MOHAMMAD SYAHID ASHAARI MOHD AFANDI MAT HASSAN

1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Satu sistem dasar akhlak. . 1994). Dari persepktif Islam. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka.

rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. pelajar. Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. .

.

.

Kod etika dianggap penting kerana:  Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. . – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.  Menerusi kod etika.

– Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Kod Etika dalam bentuk dokumen. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.  Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful