1.

0 SOALAN TUGASAN

Tuliskan satu esei mengenai satu tajuk guru dan cabaran semasa seperti berikut: Hak asasi kanak-kanak di Malaysia dan usaha-usaha dalam melindungi kanakkanak

1

Kanak-kanak juga merupakan aset penting bagi sesebuah Negara kerana mereka akan menjadi individu-individu terpenting dalam meneraju Negara pada masa akan datang. Negara yang mempunyai kanak-kanak yang berkualiti mempunyai harapan cerah untuk terus membangun dengan pesat. Oleh itu. Kanak-kanak merupakan golongan yang lemah dan senang untuk dipengaruhi. Pada 20 November 1989.2. Dokumen 2 . Berbicara mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab menggunakan kanak-kanak bagi mendapat kepentingan diri. Akta Kanak-kanak 2001 mengkategorikan kanak-kanak sebagai individu yang berumur 18 tahun kebawah. melainkan jika undang-undang negaranya mengiktirafkan umur dewasanya sebelum itu.0 PENULISAN ESEI Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai populasi penduduk yang sederhana tinggi. hampir 40 peratus daripadanya merupakan penduduk yang berumur 18 tahun kebawah. kanak-kanak seharusnya dilindungi dengan undang-undang yang sah supaya mereka tidak dipergunakan sewenangnya. seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk melindungi kanak-kanak. Jadi pihak ini sewenangnya menggunakan kesempatan yang ada untuk mengekploitasikan kelemahan kanak-kanak. Walaubagaimanpun. Pihak tidak bertanggungjawab ini beranggapan kanak-kanak perlu bergantung kepada orang dewasa untuk menjalankan urusan seharian. kanak-kanak juga selalu diancam dengan pelbagai ancaman. Daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia.795 penduduk terdiri daripada berbilang bangsa. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) pula mendefinasikan kanak-kanak sebagai seseorang yang di bwah umur 18 tahun. Menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) kali ke-44. Hal ini bermakna Malaysia mempunyai golongan kanak-kanak yang tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lain.908. Malaysia mempunyai seramai 28.

Akhir sekali aspek jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. nutrisi. Aspek eksploitasi pula merupakan penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan. politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak. ekploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Aspek penderaan pula merangkumi penderaan fizikal. dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Apakah yang terkandung dalam aspek-aspek ini? Kita perlu memahami dengan mendalam aspek-aspek yang terkandung dalam hak pelindungan kanak-kanak ini. tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku. seksual. emosi dan seksual. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya. penderaan.Hak Asasi Kanak-kanak yang dibentangkan dalam konvensyen ini telah menekankan hak pelindungan kanak-kanak daripada 4 aspek iaitu pengabaian. pendidikan. emosi dan pembangunan dari segi kesihatan. Hal in bermaksud setiap kanak-kanak tidak mengira bangsa dan agama berhak 3 . termasuk mengancam nyawa mereka. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal. penyendirian dan perkembangan lambat. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian. kemurungan. sama ada sebagai peserta atau pemerhati. perkembangan emosi. keresahan.

perlindungan untuk kanakkanak tanpa keluarga dan kanak-kanak pelarian.mendapat hak-hak mereka dan jaminan ini akan membuatkan pihak yang menafikan hak kanak-kanak boleh didakwa. penderaan dan pengabaian. pendidikan. Antara konvensyen tersebut adalah: i. ii. tempat tinggal. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) telah menyenaraikan hak-hak bagi seorang kanak-kanak iaitu hak kehidupan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 138 (minimum umur untuk bekerja) 1997. Akhir sekali adalah hak penyertaan dimana kanak-kanak berhak untuk berkembang secara mental. kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. Kanak-kanak juga tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan bangsa. Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4 Ogos 1995 iii. menyertai kelab dan persatuan serta berhak mengutarakan pandangan mereka. fizikal dan social. hak perlindungan. agama atau warna kulit. air minuman bersih dan jagaan kesihatan. Malaysia juga tidak memandang mudah mengenai Hak Asasi Kanak- kanak dan menyedari kepentingan kanak-kanak terhadap kemajuan sesebuah Negara. Hak perkembangan adalah berkaitan persekitaran yang selamat. hak perkembangan dan hak penyertaan. Komitmen Malaysia dapat dilihat dengan usaha Malaysia mengesahkan dan menandatangani beberapa konvensyen. Hak kanak-kanak perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kanak-kanak tidak mampu membela diri mereka sendiri. 4 . Hak perlindungan pula merangkumi perlindungan daripada diskriminasi.hal in bermaksud kanak-kanak berhak hidup dalam persekitaran yang harmoni dan aman dan berpeluang mendapat pendidikan secara formal atau tidak formal selain berhak mempunyai kemudahan asas kehidupan. Kanak-kanak berhak berkawan dan bermain. Mereka perlu dilayan secara sama rata. Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada 19 Mac 1995. Hak kehidupan didefinasikan sebagai jaminan keperluan asas merangkumi makanan.

"Tidak boleh ada diskriminasi. Walaubagaimanapun. 5 ." kata Pegawai Bahagian Pendidikan dan Perhuhungan Awan Suhakam Hasmah Abd Manaf.iv. sekolah dan masyarakat. apa sahaja yang dibuat mestilah mengambil kira kepentingan kanak-kanak. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menemui sekurang-kurang 18 isu yang didakwa "tidak selari" dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang ditandatangani kerajaan Malaysia pada 1995 sejak lima tahun kebelakangan ini. Antara isu yang diterokai berkaitan pengangkutan dan jalan perhubungan murid di kawasan ladang dan pedalaman ke sekolah. polisi atau pelaksanaan perlu mengambil kira perkara ini. Menurut artikel yang ditulis pada 3 September 2012 dalam laman sesawang Malaysiakini. perkembangan. penghidupan dan penyertaan. Kenvensyen Pertubuhan Buruh Antaranbangsa 182 (bentuk buruh kanakkanak yang paling teruk) pada 10 November 2000. kemasukan sekolah tanpa sijil kelahiran atau kad pengenaan dan kekurangan kemudahan fizikal dan kelengkapan persekolahan serta kegagalan mendapat air bersih. Dalam membuat peraturan. "Kanak-kanak perlu diberi perlindungan. Malaysia tidak lari daripada mengalami masalah berkaitan hak asasi kanak-kanak ini. sekolah agama rakyat (SAR) di Pahang dan Selangor serta sekolah kebangsaan Tamil di kawasan ladang dan estet di Perlis dan Kedah bermula tahun 2007. Usaha-usaha dalam menjaga hak asasi kanak-kanak ini merangkumi usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Isu-isu tersebut dirumuskan selepas suruhanjaya itu membuat tinjauan terhadap kanak-kanak Orang Asli di pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak. Banyak usaha yang telah dilakukan bagi menjamin hak asasi kanak-kanak di Negara ini. Ketiga-tiga pihak ini merupakan tunjang dalam mengawal isu-isu yang berlaku supaya tidak menjadi serius. Tanngungjawab menjamin hak kanak-kanak bukan tergalas pada pihak tertentu sahaja malah semua warga negara perlu menggalas tanggungjawab ini daripada pihak tertinggi hingga ke akar umbi.

Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468) memperuntukkan pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan serta mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. statistik menunjukkan satu daripada dua kanak-kanak yang dilaporkan menjadi mangsa deraan sepanjang 2008 sebenarnya didera oleh ibu bapa mereka sendiri. sebanyak 2. Antara undang-undang yang telah digubal adalah: a) Akta Pelindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468). “statistik Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) turut menunjukkan penderaan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat setiap tahun sehingga mencecah pertambahan 700 kes seperti dilaporkan antara 2006 hingga 2008. Menurut sumber daripada jabatan peguam Negara. 6 . emosi atau seks. Akta ini sangat penting untuk mengawal kes-kes pencabulan hak kanak-kanak. statistik turut mendedahkan 863 kes penderaan fizikal. Selain 952 kes membabitkan pengabaian kanak-kanak. penderaan seksual (733 kes) manakala 58 kes lagi terdiri bayi yang ditinggalkan.Terlebih dahulu mari kita tinjau apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menjaga hak asasi kanak-kanak di negara ini. Kerajaan Malaysia telah menggubal beberapa undang-undang bagi melindungi hak kanakkanak di Negara ini.780 kes penderaan kanak-kanak di negara ini dilaporkan dan didapati kes dera paling biasa yang berlaku terhadap kanak-kanak di Malaysia adalah pengabaian. pakaian dan tempat tinggal. Contohnya penderaan fizikal. b) Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) c) Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 d) Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) Apakah fungsi dan ruang litup bagi undang-undang yang digubal ini? Mari kita kupas serba sedikit bagi memberi sedikit kesedaran terhadap kita semua. pengabaian sehingga kanak-kanak terjerumus dalam gejala sosial serta pengabaian daripada hak keperluan asas seperti makan. apabila 772 kes membabitkan ibu manakala 494 dilakukan oleh bapa”. Paling menyedihkan. Pada 2008 saja.

Terdapat banyak kes berkaitan salah laku dan kecuaian taman asuhan kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan. kecacatan malah kematian terhadap kanak-kanak yang diasuh. Seterusnya Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 bertujuan mengawal proses permohonan pengambilan anak angkat sejajar dengan Ordinan Mengangkat Anak 1960 (Adoption Ordinance) dan Peraturan-Peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption Rules 1961). Selain itu. Noormah Abdul Rauf berkata. malah pihaknya sentiasa mengalu-alukan ibu bapa yang mahu membela kanak-kanak malang”. keselamatan dan pendidikan semasa berada di taman asuhan kanak-kanak. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvenil. Menurut akhbar Harian Metro bertarikh 2 April 2012. Akta ini dikhususkan untuk melindungi kanak-kanak yang berumur 4 tahun kebawah dalam beberapa aspek penting iaitu kesihatan. dua bayi telah meninggal dunia akibat tersedak susu di Kuala Lumpur.Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) pula menegaskan tentang pendaftaran. Terdapat pelbagai kepentingan akta ini dan salah satu contoh adalah berkaitan media massa. usaha untuk mengambil anak angkat adalah digalakkan dalam membela nasib kanakkanak kurang bernasib baik. pengawalan dan pemeriksaan taman asuhan kanak-kanak. Sebenarnya. perundangan ini juga mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan anak angkat untuk kepentingan diri seperti pemerdagangan bayi. tiada masalah besar sekiranya rakyat tempatan mahu mengambil anak angkat. Oleh itu. Perundangan ini bertujuan menjamin kebajikan anak angkat pada masa hadapan. gunalah saluran yang betul bagi mendapatkan anak angkat. “Pengarah JKM Wilayah Persekutuan. Media massa samada media cetak atau 7 . Penggubalan akta ini adalah usaha untuk memastikan perlindungan. Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002) telah menyatukan tiga undangundang yang terdahulu iaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak. Contohnya. menurut sumber daripada Berita Harian bertarikh 17 September 2012.

Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah diberi kepada murid yang layak. Stop Child Abuse Now‟ kempen ini bertujuan memastikan golongan masyarakat terbabit secara langsung menghalang dan menyelamatkan mana-mana kanak-kanak daripada didera (Berita Harian. secara tidak langsung guru dapat membantu menjaga hak kanak-kanak. Guru juga diberi pendedahan mengenai hak asasi kanak-kanak ini. Pendidikan wajib telah dilaksanakan iaitu setiap kanak-kanak berumur 6 tahun dan perlu menjalani pendidikan rendah selama enam tahun. 8 . RMT dapat membantu membekalkan makanan berkhasiat kepada murid yang kurang berkemampuan dan menunjukkan bahawa hak kehidupan kanak-kanak ditunaikan. Kempen ini memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan tanggungjawab dan kuasa masyarakat dalam menghentikan pencabulan hak kanak-kanak. Kita seharusnya menyokong dan mengambil bahagian dalam kempen seperti ini. Selain usaha yang dilakukan kerajaan. Kanak-kanak menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Oleh itu. Contohnya. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNICEF) di Negara ini juga telah menjalankan pelbagai program dan kempen seperti „Get On Board-Raise Your Hand.com bertarikh 7 Ogos 2011 menyatakan “Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 601] memperuntukkan sekatan ke atas laporan dan penyiaran media gambar kanak-kanak sebagai mangsa dalam kes jenayah disiarkan dalam apaapa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik”. Hal ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 bermula pada tahun 2004. Oleh itu.elektronik dilarang menyiarkan gambar kanak-kanak yang mengalami pencabulan hak asasi kanak-kanak bagi melindungi kepentingan dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan obligasi negara di bawah Konvensyen Hak KanakKanak (Convention on the Rights of Children). Selain itu. Artikel daripada laman sesawang kl-today. Kurikulum dan kokurikulum yang dirancang dan digunapakai membolehkan hak perkembangan kanak-kanak ditunaikan. sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam usaha melindungi hak asasi kanak-kanak. 17 September 2012).

Perkhidmatan yang diberikan termasuklah kaunseling. keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak 7) Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak Selain itu. Pasukan Pelindung Kanak-kanak dab Pusat Aktiviti Kanak-kanak telah ditubuhkan bertujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada keluarga dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan seksual. Pasukan Pengesan Penderaan Kanak-kanak dan Kanak-kanak Terabai juga ditubuhkan bagi menyelia dan memantau kes penderaan kanak9 . Oleh itu. Selain itu. kursus keibubapaan serta penjagaan kanak-kanak. Oleh itu. penderaan. penyertaan masyarakat amat dialukan. Masyarakat juga bertanggungjawab magi memastikan hak asasi kanakkanak ini terbela. penderaan. penderaan dan sebagainya. Pelan Tindakan Perlindungan Kanak-kanak Negara telah ditubuhkan.sekiranya murid datang ke sekolah dan berkelakuan tidak normal. guru patut mengenalpasti punca masalah tersebut.keganasan dan eksploitasi 5) Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak 6) Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian. Guru patut merujuk kepada pihak sekolah dan seterusnya berhubung dengan pihak ibubapa sekiranya melibatkan murid. Antara objektif pelan tindakan ini adalah: 1) Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama 2) Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak 3) Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak mewujudkan dasar perlindungan kanakkanak organisasi masing-masing 4) Melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian.

setiap individu perlu mengambil inisiatif bagi menaiktaraf pengetahuan tentang hak asasi kanak-kanak serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pelan yang telah dirancang rapi memerlukan perlaksanaan yang cekap dan telus daripada pihak atasan hingga ke akar umbi. usaha yang telah dijalankan perlulah konsisten dan bersih bagi membolehkan hak kanak-kanak ditegakkan. Hal ini akan menyedarkan setiap individu tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kanak-kanak bukan hanya waris yang berhak diatas seorang kanak-kanak. Selain itu. Kesimpulannya. Sebetulnya mereka patut melaporkan kesalahan ini bagi menjaga hak kanak-kanak yang menjadi mangsa. Kebanyakan masyarakat tidak mengambil tindakan yang betul apabila mereka hanya mendiamkan diri apabila berlaku kes pencabulan hak kanak-kanak atas alasan mereka tidak mahu mencampuri urusan keluarga orang lain. 10 . siapakah yang bakal mengambil alih kepimpinan negara kita pada masa akan datang.kanak yang dirujuk di hospital. Kita perlu sedar bahawa pada hari ini kanak-kanak semakin ditindas berdasarkan kes-kes yang direkodkan dan sekiranya semua ini tidak boleh dikawal.

Hak Asasi Kanak-kanak.3.php?option=com_content&view=article&catid =35%3Adasarpelan-tindakan&id=673%3Adasar-perlindungan-kanakkanak-negara&Itemid=280&lang=ms Dato’ Shahrizat Abdul Jalil (2009).webs. diambil daripada http://www.my/index.gov.jkm.gov.gov. Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www.my/index. diambil pada 24 Julai 2012 daripada http://kheru2006. „Beli anak‟ ikut saluran betul. Penderaan Kanak-Kanak.edu.my/index.com/prasekolah/hak_asasi_kanak_kanak.htm Akmalhana Bt Mohammed (2011).0 RUJUKAN Azizi Ahmad (2010).jkm.php?option=com_content&view=article&id= 501%3A1592009-dasar-kanak-kanak-negara-dan-dasar-perlindungankanak-kanak-negara&Itemid=98&lang=ms Hak Asasi Manusia.my/agc-blog/?p=1135 Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Dasar Kanak-kanak Negara dan Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Universiti Malaya diambil pada 26 Julai 2012 daripada http://pendidikanmoral. Jabatan Kebajukan Masyarakat Malaysia.agc. Diambil daripada http://agc-blog.php?page=26 Mustapha Ahmad (2012).um. diambil daripada 11 .

bharian. Jabatan Kebajikan Masyarakat diambil pada 28 Julai 2012 daripada http://www. Dua bayi mati tersedak susu di pusat asuhan.com.com.my/bharian/articles/Kesderakanakkanakkenaditanganisegera/Article Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Pusat Aktiviti Kanak-kanak. diambil daripada http://www.my/articles/Duabayimatitersedaksusudipusatasuh an/Arti cle/ 12 .hmetro. Kes Dera Kanak-Kanak Kena Ditangani Segera.bharian.my/index.jkm.php?option=com_content&view=article&id=3 28%3Apusat-perlindungan-kanak-kanak&catid=37%3Akanakkanak&Itemid=305&lang=ms Siar foto kanak-kanak dera salah?.kl-today.http://www.my/myMetro/articles/20120420065136201204200 65136/Article/index_html Noor Mohamad Shakil Hameed (2012). diambil daripada http://www. KL-today diambil daripada http://www.gov.com.com/2011/08/siar-foto-kanak-kanak-dera-salah/ Yusairi Ahmad(2012).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful