BIDANG 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tarikh Hari Tahun Masa Bilangan Murid Bidang Kegiatan Tajuk Hasil

Pembelajaran : 14 September 2012 : Jumaat : 4 Lestari : 9.45-10.45 pagi (60 minit) : 30 Orang : Membuat corak dan rekaan : Corak Terancang ( Lipatan dan Guntingan) : Kad Ucapan Hari Jadi : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:, Aras 1 : i) Mencorak dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti garisan, rupa, bentuk, Warna, jalinan dan ruang melalui penerokaan. Aras 2 : i) Menyusun motif mengikut grid untuk menghasilkan corak.
1

Aras 3 :
i)

Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti penanda buku, pembalut hadiah, kad ucapan dan bekas.

ii)

Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i) ii)

Menghasilkan corak pada kad ucapan dengan pelbagai teknik, bahan dan alat Menggunakan motif geometri sebagai corak pada kad ucapan KBKK Penerapan Nilai : Mengenal Pasti, Membanding Beza, Menjana Idea Dan Menghubungkaitkan : Menghargai estetika, sabar, tekun, berhati-hati, kekemasan, kebersihan, ketelitian, Bekerjasama, tolak ansur, kreatif. ABM : Sukatan Pelajaran PSV KBSR, Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahun 4, Rancangan Tahunan PSV KBSR, Pelbagai Kad Ucapan. Alat dan Bahan Penggabungjalinan : Gunting, kertas warna, kertas lukisan, gam, LCD, laptop, pembesar suara : Matematik

2

LANGKAH / MASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN Soal Jawab, Perbincangan dan bercerita • •

AKTIVITI P&P Guru mengingatkan tentang hari jadi seorang murid dalam kelas Guru meminta semua murid menyanyikan lagu “Selamat Hari Jadi” dengan iringan lagu dan muzik untuk murid tersebut • Guru bertanyakan tentang pengalaman murid-murid semasa menyambut hari jadi. • Murid-murid bercerita tentang pengalaman masing-masing.

ALATAN / CATATAN Alat : Laptop, Speaker

Guru mengaitkan sambutan hari jadi dengan isi pembelajaran.

Langkah 1 (10 minit)

Penerangan Tajuk, Alatan dan Bahan.

1. Guru memberi penerangan tentang tajuk

pelajaran hari ini ialah tentang aktiviti mencipta kad ucapan Hari Jadi dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan.
3

2. Guru menunjukkan alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan corak pada kad ucapan 3. Alat & bahan ialah:
i)

Kertas warna Kertas Lukisan Gam Gunting Krayon / Pensel Warna

ii) iii) iv) v)

4

Langkah 2 (10 minit)

Penerangan dan Demonstrasi

1. Guru menunjukkan beberapa contoh kad

KBKK : Menilai, mengenal pasti, membanding beza

ucapan hari jadi yang telah siap 2. Guru menerangkan cara menghasilkan corak geometri pada kad ucapan berdasarkan teknik guntingan dan lipatan 3. Guru menjelaskan mengenai corak geometri dan menunjukkan beberapa contoh kepada murid.
4. Guru mengedarkan kepada murid

sekeping kertas lukisan dan kertas warna 5. Guru menunjukkan cara melipat,
5

menggunting dan menampal corak di atas kad. CARA PENGHASILAN: Langkah 1:Sediakan sekeping kertas lukisan.

Langkah 2:  Ukur kertas warna sepanjang 12cm x 6cm

12 cm

6 cm

6

Langkah 3 :
 Lipat kertas lukisan kepada 2

bahagian.

 Ukur 2cm pada bahagian tepi kertas yang dilipat  Mengukur dan menanda garisan yang hendak dipotong di atas kertas warna.

7

Langkah 4:  Guru akan menunjukkan cara menggunting mengikut tanda garisan yang telah dibuat. Langkah 3 (25 minit) Aktiviti murid 1. Guru mengarahkan murid memulakan aktiviti 2. Murid digalakkan menggunakan pelbagai jenis warna mengikut kreativiti dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 3. Guru memantau setiap pergerakan murid. 4. Murid melakukan aktiviti mengemas, menghias, menebuk lubang dan mengikat reben mengikut kreativiti masing-masing. Langkah 4 Apresiasi, kritikan 1. Guru memilih seorang daripada setiap KBKK : Menilai
8

seni dan nilai Penilaian (5 minit) estetika 2.

kumpulan untuk menerangkan karya masing-masing Guru menjelaskan penggunaan elemen Asas Seni Reka dalam karya 3. Murid diminta menyatakan perasaan masing-masing semasa melakukan aktiviti seni. Nilai : Menghargai nilai estetika, sensitif dan peka

Penutup (5 minit)

Pengukuhan

1. Guru memaklumkan kepada murid bahawa karya mereka juga boleh digunakan

9

10