MOHAMMAD SYAHID ASHAARI MOHD AFANDI MAT HASSAN

1994). . 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Dari persepktif Islam. Satu sistem dasar akhlak. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka.

. Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

.

.

 Menerusi kod etika. Kod etika dianggap penting kerana:  Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. . – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi.

 Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kod Etika dalam bentuk dokumen. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.  Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful