KHASIAT AIR ZAM ZAM

Banyak mungkin yang sudah mengenal air zam-zam dan mungkin pula pernah menikmati kelezatannya. Namun, sebenarnya air yang satu ini punya khasiat yang tidak kita temui dalam air lainnya. Simak artikel faedah ilmu berikut. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz *1+ -rahimahullah- pernah ditanya, “Apakah ada hadits shahih yang

menjelaskan mengenai khasiat air zam-zam?”
Beliau –rahimahullah- menjawab, “Telah terdapat beberapa hadits shahih yang menjelaskan

mengenai kemuliaan air zam-zam dan keberkahannya.
Dalam sebuah hadits shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut air zam-zam,

“Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan.”*2]

Ditambahkan dalam riwayat Abu Daud (Ath Thoyalisiy) dengan sanad jayyid (bagus) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan,

“Air zam-zam adalah obat dari rasa sakit (obat penyakit).”*3+ Hadits-hadits di atas menunjukkan khasiat air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa pula menjadi obat penyakit. Air tersebut juga adalah air yang penuh keberkahan.

Termasuk sunnah adalah meminum beberapa dari air tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena di dalam air tersebut terdapat keberkahan. Air tersebut bisa menjadi makanan yang baik dan makanan yang diberkahi. Air tersebut disyari’atkan untuk dinikmati jika memang mudah didapatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hadits-hadits tadi sekali lagi menunjukkan pada kita mengenai khasiat dan keberkahannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Air itu bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat penyakit. Dianjurkan bagi setiap mukmin menikmati air tersebut jika memang mudah memperolehnya. Air tersebut juga bisa digunakan untuk berwudhu. Air tersebut bisa digunakan untuk beristinja’ (membersihkan kotoran setelah buang air, -pen). Air tersebut juga bisa digunakan untuk mandi junub jika memang ada kebutuhan untuk menggunakannya.

Dalam hadits dikatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kemudian para sahabat mengambil air tersebut untuk keperluan mereka. Ada yang menggunakannya untuk minum, berwudhu, mencuci pakaian dan beristinja’. Ini semua riil (nyata). Air yang dikeluarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari sela-sela jarinya tadi, walaupun bukan air zam-zam, namun keduanya air yang sama-sama mulia. Jika diperbolehkan berwudhu, mandi, beristinja’, dan mencuci pakaian dengan menggunakan air yang keluar dari sela-sela jari tadi, maka air zam-zam boleh diperlakukan seperti itu.

Intinya, air zam-zam adalah air yang thohur (suci dan dapat mensucikan) dan air yang thayyib (sangat baik). Kita dianjurkan untuk meminum air tersebut. Tidak mengapa jika air tersebut digunakan untuk berwudhu’, mencuci pakaian, beristinja’ jika ada kebutuhan, dan digunakan untuk hal-hal lain sebagaimana yang telah dijelaskan. Segala puji bagi Allah. –Demikian penjelasan Syaikh Ibnu Baz-[4]

Intinya, khasiat air zam-zam sebagai berikut.

Pertama, air zam-zam adalah air yang penuh keberkahan. Air zam-zam adalah sebaik-baik air di muka bumi ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang
mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit.”*5+

Boleh mengambil keberkahan dari air tersebut karena hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dianjurkan bagi orang yang meminum air zam-zam untuk memerciki air tersebut pada kepala, wajah dan dadanya. Sedangkan ngalap berkah dari benda-benda lainnya –seperti dari keris, keringat para Kyai dan batu ajaib-, maka seperti ini adalah ngalap berkah yang tidak berdasar karena tidak ada petunjuk dari Al Qur’an dan As Sunnah sama sekali.

Kedua, air zam-zam bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut air zam-zam,

“Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan.”*6+

Ketiga, air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Sampai-sampai sebagian pakar fiqih menganjurkan agar berbekal dengan air zam-zam ketika pulang dari tanah suci untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dalilnya, dulu ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah membawa pulang air zam-zam (dalam sebuah botol),

lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan seperti ini. Diriwayatkan dari yang lainnya, dari Abu Kuraib, terdapat tambahan,

-

‫ص‬ ‫ص‬

-

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membawa air zam-zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkannya dengan air zam-zam.”*7+

Keempat, do’a bisa terkabulkan melalui keberkahan air zam-zam

Hendaklah seseorang memperbanyak do’a ketika meminum air zam-zam. Ketika meminumnya, hendaklah ia meminta pada Allah kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Air zam-zam sesuai keinginan ketika meminumnya.”*8+ *Maksudnya do’a apa saja yang diucapkan ketika meminumnya adalah do’a yang mustajab+. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ketika meminum air zam-zam, beliau berdo’a:

،

“Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon waasi’an wa syifa-an min kulli daa-in” *Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ilmu yang bermanfaat, rizqi yang melimpah, dan kesembuhan dari setiap penyakit+. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dho’if (lemah).*9+

Catatan: Para ulama bersepakat bolehnya menggunakan air tersebut untuk bersuci. Namun mereka mengatakan sebisa mungkin dijauhi untuk hal-hal yang rendah seperti membersihkan najis dan semacamnya*10+. Al ‘Allamah Al Bahuti rahimahullah dalam Kasyful Qona’ mengatakan,

Sedangkan menggunakannya untuk menghilangkan hadats[11] tidaklah makruh. dalam rangka untuk memuliakan air tersebut. . Faedah ini adalah mengenai dzikir dan syukur.( ) ، “Dimakruhkan menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis saja.”*12+ –Pembahasan terakhir ini kami terinspirasi dari penjelasan “Mawqi’ Al Islam As Su-al wal Jawab (Situs Tanya Jawab Islam)”*13+- ober 2009 18:00 Muhammad Abduh Tuasikal Faedah Ilmu Dzikir dan Syukur yang sebenarnya Suatu faedah yang sangat menarik sekali yang kami peroleh setelah mempelajari kitab Al Fawa’id karya Ibnu Qoyyim Al Jauziyah.

Bersyukurlah pada-ku. janganlah kalian kufur. Lantas beliau rahimahullah membawakan firman Allah.Agama Itu Dibangun Di Atas Dzikir dan Syukur Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa agama ini dibangun di atas 2 landasan yaitu dzikir dan syukur. niscaya Aku akan mengingat kalian. janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir shalat (sebelum salam): . “Berdzikirlah pada-Ku. Al Baqoroh : 152) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda pada Mu’adz. Aku wasiatkan padamu.” (QS. “Demi Allah. aku sungguh mencintaimu.

bersyukur pada-Mu. juga memuji-Nya dengan berbagai macam sanjungan. shahih) Itulah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa agama ini dibangun dan bisa tegak dengan dzikir dan syukur. serta mengagungkan-Nya. Namun. Juga dzikir ini haruslah digapai dengan senantiasa mengingat nikmat Allah dan mengingat kebaikan Allah pada makhluk-Nya. namun haruslah direalisasikan dalam ketaatan dan amal perbuatan. Namun. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam dzikir kita juga harus meresapi makna nama dan sifat Allah. tolonglah aku agar selalu berdzikir/mengingat-Mu.” (HR. mendekatkan diri kepada-Nya dengan rasa cinta lahir maupun batin. . Sehingga syukur bukanlah hanya di lisan semata. dan memperbagus ibadah pada-Mu+. Beliau mengatakan bahwa dzikir bukanlah hanya dengan lisan yang komat-kamit. dzikir yang sebenarnya adalah dengan hadirnya hati disertai ucapan lisan. Ini semua bisa digapai jika seseorang mengimani nama dan sifat-Nya. Abu Daud dan Ahmad. dan mengingat Allah dengan merenungkan kalamullah yaitu Al Qur’an. Itulah dzikir yang sebenarnya dan yang semestinya dilakukan setiap muslim. Dzikir yang hakiki harus terkandung ini semua. mengingat perintah dan larangan-Nya. Inilah dua perkara yang akan menegakkan agama seseorang. apa yang dimaksud dengan dzikir? Apakah cukup dengan mulut yang komat-kamit? Beliau rahimahullah memberi penjelasan yang sangat bagus sekali. Semua ini bisa digapai jika seseorang bertauhid dengan benar.ALLAHUMMA A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBADATIK *Ya Allah.

Dzikir adalah sebab Allah mengingat hamba-Nya dan syukur adalah sebab Allah akan selalu menambah nikmat dan karunia. Sedangkan dalam syukur harus terdapat ketaatan kepada-Nya. Allah akan senantiasa mengingat hamba-Nya jika mereka selalu berdzikir pada-Nya. juga sebab diturunkannya kitab suci dan para rasul. di rumah mertua tercinta. dan juga bersyukur kepada-Nya dengan melakukan ketaatan. Kedua perkara inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ingatlah. Tujuan penciptaan bukanlah untuk melupakan-Nya dan mengufuri-Nya. 9 Dzulqo’dah 1429. Semoga kita termasuk orang-orang yg mengingat dan bersyukur pada-Nya. AMIN … Faedah Ilmu disusun di pagi hari yang penuh berkah. Dengan dua hal ini baru akan ada pahala dan hukuman. Dalam berbagai ayat disebutkan bahwa tujuan penciptaan makhluk adalah agar kita senantiasa berdzikir (mengingat-Nya) dengan iman. juga akan senantiasa mensyukuri hambaNya. Panggang-Gunung Kidul al Faedah Ilmu . jika mereka bersyukur pada-Nya. juga langit dan bumi.Dalam dzikir kepada-Nya harus terdapat ma’rifah atau keimanan yang hakiki. Sedangkan syukur dilakukan dengan rasa cinta dalam hati. Dzikir dilakukan dengan lisan dan hati. Semoga Allah membalas kebaikan Ibnul Qoyyim karena telah menyampaikan faedah yang berharga ini. pujian dalam lisan. dan melakukan ketaatan dengan anggota badan.

Bersabar ketika ditimpa musibah (cobaan). hal. Pasti Anda pun ingin bahagia. (Al Wabilush Shoyib.TIGA TANDA KEBAHAGIAN Sungguh. Asy Syamilah) Inilah tiga tanda bahagia: 1. bersabar ketika ditimpa musibah dan segera memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Manusia akan selalu berputar dalam tiga kondisi ini. Semoga Allah melindungi kalian di dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al Wabilush Shoyyib mengatakan.11. Inilah tiga tanda kebahagiaan dan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Bersyukur ketika diberi nikmat. 2. Semoga Allah senantiasa melapangkan nikmat-Nya baik secara zhohir maupun batin. ini adalah 3 tanda kebahagiaan yang mesti setiap orang raih. . Memohon ampun pada Allah ketika telah terjerumus dalam dosa. Seorang hamba senantiasa akan berputar pada tiga kondisi ini. Yang senantiasa diharapkan terijabahnya do’a. ‫هلل‬ ‫آلخ‬ ‫غ‬ ‫ئ‬ ‫غ‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫ث الث‬ ‫قه‬ ‫ظ‬ ‫ظه‬ ‫أل‬ ‫هللا‬ ‫ال‬ ‫ث ال‬ ‫ال‬ ‫ؤ‬ ‫خ‬ ‫إل‬ ‫ص‬ ‫إ‬ Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 3. Semoga Allah pula menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat.

.

“ .

. namun tak pernah kering.000 tahun. Padahal air Zam-Zam gratis dapat diminum sepuasnya dengan sarana dan instalasi air Zam-Zam yang menyebar ke seluruh penjuru Mekah.Sebaik-baiknya air di muka bumi ialah air Zam-Zam. Nama Zam-Zam berasal dari teriakan Siti Hajar yang kaget dan berseru “zummi. sumur Zam-Zam telah diminum sekian ratus juta manusia dan ribuan hewan. berkumpullah]. Suatu keajaiban dan berkah bagi para jamaah haji yang berkunjung ke rumah Allah. Zam-Zam berawal dari kisah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk minum bayinya Ismail di padang antara bukit Shafa dan Marwah.” [HR. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. tetap mengucur deras tak berhenti. zummi” *berkumpullah. Ibnu Abbas Radhiallaahu ‘anhu+. Selama lebih dari 4. Setelah bolak-balik tujuh kali antara Shafa dan Marwah ternyata air ditemukan di bawah tendangan tumit Ismail.

Perbedaan air Zam-Zam dengan air sumur lain di kota Mekah dan kota lain adalah dalam hal kuantitas kalsium dan garam magnesiumnya. Dr. Masaru Emoto. Keajaiban air Zam-Zam tidak tertandingi. termasuk air termurni di Kutub Utara dan Selatan sekalipun. Hal ini dibuktikan oleh seorang doktor dari Universitas Yokohama.KEAJAIBAN AIR ZAM-ZAM TAK TERTANDINGI Dari penelitian yang ada diketahui bahwa air Zam-Zam mengandung fluoride yang memiliki daya efektif membunuh kuman dan membuat air Zam-Zam seolah sudah mengandung obat. Masaru Emoto berhasil mendapati bahwa air tersebut memiliki daya penyembuhan yang luar biasa. Dr. Masaru Emoto dalam suatu penelitian yang dipaparkan dalam sebuah seminar di Malaysia. Kandungan kedua mineral itu lebih banyak pada air Zam-Zam yang menyebabkan air Zam-Zam menyegarkan bagi jamaah yang kelelahan. padahal di seluruh dunia sumur mana pun selalu ditumbuhi lumut dan tumbuhan mikroorganisme. Kehebatan lain adalah sumur air Zam-Zam tidak pernah ditumbuhi lumut. Keajaiban struktur air Zam-Zam telah dibuktikan Dr. .

SubhanAlloh…! STRUKTUR MOLEKUL AIR ZAM-ZAM PALING SEMPURNA Dibeberkan bahwa molekul air Zam-Zam merupakan molekul air paling cantik dan indah di antara air lainnya.AIR ZAMZAM MEMANG MEMILIKI BERAGAM KEAJAIBAN YANG TERKADANG TAK DITERIMA OLEH AKAL. Emoto menjelaskan bagaimana sebuah kata yang diucapkan dapat mempengaruhi bentuk molekul air. . NAMUN ITU ADALAH FAKTA YANG TAK DAPAT DI PUNGKIRI Kesimpulannya adalah bahwa tak ada kandungan air di dunia yang menyamai kandungan air Zam-Zam.

. kemudian beliau meminumnya sambil berdiri. meskipun berjuta-juta umat manusia meminumnya setiap hari terutama pada musim ibadah “H”. Pada waktu Rasululullah akan melakukan Sa’i. orang yang di Masjid Nabawi (Madinah) yg berjarak 450 Km dari Mekah meminum air zam zam setiap saat. 6. yaitu ke Madinah. Mata Airnya tidak pernah kering. 7. atau dipakai untuk membersihkan hadast besar. bahkan sekarang dengan peralatan canggih. Disunahkan membawa air zamzam pulang ke negerinya bagi jamaah “penunai rukun Islam ke lima) yang memang berasal dari luar Negara Arab. 3. 4. dan Rasullulullah adalah orang pertama yang membawanya keluar kota Mekkah. kemudian menyiram kepalaNya dengan air zam zam. dan akan dipakai sebagai ‘Kafan” ( pembungkus mayat) kalau meninggal nanti.Tentu saja setiap doa yang terhembus dari setiap jamaah haji selama ini menjadikan air Zam-Zam sebagai air terindah yang akan terus menghapus dahaga rohani setiap tamu Allah di Makkah. 5. beliau meminum air zam zam sampai kenyang. KEISTIMEWAAN AIR ZAM-ZAM 1. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Meminum Air zam zam menjadi satu amalan ibadah. Banyak orang mengguyur dan membasahi kain (baju) ihram. Aku pernah menyiapkan air zam zam untuk Rasulullah. dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah. 2. kemudian direntang tanpa diperas agar kering sendiri. Makruh hukumnya apabila dipergunakan untuk mencucu najis.

2. ketika Malaikat Jibril membasuh hati Muhammad dengan air zam zam.75 . 7. karena ia menjadi bukti keagungan dan kebenaran Allah. Pencuci Kalbu. sebagai bukti kebenaran hadist diatas.…………………………………………M ineral : 27 * Nitrat (NO3) – . seperti air surga. Penuh Berkah.………………………………………. Tidak akan kering hingga hari Kiamat.…………………………………………. Obat penyakit. artinya air yang penuh berkah dan manfaat. baik penyakit jiea.Mi neral : - .. Mengenyangkan. Nikmat Allah.Mineral : 15 * Nitrit (NO2) 0. salah satunya nikmat Allah bagi para Jamaah haji yang langsung dapat merasakan nikmatnya air ditengah-tengah padang pasir. 4.KEUTAMAAN AIR ZAM-ZAM 1. Air penyembuh penyakit. Abadi. Daftar Perbandingan Unsur Kimia Antara air ZAM ZAM ( Mg/l ) _______________dan air MINERAL * Klorida (cl) 159. 5. 6.………………………………………Mineral : 30 * Sulfat (SO24) 140 . batin atau jasmani dan Rasulullah menyebutnya “ mengobati penyakit” dan banyak kisah dan riwayat. ….045 . Air yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. Karena Rasulullah SAW sering meminumnya dan tangannya yang penuh berkah dicelupkannya ke sumur zam zam. Air Surga (maa’ul-Jannah). 3. Air Pencuci Kalbu Nabi Muhammad SAW..

………………………………………….* Bikarbonat (HCO3) 398.Min eral : 20 * Kalium (Ca) 182..Mineral : * Jumlah Mikro Organisme (TPK) 38 kolom/ml -…….7 * Besi (Fe) tak terdeteksi .……………………………………….0 .3 ………………………………………….22.2 …………………………………………. ………..Mineral : 0.014 ………………………………………. .2 Sumber: misteri-keajaiban-khasiat-air-zam-zam .Mineral : * PH 7..Mineral : 170 * Magnesium (Mg) 6... …………….………………………………Mineral : 32 * Flour (F) – .…………………………………. …………………………..Mineral : 7.Mineral : 0 * Mangan (Mn) 0.86 ………………………………………Miner al : 5 * Zat Organik 2.79 -………………………………………….. Mineral : 3 * Zat Padat Terlarut (TDS) 858 .Mine ral : * Natrium (Na) 318.

padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar bagi penyakit�. hal ini sebagai konsekwensi atas perintahnya kepada Nabi Ibrahim AS. Kesitimewaan : . bahwa Allah memang bermaksud menyediakan sumber air ditengah-tengah gunung batu dan padang pasir yang gersang. Kehadiran air zam zam tidak terlepas dari keajaiban yang dipertontonkan oleh Allah SWT. dan banyak sekali keistimewaannya. sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail dan Ibunya Siti Hajjar. bersabda tentang air zam zam yang artinya sebagai berikut � Sebaik-baiknya air dipermukaan bumi ialah air zam zam.RAHASIA AIR ZAMZAM Dari Ibnu Abbas RA. bahwasannya Nabi Muhammad SAW. guna mengundang sebanyak-banyaknya umat manusia ke Baitullah.

Nikmat Allah. dan Rasullulullah adalah orang pertama yang membawanya keluar kota Mekkah. meskipun berjuta-juta umat manusia meminumnya setiap hari terutama pada musim ibadah �H�. Aku pernah menyiapkan air zam zam untuk Rasulullah. beliau meminum air zam zam sampai kenyang.Meminum Air zam zam menjadi satu amalan ibadah. dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah. salah satunya nikmat Allah bagi para Jamaah haji yang langsung dapat merasakan nikmatnya air ditengah-tengah padang pasir. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. orang yang di Masjid Nabawi (Madinah) yg berjarak 450 Km dari Mekah meminum air zam zam setiap saat. Disunahkan membawa air zamzam pulang ke negerinya bagi jamaah �penunai rukun Islam ke lima) yang memang berasal dari luar Negara Arab. Pada waktu Rasululullah akan melakukan Sa�I. kemudian direntang tanpa diperas agar kering sendiri. kemudian menyiram kepalaNya dengan air zam zam. yaitu ke Madinah. dan akan dipakai sebagai �Kafan� ( pembungkus mayat) kalau meninggal nanti. atau dipakai untuk membersihkan hadast besar. kemudian beliau meminumnya sambil berdiri. Mata Airnya tidak pernah kering. Banyak orang mengguyur dan membasahi kain (baju) ihram. artinya air yang penuh berkah dan manfaat. bahkan sekarang dengan peralatan canggih. . Keutamaan : Air Surga (maa�ul-Jannah). Makruh hukumnya apabila dipergunakan untuk mencucu najis. seperti air surga.

atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dimensi dan Profil Sumur Zam-zam : . karena ia menjadi bukti keagungan dan kebenaran Allah. Kajian Ilmiah : Selama ini kita mengenal sumur Zamzam dari buku-buku agama. batin atau jasmani dan Rasulullah menyebutnya � mengobati penyakit� dan banyak kisah dan riwayat. Sumur Zam-zam yang sekarang ini kita lihat adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad. Sehingga saat ini. Sumur ini kemudian tidak banyak atau bahkan tidak ada ceritanya. Tidak akan kering hingga hari Kiamat. Abadi.Pencuci Kalbu. tapi kalau dongengan geologi sumur Zamzam mungkin bisa dijelaskan disini. Namun sebenarnya ada sisi ilmiah saintifiknya juga looh. Air yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. diawali dengan kisah Isteri dari Nabi Ibrahim. Air penyembuh penyakit. Penuh Berkah. baik penyakit jiea. Obat penyakit. ketika Malaikat Jibril membasuh hati Muhammad dengan air zam zam. Siti Hajar. sebagai bukti kebenaran hadist diatas. Cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang air adalah hydrogeologi. Sedikit cerita Pra-Islam. sehingga sumur ini dikabarkan hilang. Khasiat air Zam-zam tentunya bukan disini yang mesti menjelaskan. Air Pencuci Kalbu Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sering meminumnya dan tangannya yang penuh berkah dicelupkannya ke sumur zam zam. Mengenyangkan. yang mencari air untuk anaknya yang cerita selanjutnya bisa ditanyakan ke Wak haji disebelah ya. dari �ilmu persumuran� maka sumur Zam-zam termasuk kategori sumur gali (Dug Water Well).

Mata air zamzam .5 meter teratas menembus lapisan alluvium Wadi Ibrahim. Lapisan ini berisi batupasir hasil transportasi dari lain tempat. Mungkin saja dahulu ada lembah yang dialiri sungai yang saat ini sudah kering.5 meter. Hingga kedalaman 13. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori. Atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil runtuhan atau penumpukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya. Profil dalam tanah sumur zam-zam Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30.Bentuk sumur Zam-zam dapat dilihat dibawah ini.

hingga permenit dapat mencapai 660 liter/menit atau 40 000 liter per jam. dan diameter sumur berkisar antara 1. kedalaman air dari bibir sumur = 4 m. .Di bawah lapisan alluvial Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter (0. Dulu ada yang menduga retakan ini menuju laut Merah.18.46 hingga 2. kedalaman mata air 13 m. tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. kedalaman total dari bibir sumur 30 m. Batuan beku jenis ini (Diorit) memang agak jarang dijumpai di Indonesia atau di Jawa. Dari uji pemompaan sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 . Ada celah (rekahan) yang memanjang kearah hajar Aswad dengan panjang 75 cm denga ketinggian 30 cm. celah sumur dibawah tempat Thawaf 1. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak.56 m. Tetapi tidak ada (barangkali saja saya belum menemukan) laporan geologi yang menunjukkan hal itu. sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku Diorit. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahanrekahan yang juga memiliki kandungan air. Keterangan geometris lainnya. Dari mata air sampai dasar sumur 17 m. juga beberapa celah kecil kearah Shaffa dan Marwa.5 m) lapisan yang sangat lulus air (permeable).66 meter. Kedalaman 17 meter kebawah selanjutnya.5 liter/detik. Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-zam.

Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah haji di Makkah. tentunya tidak terlampau luas sebagai sebuah cekungan penadah hujan. . Sumber air Sumur Zam-zam terutama dari air hujan yang turun di daerah sekitar Makkah. Sumur ini secara hydrologi hanyalah sumur biasa sehingga sangat memerlukan perawatan.Air Hujan Sebagai Sumber : Daerah tangkapan air hujan (cekungan Mekah) Kota Makkah terletak di lembah. Pembukaan lahan untuk pemukiman di seputar Makkah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur ini. menurut SGS (Saudi Geological Survey) luas cekungan yang mensuplai sebagai daerah tangkapan ini seluas 60 Km2 saja.

Luas area tangkapan yang hanya 60 Km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Makkah. Tidak terlalu istimewa dibanding sumur-sumur gali lainnya. Sehingga ruang untuk melakukan ibadah .8 m2. sekali lagi dalam pandangan (ilmiah) hidrogeologi . sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus. Dibawah tanah ini disediakan tempat minum air zam-zam dengan sejumlah 350 kran air (220 kran untuk laki-laki dan 130 kran untuk perempuan). hanyalah seperti sumur gali biasa. maka perlu dijaga. Sehingga tempat untuk meminum air zamzam dipindahkan ke ruang bawah tanah. bahkan tempat masuk ke ruang bawah tanah inipun sudah ditutup. Masjidil haram berada di bagian tengah diantara perbukitan-perbukitan disekitarnya. ruang masuk laki perempuan-pun dipisahkan.Lokasi sumur zamzam di tengah lembah (Wadi Ibrahim Catchment Area) Gambar di atas ini memperlihatkan lokasi sumur Zamzam yang terletak di tengah lembah yang memanjang.3 m x 10.7 m = 88. Namun karena sumur ini bermakna religi. Antara tahun 1381-1388 H bangunan ini ditiadakan untuk memperluas tempat thawaf. Ada yang menyatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga. Banyak yang menaruh harapan pada air sumur ini karena sumur ini dipercaya membawa berkah. Foto Kabah zaman dahulu Dahulu di atas sumur ini terdapat sebuah bangunan dengan luas 8. Saat ini bangunan diatas sumur Zam-Zam yang terlihat gambar diatas itu sudah tidak ada lagi. Sumur Zamzam ini. Bahkan kalau kita tahu kisahnya sumur ini diketemukan kembali oleh Abdul Muthalib (kakeknya Nabi Muhammad SAW) setelah hilang terkubur 4000 tahun (?).

Kabah di dalam Masjidil Haram Pemerintah Saudi tentunya tidak dapat diam pasrah saja membiarkan sumur ini dipelihara oleh Allah melalui proses alamiah. Hal ini dipicu oleh pernyataan seorang doktor di Mesir yang menyatakan air Zamzam tercemar air limbah dan berbahaya untuk dikonsumsi. Tentunya diperlukan pemeliharaan sumur ini yang merupakan salah satu keajaiban dan daya tarik tersendiri bagi jamaah haji.Thawaf menjadi lebih luas. Pada tahun 1971 dilakukan penelitian (riset) hidrologi oleh seorang ahli hidrologi dari Pakistan bernama Tariq Hussain and Moin Uddin Ahmed. Tariq Hussain (termasuk saya dari sisi hidrogeologi) juga meragukan spekulasi adanya rekahan panjang yang menghubungkan . Dan saat ini sudah lebih dari 2. Monitoring dan Pemeliharaan Sumur Zamzam : Jumlah jamaah ke Makkah tiga puluh tahun lalu hanya 400 000 pertahun (ditahun 1970-an). terus meningkat menjadi lebih dari sejuta jamaah pertahun di tahun 1990-an.2 juta. namun justru sangat meyakini manusialah yang harus memelihara berkah sumur ini. Sumur itu terletak kira-kira 20 meter sebelah timur dari Ka�bah. Sepertinya memang Arab Saudi juga bukan sekedar percaya saja dengan menyerahkan ke Allah sebagai penjaga. Namun pemerintah Arab Saudi yang sudah moderen saat ini secara ilmiah dan saintifik membentuk sebuah badan khusus yang mengurusi sumur Zamzam ini. Tetapi kalau anda jeli pas Thawaf masih dapat kita lihat ada tanda dimana sumur itu berada.

Saat ini banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun di sekitar Masjidil Haram. Meng-upgrade pompa dan dan tangki-tangki penadah. Menyangkut dugaan doktor mesir ini. karena Makkah terletak 75 Kilometer dari pinggir pantai. Mengoptimasi supplai dan distribusi airZam-zam Perkembangan Perawatan Sumur Zamzam : Dahulu kala. dan diantaranya juga ke kran-kran yang ada di sekitar sumur zamzam. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air.laut merah dengan Sumur Zam-zam. juga banyak sekali terowongan dibangun disekitar Makkah. Memelihara pergerakan air tanah dan juga menjaga kualitas melalui bangunan kontrol. tentu saja hasilnya menyangkal pernyataan seorang doktor dari Mesir tersebut. . tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya yaitu penelitian Tariq Hussain ini justru akhirnya memacu pemerintah Arab Saudi untuk memperhatikan Sumur Zamzam secara moderen. Menjaga urban disekitar Wadi Ibrahim karena mempengaruhi pengisian air. Mengatur aliran air dari daerah tangkapan air (recharge area). namun kemudian dibangunlah pompa air pada tahun 1373 H/1953 M. Badan Riset sumur Zamzam yang berada di bawah SGS (Saudi Geological Survey) bertugas untuk : Memonitor dan memelihara untuk menjaga jangan sampai sumur ini kering. sehingga saat ini pembangunannya harus benar-benar dikontrol ketat karena akan mempengaruhi kondisi hidrogeologi setempat. zamzam diambil dengan gayung atau timba.

. Banyak hal yang sudah dikerjakan pemerintah Saudi untuk memelihara Sumur ini antara lain dengan membentuk badan khusus pada tahun 1415 H (1994). dan saat ini telah membangun saluran untuk menyalurkan air Zam-zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15. alat perekaman perekaman ketinggian muka air sumur Zamzam (Old style drum hydrograph used for recording levels in the Zamzam Well).Sistem pompa sumur Zamzam Uji pompa (pumping test) telah dilakukan pada sumur ini. pada pemompaan 8000 liters/detik selama lebih dari 24 jam memperlihatkan permukaan air sumur dari 3. bersambung dengan tangki lain di bagian atas Masjidil Haram guna melayani para pejalan kaki dan musafir.000 m3.9 meters dibawah permukaan sumur hanya dalam waktu 11 minut setelah pompa dihentikan. Sehingga dipercaya dengan mudah bahwa akifer yang mensuplai air ini berasal dari beberapa celah (rekahan) pada perbukitan disekitar Makkah. Kita hanya dapat melihat foto-fotonya saja seperti diatas. Selain itu air Zamzam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki diantaranya ke Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawarrah.72 meters dan kemudian hingga 13. Disebelah kanan ini adalah drum hidrograf. Saat ini sumur ini dilengkapi juga dengan pompa listrik yang tertanam dibawah (electric submersible pump).39 meters.23 meters dibawah permukaan menjadi 12. Setelah itu pemompaan dihentikan permukaan air ini kembali ke 3.

Elemen-elemen kimiawi yang terkandng dalam air Zamzam dapat dikelompokkan menjadi : Yang pertama.25 mg per litre) and ammonia (6 mg per litre). dan magnesium (50 mg per litre). bicarbonates (366 mg per litre). potassium (20 mg per litre). phosphat (0. air Zamzam in memang unik mengandung elemenelemen alamiah sebesar 2000 mg perliter. calcium (200 mg per litre). Molekul air zam zam Kandungan-kandungan elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zamzam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus.Kandungan Mineral : Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai. negative ions misalnya sulphur (372 mg per litre). positive ions seperti misal sodium (250 mg per litre). Air yang sudah siap saji yang bertebaran disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan air yang sudah diproses sehingga sangat . nitrat (273 mg per litre). Biasanya air mineral alamiah (hard carbonated water) tidak akan lebih dari 260 mg per liter. Kedua.

79 7. ada yang sudah didinginkan dan ada yang sejuk (hangat).045 398.2 858 6.86 2.3 Air Mineral (mg/l) 30 27 15 15 0.7 20 3 170 5 7.22 tak terdeteksi 0. Analisa Kualitas Air Zamzam (Perbandingan Unsur Kimia Air Zamzam dengan Air Mineral) Parameter Klorida (Cl) Sulfat (SO2) Nitrat (NO3) Nitrit (NO2) Bikarbonat (HCO3) Flour (F) Besi (Fe) Mangan (Mn) Natrium (Na) Kalium (Ca) Zat Padat Terlarut (TDS) Magnesium (Mg) Zat Organik Jumlah Mikro Organisme (TPK) PH Air Zamzam (mg/l) 159.aman dan segar diminum. Namun konon prosesnya higienisasi ini tidak menggunakan proses kimiawi untuk menghindari perubahan rasa dan kandungan air ini.2 .75 140 0.014 318 182.

“Air Zamzam memiliki beberapa keistimewaan yang tidak tertandingi oleh air-air biasa. seorang peneliti dari Jepang dan Ketua Lembaga Hado untuk riset ilmiah di Tokyo. ternyata hal itu tidak mampu untuk mengubah karateristiknya sedikit pun. Dalam kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi. . mengatakan telah melakukan beberapa kali eksperimen dan penelitian terhadap air Zamzam yang didapatnya dari seorang berkebangsaan Arab.” Merujuk pada sejumlah kajian ilmiahnya terhadap air Zamzam dengan teknik Nano. Apabila setetes air Zamzam dicampur ke dalam 1. DR Masaro Imoto. di sela-sela seminar ilmiah yang diselenggarakan Akademi Darul Hikmah untuk anak-anak perempuan di Jeddah.Mukjizat Air Zamzam 25 October 2011 | Kategori: Pernik Seorang pekerja mengumpulkan jerigen berisi air Zamzam yang diambil dari sumbernya. Foto: Antara/Saptono Seorang ilmuwan Jepang terkenal berkata. maka air tersebut akan memiliki berbagai keistimewaan air Zamzam.000 tetes air biasa.

Sementara pada sumur Zamzam. airnya senantiasa menyegarkan dan tidak pernah terkontaminasi oleh proses kimiawi apa pun seperti yang terjadi pada air-air yang dialirkan ke kota-kota. ketika ia memperdengarkan rekaman kaset berisi bacaan Alquran kepada air. komposisi garam dan mineralnya tetap stabil. Harian Okaz yang terbit di Arab Saudi mengutip pernyataan Masaro Imoto. “Air yang dibacakan basmalah menciptakan pengaruh yang mengagumkan.Secara singkat dia menyimpulkan. Tidak satu pun jenis air yang menyerupai butiran-butiran kristalnya. bahwa air Zamzam adalah air yang diberkahi.” jelasnya. tidak ditemukan keberadaan organisme apa pun . Ia membentuk kristal-kristal air dalam formasi yang sangat indah. Tidak ada seorang pun mengeluh sakit atau terganggu kesehatannya karena air Zamzam. baik hewan (bakteri) maupun tumbuhan (lumut) di dalamnya. basmalah yang terdapat di dalam Alquran dan biasa dibaca kaum Muslimin sebelum memulai berbagai aktivitas mereka. Masaro menambahkan. Selain itu. Seluruh laboratorium yang ada tidak mampu untuk mengubah berbagai karakteristiknya. Pada sumur-sumur biasa terjadi pertumbuhan organisme. sehingga menyebabkan air tidak bisa lagi dikonsumsi dan timbulnya berbagai masalah pada rasa dan bau. maka terbentuklah kristal-kristal air yang memiliki desain figuratif yang sangat bening dan jernih. Menurut Masaro. ketika makan atau saat beranjak tidur. tidak ada duanya. sang pencetus teori kristalisasi molekul air yang telah dianggap sebagai lompatan ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi. Di antara indikasi kemukjizatan sumur Zamzam yang diberkahi ini ialah sumur ini tidak pernah sekali pun kering. ternyata memiliki pengaruh luar biasa terhadap kristal-kristal air. Sebaliknya.

Foto: Republika/Muhammad Subarkah. . Jika kita teliti hadis-hadis Nabawi tentang keutamaan air Zamzam. niscaya ia menjadi mata air yang mengalir. “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ketika itu dia bersembunyi dari siang hingga malam tiba. ternyata salah satu dari khasiatnya adalah sebagai makanan bagi setiap Muslim yang meminumnya. Makkah. REPUBLIKA. Di antaranya. ia mendatangi sumur Zamzam dan meminum airnya.” (Al-Fakihy: 11/45).CO.ID – Banyak kisah yang beredar tentang mukjizat dan keajaiban air Zamzam. banyak orang yang merasa kenyang setelah meminumnya. Masjidil Haram.” (Al-Fakihy: II/6). “Bagaimana dengan hidupmu?” Kemudian ia bercerita kepada Rasulullah bahwa ia mendatangi Zamzam lalu minum darinya. Ubay bin Ka’ab RA pernah bercerita kepada Ibnu Abbas RA. Hal itu berlangsung sampai beberapa malam. Said bin Abi Hilal mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Makkah sebagai matamata. Rasul bertanya kepadanya. katanya. Rasulullah SAW pun bersabda. seandainya dia membiarkan Zamzam begitu saja. Setelah ia kembali kepada Rasulullah SAW.Air Zamzam Sebagai Makanan bagi Orang Mukmin 7 June 2012 | Kategori: Pernik Para jamaah haji dari berbagai negara tengah mengisi air Zamzam ke dalam jerigen di kawasan Khudai. “Sesungguhnya dia (air Zamzam) adalah obat dari segala penyakit dan pengganti makanan. “Semoga rahmat Allah meliputi Hajar.

Lalu air pun surut.’ Akan tetapi. dia menjerit histeris.” Maka ibunya berkata.ID – Ibnu Harmalah menceritakan bahwa dia mendengar Said bin Musayyib berkata. karena dia merasakan kehausan yang hebat. ketika bumi telah menyempit. “Naiklah kamu ke sana. dan seandainya dia membiarkannya begitu saja niscaya akan tetap seperti itu. Lalu malaikat itu pun terbang sambil mengibaskan sayapnya ke tempat Zamzam dan berkata. dan mereka mengalami kehausan. lalu Ibrahim berkata. Foto: WordPress. Ketika malaikat itu mendekatinya. . air pun berhenti mengalir.” Maka jadilah mata air yang mengalir. dia meminumnya secara terus-menerus dan menggali parit untuk menampungnya. ‘Makanlah kalian dari pepohonan dan minumlah dari mata air.CO. (Al-Fakihy: II/5). “Ibrahim bersama Ismail dan ibunya datang ke Makkah. mereka terus-menerus menggalinya. hingga kemudian hancur dan dikubur oleh banjir. setiap kali air menyurut. Demikianlah.Kisah Munculnya Air Zamzam 25 April 2012 | Kategori: Tempat Bersejarah Mata air Zamzam. sementara aku berdiam di lembah ini.” Lalu dia pun melakukannya. Kemudian Allah menurunkan seorang malaikat dari langit kepada ibu Ismail.com. REPUBLIKA. “Minumlah kalian. Akan tetapi. agar aku tidak menyaksikan kematianmu dan begitu pun engkau tidak menyaksikan kematianku.

Makanan orang-orang Mukmin Said bin Abi Hilal mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimnya ke Makkah sebagai matamata.” (Al-Fakihy: II/6). “Suatu tanda (yang membedakan) antara kita dengan orang-orang munafik adalah jika kita menimba air Zamzam. “Bagaimana hidupmu?” Kemudian dia bercerita kepada beliau bahwa dia mendatangi Zamzam lalu minum darinya. kita akan merasa kenyang olehnya. bahwa Ka’bul Akhbar pernah membawa dua belas kantong air Zamzam ke negeri Syam. “Merasa kenyang oleh air Zamzam adalah (pertanda) kebebasan dari kemunafikan.Bebas dari kemunafikan Diceritakan dari Ibnu Abbas. Hal itu berlangsung sampai beberapa malam. pernah berkata. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. beliau bertanya kepadanya.” (Al-Fakihy: 11/45). “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan menurut riwayat lain dikatakan bahwa dia pernah membawa bekal air Zamzam menuju negeri Syam. bahwa Rasulullah SAW bersabda. Setelah dia kembali kepada Rasulullah SAW.” Diceritakan dari Al-Waqidy. Ibnu Abbas r. Ubay bin Ka’ab RA pernah bercerita kepada Ibnu Abbas RA. katanya. Rasulullah SAW pun bersabda. dari Atha’. Sementara orang munafik tidak akan pernah merasa kenyang olehnya. dia mendatangi Zamzam dan minum darinya. “Sebaik-baik sumber air di muka bumi ini adalah zamzam.” (Al-Fakihy: 11/45). juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib r. dari kakeknya.a. . “Sesungguhnya dia (zamzam) adalah obat dari segala penyakit dan pengganti makanan.” Abu Said menceritakan dari seorang Anshar. ‘Semoga rahmat Allah meliputi Hajar.a. seandainya dia membiarkan Zamzam begitu saja niscaya ia menjadi mata air yang mengalir. Ketika itu dia bersembunyi dari siang hingga malam tiba. dari Tsaury. dari Mughirah bin Ziad. dari ayahnya.

Keduanya diletakkan di bawah pohon itu. “Hai Ibrahim.Asal-Usul Sai dan Air Zamzam 29 May 2012 | Kategori: Pernik Seorang jamaah haji tengah mengambil air Zamzam (ilustrasi). kemanakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang sunyi sepi ini. Ibrahim AS pergi meninggalkan mereka. Tak ada manusia dan tak ada apa-apa?” . Setelah itu. di waktu itu belum ada seorang pun yang berdiam di Makkah dan sama sekali tidak ada air. Ismail AS. Siti Hajar bertanya kepada suaminya.CO. REPUBLIKA. Padahal. Ibrahim meletakkan di dekatnya satu bungkusan yang berisi kurma. Ibrahim AS datang ke Makkah bersama dengan istrinya Siti Hajar dan putranya. kemudian suatu kendi yang berisi air. Foto: Dok Republika. Waktu itu Hajar sedang menyusui Ismail. Ibrahim AS menempatkannya di sisi Al-Bait dekat sebatang pohon besar di bagian atas Zamzam.ID – Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa ia menceritakan.

dan di kala sampai di lembah. tidak seorang pun yang dijumpainya. Tidak hanya Siti Hajar dan Ismail saja yang menikmati air itu. tidak seorang pun yang ada di tempat itu. Ibrahim kemudian berdiri menghadap Al-Bait. yaitu bukit yang terdekat dengannya kemudian menghadap lembah-lembah untuk melihat apakah ada orang di situ. Karena mata air itu tak akan kering selamanya. Ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Setelah air yang ada di dalam kendi itu habis. barangkali bisa menemukan seseorang di sana. “Apakah Allah menyuruh engkau berbuat begini?” “Benar. Ismail yang merengek karena kelaparan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Siti Hajar pun pergi dari tempat itu karena tidak tahan melihat Ismail yang kelaparan. Ia menggantung kendi air minum dan menyusui putranya. Ia mencoba mencari.Berulangkali Ibunda Ismail itu bertanya demikian kepada suaminya. Maka dia turun dari sana. Dari tanah itulah muncul mata air yang kemudian dikenal dengan air Zamzam. Sementara Siti Hajar tetap duduk dibawah pohon besar dengan membaringkan Ismail di sampingnya. “Kalau demikian. Ibrahim berjalan terus hingga ia sampai di Tsaniyah sehingga tidak terlihat lagi oleh Siti Hajar. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi.” kata Siti hajar. Dia berdiri di atas Marwah melihat ke sekelilingnya. dia pun mengangkat ujung bajunya dan berjalan cepat-cepat hingga melampaui lembah dan tiba di Marwah. Namun. . Ibrahim bahkan tidak menoleh kepadanya. Keadaan yang demikian ini dilakukannya sampai tujuh kali dengan berjalan cepat antara dua bukit itu. susunya pun tidak keluar lagi.” jawab Ibrahim. Dia berdiri di atas Shafa. tapi seluruh umat Muslim yang datang ke Makkah hingga akhir zaman nanti. Namun. sehingga Ismail pun kelaparan.

Bangunan ini dibongkar antara tahun 1381 H hingga 1388 H dengan tujuan perluasan tempat thawaf. Dengan demikian.960 liter.ID – Sumur Zamzam berada sekitar 21 meter dari Ka’bah. Foto: Dok Republika.8 meter persegi. ada bangunan di atas sumur Zamzam yang menutupinya dengan ukuran 8. Riset Ilmiah Tentang Sumur Zamzam 3 May 2012 | Kategori: Pernik Seorang jamaah haji tengah mengambil air Zamzam (ilustrasi).CO. Dari mata air Zamzam tersebut ada satu lubang yang menghadap Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dan tinggi 30 cm.5 liter per detik. dalam satu menit air Zamzam minimal mampu menyemburkan air sebanyak 660 x 60 = 3. Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa air Zamzam tersebut memancarkan air antara 11 hingga 18. Dari situlah memancar sebagian besar dari air Zamzam tersebut. bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu hingga akhirnya Allah membukakan jalannya.7 = 88. Pembongkaran bangunan di atas sumur Sebelumnya. Juga lubanglubang kecil lainnya yang ada di Shafa dan Marwah. REPUBLIKA.3 x 10. . Sebuah syariat yang memberikan hikmah.Demikianlah yang dilakukan para jamaah haji sebagai ‘napak tilas’ dari apa yang dilakukan Siti Hajar. Di sana juga ada lubang di arah Mukabbariyah dengan panjang 70 cm dan tinggi 30 cm.

laki dan 130 di bagian wanita. Bangunan-bangunan lain termasuk sumur Zamzam sudah tidak ada lagi. Nabi mengatakan. dari segi saintifik air zamzam bersifat alkali. Jadi inilah sebab Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam minum air zam-zam berdiri supaya air tersebut cepat dapat menetralkan asid yang terhasil dalam perut. Di sekeliling Ka’bah tidak ada lagi bangunan yang terlihat kecuali Maqam Ibrahim.” (HR Muslim no 2473). jadi air zam-zam boleh meneutralkan asid hidroklorik yang terhasil di dalam perut dan mengurangkan pedih ulu hati. Hal ini tentu menjadikan jamaah yang ingin berthawaf di sekeliling Ka’bah menjadi lebih leluasa tanpa terhalang oleh bangunan-bangunan seperti sumur Zamzam Kandungan Air Zamzam Persoalannya di sini.Sedangkan tempat minum air Zamzam dipindahkan ke dalam kamar ber-AC bagian bawah tempat thawaf yang bisa ditempuh dengan menggunakan 23 tangga dengan pintu masuk berbeda untuk laki-laki dan wanita. Sekarang. Sumur Zamzam bisa dilihat dari dalam tempat yang terbuat dari kaca. beliau mengatakan. . “Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan penyembuh penyakit. renovasi Masjidil Haram makin modern dan optimal bagi mereka yang ingin berthawaf. 220 di antaranya di bagian laki. Tempat tersebut dilengkapi dengan 350 pancuran air untuk minum. mengapa Rasulullah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. air zam-zam mengandungi fluorida yang memiliki daya efektif membunuh kuman serta ia mengandungi kalsium dan garam magnesium yang tinggi berbanding air biasa. “Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang berkah“. Menurut kajian pakar. Dijelaskan sebagai berikut : Dalam kitab yang sama di halaman 271-272.

0 Mineral : 27 Mineral : 15 Mineral : Mineral : 32 Mineral : 0. “Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya.Dalam hadits yang lain Nabi mengatakan.Ahmad dan Ibnu Majah dalam Targhib wa Tarhib 2/168 al-Hafidz al-Mundziri mengatakan tentang hadits ini. air zam-zam juga mengandungi iodin. Di sini saya tunjukkan perbandingan unsur-unsur yang terdapat di dalam air zam-zam dengan air mineral: PERBANDINGAN UNSUR KIMIA ZAM ZAM dengan AIR BIASA Air Zam-zam (Mg/l) Klorida (cl) 159. sulfat dan nitrat.” (HR.) Selain itu. sodium dan potassium menyebabkan air zam-zam bersifat nutritif berbanding sumber lain. inilah yang membuatkan air zam-zam dapat menyegarkan para jemaah haji yang meminumnya dan memberi ketahanan anbodi kepada orang yang meminumnya.014 Natrium (Na) 318. Kandungan makronutrien yang tinggi khususnya magnesium.7 Mineral : 0 Mineral : - Air Biasa .75 Mineral : 30 Sulfat (SO24) 140 Nitrat (NO3) Nitrit (NO2) 0.22 Flour (F) –Besi (Fe) tak terdeteksi Mangan (Mn) 0.045 Bikarbonat (HCO3) 398. diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih.

Karena telah jelas hadits bahwa kejadian tersebut saat Rasulullah berada di dalam rumah seorang wanita anshar yang bernama Kabsyah. At-Tirmidzi no. Mineral : 20 Mineral : 3 Mineral : 170 Mineral : 5 Mineral : Mineral : Mineral : 7. dihasankan oleh Al-Arna’uth dalam Takhriij ‘alal-Musnad 42/165-166]. 1892 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albaniy dalam Shahih Sunan At-Tirmidziy 2/335]. ‫: ئ‬ ‫ئ ه‬ ‫هللا ص‬ ‫خ‬ ‫أل ص‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫خ‬ Dari ‘Aisyah : Bahwasannya Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah seorang wanita Anshar yang di dalamnya ada bejana (kulit) yang tergantung. Yang mana peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Aisyah.2 Sebagian orang menganalisa bahwa kejadian Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. .79Jumlah Mikro Organisme (TPK) 38 kolom/ml PH 7. Ahmad 6/161. minum sambil berdiri adalah disaat berdesakannya insan pada waktu haji wada’.2 Zat Padat Terlarut (TDS) 858 Magnesium (Mg) 6. Lantas aku berdiri ke bejana tersebut dan memotong talinya” *HR. Beliau membelokkan mulut bejana itu dan meminumnya dalam keadaan berdiri” *HR.Kalium (Ca) 182. Berdasarkan penjelasan berikut : ‫ت‬ : ‫خ‬ ‫هللا‬ ‫هللا ص‬ ‫ت ئ‬ Dari Kabsyah ia berkata : Rasulullah masuk ke rumahku.3. kemudian Beliau minum dari mulut bejana (dari kulit) yang tergantung sambil berdiri. namun sangat disayangkan pendapat tersebut tidak berdasarkan ilmu yang benar.86 Zat Organik 2.

ia pernah memenuhi panggilan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam untuk sebuah tugas memutus sebuah perkara untuk bani Quraizhah. Jadi siapa pun boleh untuk makan atau minum sambil berdiri. Maksudnya dibenci atau tidak disukai. tidak ada larangan. Kalau kita teliti kitab-kitab seperti Al-Fawakih Ad-Dawani jilid 2 halaman 417 dan Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 288. Di masa sakitnya. Mazhab As-Syafi’iyah . ”Engkau telah memutuskan hukuman sesuai dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya” Ini menjadi sandaran atau dalil bahwasanya boleh wanita duduk menjadi hakim disaat menentukan suatu putusan Hukum. Beliau bersabda.Dialah Kabsyah binti Rafi’ bin Mu’awiyah bin ‘Ubaid bin al-Abjar al-Khudriyyah. Pendapat mazhab ini bisa kita lihat dalam Ibnu Abidin jilid 1 halaman 387. makan dan minum sambil berdiri hukumnya adalah karahah tanzih. hukum makan dan minum sambil berdiri dibolehkan. 2. istri dari Muadz yang juga disebut Kabsyah al Anshariyah yang terhitung masuk Islam bersamaan dengan seluruh bani Abdul Asyhal merupakan perempuan pertama yang berba’iah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Mazhab Al-Malikiyah Dalam pandangan mazhab ini. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam menilai putusan itu sangat adil. 3. Mazhab Al-Hanafiyah Menurut pandangan mazhab ini. maka kita akan dapat keterangan seperti itu. Namun mazhab ini mengecualikannya dengan mengatakan bahwa dibolehkan minum air zamzam atau air bekas wudhu sambil berdiri.

Silahkan periksa Kitab Kasysyaf Al-Qinna’ jilid 5 halaman 177 dan juga kitab Al-Adab Asy-Syar’iyah jilid 3 halaman 175-176. 4. Namun dalam riwayat yang lain malah disebutkan sebaliknya. dikatakan bahwa mazhab ini cenderung tidak mengatakan ada karahah (kebencian) untuk minum dan makan sambil berdiri. Sahabat perempuan yang meriwayatkan Hadits dan ditulis dalam Al-Kutub At-Tis’ah berjumlah 132 . yaitu mereka mengatakan justru ada karahah (kebencian). Mazhab Al-Hanabilah Dalam pandangan salah satu riwayat mazhab ini. Jadi bukan berarti haram hukumnya secara total. semisal kitab Raudhatuttalibin jilid 7 halaman 340 dan kitab lainnya seperti Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 250.Mazhab ini mengatakan bahwa minum sambil berdiri adalah khilaful aula (menyalahi keutamaan). Silahkan periksa kitab Asy-Syafi’iyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful