BAHASA MELAYU

TAHUN 4
NAMA

: ______________________________________________

TARIKH

: ____________________

TAHUN

: ____________________

Jawab soalan di bawah.
1. Senaraikan lima jenis sukan yang anda tahu.
a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................
2. Tuliskan tiga kata nama am yang terdapat dalam petikan.
a. ...............................................................................
b. ...............................................................................
c. ...............................................................................
3. Tuliskan dua kata nama khas yang terdapat dalam petikan.
a. ...............................................................................
b. ...............................................................................