MOHAMMAD SYAHID ASHAARI MOHD AFANDI MAT HASSAN

1994). etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. . adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Dari persepktif Islam. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Satu sistem dasar akhlak.

pelajar. . Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

.

.

. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Kod etika dianggap penting kerana:  Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan.  Menerusi kod etika. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi.

usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.  Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di  . – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kod Etika dalam bentuk dokumen. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful