PENDAHULUAN PENGENALAN KEPADA LITERASI BAHASA Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan).

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah. TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi. TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

~1~

Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Dan satu Kes / masalah Literasi bahasa yang dikenalpasti adalah : 1. Ini bertepatan dengan slogan ' Bahasa Jiwa Bangsa' Pada 24 Februari yang lalu saya telah berbincang dengan Pn Suriyati Ismail mengenai masalah yang sering dihadapi oleh beliau semasa mengajar muridmurid pemulihan . Konstruk 12 : Keupayaan membaca. KONSONAN BERGANDING KKV Contoh: NGA NGI NGU NGO NGE NYA NYI NYU NYO NYE ~2~ . bahasa daerah dan bahasa kebangsaan. Bahasa boleh digunakan sama ada secara lisan dan tulisan. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Diftong dan vokal berganding KVVK Contoh: BUAH KUAH KUIH 2. LITERASI BAHASA DAN KES PEMULIHAN DI SEKOLAH SAYA Bahasa ialah medium komunikasi antara manusia. Bahasa merupakan identiti sesuatu masyarakat. Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Kategori bahasa dalam masyarakat boleh dibahagikan kepada beberapa jienis seperti bahasa suku kaum. Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Bahasa dilafazkan melalui simbol yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat.

wih].boi] bukan disebut [am. 'kain'. Vokal bergading boleh ditemui dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu seperti perkataan 'taat'.Vokal berganding dan Diftong Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada [a]. [e]. seperti perkataan 'amboi' disebut [am. Cara penyebutannya kelihatan seperti terasing dan agak janggal.lai] tidak sama dengan [gu. ~3~ . perkataan 'laut' tidak akan disebut sebagai [la. Ini turut menjelaskan bahawa perkataan tersebut mempunyai dua suku kata bukan satu suku kata. Tetapi perlu diingat bahawa cara mengejanya tetap 'laut'. kerana mereka akan menambah huruf tertentu kerana terpengaruh dengan sebutan daripada penutur jati. 'sains'.ut] tetapi kedengaran seperti adanya penambahan /w/ dalam sebutan tersebut menjadi [la. namun lidah Melayu memudahkannya dengan sekali sebut tetapi seperti terdapat huruf tertentu ditambah di antara gandingan vokal tersebut. dan salah jika dieja sebagai 'lawut'. Vokal [e] terdiri daripada e taling dan e pepet. 'muat'.i] adalah kata dasar 'gula' yang menerima pengimbuhan akhiran [-i]. [o] dan [u]. [i].i] kerana [gu. 'buat'. Diftong pula kelihatan hampir sama dengan vokal berganding namun vokal tersebut dibunyikan serentak. Perlu diingat bahawa perkataan 'gulai' yang disebut [gu. Sebagai contoh.bo. 'saat'. Masalah akan timbul dalam kalangan pelajar yang kurang membaca atau kurang terdedah dengan perkataan yang mengandungi vokal berganding ini.i].wut].la. [e]. seperti perkataan 'kuih' mungkin dieja sebagai 'kuwih' disebut [ku. [au] dan [ai]. Diftong dalam bahasa Melayu terdiri daripada [oi].la. dan sebagainya.lai] menggunakan diftong [oi] manakala [gu.

Ini membuatkan guru terpaksa memikirkan suatu aktiviti yang boleh menarik semula minatmurid untuk belajar. 3.2. Papan panel. Kad huruf. 3.KONSONAN BERGANDING REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku. Bahan-bahan yang digunakan. dan ‘sy. Bahan “Powerpoint ~4~ .Aktiviti bertulis dengan menjawab lembaran kerja berkaitan apa yang dipelajari. Tindakan Yang Dijalankan Bagi mengatasi masalah ini sebanyak tiga aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang.Aktiviti “Cantum dan Sebut” menggunakan kad-kad huruf 2.’..’..Murid akan menyebut ‘gaga’ bagi perkataan ‘nganga’ dan ‘yayi’ bagi perkataan‘nyanyi’.4..’. Murid juga gagal untuk membaca ayat dan petikan jika perkataan didalam ayat terdapat perkataan yang mempunyai konsonan bergabung (digraf)..’. Kotak kertas...‘kh. 1. ‘ny.. murid akan menunjukkan sikap acuh tidak acuh apabila mereka sukar untuk mengeja dan menyebut sesuatu perkataan. 1.Antara perkataanperkataan yang sukar dibaca oleh murid ialah perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (digraf) iaitu perkataan yang bersuku kata “ng..Penekanan yang lebih kepada suku kata yang dinyatakan tadi perlu kerana perkataanseperti ini juga yang menyebabkan mereka sering gagal di dalam ujian pelepasan untuk ke kelas perdana semula. Setiap kali murid menduduki Ujian Standard Pelepasan mereka seringkali tidak dapat menjawab soalan-soalan yang melibatkan perkataan atau suku kata yangmempunyai ‘digraf’.Aktiviti eja dan sebut berdasarkan gambar dengan tayangan slaid ‘Power Point’. b.

susah di bawa ke manamana dan tidak memfokus kepada proses pemulihan. Selain dari faktor tiada sokongan dari ibubapa. Kebanyakan bahan bantu mengajar yang ada dipasaran adalah berbentuk besar. Guru yang menggunakan nya boleh menggunakannya berulang kali kerana ia mudah di bawa dan senang digunakan. beliau sangat hampa kerana tiada mendapat sokongan yang baik dari mereka.murid lemah ini. Kajian tindakan perlu dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di ~5~ . Saya menggunakan bahan yang mudah diperolehi seperti kotak dan kertas bunga untuk membalutnya supaya lebih menarik. murid –murid yang lemah ini tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk lebih berjaya.murid lain. beliau menyatakan masalah yang sering di hadapi oleh nya ialah muridmurid yang tiada sokongan dari ibubapa. Setiap kali beliau meminta ibubapa datang untuk berbincang dan mencari jalan keluar dari masalah . Mereka hanya melihat kelemahan diri mereka dan tidak mahu berusaha untuk menguasai pelajaran seperti murid. beliau juga menyatakan murid – murid yang lemah ini mempunyai faktor lain iaitu faktor kemiskinan. Guru-guru seharusnya menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. Mereka ini kerap memonteng kerana alasan ibu bapa tidak cukup duit untuk menghantar mereka ke sekolah.murid di aliran biasa. Selain itu juga. Akhir sekali maka saya telah dapat mencari satu idea untuk membuat bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid. Melalui perbincangan saya dengan Guru Pemulihan saya Pn.MASALAH YANG DI KENAL PASTI MENERUSI WAWANCARA BERSAMA GURU PEMULIHAN SEKOLAH . Kadangkadang beliau terpaksa pulang lewat bagi membuat kelas tambahan bagi murid – murid lemah terutama mereka yang berada di tahun 4 dan 5. lantas ada diantara murid ini tidak dapat ke sekolah seperti murid. Ia tidak berat dan hanya sangkutkan pada mana – mana paku yang ada di dalam kelas untuk menggantungkannya. Suriyati Ismail .

Guru perlu mencuba pelbagai cara atau teknik. Sekiranya cara atau teknik yang digunakan itu kurang berkesan untuk mengatasi kelemahan muridnya itu. Sekurang-kurangnya guru perlu memikirkan cara atau teknik untuk membantu murid-muridnya dalam mata pelajaran yang diajarnya itu. Perkara yang lebih penting ialah semangat guru itu untuk mencari cara atau teknik yang berkesan perlulah diberikan pujian dan mereka tidak seharusnya mudah berputus asa jika gagal buat kali pertama. Guru-guru boleh berbincang dengan rakan-rakan sejawatan untuk mencari cara dan teknik yang berkesan itu. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini. Jika jawapannya negatif. guru harus mengubah teknik tersebut. walaupun beberapa kali sehinggalah bertemu dengan cara atau kaedah yang berkesan. guru-guru perlulah mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-muridnya itu.dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah. Sudah tentu guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya Oleh hal yang demikian. maka guru bolehlah mencuba cara atau teknik yang lain.Guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka. ~6~ .

Tambahan pula murid-murid yang lemah ini lebih berminat terhadap pengajaran guru jika mereka dilibatkan sama dengan aktiviti yang disukai oleh mereka. Selain secara lisan. guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB).Guru juga perlu mendapatkan komen atau pandangan murid tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka terhadap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. guru juga boleh mengedarkan soal selidik yang ringkas ataupun murid-murid menulis sebarang komen tentang cara guru mengajar murid. sudah tentu kaedah pengajaran mesti menarik perhatian mereka. ~7~ . Guru-guru seharusnya peka dengan tuntutan Kementerian Pelajaran yang mahu kaedah pengajaran guru mestilah berpusatkan pelajar dan tidak berpusatkan guru. Untuk menarik perhatian murid. Dengan menggunakan kaedah tersebut.Teknik Pengajaran yang Berkesan. Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on" dan perkara ini tidak membosankan mereka. Oleh yang demikian sudah tentulah memerlukan BBB yang digunakan untuk menarik perhatian murid selain faktor guru yang mesra dan tidak terlalu serius semasa pengajaran dan pembelajaran.

Dengan perkataan lain. sama seperti berjuang di medan jihad. gemilang dan terbilang mengikut kemampuan masing-masing. Di samping itu. guru-guru perlulah bersemangat dan bermotivasi tinggi semasa berada di dalam kelas untuk menggalakkan murid-murid bersemangat dan bermotivasi semasa belajar. Selain itu elakkan sikap mengajar murid cuma setakat menjalankan tugas semata-mata. Oleh hal yang demikian. guru-guru mesti memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid dan sanggup membuat kerja lebih demi membantu murid. ~8~ . guru-guru yang mengajar murid-murid yang lemah memang berhadapan dengan cabaran yang hebat. Perlu diingat bahawa mendidik murid juga merupakan satu perjuangan. Diharapkan usaha kita diberkati dan mendapat hasil seperti yang diharapkan iaitu untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.PENUTUP Kesimpulannya. anggaplah masalah yang dihadapi di dalam kelas itu sebagai cabaran dan peluang untuk memberikan sumbangan dan bukannya masalah atau halangan. Jangan lupa bahawa kerja itu juga sebagai ibadah dengan syarat kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.

Sekian . namun pada hari ini pun saya berasa sangat bertuah kerana dapat mempelajarinya. Yang Benar ----------------------(Seri Banun Binti A. Tidak lupa juga buat kawan-kawan yang telah memberi semangat dan galakan bagi saya selama ini. Penyampaian yang di lakukan oleh Tuan sangat menarik dan begitu terperinci serta mudah difahami. saya tidak belajar mengenainya. Tanpa mereka saya tidak mampu untuk segagah ini hingga saat ini.tunggu tutorial ini. Ketika saya mengambil sijil KPLD pada tahun 1999 dulu . . Dan sekarang saya merasa bertuah kerana diberi peluang oleh Allah Taala mengetahui dengan lebih dekat dan mendalam lagi mengenai ilmu ini . Malah saya rasa cukup gembira dan tertunggu.tinggi terima kasih di atas tunjuk ajar yang di berikan oleh Tuan Haji Mansor yang tidak mengenal erti penat dan lelah mengajar kami selama ini. Rahman) 72071011522 ~9~ . ilmu saya telah bertambah berbanding orang lain yang tidak menyambung pelajaran mereka . juga untuk Guru pemulihan sekoah saya Puan Suriyati Ismail yang membantu mencari bahan dan idea bagi menyiapkan bahan bantu mengajar yang cantik dan menarik ini.kurangnya .Penghargaan Di sini saya ingin mengucapkan setinggi. Terima kasih. Bagi saya sebenarnya ilmu lah yang paling penting dan saya ikhlas mempelajarinya. Walaupun saya bukanlah pandai sangat dalam subjek ini namun dengan adanya pendedahan ini sekurang.

2012 WAJ 3104 Memahami kehendak soalan tugasan dan berbincang bersama rakan sekelas. Seri Banun Binti A.2012 Mencari maklumat dari perpustakaan dan internet Menganalisis dan mencetak bahan – bahan yang diperolehi. Rahman 4. Mansor b. 3. Rahman (g611ttpimc5220) PPG PIMC SEM.2012 Mencari dan berbincang Mengumpul bahan Memahami topik Seri Banun Binti A.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS PENDEK NAMA PELAJAR SERI BANUN BINTI A. 2012 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah subjek 3. CHE KERMA CATATAN Tugasan yang telah siap mesti dihantar pada 10 Mac 2012 Memulakan langkah awal mencari dan memahami tajuk Rosnani Nordin TANDATANGAN Hj. RAHMAN 720710115220 KUMPULAN/ UNIT MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH 18.3. Che Kerma ~ 10 ~ . Catat bibliografi 5. 2. MANSOR B. DUA (AMBILAN JUN 2011) WAJ 3104 (LITERASI BAHASA MELAYU) HJ.3.

Rahman Pn.2012 Berbincang bersama rakan rakan Menyusun maklumat Menghubungkait maklumat Membuat huraian Hingga semua 10. Tuan Haji Mansor Che Kerma Seri Banun A.2012 Menghantar tugasan yang telah siap .3.masalah di kelas pemulihan sekolah dan merancang strategi melaksanakan untuk membuat bahan bantu mengajar Seri Banun Binti A.3. Suriyati Ismail 6. siap. Rahman Rosnani Nordin ~ 11 ~ .

~ 12 ~ . Selain itu cari perkara disukai oleh mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. muridmurid perlu diberikan penerangan tentang sebab-sebab guru perlu bertindak dengan tegas semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.Dalam mengendalikan kelas yang lemah dan bermasalah ini.. Oleh itu guru-guru perlu menghormati murid-muridnya dan insyaallah. Selain itu guru juga tidak seharusnya bersikap prejudis dan pilih kasih semasa mengajar murid di dalam kelas. Hal ini demikian kerana.Guru-guru perlulah memberikan harapan dan sokongan moral kepada pelajar untuk berjaya atau lulus dalam peperiksaan. Biasanya murid-murid yang selalunya biadap terhadap guru juga akan tunduk kepada guru yang menghormati mereka dan meningkatkan harga diri mereka.SEKAPUR SIREH Pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga sering mengaitkan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. Selalu ingatkan mereka agar berfikir secara positif dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lulus dalam peperiksaan tetapi mestilah diikuti dengan usaha gigih dan berterusan tanpa mengenal putus asa. Hal ini demikian kerana murid-murid tidak suka akan guru-guru yang bersikap sedemikian. murid-murid juga akan hormat kepada guru. Oleh itu guru-guru perlu mendampingi murid-murid dan bimbinglah mereka kerana mereka sebenarnya memerlukan bimbingan. Perkara ini sudah menjadi lumrah iaitu murid-murid ini juga manusia biasa dan perlu dihormati untuk meningkatkan harga diri mereka. Guru-guru hendaklah selalu memberikan pujian dan kata-kata semangat terhadap murid sebagai dorongan untuk mereka belajar dan lulus dalam peperiksaan. guru perlulah bersikap tegas terhadap murid tetapi bukannya garang. minta mereka melukis perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu di dalam kelas. Sekiranya ada murid yang pandai melukis.

Amir Awang. http://www. 1986.Rujukan 1. Teori.edaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. http://www.com. http://prpm.my/Search.pdf 5. http://portallinus.html ~ 13 ~ .com/2009/06/kaedah-pengajaran-muridsederhana-dan. http://hjmsaad.blogspot.teori Pembelajaran.edu.my/lessonPlan/bm4.net/2012/03/02/kad-perkataan-vokalberganding-diftong/ 4.my/?p=327#comment-12 3.aspx?k=dilafazkan&d=10 2.ppdkualakangsar. 1. Bhd .gov.dbp.remedialclass.

LAMPIRAN BAHAN BANTU MENGAJAR VOKAL BERGANDING 1. minta murid eja sendiri perkataan mengikut suku kata. ~ 14 ~ . Guru rangsang murid untuk menyebut nama gambar yang dilihat. Tunjukkan salah satu gambar daripada kad imbasan dan minta murid sebutkan nama gambar. Murid akan memberi jawapan iaitu : buah durian 5. 2. Tunjukkan kad perkataan bagi : durian 6. 4. Sila lihat contoh di bawah : 3. Kemudian. Bimbing murid konsep eja perkataan ‘durian’ menggunakan kad suku yang dipecahkan kepada suku kata berwarna. Lihat contoh di bawah : 7.

8. Tunjukkan kad imbasan bergambar yang lain dan ulang langkah di atas Ini adalah contoh kad perkataan vokal berganding . iaitu KUIH KUIH KAD PERKATAAN KU + IH ~ 15 ~ . 10. Lihat contoh di bawah : 9. Rangsang murid untuk mengeja dan membatang perkataan ini secara kumpulan dan individu. Jika sudah boleh. tunjukkan kad perkataan (gabungan suku kata pertama dan kedua tadi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful