P. 1
Bab 13 (Menganalisis Data Kualitatif)

Bab 13 (Menganalisis Data Kualitatif)

|Views: 32|Likes:
Published by Chris Phoebe

More info:

Published by: Chris Phoebe on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. mengambil semasa dalam bidang. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau . tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. di mana .ANGKA 13. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari. Akhirnya.1. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. malah di peringkat akhir menulis naik. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. dalam membuat kesimpulan. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu. pengurangan data. tema dan perkumpulan dalam data.

Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru . Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui.soalan-soalan penyelidikan. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu. ini boleh dijadikan kes. Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi.

Rangka 13. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. Oleh itu. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. Sudah tentu. . Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni. faktor utama itu. tetapi sering dalam format bergraf. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13. Sebagai contoh.

ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. Ini .1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. JADUAL 13.Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. Nota Flick (1998) . jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. sekurang-kurangnya. bagaimanapun. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. Kebanyakkan rekaan kualitatif. mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. sudah tentu. Jika isu- . akan menjadi. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek.

Lazimnya. Penyelidikan kualitatif. Sekali lagi menggunakan jadual 13.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. seperti yang ditunjukkan di jadual13. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick. Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses. penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. Sudah tentu. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. kes-kes atau . kumpulan. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi.1. Seperti kerangka konsep. pertubuhan atau kaum. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. ini mungkin termasuk: individu. Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. 1998). ketika. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. para doktor. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain).2 sebagai satu contoh. membina soalan-soalan penyelidikan. hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh.

kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. bagaimanapun. Oleh itu. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi . PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. Apa yang diperlukan. antara mereka.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. Sekali lagi. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya.

mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak . nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik. JADUAL 13. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. Nota lapangan Melihat pada Bab 10. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian. semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif. Serupa. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. dan juga dengan para peserta.

Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan.. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan . Kesimpulan umum termasu.menerangkan biasa. Penyimpanan Kes kes. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting. Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza.

Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto.sebagai calon . Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. Individu. kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan.

3). Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain . ini sepatutnya menyalin secepat mungkin. Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman.3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. lukisan-lukisan. dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri. peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain).RAJAH 13.

Kadang-kadang. apa kamera itu menumpukan pada. akaun-akaun dan kontrakkontrak. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. Data Terperinci Melihat pada bab 11. Oleh itu. 1998). Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. diedarkan. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. Jika diingini. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. rancangan perniagaan. sentiasa ada bahaya kecenderungan. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia. 1998). pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka.Tambahan kepada teks. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. adalah terpilih. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. membaca. dan apa ia tidak memasukkan.

Melalui analisis. untuk memahami dan bagi menerangkan. dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey.'perwakilan telus rutin organisasi. tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri. bagaimanapun. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. Penjelasan Analisis Kualitatif . 1993: 30). Rather. proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. 1997: 47).4). Tetapi sebaliknya.

Kerana Flick (1998) menunjukkan. di risiko terlalu dipermudahkan. jantina. Pada dasarnya. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. bagaimanapun. bos. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. orang atau peristiwa. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. Oleh itu. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa. Pertama. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik. Sudah tentu.). Keduanya. Dalam menggunakan analisis kandungan. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. syarat-syarat profesional pakar. dan sebagainya. Dalam berbeza untuk ini. dan analisis kandungan lebih deduktif. kelas-kelas teoretis. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. . mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. kelas-kelas biasa. penggunaan akronim. Ketiga.

maklumat konteks. dalam satu urusan laluan dengan. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. Jadi. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu. Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. Oleh itu. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. Secara alternatif. iaitu. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. berkata. • Menghuraikan analisis kandungan. yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'. 'motiva¬tion . Jika nafi kes-kes adalah didapati. Dengan pengujian hipotesis. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun .Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. Menggunakan kerja ot Mayring (1983).

boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. Ini. objectivist paradigma. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas. 1998: 23). bagaimanapun. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data. 1998). amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia.untuk kes-kes negatif. Oleh itu. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. 1983 dalam Menjentik. .dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. dari maklumat baru perhimpunan. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. Satu lagi kelemahan.

Tetapi. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur.  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. bagi Strauss dan Corbin (1998).Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut. Menurut Charmaz ( 1995 ). rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. 1995 ). Kod yang terpilih : . Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit. penyelidikan penilaian. Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ).  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu. lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya. meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit. Tidak seperti deduktif. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori.

bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. perbezaan. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. Proses untuk menganalisis data. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. konseptual dan mengkategorikan data. Dalam sesi pengekodan persendirian. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci. 1998 : 181 ). Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. Proses daripada kegagalan. ingin diberi sedikit peringatan.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. Walaubagaimana pun. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. Jadual 13. Di sini. peperiksaan. Selain itu. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. ( Strauss dan Corbin.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss .

menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. hasil tersebut sah sepenuhnya. Walau bagaimanapun. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan. walau mendapat kritikan. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten.Contoh dan kajian yang mungkin berlaku. 1998 ). di sini. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model.dan Corbin.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. berpengaruh. ( Lihat jadual 13. Di sini. idea-idea. Contohnya. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. dibahagikan dengan seterusnya ). Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. Bagi Glaser. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. Glaser ( 1992 ). pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. . Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori.

berjalan di lorong-lorong. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. hasil keputusan ini mesti diterima. Sebagai contoh. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan .1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. jantina. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Kajian kes 13. perbandingan malar. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel. melihat barangan.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. Sebagai data yang berkod. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. Kajian kes 13. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak.

kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. Apabila kategori dihasilkan.1.kepada mereka. Jadual 13. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. Oleh itu. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. merasa dan membau. Label-label bersangkutan dengan beratur. Semasa mereka di kaunter pembayaran. Ini dipanggil pembantahan. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. sudah tentulah mereka membeli. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. Menggunakan kajian kes 13. Dalam melakukan ini. tidak bersetuju dengan pengurus. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang.4 menjelaskan keputusan itu. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. Selepas sesi pemerhatian. Oleh itu. Seorang pelanggan bagaimanapun. perkara ini di bawah kategori menjelajah. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data. sebelum meninggalkan pasaraya. mereka menghidu barangan.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. Ini adalah penting kerana. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik.

1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu. data kod bebas tidak dijumlahkan. Pada dasarnya.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas. jadi kategori boleh diletakkan.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin. JADUAL 13. cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula.subkategori dan kemudian antara kategori utama.

Jadual 13. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. . merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey. gambar rajah 13. ( Staruss dan Corbin. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung. Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. konteks.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13. Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. 1998 : 184 ) Oleh itu. dimensi dan penyebab keadaan.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. tindakan dan akibat.

Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. huraian bagi fenomena ini. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. bagaimana dan jenis penyebab itu. penyelidik menenyakan bila. kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. Tetapi. Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. Seterusnya. Kami memerlukan dengan lebih terperinci.

Jadual 13. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku.5 kod terpilih : Maksud istilah . kedudukan ekonomi. masa. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu. satu bantahan yang panjang. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya.Gambar rajah 13. termasuk pengaruh budaya. Pada masa itu. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. keturunan individu dan sebagainya. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi. Tetapi dalam sebutan umum. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. Sebagai contoh. dalam konteks atau keadaan berlaku. Sebagai contoh. tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. status pendidikan. Sesungguhnya.

Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. . Dalam soal proses. dimensinya dan sebagainya.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras. perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi. Menerusi kod terpilih. Menerusi kod paksi. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri. kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. Sumber : Strauss dan Corbin.  Berkaitan subkategori kepada kategori teras.

Hubungan subkategori kepada kategori teras.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Jika wujud lebih daripada satu kategori. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. menghuraikan pandangan menyeluruh. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. kelakuan mereka. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. Jadual 13. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. . atau sikap untuk mencuba. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. mengkaji barangan. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. Jika satu kategori tidak wujud. Mengenal Pasti cerita. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. Samada pelanggan bertanyakan soalan.

Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian.kod terpilih. Strauss dan Corbin (1998). sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan. mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku. Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka.oleh itu. Oleh itu. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Kajian kes 13. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ). Kajian kes 13. Mereka melihat (melawat) sekeliling. menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. . akan menjadi lebih tertekan. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai.2 Pembangunan teori tersembunyi.. Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai.

analisis konvensional dan .MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas. Walaubagaimanapun.kajian mengalakkan pendekatan lisan. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. penceritaan. kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan.

Kebiasaanya. Menurut Musson ( 1998 ). kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian. perjumpaan. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. .Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. 1999 ). dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. pembukaan. dan kajian organisasi. 1998 ). Kemudian. pendidikan. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. Pertama. kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. kejadian traumatik. Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. contohnya bagaimana pengalaman. ( Flick. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina.

Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. Data boleh dipalsukan.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. Lincoln. 1998 ). atau disalahtafsir.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan. Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik. Selain itu. seperti yang akan kita lihat. Namun. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. 2001). 1988). Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. 1993 ). Ini lebih mudah apabila dua . KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. Kesahan Di dalam isu kesahan. diabaikan.

penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama. 2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian . Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor. Selain itu.

Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). 1985. data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal.( Lincoln dan Gubba.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. Menurut Lincoln dan Gubba. Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak. 1985 ). terdapat 2 jenis tanggapan .

kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas. Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. dan teori di dalam satu kajian yang sama. 1978 ).umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus. Di dalam latihan. kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi.gabungan pelbagai kaedah pengukuran. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu. Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian.1989 ). Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. jenis data. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra. pemerhati. . Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal.

Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar . beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Kaedah luaran. Oleh itu.di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar.di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard.

pantulan ℘ Vocabulary . semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ). ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content . kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian .Pengalaman ℘ Confusion. kaedah.organisasi. . teori dan penyiasatan ).teori ℘ Experience.kecelaruan ℘ Complexity .Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .membahagi ℘ Decontextual.kekangan ℘ Reflection .Kandungan ℘ Grounded theory .memecahkan ℘ Organization .

sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.kebolehpercayaan ℘ Source.kejituan ℘ Tends .penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .cenderung ℘ Self reflection .dipalsukan ℘ Discounted .Kebergantungan/ bersandar .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.disalahtafsir ℘ Researcher .Reflektif diri ℘ Fabricated .kesahan ℘ Relibility .℘ Validity .Pembolehubah ℘ Dependability .diabaikan ℘ Misinterprated .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->