NAMA : Teka silang kata

TINGKATAN :

E U S Q W C R A U L E G N E P B
Pembayang : 1.

K I D P W C X V Q W V C V W E R

S O F E R T C B C E B V B B R A

P P G N T Y A N B R I W N N N N

O A H G V U N M R D C T M M I T

R S J G N L H K A I T Y J G A A

T D K U X K R J M A E U K H G R

Q F X N I J A P D B W B D L A A

W G C A M L O L A L Q N S R A B

E H V P U R Y Q Q O B D R T N A

R J B M T R O P E R T N E C B N

T K E O Q A P A E C L D L H K G

Y S N U A Q M C B D Q R R S Q S

U A M R T R N N C S N E G A R A

Kegiatan jual beli yang dijalankan diantara penduduk sesebuah negara dengan negara lain Jawapan : ______________________

2. 3.

Perbezaan dalam sumber alam _____________________ menjadi faktor wujudnya perniagaan antarabangsa Perniagaan antarabangsa terdiri daripada 3 cabang utama iaitu : Jawapan : a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________

4.

perniagaan antarabangsa memberi kepentingan kepada : a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________