Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa Bidang Seni Aktiviti Tajuk Hasil Pembelajaran i) ii)

: : : : : : : : :

Pendidikan Seni Visual Tahun 4 24 orang 4 Oktober 2011 9.00 – 10.00 pagi Membentuk dan membuat binaan Topeng Muka Topeng Haiwan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

mengetahui kewujudan topeng muka sebagai hiasan muka untuk tujuan parti dan keramaian mengetahui topeng sebagai alat mainan untuk kanak-kanak.

Pengetahuan sedia ada

:

Murid-murid mengetahui kewujudan topeng muka melalui televisyen, pengalaman sendiri dan sumber asas lain seperti buku cerita, atau pernah mempunyai topeng muka mainan.

Kemahiran

:

i.

Membuat topeng muka singa dan tikus

ii.

Mewarna muka haiwan untuk topeng muka.

Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pendekatan Kontekstual i. Menggunakan pengetahuan sedia ada seperti cerita haiwan dalam buku cerita untuk menghasilkan topeng

muka yang menarik.

Bahan Bantu Mengajar

:

Kertas manilakad, pensel warna, magic pen (jika perlu), gunting, gelang getah, penebuk lubang, contoh gambar topeng muka dan contoh hasil rekaan topeng muka yang telah siap.

Penerapan Nilai

:

Bekerjasama (perbincangan secara kelas), berdisiplin ketika guru memberi penerangan dan menghargai hasil karya seni yang dihasilkan (apresiasi seni).

Langkah Set Induksi (5 minit) Gambar kartun topeng muka. ·

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Isi Pelajaran

Catatan Kemahiran Berfikir: Soal jawab Nilai: Bekerjasama ABM: Gambar haiwan dan topeng muka.

1) Guru mempamerkan gambar 1) Pengenalan untuk tajuk singa dan tikus dan contoh pembelajaran. topeng muka. 2) Murid memberi respons & 2) Guru bertanya sama ada · berkenaan gambar dan murid pernah mendengar cerita topeng muka yang haiwan berjudul “Singa dan ditunjukkan. Tikus”. 1) Penjelasan kepada setiap langkah yang betul dalam membuat topeng muka. 2) Penekanan kepada kreativiti murid-murid membuat rekaan topeng muka.

Langkah 1 (8 minit) Penerangan langkah.

1) Guru menjelaskan kepada murid-murid bahawa mereka akan membuat topeng muka setiap bertemakan watak haiwan berdasarkan cerita haiwan yang dipilih 2) Guru menerangkan bahanbahan yang akan digunakan dan langkah yang betul dalam membuat topeng muka. 3) Guru menunjukkan contoh hasil topeng muka yang telah siap kepada muridmurid.

Topeng muka bertemakan cerita haiwan. Murid-murid didedahkan kepada penghasilan topeng muka. Nilai: kerajinan, berdisiplin. Ilustrasi : alat dan bahan

Langkah 2 (40 Minit) Kemahiran: Melukis, Mewarna, menggunting dan menampal.

Kaedah : inkuiri 1) Tunjuk cara / demotrasi Langkah 1 cara-cara membuat 1) Murid-murid melukis Srategi : berpusatkan guru topeng muka haiwan Nilai : ketekunan, kerajinan BBM : powerpoint

Langkah 2 1) Murid-murid mewarna muka haiwan

Langkah 3 1) Gunting permukaan kad manila untuk mendapatkan rupa haiwan.

Langkah 4 1) Menampal bahan yang diperlukan bagi menghias rupa topeng tersebut.

Langkah 5 1) Tebuk lubang pada bahagian kiri dan kanan untuk memasukkan gelang getah.

Langkah 3 (5 minit) Apresiasi hasil seni.

1) Guru memilih beberapa pasangan untuk melakonkan watak haiwan. 2) Guru memberi pandangan tentang hasil persembahan murid.

1) Murid menggunakan · topeng muka berdasarkan untuk melakonkan watak haiwan tersebut. 2) Penilaian ke atas hasil kerja dan persembahan murid.

kaedah : Perbincangan Nilai: Penghargaan hasil kerja seni yang dihasilkan.

Penutup (2 Minit) Rumusan dan nilai.

1) Guru dan murid membuat rumusan isi pembelajaran yang telah dipelajari. 2) Guru mendedahkan kepada murid-murid dengan nilai yang diterapkan dalam seni.

1) Mengimbas kembali Penjelasan yang diberikan oleh apa yang telah guru menjana dan meluaskan dipelajari. pengetahuan murid-murid.