Pengurusan pemasaran dan penjualan

Industri telekomunikasi mengintegrasikan pelbagai elemen:
Hiburan, maklumat, perkhidmatan komunikasi Saluran agihan maklumat: Penggunaan jalur lebar, penyiaran secara tradisional, tv kabel, telephony, internet, komunikasi tanpa wayar dan satelit.

Industri pengiklanan memainkan peranan berpengaruh dalam perkembangan media massa. Apakah dan bagaimanakah cara yang dilakukan pengiklanan dalam melaksanakan proses pemujukan

Zaman awal Aktiviti pengiklanan sejak era pemerintahan rom. Berkembang di zaman pertengahan england. Pengaruhnya ke dunia baru penjajahan british. Benjamin franklin terkenal dengan iklannya pennsylvania fireplace disiarkan dalam general magazine, and historical chronicle for all british plantations in america

Kempen pengiklanan
Perubahan fungsi agensi pengiklanan

Agensi menyediakan jabatan penulisan kapi dan seni. Kemudian menghasilkan kempen pengiklanan. Satu pendekatan untuk membentuk dan menyebarkan maklumat produk dalam satu jangkamasa tertentu

Jenis iklan Bentuk alasan dan sebab mengapa iklan diperlukan. Iklan bentuk ini menyediakan faedah produk kepada pengguna.

Iklan imej --- iklan yang menghubungkan produk dengan imej tertentu yang positif untuk menarik minat pengguna

Iklan radio
Keperluan mengetahui khalayak sasaran untuk membolehkan penyiaran iklan radio. Agensi perlu menggunakan teknik menjual maklumat menggunakan bunyi melalui teknik slogan, drama, personaliti jenama

Volney palmer --- jurujual ruang iklan, orang tengah yang mengaut keuntungan daripada penjualan ruang iklan kepada pengeluar. Agensi pengiklanan ditubuhkan untuk menjalankan urusan tersebut. Perkembangan tersebut membuatkan peningkatan jualan produk dan peningkatan penggunaan iklan oleh media massa.

Iklan radio 1920an pengiklan mulai menggunakan saluran radio. Syarat penggunaan radio ialah memastikan stesen berminat kepada pengiklanan. Syarikat yang menjual waktu siaran memastikan kejayaan dengan memberikan angka pendengar kepada pengiklan melalui survey.

Perkembangan tersebut meningkatkan pendapatan iklan stesen. Setiap hari stesen radio menyiarkan beribu iklan. Adalah penting memahami proses pemasaran dan penjualan berkaitan industri penyiaran telekomunikasi.

PENGURUSAN PEMASARAN & PENJUALAN

OBJEKTIF MEDIA

EMPAT PENERAJU UTAMA
PROSES PENJADUALAN MEDIA

PRODUK DALAM PEMASARAN & PENJUALAN

PEMBOLEH UBAH PENGARUHI PEMILIHAN MEDIA

Memahami produk dalam pemasaran penyiaran telekomunikasi

PRODUK INDUSTRI PENYIARAN IALAH PENJUALAN WAKTU (AIRTIME), program.
Urusniaga jualan diukur dalam bentuk unit e.G. 15, 30, 60 saat. Ukuran waktu juga disebut “spots” yang diukur berdasarkan waktu siaran.

Peneraju utama Pengiklan

Agensi
Stesen

Wakil stesen
Perancangan media

Pilih satu siaran TV yang disiarkan oleh mana-mana stesen yang anda minati. 1.Catatkan jumlah iklan yang disiarkan

2.Senaraikan produk/ perkhidmatan yang diiklankan.

JUMLAH RM 2.06 BILION
AKHBAR TV 61.9 % 28.7%

Pengiklan

Syarikat yang mengiklankan produk atau perkhidmatan melalui siaran radio atau tv.
Syarikat pengiklan membelanjakan wang untuk tujuan pelaburan. Tujuannya untuk mempromosi produk atau perkhidmatan. Contoh: mas, clecom, petronas, kfc, mcdonalds.

Agensi pengiklanan

Syarikat atau organisasi bebas yang diwakili petugas-petugas kreatif untuk menghasilkan, menyediakan dan menerbitkan iklan.
Syarikat tersebut beroperasi untuk membantu pengiklan menyediakan mesej iklan yang hendak disampaikan. Khidmat yang disediakan: penyelidikan, khidmat kreatif, perancangan media

PILIHAN MEDIA ELEKTRONIK -- MALAYSIA

PENGIKLAN UNILEVER

AGENSI J.WALTER THOMPSON CAMPBELLEWALD

TEMPOH URUSNIAGA 1902 - KINI

CHEVROLET

1919 - KINI

KODAK

J.WALTER THOMPSON BBDO

1930 - 1999

CAMPBELL SOUP

1954 - KINI

METLIFE

YOUNG & RUBICAM

1940 - KINI

Stesen

Saluran media yang digunakan untuk menyampaikan mesej iklan kepada khalayak. Pemilihan media dilakukan berdasarkan:
Kesampaian (reach) – jumlah khalayak yang akan terima mesej Kekerapan (frequency) – berapa kerap mesej iklan diterima Selektiviti – adakah saluran tersebut sampai kepada khalayak berpotensi? Efisiensi – berapakah kos yang diperlukan untuk menyampaikan mesej kepada angka khalayak tertentu?

PILIHAN MEDIA ELEKTRONIK -- MALAYSIA

STATION RTM
SISTEM TELEVISYEN MALAYSIA

CHANNEL TVI TV2 TV3

OWNERSHIP GOVERNMENT OWNED
PRIVATELY OWNED PRIVATELY OWNED PRIVATELY OWNED PRIVATELY OWNED

ntv7 Measat Astro 8TV

Rtm mensasarkan rm 150 juta untuk 2005.
2004

Pendapatan iklan radio rm 14 juta
Pendapatan iklan tv rm 120 juta

Wakil stesen
Di negara maju, agensi pengiklan berhubungan dengan wakil stesen untuk urusan iklan.

Di Malaysia, syarikat pengiklanan berhubungan langsung dengan stesen

Perancang media

Perancang media bertugas sebagai pegawai yang bertanggungjawab terhadap urusan perancangan media. Tujuan penggunaan media ialah untuk membentuk kestabilan jenama pada jangka panjang.

•Proses penggunaan media secara berkesan dan kreatif dengan tujuan menyampaikan mesej iklan kepada khalayak sasaran yang sesuai pada masa dan tempatnya. •Proses membuat keputusan mengenai pemilihan media untuk mengkomunikasikan mesej berkaitan produk atau perkhidmatan kepada khalayak sasaran

Untuk membentuk, menganalisis, serta membuat pemilihan saluran komunikasi yang secara kreatif dalam mempastikan mesej iklan disampaikan kepada sasaran yang tepat. Elemen yang perlu difikirkan dalam membuat keputusan pemilihan media •Di manakah iklan akan disiarkan? (Negara mana?, Tempat mana?) •Apakah media yang hendak digunakan? •Bilakah waktu iklan tersebut hendak disiarkan?

•Berapa kerapkan iklan hendak disiarkan?
•Apakah cara untuk mengabungkan penggunaan pelbagai media?

PEMASARAN
Peranan pemasaran dalam media elektronik Media elektronik memasarkan produk kepada pelbagai khalayak sasaran; penonton, pendengar, pengiklan, agensi, wakil organisasi, dan pembekal. Pemasaran dalam media elektronik adalah untuk mendapatkan khalayak penonton yang baharu dan juga memenuhi kehendak khalayak yang sedia ada.

4 Ps dalam Pemasaran

Product (Produk)
Produk sebenar untuk konsumer dan juga pembungkusan produk tersebut.

Penyelidikan konsumer membantu untuk mengenalpasti jenis produk untuk pasaran.
Dalam media elektronik, produk ialah program yang disiarkan. Media mengenalpasti khalayak melalui kajian atau penilaian mengenai program. Produk berubah mengikut edaran masa dan kehendak serta keperluan khalayak.

e.G 1999 Who Wants to Be a Millionaire (siaran ABC) diperkenalkan dan menjadi program berbentuk, “Game Show” yang terkenal. CBS menyiarkan program realiti seperti Survivor, The Bachelor.

Price (Harga)
Harga dalam industri media elektronik ialah harga iklan serta bayaran yang dikenakan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kabel dan satelit. Place (Tempat)

Tempat adalah lokasi produk dijual.

Promotion (Promosi)
Gabungan pelbagai aktiviti untuk tujuan membentuk kesedaran di kalangan konsumer dan juga untuk meningkatkan jualan.

Media elektronik memberikan khidmat kepada khalayak yang pelbagai. Kebanyakan promosi media elektronik disebarkan menerusi media tersebut.

Strategi Pemasaran

Segmentasi --- pembahagian segmen pasaran kepada kelompok khalayak sasaran yang khusus. Misalnya menerusi format stesen. Radio Era --untuk khalayak remaja sehingga penghujung 30an.
MTV --- remaja/ golongan muda ESPN --- untuk mereka yang gemarkan sukan.

Positioning --- Ciri yang dibentuk oleh pengiklan untuk memberikan keunikan sesuatu produk. Produk perlu disampaikan kepada konsumer sejelas yang mungkin. e.g. CNN recognized as the global news leader
Branding --- Imej agensi di dalam pasaran. Branding membeza antara produk.