KEMAHIRAN MENULIS

PKP3108
Disediakan oleh PISMP 4.14 : Mohamed Ridzwan Bin Ahmed Muhamad Hafiz Izani Bin Muhamad Bakri Nurathirah Binti Aladdin Mawadah Binti Samsuddin

Lado (1964:14) menulis ialah meletakkan simbol grafik yang mewakili bahasa yang difahami orang lain.atau fikiran dan perasaan.   . Semi (1999) menulis merupakan pemindahan fikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa.DEFINISI KEMAHIRAN MENULIS  Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan.pendapat.idea.

 Gere(1985:4) menulis dalam erti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek.   . Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. perasaan. dan bentuk tulisan. pendapat. Menulis merupakan proses merakam atau menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk idea. Za’ba (1965) mengatakan penulisan merupakan pekerjaan dengan susunan yang elok untuk mewakilkan fikiran. maklumat. pengalaman.   .idea dalam bentuk grafik agar dapat difahami oleh orang lain. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENULIS Kematangan kognitif Kematangan fizikal/kemahiran motor Persekitaran .

 .  Cara memegang pensel dengan baik juga amat penting dalam mempengaruhi penulisan seseorang.KEMATANGAN FIZIKAL/KEMAHIRAN MOTOR Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan kemahiran motor halus dan kasar.  Penguasaan dalam mengawal jari dan tangan ketika menulis dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik .

Kefahaman : Kebolehan memberi huraian atau makna sesuatu perkara.KEMATANGAN KOGNITIF   Bermaksud kecerdasan otak seseorang individu dalam menghubungkan perkara yang didengar dan dilihat dengan kemampuan menghasilkan penulisan. struktur atau kedaaan yang telah dipelajari dan dialami.   Pengetahuan : Meliputi pengingatan semula perkara-perkara khusus dan umum.mengingati semula pola-pola. mudah untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik. Pengetahuan dan kefahaman amat penting dalam mempengaruhi faktor kemahiran menulis.  Kanak-kanak yang tinggi kognitif. .

 Contoh : Latar belakang keluarga termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan menulis kanak-kanak. Kondisi bilik yang sesuai seperti bersih.  Suasana pembelajaran   Minat pelajar  . kemas dan jauh dari bunyi bising akan memberikan keselesaan kepada murid untuk menulis dengan baik. Sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menulis dengan lebih baik atau faktor dalaman murid itu sendiri yang sememangnya gemar menulis.PERSEKITARAN  Faktor alam sekeliling murid seperti faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga.

RUJUKAN Husin Fateh Din. Selangor. Bhd. Literasi Bahasa Melayu. (1995).blogspot.com/2012/03/kemahiranmenulis. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.  http://maharamdotcom.html  http://anuarsped. Perkaedahan Mengajar Bahasa. (2011).  Husin Fateh Din.html  . Husin. Kuala Lumpur.com/2009/01/zt2243kemahiran-menulis. Nazariyah Sani. Kumpulan Budiman Sdn. Siti Hajar Idrus. Nazariyah Sani. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Mastura Mohamed Berawi.  Kamarudin Hj. Bahasa Melayu II Akademik.blogspot. Selangor. (2012).

SEKIAN TERIMA KASIH .