EKSPERIMEN 1 : BAHAN API

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

1

Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. 2 . Setiap komponen mengewap dalam suhu berbeza. Metana terhasil di tingkat teratas. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). semakin cerah warnanya.Minyak mentah diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. Hasil seperti petrol. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. semakin kurang likat pecahan itu. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol.

tripod. 4. piring penyejat. thermometer (-10 – 36 oC). serpihan porselin. Prosedur : A: Penyulingan berperingkat petroleum. 1. 120-160OC. Petroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. kertas turas. kondenser Liebig. Bahan/ Radas : Petroleum. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahan-lahan. kaki retort. kelalang penyulingan. 2.Tujuan : Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum. dan penunu Bunsen. 3 . Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. kelalang kon. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. 3. dan 160– 200oC. kasa dawai. tuku kaki tiga.

4. 6. 5. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. 8. Langkah berjaga-jaga: 1.B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. 8. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 6. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 5. 3. 7. 4 . Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. 2. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 7. Pemerhatian dicatatkan. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon.

semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. Daripada keputusan eksperimen . Semakin tinggi takat didih pecahan itu.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. warna pecahan. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri mengikut suhu takat didih. terdapat empat pecahan petroleum.Hasil Pemerhatian : Kebolehbakaran Pecahan Julat suhu (0C) 1 ( Petrol ) 30-80 Kekuningan cair Cair Biru ( Amat Mudah Terbakar ) 2 (Nafta) 80-120 Kekuningan Sedikit Likat Jingga ( Mudah Terbakar) 3 (Kerosin) 120-160 Kekuningan hijau Pekat Merah cair ( Susah Terbakar ) 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tua -Perang Sangat Pekat Merah pekat ( Amat Susah Terbakar) Sangat banyak Banyak Kurang Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga Sangat kurang Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. kelikatan. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar 5 . warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil setelah dibakar. Semasa eksperimen.

Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. 6 . Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. hampir tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Namun begitu. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan juga mempunyai hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Bagi pecahan pertama. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. Apabila pecahan 2 dibakar. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Pecahan ini adalah yang paling likat. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah.dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu.

7 . semakin likat pecahan tersebut. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. semakin gelap warna pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan.Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu.

b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin likat pecahan tersebut. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. warna pecahan petroleum menjadi gelap. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. semakin likat pecahan tersebut. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah.Soalan: 1. daripada tiada warna. 8 . kekuningan. jingga. Oleh itu. Jika saiz molekul besar. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. maka. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. 2. coklat cair dan warna coklat gelap. semakin gelap warna pecahan yang terhasil.

Hal ini kerana.. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. 3. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. Ia berwarna kekuningan cair . Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. Ramalkan warna. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Pecahan X adalah hexane. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 9 . semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Pecahan X ialah C6H14. 4. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak.

7. 83%. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. 10 .Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. karbon dioksida. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. sulfur dioksida dan zarah-zarah.6. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida.

Retrieved Juali 7. (2008.). Retrieved Julai 7. from edu. Jun 3).edu.wcdd/eksperimen.Bibliografi : Fractional Distillation. 2011.wikipedia.com: http://pematangpanggang. Retrieved Julai 7.edu. B.wcdd/gas_asli. 2011.htm Hortono. (2011. Retrieved Julai 7. Pengertian Biodiesel.).sabah. from edu.my: http://www. Februari).sabah.org: http://en. 2011.my/hc001.blogspot.com/2008/02/pengertianbiodiesel. from wikipedia.d. (n.my/hc001.htm Hidrokorbon.my: http://www. from blogspot.org/wiki/Fractional_distillation Gas Asli.html 11 . 2011. (n.d. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful