EKSPERIMEN 1 : BAHAN API

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

1

2 . diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya.Minyak mentah diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Setiap komponen mengewap dalam suhu berbeza. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). semakin kurang likat pecahan itu. Hasil seperti petrol. Metana terhasil di tingkat teratas. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. semakin cerah warnanya. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu.

120-160OC. 1. Prosedur : A: Penyulingan berperingkat petroleum. kertas turas. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. 3 . 3. Petroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. kelalang kon. dan penunu Bunsen. kondenser Liebig. 2. 4.Tujuan : Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum. piring penyejat. kaki retort. Bahan/ Radas : Petroleum. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahan-lahan. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. serpihan porselin. dan 160– 200oC. tuku kaki tiga. thermometer (-10 – 36 oC). kasa dawai. kelalang penyulingan. tripod.

8. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. Pemerhatian dicatatkan. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. 6.B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. 2. 5. 6. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. Langkah berjaga-jaga: 1. 7. 7. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. 4. 5. 8. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 3. 4 . Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum.

Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri mengikut suhu takat didih. Daripada keputusan eksperimen . Semasa eksperimen.Hasil Pemerhatian : Kebolehbakaran Pecahan Julat suhu (0C) 1 ( Petrol ) 30-80 Kekuningan cair Cair Biru ( Amat Mudah Terbakar ) 2 (Nafta) 80-120 Kekuningan Sedikit Likat Jingga ( Mudah Terbakar) 3 (Kerosin) 120-160 Kekuningan hijau Pekat Merah cair ( Susah Terbakar ) 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tua -Perang Sangat Pekat Merah pekat ( Amat Susah Terbakar) Sangat banyak Banyak Kurang Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga Sangat kurang Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. warna pecahan. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. terdapat empat pecahan petroleum. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar 5 . warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil setelah dibakar. kelikatan.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain.

Bagi pecahan pertama. Pecahan juga mempunyai hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. hampir tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Apabila pecahan 2 dibakar. Pecahan ini adalah yang paling likat. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. Namun begitu. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC.dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. 6 . Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral .

semakin gelap warna pecahan tersebut. semakin likat pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan. 7 .Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil.

daripada tiada warna. maka. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. Oleh itu. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. warna pecahan petroleum menjadi gelap. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. Jika saiz molekul besar. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. semakin likat pecahan tersebut. coklat cair dan warna coklat gelap. 2.Soalan: 1. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. kekuningan. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. 8 . jingga. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. semakin likat pecahan tersebut. semakin gelap warna pecahan yang terhasil.

Pecahan X adalah hexane. Pecahan X ialah C6H14. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 9 . Ramalkan warna. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Ia berwarna kekuningan cair . Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. Hal ini kerana.. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. 3.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. 4.

Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. 7.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. 83%. sulfur dioksida dan zarah-zarah. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. karbon dioksida.6. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. 10 . Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum.

htm Hortono.).wikipedia.d. from edu. 2011.org: http://en. Pengertian Biodiesel. from edu.com: http://pematangpanggang. (2008. M.my/hc001. 2011.htm Hidrokorbon.). from blogspot.my/hc001.d. (n.wcdd/gas_asli.blogspot.my: http://www. Jun 3).sabah.Bibliografi : Fractional Distillation. 2011.org/wiki/Fractional_distillation Gas Asli. Retrieved Julai 7. (2011.sabah. from wikipedia.wcdd/eksperimen.html 11 . B. Retrieved Juali 7.com/2008/02/pengertianbiodiesel. (n.my: http://www. 2011. Retrieved Julai 7. Retrieved Julai 7. Februari).edu.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful