P. 1
Jpt+Tilawah+2012+j Qaf+2012 +Copy Esemen Nov

Jpt+Tilawah+2012+j Qaf+2012 +Copy Esemen Nov

|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: Muhamadsapudin Arahman on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . 3. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 4. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. OBJEKTIF PROJEK:1. . Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. 2. 2. 5. 3.

LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian . HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI.Pengalaman.Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek .Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Kandungan kritikal .Rujukan . . . 40  2.Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Format penulisan .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1.Bahasa . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring.Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. Kriteria penilaian penulisan:. sosial dan emosi 45 3.Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani. masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek . seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi . .

............. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan................. IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek.5 baris d.. .. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ................ Lampiran adalah wajib.... 3. Langkau 1. Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral...... Rujukan mengikut format APA e.......PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1.......... .. Saiz huruf 12 c.. Font Arial (saiz 12) b.. 2..... Format penulisan adalah seperti berikut:a......

Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan . luas dan bersesuaian .Sangat lancar.Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Ejaan betul .Penggunaan bahan bantu mengajar . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Menunjukkan komitmen yang tinggi .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Organisasi maklumat yang cemerlang .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Menarik.Sebutan bebas daripada loghat negeri .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Sebutan jelas dan betul . menyeluruh dan terkini .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan . penyampaian yang sangat lancar .

Menarik rekabentuk yang baik .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Ejaan betul .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik . berkeyakinan.Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Sangat lancar.Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Sebutan bebas daripada loghat negeri . penyampaian yang lancar .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Organisasi maklumat yang bak .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Liputan yang mencukupi. konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Menepati masa yang ditentukan . luas dan bersesuaian .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Sebutan jelas dan betul .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .

Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Organisasi maklumat yang memuaskan .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Tiadapercubaan untuk membuat .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Kurang menepati gaya serta .Kandungan tidak lengkap .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Struktur ayat banyak yang .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Sangat lancar.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Sebutan jelas dan betul .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Hanya beberapa rujukan yang releven .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur tidak lengkap dan tiada .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Ejaan betul .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad . penyampaian yang lancar .Menarik rekabentuk yang memuaskan .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . berkeyakinan.Penggunaan perbendaharaan kata terhad . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.MEMUASKAN (54-64%) .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Keseluruhannya kurang lancar . luas dan bersesuaian .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .

Persembahan yang kurang memuaskan .Perbincangan terhad.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Sebahagian besar sebiutan salah .Persembahan yang lemah . kurang kritis.Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis . tidak kritis.Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Kurang atau hampir tiada rujukan .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Aspek reka bentuk sangat lemah .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Seringkali penyampaian tidak difahami .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .hujah atau membincangkan penyelidikan .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Organisasi maklumat yang lemah .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Kandungan tidak lengkap .Keseluruhannya tidak lancar .Tiada elemen kemahiran teknikal .Perbincangan sangat terhad.Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Kurang menepati masa yang ditentukan .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .

.

Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA.Transformasi .Transformasi .Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan .Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan . 30-21 B. sesuai.Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan . Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran..Tranformasi .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi.

Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi . Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS.C. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing. Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->