UJIAN PRA

NAMA: __________________________ TAHUN : 4 ________________________ BAHAGIAN A: Bulatkan jawapan yang betul 1. Namakan jenis not ini A. Kuaver B. Krocet

10


C. D. Semibrif Minim

2. Nilai not A. B.


1/ 2 1

ialah C. D. 2 4

3. Apakah not yang patut diisi ke dalam petak kosong?

 + =
A. B.

 

C.

. D. 
untuk corak irama di

4. Not yang sesuai pada tempat yang bertanda bawah ini ialah

      
A. B.

   

 

C. D.

Cari meter yang sesuai untuk corak irama di atas 4 4 3 3 C. Namakan alat perkusi di bawah ini  .  +  =  +  = B. B. 2 4 6 8 BAHAGIAN B: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. D.    3. Tuliskan nilai not-not berikut : A. Isikan tempat kosong dengan not yang sesuai untuk corak irama di bawah. A. 2.5.

________________________ . ________________________ B.A.