KEMAHIRAN MENULIS

PKP3108
Disediakan oleh PISMP 4.14 : Mohamed Ridzwan Bin Ahmed Muhamad Hafiz Izani Bin Muhamad Bakri Nurathirah Binti Aladdin Mawadah Binti Samsuddin

Semi (1999) menulis merupakan pemindahan fikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa. Lado (1964:14) menulis ialah meletakkan simbol grafik yang mewakili bahasa yang difahami orang lain.   .pendapat.idea.atau fikiran dan perasaan.DEFINISI KEMAHIRAN MENULIS  Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan.

Kamarudin Hj. Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Gere(1985:4) menulis dalam erti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek.   .

dan bentuk tulisan.   . Za’ba (1965) mengatakan penulisan merupakan pekerjaan dengan susunan yang elok untuk mewakilkan fikiran. pendapat. perasaan. pengalaman. Menulis merupakan proses merakam atau menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk idea. maklumat. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat.idea dalam bentuk grafik agar dapat difahami oleh orang lain.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENULIS Kematangan kognitif Kematangan fizikal/kemahiran motor Persekitaran .

 Penguasaan dalam mengawal jari dan tangan ketika menulis dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik .  Cara memegang pensel dengan baik juga amat penting dalam mempengaruhi penulisan seseorang.  .KEMATANGAN FIZIKAL/KEMAHIRAN MOTOR Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan kemahiran motor halus dan kasar.

 Kanak-kanak yang tinggi kognitif.mengingati semula pola-pola.KEMATANGAN KOGNITIF   Bermaksud kecerdasan otak seseorang individu dalam menghubungkan perkara yang didengar dan dilihat dengan kemampuan menghasilkan penulisan.   Pengetahuan : Meliputi pengingatan semula perkara-perkara khusus dan umum. Pengetahuan dan kefahaman amat penting dalam mempengaruhi faktor kemahiran menulis. . mudah untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik. Kefahaman : Kebolehan memberi huraian atau makna sesuatu perkara. struktur atau kedaaan yang telah dipelajari dan dialami.

PERSEKITARAN  Faktor alam sekeliling murid seperti faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga.  Suasana pembelajaran   Minat pelajar  . Sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menulis dengan lebih baik atau faktor dalaman murid itu sendiri yang sememangnya gemar menulis. Kondisi bilik yang sesuai seperti bersih. kemas dan jauh dari bunyi bising akan memberikan keselesaan kepada murid untuk menulis dengan baik.  Contoh : Latar belakang keluarga termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan menulis kanak-kanak.

Nazariyah Sani.com/2009/01/zt2243kemahiran-menulis. Literasi Bahasa Melayu.html  http://anuarsped.  Husin Fateh Din. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. (2011). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Nazariyah Sani. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Kuala Lumpur.  http://maharamdotcom.RUJUKAN Husin Fateh Din. Kumpulan Budiman Sdn. (2012). Selangor.com/2012/03/kemahiranmenulis. Selangor. Husin.blogspot. Bhd. (1995). Mastura Mohamed Berawi.  Kamarudin Hj. Siti Hajar Idrus. Bahasa Melayu II Akademik.html  .blogspot.

SEKIAN TERIMA KASIH .