Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

Failasuf Islam dari setiap zaman. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". 1978). iaitu Al-Quran dan AsSunnah. Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. tetapi sampai ke alam akhirat. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini.daripada Allah atau wahyu. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. 1991). kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh. Sebaliknya. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir.

Ini termasuklah ilmu. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. dan banyak lagi.com/new_page_1. kemahiran.tripod. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. 72 Al-Ahzab. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. pengalaman dan sebagainya. Jadi. nilai. berdasarkan falsafah Islam. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009). Pendidikan Kepimpinan. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 172 Al-A`raf dan lain-lain. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. Jadi. Pendidikan Akhlak. 30 Al-Baqarah. Falsafah pendidikan Islam. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan Jasmani. http://pendislami. dilihat pada Julai 2009. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada.amanah yang diberikan oleh Allah. Pendidikan Akal. dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. Pendidikan Kemasyarakatan. kenal Tuhannya. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah. bertamadun. Pendidikan Ibadah. 1991).htm . Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. Pendidikan Keibubapaan. Pendidikan Rohani. Pendidikan Keterampilan. Dengan demikian. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya.

1998) Menyedari keadaan itu. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. matematik. Hutchins. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al. Dengan terbitnya buku tersebut. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini. iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. tulisan Prof. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM). perubatan dan sebagainya. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam. tetapi menghormati si penulis karya tersebut. atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. (Abdul Latif Abdul Razak. iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja.Quran dan hadith. Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). bahkan pula dipandang sinis sahaja. kalam. Muhammad Hilmi Ramli Robert M. ataupun sepi sama sekali. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan.safah. telah . fa. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. fizik. Prof.

Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003.00. menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. Mereka kecil. iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. tidak kira lelaki mahupun perempuan.00 malam.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. pensyarah muda. pembekal buku. Ada yang hadir di kalangan peguam.11. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai.terus diberikan kepada karya tersebut. pekerja bank. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. 8. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. usahawan muda. menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. setiap Jumaat malam. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. Perbincangan yang mengambil masa 3. mahasiswa. . yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati. ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu. pelajar sarjana. Gombak. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’.

akan tetapi tidak sempurnya. Blackberry. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization). menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami. Lionel Messi. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat. Keduanya. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. tidak kira Islam atau bukan Islam. Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa. bahkan perundangan Rom. Dubai mahupun globalisasi. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. terutamanya golongan terpelajar. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak. yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. faham metafizik Yunani. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam.Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. apabila mempunyai . Tidak seperti Islam yang mempunyai Al. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka.

oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. „Muslim Martin Luther‟. seperti ‘Islamic Renaisance‟. Syed Muhammad Naquib Al Attas.kuasa mutlak. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. . yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. Kelana Jaya. dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Dr Syamsuddin Ariff. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing. bertempat di Akademi MAS. ambillah di mana sahaja ia‟. yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman. Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. Prof. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. Kesudiaan sarjana besar. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Kesimpulan daripada itu. Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism. apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama. „Islamic Enlightement‟. „Hikmah itu milik Mukmin. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai.