P. 1
Jpt+Tilawah+2012+j Qaf+2012 +Copy Esemen Nov

Jpt+Tilawah+2012+j Qaf+2012 +Copy Esemen Nov

|Views: 61|Likes:

More info:

Published by: Muhamadsapudin Arahman on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. . Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . OBJEKTIF PROJEK:1. 3. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. 4. 2. 3. 5. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek.

.Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek .Pengalaman. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. Kriteria penilaian penulisan:.Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani. 40  2.SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1. .cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .Kandungan kritikal . . masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .Rujukan . LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian . sosial dan emosi 45 3.Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Bahasa .Format penulisan . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring. HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI.

...PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1. .. Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.......... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan..... 2.................. Rujukan mengikut format APA e........ Lampiran adalah wajib.......... Langkau 1......... Disediakan oleh: Disahkan oleh: ..... Font Arial (saiz 12) b.... 3. ...... Saiz huruf 12 c......5 baris d. IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek....... Format penulisan adalah seperti berikut:a.

Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik . menyeluruh dan terkini . penyampaian yang sangat lancar .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Sebutan jelas dan betul .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Organisasi maklumat yang cemerlang .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Ejaan betul .Sangat lancar.Penggunaan bahan bantu mengajar . luas dan bersesuaian . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .Menarik.Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .

Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain . berkeyakinan.Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . luas dan bersesuaian . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Liputan yang mencukupi.Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Sebutan bebas daripada loghat negeri .Sebutan jelas dan betul . penyampaian yang lancar .Menepati masa yang ditentukan .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Ejaan betul .Organisasi maklumat yang bak .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Menarik rekabentuk yang baik . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Sangat lancar.

Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Tiadapercubaan untuk membuat .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Ejaan betul .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Hanya beberapa rujukan yang releven .Kandungan tidak lengkap .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Kekurangan elemen kemahiran teknikal . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.MEMUASKAN (54-64%) .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Organisasi maklumat yang memuaskan .Keseluruhannya kurang lancar .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) . luas dan bersesuaian .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Struktur tidak lengkap dan tiada .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Sangat lancar.Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Struktur ayat banyak yang .Kurang menepati gaya serta .Sebutan jelas dan betul . penyampaian yang lancar .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik . berkeyakinan.Menarik rekabentuk yang memuaskan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.

Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Perbincangan terhad.Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Kurang menepati masa yang ditentukan . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .hujah atau membincangkan penyelidikan .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Seringkali penyampaian tidak difahami .Kurang atau hampir tiada rujukan .Persembahan yang lemah .Persembahan yang kurang memuaskan .Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Keseluruhannya tidak lancar .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Tiada elemen kemahiran teknikal .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Aspek reka bentuk sangat lemah .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Sebahagian besar sebiutan salah .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Kesalahan ejaan yang sangat ketara . kurang kritis.Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Organisasi maklumat yang lemah .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Kurang mencungkil pemikiran pembaca . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan . tidak kritis.Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Kandungan tidak lengkap .Perbincangan sangat terhad.Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .

.

Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan .Transformasi .Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. sesuai.Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber.Transformasi . lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA. 30-21 B.Tranformasi .. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .

C. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi . Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->