BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. Akhirnya. pengurangan data. BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif. Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. dalam membuat kesimpulan. mengambil semasa dalam bidang. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13. tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu.ANGKA 13. tema dan perkumpulan dalam data. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau .1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. di mana .1. malah di peringkat akhir menulis naik.

Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui. Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru . ini boleh dijadikan kes. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu.soalan-soalan penyelidikan. Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi.

Sebagai contoh. faktor utama itu. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. Sudah tentu. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian. Oleh itu. .2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan. Rangka 13. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13. tetapi sering dalam format bergraf.

akan menjadi. JADUAL 13. Nota Flick (1998) . Kebanyakkan rekaan kualitatif. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu. bagaimanapun. kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. Ini .Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang. sudah tentu. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa.1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. sekurang-kurangnya. Jika isu- . tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek. mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif.

jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain). dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. Sudah tentu.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. kumpulan. Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. Lazimnya. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah).1. para doktor. Sekali lagi menggunakan jadual 13. Penyelidikan kualitatif. pertubuhan atau kaum. Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh. Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi. ketika. penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick. seperti yang ditunjukkan di jadual13. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. Seperti kerangka konsep.2 sebagai satu contoh. ini mungkin termasuk: individu. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. membina soalan-soalan penyelidikan. 1998). hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. kes-kes atau .

bagaimanapun. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian. meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. Apa yang diperlukan. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. antara mereka. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. Sekali lagi. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi . adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana. PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. Oleh itu. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya. Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil.

mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. Nota lapangan Melihat pada Bab 10. semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif. dan juga dengan para peserta. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak . supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik. JADUAL 13. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian. Serupa. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi.

tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut.. Kesimpulan umum termasu. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir. Penyimpanan Kes kes. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan .menerangkan biasa. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh.

sebagai calon . lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan. Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih. Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. Individu. kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto.

3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13.3). peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain). ini sepatutnya menyalin secepat mungkin. lukisan-lukisan. Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman. dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri. Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain .RAJAH 13.

Jika diingini. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. sentiasa ada bahaya kecenderungan. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. diedarkan. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. Oleh itu. membaca. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. adalah terpilih. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. Kadang-kadang. Data Terperinci Melihat pada bab 11. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka. rancangan perniagaan. 1998). akaun-akaun dan kontrakkontrak. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. dan apa ia tidak memasukkan. 1998). Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap.Tambahan kepada teks. apa kamera itu menumpukan pada. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan.

kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. Tetapi sebaliknya. Penjelasan Analisis Kualitatif . 1993: 30).'perwakilan telus rutin organisasi. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri. menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. Melalui analisis. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. bagaimanapun.4). dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan. tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. untuk memahami dan bagi menerangkan. Rather. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan. 1997: 47). dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi.

. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. kelas-kelas biasa. Dalam menggunakan analisis kandungan. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti. kelas-kelas teoretis. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. dan sebagainya. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. Keduanya. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri.). ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. Oleh itu.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik. mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. Ketiga. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. Kerana Flick (1998) menunjukkan. Dalam berbeza untuk ini. melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. dan analisis kandungan lebih deduktif. Pertama. Pada dasarnya. penggunaan akronim. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. syarat-syarat profesional pakar. Sudah tentu. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. orang atau peristiwa. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. jantina. di risiko terlalu dipermudahkan. bos. bagaimanapun. Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga.

Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. 'motiva¬tion . Secara alternatif. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. maklumat konteks. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'. dalam satu urusan laluan dengan. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu. berkata. Dengan pengujian hipotesis. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. Jika nafi kes-kes adalah didapati. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan.Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Oleh itu. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala. • Menghuraikan analisis kandungan. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. Jadi. iaitu. waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data.

dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat. Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. . bagaimanapun. Satu lagi kelemahan. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. 1998: 23). Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. objectivist paradigma. 1998). boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. Oleh itu. dari maklumat baru perhimpunan.untuk kes-kes negatif. 1983 dalam Menjentik. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. Ini. ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data.

Menurut Charmaz ( 1995 ). Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ). Kod yang terpilih : . 1995 ). rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh. Tetapi. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur. Tidak seperti deduktif. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini.  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit. bagi Strauss dan Corbin (1998). penyelidikan penilaian.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan.  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis.

Dalam sesi pengekodan persendirian. Proses daripada kegagalan.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. 1998 : 181 ). juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. peperiksaan. Selain itu. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss . cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. ingin diberi sedikit peringatan. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. perbezaan.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat. ( Strauss dan Corbin. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. konseptual dan mengkategorikan data. Jadual 13. Proses untuk menganalisis data. Di sini. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Walaubagaimana pun. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya.

tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. Di sini. Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin. .Contoh dan kajian yang mungkin berlaku.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. idea-idea. walau mendapat kritikan. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. Bagi Glaser. pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga. ( Lihat jadual 13. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. hasil tersebut sah sepenuhnya. Contohnya. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. berpengaruh. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif. 1998 ). Walau bagaimanapun. Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori. menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. di sini.dan Corbin. Glaser ( 1992 ).3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). dibahagikan dengan seterusnya ). menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan. ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah.

idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. Sebagai data yang berkod. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. melihat barangan. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan. jantina. Kajian kes 13. berjalan di lorong-lorong.  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. hasil keputusan ini mesti diterima. Sebagai contoh. Kajian kes 13. perbandingan malar.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan . samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB.

Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. Menggunakan kajian kes 13. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. Seorang pelanggan bagaimanapun. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. Selepas sesi pemerhatian. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori. perkara ini di bawah kategori menjelajah.1. merasa dan membau. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa.4 menjelaskan keputusan itu. tidak bersetuju dengan pengurus. Jadual 13. mereka menghidu barangan. Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data. Oleh itu. Dalam melakukan ini. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. sebelum meninggalkan pasaraya. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. Oleh itu. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang. Label-label bersangkutan dengan beratur. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. Ini adalah penting kerana.kepada mereka. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. sudah tentulah mereka membeli. Semasa mereka di kaunter pembayaran. Ini dipanggil pembantahan. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. Apabila kategori dihasilkan.

cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. jadi kategori boleh diletakkan.4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin.subkategori dan kemudian antara kategori utama. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya . Pada dasarnya. 1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu. data kod bebas tidak dijumlahkan. JADUAL 13. Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori.

Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). ( Staruss dan Corbin. 1998 : 184 ) Oleh itu. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. .Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan. gambar rajah 13.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya. berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. tindakan dan akibat. konteks. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung. dimensi dan penyebab keadaan.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya. Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. Jadual 13. merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey.

‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. huraian bagi fenomena ini. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. penyelidik menenyakan bila. bagaimana dan jenis penyebab itu. Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. Tetapi. dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ).Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. Seterusnya. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia. Kami memerlukan dengan lebih terperinci. Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan.

masa.5 kod terpilih : Maksud istilah . Sebagai contoh. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. Pada masa itu. Jadual 13. termasuk pengaruh budaya. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. keturunan individu dan sebagainya. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya. tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi. Sesungguhnya. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. kedudukan ekonomi. Sebagai contoh. status pendidikan. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. dalam konteks atau keadaan berlaku. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu.Gambar rajah 13. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini. Tetapi dalam sebutan umum. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. satu bantahan yang panjang.

kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan.  Berkaitan subkategori kepada kategori teras. Sumber : Strauss dan Corbin. Menerusi kod terpilih. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. . perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. Dalam soal proses. dimensinya dan sebagainya. Menerusi kod paksi.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas.

Jika satu kategori tidak wujud. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. mengkaji barangan. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. Jadual 13. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. kelakuan mereka. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. Hubungan subkategori kepada kategori teras. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. Jika wujud lebih daripada satu kategori. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh. Mengenal Pasti cerita. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. . yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. Samada pelanggan bertanyakan soalan. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. atau sikap untuk mencuba. menghuraikan pandangan menyeluruh.

menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. Mereka melihat (melawat) sekeliling. Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian. Oleh itu.oleh itu. Strauss dan Corbin (1998). akan menjadi lebih tertekan. Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku.Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita. Kajian kes 13. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative.2 Pembangunan teori tersembunyi. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama. . ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka. Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ). mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut.. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. Kajian kes 13.kod terpilih. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya.

penceritaan.kajian mengalakkan pendekatan lisan. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan. kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi. Walaubagaimanapun.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas. analisis konvensional dan .

teks dirujuk di dalam sistem Gestalt.Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. Kebiasaanya. Pertama. Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. 1998 ). pembukaan. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. pendidikan. . dan kajian organisasi. Kemudian. Menurut Musson ( 1998 ). penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. dan pelbagai jenis temuduga/temuramah. kejadian traumatik. Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. perjumpaan. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. contohnya bagaimana pengalaman. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. 1999 ). Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. ( Flick.

Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. Data boleh dipalsukan. 1998 ). seperti yang akan kita lihat. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan. atau disalahtafsir. Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. Kesahan Di dalam isu kesahan. Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. Ini lebih mudah apabila dua . beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. Namun. Selain itu.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. diabaikan. 1988). 1993 ). 2001). Lincoln. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif.

2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian . Selain itu. data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama. Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor.penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama.

terdapat 2 jenis tanggapan . 1985 ).( Lincoln dan Gubba. Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). 1985. data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal. Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data. Menurut Lincoln dan Gubba.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak.

kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. jenis data. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu.1989 ). dan teori di dalam satu kajian yang sama. pemerhati. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin. Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra.menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis. kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah.gabungan pelbagai kaedah pengukuran. . Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin. Di dalam latihan. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. 1978 ). Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya.

di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama. Kaedah luaran. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard. Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Oleh itu. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar .di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio.

.pantulan ℘ Vocabulary .memecahkan ℘ Organization . kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian .teori ℘ Experience. semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ).organisasi.Pengalaman ℘ Confusion. kaedah.perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .Kandungan ℘ Grounded theory .membahagi ℘ Decontextual. teori dan penyiasatan ). ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content .kekangan ℘ Reflection .kecelaruan ℘ Complexity .Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.

disalahtafsir ℘ Researcher .penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .Reflektif diri ℘ Fabricated .kejituan ℘ Tends .℘ Validity .dipalsukan ℘ Discounted .cenderung ℘ Self reflection .kesahan ℘ Relibility .Pembolehubah ℘ Dependability .kebolehpercayaan ℘ Source.Kebergantungan/ bersandar .diabaikan ℘ Misinterprated .sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful