Seni Visual

Oleh : Nurul Diana binti Dawam

halus. kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah. molek atau elok. “Seni bermaksud kecil sekali. .Maksud Seni • Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988).

. “Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran.• Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1996:453).

• sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia.Maksud Seni Visual • Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. • wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu. .

Philo bermakna cinta akan. hikmah. . ataupun bijaksana.Maksud Falsafah • Dipinjam daripada bahasa Yunani (Greek) iaitu philosophia. manakala sophia bermaksud ilmu.

. • Ahli falsafah mengambil kata Yunani (philosophos) iaitu al-hakim yang bermaksud orang bijaksana. metafizik. dsb. fenomenologi. • Dalam jamak.• Dalam ungkapan Arab pula disebut ulum alhikmah (sophia) yang bererti kebijaksanaan.. al-hukama bermaksud ahli fikir yang membicarakan hal-hal kemanusiaan.

berkaedah. . yang dipertanggungjawabkan secara intelektual bagi melakukan apa yang sebetulnya diharapkan daripada setiap orang yang tidak hanya mahu menurut saja.• Falsafah dimaksudkan sebagai usaha tertib. yang tidak mahu menelan mentah- mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain.

pendidikan berasal daripada kata dasar didik (mendidik). iaitu ilmu menuntun anak. • Dalam Kamus Dewan. iaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran . .Maksud Pendidikan • Menurut Yunani ialah pedagogi.

• Pendidikan pula bererti ‘proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. proses perbuatan. dan cara mendidik. .

• al-Ghazali mengatakan ‘Pendidikan itu ialah mengeluarkan perangai yang buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik’.• Prof. Syed Mohd. . Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai ‘usaha ataupun proses menitiskan sesuatu ke dalam diri manusia.

pengalaman salaf al-soleh serta ilmuwan muktabar dengan matlamatnya bagi melahirkan insan yang soleh’. jasmani. dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu. . rohani.• Abdul Halim el-Muhammady pula menulis ‘Pendidikan islam itu adalah proses mendidik dan melatih akal. Quran dan Sunnah. .

Maksud Pendidikan Seni • Pendidikan seni adalah program pendidikan yang bersistem. . terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. • Menurut Feldman (1996). sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni.

Maksud Teori • Pendapat yang dikemukakan mengenai suatu perkara. dan sebagainya. • Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar pembentukan kesenian ataupun ilmu pengetahuan. kejadian. .

perkembangan sesuatu bidang pengetahuan. pembinaan. asas-asas dan prinsipprinsip yang menjadi dasar pembentukan. • Kesimpulannya. .• Cara-cara dan aturan-aturan bagi melakukan sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful