PMI TENTANG IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebelum kami menyediakan pembentangan kami tentang

implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran, kami perlu mengetahui tentang tokoh-tokoh teori behavioris. Teori behavioris dibahagi kepada dua jenis,iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Teori pelaziman klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan J.B. Watson manakala teori pelaziman operan pula dikemukakan oleh E.L. Thorndike dan B.F. Skinner. Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov membuat kajian tentang pengeluaran air liur anjing. Pavlov berminat untuk menjalankan uji kaji mengukur lelehan air liur anjing memandangkan setiap kali melihat pembantu makmal, mendengar tapak kaki pembantu makmal atau melihat baju pembantu makmal yang membawa makanan anjing, air liur anjing akan meleleh keluar. Teori pelaziman klasik ini mengutamakan gerak balas atau respons yang dikenali sebagai gerak balas terlazim. Ini ialah hasil pembelajaran melalui proses perkaitan antara dua rangsangan, iaitu rangsangan semula jadi (daging) dan rangsangan terlazim (cahaya lampu suluh). Teori pelaziman klasik J.B. Watson pula mengaji tentang perkaitan pelaziman dan kawalan emosi manusia, iaitu uji kaji tentang Albert. Kanak-kanak Albert dibiarkan bermain tikus putih dan sementara itu Watson membunyikan ketukan yang kuat. Albert terkejut dan terus takut kepada tikus tersebut. Selepas itu, Albert menjadi takut kepada semua benda putih yang berbulu. Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas, iaitu takut, marah dan sayang. Tindak balas emosi ini dapat dilazimkan. Seterusnya, teori pelaziman operan E.L. Thorndike menekankan bahawa hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan. Kajian Thorndike tentang bagaimana kucing belajar keluar dari kurungan menunjukkan hubungan yang dimaksudkan. Thorndike mengemukakan tiga hukum atau 39

Dalam kajian Thorndike. Kucing terpijak selak itu dan dapat keluar untuk mendapatkan makanan. Minus dan Interesting. Makanan kucing diletakkan di luar sangkar dan pintu sangkar dapat dibuka siranya selak dipijak. Tindakan rawak ini dikenali sebagai teori cuba-jaya. Antara kajian yang dibuat ialah tikus akan hanya mendapat makanan apabila tuil suis ditekan. kami akan menggunakan jadual PMI untuk menganalisiskan tentang implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Jadual PMI membahagikan kepada Plus. Plus mewakili kebaikan manakala Minus mewakili kelemahan dan Interesting pula mewakili yang isi yang menarik perhatian kami. hukum latihan dan hukum kesan hasil daripada kajian ini. Skinner boleh dirumuskan seperti dalam bentuk rumus berikut: A⟶B⟶C C akan seterusnya menjadi A.F Skinner menekan hasil kesanakibat membawa kepada tingkah laku baharu. iaitu peristiwa awal bagi tingkah laku seterusnya. hubungan antara rangsangan (makanan) dengan gerak balas (menekan tuil selak) menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. seekor kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar. Dalam pembentangan. teori pelaziman operan B. tikus tersebut mengulangi menekan tuil suis untuk mendapatkan makanan. 40 . hukuman dan dendaan. Oleh itu.Oleh itu.F. Sekiranya kesan tindakan adalah negatif. ganjaran dan peneguhan membawa kesan yang tertentu kepada kemungkinan wujudnya tingkah laku baharu atau sebaliknya. Kesan-akibat boleh berlaku dalam bentuk ganjaran ataupun hukuman . hubungan R-G akan lemah dan tingkah laku tidak berulang. Skinner terkenal dengan teori peneguhan yang terbentuk hasil kajiannya ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”. tingkah laku diteruskan atau diulangi dan sebaliknya. Pelaziman operan B. Menurut Thorndike.prinsip pembelajaran. Selain itu. iaitu hukum kesediaan.

Aktiviti pengukuhan dapat diadakan dan peneguhan yang sesuai dapat dipilih dan diaplikasikan dalam tempoh masa yang kerap. Guru dapat menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Tambahan pula. Di samping itu.Dalam pembentangan kami. Selain itu. Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Guru hendaklah menentukan satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran dan susunan langkah tersebut hendaklah secara progresif serta ansur-maju. Hukum latihan dapat diperbanyakkan dengan pengulangan dan latih tubi supaya murid-murid dapat menguasainya. kebaikan implikasi teori behavioris telah menyatakan guru dapat menetapkan matlamat yang spesifik. Hukum kesan atau akibat juga mementingkan pengalaman teknik hukuman dan ganjaran. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepada langkah seterusnya. Guru juga dapat menyediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra dengan mengamalkan rutin belajar. teori behavioris juga mengaplikasikan hukum kesan atau akibat. aplikasi teknik peneguhan yang sesuai juga amat penting dalam teori behavioris. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. rutin keceriaan. peraturan bilik darjah yang positif dan mengamalkan dinamika kumpulan serta menggalakkan pembelajaran 41 . Hukum kesediaan juga perlu dikaitkan dalam pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. guru juga perlu menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat. Objektif tersebut hendaklah khusus dan eksplisit serta satu objektif bagi satu langkah kecil. Manakala hukum latihan juga tidak dapat diabaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah laku dan peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai hendaklah berdasarkan masa (masa tetap dan masa berubah) dan juga kandungan (nisbah tetap dan nisbah berubah). Guru hendaklah menyediakan situasi yang merangsang dan mencungkil rasa ingin tahu pelajar.

hukum ini menegaskan manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan atau dibuat lagi. terdapat juga perkara yang menarik perhatian kami terhadap teori tersebut.koperatif dan kolaboratif supaya murid dapat belajar dalam suasana bilik darjah yang kondusif. Manakala dalam hukum latihan pula. Selain kebaikan dan keburukan implikasi teori behavioris. Guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada perasaan rasa berjaya. iaitu hukum kesediaan. Sekiranya murid sudah bersedia untuk belajar. Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran. Hal ini telah menyebabkan murid menjadi pasif dalam pembelajaran dan hanya mendapat pengetahuan daripada guru dan tidak mempunyai motivasi untuk mendapat pengetahuan lain dengan keupayaan sendiri. Dalam hukum kesediaan. pengulangan. murid hanya akan belajar apa yang diajar oleh guru.L. latihan dalam pelbagai bentuk. murid akan berasa puas hati dan gembira. Thorndike. latih tubi. aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi lain hendaklah dibuat dengan lebih kerap. Hukum kesan pula menunjukkan sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu berulang. Maksudnya pembelajaran ke arah kendiri tidak dapat dipupuk dalam kalangan murid. Sekiranya murid dapat menguasai pembelajaran atau mendapat pujian. maka kesan pembelajarannya akan menjadi amat memuaskan. Hukum kesediaan mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Antara perkara yang menarik minat kami adalah tiga hukum yang dikemukakan oleh E. individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tindakan atau gerak balas berlaku. Sebaliknya. 42 . hukum latihan dan hukum kesan. Oleh itu. kelemahan teori behavioris adalah hanya guru yang berhak menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Hal ini juga menyebabkan murid hanya mendengar dan menghafal penjelasan daripada guru.

Rashid. kami telah merujuk kepada buku “Murid dan Alam Belajar” yang dituliskan oleh Noriati A. dikritik.Situasi ini akan membuatkan murid akan berusaha dengan lebih gigih untuk terus berjaya.scribd. murid akan berasa kecewa dan hilang minat untuk belajar.com/doc/11640190/teori-behavioris http://www. kami juga membuat rujukan di laman web seperti berikut:http://www. jika murid tidak dapat menguasai pembelajaran. Sebaliknya. 43 .slideshare.net/syireen/teori-pembelajaran-behavioris http://www.com/doc/18190519/teori-behavioris http://www. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan diterbitkan oleh Oxford Fajar. Dalam penyediaan isi pembentangan kami. Selain itu. dimarahi atau dikecam.scribd. kami pun menyediakan jadual PMI untuk menuliskan PMI implikasi teori behavioris dalam pengajaran dan pembelajaran. Boon Poon Ying.scribd.com/doc/13690813/teori-thorndike Selepas membaca dan menganalisis semua maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful