P. 1
Air Zamzam

Air Zamzam

|Views: 137|Likes:
Published by Farida Anabila

More info:

Published by: Farida Anabila on Sep 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2015

pdf

text

original

KHASIAT AIR ZAM ZAM

Banyak mungkin yang sudah mengenal air zam-zam dan mungkin pula pernah menikmati kelezatannya. Namun, sebenarnya air yang satu ini punya khasiat yang tidak kita temui dalam air lainnya. Simak artikel faedah ilmu berikut. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz *1+ -rahimahullah- pernah ditanya, “Apakah ada hadits shahih yang

menjelaskan mengenai khasiat air zam-zam?”
Beliau –rahimahullah- menjawab, “Telah terdapat beberapa hadits shahih yang menjelaskan

mengenai kemuliaan air zam-zam dan keberkahannya.
Dalam sebuah hadits shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut air zam-zam,

“Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan.”*2]

Ditambahkan dalam riwayat Abu Daud (Ath Thoyalisiy) dengan sanad jayyid (bagus) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan,

“Air zam-zam adalah obat dari rasa sakit (obat penyakit).”*3+ Hadits-hadits di atas menunjukkan khasiat air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa pula menjadi obat penyakit. Air tersebut juga adalah air yang penuh keberkahan.

Termasuk sunnah adalah meminum beberapa dari air tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena di dalam air tersebut terdapat keberkahan. Air tersebut bisa menjadi makanan yang baik dan makanan yang diberkahi. Air tersebut disyari’atkan untuk dinikmati jika memang mudah didapatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hadits-hadits tadi sekali lagi menunjukkan pada kita mengenai khasiat dan keberkahannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Air itu bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat penyakit. Dianjurkan bagi setiap mukmin menikmati air tersebut jika memang mudah memperolehnya. Air tersebut juga bisa digunakan untuk berwudhu. Air tersebut bisa digunakan untuk beristinja’ (membersihkan kotoran setelah buang air, -pen). Air tersebut juga bisa digunakan untuk mandi junub jika memang ada kebutuhan untuk menggunakannya.

Dalam hadits dikatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kemudian para sahabat mengambil air tersebut untuk keperluan mereka. Ada yang menggunakannya untuk minum, berwudhu, mencuci pakaian dan beristinja’. Ini semua riil (nyata). Air yang dikeluarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari sela-sela jarinya tadi, walaupun bukan air zam-zam, namun keduanya air yang sama-sama mulia. Jika diperbolehkan berwudhu, mandi, beristinja’, dan mencuci pakaian dengan menggunakan air yang keluar dari sela-sela jari tadi, maka air zam-zam boleh diperlakukan seperti itu.

Intinya, air zam-zam adalah air yang thohur (suci dan dapat mensucikan) dan air yang thayyib (sangat baik). Kita dianjurkan untuk meminum air tersebut. Tidak mengapa jika air tersebut digunakan untuk berwudhu’, mencuci pakaian, beristinja’ jika ada kebutuhan, dan digunakan untuk hal-hal lain sebagaimana yang telah dijelaskan. Segala puji bagi Allah. –Demikian penjelasan Syaikh Ibnu Baz-[4]

Intinya, khasiat air zam-zam sebagai berikut.

Pertama, air zam-zam adalah air yang penuh keberkahan. Air zam-zam adalah sebaik-baik air di muka bumi ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang
mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit.”*5+

Boleh mengambil keberkahan dari air tersebut karena hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dianjurkan bagi orang yang meminum air zam-zam untuk memerciki air tersebut pada kepala, wajah dan dadanya. Sedangkan ngalap berkah dari benda-benda lainnya –seperti dari keris, keringat para Kyai dan batu ajaib-, maka seperti ini adalah ngalap berkah yang tidak berdasar karena tidak ada petunjuk dari Al Qur’an dan As Sunnah sama sekali.

Kedua, air zam-zam bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut air zam-zam,

“Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan.”*6+

Ketiga, air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Sampai-sampai sebagian pakar fiqih menganjurkan agar berbekal dengan air zam-zam ketika pulang dari tanah suci untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dalilnya, dulu ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah membawa pulang air zam-zam (dalam sebuah botol),

lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan seperti ini. Diriwayatkan dari yang lainnya, dari Abu Kuraib, terdapat tambahan,

-

‫ص‬ ‫ص‬

-

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membawa air zam-zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkannya dengan air zam-zam.”*7+

Keempat, do’a bisa terkabulkan melalui keberkahan air zam-zam

Hendaklah seseorang memperbanyak do’a ketika meminum air zam-zam. Ketika meminumnya, hendaklah ia meminta pada Allah kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Air zam-zam sesuai keinginan ketika meminumnya.”*8+ *Maksudnya do’a apa saja yang diucapkan ketika meminumnya adalah do’a yang mustajab+. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ketika meminum air zam-zam, beliau berdo’a:

،

“Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon waasi’an wa syifa-an min kulli daa-in” *Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ilmu yang bermanfaat, rizqi yang melimpah, dan kesembuhan dari setiap penyakit+. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dho’if (lemah).*9+

Catatan: Para ulama bersepakat bolehnya menggunakan air tersebut untuk bersuci. Namun mereka mengatakan sebisa mungkin dijauhi untuk hal-hal yang rendah seperti membersihkan najis dan semacamnya*10+. Al ‘Allamah Al Bahuti rahimahullah dalam Kasyful Qona’ mengatakan,

Sedangkan menggunakannya untuk menghilangkan hadats[11] tidaklah makruh.”*12+ –Pembahasan terakhir ini kami terinspirasi dari penjelasan “Mawqi’ Al Islam As Su-al wal Jawab (Situs Tanya Jawab Islam)”*13+- ober 2009 18:00 Muhammad Abduh Tuasikal Faedah Ilmu Dzikir dan Syukur yang sebenarnya Suatu faedah yang sangat menarik sekali yang kami peroleh setelah mempelajari kitab Al Fawa’id karya Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. Faedah ini adalah mengenai dzikir dan syukur. .( ) ، “Dimakruhkan menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis saja. dalam rangka untuk memuliakan air tersebut.

Aku wasiatkan padamu.Agama Itu Dibangun Di Atas Dzikir dan Syukur Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa agama ini dibangun di atas 2 landasan yaitu dzikir dan syukur. Al Baqoroh : 152) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda pada Mu’adz. janganlah kalian kufur. Lantas beliau rahimahullah membawakan firman Allah. “Demi Allah. aku sungguh mencintaimu. “Berdzikirlah pada-Ku. janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir shalat (sebelum salam): .” (QS. niscaya Aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah pada-ku.

Dzikir yang hakiki harus terkandung ini semua. Itulah dzikir yang sebenarnya dan yang semestinya dilakukan setiap muslim. mendekatkan diri kepada-Nya dengan rasa cinta lahir maupun batin. .” (HR. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam dzikir kita juga harus meresapi makna nama dan sifat Allah. Namun. dan mengingat Allah dengan merenungkan kalamullah yaitu Al Qur’an. Juga dzikir ini haruslah digapai dengan senantiasa mengingat nikmat Allah dan mengingat kebaikan Allah pada makhluk-Nya. mengingat perintah dan larangan-Nya. Namun. apa yang dimaksud dengan dzikir? Apakah cukup dengan mulut yang komat-kamit? Beliau rahimahullah memberi penjelasan yang sangat bagus sekali. bersyukur pada-Mu. dan memperbagus ibadah pada-Mu+. tolonglah aku agar selalu berdzikir/mengingat-Mu. Semua ini bisa digapai jika seseorang bertauhid dengan benar. Abu Daud dan Ahmad.ALLAHUMMA A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBADATIK *Ya Allah. dzikir yang sebenarnya adalah dengan hadirnya hati disertai ucapan lisan. juga memuji-Nya dengan berbagai macam sanjungan. serta mengagungkan-Nya. namun haruslah direalisasikan dalam ketaatan dan amal perbuatan. Sehingga syukur bukanlah hanya di lisan semata. Beliau mengatakan bahwa dzikir bukanlah hanya dengan lisan yang komat-kamit. Inilah dua perkara yang akan menegakkan agama seseorang. Ini semua bisa digapai jika seseorang mengimani nama dan sifat-Nya. shahih) Itulah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa agama ini dibangun dan bisa tegak dengan dzikir dan syukur.

9 Dzulqo’dah 1429. Semoga Allah membalas kebaikan Ibnul Qoyyim karena telah menyampaikan faedah yang berharga ini. Panggang-Gunung Kidul al Faedah Ilmu . Semoga kita termasuk orang-orang yg mengingat dan bersyukur pada-Nya. Dalam berbagai ayat disebutkan bahwa tujuan penciptaan makhluk adalah agar kita senantiasa berdzikir (mengingat-Nya) dengan iman. Dzikir dilakukan dengan lisan dan hati. juga langit dan bumi.Dalam dzikir kepada-Nya harus terdapat ma’rifah atau keimanan yang hakiki. dan melakukan ketaatan dengan anggota badan. juga sebab diturunkannya kitab suci dan para rasul. Sedangkan syukur dilakukan dengan rasa cinta dalam hati. jika mereka bersyukur pada-Nya. Kedua perkara inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sedangkan dalam syukur harus terdapat ketaatan kepada-Nya. Allah akan senantiasa mengingat hamba-Nya jika mereka selalu berdzikir pada-Nya. Dengan dua hal ini baru akan ada pahala dan hukuman. Ingatlah. Tujuan penciptaan bukanlah untuk melupakan-Nya dan mengufuri-Nya. pujian dalam lisan. Dzikir adalah sebab Allah mengingat hamba-Nya dan syukur adalah sebab Allah akan selalu menambah nikmat dan karunia. di rumah mertua tercinta. dan juga bersyukur kepada-Nya dengan melakukan ketaatan. juga akan senantiasa mensyukuri hambaNya. AMIN … Faedah Ilmu disusun di pagi hari yang penuh berkah.

TIGA TANDA KEBAHAGIAN Sungguh. bersabar ketika ditimpa musibah dan segera memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. . ini adalah 3 tanda kebahagiaan yang mesti setiap orang raih. Seorang hamba senantiasa akan berputar pada tiga kondisi ini. 3. Asy Syamilah) Inilah tiga tanda bahagia: 1. Bersyukur ketika diberi nikmat. Bersabar ketika ditimpa musibah (cobaan). Pasti Anda pun ingin bahagia. Memohon ampun pada Allah ketika telah terjerumus dalam dosa. Semoga Allah senantiasa melapangkan nikmat-Nya baik secara zhohir maupun batin. (Al Wabilush Shoyib. 2. Inilah tiga tanda kebahagiaan dan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Semoga Allah melindungi kalian di dunia dan akhirat. hal. Yang senantiasa diharapkan terijabahnya do’a.11. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al Wabilush Shoyyib mengatakan. Manusia akan selalu berputar dalam tiga kondisi ini. ‫هلل‬ ‫آلخ‬ ‫غ‬ ‫ئ‬ ‫غ‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫ث الث‬ ‫قه‬ ‫ظ‬ ‫ظه‬ ‫أل‬ ‫هللا‬ ‫ال‬ ‫ث ال‬ ‫ال‬ ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫إل‬ ‫ص‬ ‫إ‬ Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga Allah pula menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat.

.

“ .

000 tahun. . berkumpullah]. tetap mengucur deras tak berhenti. Setelah bolak-balik tujuh kali antara Shafa dan Marwah ternyata air ditemukan di bawah tendangan tumit Ismail. Selama lebih dari 4.Sebaik-baiknya air di muka bumi ialah air Zam-Zam. zummi” *berkumpullah. Padahal air Zam-Zam gratis dapat diminum sepuasnya dengan sarana dan instalasi air Zam-Zam yang menyebar ke seluruh penjuru Mekah. namun tak pernah kering. Suatu keajaiban dan berkah bagi para jamaah haji yang berkunjung ke rumah Allah. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Nama Zam-Zam berasal dari teriakan Siti Hajar yang kaget dan berseru “zummi.” [HR. sumur Zam-Zam telah diminum sekian ratus juta manusia dan ribuan hewan. Ibnu Abbas Radhiallaahu ‘anhu+. Zam-Zam berawal dari kisah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk minum bayinya Ismail di padang antara bukit Shafa dan Marwah.

KEAJAIBAN AIR ZAM-ZAM TAK TERTANDINGI Dari penelitian yang ada diketahui bahwa air Zam-Zam mengandung fluoride yang memiliki daya efektif membunuh kuman dan membuat air Zam-Zam seolah sudah mengandung obat. Masaru Emoto dalam suatu penelitian yang dipaparkan dalam sebuah seminar di Malaysia. Perbedaan air Zam-Zam dengan air sumur lain di kota Mekah dan kota lain adalah dalam hal kuantitas kalsium dan garam magnesiumnya. Kehebatan lain adalah sumur air Zam-Zam tidak pernah ditumbuhi lumut. Keajaiban air Zam-Zam tidak tertandingi. . Dr. termasuk air termurni di Kutub Utara dan Selatan sekalipun. Masaru Emoto berhasil mendapati bahwa air tersebut memiliki daya penyembuhan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh seorang doktor dari Universitas Yokohama. Masaru Emoto. Dr. Keajaiban struktur air Zam-Zam telah dibuktikan Dr. Kandungan kedua mineral itu lebih banyak pada air Zam-Zam yang menyebabkan air Zam-Zam menyegarkan bagi jamaah yang kelelahan. padahal di seluruh dunia sumur mana pun selalu ditumbuhi lumut dan tumbuhan mikroorganisme.

. Emoto menjelaskan bagaimana sebuah kata yang diucapkan dapat mempengaruhi bentuk molekul air. NAMUN ITU ADALAH FAKTA YANG TAK DAPAT DI PUNGKIRI Kesimpulannya adalah bahwa tak ada kandungan air di dunia yang menyamai kandungan air Zam-Zam.AIR ZAMZAM MEMANG MEMILIKI BERAGAM KEAJAIBAN YANG TERKADANG TAK DITERIMA OLEH AKAL. SubhanAlloh…! STRUKTUR MOLEKUL AIR ZAM-ZAM PALING SEMPURNA Dibeberkan bahwa molekul air Zam-Zam merupakan molekul air paling cantik dan indah di antara air lainnya.

dan akan dipakai sebagai ‘Kafan” ( pembungkus mayat) kalau meninggal nanti. 2. Pada waktu Rasululullah akan melakukan Sa’i. . Banyak orang mengguyur dan membasahi kain (baju) ihram. kemudian menyiram kepalaNya dengan air zam zam. dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah. Aku pernah menyiapkan air zam zam untuk Rasulullah. beliau meminum air zam zam sampai kenyang. 5. 4. dan Rasullulullah adalah orang pertama yang membawanya keluar kota Mekkah. Mata Airnya tidak pernah kering. bahkan sekarang dengan peralatan canggih. atau dipakai untuk membersihkan hadast besar. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. 6. yaitu ke Madinah. 3. Meminum Air zam zam menjadi satu amalan ibadah. KEISTIMEWAAN AIR ZAM-ZAM 1. 7. meskipun berjuta-juta umat manusia meminumnya setiap hari terutama pada musim ibadah “H”. kemudian direntang tanpa diperas agar kering sendiri. Makruh hukumnya apabila dipergunakan untuk mencucu najis. orang yang di Masjid Nabawi (Madinah) yg berjarak 450 Km dari Mekah meminum air zam zam setiap saat. kemudian beliau meminumnya sambil berdiri. Disunahkan membawa air zamzam pulang ke negerinya bagi jamaah “penunai rukun Islam ke lima) yang memang berasal dari luar Negara Arab.Tentu saja setiap doa yang terhembus dari setiap jamaah haji selama ini menjadikan air Zam-Zam sebagai air terindah yang akan terus menghapus dahaga rohani setiap tamu Allah di Makkah.

Air penyembuh penyakit. Daftar Perbandingan Unsur Kimia Antara air ZAM ZAM ( Mg/l ) _______________dan air MINERAL * Klorida (cl) 159. 4. Obat penyakit. Tidak akan kering hingga hari Kiamat. 7.75 . 6. ketika Malaikat Jibril membasuh hati Muhammad dengan air zam zam.…………………………………………M ineral : 27 * Nitrat (NO3) – . seperti air surga.Mineral : 15 * Nitrit (NO2) 0. karena ia menjadi bukti keagungan dan kebenaran Allah. 3..Mi neral : - . sebagai bukti kebenaran hadist diatas.KEUTAMAAN AIR ZAM-ZAM 1. 5.………………………………………. Nikmat Allah. 2.………………………………………Mineral : 30 * Sulfat (SO24) 140 . Mengenyangkan. artinya air yang penuh berkah dan manfaat. salah satunya nikmat Allah bagi para Jamaah haji yang langsung dapat merasakan nikmatnya air ditengah-tengah padang pasir. …. Karena Rasulullah SAW sering meminumnya dan tangannya yang penuh berkah dicelupkannya ke sumur zam zam. Abadi. baik penyakit jiea.045 .…………………………………………. Pencuci Kalbu.. Air yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. Air Pencuci Kalbu Nabi Muhammad SAW. Air Surga (maa’ul-Jannah). batin atau jasmani dan Rasulullah menyebutnya “ mengobati penyakit” dan banyak kisah dan riwayat. Penuh Berkah.

..* Bikarbonat (HCO3) 398.………………………………Mineral : 32 * Flour (F) – ..79 -………………………………………….Mineral : 0.7 * Besi (Fe) tak terdeteksi .. Mineral : 3 * Zat Padat Terlarut (TDS) 858 .Min eral : 20 * Kalium (Ca) 182. …………….…………………………………………. ……….Mineral : * PH 7.014 ……………………………………….Mineral : 0 * Mangan (Mn) 0..2 Sumber: misteri-keajaiban-khasiat-air-zam-zam ..Mineral : * Jumlah Mikro Organisme (TPK) 38 kolom/ml -…….3 ………………………………………….………………………………….Mineral : 170 * Magnesium (Mg) 6.………………………………………..22. ………………………….86 ………………………………………Miner al : 5 * Zat Organik 2.Mine ral : * Natrium (Na) 318.Mineral : 7.0 . .2 ………………………………………….

RAHASIA AIR ZAMZAM Dari Ibnu Abbas RA. padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar bagi penyakit�. Kesitimewaan : . hal ini sebagai konsekwensi atas perintahnya kepada Nabi Ibrahim AS. guna mengundang sebanyak-banyaknya umat manusia ke Baitullah. dan banyak sekali keistimewaannya. Kehadiran air zam zam tidak terlepas dari keajaiban yang dipertontonkan oleh Allah SWT. bahwa Allah memang bermaksud menyediakan sumber air ditengah-tengah gunung batu dan padang pasir yang gersang. sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail dan Ibunya Siti Hajjar. bahwasannya Nabi Muhammad SAW. bersabda tentang air zam zam yang artinya sebagai berikut � Sebaik-baiknya air dipermukaan bumi ialah air zam zam.

Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Banyak orang mengguyur dan membasahi kain (baju) ihram. Pada waktu Rasululullah akan melakukan Sa�I. kemudian direntang tanpa diperas agar kering sendiri. Makruh hukumnya apabila dipergunakan untuk mencucu najis. artinya air yang penuh berkah dan manfaat. Disunahkan membawa air zamzam pulang ke negerinya bagi jamaah �penunai rukun Islam ke lima) yang memang berasal dari luar Negara Arab. meskipun berjuta-juta umat manusia meminumnya setiap hari terutama pada musim ibadah �H�. kemudian menyiram kepalaNya dengan air zam zam. Keutamaan : Air Surga (maa�ul-Jannah).Meminum Air zam zam menjadi satu amalan ibadah. Nikmat Allah. dan akan dipakai sebagai �Kafan� ( pembungkus mayat) kalau meninggal nanti. kemudian beliau meminumnya sambil berdiri. atau dipakai untuk membersihkan hadast besar. . bahkan sekarang dengan peralatan canggih. dan Rasullulullah adalah orang pertama yang membawanya keluar kota Mekkah. beliau meminum air zam zam sampai kenyang. yaitu ke Madinah. dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah. salah satunya nikmat Allah bagi para Jamaah haji yang langsung dapat merasakan nikmatnya air ditengah-tengah padang pasir. seperti air surga. Mata Airnya tidak pernah kering. orang yang di Masjid Nabawi (Madinah) yg berjarak 450 Km dari Mekah meminum air zam zam setiap saat. Aku pernah menyiapkan air zam zam untuk Rasulullah.

tapi kalau dongengan geologi sumur Zamzam mungkin bisa dijelaskan disini. atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dimensi dan Profil Sumur Zam-zam : . Karena Rasulullah SAW sering meminumnya dan tangannya yang penuh berkah dicelupkannya ke sumur zam zam. Air penyembuh penyakit. Air yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. Obat penyakit. ketika Malaikat Jibril membasuh hati Muhammad dengan air zam zam. Cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang air adalah hydrogeologi. Sedikit cerita Pra-Islam. Abadi.Pencuci Kalbu. diawali dengan kisah Isteri dari Nabi Ibrahim. karena ia menjadi bukti keagungan dan kebenaran Allah. Mengenyangkan. Khasiat air Zam-zam tentunya bukan disini yang mesti menjelaskan. Sehingga saat ini. Siti Hajar. Air Pencuci Kalbu Nabi Muhammad SAW. Kajian Ilmiah : Selama ini kita mengenal sumur Zamzam dari buku-buku agama. Tidak akan kering hingga hari Kiamat. dari �ilmu persumuran� maka sumur Zam-zam termasuk kategori sumur gali (Dug Water Well). Namun sebenarnya ada sisi ilmiah saintifiknya juga looh. Sumur ini kemudian tidak banyak atau bahkan tidak ada ceritanya. sebagai bukti kebenaran hadist diatas. sehingga sumur ini dikabarkan hilang. baik penyakit jiea. Sumur Zam-zam yang sekarang ini kita lihat adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad. batin atau jasmani dan Rasulullah menyebutnya � mengobati penyakit� dan banyak kisah dan riwayat. Penuh Berkah. yang mencari air untuk anaknya yang cerita selanjutnya bisa ditanyakan ke Wak haji disebelah ya.

Atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil runtuhan atau penumpukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori.Bentuk sumur Zam-zam dapat dilihat dibawah ini.5 meter teratas menembus lapisan alluvium Wadi Ibrahim. Profil dalam tanah sumur zam-zam Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30. Lapisan ini berisi batupasir hasil transportasi dari lain tempat. Hingga kedalaman 13. Mungkin saja dahulu ada lembah yang dialiri sungai yang saat ini sudah kering. Mata air zamzam .5 meter.

Dari mata air sampai dasar sumur 17 m. kedalaman mata air 13 m. juga beberapa celah kecil kearah Shaffa dan Marwa. Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-zam. kedalaman total dari bibir sumur 30 m. Keterangan geometris lainnya. dan diameter sumur berkisar antara 1.56 m. hingga permenit dapat mencapai 660 liter/menit atau 40 000 liter per jam.5 liter/detik. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahanrekahan yang juga memiliki kandungan air. . kedalaman air dari bibir sumur = 4 m.Di bawah lapisan alluvial Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter (0.5 m) lapisan yang sangat lulus air (permeable). Dulu ada yang menduga retakan ini menuju laut Merah. tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Kedalaman 17 meter kebawah selanjutnya.66 meter. Batuan beku jenis ini (Diorit) memang agak jarang dijumpai di Indonesia atau di Jawa.18. sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku Diorit. Ada celah (rekahan) yang memanjang kearah hajar Aswad dengan panjang 75 cm denga ketinggian 30 cm. Dari uji pemompaan sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 . Tetapi tidak ada (barangkali saja saya belum menemukan) laporan geologi yang menunjukkan hal itu. celah sumur dibawah tempat Thawaf 1.46 hingga 2.

Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah haji di Makkah. Sumber air Sumur Zam-zam terutama dari air hujan yang turun di daerah sekitar Makkah.Air Hujan Sebagai Sumber : Daerah tangkapan air hujan (cekungan Mekah) Kota Makkah terletak di lembah. Pembukaan lahan untuk pemukiman di seputar Makkah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur ini. menurut SGS (Saudi Geological Survey) luas cekungan yang mensuplai sebagai daerah tangkapan ini seluas 60 Km2 saja. Sumur ini secara hydrologi hanyalah sumur biasa sehingga sangat memerlukan perawatan. . tentunya tidak terlampau luas sebagai sebuah cekungan penadah hujan.

7 m = 88. sekali lagi dalam pandangan (ilmiah) hidrogeologi . Saat ini bangunan diatas sumur Zam-Zam yang terlihat gambar diatas itu sudah tidak ada lagi. Namun karena sumur ini bermakna religi. Banyak yang menaruh harapan pada air sumur ini karena sumur ini dipercaya membawa berkah. Antara tahun 1381-1388 H bangunan ini ditiadakan untuk memperluas tempat thawaf. Tidak terlalu istimewa dibanding sumur-sumur gali lainnya. Dibawah tanah ini disediakan tempat minum air zam-zam dengan sejumlah 350 kran air (220 kran untuk laki-laki dan 130 kran untuk perempuan). Sumur Zamzam ini. hanyalah seperti sumur gali biasa. Foto Kabah zaman dahulu Dahulu di atas sumur ini terdapat sebuah bangunan dengan luas 8. sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus. maka perlu dijaga. Bahkan kalau kita tahu kisahnya sumur ini diketemukan kembali oleh Abdul Muthalib (kakeknya Nabi Muhammad SAW) setelah hilang terkubur 4000 tahun (?). Sehingga ruang untuk melakukan ibadah . Masjidil haram berada di bagian tengah diantara perbukitan-perbukitan disekitarnya. Ada yang menyatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga.3 m x 10.8 m2.Lokasi sumur zamzam di tengah lembah (Wadi Ibrahim Catchment Area) Gambar di atas ini memperlihatkan lokasi sumur Zamzam yang terletak di tengah lembah yang memanjang. ruang masuk laki perempuan-pun dipisahkan. Luas area tangkapan yang hanya 60 Km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Makkah. bahkan tempat masuk ke ruang bawah tanah inipun sudah ditutup. Sehingga tempat untuk meminum air zamzam dipindahkan ke ruang bawah tanah.

Hal ini dipicu oleh pernyataan seorang doktor di Mesir yang menyatakan air Zamzam tercemar air limbah dan berbahaya untuk dikonsumsi. Namun pemerintah Arab Saudi yang sudah moderen saat ini secara ilmiah dan saintifik membentuk sebuah badan khusus yang mengurusi sumur Zamzam ini. terus meningkat menjadi lebih dari sejuta jamaah pertahun di tahun 1990-an.2 juta. Sepertinya memang Arab Saudi juga bukan sekedar percaya saja dengan menyerahkan ke Allah sebagai penjaga. namun justru sangat meyakini manusialah yang harus memelihara berkah sumur ini. Kabah di dalam Masjidil Haram Pemerintah Saudi tentunya tidak dapat diam pasrah saja membiarkan sumur ini dipelihara oleh Allah melalui proses alamiah. Dan saat ini sudah lebih dari 2. Sumur itu terletak kira-kira 20 meter sebelah timur dari Ka�bah. Tentunya diperlukan pemeliharaan sumur ini yang merupakan salah satu keajaiban dan daya tarik tersendiri bagi jamaah haji. Pada tahun 1971 dilakukan penelitian (riset) hidrologi oleh seorang ahli hidrologi dari Pakistan bernama Tariq Hussain and Moin Uddin Ahmed.Thawaf menjadi lebih luas. Tariq Hussain (termasuk saya dari sisi hidrogeologi) juga meragukan spekulasi adanya rekahan panjang yang menghubungkan . Monitoring dan Pemeliharaan Sumur Zamzam : Jumlah jamaah ke Makkah tiga puluh tahun lalu hanya 400 000 pertahun (ditahun 1970-an). Tetapi kalau anda jeli pas Thawaf masih dapat kita lihat ada tanda dimana sumur itu berada.

juga banyak sekali terowongan dibangun disekitar Makkah. karena Makkah terletak 75 Kilometer dari pinggir pantai. tentu saja hasilnya menyangkal pernyataan seorang doktor dari Mesir tersebut. zamzam diambil dengan gayung atau timba. tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya yaitu penelitian Tariq Hussain ini justru akhirnya memacu pemerintah Arab Saudi untuk memperhatikan Sumur Zamzam secara moderen. . Mengoptimasi supplai dan distribusi airZam-zam Perkembangan Perawatan Sumur Zamzam : Dahulu kala. Mengatur aliran air dari daerah tangkapan air (recharge area). sehingga saat ini pembangunannya harus benar-benar dikontrol ketat karena akan mempengaruhi kondisi hidrogeologi setempat. dan diantaranya juga ke kran-kran yang ada di sekitar sumur zamzam. namun kemudian dibangunlah pompa air pada tahun 1373 H/1953 M. Meng-upgrade pompa dan dan tangki-tangki penadah. Menyangkut dugaan doktor mesir ini.laut merah dengan Sumur Zam-zam. Saat ini banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun di sekitar Masjidil Haram. Memelihara pergerakan air tanah dan juga menjaga kualitas melalui bangunan kontrol. Badan Riset sumur Zamzam yang berada di bawah SGS (Saudi Geological Survey) bertugas untuk : Memonitor dan memelihara untuk menjaga jangan sampai sumur ini kering. Menjaga urban disekitar Wadi Ibrahim karena mempengaruhi pengisian air. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air.

Setelah itu pemompaan dihentikan permukaan air ini kembali ke 3.39 meters. . Selain itu air Zamzam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki diantaranya ke Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawarrah. Saat ini sumur ini dilengkapi juga dengan pompa listrik yang tertanam dibawah (electric submersible pump). pada pemompaan 8000 liters/detik selama lebih dari 24 jam memperlihatkan permukaan air sumur dari 3. Sehingga dipercaya dengan mudah bahwa akifer yang mensuplai air ini berasal dari beberapa celah (rekahan) pada perbukitan disekitar Makkah.Sistem pompa sumur Zamzam Uji pompa (pumping test) telah dilakukan pada sumur ini. alat perekaman perekaman ketinggian muka air sumur Zamzam (Old style drum hydrograph used for recording levels in the Zamzam Well). bersambung dengan tangki lain di bagian atas Masjidil Haram guna melayani para pejalan kaki dan musafir. Kita hanya dapat melihat foto-fotonya saja seperti diatas.000 m3.72 meters dan kemudian hingga 13. Disebelah kanan ini adalah drum hidrograf.23 meters dibawah permukaan menjadi 12.9 meters dibawah permukaan sumur hanya dalam waktu 11 minut setelah pompa dihentikan. Banyak hal yang sudah dikerjakan pemerintah Saudi untuk memelihara Sumur ini antara lain dengan membentuk badan khusus pada tahun 1415 H (1994). dan saat ini telah membangun saluran untuk menyalurkan air Zam-zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15.

Kedua. air Zamzam in memang unik mengandung elemenelemen alamiah sebesar 2000 mg perliter. positive ions seperti misal sodium (250 mg per litre).Kandungan Mineral : Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai. dan magnesium (50 mg per litre). calcium (200 mg per litre). Elemen-elemen kimiawi yang terkandng dalam air Zamzam dapat dikelompokkan menjadi : Yang pertama. nitrat (273 mg per litre). phosphat (0. negative ions misalnya sulphur (372 mg per litre). Biasanya air mineral alamiah (hard carbonated water) tidak akan lebih dari 260 mg per liter. bicarbonates (366 mg per litre). potassium (20 mg per litre). Air yang sudah siap saji yang bertebaran disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan air yang sudah diproses sehingga sangat . Molekul air zam zam Kandungan-kandungan elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zamzam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus.25 mg per litre) and ammonia (6 mg per litre).

2 . Analisa Kualitas Air Zamzam (Perbandingan Unsur Kimia Air Zamzam dengan Air Mineral) Parameter Klorida (Cl) Sulfat (SO2) Nitrat (NO3) Nitrit (NO2) Bikarbonat (HCO3) Flour (F) Besi (Fe) Mangan (Mn) Natrium (Na) Kalium (Ca) Zat Padat Terlarut (TDS) Magnesium (Mg) Zat Organik Jumlah Mikro Organisme (TPK) PH Air Zamzam (mg/l) 159.014 318 182.86 2.7 20 3 170 5 7.22 tak terdeteksi 0.2 858 6.75 140 0. ada yang sudah didinginkan dan ada yang sejuk (hangat). Namun konon prosesnya higienisasi ini tidak menggunakan proses kimiawi untuk menghindari perubahan rasa dan kandungan air ini.aman dan segar diminum.79 7.045 398.3 Air Mineral (mg/l) 30 27 15 15 0.

. Dalam kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi. maka air tersebut akan memiliki berbagai keistimewaan air Zamzam. ternyata hal itu tidak mampu untuk mengubah karateristiknya sedikit pun. mengatakan telah melakukan beberapa kali eksperimen dan penelitian terhadap air Zamzam yang didapatnya dari seorang berkebangsaan Arab.” Merujuk pada sejumlah kajian ilmiahnya terhadap air Zamzam dengan teknik Nano. “Air Zamzam memiliki beberapa keistimewaan yang tidak tertandingi oleh air-air biasa.000 tetes air biasa. DR Masaro Imoto. di sela-sela seminar ilmiah yang diselenggarakan Akademi Darul Hikmah untuk anak-anak perempuan di Jeddah. Foto: Antara/Saptono Seorang ilmuwan Jepang terkenal berkata. seorang peneliti dari Jepang dan Ketua Lembaga Hado untuk riset ilmiah di Tokyo.Mukjizat Air Zamzam 25 October 2011 | Kategori: Pernik Seorang pekerja mengumpulkan jerigen berisi air Zamzam yang diambil dari sumbernya. Apabila setetes air Zamzam dicampur ke dalam 1.

maka terbentuklah kristal-kristal air yang memiliki desain figuratif yang sangat bening dan jernih. bahwa air Zamzam adalah air yang diberkahi. Masaro menambahkan. Seluruh laboratorium yang ada tidak mampu untuk mengubah berbagai karakteristiknya. ketika makan atau saat beranjak tidur. Di antara indikasi kemukjizatan sumur Zamzam yang diberkahi ini ialah sumur ini tidak pernah sekali pun kering. sehingga menyebabkan air tidak bisa lagi dikonsumsi dan timbulnya berbagai masalah pada rasa dan bau. Harian Okaz yang terbit di Arab Saudi mengutip pernyataan Masaro Imoto. “Air yang dibacakan basmalah menciptakan pengaruh yang mengagumkan. airnya senantiasa menyegarkan dan tidak pernah terkontaminasi oleh proses kimiawi apa pun seperti yang terjadi pada air-air yang dialirkan ke kota-kota. Pada sumur-sumur biasa terjadi pertumbuhan organisme. Ia membentuk kristal-kristal air dalam formasi yang sangat indah.” jelasnya. basmalah yang terdapat di dalam Alquran dan biasa dibaca kaum Muslimin sebelum memulai berbagai aktivitas mereka. ternyata memiliki pengaruh luar biasa terhadap kristal-kristal air. sang pencetus teori kristalisasi molekul air yang telah dianggap sebagai lompatan ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi. tidak ditemukan keberadaan organisme apa pun . ketika ia memperdengarkan rekaman kaset berisi bacaan Alquran kepada air. tidak ada duanya. Sebaliknya.Secara singkat dia menyimpulkan. Menurut Masaro. komposisi garam dan mineralnya tetap stabil. baik hewan (bakteri) maupun tumbuhan (lumut) di dalamnya. Selain itu. Tidak satu pun jenis air yang menyerupai butiran-butiran kristalnya. Sementara pada sumur Zamzam. Tidak ada seorang pun mengeluh sakit atau terganggu kesehatannya karena air Zamzam.

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. katanya. Masjidil Haram. ia mendatangi sumur Zamzam dan meminum airnya.CO. niscaya ia menjadi mata air yang mengalir.Air Zamzam Sebagai Makanan bagi Orang Mukmin 7 June 2012 | Kategori: Pernik Para jamaah haji dari berbagai negara tengah mengisi air Zamzam ke dalam jerigen di kawasan Khudai. Hal itu berlangsung sampai beberapa malam. REPUBLIKA. Ketika itu dia bersembunyi dari siang hingga malam tiba. Di antaranya.” (Al-Fakihy: II/6). seandainya dia membiarkan Zamzam begitu saja.ID – Banyak kisah yang beredar tentang mukjizat dan keajaiban air Zamzam. “Sesungguhnya dia (air Zamzam) adalah obat dari segala penyakit dan pengganti makanan. Jika kita teliti hadis-hadis Nabawi tentang keutamaan air Zamzam. Said bin Abi Hilal mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Makkah sebagai matamata. Ubay bin Ka’ab RA pernah bercerita kepada Ibnu Abbas RA. Rasul bertanya kepadanya. Rasulullah SAW pun bersabda.” (Al-Fakihy: 11/45). Foto: Republika/Muhammad Subarkah. Makkah. Setelah ia kembali kepada Rasulullah SAW. . banyak orang yang merasa kenyang setelah meminumnya. “Semoga rahmat Allah meliputi Hajar. “Bagaimana dengan hidupmu?” Kemudian ia bercerita kepada Rasulullah bahwa ia mendatangi Zamzam lalu minum darinya. ternyata salah satu dari khasiatnya adalah sebagai makanan bagi setiap Muslim yang meminumnya.

air pun berhenti mengalir. . Demikianlah.” Maka ibunya berkata.ID – Ibnu Harmalah menceritakan bahwa dia mendengar Said bin Musayyib berkata.” Lalu dia pun melakukannya. Akan tetapi. setiap kali air menyurut.Kisah Munculnya Air Zamzam 25 April 2012 | Kategori: Tempat Bersejarah Mata air Zamzam. “Minumlah kalian. “Naiklah kamu ke sana.CO. “Ibrahim bersama Ismail dan ibunya datang ke Makkah.’ Akan tetapi. dia menjerit histeris. dan seandainya dia membiarkannya begitu saja niscaya akan tetap seperti itu. dia meminumnya secara terus-menerus dan menggali parit untuk menampungnya. ‘Makanlah kalian dari pepohonan dan minumlah dari mata air. agar aku tidak menyaksikan kematianmu dan begitu pun engkau tidak menyaksikan kematianku. sementara aku berdiam di lembah ini. Ketika malaikat itu mendekatinya. mereka terus-menerus menggalinya. Lalu malaikat itu pun terbang sambil mengibaskan sayapnya ke tempat Zamzam dan berkata. REPUBLIKA. hingga kemudian hancur dan dikubur oleh banjir. Kemudian Allah menurunkan seorang malaikat dari langit kepada ibu Ismail. dan mereka mengalami kehausan. ketika bumi telah menyempit. Lalu air pun surut.” Maka jadilah mata air yang mengalir. karena dia merasakan kehausan yang hebat. (Al-Fakihy: II/5). Foto: WordPress.com. lalu Ibrahim berkata.

Makanan orang-orang Mukmin Said bin Abi Hilal mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Makkah sebagai matamata.” (Al-Fakihy: 11/45).a.” (Al-Fakihy: II/6). bahwa Rasulullah SAW bersabda. juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib r. “Suatu tanda (yang membedakan) antara kita dengan orang-orang munafik adalah jika kita menimba air Zamzam. Ketika itu dia bersembunyi dari siang hingga malam tiba. Setelah dia kembali kepada Rasulullah SAW. dari Tsaury. “Bagaimana hidupmu?” Kemudian dia bercerita kepada beliau bahwa dia mendatangi Zamzam lalu minum darinya. dari kakeknya. dia mendatangi Zamzam dan minum darinya. seandainya dia membiarkan Zamzam begitu saja niscaya ia menjadi mata air yang mengalir. Ubay bin Ka’ab RA pernah bercerita kepada Ibnu Abbas RA. dari Atha’. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Hal itu berlangsung sampai beberapa malam. dari Mughirah bin Ziad. Dan menurut riwayat lain dikatakan bahwa dia pernah membawa bekal air Zamzam menuju negeri Syam. Sementara orang munafik tidak akan pernah merasa kenyang olehnya. “Sebaik-baik sumber air di muka bumi ini adalah zamzam. dari ayahnya. pernah berkata.Bebas dari kemunafikan Diceritakan dari Ibnu Abbas. katanya. kita akan merasa kenyang olehnya. “Merasa kenyang oleh air Zamzam adalah (pertanda) kebebasan dari kemunafikan. bahwa Ka’bul Akhbar pernah membawa dua belas kantong air Zamzam ke negeri Syam. .a. “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. ‘Semoga rahmat Allah meliputi Hajar.” (Al-Fakihy: 11/45).” Diceritakan dari Al-Waqidy. “Sesungguhnya dia (zamzam) adalah obat dari segala penyakit dan pengganti makanan.” Abu Said menceritakan dari seorang Anshar. Ibnu Abbas r. beliau bertanya kepadanya. Rasulullah SAW pun bersabda.

ID – Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa ia menceritakan. kemanakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang sunyi sepi ini. Foto: Dok Republika. Ibrahim AS pergi meninggalkan mereka.CO. Ibrahim AS menempatkannya di sisi Al-Bait dekat sebatang pohon besar di bagian atas Zamzam. Ibrahim meletakkan di dekatnya satu bungkusan yang berisi kurma. Keduanya diletakkan di bawah pohon itu.Asal-Usul Sai dan Air Zamzam 29 May 2012 | Kategori: Pernik Seorang jamaah haji tengah mengambil air Zamzam (ilustrasi). REPUBLIKA. Ibrahim AS datang ke Makkah bersama dengan istrinya Siti Hajar dan putranya. “Hai Ibrahim. Ismail AS. Siti Hajar bertanya kepada suaminya. Waktu itu Hajar sedang menyusui Ismail. Tak ada manusia dan tak ada apa-apa?” . kemudian suatu kendi yang berisi air. di waktu itu belum ada seorang pun yang berdiam di Makkah dan sama sekali tidak ada air. Padahal. Setelah itu.

” kata Siti hajar. Ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. dan di kala sampai di lembah. Tidak hanya Siti Hajar dan Ismail saja yang menikmati air itu. tapi seluruh umat Muslim yang datang ke Makkah hingga akhir zaman nanti. barangkali bisa menemukan seseorang di sana. Sementara Siti Hajar tetap duduk dibawah pohon besar dengan membaringkan Ismail di sampingnya. tidak seorang pun yang dijumpainya. susunya pun tidak keluar lagi. Ia mencoba mencari. dia pun mengangkat ujung bajunya dan berjalan cepat-cepat hingga melampaui lembah dan tiba di Marwah. Dia berdiri di atas Shafa. Ismail yang merengek karena kelaparan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Ibrahim bahkan tidak menoleh kepadanya. tidak seorang pun yang ada di tempat itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena mata air itu tak akan kering selamanya. Keadaan yang demikian ini dilakukannya sampai tujuh kali dengan berjalan cepat antara dua bukit itu. “Kalau demikian. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi. Dia berdiri di atas Marwah melihat ke sekelilingnya. Setelah air yang ada di dalam kendi itu habis. Ia menggantung kendi air minum dan menyusui putranya. “Apakah Allah menyuruh engkau berbuat begini?” “Benar. Dari tanah itulah muncul mata air yang kemudian dikenal dengan air Zamzam. .Berulangkali Ibunda Ismail itu bertanya demikian kepada suaminya. Maka dia turun dari sana. Namun.” jawab Ibrahim. sehingga Ismail pun kelaparan. Siti Hajar pun pergi dari tempat itu karena tidak tahan melihat Ismail yang kelaparan. Namun. yaitu bukit yang terdekat dengannya kemudian menghadap lembah-lembah untuk melihat apakah ada orang di situ. Ibrahim kemudian berdiri menghadap Al-Bait. Ibrahim berjalan terus hingga ia sampai di Tsaniyah sehingga tidak terlihat lagi oleh Siti Hajar.

Bangunan ini dibongkar antara tahun 1381 H hingga 1388 H dengan tujuan perluasan tempat thawaf. Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa air Zamzam tersebut memancarkan air antara 11 hingga 18.5 liter per detik. Foto: Dok Republika. Dengan demikian. bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu hingga akhirnya Allah membukakan jalannya. Pembongkaran bangunan di atas sumur Sebelumnya. ada bangunan di atas sumur Zamzam yang menutupinya dengan ukuran 8.7 = 88. REPUBLIKA.Demikianlah yang dilakukan para jamaah haji sebagai ‘napak tilas’ dari apa yang dilakukan Siti Hajar. Dari mata air Zamzam tersebut ada satu lubang yang menghadap Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dan tinggi 30 cm. . Riset Ilmiah Tentang Sumur Zamzam 3 May 2012 | Kategori: Pernik Seorang jamaah haji tengah mengambil air Zamzam (ilustrasi). Dari situlah memancar sebagian besar dari air Zamzam tersebut. dalam satu menit air Zamzam minimal mampu menyemburkan air sebanyak 660 x 60 = 3. Di sana juga ada lubang di arah Mukabbariyah dengan panjang 70 cm dan tinggi 30 cm. Juga lubanglubang kecil lainnya yang ada di Shafa dan Marwah.960 liter.8 meter persegi.ID – Sumur Zamzam berada sekitar 21 meter dari Ka’bah.3 x 10. Sebuah syariat yang memberikan hikmah.CO.

renovasi Masjidil Haram makin modern dan optimal bagi mereka yang ingin berthawaf.Sedangkan tempat minum air Zamzam dipindahkan ke dalam kamar ber-AC bagian bawah tempat thawaf yang bisa ditempuh dengan menggunakan 23 tangga dengan pintu masuk berbeda untuk laki-laki dan wanita. Di sekeliling Ka’bah tidak ada lagi bangunan yang terlihat kecuali Maqam Ibrahim. 220 di antaranya di bagian laki. “Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan penyembuh penyakit. Tempat tersebut dilengkapi dengan 350 pancuran air untuk minum. Nabi mengatakan. Jadi inilah sebab Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam minum air zam-zam berdiri supaya air tersebut cepat dapat menetralkan asid yang terhasil dalam perut. mengapa Rasulullah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Menurut kajian pakar. Bangunan-bangunan lain termasuk sumur Zamzam sudah tidak ada lagi. air zam-zam mengandungi fluorida yang memiliki daya efektif membunuh kuman serta ia mengandungi kalsium dan garam magnesium yang tinggi berbanding air biasa. Dijelaskan sebagai berikut : Dalam kitab yang sama di halaman 271-272.laki dan 130 di bagian wanita. jadi air zam-zam boleh meneutralkan asid hidroklorik yang terhasil di dalam perut dan mengurangkan pedih ulu hati.” (HR Muslim no 2473). Sekarang. Hal ini tentu menjadikan jamaah yang ingin berthawaf di sekeliling Ka’bah menjadi lebih leluasa tanpa terhalang oleh bangunan-bangunan seperti sumur Zamzam Kandungan Air Zamzam Persoalannya di sini. dari segi saintifik air zamzam bersifat alkali. Sumur Zamzam bisa dilihat dari dalam tempat yang terbuat dari kaca. . beliau mengatakan. “Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang berkah“.

“Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya.Ahmad dan Ibnu Majah dalam Targhib wa Tarhib 2/168 al-Hafidz al-Mundziri mengatakan tentang hadits ini.045 Bikarbonat (HCO3) 398.0 Mineral : 27 Mineral : 15 Mineral : Mineral : 32 Mineral : 0.014 Natrium (Na) 318. diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih.75 Mineral : 30 Sulfat (SO24) 140 Nitrat (NO3) Nitrit (NO2) 0. air zam-zam juga mengandungi iodin. sodium dan potassium menyebabkan air zam-zam bersifat nutritif berbanding sumber lain.” (HR. Kandungan makronutrien yang tinggi khususnya magnesium.7 Mineral : 0 Mineral : - Air Biasa .Dalam hadits yang lain Nabi mengatakan. sulfat dan nitrat. inilah yang membuatkan air zam-zam dapat menyegarkan para jemaah haji yang meminumnya dan memberi ketahanan anbodi kepada orang yang meminumnya. Di sini saya tunjukkan perbandingan unsur-unsur yang terdapat di dalam air zam-zam dengan air mineral: PERBANDINGAN UNSUR KIMIA ZAM ZAM dengan AIR BIASA Air Zam-zam (Mg/l) Klorida (cl) 159.22 Flour (F) –Besi (Fe) tak terdeteksi Mangan (Mn) 0.) Selain itu.

2 Sebagian orang menganalisa bahwa kejadian Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. . dihasankan oleh Al-Arna’uth dalam Takhriij ‘alal-Musnad 42/165-166]. Ahmad 6/161. Beliau membelokkan mulut bejana itu dan meminumnya dalam keadaan berdiri” *HR. Lantas aku berdiri ke bejana tersebut dan memotong talinya” *HR. kemudian Beliau minum dari mulut bejana (dari kulit) yang tergantung sambil berdiri. minum sambil berdiri adalah disaat berdesakannya insan pada waktu haji wada’. Karena telah jelas hadits bahwa kejadian tersebut saat Rasulullah berada di dalam rumah seorang wanita anshar yang bernama Kabsyah. ‫: ئ‬ ‫ئ ه‬ ‫هللا ص‬ ‫خ‬ ‫أل ص‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫خ‬ Dari ‘Aisyah : Bahwasannya Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah seorang wanita Anshar yang di dalamnya ada bejana (kulit) yang tergantung. Berdasarkan penjelasan berikut : ‫ت‬ : ‫خ‬ ‫هللا‬ ‫هللا ص‬ ‫ت ئ‬ Dari Kabsyah ia berkata : Rasulullah masuk ke rumahku. At-Tirmidzi no. namun sangat disayangkan pendapat tersebut tidak berdasarkan ilmu yang benar. 1892 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albaniy dalam Shahih Sunan At-Tirmidziy 2/335].2 Zat Padat Terlarut (TDS) 858 Magnesium (Mg) 6. Mineral : 20 Mineral : 3 Mineral : 170 Mineral : 5 Mineral : Mineral : Mineral : 7.79Jumlah Mikro Organisme (TPK) 38 kolom/ml PH 7.Kalium (Ca) 182. Yang mana peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Aisyah.3.86 Zat Organik 2.

hukum makan dan minum sambil berdiri dibolehkan. Beliau bersabda. 1. ”Engkau telah memutuskan hukuman sesuai dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya” Ini menjadi sandaran atau dalil bahwasanya boleh wanita duduk menjadi hakim disaat menentukan suatu putusan Hukum. 3. Kalau kita teliti kitab-kitab seperti Al-Fawakih Ad-Dawani jilid 2 halaman 417 dan Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 288. Di masa sakitnya. Mazhab Al-Malikiyah Dalam pandangan mazhab ini. istri dari Muadz yang juga disebut Kabsyah al Anshariyah yang terhitung masuk Islam bersamaan dengan seluruh bani Abdul Asyhal merupakan perempuan pertama yang berba’iah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam di Madinah. Mazhab As-Syafi’iyah . 2. Mazhab Al-Hanafiyah Menurut pandangan mazhab ini. Jadi siapa pun boleh untuk makan atau minum sambil berdiri. tidak ada larangan. Pendapat mazhab ini bisa kita lihat dalam Ibnu Abidin jilid 1 halaman 387. Namun mazhab ini mengecualikannya dengan mengatakan bahwa dibolehkan minum air zamzam atau air bekas wudhu sambil berdiri. ia pernah memenuhi panggilan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam untuk sebuah tugas memutus sebuah perkara untuk bani Quraizhah. makan dan minum sambil berdiri hukumnya adalah karahah tanzih. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam menilai putusan itu sangat adil.Dialah Kabsyah binti Rafi’ bin Mu’awiyah bin ‘Ubaid bin al-Abjar al-Khudriyyah. maka kita akan dapat keterangan seperti itu. Maksudnya dibenci atau tidak disukai.

Silahkan periksa Kitab Kasysyaf Al-Qinna’ jilid 5 halaman 177 dan juga kitab Al-Adab Asy-Syar’iyah jilid 3 halaman 175-176.Mazhab ini mengatakan bahwa minum sambil berdiri adalah khilaful aula (menyalahi keutamaan). Sahabat perempuan yang meriwayatkan Hadits dan ditulis dalam Al-Kutub At-Tis’ah berjumlah 132 . 4. Namun dalam riwayat yang lain malah disebutkan sebaliknya. yaitu mereka mengatakan justru ada karahah (kebencian). Mazhab Al-Hanabilah Dalam pandangan salah satu riwayat mazhab ini. semisal kitab Raudhatuttalibin jilid 7 halaman 340 dan kitab lainnya seperti Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 250. dikatakan bahwa mazhab ini cenderung tidak mengatakan ada karahah (kebencian) untuk minum dan makan sambil berdiri. Jadi bukan berarti haram hukumnya secara total. Silahkan periksa kitab Asy-Syafi’iyah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->