P. 1
HBPE2103 Pergerakan Artistik Dan Kreatif

HBPE2103 Pergerakan Artistik Dan Kreatif

|Views: 4,581|Likes:
Published by Fadhlin Schafieqah

More info:

Published by: Fadhlin Schafieqah on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBPE 2103 PERGERAKAN KREATIF DAN ARTISTIK

SEPTEMBER 2012 _______________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay.

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 09hb November 2012 hingga 11hb November 2012 atau Tutorial 4. Serahan selepas 11hb November 2012 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 09th November 2012 until 11th November 2012 or Tutorial 4. Submission after 11th November 2012 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

50 % : potongan 40% daripada Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan Assignments with 10 . / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. marks scored.  jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.50 % overlap with others: 40% deduction from the total Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan.30 % : potongan 20% daripada Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Jika plagiarisme dikesan.  jumlah markah yang diperoleh. . marks scored.30 % overlap with others: 20% deduction from the total Assignments with 31 . If plagiarism is detected.  • • • diberikan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.

anda dikehendaki menyediakan satu perancangan yang sistematik untuk mendapatkan peruntukan dan kelulusan pihak pengurusan sekolah anda bagi melaksanakan program latihan. Justeru. anda dikehendaki oleh Guru Besar untuk menyediakan satu pasukan gimrama untuk menyertai pertandingan tersebut. Sehubungan itu. koordinasi tubuh badan yang baik dan daya kreativiti mencipta pergerakan merupakan keperluan utama bagi seorang ahli gimrama. anda dikehendaki : i. Namun demikian. Sebagai guru Pendidikan Jasmani sekolah. untuk mempromosikan gimrama dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah. kelembutan. menyediakan pelan lantai bagi persembahan individu yang lengkap dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alatan untuk persembahan selama 3 minit. (20 markah) ii. menyediakan satu kertas kerja yang lengkap berkaitan dengan program latihan untuk pertandingan gimrama yang akan disertai. (20 markah) [Jumlah : 40 markah] . Tahap penguasaan kemahiran yang tinggi.SOALAN TUGASAN Gimrama merupakan salah satu disiplin sukan gimnastik yang melibatkan pergerakan atau senaman yang dilakukan atas lantai serentak dengan iringan muzik. Sehubungan itu. penyertaaan murid-murid dari sekolah-sekolah rendah peringkat daerah anda kurang memuaskan. Pejabat Pelajaran Daerah telah merancangkan satu pertandingan gimrama peringkat daerah yang akan berlangsung pada Januari 2013. tanpa atau dengan menggunakan peralatan.

MUKA SURAT TAMAT .

Isi kandungan mengikut format yang ditetapkan. tidak jelas dan tidak dapat difahami. jelas dan mudah difahami Maklumat sangat lengkap. mencukupi dan tepat. Maklumat kurang lengkap. yang ditetapkan. Maklumat yang lengkap. Ia mencukupi. kurang jelas dan hanya sebahagian sahaja difahami. Isi kandungan tidak tepat dan tidak mencukupi. teratur dan mudah difahami. . Isi kandungan Isi kandungan kurang tepat dan mengikut format tidak komprehensif. Tersusun dan mudah difahami.RUBRIK PEMARKAHAN KOD KURSUS : HBPE 2103 SEMESTER : SEPTEMBER 2012 Sangat Lemah Soalan Pemberatan 0 Lemah 1 Sederhana 2 Baik 3 Cemerlang 4 Markah Penuh Tiada maklumat Format kertas kerja (Rujuk contoh jawapan yang diberi) 5 Maklumat yang tidak lengkap. jelas dan terperinci. 20 Tiada isi kandungan dan tidak mengikut format.

Susunan rangkaian pergerakan yang sangat baik. Penggunaan ruang yang kecil dan terhad. Manipulasi alatan tidak sesuai dengan ritma pergerakan. 5 Tiada penggunaan ruang. tidak lengkap dan tidak kreatif . kreatif dan bebas. Penggunaan ruang yang optimum dan bebas. Susunan rangkaian pergerakan yang baik. Urutannya sangat menarik dan lancar. Penggunaan ruang yang lemah dan tidak sesuai. Susunan rangkaian pergerakan kurang lancar. Manipulasi alatan yang sangat sesuai dan tepat mengikut ritma pergerakan. Susunan rangkaian pergerakan yang baik. 20 JUMLAH 40 .Rutin pergerakan (Rujuk contoh jawapan yang diberi) Tiada susunan rangkaian dan urutan pergerakan. Urutannya licin dan lancar. lengkap dan kreatif . Urutannya tidak menarik. Penggunaan ruang maksimum. Tidak manupulasi alatan dengan ritma pergerakan. Manipulasi alatan kurang sesuai dan kurang menarik dengan ritma pergerakan. lengkap dan kreatif. Urutannya kurang menarik dan kurang lancar. Manipulasi alatan sesuai dan menarik dengan ritma pergerakan. lengkap dan sangat kreatif.

viii.PANDUAN MEMBERI MARKAH ASPEK BUTIRAN MARKAH (M) Kertas kerja yang lengkap berkaitan dengan program latihan untuk pertandingan gimrama Isi kandungan kertas kerja merangkumi : i. ii. x. ix. v. xii. Pengenalan Matlamat Objektif Tarikh Masa Tempat Kumpulan sasaran Jurulatih terlibat Kewangan Jadual latihan tentatif Acara yang disertai Lampiran 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Jumlah markah 20 . iv. iii. vi. xi. vii.

PANDUAN MEMBERI MARKAH ASPEK BUTIRAN MARKAH Rutin pergerakan dalam persembahan lantai Rangkaian pergerakan : • • • • Kombinasi dan susunan pergerakan yang menarik Aliran pergerakan yang lancar dan licin Mempelbagaikan aras pergerakan yang berbeza Memanipulasikan sekurang-kurangnya 2 jenis alatan dengan sekurang-kurangnya lima kemahiran yang sesuai dan betul bagi setiap alatan Menggunakan ruang sepenuhnya secara kreatif Lampiran 4 2 1 10 • • 2 1 Jumlah markah 20 .

6. 2. 4. 5. i) Tunas Cemerlang (Gimnastik Artistik dan Gimnastik Irama) ii) Buku Panduan Guru Pendidikan Pergerakan untuk sekolah rendah iii) Laman-laman web yang berkaitan dengan soalan tugasan (Contoh : Sports Coach) 4. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME . 3. Berbincang dengan guru Pendidikan Jasmani atau Sains Sukan sekolah bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kefahaman berkaitan perlaksanaan tugasan dan sumber. 3. Lampiran III: PANDUAN TUTOR 1. Guna gaya APA. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain seperti jurnal atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Membuat pencarian di internet berkaitan gimrama dan pendidikan pergerakan untuk mendapatkan pelbagai artikel yang berkaitan dengan tugasan.Lampiran II: PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Merujuk kepada buku-buku rujukan seperti: 2. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->