Seni Visual

Oleh : Nurul Diana binti Dawam

“Seni bermaksud kecil sekali.Maksud Seni • Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. molek atau elok. halus. kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah. . terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988).

“Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran. .• Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1996:453).

• wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu.Maksud Seni Visual • Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. . • sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia.

Maksud Falsafah • Dipinjam daripada bahasa Yunani (Greek) iaitu philosophia. Philo bermakna cinta akan. . ataupun bijaksana. hikmah. manakala sophia bermaksud ilmu.

. • Dalam jamak. fenomenologi.• Dalam ungkapan Arab pula disebut ulum alhikmah (sophia) yang bererti kebijaksanaan. al-hukama bermaksud ahli fikir yang membicarakan hal-hal kemanusiaan. dsb. • Ahli falsafah mengambil kata Yunani (philosophos) iaitu al-hakim yang bermaksud orang bijaksana. metafizik..

berkaedah.• Falsafah dimaksudkan sebagai usaha tertib. . yang tidak mahu menelan mentah- mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak lain. yang dipertanggungjawabkan secara intelektual bagi melakukan apa yang sebetulnya diharapkan daripada setiap orang yang tidak hanya mahu menurut saja.

. • Dalam Kamus Dewan. pendidikan berasal daripada kata dasar didik (mendidik). iaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran .Maksud Pendidikan • Menurut Yunani ialah pedagogi. iaitu ilmu menuntun anak.

. proses perbuatan. dan cara mendidik.• Pendidikan pula bererti ‘proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

. • al-Ghazali mengatakan ‘Pendidikan itu ialah mengeluarkan perangai yang buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik’. Naquib al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai ‘usaha ataupun proses menitiskan sesuatu ke dalam diri manusia.• Prof. Syed Mohd.

pengalaman salaf al-soleh serta ilmuwan muktabar dengan matlamatnya bagi melahirkan insan yang soleh’. jasmani. rohani.• Abdul Halim el-Muhammady pula menulis ‘Pendidikan islam itu adalah proses mendidik dan melatih akal. dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu. Quran dan Sunnah. . .

. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. • Menurut Feldman (1996).Maksud Pendidikan Seni • Pendidikan seni adalah program pendidikan yang bersistem. disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni.

Maksud Teori • Pendapat yang dikemukakan mengenai suatu perkara. . • Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar pembentukan kesenian ataupun ilmu pengetahuan. kejadian. dan sebagainya.

• Cara-cara dan aturan-aturan bagi melakukan sesuatu. . pembinaan. • Kesimpulannya. perkembangan sesuatu bidang pengetahuan. asas-asas dan prinsipprinsip yang menjadi dasar pembentukan.