EKSPERIMEN 1 : BAHAN API

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

1

semakin cerah warnanya. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. 2 . Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol.Minyak mentah diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam suhu berbeza. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). Hasil seperti petrol. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. semakin kurang likat pecahan itu. Metana terhasil di tingkat teratas. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya.

2. Bahan/ Radas : Petroleum. kasa dawai. serpihan porselin. tuku kaki tiga. 4. dan 160– 200oC.Tujuan : Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum. kondenser Liebig. 120-160OC. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. 3. Petroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. kelalang kon. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. Prosedur : A: Penyulingan berperingkat petroleum. 3 . dan penunu Bunsen. tripod. kelalang penyulingan. kaki retort. 1. thermometer (-10 – 36 oC). Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahan-lahan. kertas turas. piring penyejat.

Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. 7. Langkah berjaga-jaga: 1. 5. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. 4 . Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. 2. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. 3. 8. 5. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. 7. 6.B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. 6. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 4. Pemerhatian dicatatkan. 8. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati.

warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil setelah dibakar. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. kelikatan. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar 5 . minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. Semasa eksperimen.Hasil Pemerhatian : Kebolehbakaran Pecahan Julat suhu (0C) 1 ( Petrol ) 30-80 Kekuningan cair Cair Biru ( Amat Mudah Terbakar ) 2 (Nafta) 80-120 Kekuningan Sedikit Likat Jingga ( Mudah Terbakar) 3 (Kerosin) 120-160 Kekuningan hijau Pekat Merah cair ( Susah Terbakar ) 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tua -Perang Sangat Pekat Merah pekat ( Amat Susah Terbakar) Sangat banyak Banyak Kurang Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga Sangat kurang Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. Daripada keputusan eksperimen . terdapat empat pecahan petroleum. warna pecahan. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri mengikut suhu takat didih.

Bagi pecahan pertama. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu.dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Namun begitu. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan ini adalah yang paling likat. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. 6 . Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Pecahan juga mempunyai hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. hampir tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Apabila pecahan 2 dibakar.

Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin gelap warna pecahan tersebut. semakin likat pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan.Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. 7 .

semakin gelap warna pecahan yang terhasil. Semakin tinggi takat didih pecahan. Jika saiz molekul besar. semakin likat pecahan tersebut. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. daripada tiada warna. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. maka. warna pecahan petroleum menjadi gelap. Oleh itu. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. 8 . Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. kekuningan.Soalan: 1. coklat cair dan warna coklat gelap. semakin likat pecahan tersebut. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. jingga. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. 2. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat.

Ia berwarna kekuningan cair . 3. 4.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. Hal ini kerana. Ramalkan warna. Pecahan X adalah hexane. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 9 . maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut.. Pecahan X ialah C6H14. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X.

Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. 10 . Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. karbon dioksida. sulfur dioksida dan zarah-zarah. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum.6. 83%.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. 7. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel.

htm Hidrokorbon.htm Hortono.wcdd/eksperimen. from edu. (n. Pengertian Biodiesel. 2011. Retrieved Juali 7. from blogspot.d.sabah.wcdd/gas_asli. from wikipedia. Jun 3). B.com: http://pematangpanggang.my: http://www. (2008. 2011.edu. Retrieved Julai 7. 2011. M.com/2008/02/pengertianbiodiesel.sabah.my/hc001.wikipedia.edu.Bibliografi : Fractional Distillation. Retrieved Julai 7.org/wiki/Fractional_distillation Gas Asli.blogspot.). Februari). (2011. Retrieved Julai 7. 2011. from edu. (n.html 11 .org: http://en.d.my: http://www.).my/hc001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful