SMK JEL1 2, KUALA BALAH JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 NAMA : Hasil pentaksiran : B2D4E1

– Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 – Menyatakan kegunaan sumber-sumber bumi dalam kehidupan harian Jawab soalan berikut 1.Sumber-sumber asas yang terdapat di bumi termasuklah : TING : TARIKH : TARIKH :

Sumber Bumi

2. Nyatakan kegunaan sumber-sumber di bumi dalam kehidupan harian Sumber Udara Air Tanah Mineral Bahan api fossil Benda hidup Kepentingan / Kegunaan

SMK JEL1 2, KUALA BALAH JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 NAMA : Hasil pentaksiran : B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3 Memberi maksud unsur Memberi maksud sebatian Memberi maksud campuran TING : TARIKH : TARIKH :

Teliti rajah di bawah. Nyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran berdasarkan rajah di bawah di dalam ruang yang disediakan.

SMK JEL1 2, KUALA BALAH JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 NAMA : Hasil pentaksiran : B4D9E1
1.

TING :

TARIKH :

TARIKH :

-

Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

Jawab soalan berikut di dalam ruang yang disediakan.

2.

3.

SMK JEL1 2, KUALA BALAH JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 NAMA : TING : TARIKH : TARIKH :

Hasil pentaksiran : B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh

logam dan bukan logam. Eksperimen inkuiri – Ciri-ciri logam dan bukan logam

Hasil pentaksiran : B5D3E1

-

Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.

Jawab soalan berikut. 1. Nyatakan perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam dalam ruang yang disediakan.2

2. Berikan contoh logam dan bukan logam dalam ruang yang disediakan. Logam Bukan logam

SMK JEL1 2, KUALA BALAH JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SAINS TINGKATAN 1 NAMA : Hasil pentaksiran : B5D4E1 Mengenal pasti komponen dalam campuran Mengasingkan komponen dalam campuran melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut. TING : TARIKH : TARIKH :

Eksperimen Inkuiri – Pengasingan garam dan pasir

1.

Jawab soalan berikut : 2. Nyatakan unsur-unsur yang terkandung di dalam campuran berikut: Campuran 1. Udara 2. Air mineral 3. Air kopi 4. Air gula 5. Air garam Unsur yang terkandung

3. Namakan kaedah pengasingan campuran berikut di dalam ruang yang disediakan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.