KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR 21/2 TAHUN 2012

NAMA CALON : MOHD LUQMANUL HAKIM BIN MOHD NOR HASNI TINGKATAN : 3 NO.KAD PENGENALAN : 970729-12-6757

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : TAJUK KERJA KURSUS : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA- Keropok Amplang NAMA GURU :

ELEMEN Elemen 1 : Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 : Merekod fakta sejarah Elemen 3 : Penerapan unsur Patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian

PENGHARGAAN Saya ingin mengucapkan syukur kerana Kajian Kerja Kursus Sejarah PMR telah berjaya disiapkan dengan bantuan dan bimbingan individu yang terlibat. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Hjh Hasnah Binti Hj.Tahir,pengetua Sekolah Menengah Agama Tun Sakaran Semporna Sabah kerana beliau telah memberi kebenaran kepada calon PMR membuat kajian di luar sekolah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dengan rasa tulus ikhlas kepada kedua-dua ibu bapa saya, Encik Mohd Nor Hasni Bin Salamon dan Puan Noor Hasnah Binti Janudin kerana mereka sentiasa sudi memberikan sokongan dan dorongan dalam menyiapkan tugasan sekolah ini terutamanya dalam keperluan kewangan dan pengangkutan ke tempat kawasan kajian. Setinggi penghargaan kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah, kerana tanpa rasa jemu memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami agar dapat menyiapkan tugasan Kajian Kerja Kursus Sejarah ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas s saya yang terdiri daripada Saudara-saudari kerana mereka sentiasa berkongsi maklumat dan memberikan kerjasama yang padu ketika membuat kajian ini. Sekian dan terima kasih.

OBJEKTIF KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR 1. Pelaksanaan Kajian Kerja Kursus ini adalah untuk memberikan saya pengalaman secara langsung dalam mengkaji Sejarah di Malaysia. Pengkajian ini juga dapat membolehkan saya memperkembangkan kemahiran Sejarah seperti mencari, mengumpul , mengelas, menganalisis , mentafsir , merumus dan merekod fakta yang dinilai . Selain itu, nilai patriotisme juga dapat diamalkan. 2. Melalui pengkajian tajuk tugasan “Produk Tempatan Di Malaysia” , saya dapat menulis dan menghuraikan perkembangan sejarah Produk keropok Amplang. 3. Dapat menghargai segala usaha dan sumbangan penduduk setempat dalam mengekalkan warisan nenek moyang mereka. 4. Saya juga dapat meningkatkan semangat patriotik dan kesediaan dalam melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan untuk mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara .

KAEDAH KAJIAN Dalam usaha menyiapkan tugasan kajian ini agar dapat memenuhi keperluan dalam setiap elemen , saya telah menggunakan beberapa kaedah iaitu :1. KAEDAH MELAWAT KE PERPUSTAKAAN DAN PUSAT SUMBER BAHAN BACAAN Saya telah mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari maklumat tentang tajuk tugasan yang telah dipilih iaitu Produk Makanan berkenaan Kopi. Dalam perpustakaan , saya memperoleh maklumat tugasan dan merekodkan maklumat itu untuk dianalisis kemudian . Saya juga telah membuat pinjaman beberapa buku ilmiah dan membuat salinan pada maklumat yang berkaitan dengan tugasan. 2. KAEDAH MELAYARI LAMAN SESAWANG Saya juga telah melayari laman sesawang untuk memperoleh maklumat tugasan. Segala maklumat yang diperoleh itu dikumpul dan dimuat turun dalam „pendrive‟ untuk ditafsir dan dikelaskan. 3. KAEDAH MELAWAT TEMPAT KAJIAN Saya juga melawati Kilang Keropok Amplang untuk mendapatkan maklumat. Saya membuat lawatan ini secara berkumpulan. Saya telah mengambil beberapa gambar dan menemu ramah pegawai yang bertugas di tempat kajian . 4. KAEDAH TEMU RAMAH Melalui kaedah temu ramah, saya telah berjaya mengumpul maklumat dengan lebih terperinci terutamanya daripada pengusaha kilang Keropok Amplang.

HASIL KAJIAN TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – Keropok Amplang

PENGENALAN

HASIL KAJIAN TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – KOPI TENOM YIT FOH

PENGENALAN Kopi dipercayai berasal daripada benua Afrika dan kopi Robusta hanya di bawah masuk ke Malaysia pada tahun 1900-an. Selepas terbinanya landasan kereta api daripada Jesselton (Kota Kinabalu) ke Tenom, Syarikat Borneo Utara British mula meneroka dan membuka kawasan pertanian untuk penanaman kopi, getah dan tanaman lain di daerah Tenom. Di daerah Tenom, kopi Robusta dikenali sebagai “Kopi Canephora” . Ia merupakan tumbuhan kopi yang tumbuh di kawasan panas dan lembap pada aras ketinggian 200 meter hingga 1500 meter dari paras purata taburan hujan antara 1000mm hingga 2500mm sepanjang tahun. Pokok kopi Robusta ini mudah tumbuh di kawasan tanah yang subur. Daerah Tenom merupakan kawasan yang paling ideal untuk penanaman kopi Canephora kerana kedudukan geografi yang sangat sesuai

i. MAKLUMAT ASAS PRODUK : MAKANAN - KOPI TENOM YIT FOH Nama Produk : Kopi Tenom Yit Foh Bahan Utama Produk: Nama Pengusaha: Nama Syarikat Pengusaha : Alamat Syarikat Pengusaha Benih kopi Robusta Encik

No.Lesen Pengusaha