PENDAHULUAN PENGENALAN KEPADA LITERASI BAHASA Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan).

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah. TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi. TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

~1~

KONSONAN BERGANDING KKV Contoh: NGA NGI NGU NGO NGE NYA NYI NYU NYO NYE ~2~ . Dan satu Kes / masalah Literasi bahasa yang dikenalpasti adalah : 1. Konstruk 12 : Keupayaan membaca. bahasa daerah dan bahasa kebangsaan.Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Kategori bahasa dalam masyarakat boleh dibahagikan kepada beberapa jienis seperti bahasa suku kaum. Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Diftong dan vokal berganding KVVK Contoh: BUAH KUAH KUIH 2. Bahasa boleh digunakan sama ada secara lisan dan tulisan. Ini bertepatan dengan slogan ' Bahasa Jiwa Bangsa' Pada 24 Februari yang lalu saya telah berbincang dengan Pn Suriyati Ismail mengenai masalah yang sering dihadapi oleh beliau semasa mengajar muridmurid pemulihan . memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. LITERASI BAHASA DAN KES PEMULIHAN DI SEKOLAH SAYA Bahasa ialah medium komunikasi antara manusia. Bahasa dilafazkan melalui simbol yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Bahasa merupakan identiti sesuatu masyarakat.

i] kerana [gu.i] adalah kata dasar 'gula' yang menerima pengimbuhan akhiran [-i].la. dan sebagainya. Cara penyebutannya kelihatan seperti terasing dan agak janggal.bo. [e].ut] tetapi kedengaran seperti adanya penambahan /w/ dalam sebutan tersebut menjadi [la. Vokal [e] terdiri daripada e taling dan e pepet. dan salah jika dieja sebagai 'lawut'.boi] bukan disebut [am.wut]. Vokal bergading boleh ditemui dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu seperti perkataan 'taat'. perkataan 'laut' tidak akan disebut sebagai [la. [au] dan [ai]. ~3~ . seperti perkataan 'amboi' disebut [am. [i]. Ini turut menjelaskan bahawa perkataan tersebut mempunyai dua suku kata bukan satu suku kata.lai] menggunakan diftong [oi] manakala [gu. Sebagai contoh. 'buat'. Perlu diingat bahawa perkataan 'gulai' yang disebut [gu. seperti perkataan 'kuih' mungkin dieja sebagai 'kuwih' disebut [ku. 'muat'.lai] tidak sama dengan [gu. 'saat'.i]. Diftong dalam bahasa Melayu terdiri daripada [oi].Vokal berganding dan Diftong Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada [a]. Tetapi perlu diingat bahawa cara mengejanya tetap 'laut'. Diftong pula kelihatan hampir sama dengan vokal berganding namun vokal tersebut dibunyikan serentak. Masalah akan timbul dalam kalangan pelajar yang kurang membaca atau kurang terdedah dengan perkataan yang mengandungi vokal berganding ini. 'sains'. 'kain'. [e]. [o] dan [u].la. kerana mereka akan menambah huruf tertentu kerana terpengaruh dengan sebutan daripada penutur jati.wih]. namun lidah Melayu memudahkannya dengan sekali sebut tetapi seperti terdapat huruf tertentu ditambah di antara gandingan vokal tersebut.

Ini membuatkan guru terpaksa memikirkan suatu aktiviti yang boleh menarik semula minatmurid untuk belajar. Bahan-bahan yang digunakan.2. Kotak kertas. 3. 1.’. Bahan “Powerpoint ~4~ .Penekanan yang lebih kepada suku kata yang dinyatakan tadi perlu kerana perkataanseperti ini juga yang menyebabkan mereka sering gagal di dalam ujian pelepasan untuk ke kelas perdana semula.’.4.’. Tindakan Yang Dijalankan Bagi mengatasi masalah ini sebanyak tiga aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang.Aktiviti eja dan sebut berdasarkan gambar dengan tayangan slaid ‘Power Point’. Setiap kali murid menduduki Ujian Standard Pelepasan mereka seringkali tidak dapat menjawab soalan-soalan yang melibatkan perkataan atau suku kata yangmempunyai ‘digraf’.Murid akan menyebut ‘gaga’ bagi perkataan ‘nganga’ dan ‘yayi’ bagi perkataan‘nyanyi’.KONSONAN BERGANDING REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku..Aktiviti bertulis dengan menjawab lembaran kerja berkaitan apa yang dipelajari... Murid juga gagal untuk membaca ayat dan petikan jika perkataan didalam ayat terdapat perkataan yang mempunyai konsonan bergabung (digraf).Antara perkataanperkataan yang sukar dibaca oleh murid ialah perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (digraf) iaitu perkataan yang bersuku kata “ng.. ‘ny. 3. murid akan menunjukkan sikap acuh tidak acuh apabila mereka sukar untuk mengeja dan menyebut sesuatu perkataan. 1... dan ‘sy.. Kad huruf..Aktiviti “Cantum dan Sebut” menggunakan kad-kad huruf 2.‘kh. Papan panel. b.’.

Mereka hanya melihat kelemahan diri mereka dan tidak mahu berusaha untuk menguasai pelajaran seperti murid. Akhir sekali maka saya telah dapat mencari satu idea untuk membuat bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid. Mereka ini kerap memonteng kerana alasan ibu bapa tidak cukup duit untuk menghantar mereka ke sekolah. Suriyati Ismail . Ia tidak berat dan hanya sangkutkan pada mana – mana paku yang ada di dalam kelas untuk menggantungkannya. murid –murid yang lemah ini tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk lebih berjaya. Selain itu juga. Guru yang menggunakan nya boleh menggunakannya berulang kali kerana ia mudah di bawa dan senang digunakan. Melalui perbincangan saya dengan Guru Pemulihan saya Pn.MASALAH YANG DI KENAL PASTI MENERUSI WAWANCARA BERSAMA GURU PEMULIHAN SEKOLAH . lantas ada diantara murid ini tidak dapat ke sekolah seperti murid. Saya menggunakan bahan yang mudah diperolehi seperti kotak dan kertas bunga untuk membalutnya supaya lebih menarik. beliau sangat hampa kerana tiada mendapat sokongan yang baik dari mereka. Guru-guru seharusnya menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. beliau menyatakan masalah yang sering di hadapi oleh nya ialah muridmurid yang tiada sokongan dari ibubapa. Kajian tindakan perlu dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di ~5~ .murid di aliran biasa. Kadangkadang beliau terpaksa pulang lewat bagi membuat kelas tambahan bagi murid – murid lemah terutama mereka yang berada di tahun 4 dan 5. Setiap kali beliau meminta ibubapa datang untuk berbincang dan mencari jalan keluar dari masalah . susah di bawa ke manamana dan tidak memfokus kepada proses pemulihan. Kebanyakan bahan bantu mengajar yang ada dipasaran adalah berbentuk besar. beliau juga menyatakan murid – murid yang lemah ini mempunyai faktor lain iaitu faktor kemiskinan. Selain dari faktor tiada sokongan dari ibubapa.murid lemah ini.murid lain.

guru-guru perlulah mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-muridnya itu. walaupun beberapa kali sehinggalah bertemu dengan cara atau kaedah yang berkesan. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Jika jawapannya negatif. Guru-guru boleh berbincang dengan rakan-rakan sejawatan untuk mencari cara dan teknik yang berkesan itu. guru harus mengubah teknik tersebut. sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka. Perkara yang lebih penting ialah semangat guru itu untuk mencari cara atau teknik yang berkesan perlulah diberikan pujian dan mereka tidak seharusnya mudah berputus asa jika gagal buat kali pertama. Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini. ~6~ . Sudah tentu guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya Oleh hal yang demikian.Guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. maka guru bolehlah mencuba cara atau teknik yang lain. Sekurang-kurangnya guru perlu memikirkan cara atau teknik untuk membantu murid-muridnya dalam mata pelajaran yang diajarnya itu.dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah. Sekiranya cara atau teknik yang digunakan itu kurang berkesan untuk mengatasi kelemahan muridnya itu. Guru perlu mencuba pelbagai cara atau teknik.

guru juga boleh mengedarkan soal selidik yang ringkas ataupun murid-murid menulis sebarang komen tentang cara guru mengajar murid. ~7~ . guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB). sudah tentu kaedah pengajaran mesti menarik perhatian mereka. Dengan menggunakan kaedah tersebut.Guru juga perlu mendapatkan komen atau pandangan murid tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka terhadap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Untuk menarik perhatian murid. Tambahan pula murid-murid yang lemah ini lebih berminat terhadap pengajaran guru jika mereka dilibatkan sama dengan aktiviti yang disukai oleh mereka. Oleh yang demikian sudah tentulah memerlukan BBB yang digunakan untuk menarik perhatian murid selain faktor guru yang mesra dan tidak terlalu serius semasa pengajaran dan pembelajaran. Selain secara lisan. Guru-guru seharusnya peka dengan tuntutan Kementerian Pelajaran yang mahu kaedah pengajaran guru mestilah berpusatkan pelajar dan tidak berpusatkan guru. Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on" dan perkara ini tidak membosankan mereka.Teknik Pengajaran yang Berkesan.

Oleh hal yang demikian. guru-guru perlulah bersemangat dan bermotivasi tinggi semasa berada di dalam kelas untuk menggalakkan murid-murid bersemangat dan bermotivasi semasa belajar. Dengan perkataan lain. Jangan lupa bahawa kerja itu juga sebagai ibadah dengan syarat kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. guru-guru mesti memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid dan sanggup membuat kerja lebih demi membantu murid. gemilang dan terbilang mengikut kemampuan masing-masing.PENUTUP Kesimpulannya. Selain itu elakkan sikap mengajar murid cuma setakat menjalankan tugas semata-mata. anggaplah masalah yang dihadapi di dalam kelas itu sebagai cabaran dan peluang untuk memberikan sumbangan dan bukannya masalah atau halangan. sama seperti berjuang di medan jihad. Diharapkan usaha kita diberkati dan mendapat hasil seperti yang diharapkan iaitu untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Di samping itu. Perlu diingat bahawa mendidik murid juga merupakan satu perjuangan. ~8~ . guru-guru yang mengajar murid-murid yang lemah memang berhadapan dengan cabaran yang hebat.

Malah saya rasa cukup gembira dan tertunggu. Terima kasih.tunggu tutorial ini.tinggi terima kasih di atas tunjuk ajar yang di berikan oleh Tuan Haji Mansor yang tidak mengenal erti penat dan lelah mengajar kami selama ini. Tanpa mereka saya tidak mampu untuk segagah ini hingga saat ini. Tidak lupa juga buat kawan-kawan yang telah memberi semangat dan galakan bagi saya selama ini.Penghargaan Di sini saya ingin mengucapkan setinggi.Sekian . Yang Benar ----------------------(Seri Banun Binti A.kurangnya . saya tidak belajar mengenainya. Dan sekarang saya merasa bertuah kerana diberi peluang oleh Allah Taala mengetahui dengan lebih dekat dan mendalam lagi mengenai ilmu ini . Penyampaian yang di lakukan oleh Tuan sangat menarik dan begitu terperinci serta mudah difahami. Walaupun saya bukanlah pandai sangat dalam subjek ini namun dengan adanya pendedahan ini sekurang. Ketika saya mengambil sijil KPLD pada tahun 1999 dulu . Bagi saya sebenarnya ilmu lah yang paling penting dan saya ikhlas mempelajarinya. . juga untuk Guru pemulihan sekoah saya Puan Suriyati Ismail yang membantu mencari bahan dan idea bagi menyiapkan bahan bantu mengajar yang cantik dan menarik ini. namun pada hari ini pun saya berasa sangat bertuah kerana dapat mempelajarinya. Rahman) 72071011522 ~9~ . ilmu saya telah bertambah berbanding orang lain yang tidak menyambung pelajaran mereka .

2012 WAJ 3104 Memahami kehendak soalan tugasan dan berbincang bersama rakan sekelas. Rahman (g611ttpimc5220) PPG PIMC SEM. 3. 2. Rahman 4.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS PENDEK NAMA PELAJAR SERI BANUN BINTI A. Seri Banun Binti A.2012 Mencari maklumat dari perpustakaan dan internet Menganalisis dan mencetak bahan – bahan yang diperolehi.3. DUA (AMBILAN JUN 2011) WAJ 3104 (LITERASI BAHASA MELAYU) HJ. Che Kerma ~ 10 ~ .3. Mansor b. Catat bibliografi 5. 2012 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah subjek 3. CHE KERMA CATATAN Tugasan yang telah siap mesti dihantar pada 10 Mac 2012 Memulakan langkah awal mencari dan memahami tajuk Rosnani Nordin TANDATANGAN Hj. MANSOR B. RAHMAN 720710115220 KUMPULAN/ UNIT MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH 18.2012 Mencari dan berbincang Mengumpul bahan Memahami topik Seri Banun Binti A.

Suriyati Ismail 6. Tuan Haji Mansor Che Kerma Seri Banun A.2012 Menghantar tugasan yang telah siap .3.3.masalah di kelas pemulihan sekolah dan merancang strategi melaksanakan untuk membuat bahan bantu mengajar Seri Banun Binti A.2012 Berbincang bersama rakan rakan Menyusun maklumat Menghubungkait maklumat Membuat huraian Hingga semua 10. siap. Rahman Pn. Rahman Rosnani Nordin ~ 11 ~ .

. Oleh itu guru-guru perlu mendampingi murid-murid dan bimbinglah mereka kerana mereka sebenarnya memerlukan bimbingan. minta mereka melukis perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu di dalam kelas. Hal ini demikian kerana. Oleh itu guru-guru perlu menghormati murid-muridnya dan insyaallah. Hal ini demikian kerana murid-murid tidak suka akan guru-guru yang bersikap sedemikian. Sekiranya ada murid yang pandai melukis. Selain itu cari perkara disukai oleh mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Biasanya murid-murid yang selalunya biadap terhadap guru juga akan tunduk kepada guru yang menghormati mereka dan meningkatkan harga diri mereka. Guru-guru hendaklah selalu memberikan pujian dan kata-kata semangat terhadap murid sebagai dorongan untuk mereka belajar dan lulus dalam peperiksaan. murid-murid juga akan hormat kepada guru. guru perlulah bersikap tegas terhadap murid tetapi bukannya garang. muridmurid perlu diberikan penerangan tentang sebab-sebab guru perlu bertindak dengan tegas semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. ~ 12 ~ . Selalu ingatkan mereka agar berfikir secara positif dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lulus dalam peperiksaan tetapi mestilah diikuti dengan usaha gigih dan berterusan tanpa mengenal putus asa.SEKAPUR SIREH Pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga sering mengaitkan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. Perkara ini sudah menjadi lumrah iaitu murid-murid ini juga manusia biasa dan perlu dihormati untuk meningkatkan harga diri mereka.Guru-guru perlulah memberikan harapan dan sokongan moral kepada pelajar untuk berjaya atau lulus dalam peperiksaan.Dalam mengendalikan kelas yang lemah dan bermasalah ini. Selain itu guru juga tidak seharusnya bersikap prejudis dan pilih kasih semasa mengajar murid di dalam kelas.

dbp. 1. http://www. 1986.teori Pembelajaran.my/Search.com.gov.edu.my/?p=327#comment-12 3. Teori.net/2012/03/02/kad-perkataan-vokalberganding-diftong/ 4. Penerbit Fajar Bakti Sdn.html ~ 13 ~ .edaya.my/lessonPlan/bm4. Amir Awang. http://prpm.blogspot. http://hjmsaad. http://portallinus.Rujukan 1. http://www.aspx?k=dilafazkan&d=10 2.pdf 5. Bhd .ppdkualakangsar.com/2009/06/kaedah-pengajaran-muridsederhana-dan.remedialclass.

Sila lihat contoh di bawah : 3. Murid akan memberi jawapan iaitu : buah durian 5. Tunjukkan kad perkataan bagi : durian 6. 4. Kemudian. Lihat contoh di bawah : 7. Bimbing murid konsep eja perkataan ‘durian’ menggunakan kad suku yang dipecahkan kepada suku kata berwarna. minta murid eja sendiri perkataan mengikut suku kata. Tunjukkan salah satu gambar daripada kad imbasan dan minta murid sebutkan nama gambar.LAMPIRAN BAHAN BANTU MENGAJAR VOKAL BERGANDING 1. ~ 14 ~ . 2. Guru rangsang murid untuk menyebut nama gambar yang dilihat.

iaitu KUIH KUIH KAD PERKATAAN KU + IH ~ 15 ~ . tunjukkan kad perkataan (gabungan suku kata pertama dan kedua tadi). Tunjukkan kad imbasan bergambar yang lain dan ulang langkah di atas Ini adalah contoh kad perkataan vokal berganding . Jika sudah boleh. Rangsang murid untuk mengeja dan membatang perkataan ini secara kumpulan dan individu. Lihat contoh di bawah : 9.8. 10.