FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

... rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .... Ustaz Ahmad Shahir telah ditugaskan untuk menjadi pembimbing saya sepanjang praktikum kali.. Butterworth...murid di sekolah ini........ : ....... peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah..................03 februari 2012 Minggu Pertama Di SK Permatang To’Jaya Pada hari pertama.... Ini semua bertujuan untuk membina hubungan serta mengeratkan lagi kerjasama antara guru pelatih dengan guru. ...... .... sukatan pelajaran..guru di sekolah ini..... Hal ini bertujuan untuk memudahkan saya membuat rancangan pengajaran mingguan......... Nur Syazwanni binti Idris melapor diri kepada Encik Dzulkifli bin Mahmod..latar belakang murid dan masyarakat setempat............ Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .... Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau....... saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya..... Saya juga telah membuat perbincangan berhubung dengan penglibatan saya di dalam kokurikulum sepanjang menjalani praktikum di sekolah ini..... : .. Pada hari ketiga saya telah berpeluang untuk menemui Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk berbincang mengenai keadaan murid............... termasuklah : ...pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan.. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas... Pada hari keempat.. guru panitia..Ustaz Ahmad Shahir memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya tentang jadual waktu...... Pada hari kedua saya telah berjumpa dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum untuk mendapatkan maklumat serta takwim kokurikulum Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya...... Guru Besar........ guru ko-kurikulum. Pulau Pinang..... : ... : ... Pada hari kelima.struktur organisasi. Selepas waktu rehat kami telah berjumpa dengan Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk mendapatkan profil serta takwim sekolah...... Ternyata.... Kami juga diberi taklimat tentang pemberian jadual waktu mengajar serta diperkenalkan dengan guru pembimbing masing-masing.....tugas dan tanggungjawab murid di sekolah.................sejarah......... saya bersama pasangan pasangan praktikum...guru di sekolah ini... Kami telah diperkenalkan oleh guru besar kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya ketika perhimpunan pagi........ guru disiplin.......Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1 Pertama 30 Januari..... Saya juga menjalani proses menyesuaikan diri dan berkenalan dengan guru...... ..... ..... guru penolong kanan.. panduan guru dan rancangan semester.. guru darjah. huraian sukatan pelajaran... disiplin dan budaya sekolah... peraturan...... saya mula meneliti rancangan tahunan pendidikan islam..... Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya............. guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan................ Ustaz Ahmad Shahir memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya. ......... Guru Besar turut memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah......

.... ....................... Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif ....... Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan............ : ........... Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih..... Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan......................... saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan........... Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan ...... Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : . Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan..... 2........ : ................... Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran....... Cadangan Tindakan Susulan a........murid b.... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu ....... Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan........... terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat... saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan ......... masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan....... khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu .. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.) 4. : ................ 3......) c........ Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa...... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ... : ...................................) d..) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna.........CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1....... Di samping itu... : : : : 2/12 Minggu kedua 06 -10 Februari 2 Masalah mengingati nama murid......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful