UJIAN SUMATIF KEMAHIRAN HIDUP

Nama :
1.

Berikan 2 nama;
a) alatan memasak
________________________________________
b) alatan menghidang
_________________________________________
c) alatan mencuci
_________________________________________

2.

Apakah fungsi senduk?
__________________________________________________________________________

3.

Apakah langkah-langkah keselamatan di dapur?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.

Senaraikan nama bahan masakan yang anda tahu.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.

Tuliskan langkah-langkah memasak mee segera.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________