KEMAHIRAN MENULIS

PKP3108
Disediakan oleh PISMP 4.14 : Mohamed Ridzwan Bin Ahmed Muhamad Hafiz Izani Bin Muhamad Bakri Nurathirah Binti Aladdin Mawadah Binti Samsuddin

pendapat.   .idea. Semi (1999) menulis merupakan pemindahan fikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa.DEFINISI KEMAHIRAN MENULIS  Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan. Lado (1964:14) menulis ialah meletakkan simbol grafik yang mewakili bahasa yang difahami orang lain.atau fikiran dan perasaan.

  . Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Kamarudin Hj. Gere(1985:4) menulis dalam erti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek.

maklumat. dan bentuk tulisan. Za’ba (1965) mengatakan penulisan merupakan pekerjaan dengan susunan yang elok untuk mewakilkan fikiran. pendapat. perasaan. pengalaman. Menulis merupakan proses merakam atau menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk idea.   .idea dalam bentuk grafik agar dapat difahami oleh orang lain. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENULIS Kematangan kognitif Kematangan fizikal/kemahiran motor Persekitaran .

 Cara memegang pensel dengan baik juga amat penting dalam mempengaruhi penulisan seseorang.  .KEMATANGAN FIZIKAL/KEMAHIRAN MOTOR Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan kemahiran motor halus dan kasar.  Penguasaan dalam mengawal jari dan tangan ketika menulis dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik .

mengingati semula pola-pola. Pengetahuan dan kefahaman amat penting dalam mempengaruhi faktor kemahiran menulis.KEMATANGAN KOGNITIF   Bermaksud kecerdasan otak seseorang individu dalam menghubungkan perkara yang didengar dan dilihat dengan kemampuan menghasilkan penulisan. .   Pengetahuan : Meliputi pengingatan semula perkara-perkara khusus dan umum. Kefahaman : Kebolehan memberi huraian atau makna sesuatu perkara. struktur atau kedaaan yang telah dipelajari dan dialami.  Kanak-kanak yang tinggi kognitif. mudah untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik.

 Suasana pembelajaran   Minat pelajar  . Sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menulis dengan lebih baik atau faktor dalaman murid itu sendiri yang sememangnya gemar menulis. kemas dan jauh dari bunyi bising akan memberikan keselesaan kepada murid untuk menulis dengan baik. Kondisi bilik yang sesuai seperti bersih.PERSEKITARAN  Faktor alam sekeliling murid seperti faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga.  Contoh : Latar belakang keluarga termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan menulis kanak-kanak.

Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Mastura Mohamed Berawi. Siti Hajar Idrus. Bhd.  Kamarudin Hj.blogspot.html  .html  http://anuarsped. Nazariyah Sani. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. (2011). Husin. Perkaedahan Mengajar Bahasa.RUJUKAN Husin Fateh Din.blogspot. Selangor.com/2009/01/zt2243kemahiran-menulis. (2012). Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn.com/2012/03/kemahiranmenulis.  Husin Fateh Din. Selangor. Nazariyah Sani. Bahasa Melayu II Akademik.  http://maharamdotcom. (1995). Literasi Bahasa Melayu.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful