Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. Sebaliknya. apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Failasuf Islam dari setiap zaman. maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. tetapi sampai ke alam akhirat. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. 1991). Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar.daripada Allah atau wahyu. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. iaitu Al-Quran dan AsSunnah. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. 1978).

dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah. berdasarkan falsafah Islam. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009). Pendidikan Akhlak. Ini termasuklah ilmu. Pendidikan Jasmani. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Kepimpinan. 1991). Jadi. bertamadun.htm . Dengan demikian. pengalaman dan sebagainya. kemahiran. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. 30 Al-Baqarah. Pendidikan Akal. 72 Al-Ahzab. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. Pendidikan Ibadah. Falsafah pendidikan Islam. dan banyak lagi. 172 Al-A`raf dan lain-lain. dilihat pada Julai 2009.com/new_page_1. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. Pendidikan Rohani. kenal Tuhannya. nilai. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan.amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi. Pendidikan Keibubapaan. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam.tripod. Pendidikan Keterampilan. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. http://pendislami. Pendidikan Kemasyarakatan.

dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya. iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi. matematik. Dengan terbitnya buku tersebut. kalam. menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja.Quran dan hadith. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan. 1998) Menyedari keadaan itu. Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini. Hutchins. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam. Prof. perubatan dan sebagainya. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. ataupun sepi sama sekali. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. fizik. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM).safah. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al. bahkan pula dipandang sinis sahaja. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). Muhammad Hilmi Ramli Robert M. telah . Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism. fa. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. (Abdul Latif Abdul Razak. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). tulisan Prof. tetapi menghormati si penulis karya tersebut.

menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat.11. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’. iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. pekerja bank.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai. Ada yang hadir di kalangan peguam. ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. 8. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. . pembekal buku. setiap Jumaat malam. pelajar sarjana. usahawan muda.00 malam. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. Mereka kecil.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati.terus diberikan kepada karya tersebut. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. Gombak. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu. menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. tidak kira lelaki mahupun perempuan. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. pensyarah muda.00. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam. Perbincangan yang mengambil masa 3. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. mahasiswa. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

apabila mempunyai . sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization). Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak. terutamanya golongan terpelajar. Dubai mahupun globalisasi. Lionel Messi. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. tidak kira Islam atau bukan Islam. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami.Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan. yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. akan tetapi tidak sempurnya. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. bahkan perundangan Rom. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. Keduanya. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’. Blackberry. faham metafizik Yunani. sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa.

dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama. Kesudiaan sarjana besar. seperti ‘Islamic Renaisance‟. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. „Hikmah itu milik Mukmin. ambillah di mana sahaja ia‟. melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Syed Muhammad Naquib Al Attas. Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. Kelana Jaya. Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). „Muslim Martin Luther‟. Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. . Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism.kuasa mutlak. Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. „Islamic Enlightement‟. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. Prof. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. Dr Syamsuddin Ariff. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. bertempat di Akademi MAS. Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. Kesimpulan daripada itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful