah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga melecetkan tangannya dan mengangkut qirbah berisi air hingga berbekas di dadanya. Maka beliau bertanya kepadanya :"Apa sebabnya engkau datang. Setelah itu aku berkata kepada Fatimah :Rasulullah SAW telah berbisik kepadamu secara khusus di antara isteri-isterinya. maka baiklah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Keesokan harinya. Dia mengangkut air dengan qirbah hinggaberbekas pada dadanya. Dia berkata kepada ibunya.a. Ali berkata kepada Fatimah. maka Fatimah tersenyum. Nabi SAW datang kepadanya.

maka dia berkata :"Kalian telah menutupi aku.W.a. Ketika Nabi SAW terluka dalam Perang Uhud. Di dalam Shahihain diriwayatkan satu hadits darinya yang disepakati oleh Bukharidan Muslim dalam riwayat Aisyah. mata dan hati. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi. Apabila keduanya menutupi kepala. di surfa Firdaus tempat tinggalnya. orang yang paling erat hubungannya dengan Nabi SAW dan paling menyayanginya." Dia memberikan contoh kepada kita saat ayahandanya wafat. Dia telah memenuhi pendengaran. sedang Asma' tidak mengizinkan seorang pun masuk. Fatimah langsung memeluknya. Maukah kuberitahukan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang kalian minta dariku ?" Keduanya menjawab :"Iya. Semacam itu juga dari Qutaibah bin Said ." Dalam mendidik kedua anaknya. punya uang untuk nafkah mereka. tampak kaki-kaki mereka. Ketika ayahnya menjelang wafat dan sakitnya bertambah berat. dia telah memenuhi panggilang Tuhannya. Dia berkata :"Dapatkah engkau menutupi aku dengan sesuatu ?" Asma' menjawab :"Aku melihat orang Habasyah membuat usungan untuk wanita dan mengikatkan keranda pada kaki-kaki usungan. Al-Husein seraya melagukan :"Anakku ini mirip Nabi. Dia adalah 'ibu dari ayahnya'. Ketika melihat lukalukanya.A. Apabila kalian hendak tidur." Maka Fatimah menyuruhmembuatkan keranda untuknya sebelum dia wafat. Wahai. Kemudian mereka berdiri.dari Ummi Ja'far] Ibnu Abdil Barr berkata :"Fatimah adalah orang pertama yang dimasukkan ke keranda pada masa Islam. Fatimah melihat keranda itu. Kemudian Nabi SAW datang kepada mereka ketika keduanya telah memasuki selimutnya. susahnya Ayah !" Nabi SAW menjawab :"Tiada kesusahan atas Ayahanda sesudah hari ini. tidak mirip dengan Ali. Ibnu Majah dan Abu Dawud.." Tatkala ayahandanya wafat. Alhamdulillah 33 kali dan takbir (Allahu akbar) 33 kali. Dia mengusap darah darinya. tampak kepala-kepala mereka. yaitu hendaklah kalian mengucapkan : Subhanallah setiap selesai shalat 10 kali." Fatimah pernah mengeluh kepada Asma' binti Umais tentang tubuh yang kurus. Ibnul Jauzi berkata :"Kami tidak mengetahui seorang pun di antara puteri-puteri Rasulullah SAW yang lebih banyak meriwayatkan darinya selain Fatimah." Fatimah telah meriwayatkan 18 hadits dari Nabi SAW. Ayah. ucapkan Subhanallah 33 kali." Nabi SAW bersabda: "Kata-kata yang diajarkan Jibril kepadaku. 26 . berdiri di kuburnya dan berkata : Setiap dua teman bertemu tentu akan berpisah dan semua yang di luar kematian adalah sedikit kehilangan satu demi satu adalah bukti bahwa teman itu tidak kekal Semoga Allah SWT meridhoinya. Alhamdulillaah 10 kali dan Allahu Akbar 10 kali.2 4. Ayah. Fatimah berkata :"Wahai. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S." [Imam AdzDzhabi telah meriwayatkan dalam "Siyar A'laamin Nubala'.." Maka kedua orang itu pulang. Nabi SAW bersabda :"Tetaplah di tempat tidur kalian. Fatimah memberi contoh : Adalah Fatimah menimang-nimang anaknya. Ayah. Wahai. dan apabila menuti kaki. semoga Allah menutupi aurat kalian. kepada Jibril kami sampaikan beritanya. dia keluar bersama wanita-wanita dari Madinah menyambutnya agar hatinya tenang. kemudian mengambil air dan membasuh mukanya. tetapi aku jual hamba sahaya itu dan uangnya aku gunakan untuk nafkah mereka. Fatimah berkata : "Aduh." Dia dimandikan oleh Ali danAsma'. Ali r.

W.A. Betapa indah situasi di mana hati Muhammad SAW berdenyut menunjukkan cinta dan sayang kepada puterinya itu. puteri sang pemimpin. Amin yaa Robbal'aalamiin. Seakanakan kulihat Az-Zahra' a.2 4. inilah dia. dan mengangkut air dalam sebuah qirbah dan bekal di atas punggungnya untuk memberi makan kaum Mu'minin yang sedang berperang menegakkan agama Allah SWT. 27 . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Dia memberi contoh ketika keluar bersama 14 orang wanita. puteri Nabi SAW.a. Az-Zahra'. Selanjutnya.s. berlinang air mata dan berdenyut hatinya dengan cinta dan kasih sayang. kaum Muslimah. Semoga kita semua. bisa meneladani para wanita mulia tersebut. di antara mereka terdapat Ummu Sulaim binti Milhan dan Aisyah Ummul Mu'minin r.

yang terkaya. Idris dan nabi Nuh Dan nabi Hud. yang berkata Bagi Allah tujuh sifat Nazam kata Kuasa. Musa. Israfil dengan Izrail Munkar. berkehendak dan mendengar dan melihat Lagi hidup. Harun. mengetahui. nabi Solih Lut. yang melihat. Injil Isa Nama Furqan atas Muhammad sebaik anbiya Nama Suhuf akan Ibrahim dengan Musa Nyata dalamnya segala hukum Tuhan Esa Tiap-tiap hukum yang datang oleh Rasul Sebenarnya kita junjung serta qabul Iman kita akan kiamat itu wajib Tiap-tiap bahaya didalamnya ajaib-ajaib 28 . nabi Yaakob Nabi Yusuf amat cantik. Aku mula dengan nama Allah Rahman Dengan Rahim berkekalan dalam Ihsan Segala puji awal akhir Malik Allah Berkekalan selama-lamanya tiada ubah Kemudian salawat serta salam berkekalan Atas Nabi sebaik orang mentauhidkan Atas waris serta sahabat dan yang ikut Jalan agama yang sebenar tiada karut Kemudian itu engkau ketahui wajib makrifat Pada yang wajib bagi Allah dua puluh sifat (Sifat 20) Allah Maujud lagi Qadim lagi Baqa Bersalahan bagi makhluk tiada serupa Yang berdiri. Nakir. Zakaria. nabi Ishak. Hidup Yang berkuasa. tiada minum. Atid menyurat amal Malik. Yunus. Zulkifli Nabi Daud.2 4. Ismail. nabi Sulaiman yang rasul Ilyas. Esa. nabi Muhammad akhir anbiya Atas anbiya serta waris rahmat salam Selama-lama berkekalan siang malam (Malaikat) Malaikat tiada emak. nabi Ayob Shuaib. Yasigh. Yahya Nabi Isa.A. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. nabi Ibrahim. Ridwan neraka syurga dia mengawal (Kitab) Wajib kenal empat kitab yang mulia Akan Musa kitab Taurat yang bercahaya Kitab Zabur akan Daud. yang berkehendak. bapa dan datuk Tiada makan. berkata sangat Harus bagi Allah dengan kurnia lagi adil Meninggal bagi tiap-tiap mumkin (?) seperti fi'il Allah menyuruh segala nabi yang cerdik Benar menyampai kepercayaan tiada balik Harus bagi nabi apa yang datang bagi manusia Yang tidak kurang mertabat nabi yang mulia Ismat (?) nabi wajib seperti malaikat Lagi lebih nabi daripada malaikat Yang mustahil lawan tiap-tiap sifat wajib Hafaz olehmu lima puluh iqtikat wajib (Rasul 25) Dua puluh lima nabi jadi akan rasul Wajib kenal tiap-tiap nama rasul Nabi Adam.W. mengetahui mati hidup Yang mendengar. tiada mengantuk Wajib kenal sepuluh malaikat mula Jibrail Mikail. Raqib.

Selawat kemudian Salam atas Nabi yang sebaik mengajarkan Atas waris serta sahabat tiap-tiap guru Tiap-tiap orang yang mengikut jalan guru Aku pohon akan Tuhan ikhlas amal Lagi menafaat tiap-tiap orang yang beramal Lima puluh tujuh satar Nazam diketahui Seribu dua ratus lima puluh lapan hijrah Nabi Aku nama Nazam ini Akidah awam Bagi yang wajib bagi agama sudah temam (?) 29 . Siti Hafsah. Saiyyidina Hamzah Mak peranakan Siti Sofiah amat indah (Israk Mikraj) Dahulu daripada berpindah nabi berjalan Ke masjid Baitul Muqaddis suruh Tuhan Setelah berjalan Nabi mikraj ke langit tujuh Melihat Nabi akan Tuhan tidak jauh Tidak bertapa (?) tidak berhingga (?) telah difardhu Atas Nabi sehari semalam lima waktu Disuruh persampaikan ummat khabar mikraj Difardhukan lima waktu suruh perbuat Abu Bakar boleh habuan kemenangan Sebab mikraj Nabi ke langit membenarkan Iktiqad ini sangat pendek lagi sempan (?) Bagi awam sangat mudah dihafazkan Syeikh Marzukhi yang mengarang Nazam ini Yang berbangsa bagi anak cucu Nabi Segala puji bagi Allah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Husin cucu nabi Siti Zainab.2 4. Satu khotimah (?) ketinggalan iktikad wajib Daripada barang atas mukallaf (?) kenal wajib Nabi kita nama Muhammad Allah bangkit Bagi ilmu kelebihan rahmat sabit (Nabi Muhammad) Tuan Abdullah anak Mutallib bapa nabi Anak Hasyim Abdul Manap nenek nabi Ibu nabi Siti Aminah bangsa Zuhri Menyusui nabi Halimah bangsa Saadi Peranak nabi negeri Mekah yang lebih aman Wafat nabi negeri Madinah bercahayakan Turun wahyu umur nabi empat puluh tahun Umur nabi diketahui lebih enam puluh tahun (Anak. Siti Ramlah Siti Hindun. kedua Abdullah anak jantan Taib Tahir (?) keduanya itu dilepaskan Ketiga Ibrahim anak nabi yang pada jariah (?) Nama ibunya orang panggil Siti Mariah Anak yang lain semuanya pada Khodijah Enam orang sangat mulia sangat indah Anak nabi yang perempuan empat orang Semuanya redha Tuhan pagi petang SitiFatimah yang zuhri lakinya Ali Anak keduanya Hasan. Siti Saudah Siti Sofiah. Siti Maimunah.A.isteri Nabi) Tinggal sembilan isteri nabi masa wafatnya Semuanya pilih nabi kehendak ikutnya Siti Aishah.W. Siti Zainab juwairiyah (?) Ibu Mukminin semuanya redha Allah Memak (?) nabi Sayyidina Abbas.anak Nabi) Anak nabi semuanya tujuh orang Anak nabi yang lelaki tiga orang Pertama Kassim. Siti Rokiah anak nabi Ummi Kalsum yang amat suci redhai (?) (Isteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful