EKSPERIMEN 1 : BAHAN API

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

1

semakin kurang likat pecahan itu. Setiap komponen mengewap dalam suhu berbeza. Metana terhasil di tingkat teratas.Minyak mentah diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. 2 . Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Hasil seperti petrol. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. semakin cerah warnanya. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan.

Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. tuku kaki tiga. thermometer (-10 – 36 oC). kertas turas. dan 160– 200oC. 120-160OC. kaki retort. kasa dawai. Prosedur : A: Penyulingan berperingkat petroleum. kelalang penyulingan. kelalang kon. 3 . Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. 2. 1. dan penunu Bunsen.Tujuan : Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahan-lahan. piring penyejat. kondenser Liebig. 3. tripod. Bahan/ Radas : Petroleum. serpihan porselin. 4. Petroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC.

B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. 6. 4 . Pemerhatian dicatatkan. 7. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. 6. 8. 3. 7. 5. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. 4. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. Langkah berjaga-jaga: 1. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 5. 8. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 2. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat.

Semakin tinggi takat didih pecahan itu. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri mengikut suhu takat didih. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil setelah dibakar. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. terdapat empat pecahan petroleum. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut. Semasa eksperimen. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar 5 .molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. Daripada keputusan eksperimen . kelikatan. warna pecahan.Hasil Pemerhatian : Kebolehbakaran Pecahan Julat suhu (0C) 1 ( Petrol ) 30-80 Kekuningan cair Cair Biru ( Amat Mudah Terbakar ) 2 (Nafta) 80-120 Kekuningan Sedikit Likat Jingga ( Mudah Terbakar) 3 (Kerosin) 120-160 Kekuningan hijau Pekat Merah cair ( Susah Terbakar ) 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tua -Perang Sangat Pekat Merah pekat ( Amat Susah Terbakar) Sangat banyak Banyak Kurang Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga Sangat kurang Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul.

Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. Bagi pecahan pertama. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. Pecahan ini adalah yang paling likat. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. hampir tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Apabila pecahan 2 dibakar. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Namun begitu. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. 6 .dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Pecahan juga mempunyai hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu.

Semakin tinggi takat didih pecahan. 7 . Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. semakin likat pecahan tersebut.Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. semakin gelap warna pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan.

jingga. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. daripada tiada warna. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Oleh itu. Semakin tinggi takat didih pecahan. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. 2. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. Jika saiz molekul besar. semakin likat pecahan tersebut. maka. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. semakin likat pecahan tersebut. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. kekuningan. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan.Soalan: 1. semakin gelap warna pecahan yang terhasil. coklat cair dan warna coklat gelap. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. 8 . warna pecahan petroleum menjadi gelap.

semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Ramalkan warna. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 9 . lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. Pecahan X adalah hexane.. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. Hal ini kerana. Pecahan X ialah C6H14. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. 3. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. 4.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. Ia berwarna kekuningan cair .

Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. sulfur dioksida dan zarah-zarah. karbon dioksida. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum. 83%. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan.6. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. 7. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. 10 .

2011.wcdd/eksperimen. from edu.my/hc001. (2011.html 11 .sabah. (n. Pengertian Biodiesel. Februari).wcdd/gas_asli.com/2008/02/pengertianbiodiesel.wikipedia. Retrieved Julai 7. Jun 3).htm Hortono. Retrieved Juali 7.sabah.my/hc001. (2008.org: http://en.d. B.blogspot. Retrieved Julai 7. from wikipedia.my: http://www.). 2011. 2011. (n.my: http://www.edu.d.org/wiki/Fractional_distillation Gas Asli.htm Hidrokorbon. from blogspot.edu.com: http://pematangpanggang. from edu. 2011.). Retrieved Julai 7. M.Bibliografi : Fractional Distillation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful