BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. Akhirnya. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu.1. di mana . Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. mengambil semasa dalam bidang. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. dalam membuat kesimpulan. malah di peringkat akhir menulis naik. tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari.1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. tema dan perkumpulan dalam data. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau . Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. pengurangan data.ANGKA 13.

Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru . ini boleh dijadikan kes. Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui. Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi.soalan-soalan penyelidikan. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu.

tetapi sering dalam format bergraf. Oleh itu. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. Rangka 13. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka. Sudah tentu. . Sebagai contoh.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif. faktor utama itu.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat.

kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. Ini . Nota Flick (1998) . Kebanyakkan rekaan kualitatif.1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. sekurang-kurangnya. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. Jika isu- . bagaimanapun. mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang.Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. akan menjadi. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek. JADUAL 13. sudah tentu. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian.

kumpulan.1. para doktor. pertubuhan atau kaum. Penyelidikan kualitatif. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain). kes-kes atau . Sekali lagi menggunakan jadual 13. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. Sudah tentu. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai.2 sebagai satu contoh. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh. hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. membina soalan-soalan penyelidikan.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. ini mungkin termasuk: individu. seperti yang ditunjukkan di jadual13. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses. 1998). pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi. Lazimnya. ketika. Seperti kerangka konsep.

kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). Sekali lagi. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. Oleh itu. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi . Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan).fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. Apa yang diperlukan.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. bagaimanapun. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. antara mereka. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan.

semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. dan juga dengan para peserta. Nota lapangan Melihat pada Bab 10.mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. Serupa. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak . nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi. JADUAL 13.

Kesimpulan umum termasu. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan . dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung.. Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza. Penyimpanan Kes kes.menerangkan biasa. Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam.

1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan. Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama.sebagai calon . Individu. Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel.

Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman. Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. ini sepatutnya menyalin secepat mungkin.3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. lukisan-lukisan. peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain).RAJAH 13. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain . Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13. dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri.3).

Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. Data Terperinci Melihat pada bab 11. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka. Kadang-kadang. Oleh itu. dan apa ia tidak memasukkan. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. Jika diingini. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. diedarkan. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif.Tambahan kepada teks. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia. 1998). tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap. membaca. akaun-akaun dan kontrakkontrak. 1998). termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. rancangan perniagaan. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. adalah terpilih. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. sentiasa ada bahaya kecenderungan. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. apa kamera itu menumpukan pada. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan.

1997: 47). proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. untuk memahami dan bagi menerangkan. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. Penjelasan Analisis Kualitatif . dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13.4). Tetapi sebaliknya. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. Melalui analisis. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan.'perwakilan telus rutin organisasi. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. 1993: 30). tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri. Rather. bagaimanapun.

Sudah tentu. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. di risiko terlalu dipermudahkan. penggunaan akronim. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. bos. Oleh itu. jantina. Keduanya. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. dan sebagainya.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13.). kelas-kelas teoretis. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. orang atau peristiwa. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa. mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. syarat-syarat profesional pakar. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. bagaimanapun. Pertama. Kerana Flick (1998) menunjukkan. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. . Dalam menggunakan analisis kandungan. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. dan analisis kandungan lebih deduktif. Dalam berbeza untuk ini. Ketiga. kelas-kelas biasa. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga. Pada dasarnya.

Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . Jika nafi kes-kes adalah didapati. waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. • Menghuraikan analisis kandungan. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. Jadi. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. berkata. Dengan pengujian hipotesis. maklumat konteks. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. 'motiva¬tion . yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. Secara alternatif. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. Oleh itu. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. iaitu. dalam satu urusan laluan dengan. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu.

Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu.dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. dari maklumat baru perhimpunan. objectivist paradigma. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data. Satu lagi kelemahan. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . 1998: 23). MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. Oleh itu. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas. . Ini.untuk kes-kes negatif. bagaimanapun. 1983 dalam Menjentik. 1998). Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring.

lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori.  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain. Kod yang terpilih : . penyelidikan penilaian. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ).  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. 1995 ). Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur. Tetapi.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. Menurut Charmaz ( 1995 ). meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. bagi Strauss dan Corbin (1998). Tidak seperti deduktif.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis.

perbezaan. Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. ingin diberi sedikit peringatan. konseptual dan mengkategorikan data. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. Walaubagaimana pun. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. ( Strauss dan Corbin. Proses daripada kegagalan. Proses untuk menganalisis data. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. Dalam sesi pengekodan persendirian.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. peperiksaan. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss . Jadual 13.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. Selain itu. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. 1998 : 181 ). Di sini. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci.

berpengaruh. Walau bagaimanapun. menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. Contohnya. hasil tersebut sah sepenuhnya. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. Di sini. pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga.  Data dianalisis secara kecil-kecilan.dan Corbin. .Contoh dan kajian yang mungkin berlaku. menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin. Glaser ( 1992 ). yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori. ( Lihat jadual 13. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. 1998 ). Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. walau mendapat kritikan. idea-idea. ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. Bagi Glaser.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). dibahagikan dengan seterusnya ). di sini. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan.

samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. melihat barangan. Sebagai data yang berkod. hasil keputusan ini mesti diterima. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan . idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. Kajian kes 13. Kajian kes 13. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. perbandingan malar. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. jantina.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. berjalan di lorong-lorong. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel. Sebagai contoh. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul.

Semasa mereka di kaunter pembayaran. sebelum meninggalkan pasaraya. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . sudah tentulah mereka membeli. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data. Seorang pelanggan bagaimanapun. Label-label bersangkutan dengan beratur. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. merasa dan membau. tidak bersetuju dengan pengurus. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. mereka menghidu barangan. Oleh itu. Apabila kategori dihasilkan. Ini dipanggil pembantahan. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang. Selepas sesi pemerhatian. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. Oleh itu. Jadual 13. perkara ini di bawah kategori menjelajah. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa.4 menjelaskan keputusan itu. Dalam melakukan ini. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori.kepada mereka. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan.1. Menggunakan kajian kes 13. Ini adalah penting kerana. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat.

Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. jadi kategori boleh diletakkan. Pada dasarnya. 1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas. data kod bebas tidak dijumlahkan.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin.subkategori dan kemudian antara kategori utama. JADUAL 13.

Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya. Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. 1998 : 184 ) Oleh itu. . Jadual 13.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya. ( Staruss dan Corbin. gambar rajah 13. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. dimensi dan penyebab keadaan. tindakan dan akibat.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. konteks.

kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. Kami memerlukan dengan lebih terperinci. penyelidik menenyakan bila. dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . huraian bagi fenomena ini. Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. bagaimana dan jenis penyebab itu. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya.Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. Tetapi. Seterusnya.

tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. termasuk pengaruh budaya. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. Sesungguhnya. keturunan individu dan sebagainya. Jadual 13.5 kod terpilih : Maksud istilah . satu bantahan yang panjang. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. Sebagai contoh. Tetapi dalam sebutan umum. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. Sebagai contoh. masa. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi.Gambar rajah 13. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu. status pendidikan. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. Pada masa itu. kedudukan ekonomi. dalam konteks atau keadaan berlaku.

dimensinya dan sebagainya. Menerusi kod paksi. Dalam soal proses.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras.  Berkaitan subkategori kepada kategori teras. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. Menerusi kod terpilih. perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas. .  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. Sumber : Strauss dan Corbin.

Jika satu kategori tidak wujud. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. Jadual 13.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. atau sikap untuk mencuba. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. mengkaji barangan. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. . yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. kelakuan mereka. menghuraikan pandangan menyeluruh. Jika wujud lebih daripada satu kategori. Samada pelanggan bertanyakan soalan. Mengenal Pasti cerita. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Hubungan subkategori kepada kategori teras. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur.

2 Pembangunan teori tersembunyi. Kajian kes 13. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka. . Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ).kod terpilih. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut. akan menjadi lebih tertekan. Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya. Strauss dan Corbin (1998). manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku. Kajian kes 13. menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama.. Mereka melihat (melawat) sekeliling. Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai. Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. Oleh itu. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan.oleh itu. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian. Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku.Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita.

kajian mengalakkan pendekatan lisan. Walaubagaimanapun. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas. kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. penceritaan. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan. analisis konvensional dan .

Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. . Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. pendidikan. 1999 ). Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. perjumpaan. Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. 1998 ). Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. Menurut Musson ( 1998 ). Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. Kebiasaanya. Pertama. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. ( Flick.Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian. teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. dan kajian organisasi. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. pembukaan. Kemudian. kejadian traumatik. contohnya bagaimana pengalaman.

1993 ). diabaikan. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. Namun.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik. Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. 1988). seperti yang akan kita lihat. atau disalahtafsir. Lincoln. 2001). Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. Ini lebih mudah apabila dua . respondan juga boleh menyemak ketepatan data. Data boleh dipalsukan. Kesahan Di dalam isu kesahan. Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. 1998 ). Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. Selain itu. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan.

data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama.penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor. Selain itu. 2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian .

1985 ). 1985. Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). Menurut Lincoln dan Gubba.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. terdapat 2 jenis tanggapan . Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak.( Lincoln dan Gubba. data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal.

1989 ). Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra. jenis data.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. 1978 ). dan teori di dalam satu kajian yang sama. Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. Di dalam latihan. contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah. Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal.gabungan pelbagai kaedah pengukuran. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. . Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin. Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. pemerhati. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas.

pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan.di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama.di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. Kaedah luaran.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar . kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. Oleh itu.

teori ℘ Experience. kaedah.kekangan ℘ Reflection .Pengalaman ℘ Confusion.membahagi ℘ Decontextual. kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian . ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content .Kandungan ℘ Grounded theory . .Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.pantulan ℘ Vocabulary . teori dan penyiasatan ).organisasi. semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ).perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .memecahkan ℘ Organization .kecelaruan ℘ Complexity .

penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .℘ Validity .kejituan ℘ Tends .kebolehpercayaan ℘ Source.kesahan ℘ Relibility .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.Reflektif diri ℘ Fabricated .disalahtafsir ℘ Researcher .cenderung ℘ Self reflection .sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.diabaikan ℘ Misinterprated .Pembolehubah ℘ Dependability .Kebergantungan/ bersandar .dipalsukan ℘ Discounted .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.