FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

...... Ustaz Ahmad Shahir telah ditugaskan untuk menjadi pembimbing saya sepanjang praktikum kali...... Kami juga diberi taklimat tentang pemberian jadual waktu mengajar serta diperkenalkan dengan guru pembimbing masing-masing.............03 februari 2012 Minggu Pertama Di SK Permatang To’Jaya Pada hari pertama... Pada hari ketiga saya telah berpeluang untuk menemui Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk berbincang mengenai keadaan murid........ : . guru panitia. peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah.......... Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya...sejarah...... ... Pada hari keempat.. Ini semua bertujuan untuk membina hubungan serta mengeratkan lagi kerjasama antara guru pelatih dengan guru.. Ustaz Ahmad Shahir memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya..... Guru Besar turut memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah.... Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas.. Selepas waktu rehat kami telah berjumpa dengan Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk mendapatkan profil serta takwim sekolah...... guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan....... : ...........tugas dan tanggungjawab murid di sekolah..Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1 Pertama 30 Januari. Saya juga telah membuat perbincangan berhubung dengan penglibatan saya di dalam kokurikulum sepanjang menjalani praktikum di sekolah ini............. : ...... ... saya bersama pasangan pasangan praktikum... Nur Syazwanni binti Idris melapor diri kepada Encik Dzulkifli bin Mahmod... Pada hari kelima............. saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. Ternyata....... . Guru Besar..guru di sekolah ini.. guru disiplin. termasuklah : .... guru penolong kanan.....latar belakang murid dan masyarakat setempat... Kami telah diperkenalkan oleh guru besar kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya ketika perhimpunan pagi....pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan........ Hal ini bertujuan untuk memudahkan saya membuat rancangan pengajaran mingguan. sukatan pelajaran.......... Butterworth..... rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ............... Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya.................. huraian sukatan pelajaran.... peraturan............ : .................struktur organisasi...... .... panduan guru dan rancangan semester....... Saya juga menjalani proses menyesuaikan diri dan berkenalan dengan guru... Pada hari kedua saya telah berjumpa dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum untuk mendapatkan maklumat serta takwim kokurikulum Sekolah Kebangsaan Permatang To’Jaya........ ........ Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau.... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ... disiplin dan budaya sekolah.Ustaz Ahmad Shahir memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya tentang jadual waktu..... saya mula meneliti rancangan tahunan pendidikan islam... Pulau Pinang. guru ko-kurikulum.guru di sekolah ini.murid di sekolah ini.... guru darjah...

masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan............... Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran....CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1........ .......... saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan .................. khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu .... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ... : .) 4... : : : : 2/12 Minggu kedua 06 -10 Februari 2 Masalah mengingati nama murid...... Cadangan Tindakan Susulan a.... Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan.........murid b............. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama.. 2. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih.................. terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat.................................. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .................. : ...................... : ....... Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif ... : ............. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna......... Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan....... Di samping itu...............) d. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu ... Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan................... Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa....... 3...............) c...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful