SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH) Pengenalan Sekolah Dalam Hospital (SDH) merupakan satu konsep baru dalam sistem

pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana ia menyediakan pendidikan bagi semua kanak- kanak serta remaja yang menjalani rawatan di hospital. Idea penubuhan Sekolah Dalam Hospital ini telah dicetuskan oleh isteri Timbalan Perdana Menteri, Puan Sri Norainee Abdul Rahman, penaung kepada Projek Hati Nurani di bawah kelolaan Yayasan Nurul Yaqeen. Di antara objektif projek hati nurani adalah untuk membantu menyediakan pendidikan secara formal dan berstruktur bagi pelajar dan kanak- kanak yang menerima rawatan di hospital. Perasmian sekolah dalam hospital ini telah dirasmikan oleh Y.A.B . Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran

Malaysia pada 26 Julai 2011 di Institut Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur. Program SDH ini dilaksanakan menerusi kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen. Pada peringkat awal, tiga buah hospital telah dipilih untuk menjadi perintis program sekolah dalam hospital ini. Ketiga- tiga buah hospital tersebut ialah Hospital Kuala Lumpur (HKL), Hospital Ampang dan Hospital Serdang. Pelaksanaan Sekolah dalam Hospital di Malaysia sememangnya dilihat sebagai pendekatan terbaik yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan institusi pendidikan negara lebih berkembang maju dan melalui kitaran pembaharuan seiring dengan kemajuan sistem pendidikan dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana pendekatan sekolah atau pendidikan di hospital telah diamalkan oleh beberapa buah negara maju, seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia, sejak tahun 1930an. Sebagai contoh, di Australia, program sekolah dalam hospital ataupun dikenali sebagai ‘ Hospital School Services’ ini telah dijalankan di beberapa buah hospital di Australia. Ia bertujuan untuk memberi pendidikan serta sokongan moral kepada pesakit-pesakit di peringkat sekolah rendah dan menengah. Program SDH di Malaysia adalah berpandukan kepada program SDH di Australia yang disesuaikan mengikut konteks Malaysia.
1

di antara objektif utama program sekolah dalam hospital adalah untuk memastikan semua kanak-kanak serta remaja yang mendapat rawatan di hospital berpeluang mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Program sekolah dalam hospital ini akan dibahagikan kepada tiga peringkat persekolahan iaitu peringkat prasekolah. Pendidikan untuk Semua (EFA) merupakan inisiatif daripada pihak UNESCO yang mensasarkan 6 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2015. Keenam-enam matlamat tersebut juga terangkum di dalam inisiatif utama Rancangan Malaysia ke-10.kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya sepanjang mereka menjalani rawatan di hospital.kanak berusia antara tiga hingga 18 tahun boleh menyertai program SDH ini. Selain itu. Matlamatmatlamat tersebut merentas semua peringkat pendidikan bermula daripada awal kanak-kanak sehinggalah pendidikan sepanjang hayat pada peringkat dewasa. SDH menyediakan dua ruang pembelajaran di tingkat yang sama 2 . tidak tercicir dalam pelajaran dan terus dipelihara selaras dengan matlamat Education For All di mana ia merupakan hasrat yang diperjuangkan oleh UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations). Hal ini merupakan tanggungjawab Kementerian Pelajaran dalam memastikan setiap kanak. Objektif pelaksanaannya adalah bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas ketika berada di wad.kanak di Negara ini mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti tidak kira di mana pun mereka berada. Sesi pembelajaran di SDH bermula pada jam 10 pagi hingga 12 tengahari dan 2 petang hingga 4 petang dari hari Isnin hingga Jumaat. Proses pengajaran dan pembelajaran SDH dilaksanakan secara berkumpulan di kelas dan secara individu di wad. sekolah rendah dan sekolah menengah.Projek sekolah dalam hospital ini secara tidak langsung membantu kanak. Kanak. Sukatan pelajaran SDH adalah berteraskan kepada kurikulum kebangsaan Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah sedia ada di peringkat sekolah rendah dan menengah dan digunakan secara fleksibel berdasarkan Akta Pendidikan 1996 dengan kaedah pengajaran serta pembelajaran disesuaikan mengikut keupayaan pesakit.

ruang santai untuk pelajar serta ruang menunggu untuk ibu bapa. Menteri kesihatan Malaysia. Bahasa Inggeris. Menurut Nor Zanah Jamari. Seramai 16 orang guru dan empat orang pembantu murid telah dipilih untuk menjayakan program rintis sekolah dalam hospital ini. Pengajaran dan pembelajaran di SDH berfokus kepada empat subjek teras yang utama sahaja iaitu Bahasa Melayu.disediakan untuk murid sekolah rendah dan menengah dengan kemudahan komputer. Antara contoh pengetahuan dan kemahiran asas yang akan diperolehi guru adalah kemahiran terapi kaunseling dan psikologi serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran SDH. Sains dan Matematik. Pelaksanaan SDH sekurang-kurangnya mengelakkan anak-anak mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran dan seterusnya membantu dalam mengulangkaji pelajaran untuk peperiksaaan yang bakal dihadapi. Sementara itu. Kebimbangan ini tentunya lebih tinggi jika anak-anak mereka akan menduduki peperiksaan awam pada tahun berkenaan. Dato Seri Liow Tiong Lai dalam ucapannya sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Projek Sekolah Dalam Hospital berkata penubuhan sekolah dalam hospital adalah satu inisiatif bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 3 . Pengarah Yayasan Nurul Yaqeen. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Yayasan Nurul Yaqeen (YNY) terhadap keperluan meneruskan pendidikan kepada murid yang berada di wad hospital tetapi mempunyai kesediaan untuk belajar. Kewujudan SDH mampu menghilangkan rasa bimbang para ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka apabila menerima rawatan di hospital.guru.guru ini akan menjalani latihan selama sebulan di Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) dan Institut Pediatrik HKL bagi menyediakan mereka pengetahuan dan kemahiran asas untuk menangani kelompok pelajar yang bermasalah kesihatan.

Ia juga menekankan pembelajaran secara santai dan menyeronokkan. Pendekatan sekolah dalam hospital adalah berasaskan pendekatan didik hibur (fun learning) dan fleksibel dalam persekitaran yang kondusif. Menurut Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara. Proses pengajaran dan pembelajaran SDH diubahsuai supaya bersesuaian dengan keadaan kanak. malah pembelajaran mestilah berdasarkan keperluan dan minat kanak-kanak.kanak untuk menimba ilmu pengetahuan secara berterusan walaupun berhadapan dengan masalah kesihatan.Perkembangan Menurut Ornstein dan Hunkins (2004). sekaligus membantu menghilangkan rasa bosan pelajar apabila perlu mendapat rawatan dalam tempoh yang lama di hospital.Pendekatan didik hibur diharap berupaya untuk menjadikan 4 . Ia merupakan satu bentuk perkhidmatan pendidikan yang berterusan secara formal dan berstruktur serta berfokus kepada kesediaan dan keupayaan murid yang sedang menjalani rawatan di hospital. lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang.kanak tersebut di samping memenuhi keperluan mereka sebagai pelajar. Oleh itu. nyanyian. guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Pendekatan didik hibur yang digunakan dalam pembelajaran SDH ini seiring dengan agenda kerajaan yang berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah untuk merealisasikan transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. pembelajaran tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan seharian kanak-kanak. Hal ini seiring dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital yang mana memberikan peluang kepada kanak. Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Sekolah dalam hospital (SDH) ini merupakan satu program pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeza daripada sekolah biasa. manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. jaga dengan hati-hati dan ajar. bercerita. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan.

Menurut Dr. lakonan dan sebagainya. tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai. murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur.proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid. arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. kecindan. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur. Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. 4. Antaranya ialah : 1.Zailah Zainudin. Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur. Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar. 5 . gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya. 2. 6. tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. permainan muzik. 5. pendekatan didik hibur ini diaplikasikan supaya pembelajaran lebih berfokus kepada murid dan mereka gembira sepanjang mengikuti pembelajaran walaupun mengalami masalah kesihatan. Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya. ada unsur estetik. Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai. Murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif. 3. Yang penting. pensyarah cemerlang Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar terdapat beberapa ciri pendekatan didik hibur dalam pengajaran.Dalam situasi sekolah dalam hospital. Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang.

Mook Soon Sang (2009) mengatakan bahawa sebagai seorang pemudah cara. Menurut Joyce B & Weil (2003). Hal ini dapat difahami melalui keberkesanan kaedah guru di dalam menyampaikan ilmu kepada murid dalam bentuk yang mudah serta dapat difahami oleh murid tersebut. Hal ini akan menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan seterusnya mencapai objektif pembelajaran yang telah ditentukan. mengeluarkan pendapat dan idea secara logik dalam keadaan terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik. hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid – murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta penguasaan proses pembelajaran. persekitaran pembelajaran yang tenang. Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh. Proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan didik hibur ini secara tidak langsung membantu proses rawatan kanak-kanak terbabit.7. kerjasama dan toleransi. Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan. Hal ini bermaksud pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid. tugas utama seorang guru ialah melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran 6 . Murid bebas bersuara. Hal ini kerana mereka dapat menimba ilmu melalui pendekatan pengajaran yang menyeronokkan. menyanyi dan sebagainya dalam keadaan terkawal. 8. 9. 10. Pendekatan didik hibur ini turut menjadikan konsep pembelajaran lebih fleksibel dan wujudnya suasana pembelajaran yang lebih interaktif serta menyeronokkan. menarik dan berwarnawarni juga merupakan terapi semulajadi bagi pesakit di hospital. Program sekolah dalam hospital turut memberi penekanan terhadap peranan guru sebagai pemudahcara kepada murid untuk belajar. berlakon. Murid bebas untuk bergerak.

membimbing.kanak yang menjalani rawatan di hospital. Hospital Serdang dan juga Hospital Ampang.murid terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Antara 7 . Justeru. 3 Ogos 2012). memujuk. guru haruslah menyediakan segala rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik serta alat bantu mengajar yang mencukupi. Guru sebagai pemudah cara ataupun fasilitator berfungsi untuk mendidik. (Utusan Malaysia. memotivasikan murid-murid. sekolah rendah dan menengah memasuki SDH ketika menerima rawatan di ketigatiga hospital yang menjadi perintis kepada program SDH iaitu Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur. Pemudahcara ialah teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu murid-murid mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. mengukuh. Sehubungan dengan ini. Hal ini kerana murid-murid tersebut memerlukan bimbingan serta perhatian khusus daripada guru bagi memastikan mereka selesa serta mudah mengikuti pembelajaran meskipun menjalani rawatan di hospital. memberikan bantuan dan menolong murid-murid mencapai matlamat pembelajaran yang dirancangkan melalui satu proses yang panjang. Sementara itu. Kejayaan sekolah dalam hospital di ketiga. sistematik dan teratur. Program sekolah dalam hospital ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan dari kalangan pelajar dan kanak.tiga hospital yang menjadi perintis bagi program ini telah membolehkan pelaksanaan sekolah dalam hospital ini diperluas ke seluruh enam lagi hospital awam di beberapa buah negeri. Syed Ismail (2010) menyatakan bahawa sebagai seorang guru. Penubuhan SDH disifatkan sebagai langkah yang harus dipuji oleh para ibu bapa kerana memberi ruang kepada pesakit muda untuk meneruskan pembelajaran mereka walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang guru adalah kemahiran pemudah cara. Seramai 5371 pelajar dari tiga peringkat persekolahan iaitu prasekolah.dan pembelajaran. peranan guru sebagai pemudah cara amat diperlukan dalam menangani murid-murid yang akan meneruskan sesi pembelajaran di sekolah dalam hospital ini. menggalakkan murid.

8 . Hospital Sultanah Aminah (Johor). Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian (Kelantan) dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Cheras (Kuala Lumpur). Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas (Sabah). Hospital Sultanah Bahiyah (Kedah).hospital yang terlibat ialah Hospital Sultanah Nur Zahirah (Terengganu).

Antaranya ialah. program sekolah dalam hospital ini juga merupakan sebahagian daripada langkah penyembuhan kanak. Kanak-kanak juga boleh berkenalan dengan rakan baru serta menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah sekaligus dapat mengulangkaji pelajaran yang tertinggal. yang mampu bersaing di pasaran kerja global malah untuk membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh. Pakar Perunding Kanan Pediatrik dan Respiratori Hospital Kuala Lumpur (HKL) yang mengatakan SDH adalah sebahagian daripada proses rawatan kanak. Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin turut mengatakan bahawa SDH adalah konsep baru di negara dalam mengelakkan keciciran dalam kalangan pelajar walaupun mereka mendapat rawatan di hospital. kanak. Sistem pendidikan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. Ini semua dapat 9 .kanak menerusi proses rawatan yang tidak bersifat farmaseutikal.Implikasi Program sekolah dalam hospital ini dilihat satu pendekatan baru yang digunakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen bagi mengatasi masalah keciciran pelajar dalam pembelajaran ketika mereka sedang menjalani rawatan di hospital. bermoral dan beretika tinggi. Hal ini kerana. Setelah tertekan dengan rawatan penyakit yang diterima di hospital. Timbalan Menteri Kesihatan. kanak-kanak dapat bermain dan belajar dengan gembira selepas menjalani rawatan di hospital.kanak.Norliza Mohamed Zainudin. progresif.kanak dari sudut psikologi. SDH membantu menyembuhkan penyakit kanak.kanak dapat bermain dan belajar dengan kaedah yang menyeronokkan di SDH. Selain itu. Terdapat beberapa implikasi positif hasil daripada pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. pelaksanaaan SDH ini dilihat sebagai alternatif baru dalam dunia pendidikan untuk menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar yang terpaksa meningggalkan alam persekolahan berikutan menghadapi masalah kesihatan dan dirawat di hospital. Hal ini disokong oleh Dr. Mereka bebas memlih subjek yang ingin dipelajari sama ada belajar di wad pesakit atau di kelas yang disediakan. sebaliknya menggunakan kaedah psikologi. Salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia.

dicapai melalui proses pendidikan secara formal di sekolah.murid akan diberikan ruang dan peluang menimba pendidikan selaras dengan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan meskipun berada di hospital. 10 . Melalui SDH. Pelaksanaannya membawa banyak manfaat kepada kanak.kanak yang mempunyai masalah kesihatan dalam menerima pendidikan yang sewajarnya untuk mereka sepanjang tempoh rawatan di hospital tersebut.Hal ini kerana murid. Program sekolah dalam hospital ini dilihat membawa suatu pembaharuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Proses pendidikan berjalan seiring dengan pembinaan modal insan seperti yang telah digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). pembangunan modal insan masih lagi dapat diteruskan tetapi di luar amalan persekolahan yang konvensional.

Pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini masih lagi baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan program seperti ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Pelajaran Malaysia turut menyatakan bahawa program SDH ini merupakan langkah yang amat bernas dan tepat pada masanya ketika kerajaan berusaha menjadikan Malaysia tempat tinggal terbaik buat generasi akan datang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal serta menyediakan tenaga pengajar untuk melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran SDH. Program SDH ini mendapat sokongan penuh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan yang masingmasing menyediakan khidmat berkaitan bagi memastikan agenda berkenaan mencapai kejayaan.anak yang mendapatkan rawatan di hospital. Hal ini bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan pendidikan serta membantu orang awam memahami dengan lebih mendalam lagi berhubung dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. saya sangat bersetuju serta menyokong penuh program sekolah dalam hospital ini. SDH merupakan usaha kerajaaan dalam menyediakan peluang pendidikan yang terbaik bagi pelajar yang menjalani rawatan di hospital supaya tidak ketinggalan di dalam pembelajaran mereka. Program sekolah dalam hospital ini merupakan satu inovasi baru dalam dunia pendidikan di Malaysia bagi memastikan pendidikan untuk pesakit muda ini tidak disia-siakan sebaliknya diteruskan dengan pelaksanaannya selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. 11 . Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk program sekolah dalam hospital ini adalah dengan memberi promosi serta hebahan kepada orang awam tentang pelaksanaan SDH. Selain itu. Hebahan serta promosi ini juga mungkin boleh digunakan untuk mendapatkan sokongan serta sumbangan untuk membantu projek SDH ini demi kelangsungan pendidikan bagi anak. Kementerian Pelajaran mungkin boleh menyediakan latihan-latihan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan pengetahuan serta kemahiran asas untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran SDH kepada semua guru.Rumusan dan Cadangan Secara keseluruhannya. Umumnya.

Badan-badan bukan kerajaan yang lain turut diseru bersama. program sekolah dalam hospital ini masih lagi perlu kepada penambahbaikan dalam usaha membantu kanak.Guru-guru akan dilatih serta akan berkebolehan dalam menguruskan muridmurid untuk terus belajar dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan lagi motivasi mereka supaya merasa tidak dipinggirkan dalam pendidikan walaupun mempunyai masalah kesihatan dan menjalani rawatan di hospital.kanak ini.kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya ketika mereka berada di hospital. Kesimpulannya. 12 .sama membantu usaha murni Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia ini menyediakan perkhidmatan pembelajaran yang terbaik untuk kanak.

Pada mulanya. saya tidak pandai dalam membina blog dan ini merupakan pengalaman pertama saya dalam bidang pembinaan blog. Antaranya. Banyak yang saya ilmu serta kemahiran baru yang saya pelajari daripada tugasan EDU 3108 ini.Namun. sedikit sebanyak terbit minat dalam diri untuk lebih mempelajari tentang isu sekolah dalam hospital sememangnya menarik serta merupakan suatu pengetahuan baru kepada saya. Isu yang saya pilih merupakan isu yang baru dalam bidang pendidikan di Malaysia. Melalui tugasan ini juga. setinggi.REFLEKSI Alhamdulillah. semuanya selesai apabila saya mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan serta bertukar-tukar pandangan untuk memilih isu yang sesuai.tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada ilahi kerana dengan lipah dan kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan bagi subjek Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional (EDU3108) ini. Sejujurnya. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini saya terdapat pelbagai cabaran serta halangan yang saya tempuhi namun akhirnya dapat juga saya atasinya dengan jayanya. Sepanjang tempoh mencari maklumat. kemahiran membina blog ataupun laman ilmu yang merupakan subtopik dalam tugasan ini. saya bercadang untuk memantapkan lagi penguasaan kemahiran ICT untuk memastikan saya tidak ketinggalan dalam bidang ini apabila bergelar pendidik nanti. saya agak sukar untuk membuat keputusan bagi memilih isu yang sesuai. saya juga mengalami sedikit kesukaran untuk memahami isu yang telah dipilih kerana kekurangan maklumat. Namun. Saya berharap saya dapat mempertingkatkan lagi kemahiran ini dari semasa ke semasa. Selain itu. Melalui analisis artikel saya tentang isu 13 . alhamdulillah dengan bantuan serta pertolongan rakan sekumpulan saya dapat mempelajari serba sedikit cara pembinaan blog yang sememangnya penting bagi bakal guru kerana ia akan menjadi salah satu daripada medium penyampaian pengajaran kelak. Antara cabaran yang terawal yang saya tempuhi adalah dalam masalah memilih isu yang sesuai sebagai tajuk tugasan. Saya ingin membina sebuah laman perkongsian ilmu untuk murid-murid saya kelak. Ternyata saya semakin tertarik dan berminat untuk mengetahui serta mengkaji dengan lebih mendalam mengenai isu ini.

Akhir kata. saya berharap agar Encik Azmi berpuas hati dengan tugasan yang dihasilkan. Disediakan oleh. Saya berharap agar tugasan yang telah dihasilkan ini dapat membawa manfaat kepada semua pihak secara langsung mahupun tidak langsung. Saya dapat merasakan tugasan ini sedikit sebanyak menyedarkan saya tentang pentingnya peranan dan tanggungjawab guru dalam dunia pendidikan ini. ROSSHAFIKAH BINTI ROSLI 14 .sekolah dalam hospital (SDH) .kanak yang menjalani rawatan di hospital. saya sangat tertarik dan menyimpan impian untuk menjadi sebahagian daripada tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan kepada kanak.

F.my/utusan/info. Kuala Lumpur 4) Ornstein.asp?y=2011&dt=0725&pub=Utusan_M alaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_08.com.Bhd.my/nasional/pelbagai-cabaran-projek-sekolahdalam-hospital-berjaya-diatasi-1.gov.my/berita/didik_hibur bahagian pembangunan kurikulum. A. P.com. (2004).pelbagai cabaran projek sekolah dalam hospital berjaya diatasi 3) http://www.htm Sekolah Dalam Hospital diperluas 5) http://kssr.Dewan Bahasa dan Pustaka. 3) Kamus Dewan (2000).Selangor.com. Asas Kepimpinan & Perkembangan Professional Penerbitan Multimedia Sdn.com.sinarharian.org/new/ms/node/791 2) http://www. Curriculum: Foundation principles and issues.my/?id=13&aid=2080 sekolah dalam hospital 4) http://www. USA: Pearson Education Sumber dari internet : 1) http://www.com.bharian.asp?file=/2012/8/3/mstar_berita/20120 803164657&sec=mstar_berita Program Sekolah Dalam Hospital Diusul Diperluas ke Seluruh Negara 15 .my/bharian/articles/Kerajaan_YNYmeteraiMoUprojek HatiNurani/Article 8) http://mynewshub. Dr Zailah Zainudin 6) http://www. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Penerbitan Multimedia Sdn.bhd.my/berita/cerita.Selangor.moe.my/articles/SekolahDalamHospital/Article sekolah dalam hospital 10) http://www.my/articles/Projeksekolahdalamhospitaldapatsambuta nmemberangsangkan/Article/ Projek Sekolah Dalam Hospital dapat sambutan 7) http://www.com.nutp.bpk. 2) Syed Ismail Syed Mustafa (2010). C.bharian.mstar.my/2011/10/29/sekolah-dalam-hospital-akan-diperluasnorainee/ sekolah dalam hospital akan diperluas 9) http://www.hmetro.utusan. & Hunskin.26404.BIBLIOGRAFI Sumber dari buku : 1) Mook Soon Sang (2009).

my/ms/profil-hsdg/mengenai-kami/sekolah-dalamhospital.com.gov.my/utusan/info.hospitalschoolservices.com. 17) http://www.com.moh.hmetro.my/articles/Terujabelajarsambildirawat/Article -teruja belajar sambil dirawat.my/speeches/843 Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.htm Sekolah dalam hospital inovasi adil kepada pelajar sakit 13) http://www.moh.edu.hmetro.laman web hospital serdang 16) http://www.utusan.wa.au/ 18) http://www. 16 .com.my/articles/Sekolahhospital/Article Sekolah hospital 14) http://www.html .my/bharian/articles/SekolahDalamHospitalbernas_/Ar ticle Sekolah Dalam Hospital idea bernas 12) http://www.bharian.asp?y=2011&dt=0719&pub=Utusan_M alaysia&sec=Rencana&pg=re_03.com.11) http://www.utusan.my/utusan/Dalam_Negeri/20120804/dn_12/6550dapat-manfaat-Sekolah-Dalam-Hospital 6550 dapat manfaat 15) http://hserdang.gov.

LAMPIRAN 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful