KEMAHIRAN MENULIS

PKP3108
Disediakan oleh PISMP 4.14 : Mohamed Ridzwan Bin Ahmed Muhamad Hafiz Izani Bin Muhamad Bakri Nurathirah Binti Aladdin Mawadah Binti Samsuddin

atau fikiran dan perasaan.DEFINISI KEMAHIRAN MENULIS  Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan.pendapat.idea. Semi (1999) menulis merupakan pemindahan fikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa.   . Lado (1964:14) menulis ialah meletakkan simbol grafik yang mewakili bahasa yang difahami orang lain.

Kamarudin Hj.   . Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Gere(1985:4) menulis dalam erti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat.

pengalaman. perasaan.idea dalam bentuk grafik agar dapat difahami oleh orang lain. Menulis merupakan proses merakam atau menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk idea. dan bentuk tulisan. Za’ba (1965) mengatakan penulisan merupakan pekerjaan dengan susunan yang elok untuk mewakilkan fikiran.   . Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. maklumat. pendapat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENULIS Kematangan kognitif Kematangan fizikal/kemahiran motor Persekitaran .

 .  Penguasaan dalam mengawal jari dan tangan ketika menulis dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik .  Cara memegang pensel dengan baik juga amat penting dalam mempengaruhi penulisan seseorang.KEMATANGAN FIZIKAL/KEMAHIRAN MOTOR Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan kemahiran motor halus dan kasar.

KEMATANGAN KOGNITIF   Bermaksud kecerdasan otak seseorang individu dalam menghubungkan perkara yang didengar dan dilihat dengan kemampuan menghasilkan penulisan.  Kanak-kanak yang tinggi kognitif. struktur atau kedaaan yang telah dipelajari dan dialami. Kefahaman : Kebolehan memberi huraian atau makna sesuatu perkara.   Pengetahuan : Meliputi pengingatan semula perkara-perkara khusus dan umum.mengingati semula pola-pola. . mudah untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik. Pengetahuan dan kefahaman amat penting dalam mempengaruhi faktor kemahiran menulis.

PERSEKITARAN  Faktor alam sekeliling murid seperti faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga. Sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menulis dengan lebih baik atau faktor dalaman murid itu sendiri yang sememangnya gemar menulis.  Contoh : Latar belakang keluarga termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan menulis kanak-kanak. kemas dan jauh dari bunyi bising akan memberikan keselesaan kepada murid untuk menulis dengan baik. Kondisi bilik yang sesuai seperti bersih.  Suasana pembelajaran   Minat pelajar  .

Kuala Lumpur.  Kamarudin Hj.html  http://anuarsped. Selangor.  Husin Fateh Din. Bhd. Nazariyah Sani. Nazariyah Sani. Selangor.RUJUKAN Husin Fateh Din. (2012).blogspot. Husin. Bahasa Melayu II Akademik.  http://maharamdotcom. Mastura Mohamed Berawi. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.blogspot.com/2012/03/kemahiranmenulis. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Kumpulan Budiman Sdn. Siti Hajar Idrus.com/2009/01/zt2243kemahiran-menulis. Literasi Bahasa Melayu.html  . Perkaedahan Mengajar Bahasa. (2011). (1995).

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful