MODUL KHAS IBADAT HAJI

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
SMK SERI KERAMAT
NAMA
TINGKATAN

: …………………………………………………….
: …………………………………………

JAWAB SEMUA SOALAN DI ATAS KERTAS INI.
1. __________________ ialah mengunjungi Baitillahil Haram kerana mengerjakan
ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat yang tertentu.
2. Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat wajib
hajinya dinamakan __________________
3. Ibadat haji mula difardhukan pada tahun ke-__________________ hijrah.
4. Sila lengkapkan syarat wajib haji ini :SYARAT WAJIB HAJI
1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________ dari segi :a. __________________
b. __________________
c. __________________
d. __________________

5. __________________ ialah berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah selepas gelincir
matahari hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.
6. __________________ ialah mengelilingi Baitillahil Haram sebanyak 7 pusingan
kerana beribadat kepada Allah.
7. Jenis-jenis tawaf :__________________
__________________
__________________
__________________

ialah
ialah
ialah
ialah

tawaf
tawaf
tawaf
tawaf

selamat datang
rukun
selamat tinggal
sunat

8. Sebutkan 4 syarat-syarat orang yang mengambil upah haji :1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________

______________________________________________________ 3. Sebutkan 5 perkara sunat haji dan 5 perkara yang dilarang ketika ihram haji. 2. 6. ______________________________________________________ 2. Sebutkan 5 syarat-syarat saei :1. __________________ ialah berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bermalam di __________________ untuk melontar. ______________________________________________________ 4. 12 dan 13 Zulhijjah. Melontar __________________ pada malam pertama. ______________________________________________________ 5. Bil Perkara Sunat Perkara Dilarang 1 2 3 4 5 14. 12. __________________ perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. 3. __________________ ialah sempadan masa dan tempat bagi memulakan ibadat haji dan umrah. ______________________________________________________ 5. ______________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 4. Berniat __________________ di __________________. ______________________________________________________ 10. ______________________________________________________ 3. 13.9. 4. 5. Lengkapkan perkara wajib haji ini :1. ______________________________________________________ . Bermalam di __________________ untuk mengutip anak batu. Melontar ketiga-tiga __________________ pada 11. 11. Terdapat 5 syarat sah tawaf iaitu :1. Terdapat 3 cara untuk menunaikan haji iaitu 15.