BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

ANGKA 13. tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. malah di peringkat akhir menulis naik. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. dalam membuat kesimpulan. mengambil semasa dalam bidang. tema dan perkumpulan dalam data. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. pengurangan data. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu. di mana . Hubungan-hubungan antara pengumpulan data.1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau .1. 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. Akhirnya. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari.

Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu. ini boleh dijadikan kes. Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui.soalan-soalan penyelidikan. Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru .

dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni. Oleh itu. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. Rangka 13. tetapi sering dalam format bergraf. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. faktor utama itu. .Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13. Sebagai contoh. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka. Sudah tentu. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs.

1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. akan menjadi. sekurang-kurangnya. JADUAL 13. sudah tentu. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. Jika isu- . mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif.Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. Kebanyakkan rekaan kualitatif. Nota Flick (1998) . acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. Ini . bagaimanapun. kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek. lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang.

Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. 1998). kes-kes atau .1. kumpulan. Sekali lagi menggunakan jadual 13. Lazimnya. penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). ketika. membina soalan-soalan penyelidikan. Seperti kerangka konsep. Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. Sudah tentu. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi. Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. ini mungkin termasuk: individu. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). para doktor. pertubuhan atau kaum. Penyelidikan kualitatif.2 sebagai satu contoh. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. seperti yang ditunjukkan di jadual13. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain).

contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. antara mereka. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya. Apa yang diperlukan. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi . Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. Sekali lagi. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. bagaimanapun. Oleh itu.

kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak .mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. dan juga dengan para peserta. Nota lapangan Melihat pada Bab 10. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian. Serupa. JADUAL 13. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik.

menerangkan biasa. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan . Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir.. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. Kesimpulan umum termasu. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. Penyimpanan Kes kes. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting.

Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Individu. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan.sebagai calon . Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal.

dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri.RAJAH 13. Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman.3). Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13.3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. lukisan-lukisan. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain . peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain). ini sepatutnya menyalin secepat mungkin.

Kadang-kadang. 1998). apa kamera itu menumpukan pada. membaca. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan.Tambahan kepada teks. rancangan perniagaan. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. sentiasa ada bahaya kecenderungan. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . adalah terpilih. akaun-akaun dan kontrakkontrak. dan apa ia tidak memasukkan. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. diedarkan. Data Terperinci Melihat pada bab 11. Jika diingini. Oleh itu. tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. 1998). dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia.

Melalui analisis. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. untuk memahami dan bagi menerangkan. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. 1993: 30). Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri.4). Tetapi sebaliknya. 1997: 47). Rather. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. Penjelasan Analisis Kualitatif . menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13. Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. bagaimanapun. dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan.'perwakilan telus rutin organisasi.

ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13. dan sebagainya. Pertama. Dalam menggunakan analisis kandungan. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. orang atau peristiwa. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. jantina. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. di risiko terlalu dipermudahkan. bos. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. penggunaan akronim. Sudah tentu. Dalam berbeza untuk ini. Ketiga. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik. Keduanya. Kerana Flick (1998) menunjukkan. . dan tidak semestinya berasal daripada mereka. kelas-kelas biasa. dan analisis kandungan lebih deduktif. syarat-syarat profesional pakar. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data. Oleh itu. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. kelas-kelas teoretis. Pada dasarnya. bagaimanapun.).

maklumat konteks. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . iaitu. 'motiva¬tion . langkah berikutnya adalah analisis sendiri.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu. Dengan pengujian hipotesis. Jadi. yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. dalam satu urusan laluan dengan. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'. Jika nafi kes-kes adalah didapati. Secara alternatif. • Menghuraikan analisis kandungan. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. Oleh itu. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. berkata. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis.

1998: 23).dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat.untuk kes-kes negatif. Ini. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. . dari maklumat baru perhimpunan. Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. 1983 dalam Menjentik. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. objectivist paradigma. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . Oleh itu. 1998). Satu lagi kelemahan. Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. bagaimanapun.

Tidak seperti deduktif.  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis. Menurut Charmaz ( 1995 ). lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya. Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ). penyelidikan penilaian. bagi Strauss dan Corbin (1998). menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh. 1995 ).  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. Tetapi. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. Kod yang terpilih : .

Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. Selain itu. Dalam sesi pengekodan persendirian. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. Jadual 13. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci. ingin diberi sedikit peringatan. 1998 : 181 ).3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. konseptual dan mengkategorikan data. Di sini. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. ( Strauss dan Corbin. perbezaan. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss . cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. peperiksaan. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Proses untuk menganalisis data. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. Walaubagaimana pun. Proses daripada kegagalan.

Walau bagaimanapun. walau mendapat kritikan. di sini. menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. Bagi Glaser. ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. Contohnya. berpengaruh. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga. 1998 ). hasil tersebut sah sepenuhnya. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan.dan Corbin. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. Glaser ( 1992 ). dibahagikan dengan seterusnya ).Contoh dan kajian yang mungkin berlaku. Di sini. . Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. idea-idea.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). ( Lihat jadual 13.

Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. Kajian kes 13. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Sebagai data yang berkod. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi. berjalan di lorong-lorong.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan. idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. Sebagai contoh. perbandingan malar. hasil keputusan ini mesti diterima. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan . Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. melihat barangan. Kajian kes 13. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. jantina.

Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . tidak bersetuju dengan pengurus. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. perkara ini di bawah kategori menjelajah. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. sudah tentulah mereka membeli. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. Apabila kategori dihasilkan.4 menjelaskan keputusan itu. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. Semasa mereka di kaunter pembayaran. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. Ini adalah penting kerana. Ini dipanggil pembantahan. merasa dan membau. Menggunakan kajian kes 13. Seorang pelanggan bagaimanapun. Oleh itu. mereka menghidu barangan. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. Jadual 13. sebelum meninggalkan pasaraya.kepada mereka. Label-label bersangkutan dengan beratur. Selepas sesi pemerhatian. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. Oleh itu. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang.1. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. Dalam melakukan ini.

cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. JADUAL 13. jadi kategori boleh diletakkan. data kod bebas tidak dijumlahkan.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin. Pada dasarnya.subkategori dan kemudian antara kategori utama. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori. 1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu.

gambar rajah 13. konteks. ( Staruss dan Corbin. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya. Jadual 13.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. tindakan dan akibat. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung. 1998 : 184 ) Oleh itu. merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey. Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. .5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. dimensi dan penyebab keadaan.

Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. Kami memerlukan dengan lebih terperinci. dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan.Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. Seterusnya. huraian bagi fenomena ini. bagaimana dan jenis penyebab itu. Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. Tetapi. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan. penyelidik menenyakan bila. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini.

terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. Sebagai contoh. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. status pendidikan. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan.Gambar rajah 13. kedudukan ekonomi. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. termasuk pengaruh budaya. satu bantahan yang panjang. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. masa.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini. tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. Jadual 13. Sesungguhnya. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta.5 kod terpilih : Maksud istilah . kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya. keturunan individu dan sebagainya. Pada masa itu. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. dalam konteks atau keadaan berlaku. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku. Tetapi dalam sebutan umum. Sebagai contoh. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu.

1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. dimensinya dan sebagainya.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras. . kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. Menerusi kod paksi.  Berkaitan subkategori kepada kategori teras. Menerusi kod terpilih. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. Dalam soal proses. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas. Sumber : Strauss dan Corbin. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi.

Samada pelanggan bertanyakan soalan. kelakuan mereka. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. . Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. Mengenal Pasti cerita. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. Jika satu kategori tidak wujud. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. menghuraikan pandangan menyeluruh. Hubungan subkategori kepada kategori teras. atau sikap untuk mencuba. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Jadual 13.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. Jika wujud lebih daripada satu kategori. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. mengkaji barangan. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan.

Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai. Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. Mereka melihat (melawat) sekeliling. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ).Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita.oleh itu. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama.2 Pembangunan teori tersembunyi. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Kajian kes 13. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative. akan menjadi lebih tertekan. Oleh itu. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan. mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku.. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. Kajian kes 13. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka. . Strauss dan Corbin (1998). Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya.kod terpilih.

kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan.kajian mengalakkan pendekatan lisan. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya. penceritaan.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas. Walaubagaimanapun. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. analisis konvensional dan .

1998 ). ( Flick.Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. . Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. pendidikan. Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. 1999 ). teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. Menurut Musson ( 1998 ). lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. perjumpaan. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. Kebiasaanya. Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. kejadian traumatik. contohnya bagaimana pengalaman. Pertama. Kemudian. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. pembukaan. dan kajian organisasi. dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian.

Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore. diabaikan. 1988). 1993 ).1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. Ini lebih mudah apabila dua . Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan. Namun. Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. Lincoln. Kesahan Di dalam isu kesahan. seperti yang akan kita lihat. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. atau disalahtafsir. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. 1998 ). Selain itu. 2001). Data boleh dipalsukan.

2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian . Selain itu. Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor.penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama.

data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal. 1985.( Lincoln dan Gubba. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data. terdapat 2 jenis tanggapan . 1985 ). Menurut Lincoln dan Gubba.

pemerhati. Di dalam latihan. dan teori di dalam satu kajian yang sama. kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas. jenis data. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra. Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. 1978 ).gabungan pelbagai kaedah pengukuran. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis. Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data.1989 ). pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu. . Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin. kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah. Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan.

di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan. pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman.di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar . Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar. Oleh itu. Kaedah luaran.

Kandungan ℘ Grounded theory .kecelaruan ℘ Complexity . semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ). ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content . kaedah.kekangan ℘ Reflection .membahagi ℘ Decontextual.perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .organisasi.memecahkan ℘ Organization .teori ℘ Experience. . teori dan penyiasatan ).Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.pantulan ℘ Vocabulary . kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian .Pengalaman ℘ Confusion.

Pembolehubah ℘ Dependability .cenderung ℘ Self reflection .disalahtafsir ℘ Researcher .Kebergantungan/ bersandar .kebolehpercayaan ℘ Source.diabaikan ℘ Misinterprated .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.℘ Validity .kesahan ℘ Relibility .sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.kejituan ℘ Tends .dipalsukan ℘ Discounted .penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .Reflektif diri ℘ Fabricated .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful