1.

0 SOALAN TUGASAN

Tuliskan satu esei mengenai satu tajuk guru dan cabaran semasa seperti berikut: Hak asasi kanak-kanak di Malaysia dan usaha-usaha dalam melindungi kanakkanak

1

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) pula mendefinasikan kanak-kanak sebagai seseorang yang di bwah umur 18 tahun. Berbicara mengenai hak asasi kanak-kanak ini.0 PENULISAN ESEI Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai populasi penduduk yang sederhana tinggi. Pihak tidak bertanggungjawab ini beranggapan kanak-kanak perlu bergantung kepada orang dewasa untuk menjalankan urusan seharian. Dokumen 2 . seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk melindungi kanak-kanak. Jadi pihak ini sewenangnya menggunakan kesempatan yang ada untuk mengekploitasikan kelemahan kanak-kanak. Negara yang mempunyai kanak-kanak yang berkualiti mempunyai harapan cerah untuk terus membangun dengan pesat. Malaysia mempunyai seramai 28. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) kali ke-44. Kanak-kanak merupakan golongan yang lemah dan senang untuk dipengaruhi. Hal ini bermakna Malaysia mempunyai golongan kanak-kanak yang tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Walaubagaimanpun. kanak-kanak juga selalu diancam dengan pelbagai ancaman. Pada 20 November 1989. kanak-kanak seharusnya dilindungi dengan undang-undang yang sah supaya mereka tidak dipergunakan sewenangnya. Daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. melainkan jika undang-undang negaranya mengiktirafkan umur dewasanya sebelum itu. Terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab menggunakan kanak-kanak bagi mendapat kepentingan diri.908.2. Akta Kanak-kanak 2001 mengkategorikan kanak-kanak sebagai individu yang berumur 18 tahun kebawah.795 penduduk terdiri daripada berbilang bangsa. hampir 40 peratus daripadanya merupakan penduduk yang berumur 18 tahun kebawah. Menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010. Oleh itu. Kanak-kanak juga merupakan aset penting bagi sesebuah Negara kerana mereka akan menjadi individu-individu terpenting dalam meneraju Negara pada masa akan datang.

emosi dan pembangunan dari segi kesihatan. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku. dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Akhir sekali aspek jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Aspek penderaan pula merangkumi penderaan fizikal. keresahan. Hal in bermaksud setiap kanak-kanak tidak mengira bangsa dan agama berhak 3 . sama ada sebagai peserta atau pemerhati. emosi dan seksual. pendidikan. Aspek eksploitasi pula merupakan penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan. kemurungan. perkembangan emosi. ekploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapat haknya. seksual. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. termasuk mengancam nyawa mereka. tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Apakah yang terkandung dalam aspek-aspek ini? Kita perlu memahami dengan mendalam aspek-aspek yang terkandung dalam hak pelindungan kanak-kanak ini. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal. nutrisi. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian. politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak.Hak Asasi Kanak-kanak yang dibentangkan dalam konvensyen ini telah menekankan hak pelindungan kanak-kanak daripada 4 aspek iaitu pengabaian. penderaan. penyendirian dan perkembangan lambat. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya.

hak perlindungan. Hak kehidupan didefinasikan sebagai jaminan keperluan asas merangkumi makanan. Hak perlindungan pula merangkumi perlindungan daripada diskriminasi. Kanak-kanak berhak berkawan dan bermain. agama atau warna kulit. ii. Akhir sekali adalah hak penyertaan dimana kanak-kanak berhak untuk berkembang secara mental. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah menyenaraikan hak-hak bagi seorang kanak-kanak iaitu hak kehidupan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 138 (minimum umur untuk bekerja) 1997. Hak perkembangan adalah berkaitan persekitaran yang selamat. kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. Antara konvensyen tersebut adalah: i.mendapat hak-hak mereka dan jaminan ini akan membuatkan pihak yang menafikan hak kanak-kanak boleh didakwa. tempat tinggal. pendidikan. Malaysia juga tidak memandang mudah mengenai Hak Asasi Kanak- kanak dan menyedari kepentingan kanak-kanak terhadap kemajuan sesebuah Negara. Komitmen Malaysia dapat dilihat dengan usaha Malaysia mengesahkan dan menandatangani beberapa konvensyen. air minuman bersih dan jagaan kesihatan. fizikal dan social. Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada 19 Mac 1995.hal in bermaksud kanak-kanak berhak hidup dalam persekitaran yang harmoni dan aman dan berpeluang mendapat pendidikan secara formal atau tidak formal selain berhak mempunyai kemudahan asas kehidupan. Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4 Ogos 1995 iii. perlindungan untuk kanakkanak tanpa keluarga dan kanak-kanak pelarian. hak perkembangan dan hak penyertaan. Mereka perlu dilayan secara sama rata. menyertai kelab dan persatuan serta berhak mengutarakan pandangan mereka. 4 . Kanak-kanak juga tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan bangsa. penderaan dan pengabaian. Hak kanak-kanak perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kanak-kanak tidak mampu membela diri mereka sendiri.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menemui sekurang-kurang 18 isu yang didakwa "tidak selari" dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang ditandatangani kerajaan Malaysia pada 1995 sejak lima tahun kebelakangan ini. 5 .iv. Tanngungjawab menjamin hak kanak-kanak bukan tergalas pada pihak tertentu sahaja malah semua warga negara perlu menggalas tanggungjawab ini daripada pihak tertinggi hingga ke akar umbi. Usaha-usaha dalam menjaga hak asasi kanak-kanak ini merangkumi usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. sekolah dan masyarakat. apa sahaja yang dibuat mestilah mengambil kira kepentingan kanak-kanak. Dalam membuat peraturan. sekolah agama rakyat (SAR) di Pahang dan Selangor serta sekolah kebangsaan Tamil di kawasan ladang dan estet di Perlis dan Kedah bermula tahun 2007. Malaysia tidak lari daripada mengalami masalah berkaitan hak asasi kanak-kanak ini. "Kanak-kanak perlu diberi perlindungan. "Tidak boleh ada diskriminasi. Antara isu yang diterokai berkaitan pengangkutan dan jalan perhubungan murid di kawasan ladang dan pedalaman ke sekolah. perkembangan. Ketiga-tiga pihak ini merupakan tunjang dalam mengawal isu-isu yang berlaku supaya tidak menjadi serius." kata Pegawai Bahagian Pendidikan dan Perhuhungan Awan Suhakam Hasmah Abd Manaf. polisi atau pelaksanaan perlu mengambil kira perkara ini. Menurut artikel yang ditulis pada 3 September 2012 dalam laman sesawang Malaysiakini. kemasukan sekolah tanpa sijil kelahiran atau kad pengenaan dan kekurangan kemudahan fizikal dan kelengkapan persekolahan serta kegagalan mendapat air bersih. penghidupan dan penyertaan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 182 (bentuk buruh kanakkanak yang paling teruk) pada 10 November 2000. Walaubagaimanapun. Banyak usaha yang telah dilakukan bagi menjamin hak asasi kanak-kanak di Negara ini. Isu-isu tersebut dirumuskan selepas suruhanjaya itu membuat tinjauan terhadap kanak-kanak Orang Asli di pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak.

Kerajaan Malaysia telah menggubal beberapa undang-undang bagi melindungi hak kanakkanak di Negara ini. pakaian dan tempat tinggal. b) Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) c) Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 d) Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) Apakah fungsi dan ruang litup bagi undang-undang yang digubal ini? Mari kita kupas serba sedikit bagi memberi sedikit kesedaran terhadap kita semua. sebanyak 2. Selain 952 kes membabitkan pengabaian kanak-kanak. Paling menyedihkan. pengabaian sehingga kanak-kanak terjerumus dalam gejala sosial serta pengabaian daripada hak keperluan asas seperti makan. emosi atau seks. statistik turut mendedahkan 863 kes penderaan fizikal. Contohnya penderaan fizikal. penderaan seksual (733 kes) manakala 58 kes lagi terdiri bayi yang ditinggalkan. Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468) memperuntukkan pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan serta mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. apabila 772 kes membabitkan ibu manakala 494 dilakukan oleh bapa”. Menurut sumber daripada jabatan peguam Negara.780 kes penderaan kanak-kanak di negara ini dilaporkan dan didapati kes dera paling biasa yang berlaku terhadap kanak-kanak di Malaysia adalah pengabaian. Akta ini sangat penting untuk mengawal kes-kes pencabulan hak kanak-kanak. “statistik Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) turut menunjukkan penderaan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat setiap tahun sehingga mencecah pertambahan 700 kes seperti dilaporkan antara 2006 hingga 2008. Antara undang-undang yang telah digubal adalah: a) Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468).Terlebih dahulu mari kita tinjau apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menjaga hak asasi kanak-kanak di negara ini. Pada 2008 saja. statistik menunjukkan satu daripada dua kanak-kanak yang dilaporkan menjadi mangsa deraan sepanjang 2008 sebenarnya didera oleh ibu bapa mereka sendiri. 6 .

Media massa samada media cetak atau 7 . gunalah saluran yang betul bagi mendapatkan anak angkat. Contohnya. dua bayi telah meninggal dunia akibat tersedak susu di Kuala Lumpur. menurut sumber daripada Berita Harian bertarikh 17 September 2012. Menurut akhbar Harian Metro bertarikh 2 April 2012. Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) telah menyatukan tiga undangundang yang terdahulu iaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. kecacatan malah kematian terhadap kanak-kanak yang diasuh. pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak.Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) pula menegaskan tentang pendaftaran. Oleh itu. Terdapat banyak kes berkaitan salah laku dan kecuaian taman asuhan kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan. Sebenarnya. Perundangan ini bertujuan menjamin kebajikan anak angkat pada masa hadapan. Penggubalan akta ini adalah usaha untuk memastikan perlindungan. Akta ini dikhususkan untuk melindungi kanak-kanak yang berumur 4 tahun kebawah dalam beberapa aspek penting iaitu kesihatan. usaha untuk mengambil anak angkat adalah digalakkan dalam membela nasib kanakkanak kurang bernasib baik. keselamatan dan pendidikan semasa berada di taman asuhan kanak-kanak. Seterusnya Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 bertujuan mengawal proses permohonan pengambilan anak angkat sejajar dengan Ordinan Mengangkat Anak 1960 (Adoption Ordinance) dan Peraturan-Peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption Rules 1961). Terdapat pelbagai kepentingan akta ini dan salah satu contoh adalah berkaitan media massa. tiada masalah besar sekiranya rakyat tempatan mahu mengambil anak angkat. malah pihaknya sentiasa mengalu-alukan ibu bapa yang mahu membela kanak-kanak malang”. perundangan ini juga mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan anak angkat untuk kepentingan diri seperti pemerdagangan bayi. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvenil. “Pengarah JKM Wilayah Persekutuan. Noormah Abdul Rauf berkata. Selain itu.

Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNICEF) di Negara ini juga telah menjalankan pelbagai program dan kempen seperti „Get On Board-Raise Your Hand. 17 September 2012). Oleh itu. 8 . Selain itu. Pendidikan wajib telah dilaksanakan iaitu setiap kanak-kanak berumur 6 tahun dan perlu menjalani pendidikan rendah selama enam tahun. Kita seharusnya menyokong dan mengambil bahagian dalam kempen seperti ini. secara tidak langsung guru dapat membantu menjaga hak kanak-kanak. Artikel daripada laman sesawang kl-today. Oleh itu. Kurikulum dan kokurikulum yang dirancang dan digunapakai membolehkan hak perkembangan kanak-kanak ditunaikan. Guru juga diberi pendedahan mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Hal ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 bermula pada tahun 2004.com bertarikh 7 Ogos 2011 menyatakan “Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 601] memperuntukkan sekatan ke atas laporan dan penyiaran media gambar kanak-kanak sebagai mangsa dalam kes jenayah disiarkan dalam apaapa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik”. Stop Child Abuse Now‟ kempen ini bertujuan memastikan golongan masyarakat terbabit secara langsung menghalang dan menyelamatkan mana-mana kanak-kanak daripada didera (Berita Harian. Selain usaha yang dilakukan kerajaan. Contohnya. Kempen ini memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan tanggungjawab dan kuasa masyarakat dalam menghentikan pencabulan hak kanak-kanak. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah diberi kepada murid yang layak. Kanak-kanak menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. RMT dapat membantu membekalkan makanan berkhasiat kepada murid yang kurang berkemampuan dan menunjukkan bahawa hak kehidupan kanak-kanak ditunaikan. sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam usaha melindungi hak asasi kanak-kanak.elektronik dilarang menyiarkan gambar kanak-kanak yang mengalami pencabulan hak asasi kanak-kanak bagi melindungi kepentingan dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan obligasi negara di bawah Konvensyen Hak KanakKanak (Convention on the Rights of Children).

Oleh itu. Pasukan Pelindung Kanak-kanak dab Pusat Aktiviti Kanak-kanak telah ditubuhkan bertujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada keluarga dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan seksual. penderaan. Oleh itu.sekiranya murid datang ke sekolah dan berkelakuan tidak normal. Antara objektif pelan tindakan ini adalah: 1) Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama 2) Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak 3) Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak mewujudkan dasar perlindungan kanakkanak organisasi masing-masing 4) Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian. Masyarakat juga bertanggungjawab magi memastikan hak asasi kanakkanak ini terbela. penderaan dan sebagainya. guru patut mengenalpasti punca masalah tersebut. Pasukan Pengesan Penderaan Kanak-kanak dan Kanak-kanak Terabai juga ditubuhkan bagi menyelia dan memantau kes penderaan kanak9 . kursus keibubapaan serta penjagaan kanak-kanak.keganasan dan eksploitasi 5) Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak 6) Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian. penderaan. keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak 7) Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak Selain itu. Selain itu. Perkhidmatan yang diberikan termasuklah kaunseling. penyertaan masyarakat amat dialukan. Guru patut merujuk kepada pihak sekolah dan seterusnya berhubung dengan pihak ibubapa sekiranya melibatkan murid. Pelan Tindakan Perlindungan Kanak-kanak Negara telah ditubuhkan.

Selain itu. siapakah yang bakal mengambil alih kepimpinan negara kita pada masa akan datang. 10 . Kita perlu sedar bahawa pada hari ini kanak-kanak semakin ditindas berdasarkan kes-kes yang direkodkan dan sekiranya semua ini tidak boleh dikawal.kanak yang dirujuk di hospital. setiap individu perlu mengambil inisiatif bagi menaiktaraf pengetahuan tentang hak asasi kanak-kanak serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pelan yang telah dirancang rapi memerlukan perlaksanaan yang cekap dan telus daripada pihak atasan hingga ke akar umbi. usaha yang telah dijalankan perlulah konsisten dan bersih bagi membolehkan hak kanak-kanak ditegakkan. Hal ini akan menyedarkan setiap individu tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kanak-kanak bukan hanya waris yang berhak diatas seorang kanak-kanak. Sebetulnya mereka patut melaporkan kesalahan ini bagi menjaga hak kanak-kanak yang menjadi mangsa. Kebanyakan masyarakat tidak mengambil tindakan yang betul apabila mereka hanya mendiamkan diri apabila berlaku kes pencabulan hak kanak-kanak atas alasan mereka tidak mahu mencampuri urusan keluarga orang lain. Kesimpulannya.

com/prasekolah/hak_asasi_kanak_kanak.webs.um.edu. diambil daripada http://www. Penderaan Kanak-Kanak. Jabatan Kebajukan Masyarakat Malaysia.gov. Universiti Malaya diambil pada 26 Julai 2012 daripada http://pendidikanmoral. Hak Asasi Kanak-kanak.my/index.gov. „Beli anak‟ ikut saluran betul.php?option=com_content&view=article&catid =35%3Adasarpelan-tindakan&id=673%3Adasar-perlindungan-kanakkanak-negara&Itemid=280&lang=ms Dato’ Shahrizat Abdul Jalil (2009). diambil pada 24 Julai 2012 daripada http://kheru2006.my/agc-blog/?p=1135 Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara.php?option=com_content&view=article&id= 501%3A1592009-dasar-kanak-kanak-negara-dan-dasar-perlindungankanak-kanak-negara&Itemid=98&lang=ms Hak Asasi Manusia.jkm. Dasar Kanak-kanak Negara dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara.jkm.php?page=26 Mustapha Ahmad (2012).agc.0 RUJUKAN Azizi Ahmad (2010).gov.3.my/index. diambil daripada 11 . Diambil daripada http://agc-blog. Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.htm Akmalhana Bt Mohammed (2011).my/index.

Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.my/index. Dua bayi mati tersedak susu di pusat asuhan. KL-today diambil daripada http://www.http://www.com. Kes Dera Kanak-Kanak Kena Ditangani Segera.gov.my/bharian/articles/Kesderakanakkanakkenaditanganisegera/Article Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Pusat Aktiviti Kanak-kanak.com/2011/08/siar-foto-kanak-kanak-dera-salah/ Yusairi Ahmad(2012).kl-today.bharian.com.jkm.my/myMetro/articles/20120420065136201204200 65136/Article/index_html Noor Mohamad Shakil Hameed (2012). diambil daripada http://www.my/articles/Duabayimatitersedaksusudipusatasuh an/Arti cle/ 12 . diambil daripada http://www.com.hmetro.php?option=com_content&view=article&id=3 28%3Apusat-perlindungan-kanak-kanak&catid=37%3Akanakkanak&Itemid=305&lang=ms Siar foto kanak-kanak dera salah?.bharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful