1.

0 SOALAN TUGASAN

Tuliskan satu esei mengenai satu tajuk guru dan cabaran semasa seperti berikut: Hak asasi kanak-kanak di Malaysia dan usaha-usaha dalam melindungi kanakkanak

1

Jadi pihak ini sewenangnya menggunakan kesempatan yang ada untuk mengekploitasikan kelemahan kanak-kanak. Oleh itu. Malaysia mempunyai seramai 28. Kanak-kanak juga merupakan aset penting bagi sesebuah Negara kerana mereka akan menjadi individu-individu terpenting dalam meneraju Negara pada masa akan datang. Pada 20 November 1989. Kanak-kanak merupakan golongan yang lemah dan senang untuk dipengaruhi. Berbicara mengenai hak asasi kanak-kanak ini. kanak-kanak seharusnya dilindungi dengan undang-undang yang sah supaya mereka tidak dipergunakan sewenangnya. Terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab menggunakan kanak-kanak bagi mendapat kepentingan diri. Hal ini bermakna Malaysia mempunyai golongan kanak-kanak yang tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. hampir 40 peratus daripadanya merupakan penduduk yang berumur 18 tahun kebawah. Akta Kanak-kanak 2001 mengkategorikan kanak-kanak sebagai individu yang berumur 18 tahun kebawah. Walaubagaimanpun. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) kali ke-44. seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk melindungi kanak-kanak. Negara yang mempunyai kanak-kanak yang berkualiti mempunyai harapan cerah untuk terus membangun dengan pesat. Daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia.795 penduduk terdiri daripada berbilang bangsa. kanak-kanak juga selalu diancam dengan pelbagai ancaman. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) pula mendefinasikan kanak-kanak sebagai seseorang yang di bwah umur 18 tahun. Menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010.2. Pihak tidak bertanggungjawab ini beranggapan kanak-kanak perlu bergantung kepada orang dewasa untuk menjalankan urusan seharian. melainkan jika undang-undang negaranya mengiktirafkan umur dewasanya sebelum itu.908. Dokumen 2 .0 PENULISAN ESEI Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai populasi penduduk yang sederhana tinggi.

Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian. keresahan.Hak Asasi Kanak-kanak yang dibentangkan dalam konvensyen ini telah menekankan hak pelindungan kanak-kanak daripada 4 aspek iaitu pengabaian. politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak. sama ada sebagai peserta atau pemerhati. tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. penderaan. dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Aspek penderaan pula merangkumi penderaan fizikal. termasuk mengancam nyawa mereka. emosi dan pembangunan dari segi kesihatan. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal. penyendirian dan perkembangan lambat. Aspek eksploitasi pula merupakan penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan. Hal in bermaksud setiap kanak-kanak tidak mengira bangsa dan agama berhak 3 . Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya. pendidikan. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. nutrisi. Apakah yang terkandung dalam aspek-aspek ini? Kita perlu memahami dengan mendalam aspek-aspek yang terkandung dalam hak pelindungan kanak-kanak ini. seksual. Akhir sekali aspek jaminan kanak-kanak mendapat haknya. emosi dan seksual. kemurungan. perkembangan emosi. ekploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapat haknya.

fizikal dan social. agama atau warna kulit. Hak kanak-kanak perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kanak-kanak tidak mampu membela diri mereka sendiri. Kanak-kanak juga tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan bangsa. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah menyenaraikan hak-hak bagi seorang kanak-kanak iaitu hak kehidupan. pendidikan. Akhir sekali adalah hak penyertaan dimana kanak-kanak berhak untuk berkembang secara mental. hak perlindungan. Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4 Ogos 1995 iii. 4 . Hak perlindungan pula merangkumi perlindungan daripada diskriminasi. Malaysia juga tidak memandang mudah mengenai Hak Asasi Kanak- kanak dan menyedari kepentingan kanak-kanak terhadap kemajuan sesebuah Negara. Mereka perlu dilayan secara sama rata. Komitmen Malaysia dapat dilihat dengan usaha Malaysia mengesahkan dan menandatangani beberapa konvensyen.mendapat hak-hak mereka dan jaminan ini akan membuatkan pihak yang menafikan hak kanak-kanak boleh didakwa. Hak perkembangan adalah berkaitan persekitaran yang selamat. tempat tinggal. kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. penderaan dan pengabaian. menyertai kelab dan persatuan serta berhak mengutarakan pandangan mereka. air minuman bersih dan jagaan kesihatan. Antara konvensyen tersebut adalah: i. ii. Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada 19 Mac 1995. Hak kehidupan didefinasikan sebagai jaminan keperluan asas merangkumi makanan.hal in bermaksud kanak-kanak berhak hidup dalam persekitaran yang harmoni dan aman dan berpeluang mendapat pendidikan secara formal atau tidak formal selain berhak mempunyai kemudahan asas kehidupan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 138 (minimum umur untuk bekerja) 1997. Kanak-kanak berhak berkawan dan bermain. perlindungan untuk kanakkanak tanpa keluarga dan kanak-kanak pelarian. hak perkembangan dan hak penyertaan.

apa sahaja yang dibuat mestilah mengambil kira kepentingan kanak-kanak. Menurut artikel yang ditulis pada 3 September 2012 dalam laman sesawang Malaysiakini." kata Pegawai Bahagian Pendidikan dan Perhuhungan Awan Suhakam Hasmah Abd Manaf. polisi atau pelaksanaan perlu mengambil kira perkara ini. Dalam membuat peraturan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 182 (bentuk buruh kanakkanak yang paling teruk) pada 10 November 2000. kemasukan sekolah tanpa sijil kelahiran atau kad pengenaan dan kekurangan kemudahan fizikal dan kelengkapan persekolahan serta kegagalan mendapat air bersih. 5 . "Tidak boleh ada diskriminasi.iv. Usaha-usaha dalam menjaga hak asasi kanak-kanak ini merangkumi usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. sekolah agama rakyat (SAR) di Pahang dan Selangor serta sekolah kebangsaan Tamil di kawasan ladang dan estet di Perlis dan Kedah bermula tahun 2007. penghidupan dan penyertaan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menemui sekurang-kurang 18 isu yang didakwa "tidak selari" dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang ditandatangani kerajaan Malaysia pada 1995 sejak lima tahun kebelakangan ini. Tanngungjawab menjamin hak kanak-kanak bukan tergalas pada pihak tertentu sahaja malah semua warga negara perlu menggalas tanggungjawab ini daripada pihak tertinggi hingga ke akar umbi. Antara isu yang diterokai berkaitan pengangkutan dan jalan perhubungan murid di kawasan ladang dan pedalaman ke sekolah. Walaubagaimanapun. Isu-isu tersebut dirumuskan selepas suruhanjaya itu membuat tinjauan terhadap kanak-kanak Orang Asli di pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak. "Kanak-kanak perlu diberi perlindungan. Malaysia tidak lari daripada mengalami masalah berkaitan hak asasi kanak-kanak ini. sekolah dan masyarakat. Ketiga-tiga pihak ini merupakan tunjang dalam mengawal isu-isu yang berlaku supaya tidak menjadi serius. Banyak usaha yang telah dilakukan bagi menjamin hak asasi kanak-kanak di Negara ini. perkembangan.

penderaan seksual (733 kes) manakala 58 kes lagi terdiri bayi yang ditinggalkan. “statistik Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) turut menunjukkan penderaan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat setiap tahun sehingga mencecah pertambahan 700 kes seperti dilaporkan antara 2006 hingga 2008. statistik turut mendedahkan 863 kes penderaan fizikal.780 kes penderaan kanak-kanak di negara ini dilaporkan dan didapati kes dera paling biasa yang berlaku terhadap kanak-kanak di Malaysia adalah pengabaian. Selain 952 kes membabitkan pengabaian kanak-kanak. Akta ini sangat penting untuk mengawal kes-kes pencabulan hak kanak-kanak. Pada 2008 saja.Terlebih dahulu mari kita tinjau apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menjaga hak asasi kanak-kanak di negara ini. statistik menunjukkan satu daripada dua kanak-kanak yang dilaporkan menjadi mangsa deraan sepanjang 2008 sebenarnya didera oleh ibu bapa mereka sendiri. Contohnya penderaan fizikal. 6 . emosi atau seks. apabila 772 kes membabitkan ibu manakala 494 dilakukan oleh bapa”. Kerajaan Malaysia telah menggubal beberapa undang-undang bagi melindungi hak kanakkanak di Negara ini. Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468) memperuntukkan pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan serta mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. pengabaian sehingga kanak-kanak terjerumus dalam gejala sosial serta pengabaian daripada hak keperluan asas seperti makan. Antara undang-undang yang telah digubal adalah: a) Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468). Menurut sumber daripada jabatan peguam Negara. sebanyak 2. pakaian dan tempat tinggal. b) Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) c) Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 d) Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) Apakah fungsi dan ruang litup bagi undang-undang yang digubal ini? Mari kita kupas serba sedikit bagi memberi sedikit kesedaran terhadap kita semua. Paling menyedihkan.

usaha untuk mengambil anak angkat adalah digalakkan dalam membela nasib kanakkanak kurang bernasib baik. “Pengarah JKM Wilayah Persekutuan. Contohnya. dua bayi telah meninggal dunia akibat tersedak susu di Kuala Lumpur. tiada masalah besar sekiranya rakyat tempatan mahu mengambil anak angkat. Sebenarnya. Penggubalan akta ini adalah usaha untuk memastikan perlindungan. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak. keselamatan dan pendidikan semasa berada di taman asuhan kanak-kanak. Media massa samada media cetak atau 7 . Oleh itu. Menurut akhbar Harian Metro bertarikh 2 April 2012. kecacatan malah kematian terhadap kanak-kanak yang diasuh. pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak. gunalah saluran yang betul bagi mendapatkan anak angkat. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvenil. Terdapat banyak kes berkaitan salah laku dan kecuaian taman asuhan kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan. Perundangan ini bertujuan menjamin kebajikan anak angkat pada masa hadapan. Seterusnya Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 bertujuan mengawal proses permohonan pengambilan anak angkat sejajar dengan Ordinan Mengangkat Anak 1960 (Adoption Ordinance) dan Peraturan-Peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption Rules 1961). Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) telah menyatukan tiga undangundang yang terdahulu iaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Selain itu. malah pihaknya sentiasa mengalu-alukan ibu bapa yang mahu membela kanak-kanak malang”. perundangan ini juga mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan anak angkat untuk kepentingan diri seperti pemerdagangan bayi.Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) pula menegaskan tentang pendaftaran. menurut sumber daripada Berita Harian bertarikh 17 September 2012. Terdapat pelbagai kepentingan akta ini dan salah satu contoh adalah berkaitan media massa. Noormah Abdul Rauf berkata. Akta ini dikhususkan untuk melindungi kanak-kanak yang berumur 4 tahun kebawah dalam beberapa aspek penting iaitu kesihatan.

Artikel daripada laman sesawang kl-today. Guru juga diberi pendedahan mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Kanak-kanak menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah diberi kepada murid yang layak. Pendidikan wajib telah dilaksanakan iaitu setiap kanak-kanak berumur 6 tahun dan perlu menjalani pendidikan rendah selama enam tahun.elektronik dilarang menyiarkan gambar kanak-kanak yang mengalami pencabulan hak asasi kanak-kanak bagi melindungi kepentingan dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan obligasi negara di bawah Konvensyen Hak KanakKanak (Convention on the Rights of Children). Kurikulum dan kokurikulum yang dirancang dan digunapakai membolehkan hak perkembangan kanak-kanak ditunaikan. sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam usaha melindungi hak asasi kanak-kanak. Selain itu. Kempen ini memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan tanggungjawab dan kuasa masyarakat dalam menghentikan pencabulan hak kanak-kanak. Hal ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 bermula pada tahun 2004. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNICEF) di Negara ini juga telah menjalankan pelbagai program dan kempen seperti „Get On Board-Raise Your Hand. Selain usaha yang dilakukan kerajaan. Stop Child Abuse Now‟ kempen ini bertujuan memastikan golongan masyarakat terbabit secara langsung menghalang dan menyelamatkan mana-mana kanak-kanak daripada didera (Berita Harian.com bertarikh 7 Ogos 2011 menyatakan “Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 601] memperuntukkan sekatan ke atas laporan dan penyiaran media gambar kanak-kanak sebagai mangsa dalam kes jenayah disiarkan dalam apaapa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik”. RMT dapat membantu membekalkan makanan berkhasiat kepada murid yang kurang berkemampuan dan menunjukkan bahawa hak kehidupan kanak-kanak ditunaikan. Oleh itu. 8 . Oleh itu. secara tidak langsung guru dapat membantu menjaga hak kanak-kanak. Kita seharusnya menyokong dan mengambil bahagian dalam kempen seperti ini. 17 September 2012). Contohnya.

Oleh itu. Perkhidmatan yang diberikan termasuklah kaunseling.sekiranya murid datang ke sekolah dan berkelakuan tidak normal. Pasukan Pelindung Kanak-kanak dab Pusat Aktiviti Kanak-kanak telah ditubuhkan bertujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada keluarga dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan seksual. Pasukan Pengesan Penderaan Kanak-kanak dan Kanak-kanak Terabai juga ditubuhkan bagi menyelia dan memantau kes penderaan kanak9 . penyertaan masyarakat amat dialukan. penderaan dan sebagainya.keganasan dan eksploitasi 5) Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak 6) Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian. kursus keibubapaan serta penjagaan kanak-kanak. guru patut mengenalpasti punca masalah tersebut. penderaan. Selain itu. keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak 7) Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak Selain itu. Antara objektif pelan tindakan ini adalah: 1) Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama 2) Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak 3) Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak mewujudkan dasar perlindungan kanakkanak organisasi masing-masing 4) Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian. Oleh itu. Masyarakat juga bertanggungjawab magi memastikan hak asasi kanakkanak ini terbela. Pelan Tindakan Perlindungan Kanak-kanak Negara telah ditubuhkan. penderaan. Guru patut merujuk kepada pihak sekolah dan seterusnya berhubung dengan pihak ibubapa sekiranya melibatkan murid.

Kita perlu sedar bahawa pada hari ini kanak-kanak semakin ditindas berdasarkan kes-kes yang direkodkan dan sekiranya semua ini tidak boleh dikawal. Pelan yang telah dirancang rapi memerlukan perlaksanaan yang cekap dan telus daripada pihak atasan hingga ke akar umbi.kanak yang dirujuk di hospital. Kesimpulannya. Sebetulnya mereka patut melaporkan kesalahan ini bagi menjaga hak kanak-kanak yang menjadi mangsa. setiap individu perlu mengambil inisiatif bagi menaiktaraf pengetahuan tentang hak asasi kanak-kanak serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menyedarkan setiap individu tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kanak-kanak bukan hanya waris yang berhak diatas seorang kanak-kanak. 10 . Selain itu. usaha yang telah dijalankan perlulah konsisten dan bersih bagi membolehkan hak kanak-kanak ditegakkan. Kebanyakan masyarakat tidak mengambil tindakan yang betul apabila mereka hanya mendiamkan diri apabila berlaku kes pencabulan hak kanak-kanak atas alasan mereka tidak mahu mencampuri urusan keluarga orang lain. siapakah yang bakal mengambil alih kepimpinan negara kita pada masa akan datang.

jkm.gov. „Beli anak‟ ikut saluran betul.my/index.php?option=com_content&view=article&catid =35%3Adasarpelan-tindakan&id=673%3Adasar-perlindungan-kanakkanak-negara&Itemid=280&lang=ms Dato’ Shahrizat Abdul Jalil (2009). Jabatan Kebajukan Masyarakat Malaysia. diambil daripada 11 . Dasar Kanak-kanak Negara dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara.webs.my/index.php?page=26 Mustapha Ahmad (2012). Diambil daripada http://agc-blog.my/index.edu.jkm.3.agc. diambil daripada http://www.gov.um.com/prasekolah/hak_asasi_kanak_kanak. Penderaan Kanak-Kanak.gov. Universiti Malaya diambil pada 26 Julai 2012 daripada http://pendidikanmoral.htm Akmalhana Bt Mohammed (2011).php?option=com_content&view=article&id= 501%3A1592009-dasar-kanak-kanak-negara-dan-dasar-perlindungankanak-kanak-negara&Itemid=98&lang=ms Hak Asasi Manusia. diambil pada 24 Julai 2012 daripada http://kheru2006.0 RUJUKAN Azizi Ahmad (2010). Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.my/agc-blog/?p=1135 Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Hak Asasi Kanak-kanak.

Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.kl-today.gov.my/bharian/articles/Kesderakanakkanakkenaditanganisegera/Article Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Pusat Aktiviti Kanak-kanak. diambil daripada http://www.my/index.php?option=com_content&view=article&id=3 28%3Apusat-perlindungan-kanak-kanak&catid=37%3Akanakkanak&Itemid=305&lang=ms Siar foto kanak-kanak dera salah?.com.jkm.com. Dua bayi mati tersedak susu di pusat asuhan. Kes Dera Kanak-Kanak Kena Ditangani Segera.hmetro.my/articles/Duabayimatitersedaksusudipusatasuh an/Arti cle/ 12 . diambil daripada http://www.com.com/2011/08/siar-foto-kanak-kanak-dera-salah/ Yusairi Ahmad(2012).my/myMetro/articles/20120420065136201204200 65136/Article/index_html Noor Mohamad Shakil Hameed (2012).http://www.bharian.bharian. KL-today diambil daripada http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful