P. 1
Jurnal Falsafah

Jurnal Falsafah

|Views: 32|Likes:
Published by Izzati Matzin

More info:

Published by: Izzati Matzin on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Islam

Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Apakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?

Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"

Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca

Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh. tetapi sampai ke alam akhirat. Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya. iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. 1978). iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan . tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu.daripada Allah atau wahyu. seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam. Sebaliknya. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam. Failasuf Islam dari setiap zaman. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. iaitu Al-Quran dan AsSunnah. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah". apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan. 1991).

dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Pendidikan Akhlak.tripod. 72 Al-Ahzab. Falsafah pendidikan Islam. 172 Al-A`raf dan lain-lain. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh. Jadi. 1991). Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. nilai. kemahiran.amanah yang diberikan oleh Allah. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan Ibadah. pengalaman dan sebagainya. Pendidikan Kepimpinan. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. bertamadun.htm . serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Pendidikan Rohani. dan banyak lagi. Jadi. Dengan demikian. Pendidikan Jasmani. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. berdasarkan falsafah Islam. Ini termasuklah ilmu. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. Pendidikan Akal. http://pendislami. kenal Tuhannya. dilihat pada Julai 2009. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. 30 Al-Baqarah. Pendidikan Kemasyarakatan. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah.com/new_page_1. Pendidikan Keibubapaan. Pendidikan Keterampilan. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. Rujukan artikel: Mohd Yusof Ahmad (2009).

tetapi menghormati si penulis karya tersebut. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa. Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. Hutchins. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan. telah . tulisan Prof. matematik. bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam. menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam.Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah). perubatan dan sebagainya. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM. fa. iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. ataupun sepi sama sekali. (Abdul Latif Abdul Razak. Prof. iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi. bahkan pula dipandang sinis sahaja. dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al.safah. kalam. dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini. Muhammad Hilmi Ramli Robert M. Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM). Dengan terbitnya buku tersebut. Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf. 1998) Menyedari keadaan itu. fizik.Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya. “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism.Quran dan hadith. Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan.

pembekal buku. pekerja bank. menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton.melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia. mahasiswa. tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’. Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak. Mereka kecil. ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya. Ada yang hadir di kalangan peguam. setiap Jumaat malam. iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’.terus diberikan kepada karya tersebut. bermula 11 Jun sehingga 16 Julai. iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat. ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat. mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam. Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia. Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. pelajar sarjana. Perbincangan yang mengambil masa 3. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai. dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam.11.3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan.00 malam. yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’. Gombak.00. . 8. Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. usahawan muda. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting. tidak kira lelaki mahupun perempuan. apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting. Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. pensyarah muda. walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan.

Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali. sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al. yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah. berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat. Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri. Blackberry. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization).Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’. dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar. bahkan perundangan Rom. sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup. iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian. Lionel Messi. sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak.telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan. menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami. tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu. terutamanya golongan terpelajar. Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini.Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya. kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian. Dubai mahupun globalisasi. yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan. menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular. Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. akan tetapi tidak sempurnya. demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana. yang banyak dibantu oleh ‘common sense’. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam. sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa. Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. Keduanya. yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. apabila mempunyai . faham metafizik Yunani. tidak kira Islam atau bukan Islam.

melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. seperti ‘Islamic Renaisance‟. ambillah di mana sahaja ia‟. „Hikmah itu milik Mukmin. Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action‟ yang diangkat sebagai pembentang utama.kuasa mutlak. . Kesimpulan daripada itu. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism. yang akan berucap mengenai „Dewesternization of Knowledge‟. Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang. oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud. berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan). Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia. „The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition’ dan Prof. Prof. Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari. terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. Kesudiaan sarjana besar. Syed Muhammad Naquib Al Attas. sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai. Kelana Jaya. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan. dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda. „Islamic Enlightement‟. bertempat di Akademi MAS. lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Dr Syamsuddin Ariff. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat. „Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-GhazalianAttasian Vision‟. Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. „Muslim Martin Luther‟. Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam. „Islamization of History: The Case of Malay Archipelago‟. yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain. Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA). apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->