P. 1
PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH

|Views: 338|Likes:
Published by Sakinah Ahmad Shah

More info:

Published by: Sakinah Ahmad Shah on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

PIM 3105 PENDIDIKAN IBADAH PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KATA ALU-ALUAN REKTOR
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) telah berjaya memulakan sesi pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan kepada guru-guru dalam perkhidmatan melalui Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Kohort pertama PGSR bermula dengan Ambilan November 2008. Kejayaan melaksanakan program pensiswazahan guru dalam perkhidmatan ini mencipta suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Pembelajaran untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah ini disediakan bagi membantu pelajar mengurus dan melaksanakan pembelajaran kendiri selaras dengan keperluan sukatan pelajaran peringkat ijazah. Pengurusan pembelajaran kendiri merupakan sebahagian daripada waktu pembelajaran pelajar-pelajar di peringkat ijazah seperti mana yang dikehendaki oleh Malaysian Qualification Framework (MQF) untuk tujuan Jaminan Kualiti. Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah adalah secara mod Kursus Dalam Cuti (KDC) yang memerlukan pelajar berinteraksi secara bersemuka yang berlangsung sewaktu cuti persekolahan dan meneruskan pembelajaran secara kendiri apabila pelajar kembali bertugas di sekolah semula. Buku Panduan Pembelajaran ini juga membantu pelajar melaksanakan pengajian akademik mengikut spesifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru dan IPG KPM Tugasan terarah yang disediakan di dalam Buku Panduan Pembelajaran ini membantu pelajar memahami kandungan kursus yang mereka ikuti dan memperoleh pengalaman pembelajaran secara optimum. Memang menjadi hasrat IPG dan BPG untuk melahirkan guru-guru berijazah yang profesional dan berkualiti. Saya percaya Buku Panduan Pembelajaran ini dapat membantu dan mendorong pelajar melalui proses pembelajaran dengan berkesan demi mencapai matlamat program ini. Sekian, selamat maju jaya.

Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Kandungan Penduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk dan Jam Interaksi Tajuk Pembelajaran:
Unit 1 : Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam Unit 2: Sukatan Pelajaran Dan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Bidang Ibadah Tahun 1 – 6 Unit 3: Analisis Dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1. Unit 4: Aplikasi Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1-6

i i iii iv v vi vii

1
15 29

34

Bibliografi Ikon Modul Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul

46 47 48 49

iv

Selain itu pelajar juga dikehendaki membuat perbincangan berkaitan khususnya semasa membuat pemilihan bahan bantu mengajar. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. menyenaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu mengajar. Tajuk 2 – Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Topik 2 dalam proforma). Modul ini mengandungi tiga tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam (Topik 1 dalam proforma). Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalan-persoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Aktiviti dan latihan disediakan dalam setiap unit untuk membantu pelajar mengingat kembali apa yang telah dipelajari di samping mencari maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.PENGENALAN Kursus PIM 3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. (Topik 3 dalam proforma). Tajuk 4 . vi .Agihan Tajuk). Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Tajuk 3 – Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan.Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4. (Sila rujuk . Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran.

TAJUK JAM 1 Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam 3 2 Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 4 3 Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6 4 4 Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4 4 vii .TAJUK DAN JAM INTRAKSI: BIL.

Para pelajar akan dapat memahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam secara umum sebelum para pelajar melangkaui tajuk-tajuk selanjutnya dalam Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah. Dapat memberi penjelasan tentang konsep ibadah dalam Islam secara umum. penjelasan berkenaan ibadah dan adat serta kesan ibadah ke atas muslim. konsep ibadah. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. 3. Dapat memahami dengan jelas serta dapat membuat perbezaan di antara pengertian Ibadah dalam Islam serta adat dalam kehidupan hari ini. 5. 4.UNIT 1 PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam. Dapat memahami dengan jelas bidang fardhu ain dan fardhu kifayah dalam Islam. Dapat mengaplikasi bidang kefardhuan Islam yang difardhukan dalam erti kata yang lebih meluas sebagai seorang individu muslim yang sebenar. 2. jenis-jenis ibadah yang merangkumi ibadah khusus dengan ibadah umum. Dapat menghayati dan menyatakan kesan-kesan Ibadah Islam dalam kehidupan yang syumul. Kupasan yang berkaitan dalam tajuk ini ialah pengertian tentang ibadah. 1 .

ya’budu dan abd.1 Patuh. menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu.w.t yang bermaksud di dalam surah al-Baqarah ayat 21: ”Wahai sekelian manusia. patuh dan taat. 1.1 Pengertian Ibadah Ibadah dari segi bahasa ialah merendah diri. Sebagaimana firman Allah s. patuh. 2 . beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orangorang yang bertakwa. Menurut bahasa juga ia berasal dari perkataan abada. menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. taat. taat.2 Merendah diri. tunduk.” Dari segi bahasa dapatlah diterjemahkan sebagaimana berikut: 1.1.PETA MINDA TAJUK PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM Pengertian Ibadah Konsep Ibadah Jenis-jenis Ibadah Ciri-ciri Ibadah dalam Islam Ibadah dan Adat Kesan Ibadah 1. tunduk. Abd merupakan kata terbitan yang membawa makna hamba.1. tunduk.

t untuk mengabdikan diri kepada Allah s.t menjadikan sekelian makhluk adalah sebagai tanda kekuasaanNya. Kesimpulannya.w. Manusia yang dijadikan Allah s. akal dan kejadian.w.t ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama. Allah s.” Firman Allah s. Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. sikap dan amalan yang dapat menjalin hubungan erat antara Pencipta dan hambaNya. Maka semasa hayat di dunia manusia perlu menggunakan segala kelebihan yang dikurniakan Allah s.” Menurut Ibnu Taimiyah di dalam buku al-Ubudiyah asal ibadat ialah kehinaan tetapi ibadat yang disyariatkan Allah s. untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sebagaimana firman Allah s.w.t dan kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembah.w. Ini bertepatan dengan firman Allah s.t sebagai bekalan di alam akhirat yang kekal abadi. ibadah adalah satu keyakinan yang dapat memberi makna. Abu al-A’la Al-Maududi pula memberi maksud ianya adalah satu ubudiyah dan ketaatan.t di dalam surah al-Mulk ayat 2 yang bermaksud: ”Dialah jua yang mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu).t lagi dalam surah at-Taubah ayat 24 yang bermaksud: ”Katakanlah wahai Muhammad. dan Ia 3 . Manakala menurut Fathi Yakan dalam bukunya Apa Ertinya Saya Memeluk Islam” menyatakan ibadah merupakan kemuncak kepada sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah s.w.w. Walaubagaimana pun kehidupan di dunia lebih singkat berbanding kehidupan di akhirat.w.w.t merupakan makhluk paling istimewa daripada segi rupa.w. jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu.t dalam surah al-Nahl ayat 38 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku.Ibadah menurut syarak mengikut Syeikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar ialah ketaatan dengan kemuncak ketundukan.

Mendengar dan Maha Adil dapat melihat segala perilaku manusia tanpa batasan 4 .” Latihan 1.2 Konsep Ibadah Konsep ibadah sangat luas. Tidak perlu disempitkan ibadah tersebut kepada ibadah khusus semata-mata. 1. Sebagaimana firman Allah s. Ianya merangkumi solat.t. 2. bermula ditiupkan roh pada jasad sehinggalah dicabut kembali roh tersebut.t di dalam surah az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada Aku” Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna. Aplikasi yang terkandung dalam rukun Islam yang lima ini lahirlah mukmin yang benar-benar menghayati dan beramal dengan rukun Iman yang enam. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan syarak.w.1 Rehat 1.w. Allah s. zakat. haji atau segala yang terkandung dalam rukun Islam yang lima. Bagaimanakah ibadah didefinisikan oleh pendapat ulamak.w.Maha Berkuasa (membalas amal kamu) lagi Maha Pengampun (bagi orang-orang yang bertaubat).t Maha Melihat. merangkumi semua bidang kehidupan dunia dan akhirat. puasa. Hakikatnya konsep ibadah dalam Islam amat luas. Ibaratnya dunia merupakan tanaman atau ladang yang hasil serta keuntungannya akan dituai dan dinikmati di hari akhirat kelak. Namun begitu ruang lingkup bidang ibadah bukan sahaja terikat dengan amalan rukun Islam sahaja ianya merangkumi segenap aspek kehidupan kita. Semua tindak tanduk yang dilaksanakan oleh seseorang hamba itu perlu mendapat keredhaan Allah s.

t.t jua.w.w. kecuali orang-orang yang mengerjakan solat.  Ibadah Solat Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam pelbagai sudut. sabar dan sebagainya.1 Jenis-jenis Ibadah Ibadah Khusus Ibadah khusus ialah kepatuhan dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan. Firman Allah s. 1.t dalam surah al-Ma’rij: 19-20 yang bermaksud: ”Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil) kedekut. dia sangat resah gelisah dan apabila dia beroleh kesenangan. 5 . dia sangat bakhil.” Perbuatan solat ialah perbuatan komunikasi dan perhubungan individu antara hamba dengan Pencipta iaitu Allah s.sehingga kepada amalan perkerjaan kita bermula keluar dan terbenamnya matahari menjadi perhitungan Allah s.w. Membicarakan perihal ibadah yang syumul adalah lebih tepat dibahagikan kepada beberapa jenis ibadah yang terdapat dalam Islam iaitu ibadah khusus dan ibadah umum.2. Tujuannya adalah untuk mendidik sifat bertakwa. apabila dia ditimpa kesusahan. Ibadah ini adalah berbentuk fardhu ain yang merangkumkan ilmu dan amal seperti shahadat. mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkuasa. berpuasa dalam bulan ramadhan. Ianya merupakan satu ibadah khusus yang diwajibkan ke atas semua hamba tanpa terkecuali sekali pun berada dalam keuzuran. solat lima waktu sehari semalam.

2. Puasa membentuk peribadi muslim. Sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada Abu Hurairah (r.w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam. sabda Rasulullah s. Kesabaranlah yang dapat mendidik manusia dari melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Bagaimanakah ibadah solat mampu membentuk disiplin individu muslim? 3. Huraikan fardhu ain dan fardhu kifayah yang diwajibkan ke atas muslim.”  Ibadah Zakat 6 .Latihan 1. Puasa yang difardhukan selama setahun mampu melatih diri manusia supaya bersabar dan berjuang menentang naluri hawa nafsu liar yang merangsang kepada maksiat sekaligus meningkatkan tahap keimanan dan keperibadian muslim.a.Jelaskan konsep ibadah yang anda fahami.” Justeru itu puasa menjadi fardhu yang diwajibkan ke atas mukmin sebagai mendidik mereka dari melakukan perkara-perkara yang keji seperti minum arak. Walaubagaimanapun terdapat amalan-amalan puasa sunat yang dilaksanakan oleh individu bagi memantapkan lagi keimanan yang dimiliki serta berharap ganjaran pahala yang lebih banyak berpanjangan.a).a. Sebagaimana perisai seorang daripada kamu daripada pembunuhan. zina dan seumpamanya.2 Ibadah Puasa 1. Tarbiah yang paling tepat ialah dapat mengawal manusia dari menghindari perkara larangan. Sebagaimana sabda Rasulullah s.w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah separuh daripada iman.

7 . Banyak fadhilat zakat antaranya dapat berkongsi kekayaan dan kesenangan bersama mereka yang kurang mampu. maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat.w. Haji merapatkan jurang perbezaan dan taaruf yang syumul antara umat Islam.t tidak menerima sedekah daripada harta ghulul (harta curi) kerana orang yang bersedekah perlu amanah dan sebagainya.w.w.” Orang yang mengeluarkan zakat Allah tumbuhkan dalam hatinya manis dan lazatnya iman. Haji mengingatkan manusia kepada taraf semua hamba di sisi Allah s.t daripada sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam hati jika zakat ditunaikan dengan penuh rasa keinsafan dan keikhlasan.” Pembentukan peribadi muslim melalui ibadah haji ialah:    Haji melatih seseorang bersabar.w. dibersihkan hatinya oleh Allah s.t.w.Zakat merupakan satu lagi tanda dan bukti keimanan seseorang terhadap PenciptaNya. Firman Allah s. Jelasnya ibadah zakat diwajibkan ke atas setiap mukmin bagi membersihkan segala harta dan mata pencarian ke arah keredhaan Allah s. Allah s.  Ibadah Haji Firman Allah s. Ini adalah satu kefardhuan yang terkandung dalam rukun-rukun Islam yang lima.w. Maka sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadah haji itu.t dalam surah al-Baqarah ayat 264 yang bermaksud: ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan (kelakuan) yang menyakiti.t adalah sama sahaja.t dalam surah al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud: ”Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum.

Penilaian dalam bentuk hukum berkaitan seperti hukum wajib. keluarga dan negara.w. Berdasarkan kepada huraian ini jelas Islam tidak ada garis pemisah antara dua ibadat yang telah disebutkan di atas sama ada ibadah fardhu ain dan juga fardhu kifayah.t yang telah diamanahkan sejak azali lagi. makruh dan harus akan ditanggung oleh setiap manusia tanpa terkecuali juga. Kesimpulan daripada kelima-lima ibadah khusus yang dihuraikan di atas dapat mempengaruhi pembentukan dan sakhsiah individu muslim yang cemerlang sama ada di dunia dan juga akhirat. Kedua-duanya adalah menuju kepada satu tujuan yang sama iaitu hanya untuk mendapat keberkatan dan keredhaan Allah s. Objektif melahirkan anak-anak didik yang soleh berjaya dan cemerlang adalah berlandaskan kepada ketaatan dan kewajipan mentaati segala perintah dan suruhan Allah s. diberi penghayatan dan penambahbaikan amalan di kalangan murid di sekolah. Di sinilah juga terletaknya keupayaan seseorang. Amalan fardhu ain adalah komponen yang penting perlu diterapkan. Ianya juga merupakan lambang pengakuan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah s.t semata-mata. kecantikan peribadi sebenar dan kegigihan yang mantap dalam merealisasikan konsep sebenar kefardhuan yang menjadi fardhu ain ke atas seseorang. Perlaksanaan rukun Islam yang lima di atas merupakan fardhu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim tanpa terkecuali. ketinggian iman. Haji melatih kesabaran. Ibadah umum juga disebut sebagai fardhu kifayah.w. Ringkasnya segala urusan manusia dalam bidang tersebut tetap dihitung gerak gerinya di sisi Allah s. haram. Ibadah Umum Ibadah umum pula bermaksud kegiatan muslim dalam bidang yang lain daripada bidang yang telah disebutkan di atas. 8 . kekuatan dan komitmen yang tinggi daripada umat Islam terhadap segala ujian dan mehnah yang ditemui sepanjang bermusafir ke rumah Allah yang agung (Baitillahilharam). sunat.t.w.t dalam pelbagai sudut.w. Bidang ini tentunya berkaitan dengan urusan masyarakat.

t dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud: ”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.w. 9 .  Sentiasa membuat hubungkait amalan di dunia ada kaitannya dengan hubungan di akhirat serta mengambil kira sepenuhnya halal haram yang menjadi suruhan dan tegahan. Hubungkait pekerjaan hari ini dengan perhitungan hari akhirat sangat penting dalam membuktikan realisasi sebenar kehidupan yang terarah dan berpedoman tanpa lari daripada landasan sebenar.” Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja.t  Perlu ada kaitan dan hubungan antara hamba dan PenciptaNya. InsyaAllah sepanjang kehidupannya akan diredhai dan diberkati Allah s.Perlu diingat setiap urusan yang dilakukan oleh manusia setiap hari perlu mengikut lunas-lunas yang mendasari hukum-hukum Islam yang wajar. Ciri-ciri Ibadah dalam Islam  Pekerjaan atau ibadah yang dilakukan adalah diniatkan semata-mata kerana Allah s.w.  Tidak lupa kepada Allah dan sentiasa tunduk pada Pencipta yang Satu dalam melaksanakan lain-lain tuntutan atau pekerjaan.w. Ini adalah berdasarkan dengan firman Allah s.t. Justeru itu ibadat dalam Islam perlu melepasi ciri-ciri yang sepatutnya. Amalan perlu dilakukan dengan ikhlas dan seelok-eloknya.w itu suri teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah s. Yusuf al-Qardhawi telah memberikan syarat-syarat sesuatu itu mendapat status ibadah ialah melalui beberapa perkara iaitu:    Amalan mestilah bersesuaian dengan hukum Islam. asalkan fokus dan niat sebenar adalah kerana Allah s.t.a.w.t dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jika manusia benar-benar menyedari hakikat ini. Amalan dilakukan dengan niat yang baik.w.

Sekiranya seseorang itu hanya sekadar melakukan sesuatu perbuatan yang hanya bertitik tolak dari ideanya semata maka hal seumpama ini boleh dikategorikan sesat.w. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s. puasa dan sebagainya.” Di dalam hal ini niat dan bertepatan dengan syariat Allah adalah merupakan asas utama ibadat. 1. Ciri-ciri penting mukmin yang bersyukur melalui perlaksanaan ibadah yang dituntut perlu dihayati sepenuhnya.3 Ibadah dan Adat Ibadah adalah satu bentuk perhambaan makhluk kepada Allah Azza Wa Jalla. zakat. sikap. Ia juga sebagai satu saluran menyatakan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan. Tidak mengabaikan ibadah fardhu ain yang utama iaitu solat.w yang bermaksud: ”Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami dengan suatu yang tidak ada contohnya maka dia itu tertolak. zakat dan seumpamanya. Manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Pencipta adalah dua perkara yang saling berkait. Segala pengabdian dan urusan manusia hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan perlu disertakan dengan niat yang sebaik-baiknya. Semua individu tidak terkecuali memikul tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah khusus seperti solat. Islam tidak memisahkan antara ibadah khusus dan ibadah umum asalkan dilaksanakan mengikut hukum syarak yang sah.t.  Amalan tersebut perlu menurut lunas-lunas syarak.a. Begitu juga dengan fardhu kifayah atau ibadah umum yang tidak terkecuali dalam kehidupan manusia. Kesimpulannya ibadah merupakan satu kepatuhan dan kerendahan hati melaksanakan segala perintah Allah s. amalan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengannya akan mengarah mukmin yang bertakwa dan tulen dalam mengabdikan diri kepada Allah s. Maka ia adalah satu urusan agama yang bersandarkan kepada wahyu. Dalam hal ibadat maka keyakinan.w. 10 .t.

Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti kita membeli 11 . kemudian diertikan ‘sesuatu yang makruf yang biasa diamalkan. Dalam hal yang berkaitan ini para fuqaha’ mentakrifkan adat adalah seperti perkara berikut: ”Perkara yang dilakukan secara berulang kali tanpa berkaitan dari segi akal. Sebagai contoh. yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. “ ‘Urf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan ataupun amalan. kita sedang melalui kawasan perkuburan dan melihat suasana perkuburan dengan penuh insaf dan kesedaran di samping membacakan al-fatihah kepada ahli kubur.” Maksud perkara dalam takrif hadis di atas ialah perkataan dan perbuatan. Maka kita akan memperolehi ganjaran pahala. “Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik.Manakala adat iaitu ‘Urf’ daripada segi bahasa ialah makrifah. adatnya boleh mempercepat baligh seseorang.” Di sini dapatlah disimpulkan adat ialah amalan-amalan yang menjadi kebiasaan bagi orang ramai atau pun segolongan pihak tertentu.’ Al-Quran menggunakan al-‘urf dengan pengertian sesuatu yang makruf seperti firman Allah dalam surah al-A’raf.” ‘Urf pada istilah Fikah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya. Adat merangkumi tiap-tiap perkara yang dilakukan berulang-ulang yang terbit daripada orang perseorangan atau kumpulan sama ada yang berpuncakan keadaan semula jadi seperti iklim negeri yang panas. maka kita tidak akan memperolehi apa-apa pahala. Tetapi sekiranya kita sekadar melalui sahaja tanpa melakukan beberapa perkara yang disebutkan tadi. ayat 199 yang bermaksud. Sebaliknya perkara yang dilakukan sekali sahaja. Niat adalah satu perkara yang boleh membezakan antara ibadat dan adat. tidak dinamakan adat dan juga perkara berulang yang berkaitan daripada segi akal. Niatlah yang merupakan pemisah kepada amalan ibadah dengan adat. Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008) perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara kerap kali dinamakan adat. sebaliknya iklim negeri yang sejuk adatnya boleh melambatkansedikit seseorang itu menjadi baligh.

3 1. Jika diniatkan untuk memperolehi keberkatan Allah dan mendapatkan pahala. Seterusnya mendorong sesorang itu senantiasa memperbanyakkan amal solehnya. Perlaksanaan ibadah yang baik mampu memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat. Amalan hendaklah dilaksanakan sebaik-baiknya.4 Kesan Ibadah Beribadah dengan cara yang betul dapat mencapai motif amal ibadah yang mantap. Nyatakan perbezaan ibadat dan adat yang anda fahami.  Tidak melalaikan lain-lain ibadat fardhu. Jelaskan contoh-contoh adat dalam kehidupan masyarakat hari ini. Layari Internet Latihan 1. maka kita tidak memperolehi apa-apa ganjaran. Setiap individu muslim akan merasa sentiasa terikat dengan hukum-hukum Allah s.t.frame perhiasan untuk rumah. Pembentukan akhlak yang mulia adalah terhasil daripada amalan ibadah yang 12 . Ketika bekerja hukum-hukum syariat perlu dipatuhi dan menjaga batas-batasnya seperti tidak menganiyai orang lain. 1. Ibadah yang menepati syariat Islam adalah bertitik tolak daripada akidah yang sempurna.w. Jika sebaliknya iaitu sekadar perhiasan semata. antaranya:    Melakukan amalan tanpa bercanggah dengan syariah. tidak menipu serta tidak menindas hak-hak orang lain. maka itu akan dikira sebagai ibadah. Menurut para fuqaha beberapa panduan boleh diberi perhatian supaya setiap perbuatan kita diterima sebagai ibadah. 2. Ibadah boleh menyuburkan keimanan seseorang muslim.

Ibadah ini berupaya memelihara diri manusia dari melakukan sebarang kemungkaran. maka ia tidak boleh bercakap kotor (atau bersetubuh) berbuat fasik dan bantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji.w. Ianya bukan sahaja melatih diri manusia dari menahan lapar dan dahaga tetapi mampu melatih seseorang melakukan sifat-sifat terpuji seperti tolong menolong.t. Akhlak yang baik menunjukkan hati yang luhur dan bersih. Selain menandakan kesyukuran atas nikmat Allah s.t 13 . Ini adalah bertepatan dengan firman Allah s. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Setiap individu muslim percaya bahawa segala tingkah lakunya dikawal oleh Allah s.w.t.t dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud: ”(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Bekalkanlah dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal.t.menepati syariat dan diterima oleh Allah s. Manakala ibadah haji pula mampu mendisiplinkan diri seseorang muslim daripada perkara-perkara yang fasik. maka fardhu solat setiap lima waktu wajib ditunaikan. Keimananlah yang mampu membentuk kesedaran seseorang melaksanakan segala tanggung jawabnya terhadap Allah s. Sebagai contoh ibadah solat mampu membentuk peribadi muslim yang syumul. tamak haloba.t dalam surah az-Zariat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepadaKu. Ibadah puasa pula mempunyai hikmah yang tersendiri.” Menurut al-Quran akhlak seseorang mencerminkan kebersihan hati seseorang juga.w.w.” Ringkasnya apa jua ibadah yang diniatkan dilakukan kerana Allah s.w.w.w. barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. bersedekah dan seumpamanya. sombong dan takabur.w. Sebagaimana Firman Allah s. nescaya Allah mengetahuinya. Sebaik sahaja azan berkemundang. Manakala akhlak yang kotor menunjukkan jiwa yang kotor. Melalui ibadahlah mampu membentuk akhlak mulia seseorang.t wajar menerima ganjaran pahala yang besar di sisi Allah s.t puasa mampu melatih kita supaya bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah seperti hasad dengki.

Latihan 1. Bagaimanakan ibadah fardhu kifayah dapat membentuk akhlak muslim yang syumul. 2. 14 . Huraikan kesan ibadah fardhu ain ke atas muslim.melalui fardhu ain dan juga fardhu kifayah yang telah ditetapkan syariatnya dalam Islam.4 1.

Justeru itu modul ini diharap dapat membantu anda dalam menjalankan tugas dalam profesion pendidikan. Untuk menjadi seorang yang professional anda perlulah mengetahui. Tajuk kedua memberi fokous kepada huraian mengenai cerakinan tajuk-tajuk dalam Bidang Ibadah tahun 1 – 6.6  SINOPSIS Unit ini memberi penekanan kepada dua tajuk utama. 15 . Dalam tajuk pertama mendedahkan tentang sukatan pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 – 6. memahami dan mengusai isi kandunga Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam.  HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) Di akhir unit ini anada akan dapat 1. Pada 8 Mac 2001 YAB Perdana Menteri telah menerima beberapa saranan dari Jawatankuasa Semakan Sukatan Pelajaran ”. KurikulumPendidikan Islam disemak semula mulai tahun 2000 dengan beberapa penambahbaikan.Unit 2 SUKATAN PELAJARAN DAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BIDANG IBADAH TAHUN 1 . objektif dan organisasi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.1: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Pelajar-pelajar sekalian ! “ Jemaah Menteri dalam mesyuarat 27 jan 1999. Tajuk 2. 2. (Petikan dari Kertas Dasar Semakan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM 2000 Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral) Anda sekarang adalah seorang pendidik. menyarankan Kementerian Pendidikan menyemak semula kurikulum Pendidikan Islam (PI) dengan member penekanan kepada kandungan teks dan kaedah perlaksanaan kurikulum yang lebih berkesan kepada murid-murid sekolah. tajuk dan isi pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 – 6 didalam KurikulumBersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam. memahami dan menghuraikan matlamat. memahami dan menghuraikan bidang.

pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh Syari‘at Islam dan keempat. beramal soleh. pendidikan asas tilawah al-Quran. kemanusiaan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah. berketerampilan. pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain. berakhlak mulia. penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. semangat juang. ketiga. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. daya tahan. beriman. 16 . kemasyarakatan dan kenegaraan. beriman. gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. kedua. bangsa dan negara. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu. berketerampilan.KANDUNGAN KURIKULUM PENDAHULUAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. beradab. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai citacita yang tinggi. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan. pertama. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. bertanggungjawab.

Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s. 1. 3. Bidang ini memberi tumpuan untuk :2. masyarakat dan negara. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 8. 2. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 7. 4. 5. dan melaksanakannya. keluarga. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. 2.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih.t. 17 . 2. Bidang ini memberi tumpuan kepada :1.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.4 Implikasi akidah.w. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada empat bidang iaitu:1.1 Penanaman akidah. 2. 6.a.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia.w. 1. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. ibadah dan sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s. Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih.a. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.w.t.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah murid dapat : 1. untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan. 2. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.

1.t.1. Matematik. Membaca kalimah dan potongan ayat. Bidang ini memberi tumpuan kepada :4. Bacaan :1.. Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran. Surah al-Falaq. ‘Iffah.1. masyarakat dan negara. 18 . 4. Bidang Pelajaran Jawi.w. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat keperluan dan keupayaan murid sekolah rendah. 1.w.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik. ibu bapa. dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal. Surah al-Masad. dan Negara berteraskan 4 nilai utama Syaja‘ah. b. 1.1. Surah al-Fatihah. keluarga.w. Bidang ini memberi tumpuan kepada :3. bersambung dan berbaris fathah. alam sekitar. alam sekitar.3. tanwin.1.a.. Tumpuan-tumpuan yang dinyatakan di atas hendaklah diambil kira semasa menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran dan melaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.3. Surah al-Ikhlas. Adab ini berdasarkan adab terhadap Allah dan Rasul. Pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi pada peringkat sekolah rendah ini dapat diteruskan ke peringkat menengah. 1.t.4. kasrah.a.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi. Bidang Asas Akhlak Islamiah. 4.w. 3. guru. dan Rasulullah s. Adab yang ditentukan dalam Asas Akhlak Islamiah diajar khusus dalam Bidang Akhlak Islamiah. c.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s.2. dhammah. al-Sunnah. sukun dan syaddah. keluarga. d. Geografi. Sirah Rasulullah s.Kesemua bidang di atas merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah s. Surah al-Nas. sejarah para sahabat r. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih :a.2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar. e. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris. 4.1. pendapat para sarjana Islam.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri. diri sendiri. 1.a. masyarakat. Asuhan Tilawah al-Quran. ‘Adalah dan Hikmah yang akhirnya membina pelajar beradab dan menghayati nilainilai akhlak. kitab-kitab muktabar dan sumber daripada ilmuilmu lain seperti Sains.1.

1. Surah al-‘Adiyat. Surah al-Fil. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. aa. c. Surah al-Ghasyiyah. Surah al-Qadr. Surah al-Dhuha. h. Surah al-Fil. n. o. Surah al-‘Alaq. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin. Surah al-Ma‘un. q. Surah al-Tin. p.1. Surah al-Humazah. Surah al-Zalzalah. Surah al-Fatihah. Surah al-Kauthar.1. cc. Surah al-Tariq . h. b.Nasr. Surah al-A‘la. Surah al-Falaq. 19 .6. Surah al. k. Surah al-Ikhlas. Surah al-Syams. 1. u. Surah al-Lail. dd.7. t. v. Surah al-Kauthar. f.1. Hafazan :1. g.f. Surah al-Humazah. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah. g. Surah al-Baiyyinah. Surah al-Kafirun.1. z. Surah al-Kafirun. j. Surah al-Fajr. 1.8. s. l. w. Surah al-Syarh.2. j. 1.2.5. Menghafaz surah-surah berikut :a. Surah al-Takathur. Surah al-Nas. i. d. Surah Quraisy. i. r. x. Surah al-‘Asr. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf. Surah al-Ma‘un. Surah al-Qari‘ah. Surah al-Balad. nun syaddah dan mim sakinah. Surah Quraisy. bb. 1. e. 1. y. m.

k. 2. Surah al-Qadr. e. Surah al-Dhuha.3. Kefahaman :1. 20 . Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah.1.1. h. Surah al-Zalzalah.1.3. Kelebihan membaca al-Quran. u. Surah al-Syarh.3. Surah al-‘Adiyat. 2. c.3. 2. Surah al-Nas ayat 1 hingga 6.7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar. Surah al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Asas ‘Ulum Syar‘iyah.1. Surah al-Qari‘ah. 2. Pengertian al-Quran.5 Beriman kepada Kitab-kitab.1 Pengertian Rukun Iman.1. m. 2. Surah al-Ma‘un ayat 1 hingga 7.3 Beriman kepada Malaikat. Mengerjakan haji. 2. Memahami surah-surah berikut secara umum: a.1. l.2 Beriman kepada Allah. 1. 2. Surah al-Falaq ayat 1 hingga 5. f. Surah al-Takathur. 2. n. e.3. q. Surah al-Qadr ayat 1 hingga 5. o. Surah al-‘Alaq.4 Beriman kepada Rasul. 1. b. r. Surah al-Kauthar. 1.4. t. Mengeluarkan zakat. c. 1.6 Beriman kepada Hari Akhirat. b.1. Surah al-‘Asr. Sejarah ringkas al-Quran.1. Berpuasa di bulan Ramadan. Surah al-Dhuha ayat 1 hingga 11. Surah al-Bayyinah. d.8 Pengertian Rukun Islam :a. d. Surah al-Ikhlas. p. Menunaikan solat fardu.1. Akidah :2.3. s. g. 2.1.2. Surah al-Tin.

Al-Hadi. b. Al-Rahman. 2. d. Sama‘.2. j.1. k. 2.2. Al-Shakur. f. g.1.14 Sam‘iyyat :a. b.1. h. i. Makruh. Wujud. Pengertian. b. Al-Rahim. Mukhalafatuhu lil hawadith. Al-Sabur. 2. e. j. Qidam. Istinja’. c. Pengertian. Baqa’.11 Pengertian Dosa dan pahala. Bersuci :a. Basar.2. Konsep ibadah :a.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah.13 Pengertian syirik. b. Pengertian. Al-‘Afuw. Iradah. Haram dan Harus). Ilmu. e. Al-Hasib.9 Allah bersifat :a. Al-Ghafur. m. Al-‘Adl.10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang berikut :a. l. k. d.1. 2. i. c.2. Qudrat. 2.1. Jenis-jenis hokum (Wajib. d. g. 21 . 2. Perkara-perkara sam‘iyyat. l. b. f. Wahdaniah. h. Tanggungjawab bersuci.1.1.2. Qiamuhu bi nafsih. Al-Salam . 2. Kalam. Zu al-Jalali wa al-Ikram. Jenis-jenis ibadah. Al-Hakim. Sunat. Ibadah :2. Hayat. c. c.

Syarat-syarat wajib.2. Tayammum :i) Tatacara tayammum. ii) Hadas besar. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. b. i. e. 2. iii) Doa Iftitah. vi) Ketika sujud. ii) Syaratsyarat tayammum.2. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. Azan dan iqamah. Solat :a.d.8. ii) Surah al-Fatihah. vii) Duduk antara dua sujud.5. c. Solat jenazah. Solat fardu. h.2. 2. c.7.6. 2. 2. b. f. Solat berjemaah. Perkara-perkara yang membatalkan solat. ix) Doa qunut. Solat Jumaat. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya.2.2. g. viii) Tahiyyat awal dan akhir. Syarat-syarat wajib. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. v) Ketika iktidal. 22 .4. f. Rukun-rukun. iv) Ketika ruku’. Rukun-rukun. d. 2.2. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. Sunat ab‘adh dan hai’ah. 2. Pengertian. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e.9. 2. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Konsep puasa.3. e. Ibadah puasa Ramadan :a. Syarat-syarat sah.2. d. Syarat-syarat sah.

Dakwah Rasulullah s. 2. 2.21.3.3. 2. 2. Pembentukan Negara Madinah. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi.27. Pekerjaan Nabi :a.a. b.5.15.24. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga.3. 2. Salasilah keturunan Nabi.3.1. 23 . Nabi dibesarkan di kampong dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa.10.a.3.2. Kematian bapa dan ibu Nabi.22.18.20.3. Perjanjian Hudaibiah. 2. Hijrah ke Madinah.3.13.17. 2. 2. Sirah :2.3. Hijrah ke Habsyah.a. 2. 2. 2. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s.12. Mukjizat al-Quran.3.3.3.29. Tentangan terhadap Rasulullah s.3. Kewafatan Rasulullah s.3.3.w. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Peristiwa di Gua Hira’. 2.3. Perjanjian ‘Aqabah.w.19.3. 2. Isra’ dan Mikraj.3.. 2. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya.3. 2.23.w.3.3.3.3.3.a. 2. 2. 2. secara sulit dan secara terang. Mempertahankan Madinah. Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.9. Perkahwinan nabi. Tanda-tanda kenabian. Peristiwa Hajar al-Aswad.3.16.2. 2.w. 2.3.26. Haji Wida‘.3. 2.4.8. Pembinaan Masjid pertama. 2.14.3.7.3. Piagam Madinah.25.3. 2. Kematian datuk Nabi.11. Pembukaan Kota Mekah.6. 2.28. 2.w. 2.3. 2.a. 2.3.

3.9. 3.3. Adab bergaul dengan rakan. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar.11.1. Adab mandi dan bersugi.1.1. 3. Adab dengan manusia dan makhluk lain. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :3.3. 3.1. 3.3.3.1. 3. Adab mengurus diri.3.1.3. Adab berjual beli. 3. Adab berkenderaan.2. 3. 3.1. 3.3.3.12.11.16.1.1.1.2. 3.3. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :3. 3.2.5. 3. Adab di masjid dan surau. 3.1.4. 3. 3.2. 3.3.3.19.3. 3.14.15.10. 3.3. Adab bertanya.6. Adab menolong ibu bapa.3. Adab menziarahi jenazah dan kubur. Adab tidur dan bangun tidur. Adab bergaul dengan keluarga 3. Adab qada’ hajat.1. 3.1.3. Adab bekerja.3.13.3. 3. Adab berkumpul.1. 3.4. 3. Adab bercakap dengan ibu bapa.20.1.3.8.2. Adab menghidang makanan dan minuman. Adab menziarah orang tua. 3.3. Adab bercakap dengan rakan. 3. Adab berjalan. Adab ketika bermain.10. Adab berjiran. Adab melayan tetamu. 3.2.1. Adab menziarahi orang sakit.5. Adab kecintaan kepada negara.6.3.3.9.12.21. Adab rehlah. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :3. Adab berwuduk. Adab menziarah rakan. 24 . 3. Adab menziarah jiran. Adab dengan orang tua. 3.18. 3. 3. Adab masuk dan keluar rumah. 3. Adab terhadap tempat dan harta benda awam. 3. Adab makan dan minum. Adab dan Akhlak Islamiah. 3.3.17.8.7. Adab berpakaian.3.3. 3. 3. Adab makan di majlis keramaian.2. 3.3.7.

3. Adab menjaga kebersihansekolah. 3. 4.1 Mengenal. Adab Menuntut Ilmu :3.2.7. Adab semasa di sekolah. 3.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.1. Adab membaca al-Quran. 4. 3.4 Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup.5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. Adab belajar. Pelajaran Jawi. menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal.8 Menggunakan tanda baca. 3.3 Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka.22.3.4. 4. membaca dan menulis perkataan pinjaman.2. Adab membawa dan menyimpan al-Quran.6 Mengenal.5. 3.5.4. 4. Adab ke sekolah.5. Adab Dengan al-Quran :3. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek.4.9 Membaca pelbagai jenis bahan bacaan. 4. Adab menolong guru.4.4.4.6.8. Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 2002 25 .7 Mengenal. 4. Adab menjaga harta bendasekolah. Adab dengan pemimpin. 4. Adab berhujah.2 Mengenal. 4. 3.1. 3.10 Menulis pelbagai jenis teks. 3.4. 3.5. 4.4. 4. 4.4.4.3. 4. menyebut dan menulis huruf Jawi sambung. Adab bercakap dengan guru. 3.

c. b. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. c. BIDANG 1.Tajuk 2.2: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH ULUM SYAR’IYYAH (BIDANG IBADAH TAHUN 1 – 6) Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya : KANDUNGAN BIDANG IBADAH BIL. Jenis-jenis ibadah. Haram dan Harus). Tanggungjawab bersuci. d. Pengetahuan mengenai peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Ta’ala dan melaksanakan 26 . Sunat. IBADAH Konsep ibadah :a. Jenis-jenis hokum (Wajib. Pengertian. Pengertian. Bersuci :a. Makruh. b. OBJEKTIF TUMPUAN. Istinja’.

d. e. Tayammum :i) Tatacara tayammum. Solat :a. h. f. 27 . Perkara-perkara yang membatalkan solat. Solat fardu. ii) Surah al-Fatihah. Syarat-syarat wajib. viii) Tahiyyat awal dan akhir. Pengertian. iii) Doa Iftitah. vi) Ketika sujud. d. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. f. c. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. Solat Jumaat. ii) Hadas besar. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. i. Sunat ab‘adh dan hai’ah. Solat berjemaah. Syarat-syarat sah. g. iv) Ketika ruku’. ii) Syaratsyarat tayammum. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. Azan dan iqamah. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. b. v) Ketika iktidal. ix) Doa qunut. Rukun-rukun. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. vii) Duduk antara dua sujud.

.. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha... e.. Berpandukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6.... b. ii...... Rukun-rukun.. Syabas atas kesabaran anda .Ibadah puasa Ramadan :a. sekarang anda dikehendaki membina hasil pembelajaran berdasarkan aras bidang ibadah . d.... Syarat-syarat wajib.. Solat jenazah.. c.. anda dikehendaki mencerakinkan semula Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut bidang-bidang yang ditentukan. Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan Islam tersebut. 28 ... Syarat-syarat sah..... Rehat sekejap ! ! ! LATIHAN i... Perkara-perkara yang membatalkan puasa.. Konsep puasa.....

 HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda dapat : 1.  SINOPSIS Unit ini memberi penekanan terhadap analisis dan huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah. objektif dan hasil pembelajaran Ibadah di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 3. menghurai dan mengaplikasikan bahan dari Buku Teks dan Buku Panduan Guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Tajuk ini dapat mendedahkan dan meningkatkan kefahaman pelajar mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah. isi pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah. 2. tajuk.Unit 3 ANALISIS DAN HURAIAN ISI KANDUNGAN IBADAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1. memahami dan menghuraikan matlamat.  PETA MINDA Huraian Sukatan Pelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran 29 . memahami dan menghuraikan bidang.

1. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan dalam bentuk lajur seperti berikut : Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran  Memuatkan cadangan strategi.2 Format Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. 3. Sukatan Pelajaran perlu dibaca bersama dengan Huraian Sukatan Pelajaran. Aras 1 :  Aras paling mudah yang mesti dikuasai oleh  Cadangan guru tentang pengalaman pembelajaran yang 30 .3.  Dibahagi kepada 3 aras dengan tujuan untuk memenuhi keprluan tiga golongan prestasi murid. o Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan aktiviti pembelajaran.  Mengklasifikasikan kandungan sukatan pelajaran berdasarkan agihan mengikut tahun pembelajaran. Penguasaan apa yang terkandung di dalam Huraian Sukatan Pelajaran adalah menjadi ukuran terhadap pencapaian murid.1. o Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran juga perlu dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran. kaedah.1 Objektif Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk : o Menentukan skop sukatan. o Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. soalan penilaian dan kerja lanjutan. aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru.1 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ialah satu dokumen yang memperkembangkan dan memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. 3.  Berkaitan dengan objektif yang mesti dicapai oleh murid. teknik.

Latihan 3.1 KONSEP IBADAH 1. Aras 2 :  Aras sederhana yang peru dikuasai oleh murid yang berkebolehan sederhana. Jelaskan fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran. 2. Sumbangsaran mengenai faedah melakukan ibadah dan akibat 31 . CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1. Aras 3 :  Aras paling tinggi yang mesti dikuasai oleh murid.keseluruhan murid. 3.2. Membaca pengertian ibadah dengan betul. Pengertian 2. Menyenaraikan dan menyebut amalan-amalan harian muridmurid di rumah dan di sekolah.1 Tajuk Konsep Ibadah BIDANG PEMBELAJARAN 2. 5. Tunjukcara percakapan dna perbuatan yang menjadi ibadah. Menyatakan ibadah khusus dan ibadah umum secara kumpulan dan individu. 2. Bersoal-jawab mengenai perbuatan yang dikira ibadah. 4.2. 3. Bincangkan konsep cadangan pengalaman pembelajaran yang betul.2 Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah Tahun 1 3. 60% daripada keseluruhan murid sepatutnya menguasai tahap ini. Rehat akan dialami oleh murid dalam proses pembelajaran.15-20% murid yang diajar boleh menguasai aras ini. 2. Memadan senarai perbuatan yang baik. Jenis-jenis ibadah HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1.1 1.

2. pakaian dan persekitaran. 3. Menjelaskan faedah melakukan ibadah secara kumpulan. 2. Menyatakan contoh percakapan dan perbuatan yang menjadi ibadah dengan betul. Membaca pengertian bersuci dengan betul. Membezakan di antara bersih dan kotor dengan betul. Aras 2: 1. Sumbang saran tentang pengalaman dan pengetahuan murid mengenai kebersihan dan kekotoran. 4.2 Pengertian Bersuci BIDANG PEMBELAJARAN 2. Menyenaraikan ibadah umum dan ibadah khusus dengan lancar dan betul.2 BERSUCI 1. Aras 3 : 1.2. 2. Tunjukcara membersihkan diri. 6. Mewarna alat untuk membersih.2. 2. Pengertian HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1. 3. Mengkategorikan perintah dan larangan Allah dengan betul. Sumbangsaran tentang faedah bersuci dalam 32 . CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1. Mewarna gambar perbuatan yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah.melakukan larangan Allah.

Menyenaraikan contoh tempat bersih dan kotor secara kumpulan. 2. Latihan 3. 5. Perbincangan tentang kelebihan menjaga dan mengamalkan bersuci.2 Rehat 1. 2. Aras 3 : 1. kehidupan harian. Bincangkan Huraian Sukatan Pelajaran yang sesuai bagi tajuk “Istinjak”. Apakah yang dimaksudkan dengan cerakin? 33 . Menjelaskan anggota badan yang perlu dibersihkan setiap hari secara kelas.Aras 2: 1. Menyatakan cara mengatasi kekotoran.

pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. menggunakan strategi. Tahun 1 dipilih sebagai mewakili tahap 1 manakala Tahun 4 dipilih sebagai mewakili tahap 2. 34 . HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. 3. Kandungan unit ini membolehkan pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar khususnya bagi mendedahkan kepada mereka mengenai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian.Unit 4 APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAH TAHUN 1-6 SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4. 4. mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. mengubahsuai kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan semasa. 2.

2. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran. masa dan sebagainya.0 1. Jelaskan pengertian pendekatan.   lebih mengambil kira objektif jangka panjang. mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.0 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Strategi ialah  kebijaksanaan memilih pendekatan. kaedah dan teknik.PETA MINDA TAJUK Strategi Teknik APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kaedah Pendekatan 4. Latihan 4. Apakah prinsip dalam strategi pembelajaran Pendidikan Islam ? 35 .

36 APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Pengertian Ibadah dan Jenisnya.1. Sebagai contoh : 4) Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing dan bersedia mempersembahkan lakonan mereka di hadapan kelas. Solat Tiang Agama. 2) Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan mereka dikehendaki duduk dalam kumpulan masing-masing. .1 Tajuk : Pengertian Ibadah Dan Jenisnya Aplikasi Kaedah Simulasi 1) Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk dan aktiviti lakonan yang akan dijalankan. 5) Kumpulan 1 dan kumpulan 2 mempersembahkan lakonan mereka manakala murid-murid lain menumpukan perhatian.4. 6) Guru menerangkan aktiviti lakonan tersebut merupakan jenis-jenis ibadat.1 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 1 TAHAP 1 : IBADAH TAHUN 1 Kandungan Buku Teks Tahun 1 Bersuci dan Istinjak. 3) Setiap kumpulan diberi kad potongan yang mengandungi tajuk lakonan yang perlu mereka lakonkan. Bersuci daripada hadas kecil. 4.

5) Murid diminta menyatakan pengertian bersuci dan faedah bersuci secara berkumpulan. 37 . 9) Guru bersoal jawab dengan murid dan memastikan murid dapat membezakan antara perintah dan larangan Allah. 10) Guru membuat kesimpulan berdasarkan tajuk. 4. 2) Murid membaca kad yang dipaparkan di hadapan kelas. 6) Murid-murid diberi peluang menyatakan pendapat masing-masing. 3) Kemudian guru menerangkan faedah menjaga kebersihan kepada murid. 6) Guru membetulkan jawapan murid jika terdapat kesalahan.2 Tajuk Istinjak Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru mempamerkan kad yang mengandungi pengertian bersuci. 3) Murid-murid lain mendengar pendapat yang dikemukakan dengan penuh perhatian.7) Aktiviti diteruskan dengan persembahan kumpulan 3 dan kumpulan 4. 4) Guru mengulas dan memberi penerangan secara terperinci. 2) Murid diminta menyatakan pendapat masing-masing.1. 7) Guru memberi penerangan dan membuat kesimpulan tentang tajuk. 4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perkara tersebut. Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru menulis tajuk sumbang saran “ Ibadah Umum dan Ibadah Khusus” di papan tulis. 5) Guru meneruskan aktiviti sumbang saran dengan tajuk kedua iaitu “ Perintah dan Larangan Allah”. 8) Guru mengulas aktiviti tersebut merupakan perintah dan larangan Allah.

air paip. 7) Murid menyatakan pendapat mereka mengenai alat-alat istinjak yang lain. tisu dan daun kering. guru meminta beberapa orang murid secara rawak untuk mengulangi perlakuan guru mengambil air sembahyang dengan betul. tisu dan daun kering iaitu penggunaannya dalam beristinjak. 6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan. 6) Guru meminta murid untuk mengenalpasti alat-alat lain yang boleh digunakan untuk beristinjak selain batu. 5) Murid-murid lain memerhatikan perlakuan rakan mereka. tisu dan daun kering ke kelas. 4) Murid menunjukkan cara mengambil air sembahyang secara bergilir-gilir di hadapan kelas. 2) Murid memerhatikan perlakuan guru. air paip. 4) Murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada yang mereka ketahui.Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru membawa alat-alat istinjak seperti batu. Tajuk Bersuci Dengan Hadas Kecil Aplikasi Kaedah Tunjuk Cara 1) Setelah guru memberikan penjelasan kepada murid mengenai cara-cara berwudu’/ mengambil air sembahyang berdasarkan carta gambar . 4. guru menunjukkan cara berwudu’ dengan betul kepada murid. 3) Kemudian. air paip. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif.1. 5) Guru menjelaskan kepada murid kegunaan batu.3. 2) Guru menunjukkan alat-alat tersebut kepada murid di hadapan kelas. 38 . 3) Guru meminta pendapat murid untuk menyatakan apa kegunaan alat-alat tersebut.

Aplikasi Kaedah Amali/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. 6) Murid lain diberi peluang untuk memperbetulkan jawapan yang salah. 10) Guru membawa pulang murid ke kelas. guru menunjukkan terlebih dahulu cara-cara berwudu’ secara jelas dan tertib. 6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan. 3) Kemudian. 3) Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. bilangan rakaat dan lafaz niat yang berlainan kepada setiap kumpulan. 4) Guru memberi 3 kad potongan yang mengandungi nama solat. 39 . Tajuk Perlakuan Solat Aplikasi Kaedah Perbandingan 1) Guru memberi penerangan berkenaan nama solat lima waktu. 2) Guru menerangkan gambar/ carta gambar cara berwudu’ satu persatu. 5) Wakil setiap kumpulan dikehendaki ke hadapan dan menampal kad potongan mengikut kategori yang telah disediakan oleh guru. 9) Guru mengedarkan lembaran kerja tentang cara-cara berwudu. 5) Guru meminta murid mengulangi perlakuan guru. bilangan rakaat serta lafaz niat solat. 4.1. 4) Murid memerhatikan perlakuan guru. 2) Murid memberi sepenuh perhatian ke atas penerangan guru.4. 7) Guru membuat penilaian dan memberi kesimpulan. 7) Guru memberi peneguhan positif kepada murid 8) Guru bertanya kepada murid cara-cara berwudu’ dengan betul.

10) Guru membuat kesimpulan. Apakah strategi dan kaedah yang paling sesuai bagi murid tahap 1. Ibadah Puasa 1. 2) Guru menerangkan kepada murid rukun-rukun fi’li dalam solat menggunakan carta gambar yang disediakan. Bincangkan 40 .1. 5) Murid memerhati dan cuba mengingati perlakuan yang guru tunjukkan.Senaraikan jenis kaedah yang kamu ketahui. 6) Guru menyuruh murid melakukan perlakuan rukun-rkun fi’li sperti yang ditunjukkan oleh guru. 2. 9) Murid yang salah dikehendaki mengulangi perlakuan rukun fi’li dengan betul.Aplikasi Kaedah Tunjukcara 1) Guru membawa murid ke surau untuk melakukan amali rukun fi’li dalam solat. 3) Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. 8) Guru memperbetulkan perlakuan murid yang salah. 7) Murid melakukan perlakuan rukun fi’li dengan betul dan tertib. Latihan 4. 4) Guru menunjukkan cara melakukan rukun-rukun fi’li dalam solat.

8) Kumpulan satu dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mukhaffafah. 4. 6) Guru membetulkan jawapan yang diberikan murid. 41 .4. dan mughallazah secara individu. Syarat wajib dan syarat sah. 4) Murid mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh guru. 3) Guru menerangkan jenis-jenis najis kepada murid. 2) Guru bertanya kepada murid apakah yang mereka lihat pada gambar yang dipaparkan. 5) Guru bertanya kepada murid apakah maksud najis mukhaffafah.1 Tajuk Bersuci Dari Najis Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru menunjukkan kepada murid contoh gambar jenis-jenis najis.2 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 4 TAHAP 2 : IBADAH TAHUN 4 Kandungan Buku Teks Tahun 4 Bersuci dari najis.2. APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Rukun solat. mutawassitah. 7) Guru membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan.

5) Guru membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan. 2) Guru meminta murid membezakan jenis najis. 3) Guru meletakkan gambar jenis najis secara rawak. 6) Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan contoh jenis-jenis najis sebanyak mungkin. 4) Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan kembali cara menyucikan najis mukhaffafah secara individu. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. 2) Guru mengambil sehelai kain sarung dan mengandaikan kain tersebut telah terkena najis mukhaffafah. 7) Kumpulan yang dapat menyenaraikan jenis najis yang paling banyak dikira sebagai pemenang. 3) Guru menunjukan cara membersihkan najis dengan betul.9) Kumpulan dua dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mutawassitah. 42 . 10) Kumpulan tiga dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mughallazah. 5) Guru membawa murid kembali ke kelas. 4) Guru memanggil murid secara individu untuk mengenalpasti jenis najis dengan betul. Aplikasi Kaedah Permainan 1) Guru menunjukkan gambar jenis-jenis najis pada kad imbasan di papan putih.

4. Tajuk Syarat Sah Dan Syarat Wajib Solat Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru memaparkan kad imbasan rukun-rukun solat di papan putih 2) Guru menerangkan kepada murid erti rukun-rukun solat dan perlakuannya dihadapan kelas 3) Murid mendengar dengan teliti penerangan daripada guru 4) guru menjelaskan rukun-rukun solat mengikut tertib 5) Guru bertanya kepada murid mengenai perlakuan rukun-rukun solat 6) Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru 7) Guru mengulangi penerangan perlakuan rukun-rukun solat seperti yang dilihat di dalam kad imbasan 8) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid 9) Guru membimbing murid melakukan lembaran kerja yang diberikan Aplikasi Kaedah Amali 1) Guru membawa kumpulan murid ke surau 2) Guru menerangkan gambar/carta yang dibawa satu persatu 3) Guru menerangkan aspek-aspek penting dalam tajuk berkenaan 4) Guru menunjukkan terlebih dahulu perlakuan rukun-rukun solat secara tertib 5) Murid memerhatikan satu persatu perlakuan guru 6) Guru menyuruh murid mengulangi perlakuan guru 7) Murid mengikut perlakuan guru 8) Guru membetulkan dan menegur perlakuan murid yang salah 9) Guru mengulangi isi-isi penting dan bertanya kepada murid 10) Guru membawa pulang kumpulan murid ke kelas dalam keadaan berdisiplin dan selamat 43 .2.2.

5) Guru kemudiannya bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan tajuk ini. 2) Guru memberi penerangan berkenaan dengan syarat-syarat sah solat berdasarkan carta gambar tersebut. 4) Kemudian. 7) Guru meminta wakil setiap kumpulan supaya menampal potongan kad gambar masing-masing ditempat yang betul di papan gulung. iaitu surau dalam keadaan bersih tanpa sebarang kekotoran daripada najis. 3) Murid mendengar penerangan guru dengan tekun. guru menghadap ke arah kiblat iaitu syarat sah solat yang keempat. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif kepada murid. 7) Selepas itu. 3) Guru menunjukkan kepada murid pakaian dan tempat solat. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Lakonan 1) Guru membawa murid ke surau sekolah. Setiap kumpulan diberi satu potongan kad gambar berkenaan syarat-syarat sah solat.2. 2) Guru menerangkan syarat sah solat yang pertama adalah suci daripada najis pada tubuh badan. 44 .3 Tajuk Rukun Solat Aplikasi Kaedah Soal Jawab/ Penerangan 1) Guru mengeluarkan carta gambar mengenai syarat-syarat sah solat dan menampalnya di hadapan kelas. 4) Murid dilarang sama sekali bercakap semasa guru memberi penerangan. 6) Guru menunjukkan kepada murid cara-cara menutup aurat yang betul bagi murid lelaki dan perempuan. 5) Guru menerangkan syarat ketiga sah solat iaitu menutup aurat. pakaian dan tempat solat. 6) Murid diminta untuk membentuk lima kumpulan.4. 8) Syarat sah solat yang terakhir ialah yakin masuk waktu dan guru menunjukkan kepada murid waktu-waktu solat fardhu yang betul. guru menerangkan syarat yang kedua iaitu suci daripada sebarang hadas sama ada hadas kecil atau besar.

Bimbingan dan Fardhu Ain. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. 4. 10) Guru membawa murid kembali ke kelas.2006. Asas Akidah Muslim. Muhammad Isa Selamat Kuala Lumpur. Abdul Aziz Omar Ahmad.9) Guru meminta murid supaya memahami perkara-perkara yang ditunjukkan guru dan melakukannya sendiri di rumah ketika hendak mendirikan solat. 2002. 5. Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Al-Quranul Karim. 2. AlFalah Publications. Fiqh dan Perundangan Islam. Jelaskan peranan kaedah di dalam memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran. 45 . Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Ahmad Mohd Salleh dan Mohd Farid Hafidz Ahmad. Wahbah al-Zuhaili. Pustaka Aman Press Kota Bharu. 3.2 Ibadah Puasa 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Bincangkan 2. Oxford Fajar. Penterjemah Md Akhir haji Yaacob et al. Kementerian pelajaran Malaysia. 1994. Islam Agama Rabbani Dasar Pendidikan Islam Teras.Apakah strategi yang paling sesuai bagi murid tahap 2.2008. Latihan 4. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. 2002. Buku Rujukan 1.

Huraian Sukatan Pendidikan Islam KBSR 7. Buku Teks Pendidikan Islam Sekolah Rendah.H. Ahmad Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pedagogi Dan Metodologi ( 1997). Shah Alam .. (1987). 2.BIBLIOGRAFI 1. Pendidikan Islam. 46 .. Fiqh Syafii. Falsafah. Saleh. Jilid 1.Turq Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah ta’alim al-Tarbiyah al-Islamiyah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Syed Sabiq. 5. Fikh Sunnah. (Terjemahan). Bhd.(1980). 4. Idris Ahmad. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Selangor : Fajar Bakti Sdn. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 3. Abdul Qadir Ahmad. 6. S. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar. (1989).

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 47 .

Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun. Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. K.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri.A (Hons). Usuluddin UM BA. Sabah. ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri. Kuala Lumpur.(Hons) Usuluddin UM Dip. Cenderawasih.edu.com Kelulusan: B. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo. S.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 48 .K. Lahad Datu.edu. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA. UKM. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah).edu.Terengganu. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN.

K. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.edu. Cenderawasih. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo.(Hons) Usuluddin UM Dip.edu. Usuluddin UM BA.A (Hons).Terengganu. Sabah.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. Kuala Lumpur. Lahad Datu.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri.com Kelulusan: B.K. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. S. Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College.edu. ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 49 . UKM. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->