Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. Sebaliknya. Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. 1978). Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. 1991). tetapi sampai ke alam akhirat. Failasuf Islam dari setiap zaman. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. iaitu Al-Quran dan AsSunnah. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh.daripada Allah atau wahyu. maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan. Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125).

Pendidikan Rohani. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. Pendidikan Kepimpinan. dan banyak lagi. 72 Al-Ahzab. pengalaman dan sebagainya. bertamadun. 30 Al-Baqarah. http://pendislami. Pendidikan Jasmani. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya.tripod. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi.amanah yang diberikan oleh Allah. nilai. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009). serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Pendidikan Keterampilan. Pendidikan Ibadah. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. 1991). nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. kemahiran. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. berdasarkan falsafah Islam. Pendidikan Keibubapaan. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya.com/new_page_1.htm . Jadi. Ini termasuklah ilmu. kenal Tuhannya. Pendidikan Kemasyarakatan. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. Pendidikan Akhlak. Pendidikan Akal. Falsafah pendidikan Islam. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. 172 Al-A`raf dan lain-lain. dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. dilihat pada Julai 2009.

menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja. kalam. matematik. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi.safah. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM). tulisan Prof. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. Hutchins. (Abdul Latif Abdul Razak. dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. telah . Syed Muhammad Naquib Al Attas. bahkan pula dipandang sinis sahaja. tetapi menghormati si penulis karya tersebut. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. Muhammad Hilmi Ramli Robert M. ataupun sepi sama sekali. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini. iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. fa. Dengan terbitnya buku tersebut. Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism.Quran dan hadith. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam. Prof. 1998) Menyedari keadaan itu. fizik. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). perubatan dan sebagainya.

pensyarah muda. Ada yang hadir di kalangan peguam. menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton. Perbincangan yang mengambil masa 3. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam.00. mahasiswa.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. .00 malam. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan. Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu. pelajar sarjana. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. pembekal buku. iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. usahawan muda. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). pekerja bank. ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. Mereka kecil. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. setiap Jumaat malam. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. tidak kira lelaki mahupun perempuan. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. 8. Gombak. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003.terus diberikan kepada karya tersebut. menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam.11. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak.

faham metafizik Yunani. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. Dubai mahupun globalisasi. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. terutamanya golongan terpelajar. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak. yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. apabila mempunyai . sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. Blackberry. Keduanya. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. bahkan perundangan Rom. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam. Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization). sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa. tidak kira Islam atau bukan Islam. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. Lionel Messi. menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami.Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. akan tetapi tidak sempurnya. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan.

Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. Prof. ambillah di mana sahaja ia‟. melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. Dr Syamsuddin Ariff. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. „Islamic Enlightement‟. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. Kelana Jaya. bertempat di Akademi MAS. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism. . „Muslim Martin Luther‟. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. „Hikmah itu milik Mukmin. apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Madya Dr Muhammad Zainiy Utman. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kesudiaan sarjana besar. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing.kuasa mutlak. Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. Kesimpulan daripada itu. yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. seperti ‘Islamic Renaisance‟. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful