UJIAN PRA

NAMA: __________________________ TAHUN : 4 ________________________ BAHAGIAN A: Bulatkan jawapan yang betul 1. Namakan jenis not ini A. Kuaver B. Krocet

10


C. D. Semibrif Minim

2. Nilai not A. B.


1/ 2 1

ialah C. D. 2 4

3. Apakah not yang patut diisi ke dalam petak kosong?

 + =
A. B.

 

C.

. D. 
untuk corak irama di

4. Not yang sesuai pada tempat yang bertanda bawah ini ialah

      
A. B.

   

 

C. D.

A. B.  +  =  +  = B.5. 2 4 6 8 BAHAGIAN B: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. D. 2. Isikan tempat kosong dengan not yang sesuai untuk corak irama di bawah. Cari meter yang sesuai untuk corak irama di atas 4 4 3 3 C. Namakan alat perkusi di bawah ini  . Tuliskan nilai not-not berikut : A.    3.

A. ________________________ . ________________________ B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful