1.

0 SOALAN TUGASAN

Tuliskan satu esei mengenai satu tajuk guru dan cabaran semasa seperti berikut: Hak asasi kanak-kanak di Malaysia dan usaha-usaha dalam melindungi kanakkanak

1

Akta Kanak-kanak 2001 mengkategorikan kanak-kanak sebagai individu yang berumur 18 tahun kebawah. hampir 40 peratus daripadanya merupakan penduduk yang berumur 18 tahun kebawah. Terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab menggunakan kanak-kanak bagi mendapat kepentingan diri. Jadi pihak ini sewenangnya menggunakan kesempatan yang ada untuk mengekploitasikan kelemahan kanak-kanak. Kanak-kanak juga merupakan aset penting bagi sesebuah Negara kerana mereka akan menjadi individu-individu terpenting dalam meneraju Negara pada masa akan datang. Pihak tidak bertanggungjawab ini beranggapan kanak-kanak perlu bergantung kepada orang dewasa untuk menjalankan urusan seharian. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) kali ke-44.2. seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk melindungi kanak-kanak. Oleh itu. kanak-kanak juga selalu diancam dengan pelbagai ancaman. Pada 20 November 1989. Kanak-kanak merupakan golongan yang lemah dan senang untuk dipengaruhi. Menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010. Berbicara mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. kanak-kanak seharusnya dilindungi dengan undang-undang yang sah supaya mereka tidak dipergunakan sewenangnya. Hal ini bermakna Malaysia mempunyai golongan kanak-kanak yang tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lain.795 penduduk terdiri daripada berbilang bangsa. Walaubagaimanpun.908. Negara yang mempunyai kanak-kanak yang berkualiti mempunyai harapan cerah untuk terus membangun dengan pesat. melainkan jika undang-undang negaranya mengiktirafkan umur dewasanya sebelum itu. Dokumen 2 .0 PENULISAN ESEI Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai populasi penduduk yang sederhana tinggi. Malaysia mempunyai seramai 28. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) pula mendefinasikan kanak-kanak sebagai seseorang yang di bwah umur 18 tahun.

dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. penyendirian dan perkembangan lambat. termasuk mengancam nyawa mereka. Hal in bermaksud setiap kanak-kanak tidak mengira bangsa dan agama berhak 3 . tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Aspek penderaan pula merangkumi penderaan fizikal. Apakah yang terkandung dalam aspek-aspek ini? Kita perlu memahami dengan mendalam aspek-aspek yang terkandung dalam hak pelindungan kanak-kanak ini. nutrisi. keresahan. ekploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal. perkembangan emosi. politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak. emosi dan seksual. sama ada sebagai peserta atau pemerhati. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku. penderaan. Akhir sekali aspek jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian. seksual. pendidikan. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Aspek eksploitasi pula merupakan penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan. kemurungan. emosi dan pembangunan dari segi kesihatan.Hak Asasi Kanak-kanak yang dibentangkan dalam konvensyen ini telah menekankan hak pelindungan kanak-kanak daripada 4 aspek iaitu pengabaian. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya.

perlindungan untuk kanakkanak tanpa keluarga dan kanak-kanak pelarian. air minuman bersih dan jagaan kesihatan.mendapat hak-hak mereka dan jaminan ini akan membuatkan pihak yang menafikan hak kanak-kanak boleh didakwa. Akhir sekali adalah hak penyertaan dimana kanak-kanak berhak untuk berkembang secara mental. menyertai kelab dan persatuan serta berhak mengutarakan pandangan mereka. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 138 (minimum umur untuk bekerja) 1997. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah menyenaraikan hak-hak bagi seorang kanak-kanak iaitu hak kehidupan. penderaan dan pengabaian. Mereka perlu dilayan secara sama rata. Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada 19 Mac 1995. Hak kehidupan didefinasikan sebagai jaminan keperluan asas merangkumi makanan. tempat tinggal. pendidikan. hak perkembangan dan hak penyertaan. Hak perlindungan pula merangkumi perlindungan daripada diskriminasi. 4 . hak perlindungan. Hak kanak-kanak perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kanak-kanak tidak mampu membela diri mereka sendiri. Malaysia juga tidak memandang mudah mengenai Hak Asasi Kanak- kanak dan menyedari kepentingan kanak-kanak terhadap kemajuan sesebuah Negara. ii. Komitmen Malaysia dapat dilihat dengan usaha Malaysia mengesahkan dan menandatangani beberapa konvensyen. agama atau warna kulit. Antara konvensyen tersebut adalah: i. fizikal dan social. Kanak-kanak berhak berkawan dan bermain. kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. Hak perkembangan adalah berkaitan persekitaran yang selamat. Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4 Ogos 1995 iii.hal in bermaksud kanak-kanak berhak hidup dalam persekitaran yang harmoni dan aman dan berpeluang mendapat pendidikan secara formal atau tidak formal selain berhak mempunyai kemudahan asas kehidupan. Kanak-kanak juga tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan bangsa.

Menurut artikel yang ditulis pada 3 September 2012 dalam laman sesawang Malaysiakini.iv. Tanngungjawab menjamin hak kanak-kanak bukan tergalas pada pihak tertentu sahaja malah semua warga negara perlu menggalas tanggungjawab ini daripada pihak tertinggi hingga ke akar umbi. polisi atau pelaksanaan perlu mengambil kira perkara ini. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menemui sekurang-kurang 18 isu yang didakwa "tidak selari" dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang ditandatangani kerajaan Malaysia pada 1995 sejak lima tahun kebelakangan ini. Ketiga-tiga pihak ini merupakan tunjang dalam mengawal isu-isu yang berlaku supaya tidak menjadi serius. Malaysia tidak lari daripada mengalami masalah berkaitan hak asasi kanak-kanak ini. sekolah agama rakyat (SAR) di Pahang dan Selangor serta sekolah kebangsaan Tamil di kawasan ladang dan estet di Perlis dan Kedah bermula tahun 2007. "Tidak boleh ada diskriminasi. Antara isu yang diterokai berkaitan pengangkutan dan jalan perhubungan murid di kawasan ladang dan pedalaman ke sekolah. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 182 (bentuk buruh kanakkanak yang paling teruk) pada 10 November 2000. Banyak usaha yang telah dilakukan bagi menjamin hak asasi kanak-kanak di Negara ini. apa sahaja yang dibuat mestilah mengambil kira kepentingan kanak-kanak. Isu-isu tersebut dirumuskan selepas suruhanjaya itu membuat tinjauan terhadap kanak-kanak Orang Asli di pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak. "Kanak-kanak perlu diberi perlindungan. sekolah dan masyarakat. perkembangan. penghidupan dan penyertaan." kata Pegawai Bahagian Pendidikan dan Perhuhungan Awan Suhakam Hasmah Abd Manaf. 5 . Walaubagaimanapun. Dalam membuat peraturan. kemasukan sekolah tanpa sijil kelahiran atau kad pengenaan dan kekurangan kemudahan fizikal dan kelengkapan persekolahan serta kegagalan mendapat air bersih. Usaha-usaha dalam menjaga hak asasi kanak-kanak ini merangkumi usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan.

statistik menunjukkan satu daripada dua kanak-kanak yang dilaporkan menjadi mangsa deraan sepanjang 2008 sebenarnya didera oleh ibu bapa mereka sendiri. emosi atau seks. Paling menyedihkan. pakaian dan tempat tinggal. statistik turut mendedahkan 863 kes penderaan fizikal. Menurut sumber daripada jabatan peguam Negara. Akta ini sangat penting untuk mengawal kes-kes pencabulan hak kanak-kanak. Contohnya penderaan fizikal. Kerajaan Malaysia telah menggubal beberapa undang-undang bagi melindungi hak kanakkanak di Negara ini. Antara undang-undang yang telah digubal adalah: a) Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468). Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468) memperuntukkan pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan serta mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. pengabaian sehingga kanak-kanak terjerumus dalam gejala sosial serta pengabaian daripada hak keperluan asas seperti makan.Terlebih dahulu mari kita tinjau apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menjaga hak asasi kanak-kanak di negara ini. penderaan seksual (733 kes) manakala 58 kes lagi terdiri bayi yang ditinggalkan. b) Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) c) Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 d) Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) Apakah fungsi dan ruang litup bagi undang-undang yang digubal ini? Mari kita kupas serba sedikit bagi memberi sedikit kesedaran terhadap kita semua. Selain 952 kes membabitkan pengabaian kanak-kanak. Pada 2008 saja.780 kes penderaan kanak-kanak di negara ini dilaporkan dan didapati kes dera paling biasa yang berlaku terhadap kanak-kanak di Malaysia adalah pengabaian. 6 . sebanyak 2. “statistik Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) turut menunjukkan penderaan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat setiap tahun sehingga mencecah pertambahan 700 kes seperti dilaporkan antara 2006 hingga 2008. apabila 772 kes membabitkan ibu manakala 494 dilakukan oleh bapa”.

Sebenarnya. Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) telah menyatukan tiga undangundang yang terdahulu iaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Perundangan ini bertujuan menjamin kebajikan anak angkat pada masa hadapan. tiada masalah besar sekiranya rakyat tempatan mahu mengambil anak angkat. Penggubalan akta ini adalah usaha untuk memastikan perlindungan. keselamatan dan pendidikan semasa berada di taman asuhan kanak-kanak. Noormah Abdul Rauf berkata. pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak.Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) pula menegaskan tentang pendaftaran. Seterusnya Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 bertujuan mengawal proses permohonan pengambilan anak angkat sejajar dengan Ordinan Mengangkat Anak 1960 (Adoption Ordinance) dan Peraturan-Peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption Rules 1961). perundangan ini juga mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan anak angkat untuk kepentingan diri seperti pemerdagangan bayi. Oleh itu. Terdapat banyak kes berkaitan salah laku dan kecuaian taman asuhan kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan. menurut sumber daripada Berita Harian bertarikh 17 September 2012. usaha untuk mengambil anak angkat adalah digalakkan dalam membela nasib kanakkanak kurang bernasib baik. Terdapat pelbagai kepentingan akta ini dan salah satu contoh adalah berkaitan media massa. gunalah saluran yang betul bagi mendapatkan anak angkat. dua bayi telah meninggal dunia akibat tersedak susu di Kuala Lumpur. Menurut akhbar Harian Metro bertarikh 2 April 2012. kecacatan malah kematian terhadap kanak-kanak yang diasuh. Selain itu. Contohnya. malah pihaknya sentiasa mengalu-alukan ibu bapa yang mahu membela kanak-kanak malang”. Media massa samada media cetak atau 7 . Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvenil. “Pengarah JKM Wilayah Persekutuan. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak. Akta ini dikhususkan untuk melindungi kanak-kanak yang berumur 4 tahun kebawah dalam beberapa aspek penting iaitu kesihatan.

Kurikulum dan kokurikulum yang dirancang dan digunapakai membolehkan hak perkembangan kanak-kanak ditunaikan. secara tidak langsung guru dapat membantu menjaga hak kanak-kanak. Guru juga diberi pendedahan mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Kanak-kanak menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Selain itu. Kita seharusnya menyokong dan mengambil bahagian dalam kempen seperti ini. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNICEF) di Negara ini juga telah menjalankan pelbagai program dan kempen seperti „Get On Board-Raise Your Hand. Pendidikan wajib telah dilaksanakan iaitu setiap kanak-kanak berumur 6 tahun dan perlu menjalani pendidikan rendah selama enam tahun. Oleh itu. Kempen ini memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan tanggungjawab dan kuasa masyarakat dalam menghentikan pencabulan hak kanak-kanak. Selain usaha yang dilakukan kerajaan.elektronik dilarang menyiarkan gambar kanak-kanak yang mengalami pencabulan hak asasi kanak-kanak bagi melindungi kepentingan dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan obligasi negara di bawah Konvensyen Hak KanakKanak (Convention on the Rights of Children). Oleh itu. Artikel daripada laman sesawang kl-today. Stop Child Abuse Now‟ kempen ini bertujuan memastikan golongan masyarakat terbabit secara langsung menghalang dan menyelamatkan mana-mana kanak-kanak daripada didera (Berita Harian. 17 September 2012). 8 . sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam usaha melindungi hak asasi kanak-kanak. Hal ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 bermula pada tahun 2004.com bertarikh 7 Ogos 2011 menyatakan “Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 601] memperuntukkan sekatan ke atas laporan dan penyiaran media gambar kanak-kanak sebagai mangsa dalam kes jenayah disiarkan dalam apaapa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik”. Contohnya. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah diberi kepada murid yang layak. RMT dapat membantu membekalkan makanan berkhasiat kepada murid yang kurang berkemampuan dan menunjukkan bahawa hak kehidupan kanak-kanak ditunaikan.

Pasukan Pelindung Kanak-kanak dab Pusat Aktiviti Kanak-kanak telah ditubuhkan bertujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada keluarga dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan seksual. Oleh itu. Pelan Tindakan Perlindungan Kanak-kanak Negara telah ditubuhkan. Guru patut merujuk kepada pihak sekolah dan seterusnya berhubung dengan pihak ibubapa sekiranya melibatkan murid. penderaan. Masyarakat juga bertanggungjawab magi memastikan hak asasi kanakkanak ini terbela. penderaan dan sebagainya. guru patut mengenalpasti punca masalah tersebut. kursus keibubapaan serta penjagaan kanak-kanak. Pasukan Pengesan Penderaan Kanak-kanak dan Kanak-kanak Terabai juga ditubuhkan bagi menyelia dan memantau kes penderaan kanak9 .keganasan dan eksploitasi 5) Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak 6) Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian.sekiranya murid datang ke sekolah dan berkelakuan tidak normal. keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak 7) Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak Selain itu. Oleh itu. penyertaan masyarakat amat dialukan. Antara objektif pelan tindakan ini adalah: 1) Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama 2) Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak 3) Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak mewujudkan dasar perlindungan kanakkanak organisasi masing-masing 4) Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian. penderaan. Perkhidmatan yang diberikan termasuklah kaunseling. Selain itu.

Kesimpulannya. Sebetulnya mereka patut melaporkan kesalahan ini bagi menjaga hak kanak-kanak yang menjadi mangsa. Kebanyakan masyarakat tidak mengambil tindakan yang betul apabila mereka hanya mendiamkan diri apabila berlaku kes pencabulan hak kanak-kanak atas alasan mereka tidak mahu mencampuri urusan keluarga orang lain. Kita perlu sedar bahawa pada hari ini kanak-kanak semakin ditindas berdasarkan kes-kes yang direkodkan dan sekiranya semua ini tidak boleh dikawal. Hal ini akan menyedarkan setiap individu tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kanak-kanak bukan hanya waris yang berhak diatas seorang kanak-kanak. usaha yang telah dijalankan perlulah konsisten dan bersih bagi membolehkan hak kanak-kanak ditegakkan. siapakah yang bakal mengambil alih kepimpinan negara kita pada masa akan datang. 10 .kanak yang dirujuk di hospital. Selain itu. setiap individu perlu mengambil inisiatif bagi menaiktaraf pengetahuan tentang hak asasi kanak-kanak serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pelan yang telah dirancang rapi memerlukan perlaksanaan yang cekap dan telus daripada pihak atasan hingga ke akar umbi.

gov. Dasar Kanak-kanak Negara dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Diambil daripada http://agc-blog.php?option=com_content&view=article&id= 501%3A1592009-dasar-kanak-kanak-negara-dan-dasar-perlindungankanak-kanak-negara&Itemid=98&lang=ms Hak Asasi Manusia.com/prasekolah/hak_asasi_kanak_kanak.jkm.edu.agc. „Beli anak‟ ikut saluran betul. diambil daripada 11 . diambil pada 24 Julai 2012 daripada http://kheru2006.3. Penderaan Kanak-Kanak.0 RUJUKAN Azizi Ahmad (2010).webs.my/index. Jabatan Kebajukan Masyarakat Malaysia.my/index.gov.htm Akmalhana Bt Mohammed (2011). Universiti Malaya diambil pada 26 Julai 2012 daripada http://pendidikanmoral.my/index.um.my/agc-blog/?p=1135 Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.php?option=com_content&view=article&catid =35%3Adasarpelan-tindakan&id=673%3Adasar-perlindungan-kanakkanak-negara&Itemid=280&lang=ms Dato’ Shahrizat Abdul Jalil (2009).gov.jkm.php?page=26 Mustapha Ahmad (2012). Hak Asasi Kanak-kanak. diambil daripada http://www.

diambil daripada http://www. KL-today diambil daripada http://www. Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.kl-today.my/bharian/articles/Kesderakanakkanakkenaditanganisegera/Article Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Pusat Aktiviti Kanak-kanak.my/myMetro/articles/20120420065136201204200 65136/Article/index_html Noor Mohamad Shakil Hameed (2012).com.bharian. diambil daripada http://www.com. Kes Dera Kanak-Kanak Kena Ditangani Segera.jkm. Dua bayi mati tersedak susu di pusat asuhan.com.php?option=com_content&view=article&id=3 28%3Apusat-perlindungan-kanak-kanak&catid=37%3Akanakkanak&Itemid=305&lang=ms Siar foto kanak-kanak dera salah?.my/articles/Duabayimatitersedaksusudipusatasuh an/Arti cle/ 12 .http://www.my/index.com/2011/08/siar-foto-kanak-kanak-dera-salah/ Yusairi Ahmad(2012).gov.hmetro.bharian.