BUDAYA DAN PEMBELAJARAN. SOALAN MODUL ( BUKU RUJUKAN BUDAYA DAN PEMBELAJARAN ) BAB 1.

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA. Refleksi dan Aktiviti. Cuba anda renungkan dua pernyataan berikut : i. Bagaimana dikatakan “ jika tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya” Jawapan: Jika dilihat dari maksud budaya itu sendiri, ianya merujuk kepada cara hidup manusia. Manusia biasanya hidup dalam kelompok masyarakat. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa pelaku kepada budaya itu adalah masyarakat. Justeru, andainya tiada manusia, tidak mustahil budaya tidak akan wujud. Ini adalah disebabkan manusia yang menjalani kehidupan yang membawa budaya masing – masing.

ii.

Berdasarkan pengalaman anda sebagai ahli dalam masyarakat, cuba bincangkan bagaimana dikatakan perkembangan kebudayaan mengikut perkembangan masyarakatnya? Jawapan:

Seperti yang telah dibincangkan. antara aspek-aspek kebudayaan yang utama ialah seperti aspek bahasa. agama.i. kesenian. Cuba anda dan rakan fikirkan aspek – aspek kebudayaan yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. kepercayaan. adat resam. . Jawapan : Banyak aspek yang boleh dilihat dalam masyarakat di Malaysia.