P. 1
Bab 13 (Menganalisis Data Kualitatif)

Bab 13 (Menganalisis Data Kualitatif)

|Views: 32|Likes:
Published by Chris Phoebe

More info:

Published by: Chris Phoebe on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

pengurangan data. 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. malah di peringkat akhir menulis naik.ANGKA 13. mengambil semasa dalam bidang. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi.1. di mana . BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu. Akhirnya. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau . dalam membuat kesimpulan.1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari. tema dan perkumpulan dalam data.

soalan-soalan penyelidikan. Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui. Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi. Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu. ini boleh dijadikan kes. Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru .

sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. Oleh itu. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. faktor utama itu.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. Rangka 13. Sebagai contoh. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka. . Sudah tentu. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan. tetapi sering dalam format bergraf.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif.

1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek. JADUAL 13. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. akan menjadi. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. Nota Flick (1998) . lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang. Jika isu- . dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. sekurang-kurangnya. bagaimanapun. Kebanyakkan rekaan kualitatif. sudah tentu. Ini . kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan.Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif.

membina soalan-soalan penyelidikan. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. ketika. kumpulan. 1998). Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses. Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi. seperti yang ditunjukkan di jadual13. ini mungkin termasuk: individu. Seperti kerangka konsep. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. para doktor. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan).1. Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan.2 sebagai satu contoh. pertubuhan atau kaum. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain). Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. Sekali lagi menggunakan jadual 13. penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. Sudah tentu. kes-kes atau . Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. Penyelidikan kualitatif. Lazimnya.

kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi .4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. antara mereka.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). Oleh itu. Sekali lagi. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. bagaimanapun. Apa yang diperlukan. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya.

JADUAL 13. Serupa.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi.mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. Nota lapangan Melihat pada Bab 10. nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak . semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif. dan juga dengan para peserta. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian.

Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan . Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting.. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. Penyimpanan Kes kes. Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. Kesimpulan umum termasu. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel.menerangkan biasa. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh.

Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai.sebagai calon . Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan. Individu. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto.

RAJAH 13.3). Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain . Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. ini sepatutnya menyalin secepat mungkin. lukisan-lukisan.3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain). dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri. Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13.

akaun-akaun dan kontrakkontrak. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. Kadang-kadang. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu.Tambahan kepada teks. Oleh itu. tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. adalah terpilih. rancangan perniagaan. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. Jika diingini. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. sentiasa ada bahaya kecenderungan. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. diedarkan. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. dan apa ia tidak memasukkan. Data Terperinci Melihat pada bab 11. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. 1998). 1998). membaca. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. apa kamera itu menumpukan pada. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia.

dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan. Rather. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. Penjelasan Analisis Kualitatif . MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. bagaimanapun. Tetapi sebaliknya. tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri.'perwakilan telus rutin organisasi. proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. 1997: 47). untuk memahami dan bagi menerangkan. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. 1993: 30). dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. Melalui analisis. menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13.4). Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis.

dan analisis kandungan lebih deduktif. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. di risiko terlalu dipermudahkan. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. jantina. bagaimanapun. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik.). 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. Sudah tentu. syarat-syarat profesional pakar. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. Pertama. Keduanya. penggunaan akronim. bos. Ketiga. Dalam berbeza untuk ini. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. orang atau peristiwa. kelas-kelas biasa. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. dan sebagainya. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. Dalam menggunakan analisis kandungan. Kerana Flick (1998) menunjukkan. kelas-kelas teoretis.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13. Pada dasarnya. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa. . ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti. Oleh itu.

mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. berkata. Dengan pengujian hipotesis.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. iaitu. 'motiva¬tion . Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. dalam satu urusan laluan dengan. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. Oleh itu. yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . Secara alternatif. • Menghuraikan analisis kandungan. Jika nafi kes-kes adalah didapati. waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. maklumat konteks. Jadi. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'.

dari maklumat baru perhimpunan. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. bagaimanapun. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. 1998). objectivist paradigma. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data. Oleh itu. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. .untuk kes-kes negatif. Ini. Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. 1998: 23). Satu lagi kelemahan. 1983 dalam Menjentik. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas.dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat.

 Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh.  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. bagi Strauss dan Corbin (1998). 1995 ). rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ). teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis. lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya.  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. Tetapi. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur. Tidak seperti deduktif. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut. Kod yang terpilih : . Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. penyelidikan penilaian. Menurut Charmaz ( 1995 ).

Dalam sesi pengekodan persendirian. konseptual dan mengkategorikan data. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. Di sini.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. ingin diberi sedikit peringatan. Selain itu. 1998 : 181 ). Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. Jadual 13. Walaubagaimana pun. peperiksaan. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Proses untuk menganalisis data. perbezaan. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss . menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. Proses daripada kegagalan. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. ( Strauss dan Corbin. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci.

ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. walau mendapat kritikan. yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. Bagi Glaser. ( Lihat jadual 13. hasil tersebut sah sepenuhnya. . 1998 ). pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga.dan Corbin. Glaser ( 1992 ). idea-idea. dibahagikan dengan seterusnya ). Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). di sini. berpengaruh. menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. Di sini. menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. Contohnya. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. Walau bagaimanapun. Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan.Contoh dan kajian yang mungkin berlaku.

melihat barangan. hasil keputusan ini mesti diterima. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. Kajian kes 13. perbandingan malar. samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. idea atau teori dari perspektif mungkin muncul.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. Kajian kes 13. berjalan di lorong-lorong. Sebagai data yang berkod. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan . Sebagai contoh. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul. jantina. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel.

sebelum meninggalkan pasaraya. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. Apabila kategori dihasilkan. Jadual 13. merasa dan membau. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data. Ini adalah penting kerana. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. Ini dipanggil pembantahan. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. Selepas sesi pemerhatian. mereka menghidu barangan. sudah tentulah mereka membeli. Semasa mereka di kaunter pembayaran. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. tidak bersetuju dengan pengurus.1. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. Seorang pelanggan bagaimanapun.4 menjelaskan keputusan itu. perkara ini di bawah kategori menjelajah. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. Oleh itu. Oleh itu. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. Menggunakan kajian kes 13. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang.kepada mereka. Label-label bersangkutan dengan beratur. Dalam melakukan ini.

Pada dasarnya. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas. Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori. JADUAL 13.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin. jadi kategori boleh diletakkan.subkategori dan kemudian antara kategori utama. cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. 1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . data kod bebas tidak dijumlahkan.

Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. gambar rajah 13. ( Staruss dan Corbin. .5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya. berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. konteks. dimensi dan penyebab keadaan. 1998 : 184 ) Oleh itu.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13. Jadual 13. tindakan dan akibat. merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung.

Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. Kami memerlukan dengan lebih terperinci. Tetapi. bagaimana dan jenis penyebab itu.Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. huraian bagi fenomena ini. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. penyelidik menenyakan bila. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . Seterusnya. dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan.

Jadual 13. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi. termasuk pengaruh budaya. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. status pendidikan.5 kod terpilih : Maksud istilah . Sesungguhnya. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. masa. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. keturunan individu dan sebagainya. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. kedudukan ekonomi. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2.Gambar rajah 13. tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. Tetapi dalam sebutan umum. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. satu bantahan yang panjang. Sebagai contoh. Sebagai contoh. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini. dalam konteks atau keadaan berlaku. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. Pada masa itu.

 Berkaitan subkategori kepada kategori teras. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri. Menerusi kod terpilih. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. Dalam soal proses. Menerusi kod paksi. Sumber : Strauss dan Corbin. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas. kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. dimensinya dan sebagainya. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. .

Hubungan subkategori kepada kategori teras. Jika wujud lebih daripada satu kategori. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. Jika satu kategori tidak wujud. yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. atau sikap untuk mencuba. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. mengkaji barangan. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. . dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. Jadual 13. Samada pelanggan bertanyakan soalan. Mengenal Pasti cerita. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. kelakuan mereka.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. menghuraikan pandangan menyeluruh. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja.

menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter.oleh itu. Mereka melihat (melawat) sekeliling.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya.2 Pembangunan teori tersembunyi. Strauss dan Corbin (1998). Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian. Oleh itu. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama.. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku. Kajian kes 13. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Kajian kes 13. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ). mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka. akan menjadi lebih tertekan.Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita. . Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative. Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik.kod terpilih.

Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan. analisis konvensional dan . Walaubagaimanapun. penceritaan.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas.kajian mengalakkan pendekatan lisan. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya.

kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. 1998 ). penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. 1999 ). kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial.Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. kejadian traumatik. pembukaan. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. ( Flick. Kemudian. Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. Kebiasaanya. contohnya bagaimana pengalaman. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. dan kajian organisasi. teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. Pertama. perjumpaan. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian. Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. pendidikan. . dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. Menurut Musson ( 1998 ).

atau disalahtafsir. Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. 2001). Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. seperti yang akan kita lihat. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. 1988). Data boleh dipalsukan. Lincoln. Namun. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan. Kesahan Di dalam isu kesahan.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. Selain itu. 1993 ). persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. diabaikan. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. 1998 ). Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. Ini lebih mudah apabila dua .

Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor.penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. Selain itu. data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama. 2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian .

TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. 1985. Menurut Lincoln dan Gubba. 1985 ). Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data.( Lincoln dan Gubba. terdapat 2 jenis tanggapan . data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal.

1978 ). kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. dan teori di dalam satu kajian yang sama. Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin. . Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra.1989 ). Di dalam latihan. pemerhati. Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin. Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis.gabungan pelbagai kaedah pengukuran. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. jenis data. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu.

di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar.di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar .melalui penggunaan jejak audit dalam data .£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio. Oleh itu. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard. Kaedah luaran. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan.

Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.pantulan ℘ Vocabulary . kaedah.memecahkan ℘ Organization . kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian . semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ).membahagi ℘ Decontextual.Kandungan ℘ Grounded theory .teori ℘ Experience.organisasi. teori dan penyiasatan ).kekangan ℘ Reflection .Pengalaman ℘ Confusion. .perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .kecelaruan ℘ Complexity . ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content .

℘ Validity .penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.disalahtafsir ℘ Researcher .dipalsukan ℘ Discounted .Kebergantungan/ bersandar .kesahan ℘ Relibility .kebolehpercayaan ℘ Source.Reflektif diri ℘ Fabricated .Pembolehubah ℘ Dependability .diabaikan ℘ Misinterprated .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.cenderung ℘ Self reflection .kejituan ℘ Tends .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->