JENIS

RAJAH

KEGUNAAN  Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar

Buku Sila

saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang.  Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula  Dikenali juga sebagai 'left over right and right over left'.  Digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama besar,

Bunga Geti

misalnya tali perahu dengan tali kapal.

 Simpul penyelamat.  Untuk menyelamatkan seseorang dengan

hujung Simpul Manuk pancang khemah.  Untuk membuat ikatan Simpul Tindih Kasih yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang dan sebagainya. .  Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu.memasukkan tajul ke sekeliling badan.  Ia mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka. botol dan sebagainya.  Tidak mudah mengelungsur.

 Digunakan untuk aktiviti mendaki atau turun Simpulan Pencuri bukit.akhir sekali dimatikan dengan .1).  Kemudian lilit dengan kemas dan ketat .  Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu dan Lilit Balak sebagainya  Ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang bersilang Ikatan Seraya  Langkah pertama dimulakan dengan simpul manuk(cuba lihat gambar no.

 Ikatan ini digunakan untuk membuat jamabatan. .  Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. menara dan Ikatan Serong sebagainya.simpul manuk juga. Belitkan membujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.