Seni Visual

Oleh : Nurul Diana binti Dawam

“Seni bermaksud kecil sekali. halus. molek atau elok. kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah. . terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988).Maksud Seni • Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia.

. “Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran.• Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1996:453).

• sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia.Maksud Seni Visual • Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. • wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu. .

Philo bermakna cinta akan. manakala sophia bermaksud ilmu. .Maksud Falsafah • Dipinjam daripada bahasa Yunani (Greek) iaitu philosophia. ataupun bijaksana. hikmah.

. metafizik. .• Dalam ungkapan Arab pula disebut ulum alhikmah (sophia) yang bererti kebijaksanaan. • Ahli falsafah mengambil kata Yunani (philosophos) iaitu al-hakim yang bermaksud orang bijaksana. • Dalam jamak. fenomenologi. al-hukama bermaksud ahli fikir yang membicarakan hal-hal kemanusiaan. dsb.

. berkaedah. yang dipertanggungjawabkan secara intelektual bagi melakukan apa yang sebetulnya diharapkan daripada setiap orang yang tidak hanya mahu menurut saja. yang tidak mahu menelan mentah- mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain.• Falsafah dimaksudkan sebagai usaha tertib.

iaitu ilmu menuntun anak. pendidikan berasal daripada kata dasar didik (mendidik). • Dalam Kamus Dewan. iaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran . .Maksud Pendidikan • Menurut Yunani ialah pedagogi.

dan cara mendidik. proses perbuatan.• Pendidikan pula bererti ‘proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. .

• al-Ghazali mengatakan ‘Pendidikan itu ialah mengeluarkan perangai yang buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik’. Syed Mohd.• Prof. Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai ‘usaha ataupun proses menitiskan sesuatu ke dalam diri manusia. .

• Abdul Halim el-Muhammady pula menulis ‘Pendidikan islam itu adalah proses mendidik dan melatih akal. dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu. pengalaman salaf al-soleh serta ilmuwan muktabar dengan matlamatnya bagi melahirkan insan yang soleh’. . Quran dan Sunnah. . rohani. jasmani.

sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. .Maksud Pendidikan Seni • Pendidikan seni adalah program pendidikan yang bersistem. disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. • Menurut Feldman (1996).

• Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar pembentukan kesenian ataupun ilmu pengetahuan. dan sebagainya. kejadian. .Maksud Teori • Pendapat yang dikemukakan mengenai suatu perkara.

perkembangan sesuatu bidang pengetahuan. pembinaan. . • Kesimpulannya.• Cara-cara dan aturan-aturan bagi melakukan sesuatu. asas-asas dan prinsipprinsip yang menjadi dasar pembentukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful