INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1
Mengetahui asas adab dan akhlak islamiah

B1D21
Mengetahui adab dan akhlak islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

EVIDENS

B1D21E1
Mengia/menggeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat tentang adab: 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan 3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu 7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

1. Guru bersoal jawab dengan pelajar 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Guru bertanya kepada setiap orang pelajar/ semua pelajar (Mengikut kesesuaian waktu) 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan i. ii. Apakah maksud fitrah Nyatakan ciri-ciri seorang lelaki dan perempuan.

2. Berkawan i. ii. Apakah maksud kawan? Sebutkan nama kawan karib anda.

3. Dengan ibu bapa

1

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
i. ii. Siapakah ibu bapa? Apakah hukum menghormati ibu bapa

4. Dengan keluarga i. Siapakah ahli keluarga anda?

5. Berguru ii. iii. Apakah maksud guru? Apakah sifat guru yang anda sukai.

6. Menuntut ilmu i. ii. Apakah hukum menuntut ilmu Berikan contoh-contoh ilmu yang anda tahu

7. Menjaga harta sekolah i. Berikan 2 contoh harta sekolah dalam kelas anda.

8. Membaca al-quran i. ii. Adakah anda tahu membaca al-Quran? Apa yang perlu anda buat sebelum membaca dan memegang al-Quran.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2
Memahami asas adab dan akhlak islamiah

B1D21
Memahami adab dan akhlak islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

EVIDENS

B1D21E1

Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab. 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan

2

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu 7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar melengkapkan lembaran kerja berkaitan tajuk. 2. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru.

CONTOH ITEM

Soalan: jawab soalan berikut
1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan i. ii. Nyatakan aurat lelaki. Nyatakan aurat perempuan

2. Berkawan i. ii. Berikan 2 sifat kawan yang anda suka. Nyatakan cara anda berbuat baik dengan kawan.

3. Dengan ibu bapa i. ii. Mengapa kita wajib menyayangi ibu bapa kita. Bagaimanakah anda menunjukan kasih sayang anda kepada ibu bapa.

4. Dengan keluarga i. ii. iii. Cara beradab dengan ahli keluarga yang lebih tua Cara beradab dengan ahli keluarga yang sebaya Cara beradab dengan ahli keluarga yang lebih muda

5. Berguru 3

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
i. ii. Nyatakan 2 tingkah laku yang baik terhadap guru Nyatakan 2 tingkah laku yang buruk terhadap guru

6. Menuntut ilmu i. Berikan 2 ilmu yang wajib diketahui beserta contoh

7. Menjaga harta sekolah i. ii. Kenapa anda perlu menjaga harta benda sekolah. berikan contoh perbuatan yang merosakan harta benda sekolah.

8. Membaca al-quran

i.

Nyatakan 3 adab semasa membaca al-Quran.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

3
Mempamerkan kebolehan asas adab dan akhlak islamiah

B3D21
Melakukan adab islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu

EVIDENS

B3D21E1
Melakukan adab: 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan 3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu 7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran

4

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Sumbang saran daripada guru 2. Pelajar memberi pandangan atau pendapat Soalan: berikan pandangan anda terhadap situasi yang diberikan oleh guru

CONTOH ITEM

1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan i. Adab meminjam barang oleh pelajar lelaki dari pelajar perempuan.

2. Berkawan i. Adab ketika bertemu rakan yang telah lama tidak berjumpa.

3. Dengan ibu bapa i. Adab ketika hendak meminta sesuatu dari ibu bapa

4. Dengan keluarga i. Adab apabila hendak melintas dihadapan orang yang lebih tua

5. Berguru i. Adab ketika hendak bertanya guru di dalam kelas

6. Menuntut ilmu i. Adab ketika hendak memulakan dan menamatkan pembelajaran

7. Menjaga harta sekolah i. Adab ketika melaporkan kerosakan harta sekolah.

8. Membaca al-quran i. Adab selepas membaca al-Quran

BAND

4
5

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR
Mempamerkan kemahiran adab dan akhlak islamiah

B4D20 Melakukan adab islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial,menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul. B4D20E1
Melakukan adab: 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan 3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu 7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang telah diberikan

6

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

CONTOH ITEM

1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan i. Adab meminjam barang oleh pelajar lelaki dari pelajar perempuan.

2. Berkawan i. Adab ketika bertemu rakan yang telah lama tidak berjumpa.

3. Dengan ibu bapa i. Adab ketika hendak meminta sesuatu dari ibu bapa

4. Dengan keluarga i. Adab apabila hendak melintas dihadapan orang yang lebih tua

5. Berguru i. Adab ketika hendak bertanya guru di dalam kelas

6. Menuntut ilmu i. Adab ketika hendak memulakan dan menamatkan pembelajaran

7. Menjaga harta sekolah i. Adab ketika melaporkan kerosakan harta sekolah.

8. Membaca al-quran i. Adab selepas membaca al-Quran

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

5
Mengaplikasi kemahiran adab dan akhlak islamiah

B5D20
Melakukan adab islamiah dalam kehidupan seharian, 7

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 bersosial,menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

EVIDENS

B5D20E1
Melakukan adab: 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan 3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu 7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Perbuatan yang menyalahi adab.

CONTOH ITEM

1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan _________________ _________________ _________________ ______

lesbian

homoseks

_________________ _________________ _________________ ______ ____________________ ____________________ _________________

Pondan/pengkid

8

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

2. Berkawan _______________________ _______________________ _______________________ ____________________ Kelebihan berkawan dengan kawan yang baik

Hikmah buat baik terhadap ibu bapa

3. Dengan ibu bapa Dunia:_________________ ______________________a khirat:__________________ _______________________ ________

4. Dengan keluarga

Perbezaan antara pelajar yang beradab dengan yang tidak beradab dengan keluarga.

Pelajar yang beradab

Pelajar yang tidak beradab

5. Berguru

9

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
_______________________ _______________________ _______________________ ___________________

Kelebihan beradab dengan guru

Akibat kejahilan terhadap individu.

_______________________ 6. Menuntut _______________________ ilmu _______________________ ___________________

Akibat kejahilan terhadap masyarakat

_______________________ _______________________ _______________________ ___________________

Implikasi vandalism kepada sekolah

7. Menjaga harta sekolah _______________________ _______________________ _______________________ ___________________

8. Membaca al-quran 10

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
Fadilat membaca al-Quran

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

6
Mahir mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah.

B6D20
Melakukan adab islamiah dalam kehidupan seharian,

bersosial,menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

EVIDENS

B6D20E1

Melakukan adab: 1. Menjaga fitrah lelaki dan perempuan 2. Berkawan 3. Dengan ibu bapa 4. Dengan keluarga 5. Berguru 6. Menuntut ilmu

11

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
7. Menjaga harta sekolah 8. Membaca al-quran Dengan betul,istiqamah dan boleh dicontohi

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Pemerhatian sepanjang tahun dan borang soal

selidik
Borang soal selidik 1. Cara anda memilih pakaian di Pusat membeli belah. 2. Apakah adab anda terhadap ibu bapa sebelum keluar dari rumah. 3. Kekerapan anda menziarahi kaum keluarga yang tinggal jauh. 4. Apakah tindakan anda apabila melihat rakan anda melanggar disiplin sekolah. 5. Kekerapan anda mengulangkaji pelajaran dirumah. 6. Adakah anda masih menghadiri kelas pengajian alQuran sekarang.

CONTOH ITEM

12