Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. Failasuf Islam dari setiap zaman. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh. 1978). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu.daripada Allah atau wahyu. iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. tetapi sampai ke alam akhirat. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. 1991). Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. Sebaliknya. iaitu Al-Quran dan AsSunnah. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. pengalaman dan sebagainya. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. http://pendislami.htm .com/new_page_1. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. 1991). Pendidikan Akal.tripod. dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. berdasarkan falsafah Islam. Dengan demikian. Pendidikan Kepimpinan. Pendidikan Kemasyarakatan. 72 Al-Ahzab. 172 Al-A`raf dan lain-lain. Pendidikan Akhlak. dilihat pada Julai 2009. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. kemahiran. nilai. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009). serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Ini termasuklah ilmu. Pendidikan Ibadah. Falsafah pendidikan Islam. dan banyak lagi.amanah yang diberikan oleh Allah. Pendidikan Rohani. Pendidikan Jasmani. Jadi. 30 Al-Baqarah. Pendidikan Keterampilan. Jadi. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. bertamadun. Pendidikan Keibubapaan. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. kenal Tuhannya.

Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan. bahkan pula dipandang sinis sahaja.safah. 1998) Menyedari keadaan itu. tetapi menghormati si penulis karya tersebut. Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism. Hutchins. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. telah . ataupun sepi sama sekali. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. kalam. tulisan Prof. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM). iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. Dengan terbitnya buku tersebut. menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam.Quran dan hadith. Muhammad Hilmi Ramli Robert M. fizik. atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya. perubatan dan sebagainya. dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM. Prof. (Abdul Latif Abdul Razak. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. matematik.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. fa. Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini.

iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. Gombak. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. pembekal buku. menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. tidak kira lelaki mahupun perempuan. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. usahawan muda. mahasiswa.terus diberikan kepada karya tersebut. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai.00 malam.00. Perbincangan yang mengambil masa 3.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. pelajar sarjana. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam. 8. setiap Jumaat malam. Mereka kecil. . Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu. pensyarah muda. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof.11. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. Ada yang hadir di kalangan peguam. pekerja bank. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003.

yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. Keduanya. tidak kira Islam atau bukan Islam.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan. Blackberry.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. apabila mempunyai . Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization). Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak. bahkan perundangan Rom. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’. Dubai mahupun globalisasi. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat. menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami. akan tetapi tidak sempurnya. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism.Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. terutamanya golongan terpelajar. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. faham metafizik Yunani. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam. Lionel Messi. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al.

Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. Kesudiaan sarjana besar. Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. „Islamic Enlightement‟. yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai. Kelana Jaya. Kesimpulan daripada itu. yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. bertempat di Akademi MAS. . apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. „Muslim Martin Luther‟. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman.kuasa mutlak. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism. ambillah di mana sahaja ia‟. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. Prof. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. „Hikmah itu milik Mukmin. Dr Syamsuddin Ariff. seperti ‘Islamic Renaisance‟. Syed Muhammad Naquib Al Attas. dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful