P. 1
Modul Khas Ibadat Haji

Modul Khas Ibadat Haji

|Views: 7|Likes:
Published by Azlina Mustaffa

More info:

Published by: Azlina Mustaffa on Sep 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

MODUL KHAS IBADAT HAJI

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
SMK SERI KERAMAT
NAMA : …………………………………………………….
TINGKATAN : …………………………………………
JAWAB SEMUA SOALAN DI ATAS KERTAS INI.
1. __________________ ialah m!"#!$#!"i Bai%illahil Ha&am '&a!a m!"&$a'a!
i(a)a% %&%!%# *a)a ma+a %&%!%# )!"a! +,a&a% ,a!" %&%!%#.
-. Mla'#'a! i(a)a% ha$i (a"i *iha' .&a!" lai! ,a!" %lah mm!#hi +,a&a%/+,a&a% 0a$i(
ha$i!,a )i!ama'a! __________________
1. I(a)a% ha$i m#la )i2a&)h#'a! *a)a %ah#! '/__________________ hi$&ah.
4. Sila l!"'a*'a! +,a&a% 0a$i( ha$i i!i :/
S3ARAT WAJIB HAJI
1. __________________ -. __________________ 1. __________________
4. __________________ 4. __________________ )a&i +"i :/
a. __________________
(. __________________
5. __________________
). __________________
4. __________________ ialah (&a)a )i *a)a!" A&a2ah *a)a 6 7#lhi$$ah +l*a+ "li!5i&
ma%aha&i hi!""a %&(i% 2a$a& 18 7#lhi$$ah.
9. __________________ ialah m!"lili!"i Bai%illahil Ha&am +(a!,a' : *#+i!"a!
'&a!a (&i(a)a% '*a)a Allah.
:. J!i+/$!i+ %a0a2 :/
__________________ ialah %a0a2 +lama% )a%a!"
__________________ ialah %a0a2 &#'#!
__________________ ialah %a0a2 +lama% %i!""al
__________________ ialah %a0a2 +#!a%
;. S(#%'a! 4 +,a&a%/+,a&a% .&a!" ,a!" m!"am(il #*ah ha$i :/
1. ______________________________________________________
-. ______________________________________________________
1. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
6. T&)a*a% 4 +,a&a% +ah %a0a2 iai%# :/
1. ______________________________________________________
-. ______________________________________________________
1. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
18. __________________ ialah (&#la!" ali' )i a!%a&a B#'i% Sa2a )a! Ma&0ah +(a!,a'
: 'ali.
11. L!"'a*'a! *&'a&a 0a$i( ha$i i!i :/
1. B&!ia% __________________ )i __________________.
-. B&malam )i __________________ #!%#' m!"#%i* a!a' (a%#.
1. Ml.!%a& __________________ *a)a malam *&%ama.
4. B&malam )i __________________ #!%#' ml.!%a&.
4. Ml.!%a& '%i"a/%i"a __________________ *a)a 11< 1- )a! 11 7#lhi$$ah.
9. __________________ *&'a&a/*&'a&a ,a!" )ila&a!" +ma+a ih&am.
1-. __________________ ialah +m*a)a! ma+a )a! %m*a% (a"i mm#la'a! i(a)a%
ha$i )a! #m&ah.
11. S(#%'a! 4 *&'a&a +#!a% ha$i )a! 4 *&'a&a ,a!" )ila&a!" '%i'a ih&am ha$i.
Bil P&'a&a S#!a% P&'a&a Dila&a!"
1
-
1
4
4
14. T&)a*a% 1 5a&a #!%#' m!#!ai'a! ha$i iai%#
14. S(#%'a! 4 +,a&a%/+,a&a% +ai :/
1. ______________________________________________________
-. ______________________________________________________
1. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________

6. __________________ ialah sempadan masa dan tempat bagi memulakan ibadat haji dan umrah. Berniat __________________ di __________________. Bil Perkara Sunat Perkara Dilarang 1 2 3 4 5 14. Bermalam di __________________ untuk mengutip anak batu. ______________________________________________________ 2. 12. 4. Terdapat 3 cara untuk menunaikan haji iaitu 15. 3. Melontar ketiga-tiga __________________ pada 11. ______________________________________________________ 10. 11. ______________________________________________________ 4. ______________________________________________________ 3. ______________________________________________________ 5.9. Lengkapkan perkara wajib haji ini :1. Terdapat 5 syarat sah tawaf iaitu :1. 13. __________________ perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. ______________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 3. Sebutkan 5 syarat-syarat saei :1. Bermalam di __________________ untuk melontar. 2. 5. 12 dan 13 Zulhijjah. ______________________________________________________ 5. Melontar __________________ pada malam pertama. __________________ ialah berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. ______________________________________________________ 4. Sebutkan 5 perkara sunat haji dan 5 perkara yang dilarang ketika ihram haji. ______________________________________________________ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->