 Model  Model  Model  Model  Model

Itineran Konsultan Kelas Biasa Bilik Resos Kelas Khas

Pendidikan Khas beredar Guru (SEIT) menyediakan bantuan kepada kanak-kanak dari guru pendidikan khas dalam suasana yang semula jadi, seperti tadika, kem musim panas atau rumah kanak-kanak. Guru beredar (juga dipanggil "melawat") perjalanan guru sekolah. Mereka kadang-kadang khusus untuk bekerja dalam bidang pendidikan khas, menyediakan

kepada pelajar yang bermasalah dengan penglihatan
atau pendengaran.

atau tanggungjawab utama beliau adalah untuk membantu guru atau penjaga utama kanak-kanak mencari jalan untuk menyediakan IEP berasaskan arahan dalam ketiadaan beliau. Walaupun guru beredar dalam model ini boleh  berinteraksi dengan dan bekerja dengan kanak-kanak. model beredar perundingan menggambarkan seorang profesional yang melawat sebuah bilik darjah kanakkanak dan menyediakan perundingan dan sokongan kepada guru atau penjaga utama kanak-kanak. .

 Perbezaan Odom et al. perkhidmatan beredar panjang hanya menandakan lokasi di mana perkhidmatan yang disediakan bertentangan dengan sifat perkhidmatan itu sendiri. perbezaan ini tidak semestinya dibuat di seluruh negeri atau daerah sekolah tempatan.  Walau bagaimanapun. Seperti istilah lawatan bawaan. . 'Antara kedua-model penyampaian perkhidmatan adalah satu yang berguna kerana sifat dan hasil daripada kedua-dua jenis perkhidmatan yang dicadangkan adalah agak berbeza.

Perunding atau konsultan dianggap sebagai profesional luaran yang dibawa masuk ke dalam sistem sekolah untuk membantu anggota kaki tangan untuk merancang serta menjalankan campur tangan membantu bagi pelajar yang bermasalah khusus melalui proses perundingan .

Untuk mengenal pasti keadaan yang menyulitkan dan membentuk kesanggupan berunding akan melibatkan sumber maklumat yang disediakan oleh beberapa orang yang bekerjasama.   Perundingan dengan individu lain membantu meningkatkan lagi suasana pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah. Beberapa keadaan perundingan ialah :- .

Kaunselor boleh menggunakan perundingan untuk membantu guru bilik darjah. lalu merancang dan melaksanakan strategi bilik darjah untuk memperbaiki tingkah laku tersebut dan melicinkan perkembangan murid.untuk memahami tingkah laku murid tertentu yang bermasalah. .

pakar kesihatan mental. pekerja sosial dan masyarakat. Ianya bukan sahaja melibatkan fizikal.  Contohnya dalam konteks menyelesaikan masalah pertuturan minor pelajar. patologis pertuturan hendaklah menggalakkan pihak sekolah mengambil inisiatif yang positif diketuai oleh Guru Besar sendiri dan dilaksanakan oleh ahli patologi pertuturan dan guru pendidikan khas dengan sokongan dari semua pihak seperti ibu bapa. emosi. . staf sokongan. keluarga. Kegiatan perundingan yang dijalankan oleh kaunselor berbentuk diagnosis dan pembentukan program untuk meningkatkan tahap potensi individu. sosial dan aspek-aspek berorientasikan kehidupan. pakar perubatan.

Contohnya mengatur kursus atau seminar keibubapaan yang ditawarkan di sekolah mereka.   Keadaan yang membolehkan perundingan dijalankan dengan ibu bapa adalah untuk merapatkan hubungan ibu bapa dengan anakanak mereka. Membantu ibu bapa memahami makna interaksi dan dialog mereka dengan anak-anak mereka serta membantu mendapatkan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan (Dinkmeyer dan Carlson. 1973). .

Pendidikan Inklusif melibatkan pelajarpelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas-kelas biasa di mana (bantuan yang sesuai kepada mereka diberikan) bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka .

Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan daripada guru pendidikan khas(guru damping) sekiranya terdapat sebarang masalah sama ada dari segipembelajaran atau tingkahlaku.1. Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. Pelajar pendidikan khas di tahun enam boleh diberi peluang untuk mengambilpeperiksaan. . Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa     murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa.

Senarai nama murid pada daftar program Pendidikan Khas. Waktu selebihnya mengikuti program di kelas biasa.2. Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping. Pendidikan Separa Inklusif      Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasaProgram Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengahbergantung kepada laporan prestasi atau RPI oleh guru untuk menentukan sama adamurid itu layak atau sebaliknya .

Model F – Penempatan sepenuh masa di rumah kediaman.Model C – Penempatan dalam kelas biasa dan dalam Kelas Khas/BilikResos/Pusat Sumber Pendidikan Khas. 2.1.Model D – Penempatan di Sekolah Khas (Base School) dan kelas “Satellite” disekolah biasa. 3. (Octopus Model) 5.Model A – Penempatan sepenuh masa dalam kelasbiasa denganpengubahsuaian kurikulum dan strategi P&P. 6.Model E – Penempatan sepenuh masa di Sekolah Pendidikan Khas.Model B – Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapatkhidmat nasihat / bimbingan Guru Pendidikan Khas. . 4.

 tempat guru resos menjalankan tugasan mereka.  menyimpan peralatan dan bahan pendidikan khas. . Bilik yang disediakan untuk menjayakan Program Pendidikan Khas Integrasi. Digunakan sebagai tempat :   pengajaran dan pengukuhan pembelajaran murid.

Pengurusan Kelas bimbingan. III.  I. II. aktiviti tambahan. . Ditempatkan di sekolah harian biasa yang mempunyai Program Khas Integrasi. Fungsi dan tanggungjawab guru resos terbahagi kpd 3 bidang utama: pengajaran & pembelajaran.

meyelaraskan dan mengambil tindakan sewajarnya berkaitan setiap perkembangan semasa dalam aspek keperluan kurikulum serta pentaksiran. Mendapatkan maklumat dari guru mata pelajaran utk tujuan pengukuhan dan pengayaan pada murid semasa p&p di bilik resos.   . Mengajar murid masalah pembelajaran secara individu atau berkumpulan di bilik resos sebelum/serentak/selepas masa p&p di kelas biasa bagi topik tertentu yang sukar diikuti. Mengenal pasti.

Definisi  Guru pendamping ialah guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bermanfaat dan sesuai untuk murid  Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah yang dihadapi oleh murid  Guru kelas biasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu kanak-kanak mempelajari sesuatu .

Peranan guru pendamping  Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan melalui perbincngan  Menyusun aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas  Menjalankan program yang berpusatkan murid .

tingkah laku. perkembangan sosial.Kepentingan guru pendamping  Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KBSR. komunikasi.  Memperkembangkan kebolehan murid-murid dalam aspek akademik. psikomotor dan keterampilan diri. termasuklah murid-murid yang telah diinklusifkan. .

Ia boleh menambah atau mengurangkan masa yang ditumpukan terhadap pembelajaran secara aktif dan kekerapan kejadian masalah tingkah laku. . Menurut Cegelka dan Berdine (1995) penyusunan fizikal bilik darjah boleh mempengaruhi tingkah laku dan pembelajaran murid.

.

Tingkah laku murid dipengaruhi oleh :  Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat. membimbing. menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui Perkhidmatan atau keperluan membantu. mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik   .

Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat. Teori utama montessori ialah minda yang menyerap. menghidu dan merasai sesuatu  . mendengar. jangka masa peka dan proses normalisasi. menyentuh.

 Menghormati kanak-kanak dan hak mereka Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh    Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri .

DEFINISI  Merupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahan-bahan bantu mengajar khusus bagi satu mata pelajaran Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia ada Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada murid   .

Rasional  Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel. aktif dan menyeronokkan Objektif  Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran  Murid lebih berminat untuk belajar  Murid belajar dalam suasana kondusif . menarik dan berfokus  Disiplin murid senang dikawal Matlamat  Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif.

Riadah dan Kerohanian. . Empat belas buah stesen kemahiran pengajaran dan pembelajaran disediakan berasaskan empat bidang dalam Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran iaitu Bidang Pengurusan Hidup. Bidang Akademik Berfungsi. Bidang Kerohanian dan Nilai Murni dan Bidang Sosial.

 Merupakan pendekatan di mana pelbagai bahagian sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan. bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri manusia itu Diasaskan oleh Howard Gardner   . keupayaan.

pengalaman dan persekitaran   Melalui pendekatan kiosk. Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi pendidikan. . proses pengajaran dan pembelajran adalah lebih mudah apabila minda murid tersebut tercabar bukannya dalam keadaan bosan atau rehat.

 Dalam konteks pendidikan khas terutamanya.  . pendidikan khas bermasalah pembelajaran. konsep kiosk amatlah sesuai dijalankan Ini kerana murid pendidikan khas kepelbagaian suasana pembelajaran berpeluang merasa   Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka Pendekatan kiosk sebenarnya berdasarkan kecerdasan pelbagai di mana satu kelas boleh membina 8 kiosk.

.

 Bentuk Horse-shoe mempunyai kelebihan yang sama seperti menggunakan bentuk bulatan. Ia menyediakan ruang untuk guru bergerak dengan mudah di kalangan pelajar dan memudahkan guru menumpukan perhatian murid pada papan putih atau skrin tanpa perlu menukar tempat duduk. . sama ada disusun satu atau lebih meja .