Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. 1991). kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. iaitu Al-Quran dan AsSunnah. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. 1978). Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". iaitu ilmu yang tinggi martabatnya.daripada Allah atau wahyu. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu. Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya. tetapi sampai ke alam akhirat. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. Failasuf Islam dari setiap zaman. malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan.

tripod.com/new_page_1. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. Jadi. nilai. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. pengalaman dan sebagainya. berdasarkan falsafah Islam. Pendidikan Keterampilan. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009). Pendidikan Akal. Pendidikan Keibubapaan.htm . maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah. 30 Al-Baqarah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. Ini termasuklah ilmu.amanah yang diberikan oleh Allah. Pendidikan Jasmani. Pendidikan Kepimpinan. Pendidikan Akhlak. Falsafah pendidikan Islam. Jadi. Pendidikan Ibadah. kemahiran. http://pendislami. 72 Al-Ahzab. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. 172 Al-A`raf dan lain-lain. dilihat pada Julai 2009. dan banyak lagi. Pendidikan Rohani. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. 1991). nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. kenal Tuhannya. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. Pendidikan Kemasyarakatan. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. bertamadun. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam.

fizik. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. tetapi menghormati si penulis karya tersebut. tulisan Prof. Hutchins.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini. 1998) Menyedari keadaan itu. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini. Dengan terbitnya buku tersebut. atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM. ataupun sepi sama sekali. telah . perubatan dan sebagainya. matematik. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al. Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. bahkan pula dipandang sinis sahaja. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. Muhammad Hilmi Ramli Robert M. iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism. fa. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan.safah. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). Prof. dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya. kalam.Quran dan hadith. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM). (Abdul Latif Abdul Razak.

ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut.00. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam. pelajar sarjana. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. mahasiswa. usahawan muda. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai. pekerja bank. menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton. tidak kira lelaki mahupun perempuan. 8.terus diberikan kepada karya tersebut. .11. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. Gombak. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. setiap Jumaat malam.00 malam. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. Mereka kecil. pensyarah muda. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. Perbincangan yang mengambil masa 3. iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati. pembekal buku. Ada yang hadir di kalangan peguam.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan.

Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan.Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. akan tetapi tidak sempurnya. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. Keduanya. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian. tidak kira Islam atau bukan Islam. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. apabila mempunyai . sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini. Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. Blackberry. Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. Lionel Messi. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah. sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. bahkan perundangan Rom. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al. yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa. terutamanya golongan terpelajar. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. Dubai mahupun globalisasi. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization). menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup. faham metafizik Yunani.

yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. „Hikmah itu milik Mukmin. lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Kesudiaan sarjana besar. Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Kelana Jaya. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. bertempat di Akademi MAS. . Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism. Prof. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama. Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. seperti ‘Islamic Renaisance‟. ambillah di mana sahaja ia‟. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).kuasa mutlak. Kesimpulan daripada itu. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. „Muslim Martin Luther‟. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. Dr Syamsuddin Ariff. „Islamic Enlightement‟. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful