Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Sub Tajuk

Kemahiran
Pengetahuan Sedia Ada

: : : : : : : : : :

Kemahiran Hidup 5 Mulia 10 september 2008 8.00 – 9.00 pagi Reka Bentuk dan Teknologi Mereka Bentuk dan Menghasilkan Projek Berasaskan Logam dan Bahan Kitar Semula mengenal, aplikasi Pelajar telah mengetahui apa itu bahan logam dan bahanbahan yang boleh dikitar semula. Pada akhir pengajaran, murid dapat: 1. Menentukan projek berpandukan kad kerja yang diberikan dengan bantuan guru. 2. Membaca lukisan projek yang dihasilkan dengan bantuan guru.
3. Mengenal pasti alatan tangan yang digunakan dengan

Hasil Pembelajaran

betul tanpa bantuan guru. Nilai-nilai Murni Kemahiran Berfikir: : keselamatan, keprihatinan, tolong menolong, cintakan alam sekitar Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan. : Membuat kajian dan soal selidik cara-cara yang sesuai dalam menangani masalah ini.

Bahan Bantu Mengajar : power point, nota edaran dan kertas soalan. Kajian Masa Depan

Seterusnya. guru menerangkan tentang projek tempat memo. 2.Langkah/ Masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan kepada tajuk Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 1. klip video menjana idea 3. Penerangan dibuat menggunakan slaid dan alatan asal yang terdapat di dalam bengkel Kemahiran Hidup. Guru menerangkan alatan tangan dan bahan yang digunakan untuk membuat projek ini. 4. Menerang projek dan alatan tangan dan bahan Alatan tangan • Pensel • Pembaris keluli • Sesiku L • Gandin getah • Gergaji puting • Tukul Warrington • Ragum meja • Apit G • Gunting logam • Penggarit • Kikir rata • Kikir parut 1. 3. Guru menerangkan tajuk Nilai-nilai pengajaran hari ini : Murni: “Reka Bentuk dan Penghasilan Fokus Projek Berasaskan Logam dan Bahan Kitar Semula” Teliti Menghargai Kesedaran Cintakan Alam Langkah 1 ( 25 minit ) 1. Guru Aktiviti P&P Catatan menayangkan video klip BBM: lagu yang mempunyai lirik kepada Power point murid. mengingat kembali Nilai : Peka Kreatif menerangkan dan menunjukkan kaedah langkah kerja menggunakan alatan-alatan dengan betul. murid diminta untuk melakonkan simulasi menggunakan alatan-alatan tersebut dalam kumpulan . KBKK: 2. Bahan • Paku kepala 1. guru BBM: Power point KBKK: Membuat gambaran mental. Murid-murid menyanyikan mengikut lirik yang terdapat pada Membuat inferens.

Guru meminta murid melakarkan KBKK: Membuat gambaran mental. Lukisan kerja 2. mengaplikasi Nilai: kreatif rupa bentuk projek.Langkah/ Masa Isi Pelajaran rata • Kertas las • Cat sembur • Skru Glu getah membuat lukisan kerja Lakaran Kerja 2. Rupa projek 3. Penutup (10 minit) Rumusan: 1. Alatan tangan. 2. Lukisan berdimensi Lukisan terlerai Aktiviti P&P Catatan Langkah 2 (20 minit) 1. Guru meminta murid menghantar lukisan kerja yang dibuat untuk dinilai. bahan yang digunakan dan langkah kerja membuat tempat memo 1. Kajian secara ilmiah Tugasan susulan: berkaitan cara Bersedia untuk membuat amali projek membina membuat tempat memo tempat memo menggunakan bahan logam dan yang lebih bahan kitar semula canggih Refleksi : . membuat lukisan berdimensi dan lukisan terlerai. Guru menayangkan video klip Kemahiran Berfikir: membuat rumusan Kajian Masa Depan: “recycle” kepada murid-murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai alatan dan bahan yang digunakan serta langkah kerja membuat tempat memo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful