Pengertian Seni Visual

Seni Visual

Oleh : Nurul Diana binti Dawam

kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah.Maksud Seni • Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. “Seni bermaksud kecil sekali. . halus. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). molek atau elok.

“Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran.• Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1996:453). .

Maksud Seni Visual • Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. • wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu. . • sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia.

hikmah. manakala sophia bermaksud ilmu.Maksud Falsafah • Dipinjam daripada bahasa Yunani (Greek) iaitu philosophia. Philo bermakna cinta akan. . ataupun bijaksana.

al-hukama bermaksud ahli fikir yang membicarakan hal-hal kemanusiaan. dsb. metafizik. • Ahli falsafah mengambil kata Yunani (philosophos) iaitu al-hakim yang bermaksud orang bijaksana. • Dalam jamak. fenomenologi.. .• Dalam ungkapan Arab pula disebut ulum alhikmah (sophia) yang bererti kebijaksanaan.

• Falsafah dimaksudkan sebagai usaha tertib. berkaedah. yang tidak mahu menelan mentah- mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain. . yang dipertanggungjawabkan secara intelektual bagi melakukan apa yang sebetulnya diharapkan daripada setiap orang yang tidak hanya mahu menurut saja.

• Dalam Kamus Dewan.Maksud Pendidikan • Menurut Yunani ialah pedagogi. pendidikan berasal daripada kata dasar didik (mendidik). iaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran . iaitu ilmu menuntun anak. .

dan cara mendidik.• Pendidikan pula bererti ‘proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. proses perbuatan. .

• al-Ghazali mengatakan ‘Pendidikan itu ialah mengeluarkan perangai yang buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik’. Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai ‘usaha ataupun proses menitiskan sesuatu ke dalam diri manusia. Syed Mohd. .• Prof.

jasmani. Quran dan Sunnah. rohani. .• Abdul Halim el-Muhammady pula menulis ‘Pendidikan islam itu adalah proses mendidik dan melatih akal. pengalaman salaf al-soleh serta ilmuwan muktabar dengan matlamatnya bagi melahirkan insan yang soleh’. . dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu.

disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni.Maksud Pendidikan Seni • Pendidikan seni adalah program pendidikan yang bersistem. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. • Menurut Feldman (1996). sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. .

kejadian. • Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar pembentukan kesenian ataupun ilmu pengetahuan. .Maksud Teori • Pendapat yang dikemukakan mengenai suatu perkara. dan sebagainya.

asas-asas dan prinsipprinsip yang menjadi dasar pembentukan. • Kesimpulannya. . perkembangan sesuatu bidang pengetahuan.• Cara-cara dan aturan-aturan bagi melakukan sesuatu. pembinaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful