P. 1
Kes

Kes

|Views: 36|Likes:
Published by Banun Haji ARahman

More info:

Published by: Banun Haji ARahman on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN PENGENALAN KEPADA LITERASI BAHASA Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan).

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah. TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi. TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

~1~

Kategori bahasa dalam masyarakat boleh dibahagikan kepada beberapa jienis seperti bahasa suku kaum. Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. bahasa daerah dan bahasa kebangsaan. Bahasa dilafazkan melalui simbol yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Diftong dan vokal berganding KVVK Contoh: BUAH KUAH KUIH 2. Dan satu Kes / masalah Literasi bahasa yang dikenalpasti adalah : 1. KONSONAN BERGANDING KKV Contoh: NGA NGI NGU NGO NGE NYA NYI NYU NYO NYE ~2~ . Konstruk 12 : Keupayaan membaca. Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. LITERASI BAHASA DAN KES PEMULIHAN DI SEKOLAH SAYA Bahasa ialah medium komunikasi antara manusia. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Bahasa merupakan identiti sesuatu masyarakat. Bahasa boleh digunakan sama ada secara lisan dan tulisan. Ini bertepatan dengan slogan ' Bahasa Jiwa Bangsa' Pada 24 Februari yang lalu saya telah berbincang dengan Pn Suriyati Ismail mengenai masalah yang sering dihadapi oleh beliau semasa mengajar muridmurid pemulihan .

'muat'. [i]. Sebagai contoh. namun lidah Melayu memudahkannya dengan sekali sebut tetapi seperti terdapat huruf tertentu ditambah di antara gandingan vokal tersebut. 'sains'. 'buat'. Masalah akan timbul dalam kalangan pelajar yang kurang membaca atau kurang terdedah dengan perkataan yang mengandungi vokal berganding ini. 'saat'.lai] menggunakan diftong [oi] manakala [gu. Perlu diingat bahawa perkataan 'gulai' yang disebut [gu. Cara penyebutannya kelihatan seperti terasing dan agak janggal. kerana mereka akan menambah huruf tertentu kerana terpengaruh dengan sebutan daripada penutur jati.lai] tidak sama dengan [gu. [au] dan [ai]. Tetapi perlu diingat bahawa cara mengejanya tetap 'laut'.Vokal berganding dan Diftong Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada [a]. ~3~ . seperti perkataan 'kuih' mungkin dieja sebagai 'kuwih' disebut [ku.i]. perkataan 'laut' tidak akan disebut sebagai [la.i] adalah kata dasar 'gula' yang menerima pengimbuhan akhiran [-i]. dan salah jika dieja sebagai 'lawut'. [o] dan [u]. [e]. [e]. Vokal bergading boleh ditemui dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu seperti perkataan 'taat'.la.wih].ut] tetapi kedengaran seperti adanya penambahan /w/ dalam sebutan tersebut menjadi [la.bo. 'kain'. Diftong dalam bahasa Melayu terdiri daripada [oi]. Ini turut menjelaskan bahawa perkataan tersebut mempunyai dua suku kata bukan satu suku kata.i] kerana [gu. dan sebagainya.la. Diftong pula kelihatan hampir sama dengan vokal berganding namun vokal tersebut dibunyikan serentak. Vokal [e] terdiri daripada e taling dan e pepet.wut]. seperti perkataan 'amboi' disebut [am.boi] bukan disebut [am.

dan ‘sy. Kotak kertas. 1. ‘ny.Aktiviti eja dan sebut berdasarkan gambar dengan tayangan slaid ‘Power Point’.Penekanan yang lebih kepada suku kata yang dinyatakan tadi perlu kerana perkataanseperti ini juga yang menyebabkan mereka sering gagal di dalam ujian pelepasan untuk ke kelas perdana semula.. b.4.. Setiap kali murid menduduki Ujian Standard Pelepasan mereka seringkali tidak dapat menjawab soalan-soalan yang melibatkan perkataan atau suku kata yangmempunyai ‘digraf’..Ini membuatkan guru terpaksa memikirkan suatu aktiviti yang boleh menarik semula minatmurid untuk belajar. Murid juga gagal untuk membaca ayat dan petikan jika perkataan didalam ayat terdapat perkataan yang mempunyai konsonan bergabung (digraf). 1.’. 3. Papan panel..KONSONAN BERGANDING REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku..‘kh. Bahan-bahan yang digunakan.Aktiviti “Cantum dan Sebut” menggunakan kad-kad huruf 2.Murid akan menyebut ‘gaga’ bagi perkataan ‘nganga’ dan ‘yayi’ bagi perkataan‘nyanyi’.. Tindakan Yang Dijalankan Bagi mengatasi masalah ini sebanyak tiga aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang.’..Aktiviti bertulis dengan menjawab lembaran kerja berkaitan apa yang dipelajari..2. murid akan menunjukkan sikap acuh tidak acuh apabila mereka sukar untuk mengeja dan menyebut sesuatu perkataan. Bahan “Powerpoint ~4~ . Kad huruf.’.’.Antara perkataanperkataan yang sukar dibaca oleh murid ialah perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (digraf) iaitu perkataan yang bersuku kata “ng. 3.

Ia tidak berat dan hanya sangkutkan pada mana – mana paku yang ada di dalam kelas untuk menggantungkannya. Melalui perbincangan saya dengan Guru Pemulihan saya Pn. Mereka ini kerap memonteng kerana alasan ibu bapa tidak cukup duit untuk menghantar mereka ke sekolah. beliau menyatakan masalah yang sering di hadapi oleh nya ialah muridmurid yang tiada sokongan dari ibubapa. Akhir sekali maka saya telah dapat mencari satu idea untuk membuat bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid.MASALAH YANG DI KENAL PASTI MENERUSI WAWANCARA BERSAMA GURU PEMULIHAN SEKOLAH . murid –murid yang lemah ini tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk lebih berjaya. Setiap kali beliau meminta ibubapa datang untuk berbincang dan mencari jalan keluar dari masalah . lantas ada diantara murid ini tidak dapat ke sekolah seperti murid. beliau juga menyatakan murid – murid yang lemah ini mempunyai faktor lain iaitu faktor kemiskinan. Guru yang menggunakan nya boleh menggunakannya berulang kali kerana ia mudah di bawa dan senang digunakan. Kadangkadang beliau terpaksa pulang lewat bagi membuat kelas tambahan bagi murid – murid lemah terutama mereka yang berada di tahun 4 dan 5. susah di bawa ke manamana dan tidak memfokus kepada proses pemulihan. Selain itu juga.murid lain. Mereka hanya melihat kelemahan diri mereka dan tidak mahu berusaha untuk menguasai pelajaran seperti murid. Saya menggunakan bahan yang mudah diperolehi seperti kotak dan kertas bunga untuk membalutnya supaya lebih menarik.murid lemah ini.murid di aliran biasa. Selain dari faktor tiada sokongan dari ibubapa. Guru-guru seharusnya menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. beliau sangat hampa kerana tiada mendapat sokongan yang baik dari mereka. Suriyati Ismail . Kajian tindakan perlu dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di ~5~ . Kebanyakan bahan bantu mengajar yang ada dipasaran adalah berbentuk besar.

Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini. Guru perlu mencuba pelbagai cara atau teknik. Jika jawapannya negatif. guru harus mengubah teknik tersebut. Guru-guru boleh berbincang dengan rakan-rakan sejawatan untuk mencari cara dan teknik yang berkesan itu. Sekurang-kurangnya guru perlu memikirkan cara atau teknik untuk membantu murid-muridnya dalam mata pelajaran yang diajarnya itu.dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah. Sekiranya cara atau teknik yang digunakan itu kurang berkesan untuk mengatasi kelemahan muridnya itu. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. maka guru bolehlah mencuba cara atau teknik yang lain. Sudah tentu guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya Oleh hal yang demikian. walaupun beberapa kali sehinggalah bertemu dengan cara atau kaedah yang berkesan. sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka.Guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. Perkara yang lebih penting ialah semangat guru itu untuk mencari cara atau teknik yang berkesan perlulah diberikan pujian dan mereka tidak seharusnya mudah berputus asa jika gagal buat kali pertama. ~6~ . guru-guru perlulah mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-muridnya itu.

Guru-guru seharusnya peka dengan tuntutan Kementerian Pelajaran yang mahu kaedah pengajaran guru mestilah berpusatkan pelajar dan tidak berpusatkan guru. ~7~ . Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on" dan perkara ini tidak membosankan mereka. Untuk menarik perhatian murid. guru juga boleh mengedarkan soal selidik yang ringkas ataupun murid-murid menulis sebarang komen tentang cara guru mengajar murid.Guru juga perlu mendapatkan komen atau pandangan murid tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka terhadap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. sudah tentu kaedah pengajaran mesti menarik perhatian mereka. Oleh yang demikian sudah tentulah memerlukan BBB yang digunakan untuk menarik perhatian murid selain faktor guru yang mesra dan tidak terlalu serius semasa pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan kaedah tersebut. guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB). Selain secara lisan. Tambahan pula murid-murid yang lemah ini lebih berminat terhadap pengajaran guru jika mereka dilibatkan sama dengan aktiviti yang disukai oleh mereka.Teknik Pengajaran yang Berkesan.

sama seperti berjuang di medan jihad. ~8~ . Diharapkan usaha kita diberkati dan mendapat hasil seperti yang diharapkan iaitu untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Oleh hal yang demikian. guru-guru yang mengajar murid-murid yang lemah memang berhadapan dengan cabaran yang hebat. Perlu diingat bahawa mendidik murid juga merupakan satu perjuangan. Selain itu elakkan sikap mengajar murid cuma setakat menjalankan tugas semata-mata. Di samping itu. anggaplah masalah yang dihadapi di dalam kelas itu sebagai cabaran dan peluang untuk memberikan sumbangan dan bukannya masalah atau halangan. gemilang dan terbilang mengikut kemampuan masing-masing. guru-guru perlulah bersemangat dan bermotivasi tinggi semasa berada di dalam kelas untuk menggalakkan murid-murid bersemangat dan bermotivasi semasa belajar. Jangan lupa bahawa kerja itu juga sebagai ibadah dengan syarat kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dengan perkataan lain. guru-guru mesti memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid dan sanggup membuat kerja lebih demi membantu murid.PENUTUP Kesimpulannya.

namun pada hari ini pun saya berasa sangat bertuah kerana dapat mempelajarinya.tinggi terima kasih di atas tunjuk ajar yang di berikan oleh Tuan Haji Mansor yang tidak mengenal erti penat dan lelah mengajar kami selama ini. juga untuk Guru pemulihan sekoah saya Puan Suriyati Ismail yang membantu mencari bahan dan idea bagi menyiapkan bahan bantu mengajar yang cantik dan menarik ini.Sekian . Walaupun saya bukanlah pandai sangat dalam subjek ini namun dengan adanya pendedahan ini sekurang. Tanpa mereka saya tidak mampu untuk segagah ini hingga saat ini. Tidak lupa juga buat kawan-kawan yang telah memberi semangat dan galakan bagi saya selama ini. saya tidak belajar mengenainya.Penghargaan Di sini saya ingin mengucapkan setinggi. Bagi saya sebenarnya ilmu lah yang paling penting dan saya ikhlas mempelajarinya. Ketika saya mengambil sijil KPLD pada tahun 1999 dulu .kurangnya .tunggu tutorial ini. Yang Benar ----------------------(Seri Banun Binti A. Penyampaian yang di lakukan oleh Tuan sangat menarik dan begitu terperinci serta mudah difahami. Dan sekarang saya merasa bertuah kerana diberi peluang oleh Allah Taala mengetahui dengan lebih dekat dan mendalam lagi mengenai ilmu ini . ilmu saya telah bertambah berbanding orang lain yang tidak menyambung pelajaran mereka . . Malah saya rasa cukup gembira dan tertunggu. Terima kasih. Rahman) 72071011522 ~9~ .

2012 Mencari maklumat dari perpustakaan dan internet Menganalisis dan mencetak bahan – bahan yang diperolehi. 3. Rahman 4. Rahman (g611ttpimc5220) PPG PIMC SEM.2012 Mencari dan berbincang Mengumpul bahan Memahami topik Seri Banun Binti A. CHE KERMA CATATAN Tugasan yang telah siap mesti dihantar pada 10 Mac 2012 Memulakan langkah awal mencari dan memahami tajuk Rosnani Nordin TANDATANGAN Hj. Che Kerma ~ 10 ~ . DUA (AMBILAN JUN 2011) WAJ 3104 (LITERASI BAHASA MELAYU) HJ. 2. 2012 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah subjek 3. 2012 WAJ 3104 Memahami kehendak soalan tugasan dan berbincang bersama rakan sekelas. Seri Banun Binti A.3. Mansor b. Catat bibliografi 5.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS PENDEK NAMA PELAJAR SERI BANUN BINTI A. MANSOR B.3. RAHMAN 720710115220 KUMPULAN/ UNIT MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH 18.

masalah di kelas pemulihan sekolah dan merancang strategi melaksanakan untuk membuat bahan bantu mengajar Seri Banun Binti A.2012 Menghantar tugasan yang telah siap . Rahman Rosnani Nordin ~ 11 ~ .3.3. Suriyati Ismail 6. Tuan Haji Mansor Che Kerma Seri Banun A.2012 Berbincang bersama rakan rakan Menyusun maklumat Menghubungkait maklumat Membuat huraian Hingga semua 10. siap. Rahman Pn.

Oleh itu guru-guru perlu mendampingi murid-murid dan bimbinglah mereka kerana mereka sebenarnya memerlukan bimbingan. Hal ini demikian kerana.Dalam mengendalikan kelas yang lemah dan bermasalah ini.. guru perlulah bersikap tegas terhadap murid tetapi bukannya garang. Sekiranya ada murid yang pandai melukis. Perkara ini sudah menjadi lumrah iaitu murid-murid ini juga manusia biasa dan perlu dihormati untuk meningkatkan harga diri mereka. Selain itu cari perkara disukai oleh mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Selalu ingatkan mereka agar berfikir secara positif dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lulus dalam peperiksaan tetapi mestilah diikuti dengan usaha gigih dan berterusan tanpa mengenal putus asa. Guru-guru hendaklah selalu memberikan pujian dan kata-kata semangat terhadap murid sebagai dorongan untuk mereka belajar dan lulus dalam peperiksaan. muridmurid perlu diberikan penerangan tentang sebab-sebab guru perlu bertindak dengan tegas semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Oleh itu guru-guru perlu menghormati murid-muridnya dan insyaallah. minta mereka melukis perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu di dalam kelas.SEKAPUR SIREH Pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga sering mengaitkan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. Biasanya murid-murid yang selalunya biadap terhadap guru juga akan tunduk kepada guru yang menghormati mereka dan meningkatkan harga diri mereka. Selain itu guru juga tidak seharusnya bersikap prejudis dan pilih kasih semasa mengajar murid di dalam kelas. ~ 12 ~ . Hal ini demikian kerana murid-murid tidak suka akan guru-guru yang bersikap sedemikian.Guru-guru perlulah memberikan harapan dan sokongan moral kepada pelajar untuk berjaya atau lulus dalam peperiksaan. murid-murid juga akan hormat kepada guru.

Teori.ppdkualakangsar.remedialclass.Rujukan 1. 1.teori Pembelajaran.my/?p=327#comment-12 3. Bhd . http://www.dbp.com.my/lessonPlan/bm4.aspx?k=dilafazkan&d=10 2.edaya.pdf 5.net/2012/03/02/kad-perkataan-vokalberganding-diftong/ 4. http://hjmsaad.blogspot. http://portallinus.gov.com/2009/06/kaedah-pengajaran-muridsederhana-dan. Penerbit Fajar Bakti Sdn.edu. Amir Awang. 1986. http://prpm.html ~ 13 ~ . http://www.my/Search.

~ 14 ~ . Sila lihat contoh di bawah : 3.LAMPIRAN BAHAN BANTU MENGAJAR VOKAL BERGANDING 1. Bimbing murid konsep eja perkataan ‘durian’ menggunakan kad suku yang dipecahkan kepada suku kata berwarna. 2. Tunjukkan salah satu gambar daripada kad imbasan dan minta murid sebutkan nama gambar. Murid akan memberi jawapan iaitu : buah durian 5. Lihat contoh di bawah : 7. 4. Guru rangsang murid untuk menyebut nama gambar yang dilihat. minta murid eja sendiri perkataan mengikut suku kata. Kemudian. Tunjukkan kad perkataan bagi : durian 6.

Rangsang murid untuk mengeja dan membatang perkataan ini secara kumpulan dan individu.8. Tunjukkan kad imbasan bergambar yang lain dan ulang langkah di atas Ini adalah contoh kad perkataan vokal berganding . 10. iaitu KUIH KUIH KAD PERKATAAN KU + IH ~ 15 ~ . tunjukkan kad perkataan (gabungan suku kata pertama dan kedua tadi). Lihat contoh di bawah : 9. Jika sudah boleh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->