BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. Akhirnya. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. mengambil semasa dalam bidang. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. di mana . Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari.ANGKA 13. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau . tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. dalam membuat kesimpulan.1. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. malah di peringkat akhir menulis naik. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. pengurangan data. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. tema dan perkumpulan dalam data.

Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru . Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan).soalan-soalan penyelidikan. ini boleh dijadikan kes. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu. Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui. Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi.

ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan. tetapi sering dalam format bergraf. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni. faktor utama itu. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian. Rangka 13. Sudah tentu. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. . Sebagai contoh. Oleh itu.

akan menjadi. lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang. sekurang-kurangnya. kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. Kebanyakkan rekaan kualitatif. Nota Flick (1998) .Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai.1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif. mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. Jika isu- . bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. JADUAL 13. Ini . sudah tentu. bagaimanapun. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek.

1. Penyelidikan kualitatif. Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. Lazimnya. para doktor. kumpulan. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. Seperti kerangka konsep. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain). ini mungkin termasuk: individu. kes-kes atau . Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh.2 sebagai satu contoh. Sekali lagi menggunakan jadual 13. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick. hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. pertubuhan atau kaum. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. 1998). Sudah tentu. seperti yang ditunjukkan di jadual13. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. ketika. Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. membina soalan-soalan penyelidikan.

contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi .2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. bagaimanapun. kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. Sekali lagi. meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. Oleh itu. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana. PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. antara mereka. Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). Apa yang diperlukan. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif.

Nota lapangan Melihat pada Bab 10. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian.mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. dan juga dengan para peserta. Serupa. JADUAL 13. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak . semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi.

Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza.. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. Kesimpulan umum termasu. Penyimpanan Kes kes. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan .menerangkan biasa.

kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan. Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. Individu.sebagai calon .

RAJAH 13. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain . Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman. ini sepatutnya menyalin secepat mungkin. Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13.3). dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri. lukisan-lukisan. Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain).3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar.

Oleh itu. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. 1998). 1998). dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . apa kamera itu menumpukan pada. adalah terpilih. Kadang-kadang. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan. dan apa ia tidak memasukkan. Jika diingini. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. Data Terperinci Melihat pada bab 11. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap.Tambahan kepada teks. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. diedarkan. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. sentiasa ada bahaya kecenderungan. membaca. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia. rancangan perniagaan. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. akaun-akaun dan kontrakkontrak. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia.

kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. 1993: 30). mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. bagaimanapun. untuk memahami dan bagi menerangkan. Rather.'perwakilan telus rutin organisasi. menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri. Melalui analisis. dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. Penjelasan Analisis Kualitatif . tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan.4). proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. 1997: 47). Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. Tetapi sebaliknya.

bos. Ketiga.). mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. di risiko terlalu dipermudahkan. Sudah tentu. Keduanya. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. Dalam berbeza untuk ini. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. Kerana Flick (1998) menunjukkan. jantina. Pertama. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti. kelas-kelas biasa. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. Pada dasarnya. orang atau peristiwa. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. dan sebagainya. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. kelas-kelas teoretis. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. bagaimanapun.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. penggunaan akronim. dan analisis kandungan lebih deduktif. ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik. Dalam menggunakan analisis kandungan. . Oleh itu. syarat-syarat profesional pakar. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data.

Jadi.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'. • Menghuraikan analisis kandungan. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. Dengan pengujian hipotesis. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. Jika nafi kes-kes adalah didapati. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). maklumat konteks. 'motiva¬tion . berkata. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. dalam satu urusan laluan dengan. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu. Oleh itu. Secara alternatif. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. iaitu.

boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. 1998). catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data.dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat. Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. bagaimanapun. 1998: 23). 1983 dalam Menjentik. objectivist paradigma. Satu lagi kelemahan. Ini. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. Oleh itu.untuk kes-kes negatif. dari maklumat baru perhimpunan. . maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas. Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal .

bagi Strauss dan Corbin (1998). Tetapi. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur.  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. penyelidikan penilaian. Tidak seperti deduktif. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. Menurut Charmaz ( 1995 ).  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ). rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. 1995 ). lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya. meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. Kod yang terpilih : .  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit.

diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. Proses untuk menganalisis data. Selain itu. Proses daripada kegagalan.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat. konseptual dan mengkategorikan data. 1998 : 181 ). Walaubagaimana pun. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. perbezaan. Di sini. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. ingin diberi sedikit peringatan. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci. Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. Jadual 13. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. ( Strauss dan Corbin. peperiksaan. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss . Dalam sesi pengekodan persendirian.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru.

Walau bagaimanapun. menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. idea-idea. ( Lihat jadual 13. Glaser ( 1992 ). Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. berpengaruh. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. hasil tersebut sah sepenuhnya. Contohnya. pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga. Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. di sini. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. dibahagikan dengan seterusnya ). Di sini. menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. 1998 ).dan Corbin. Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. . yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori. Bagi Glaser. ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. walau mendapat kritikan.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ).Contoh dan kajian yang mungkin berlaku.

1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. Sebagai data yang berkod. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. berjalan di lorong-lorong.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. jantina.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. Kajian kes 13. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. melihat barangan. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. Kajian kes 13. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. hasil keputusan ini mesti diterima. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. perbandingan malar. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan . Sebagai contoh.

Apabila kategori dihasilkan. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. Menggunakan kajian kes 13. merasa dan membau. sebelum meninggalkan pasaraya. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. sudah tentulah mereka membeli. perkara ini di bawah kategori menjelajah. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13.1. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data.4 menjelaskan keputusan itu. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. Dalam melakukan ini. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak.kepada mereka. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. Jadual 13. Oleh itu. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . Ini adalah penting kerana.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. Oleh itu. Ini dipanggil pembantahan. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. Semasa mereka di kaunter pembayaran. tidak bersetuju dengan pengurus. Label-label bersangkutan dengan beratur. Seorang pelanggan bagaimanapun. Selepas sesi pemerhatian. mereka menghidu barangan. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi.

subkategori dan kemudian antara kategori utama.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. JADUAL 13.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin. jadi kategori boleh diletakkan. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas. 1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu. Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori. Pada dasarnya. data kod bebas tidak dijumlahkan.

Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. 1998 : 184 ) Oleh itu.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. tindakan dan akibat. dimensi dan penyebab keadaan. merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. Jadual 13. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya. Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). . berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. ( Staruss dan Corbin. konteks. gambar rajah 13.

huraian bagi fenomena ini.Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. bagaimana dan jenis penyebab itu. Seterusnya. Tetapi. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan. Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. penyelidik menenyakan bila. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. Kami memerlukan dengan lebih terperinci.

dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. termasuk pengaruh budaya. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan.5 kod terpilih : Maksud istilah . Sebagai contoh. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. Sebagai contoh. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. satu bantahan yang panjang. kedudukan ekonomi.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. dalam konteks atau keadaan berlaku. Jadual 13. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. masa. Sesungguhnya. tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. keturunan individu dan sebagainya. Tetapi dalam sebutan umum. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. status pendidikan. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya. Pada masa itu. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini.Gambar rajah 13. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi.

perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. Sumber : Strauss dan Corbin.  Berkaitan subkategori kepada kategori teras. . kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. Menerusi kod terpilih. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. Dalam soal proses. Menerusi kod paksi. dimensinya dan sebagainya.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas.

atau sikap untuk mencuba. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. mengkaji barangan. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. Mengenal Pasti cerita. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. . Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. Samada pelanggan bertanyakan soalan. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. kelakuan mereka. Jika wujud lebih daripada satu kategori. yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Jadual 13. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Jika satu kategori tidak wujud. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. menghuraikan pandangan menyeluruh. Hubungan subkategori kepada kategori teras. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian.

Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya.kod terpilih. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative.. Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan. menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku. Kajian kes 13. Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat.2 Pembangunan teori tersembunyi.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. Kajian kes 13. Mereka melihat (melawat) sekeliling. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ).oleh itu. . Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama. Strauss dan Corbin (1998). Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian. mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut.Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita. akan menjadi lebih tertekan. Oleh itu.

Walaubagaimanapun. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya.kajian mengalakkan pendekatan lisan. analisis konvensional dan . kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan. penceritaan.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas.

1999 ). Kebiasaanya. Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. ( Flick.Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. contohnya bagaimana pengalaman. Menurut Musson ( 1998 ). Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. dan kajian organisasi. 1998 ). Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. . kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. pembukaan. perjumpaan. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. kejadian traumatik. pendidikan. Pertama. Kemudian. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian.

Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore. Data boleh dipalsukan. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. 1993 ). 1998 ). atau disalahtafsir. 1988). Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. Selain itu. Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. 2001). kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. seperti yang akan kita lihat. Namun. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. Ini lebih mudah apabila dua . diabaikan. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. Lincoln. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. Kesahan Di dalam isu kesahan.

data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama. 2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian .penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. Selain itu. Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor.

Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak. 1985.( Lincoln dan Gubba. 1985 ). Menurut Lincoln dan Gubba. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal. terdapat 2 jenis tanggapan . Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain.

Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. jenis data.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus. dan teori di dalam satu kajian yang sama. Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal. kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu. . 1978 ).gabungan pelbagai kaedah pengukuran. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis. contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin. Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin.1989 ). Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. pemerhati. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. Di dalam latihan.

pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan. Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. Kaedah luaran.di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar . Oleh itu.di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama.

teori dan penyiasatan ).Kandungan ℘ Grounded theory .teori ℘ Experience. .memecahkan ℘ Organization .Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data. kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian .membahagi ℘ Decontextual. kaedah.organisasi. ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content .Pengalaman ℘ Confusion.pantulan ℘ Vocabulary .kecelaruan ℘ Complexity . semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ).perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .kekangan ℘ Reflection .

penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .disalahtafsir ℘ Researcher .Pembolehubah ℘ Dependability .kejituan ℘ Tends .Kebergantungan/ bersandar .kesahan ℘ Relibility .diabaikan ℘ Misinterprated .cenderung ℘ Self reflection .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.kebolehpercayaan ℘ Source.sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.℘ Validity .dipalsukan ℘ Discounted .Reflektif diri ℘ Fabricated .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful