P. 1
Sekolah Dalam Hospital

Sekolah Dalam Hospital

5.0

|Views: 1,216|Likes:
Published by Rosshafikah Rosli

More info:

Published by: Rosshafikah Rosli on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH) Pengenalan Sekolah Dalam Hospital (SDH) merupakan satu konsep baru dalam sistem

pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana ia menyediakan pendidikan bagi semua kanak- kanak serta remaja yang menjalani rawatan di hospital. Idea penubuhan Sekolah Dalam Hospital ini telah dicetuskan oleh isteri Timbalan Perdana Menteri, Puan Sri Norainee Abdul Rahman, penaung kepada Projek Hati Nurani di bawah kelolaan Yayasan Nurul Yaqeen. Di antara objektif projek hati nurani adalah untuk membantu menyediakan pendidikan secara formal dan berstruktur bagi pelajar dan kanak- kanak yang menerima rawatan di hospital. Perasmian sekolah dalam hospital ini telah dirasmikan oleh Y.A.B . Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran

Malaysia pada 26 Julai 2011 di Institut Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur. Program SDH ini dilaksanakan menerusi kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen. Pada peringkat awal, tiga buah hospital telah dipilih untuk menjadi perintis program sekolah dalam hospital ini. Ketiga- tiga buah hospital tersebut ialah Hospital Kuala Lumpur (HKL), Hospital Ampang dan Hospital Serdang. Pelaksanaan Sekolah dalam Hospital di Malaysia sememangnya dilihat sebagai pendekatan terbaik yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan institusi pendidikan negara lebih berkembang maju dan melalui kitaran pembaharuan seiring dengan kemajuan sistem pendidikan dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana pendekatan sekolah atau pendidikan di hospital telah diamalkan oleh beberapa buah negara maju, seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia, sejak tahun 1930an. Sebagai contoh, di Australia, program sekolah dalam hospital ataupun dikenali sebagai ‘ Hospital School Services’ ini telah dijalankan di beberapa buah hospital di Australia. Ia bertujuan untuk memberi pendidikan serta sokongan moral kepada pesakit-pesakit di peringkat sekolah rendah dan menengah. Program SDH di Malaysia adalah berpandukan kepada program SDH di Australia yang disesuaikan mengikut konteks Malaysia.
1

Selain itu. Hal ini merupakan tanggungjawab Kementerian Pelajaran dalam memastikan setiap kanak. tidak tercicir dalam pelajaran dan terus dipelihara selaras dengan matlamat Education For All di mana ia merupakan hasrat yang diperjuangkan oleh UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations). di antara objektif utama program sekolah dalam hospital adalah untuk memastikan semua kanak-kanak serta remaja yang mendapat rawatan di hospital berpeluang mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. SDH menyediakan dua ruang pembelajaran di tingkat yang sama 2 .kanak di Negara ini mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti tidak kira di mana pun mereka berada.kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya sepanjang mereka menjalani rawatan di hospital. Matlamatmatlamat tersebut merentas semua peringkat pendidikan bermula daripada awal kanak-kanak sehinggalah pendidikan sepanjang hayat pada peringkat dewasa. Proses pengajaran dan pembelajaran SDH dilaksanakan secara berkumpulan di kelas dan secara individu di wad.Projek sekolah dalam hospital ini secara tidak langsung membantu kanak. Sukatan pelajaran SDH adalah berteraskan kepada kurikulum kebangsaan Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah sedia ada di peringkat sekolah rendah dan menengah dan digunakan secara fleksibel berdasarkan Akta Pendidikan 1996 dengan kaedah pengajaran serta pembelajaran disesuaikan mengikut keupayaan pesakit. Sesi pembelajaran di SDH bermula pada jam 10 pagi hingga 12 tengahari dan 2 petang hingga 4 petang dari hari Isnin hingga Jumaat. Objektif pelaksanaannya adalah bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas ketika berada di wad. Kanak. Keenam-enam matlamat tersebut juga terangkum di dalam inisiatif utama Rancangan Malaysia ke-10. Pendidikan untuk Semua (EFA) merupakan inisiatif daripada pihak UNESCO yang mensasarkan 6 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2015. Program sekolah dalam hospital ini akan dibahagikan kepada tiga peringkat persekolahan iaitu peringkat prasekolah.kanak berusia antara tiga hingga 18 tahun boleh menyertai program SDH ini. sekolah rendah dan sekolah menengah.

Pengajaran dan pembelajaran di SDH berfokus kepada empat subjek teras yang utama sahaja iaitu Bahasa Melayu.guru. Bahasa Inggeris. Antara contoh pengetahuan dan kemahiran asas yang akan diperolehi guru adalah kemahiran terapi kaunseling dan psikologi serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran SDH. ruang santai untuk pelajar serta ruang menunggu untuk ibu bapa. Seramai 16 orang guru dan empat orang pembantu murid telah dipilih untuk menjayakan program rintis sekolah dalam hospital ini.guru ini akan menjalani latihan selama sebulan di Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) dan Institut Pediatrik HKL bagi menyediakan mereka pengetahuan dan kemahiran asas untuk menangani kelompok pelajar yang bermasalah kesihatan. Kewujudan SDH mampu menghilangkan rasa bimbang para ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka apabila menerima rawatan di hospital. Pelaksanaan SDH sekurang-kurangnya mengelakkan anak-anak mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran dan seterusnya membantu dalam mengulangkaji pelajaran untuk peperiksaaan yang bakal dihadapi. Pengarah Yayasan Nurul Yaqeen. Sains dan Matematik. Dato Seri Liow Tiong Lai dalam ucapannya sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Projek Sekolah Dalam Hospital berkata penubuhan sekolah dalam hospital adalah satu inisiatif bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).disediakan untuk murid sekolah rendah dan menengah dengan kemudahan komputer. 3 . Menteri kesihatan Malaysia. Sementara itu. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Yayasan Nurul Yaqeen (YNY) terhadap keperluan meneruskan pendidikan kepada murid yang berada di wad hospital tetapi mempunyai kesediaan untuk belajar. Menurut Nor Zanah Jamari. Kebimbangan ini tentunya lebih tinggi jika anak-anak mereka akan menduduki peperiksaan awam pada tahun berkenaan.

Hal ini seiring dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital yang mana memberikan peluang kepada kanak. guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Sekolah dalam hospital (SDH) ini merupakan satu program pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeza daripada sekolah biasa. Ia merupakan satu bentuk perkhidmatan pendidikan yang berterusan secara formal dan berstruktur serta berfokus kepada kesediaan dan keupayaan murid yang sedang menjalani rawatan di hospital. bercerita.Pendekatan didik hibur diharap berupaya untuk menjadikan 4 . Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur.kanak untuk menimba ilmu pengetahuan secara berterusan walaupun berhadapan dengan masalah kesihatan. Pendekatan sekolah dalam hospital adalah berasaskan pendekatan didik hibur (fun learning) dan fleksibel dalam persekitaran yang kondusif. lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang.Perkembangan Menurut Ornstein dan Hunkins (2004). Menurut Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara. Ia juga menekankan pembelajaran secara santai dan menyeronokkan. Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. nyanyian. malah pembelajaran mestilah berdasarkan keperluan dan minat kanak-kanak. jaga dengan hati-hati dan ajar.kanak tersebut di samping memenuhi keperluan mereka sebagai pelajar. manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. pembelajaran tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan seharian kanak-kanak. Oleh itu. Proses pengajaran dan pembelajaran SDH diubahsuai supaya bersesuaian dengan keadaan kanak. sekaligus membantu menghilangkan rasa bosan pelajar apabila perlu mendapat rawatan dalam tempoh yang lama di hospital. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan. Pendekatan didik hibur yang digunakan dalam pembelajaran SDH ini seiring dengan agenda kerajaan yang berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah untuk merealisasikan transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

2. Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang. 3. Menurut Dr. Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai. tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai. Yang penting.Zailah Zainudin. 4. Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar. pensyarah cemerlang Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar terdapat beberapa ciri pendekatan didik hibur dalam pengajaran. 5 . Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya. gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya. murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. pendekatan didik hibur ini diaplikasikan supaya pembelajaran lebih berfokus kepada murid dan mereka gembira sepanjang mengikuti pembelajaran walaupun mengalami masalah kesihatan. Antaranya ialah : 1. ada unsur estetik.proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid.Dalam situasi sekolah dalam hospital. 5. Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur. kecindan. permainan muzik. lakonan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur. Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. Murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif. arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. 6.

tugas utama seorang guru ialah melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran 6 . persekitaran pembelajaran yang tenang. Murid bebas bersuara. Hal ini kerana mereka dapat menimba ilmu melalui pendekatan pengajaran yang menyeronokkan. 10. Murid bebas untuk bergerak. Hal ini akan menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan seterusnya mencapai objektif pembelajaran yang telah ditentukan. menyanyi dan sebagainya dalam keadaan terkawal. berlakon. Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan. Pendekatan didik hibur ini turut menjadikan konsep pembelajaran lebih fleksibel dan wujudnya suasana pembelajaran yang lebih interaktif serta menyeronokkan. kerjasama dan toleransi. 8. 9. hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid – murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta penguasaan proses pembelajaran. menarik dan berwarnawarni juga merupakan terapi semulajadi bagi pesakit di hospital. Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh.7. Hal ini dapat difahami melalui keberkesanan kaedah guru di dalam menyampaikan ilmu kepada murid dalam bentuk yang mudah serta dapat difahami oleh murid tersebut. Mook Soon Sang (2009) mengatakan bahawa sebagai seorang pemudah cara. Menurut Joyce B & Weil (2003). Hal ini bermaksud pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid. mengeluarkan pendapat dan idea secara logik dalam keadaan terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik. Proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan didik hibur ini secara tidak langsung membantu proses rawatan kanak-kanak terbabit. Program sekolah dalam hospital turut memberi penekanan terhadap peranan guru sebagai pemudahcara kepada murid untuk belajar.

Seramai 5371 pelajar dari tiga peringkat persekolahan iaitu prasekolah. (Utusan Malaysia. Program sekolah dalam hospital ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan dari kalangan pelajar dan kanak. Kejayaan sekolah dalam hospital di ketiga. sistematik dan teratur. peranan guru sebagai pemudah cara amat diperlukan dalam menangani murid-murid yang akan meneruskan sesi pembelajaran di sekolah dalam hospital ini. Hospital Serdang dan juga Hospital Ampang. Penubuhan SDH disifatkan sebagai langkah yang harus dipuji oleh para ibu bapa kerana memberi ruang kepada pesakit muda untuk meneruskan pembelajaran mereka walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Justeru.dan pembelajaran.tiga hospital yang menjadi perintis bagi program ini telah membolehkan pelaksanaan sekolah dalam hospital ini diperluas ke seluruh enam lagi hospital awam di beberapa buah negeri. mengukuh. Syed Ismail (2010) menyatakan bahawa sebagai seorang guru. Guru sebagai pemudah cara ataupun fasilitator berfungsi untuk mendidik. memujuk. antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang guru adalah kemahiran pemudah cara. guru haruslah menyediakan segala rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik serta alat bantu mengajar yang mencukupi. Hal ini kerana murid-murid tersebut memerlukan bimbingan serta perhatian khusus daripada guru bagi memastikan mereka selesa serta mudah mengikuti pembelajaran meskipun menjalani rawatan di hospital. Sehubungan dengan ini. 3 Ogos 2012). sekolah rendah dan menengah memasuki SDH ketika menerima rawatan di ketigatiga hospital yang menjadi perintis kepada program SDH iaitu Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur.murid terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. memberikan bantuan dan menolong murid-murid mencapai matlamat pembelajaran yang dirancangkan melalui satu proses yang panjang. Sementara itu. Pemudahcara ialah teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu murid-murid mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. Antara 7 . membimbing.kanak yang menjalani rawatan di hospital. memotivasikan murid-murid. menggalakkan murid.

hospital yang terlibat ialah Hospital Sultanah Nur Zahirah (Terengganu). Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian (Kelantan) dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Cheras (Kuala Lumpur). 8 . Hospital Sultanah Bahiyah (Kedah). Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas (Sabah). Hospital Sultanah Aminah (Johor).

program sekolah dalam hospital ini juga merupakan sebahagian daripada langkah penyembuhan kanak.Norliza Mohamed Zainudin. Salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. SDH membantu menyembuhkan penyakit kanak. yang mampu bersaing di pasaran kerja global malah untuk membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh. Mereka bebas memlih subjek yang ingin dipelajari sama ada belajar di wad pesakit atau di kelas yang disediakan. Pakar Perunding Kanan Pediatrik dan Respiratori Hospital Kuala Lumpur (HKL) yang mengatakan SDH adalah sebahagian daripada proses rawatan kanak. sebaliknya menggunakan kaedah psikologi.kanak. bermoral dan beretika tinggi. Hal ini kerana. progresif.kanak menerusi proses rawatan yang tidak bersifat farmaseutikal. Sistem pendidikan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. kanak.kanak dapat bermain dan belajar dengan kaedah yang menyeronokkan di SDH. Ini semua dapat 9 . Kanak-kanak juga boleh berkenalan dengan rakan baru serta menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah sekaligus dapat mengulangkaji pelajaran yang tertinggal.kanak dari sudut psikologi. pelaksanaaan SDH ini dilihat sebagai alternatif baru dalam dunia pendidikan untuk menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar yang terpaksa meningggalkan alam persekolahan berikutan menghadapi masalah kesihatan dan dirawat di hospital. Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin turut mengatakan bahawa SDH adalah konsep baru di negara dalam mengelakkan keciciran dalam kalangan pelajar walaupun mereka mendapat rawatan di hospital. Selain itu. Timbalan Menteri Kesihatan.Implikasi Program sekolah dalam hospital ini dilihat satu pendekatan baru yang digunakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen bagi mengatasi masalah keciciran pelajar dalam pembelajaran ketika mereka sedang menjalani rawatan di hospital. Terdapat beberapa implikasi positif hasil daripada pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. Setelah tertekan dengan rawatan penyakit yang diterima di hospital. Hal ini disokong oleh Dr. kanak-kanak dapat bermain dan belajar dengan gembira selepas menjalani rawatan di hospital. Antaranya ialah.

Program sekolah dalam hospital ini dilihat membawa suatu pembaharuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Proses pendidikan berjalan seiring dengan pembinaan modal insan seperti yang telah digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). pembangunan modal insan masih lagi dapat diteruskan tetapi di luar amalan persekolahan yang konvensional.murid akan diberikan ruang dan peluang menimba pendidikan selaras dengan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan meskipun berada di hospital.kanak yang mempunyai masalah kesihatan dalam menerima pendidikan yang sewajarnya untuk mereka sepanjang tempoh rawatan di hospital tersebut. 10 .dicapai melalui proses pendidikan secara formal di sekolah. Pelaksanaannya membawa banyak manfaat kepada kanak. Melalui SDH.Hal ini kerana murid.

tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan program seperti ini. Program sekolah dalam hospital ini merupakan satu inovasi baru dalam dunia pendidikan di Malaysia bagi memastikan pendidikan untuk pesakit muda ini tidak disia-siakan sebaliknya diteruskan dengan pelaksanaannya selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Pelajaran Malaysia turut menyatakan bahawa program SDH ini merupakan langkah yang amat bernas dan tepat pada masanya ketika kerajaan berusaha menjadikan Malaysia tempat tinggal terbaik buat generasi akan datang. SDH merupakan usaha kerajaaan dalam menyediakan peluang pendidikan yang terbaik bagi pelajar yang menjalani rawatan di hospital supaya tidak ketinggalan di dalam pembelajaran mereka. Kementerian Pelajaran mungkin boleh menyediakan latihan-latihan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan pengetahuan serta kemahiran asas untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran SDH kepada semua guru.anak yang mendapatkan rawatan di hospital. Selain itu. Pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini masih lagi baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Program SDH ini mendapat sokongan penuh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan yang masingmasing menyediakan khidmat berkaitan bagi memastikan agenda berkenaan mencapai kejayaan.Rumusan dan Cadangan Secara keseluruhannya. Hebahan serta promosi ini juga mungkin boleh digunakan untuk mendapatkan sokongan serta sumbangan untuk membantu projek SDH ini demi kelangsungan pendidikan bagi anak. Hal ini bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan pendidikan serta membantu orang awam memahami dengan lebih mendalam lagi berhubung dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. saya sangat bersetuju serta menyokong penuh program sekolah dalam hospital ini. 11 . Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk program sekolah dalam hospital ini adalah dengan memberi promosi serta hebahan kepada orang awam tentang pelaksanaan SDH. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal serta menyediakan tenaga pengajar untuk melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran SDH. Umumnya.

kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya ketika mereka berada di hospital.Guru-guru akan dilatih serta akan berkebolehan dalam menguruskan muridmurid untuk terus belajar dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan lagi motivasi mereka supaya merasa tidak dipinggirkan dalam pendidikan walaupun mempunyai masalah kesihatan dan menjalani rawatan di hospital. program sekolah dalam hospital ini masih lagi perlu kepada penambahbaikan dalam usaha membantu kanak. 12 . Badan-badan bukan kerajaan yang lain turut diseru bersama.kanak ini. Kesimpulannya.sama membantu usaha murni Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia ini menyediakan perkhidmatan pembelajaran yang terbaik untuk kanak.

Isu yang saya pilih merupakan isu yang baru dalam bidang pendidikan di Malaysia. Sejujurnya. Melalui analisis artikel saya tentang isu 13 . Selain itu. Sepanjang tempoh mencari maklumat. Pada mulanya. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini saya terdapat pelbagai cabaran serta halangan yang saya tempuhi namun akhirnya dapat juga saya atasinya dengan jayanya. alhamdulillah dengan bantuan serta pertolongan rakan sekumpulan saya dapat mempelajari serba sedikit cara pembinaan blog yang sememangnya penting bagi bakal guru kerana ia akan menjadi salah satu daripada medium penyampaian pengajaran kelak. saya agak sukar untuk membuat keputusan bagi memilih isu yang sesuai. Banyak yang saya ilmu serta kemahiran baru yang saya pelajari daripada tugasan EDU 3108 ini. sedikit sebanyak terbit minat dalam diri untuk lebih mempelajari tentang isu sekolah dalam hospital sememangnya menarik serta merupakan suatu pengetahuan baru kepada saya. Saya ingin membina sebuah laman perkongsian ilmu untuk murid-murid saya kelak. Saya berharap saya dapat mempertingkatkan lagi kemahiran ini dari semasa ke semasa. semuanya selesai apabila saya mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan serta bertukar-tukar pandangan untuk memilih isu yang sesuai. Ternyata saya semakin tertarik dan berminat untuk mengetahui serta mengkaji dengan lebih mendalam mengenai isu ini. setinggi. Antaranya. Antara cabaran yang terawal yang saya tempuhi adalah dalam masalah memilih isu yang sesuai sebagai tajuk tugasan. saya juga mengalami sedikit kesukaran untuk memahami isu yang telah dipilih kerana kekurangan maklumat. saya bercadang untuk memantapkan lagi penguasaan kemahiran ICT untuk memastikan saya tidak ketinggalan dalam bidang ini apabila bergelar pendidik nanti.REFLEKSI Alhamdulillah.tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada ilahi kerana dengan lipah dan kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan bagi subjek Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional (EDU3108) ini. saya tidak pandai dalam membina blog dan ini merupakan pengalaman pertama saya dalam bidang pembinaan blog.Namun. kemahiran membina blog ataupun laman ilmu yang merupakan subtopik dalam tugasan ini. Namun. Melalui tugasan ini juga.

Disediakan oleh. Akhir kata. saya berharap agar Encik Azmi berpuas hati dengan tugasan yang dihasilkan. Saya berharap agar tugasan yang telah dihasilkan ini dapat membawa manfaat kepada semua pihak secara langsung mahupun tidak langsung. Saya dapat merasakan tugasan ini sedikit sebanyak menyedarkan saya tentang pentingnya peranan dan tanggungjawab guru dalam dunia pendidikan ini. saya sangat tertarik dan menyimpan impian untuk menjadi sebahagian daripada tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan kepada kanak.kanak yang menjalani rawatan di hospital.sekolah dalam hospital (SDH) . ROSSHAFIKAH BINTI ROSLI 14 .

com. Kuala Lumpur 4) Ornstein.Bhd.my/articles/Projeksekolahdalamhospitaldapatsambuta nmemberangsangkan/Article/ Projek Sekolah Dalam Hospital dapat sambutan 7) http://www.bhd.com.my/berita/cerita.moe. P.hmetro.Selangor.org/new/ms/node/791 2) http://www.Dewan Bahasa dan Pustaka.my/articles/SekolahDalamHospital/Article sekolah dalam hospital 10) http://www.mstar.asp?y=2011&dt=0725&pub=Utusan_M alaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_08. USA: Pearson Education Sumber dari internet : 1) http://www.my/2011/10/29/sekolah-dalam-hospital-akan-diperluasnorainee/ sekolah dalam hospital akan diperluas 9) http://www.bharian.bpk. 2) Syed Ismail Syed Mustafa (2010).utusan.com. C.BIBLIOGRAFI Sumber dari buku : 1) Mook Soon Sang (2009).nutp.htm Sekolah Dalam Hospital diperluas 5) http://kssr. F. Curriculum: Foundation principles and issues.com. 3) Kamus Dewan (2000).bharian.sinarharian.my/bharian/articles/Kerajaan_YNYmeteraiMoUprojek HatiNurani/Article 8) http://mynewshub. A.Selangor. Dr Zailah Zainudin 6) http://www.com.pelbagai cabaran projek sekolah dalam hospital berjaya diatasi 3) http://www.my/berita/didik_hibur bahagian pembangunan kurikulum.asp?file=/2012/8/3/mstar_berita/20120 803164657&sec=mstar_berita Program Sekolah Dalam Hospital Diusul Diperluas ke Seluruh Negara 15 . & Hunskin. Asas Kepimpinan & Perkembangan Professional Penerbitan Multimedia Sdn. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Penerbitan Multimedia Sdn.gov.com.26404.my/utusan/info.my/?id=13&aid=2080 sekolah dalam hospital 4) http://www.my/nasional/pelbagai-cabaran-projek-sekolahdalam-hospital-berjaya-diatasi-1. (2004).

hospitalschoolservices. 16 .asp?y=2011&dt=0719&pub=Utusan_M alaysia&sec=Rencana&pg=re_03.moh.html .my/utusan/Dalam_Negeri/20120804/dn_12/6550dapat-manfaat-Sekolah-Dalam-Hospital 6550 dapat manfaat 15) http://hserdang.my/utusan/info.com.wa.my/bharian/articles/SekolahDalamHospitalbernas_/Ar ticle Sekolah Dalam Hospital idea bernas 12) http://www.my/articles/Terujabelajarsambildirawat/Article -teruja belajar sambil dirawat.edu. 17) http://www.com.laman web hospital serdang 16) http://www.com.hmetro.gov.my/speeches/843 Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.my/articles/Sekolahhospital/Article Sekolah hospital 14) http://www.htm Sekolah dalam hospital inovasi adil kepada pelajar sakit 13) http://www.my/ms/profil-hsdg/mengenai-kami/sekolah-dalamhospital.moh.gov.utusan.bharian.hmetro.au/ 18) http://www.11) http://www.com.com.utusan.

LAMPIRAN 17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->