Seni Visual

Oleh : Nurul Diana binti Dawam

terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah. “Seni bermaksud kecil sekali. . halus.Maksud Seni • Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. molek atau elok.

.• Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1996:453). “Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran.

• wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu. • sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia.Maksud Seni Visual • Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. .

ataupun bijaksana.Maksud Falsafah • Dipinjam daripada bahasa Yunani (Greek) iaitu philosophia. . hikmah. Philo bermakna cinta akan. manakala sophia bermaksud ilmu.

metafizik. . dsb.. al-hukama bermaksud ahli fikir yang membicarakan hal-hal kemanusiaan. • Dalam jamak. • Ahli falsafah mengambil kata Yunani (philosophos) iaitu al-hakim yang bermaksud orang bijaksana.• Dalam ungkapan Arab pula disebut ulum alhikmah (sophia) yang bererti kebijaksanaan. fenomenologi.

yang dipertanggungjawabkan secara intelektual bagi melakukan apa yang sebetulnya diharapkan daripada setiap orang yang tidak hanya mahu menurut saja. yang tidak mahu menelan mentah- mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain. . berkaedah.• Falsafah dimaksudkan sebagai usaha tertib.

iaitu ilmu menuntun anak. iaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran . • Dalam Kamus Dewan. pendidikan berasal daripada kata dasar didik (mendidik).Maksud Pendidikan • Menurut Yunani ialah pedagogi. .

• Pendidikan pula bererti ‘proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. proses perbuatan. . dan cara mendidik.

• al-Ghazali mengatakan ‘Pendidikan itu ialah mengeluarkan perangai yang buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik’. . Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai ‘usaha ataupun proses menitiskan sesuatu ke dalam diri manusia. Syed Mohd.• Prof.

jasmani. dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu. . . Quran dan Sunnah. pengalaman salaf al-soleh serta ilmuwan muktabar dengan matlamatnya bagi melahirkan insan yang soleh’. rohani.• Abdul Halim el-Muhammady pula menulis ‘Pendidikan islam itu adalah proses mendidik dan melatih akal.

terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. • Menurut Feldman (1996).Maksud Pendidikan Seni • Pendidikan seni adalah program pendidikan yang bersistem. . disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni.

kejadian. dan sebagainya. .Maksud Teori • Pendapat yang dikemukakan mengenai suatu perkara. • Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar pembentukan kesenian ataupun ilmu pengetahuan.

perkembangan sesuatu bidang pengetahuan. pembinaan. . • Kesimpulannya.• Cara-cara dan aturan-aturan bagi melakukan sesuatu. asas-asas dan prinsipprinsip yang menjadi dasar pembentukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful