Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Tugasan untuk calon TEMA 9 – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

TAJUK 9.2- DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA ( Tema /Tajuk : 9.2 Bab 10 Tingkatan 4 ) Soalan : Huraikan perkembangan ekonomi semasa zaman penjajahan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara pada hari ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh British dan

Pengenalan

Memahami latar belakang perkembangan ekonomi semasa penjajahan Memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

5 markah

Isi dan Huraian

2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Huraikan ciri-ciri ekonomi di Tanah Melayu semasa pemerintahan British  Ekonomi tradisional ( 15 m )  Ekonomi dagangan ( 15 m )

30 markah

Menganalisis 3. Usaha-usaha British memperkenalkan usaha British ekonomi dagangan di Tanah Melayu. memperkenalkan ekonomi Jelaskan usaha-usaha British dalam dagangan di memperkenalkan ekonomi dagangan Tanah Melayu

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

4. Langkah ke arah menjadikan Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. 15 markah Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global

5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan pengetahuan anda, huraikan pencapaian cemerlang Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa. 10 markah

Menjana Idea 6. Cabaran dan langkah-langkah untuk Usaha-usaha Menjadikan Malaysia negara maju Malaysia ke arah menjadi negara  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh maju Malaysia untuk menjadi negara maju (5m)  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

10 markah

Menghayati 7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan nilai-nilai murni/ ekonomi negara. ikhtibar/ patriotisme Nyatakan nilai-nilai murni daripada daripada perkembangan ekonomi negara. perkembangan ekonomi negara

10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan 5 markah    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 , Bab 10 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan : Huraikan perkembangan ekonomi semasa penjajahan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara pada hari ini. Soalan Isi Dan Huraian British dan

Markah

1

Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan secara kecil-kecilan Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran Berskala besar Mengguna tenaga buruh yang ramai Modal besar Teknologi yang tinggi Pemasaran luas

5 markah

2

Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan * Ekonomi Tradisional Pelbagai kegiatan ekonomi. Berjaja/berniaga/berdagang. Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan Mengusahakan tanaman sampingan Ekonomi sara diri Skala pengeluaran kecil Menggunakan teknologi yang rendah Modal yang kecil Modal terhad Buruh terhad

30 markah

* -

Pasaran kecil Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat Hasil lebih ditukar dengan barangan lain Hasil yang lebih digunakan untuk kendurikendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan. Tiada pengkhususan pekerjaan Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga Tenunan Ekonomi Dagangan Bertujuan pemasaran/eksport Berskala besar Buruh ramai Modal besar Teknologi tinggi Pasaran luas Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa. Dwiekonomi Pecah dan perintah Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Industri Perlombongan Industri Kewangan Industri Pertanian

3

Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Mengagihkan benih getah secara percuma Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing Memberi kadar sewa tanah Memberi tarif cukai yang rendah Cukai Eksport dikecualikan selama 50 tahun Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa. Penyediaaan modal/insentif modal Teknologi kapal korek

15 markah

-

Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong Menggalakkan kemasukan buruh luar Membawa masuk buruh luar Buruh Cina dalam sektor perlombongan Buruh India dalam sektor perladangan Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India Memperkenalkan penggunaan mata wang asing Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat Menubuhkan institusi kewangan/bank Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/ kadar faedah yang tinggi Memperkenalkan sistem rekod tanah Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah Mengekalkan orang Melayu sebagai petani Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan Stevenson Menaikkan harga getah di pasaran

4

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia pusat perdagangan antarabangsa ; Mengekalkan perpaduan kaum Kestabilan politik Memastikan keamanan negara Mengurangkan karenah birokrasi Kreatif dan inovatif Menambah tenaga mahir Menaik taraf infrastruktur Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai Mewujudkan perdagangan bebas Memberikan bantuan modal Memperkasa institusi kewangan/insurans Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru Meluaskan dagangan dua hala Menjadikan negara hub halal Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi Memperluaskan hubungan diplomatik Mengadakan pertukaran teknologi

15 markah

-

Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam Menjamin keamanan dan kedaulatan negara Memajukan pelancongan Perkongsian ilmu pengetahuan Buruh / tenaga kerja murah Cukai / kadar tarif yang rendah Menghantar rombongan perniagaan keluar negara Meningkatkan keupayaan sumber tenaga ( mana-mana munasabah )

5

Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Perindustrian ; - Pembuatan otomobil/industri berat - Sektor perkilangan - Menyediakan zon perdagangan bebas - Koridor raya multimedia - Industri elektronik Pertanian ; - Bioteknologi - Pusat pengeluaran herba - Pengeluar komoditi dunia - Menjadikan pertanian satu industri Perlombongan ; - Petrokimia - Carigali minyak / Petronas Pusat Kewangan ; - Pusat pengeluar makanan halal dunia - Pelopor hub halal dunia - Pusat tumpuan ekonomi dunia - Sistem bank yang kukuh - Pusat kewangan Islam Sistem pengangkutan dan perhubungan ; - Industri perkapalan - Pengangkutan tambang murah/ Air Asia - Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia - Perluasan penggunaan internet - Jalur lebar - Pelabuhan (PTP/Pel. Klang) Pelancongan ; - Memelihara bandar warisan dunia - Perhotelan - Pelancongan sukan (Formula 1/LTDL/Wau Sedunia)

10 markah

( mana-mana munasabah )

6

Cabaran dan langkah-langkah untuk mencapai status negara maju * Cabaran i) Kewangan - Kekurangan modal - Nilai mata wang turun naik/spekulasi ii) Pelaburan - Kejatuhan pasaran saham - Pelabur berpindah ke Negara lain - Masalah menarik pelabur asing iii) Teknologi - Teknologi masih rendah - Masih bergantung kepada teknologi luar iv ) Globalisasi - Persaingan dengan Negara maju - Pengiktirafan oleh Negara maju - Salah guna laman sesawang v) Pasaran Menembusi pasaran antarabangsa Pasaran terhad Tekanan/sekatan negara maju

10 markah

vi) Tenaga kerja - Kurang mahir - Bergantung kepada Negara luar - Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara - Kurang pengetahuan vii) Gejala sosial - Keruntuhan akhlak - Dadah - Rempit - Nilai-nilai kemanusiaan pudar * Langkah-langkah i) Penguasaan ilmu - menjadi hak pendidikan - mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa - pendidikan sepanjang hayat - melahirkan modal insan - pendidikan maya

- pendidikan keluar negara ii) Kemahiran - penguasaan ICT - menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara - menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran - mendapat latihan di luar Negara iii) R& D - menghasil produk tinggi - memperuntukkkan dana - mendapat hak milik/patern - meneroka bidang baru iv) Kewangan - penggabungan bank - tambatan mata wang - memperkenalkan dinar emas - memperluaskan perbankan Islam v) Pasaran - meningkatkan kualiti barangan - mencari pasaran baru - mengadakan promosi/pameran - e-dagang vi) Modal Insan - memperkukuhkan jati diri/PLKN - menerapkan integriti/anti rasuah - memperkasa sekolah agama - konsep 1 Malaysia - merealisasikan wawasan 2020 - mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI

7

Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Berkemahiran Bersyukur Rajin Berusaha bersungguh-sungguh Berani Bijak memanfaat peluang Kreatif Inovatif Berdaya saing Jati diri yang tinggi Perpaduan Kerjasama Kebijaksanaan pemimpin

10 markah

( mana-mana munasabah )

8

Rumusan - Pengetahuan yang diperolehi - Iktibar kepada diri, bangsa dan negara - Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.