Kunjungi www.autada.

com

Halaman: 1
SURAH AL-WAQIAH DAN TERJEMAHAN
¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
¦:¸| ¸¸-·´¸ «-¸·¦´¡l¦ ¸¸¸ ´_,l !¸¸.-·´ ¡¸l «,¸:l´ ¸_¸ «.¸·l> «-¸·¦¯¸ ¸_¸ ¦:¸| ¸¸¯>'¸ `_¯¸¸¦ l¯>´¸
¸_¸ ¸¸´.,´¸ `_!,¸>l¦ !´., ¸_¸ ¸.l>· ´,!,> !.´,.¯. ¸_¸ ,..´´¸ l´>´¸¸¦ «..l. ¸_¸ ´¸.>.!·
¸«´. ., .l¦ !. ´¸.>´¦ ¸«´ ..,.l¦ ¸_¸ ´¸.>´¦´¸ ¸«.::.¦ !. ´¸.>´¦ ¸«.::.¦ ¸_¸ ¿¡1¸,.´.l¦´¸
¿¡1¸,.´.l¦ ¸¸¸¸ ,¸¸.l`¸¦ ¿¡,¯¸ 1.l¦ ¸¸¸¸ _¸· ¸¸..> ¸¸,¸-.l¦ ¸¸_¸ «¦. ´_¸. _¸¸]¸¸¦ ¸¸_¸ _,¸l·´¸
´_¸. _¸¸¸¸>¸¦ ¸¸_¸ _ls ¸¸¸. ¸«.¡.¯¡. ¸¸_¸ _,¸:¸>`.¯. !¸¯,l. _,¸l¸,.1.`. ¸¸_¸ .¡L , ¯¡¸¸¯,ls
¿.]¸¸ ¿¸.¦>: ¸¸_¸ ¸,¦´¡´!¸, _,¸¸!,¦´¸ ¸_l ´´ ¸ _¸. ¸_,¸-. ¸¸_¸ ¸ ¿¡`s´..`, !¸.s ¸´¸ ¿¡·¸¸.`,
¸¸_¸ ¸«¸¸>. ·´¸ !´.¸. _¸¸,> ., ¸_¸¸ ¸¸>'´¸ ¸¸¯, L !´.¸. ¿¡·¸.:¸ ¸_¸¸ ¸¡`>´¸ _,¸s ¸__¸ ¸_.:.l´
¸_l¡ll¦ ¸¿¡`.> .l¦ ¸__¸ `,¦¸> !.¸, ¦¡.l´ ¿¡l .-, ¸__¸ ¸ ¿¡`- .`. ¸ !¸,¸· ¦´¡-l ¸´¸ !.,¸.!. ¸__¸
¸¸| ¸,¸· !..l. !..l. ¸__¸ ´¸.>´¦´¸ ¸_,¸.´,l¦ !. ´¸.>´¦ ¸_,¸.´,l¦ ¸__¸ _¸· ¸¸.¸. ¸:¡.>: ¸__¸
¸_lL´¸ ¸:¡... ¸__¸ ¸_¸L´¸ ¸:¸... ¸_¸¸ ¸,!.´¸ ¸,¡>`.. ¸_¸¸ ¸«¸¸>.·´¸ ¸:´¸,¸.´ ¸__¸ ¸ ¸«s¡L1.
¸´¸ ¸«s¡`..· ¸__¸ ¸_`¸·´¸ ¸«s¡·¯¸. ¸__¸ !.¸| ´_¸..!:·¦ ´,!:·¸| ¸__¸ ´_¸..l->' ¦´¸l>¯,¦ ¸__¸ !,`¸`s
!,¦¸.¦ ¸__¸ ¸¸.>.¸¸ ¸_,¸.´ ,l¦ ¸__¸ «¦. _¸. _,¸l¸¸¦ ¸__¸ «¦.´¸ ´_¸. _¸¸¸¸>¸¦ ¸_¸¸ ´¸.>´¦´¸
¸_!´,¸:l¦ !. ´¸.>´¦ ¸_!´,¸:l¦ ¸_¸¸ _¸· ¸,¡.- ¸¸,¸.-´¸ ¸__¸ ¸_¸L´¸ _¸. ¸,¡`,>´ ¸__¸ ¸ ¸:¸¸!, ¸´¸
¸¸,¸¸ ´ ¸__¸ ¯¡·¸.¸| ¦¡.l´ _¯,· ,¸l: _,¸·´¸.`. ¸__¸ ¦¡.l´´¸ ¿¸¯¸¸.¸ _ls ¸¸.¸>'¦ ¸,¸¸L-l¦ ¸__¸
¦¡.l´´¸ _¡l¡1, ¦.¸¸ ¦ !´..¸. !.´´¸ !,¦ ¸. !..L¸s´¸ !.¸,¦ ¿¡.¡`-¯,.l ¸__¸ !.¸!,¦´,´¸¦ ¿¡l¸¸¦ ¸__¸
¯_· ´_¸| _,¸l¸¸¦ _¸¸¸¸>¸¦´¸ ¸__¸ ¿¡`s¡`,>.l _|¸| ¸¸.1,¸. ¸¸¯¡, ¸¸¡l-. ¸_¸¸ ¯¡. ¯¡>.¸| !¸¸¦
Kunjungi www.autada.com

Halaman: 2
¿¡l!.l¦ ¿¡,¸.>.l¦ ¸_¸¸ ¿¡l¸´¸ _¸. ¸¸ >: _¸. ¸,¡·¸ ¸__¸ ¿¡:¸l!. · !¸.¸. ¿¡L,l¦ ¸__¸
¿¡,¸¸.: · ¸«,ls ´_¸. ¸,¸¸, >'¦ ¸__¸ ¿¡,¸¸. :· ´,¸. ¸¸,¸>¦ ¸__¸ ¦..> ¯¡>'¸. ¸¯¡, ¸_¸¸´.l¦ ¸__¸ _>´
¯¡>..1l > ¸¯¡l· ¿¡·¸´. .. ¸__¸ ,.,´,¸ ·¦ !. ¿¡`... ¸__¸ `¸..¦´, .«.¡1l>´ ¸¦ _`>. ¿¡1¸l.>'¦
¸__¸ _>´ !.¯¸´.· '_>´.¸ , ,¯¡ .l¦ !.´¸ _>´ _,¸·¡,`. .¸, ¸_¸¸ ´_ls ¿¦ _¸´.,. ¯¡>l...¦ ¯¡>.¸:..´¸ _¸·
!. ¸ ¿¡.l-. ¸_¸¸ .1l´¸ `¸..¸¹s :!:.l¦ _|¸¸¦ ¸¯¡l· ¿¸`¸´.. ¸__¸ ,.,´, ¸·¦ !. _¡.`¸> ´ ¸__¸
`¸..¦´, .«.¡`s´¸¸. ¸¦ _>´ ¿¡`s¸¸¸l¦ ¸__¸ ¯¡l ',!:· «..l->l !..L`> `¸.lL · ¿¡¸>±. ¸__¸ !.¸|
¿¡`. ¸-.l ¸__¸ ¯_, _>´ ¿¡`.¸`¸>: ¸__¸ `¸.,´,¸·¦ ´,!.l¦ _¸.]¦ ¿¡,´¸:· ¸__¸ ¯¡..¦´, :¡..l¸.¦
´_¸. ¸¿¸.l¦ ¸¦ _>´ ¿¡l¸¸..l¦ ¸__¸ ¯¡l ',!: · «.´.l -> l´>l>¦ ¸¯¡l· _¸`¸>:· ¸_¸¸ `¸.,´,¸·¦
´¸!.l¦ _¸.l¦ ¿¸'¸¡. ¸_¸¸ `¸..¦´, ¯¡.!:·¦ !¸:¸ >: ,¦ _>´ _¡:¸:..l¦ ¸__¸ _>´ !¸..l->
:¸¸´.. !´-.. .´¸ _¸¸¡1.l¸l ¸__¸ _¸,. · ¸¸`.!¸, ,¸,´¸ ¸¸,¸L-l¦ ¸__¸ ¤ ¸· `¸¸.·¦ ¸_¸·´¡ .¸, ¸,¡>´.l¦
¸__¸ .«.¸|´¸ '¸.1l ¯¡l ¿¡.l-. '¸,¸Ls ¸__¸ .«.¸| ¿¦´,¯¸1l ,¸¸¸ ´ ¸__¸ _¸· ¸¸..¸´ ¸¿¡`.>. ¸__¸ ¸
.«´. ., ¸¸| ¿¸`¸´¸L.l¦ ¸__¸ _,¸¸.. _¸. ¸,¯¸ _,¸.¹.-l¦ ¸_¸¸ ¦..¸¸,·¦ ¸¸,¸.>'¦ ,..¦ ¿¡`.¸>.¯. ¸_¸¸
¿¡l-> ´´¸ ¯¡>·¸¸¸ ¯¡>.¦ ¿¡,¸. >. ¸__¸ ¸¯¡l· ¦:¸| ¸¸-l , ¸¡1l>'¦ ¸__¸ `¸..¦´¸ ¸.¸¸.,¸> ¿¸`¸´L..
¸__¸ _>´´¸ ´,¸·¦ ¸«,l¸| ¯¡>.¸. _¸>.l´¸ ¸ ¿¸¸¸.¯,. ¸__¸ ¸¯¡l · ¿¸| ,..´ ´¸¯, s _,¸.,¸. . ¸__¸
!¸.¡`-¸>¯¸. ¿¸| ,..´ _,¸·¸... ¸__¸ !.!· ¿¸| ¿l´ ´_¸. _,¸,¯¸ 1.l¦ ¸__¸ _¸¸· ¿!>´´¸´¸ ¸.>´¸ ¸¸,¸-.
¸__¸ !.¦´¸ ¿¸| ¿l´ _¸. ¸¸.>´¦ ¸_,¸.´,l¦ ¸_¸¸ '¸.l.· ,l _¸. ¸¸.>´ ¦ ¸_,¸.´,l¦ ¸_¸¸ !.¦´¸ ¿¸| ¿l´
´_¸. _,¸,¸.>.l¦ _¸¸]!.l¦ ¸__¸ _`¸`.· _¸. ¸¸,¸. - ¸__¸ «´,¸l`..´¸ ¸¸,¸>¬ ¸__¸ ¿¸| ¦..> ´¡> ´_>
¸_,¸1´,l¦ ¸__¸ _¸,. · ¸,-!¸, ,¸,´¸ ¸,¸¸L-l¦ ¸__¸
Kunjungi www.autada.com

Halaman: 3
Artinya:
1. apabila terjadi hari kiamat,
2. tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
4. apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
5. dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,
7. dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan
1448
. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. dan golongan kiri
1449
. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
11. mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah.
12. berada dalam jannah kenikmatan.
13. segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
14. dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
1450

15. mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
16. seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
17. mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
18. dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
19. mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
20. dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
21. dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
22. dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
23. laksana mutiara yang tersimpan baik.
24. sebagai Balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
25. mereka tidak mendengar di dalamnya Perkataan yang sia-sia dan tidak pula Perkataan yang menimbulkan
dosa,
26. akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam.
27. dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan kanan itu.
28. berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
29. dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
30. dan naungan yang terbentang luas,
31. dan air yang tercurah,
32. dan buah-buahan yang banyak,
33. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung
1451

36. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
37. penuh cinta lagi sebaya umurnya.
38. (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
40. dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
41. dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
42. dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih,
43. dan dalam naungan asap yang hitam.
44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
46. dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
47. dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila Kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, Apakah
Sesungguhnya Kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
48. Apakah bapak-bapak Kami yang terdahulu (juga)?"
49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
50. benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

1448

Ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan

1449

Ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri.
1450

Yang dimaksud adalah umat sebelum Nabi Muhammad dan umat sesudah Nabi Muhammad SAW.

1451

Maksudnya: tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis.

Kunjungi www.autada.com

Halaman: 4
51. kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
52. benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
53. dan akan memenuhi perutmu dengannya.
54. sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan".
57. Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu tidak membenarkan?
58. Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
59. kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?
60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
61. untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak
(di akhirat) dalam Keadaan yang tidak kamu ketahui.
62. dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, Maka Mengapakah kamu tidak
mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
63. Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
64. kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?
65. kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan
tercengang.
66. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami benar-benar menderita kerugian",
67. bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
69. kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?
70. kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur?
71. Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
72. kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?
73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.
75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
80. diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
81. Maka Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
82. kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
84. Padahal kamu ketika itu melihat,
85. dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi kamu tidak melihat,
86. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
87. kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
88. Adapun jika Dia (orang yang mati) Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
89. Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.
90. dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan,
91. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
92. dan Adapun jika Dia Termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
93. Maka Dia mendapat hidangan air yang mendidih,
94. dan dibakar di dalam Jahannam.
95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.


Kunjungi www.autada.com

Halaman: 5
FADHILAH SURAH AL WAQI’AH
Surat Al Waqiah adalah salah satu surat yang penuh dengan fadhilah dan keberkahan. Surah Al-Waqi'ah
adalah surah yang ke-56 dalam Al-Quran, terletak pada juz ke 27 dan terdiri dari 96 ayat. Surat yang
diturunkan setelah Surah Taahaa ini dinamakan dengan Al-Waaqi'ah (Hari Kiamat), diambil dari
perkataan Al-Waaqi'ah yang terdapat pada ayat pertama. Surat ini banyak menceritakan tentang perihal
hari kiamat dan bagaimana nanti pembagian umat di hari tersebut. Akan tetapi surat ini banyak memiliki
fadhilah terutama dalam hal rezeki.
Di dalam surah Al-Waqiah ini menerangkan tentang hari kiamat, balasan yang diterima oleh orang-
orang mukmin dan orang-orang kafir. Diterangkan juga penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan
api, sebagai bukti kekuasaan Allah SWT dan adanya hari berbangkit.
Al-Waqiah Surah Kekayaan
Surah Al-Waqiah memang terkenal dengan beberapa khasiatnya dan kelebihan tersendiri dan hadis
mengenainya adalah sahih.
1. Dengan mewiridkan surah Al-Waqiah sebagai bacaan rutin setiap hari dan malam, maka Allah
menjauhkan kefakiran selamanya. Sa’ad Al Mufti mengatakan, bahawa hadis ini sahih.
Rasulullah SAW bersabda:
Man qara’a suratal-Waqi’ati lam yaftaqir abada.
“Sesiapa (membiasakan) membaca surah Al-Waqiah, maka ia tidak akan kefakiran selamanya.”
2. Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa membaca surah Al-Waqiah setiap hari, ia tidak akan ditimpa
kefakiran.”
3. Daripada Ibnu Mas’ud r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa membaca surah Al-Waqiah setiap
malam, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya.” (HR: Al- Baihaqi)
4. Rasulullah SAW bersabda: “Ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada isteri-isterimu. Kerana
sesungguhnya ia adalah surah Kekayaan.” (Hadis riwayat Ibnu Ady)
5. Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam maka dia tidak
akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Dan surah Al-Waqi’ah adalah surah kekayaan,
maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semua.”
Menurut fatwa sebahagian Ulama’ katanya: “Sesiapa membaca surah Al-Waqiah pada setiap hari dan
malam dalam satu majlis sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah akan memudahkan
rezekinya dengan tanpa kesukaran dan mengalir terus dari pelbagai penjuru serta berkah pula.”
Khasiat Surah Al-Waqiah
Di dalam surah Al-Waqiah terkandung beberapa fadhilat dan khasiat, antara lain:
1. Mereka yang membacanya sebagai wirid, Insya’Allah akan beroleh kesenangan selama-lamanya.
2. Bila orang membiasakan membaca surah ini setiap malam satu kali, maka dia dijauhkan dari
kemiskinan selamanya.
Kunjungi www.autada.com

Halaman: 6
3. Mereka yang membacanya sebanyak 14 X setiap lepas Solat Asar, Insya’Allah akan dikurniakan
dengan kekayaan dan rezeki yang berlimpah ruah.
4. Jika dibaca surah ini sebanyak 41 X dalam satu majlis, Insya’Allah ditunaikan segala hajatnya
khususnya yang berkaitan dengan rezeki.
5. Menjadi orang kaya yang sentiasa bersyukur, amalkan membaca surah ini sebanyak 3 X selepas
Solat Subuh dan 3 X selepas Solat Isyak. Insya’Allah tidak akan berlalu masa setahun itu melainkan ia
akan dijadikan seorang yang hartawan lagi dermawan.
6. Amalan orang-orang sufi, supaya dilimpahkan rezeki; Insya’Allah berhasil:
Hendaklah berpuasa selama seminggu bermula pada hari Jumaat.
Selepas tiap solat fardhu bacalah Surah Al-Waqiah sebanyak 25 kali sehinggalah sampai pada
malam Jumaat berikutnya.
Pada malam Jumaat berikutnya, selepas solat Maghrib bacalah Surah Al-Waqiah sebanyak 25
kali dan selepas solat Isyak sebanyak 125 kali.
Diikuti dengan selawat ke atas Nabi sebanyak 1000 kali.
Setelah selesai, hendaklah ia memperbanyakkan sedekah.
Kemudian amalkanlah Surah Al-Waqiah ini sekali pada waktu pagi dan petang.
7. Selepas solat Isyak, ambillah segelas air lalu bacalah Surah Al-Fatihah sekali, Ayatul Qursi sekali
dan Surah Al-Waqi’ah, ayat 35-38 sebanyak 7 X. Tiup dalam air dan minum. Dalam hati, niat untuk
menjaga kecantikan diri dan kebahagiaan rumahtangga kita.
Makna Surah Al-Waqi’ah Ayat 35-38 ialah : “Sesungguhnya, Kami telah menciptakan isteri-isteri
mereka dengan ciptaan istimewa. Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah
disentuh), yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya dengan umurnya.”
8. Surah Al-Waqiah ini jika dibaca di sisi mayat atau orang yang sedang nazak, Insya’Allah di
permudahkan untuk roh keluar dari jasadnya. Jika dibaca disisi orang sakit, diringankan
kesakitannya. Jika di tulis, kemudian dipakaikan kepada orang yang hendak bersalin, Insya’Allah
segera melahirkan dengan mudah. Boleh juga dibaca di sisi orang yang hendak bersalin sebagai selusuh.
Petua Kaya Syeikh Abi’l Abbas
Menurut As’Syeikh Abi’l Abbas katanya; Dengan mengamalkan seperti berikut, Insya’Allah, ia akan
menjadi orang kaya.
1. Bila hendak mengamalkan surah Al- Waqiah ini, terlebih dahulu berpuasa selama 7 hari, di mulai
pada hari Jumaat berakhir pada hari Khamis. Buka puasanya hanya makan sayur-sayuran / tumbuhan
sahaja (tidak memakan sesuatu yang bernyawa seperti tidak makan ikan, daging, segala haiwan).
2. Dalam 7 hari itu, sesudah solat fardhu, membaca surah Al-Waqiah sebanyak 25 X. Apabila bacaan
tersebut di mulai setelah solat fardhu Subuh pada hari Jumaat pertama, maka diakhirilah pembacaan
Al-Waqi’ah itu pada setelah fardhu Isyak pada Jumaat berikutnya.
3. Pada malam Jumaat terakhir ini hendaklah membaca surah Al-Waqiah sebanyak 125 X, kemudian
berselawat 1000 X.
Insya’Allah, dengan mengamalkan surah Al-Waqiah seperti yang diberitahu dalam hadis-hadis Nabi
SAW, kita akan memperolehi rezki yang banyak, supaya kita dapat menolong dan membantu orang lain
yang memerlukan bantuan dan memperbanyakkan lagi amal jariah kita supaya dapat dibawa ke sana
nanti.
Kunjungi www.autada.com

Halaman: 7
Bacalah surah Al-Waqiah ini dengan hati yang ikhlas memohon rezki dariNya. Jangan berniat untuk
kaya di dunia yang sementara. Dalam niat kita dengan rezeki yang banyak kita dapat beribadat
kepadaNya dan membuat amal jariah. Barulah Allah SWT memperkenankan doa-doa kita.