MOHAMMAD SYAHID ASHAARI MOHD AFANDI MAT HASSAN

 Satu sistem dasar akhlak. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 1994). . adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Dari persepktif Islam. 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford.

 Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. .

.

.

 Menerusi kod etika. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. . – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Kod etika dianggap penting kerana:  Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan.

– Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.  Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di  . Kod Etika dalam bentuk dokumen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful