KEMAHIRAN MENULIS

PKP3108
Disediakan oleh PISMP 4.14 : Mohamed Ridzwan Bin Ahmed Muhamad Hafiz Izani Bin Muhamad Bakri Nurathirah Binti Aladdin Mawadah Binti Samsuddin

Semi (1999) menulis merupakan pemindahan fikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang bahasa.   .idea.atau fikiran dan perasaan. Lado (1964:14) menulis ialah meletakkan simbol grafik yang mewakili bahasa yang difahami orang lain.DEFINISI KEMAHIRAN MENULIS  Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan.pendapat.

Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Gere(1985:4) menulis dalam erti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Kamarudin Hj.   .

pendapat. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. maklumat. Za’ba (1965) mengatakan penulisan merupakan pekerjaan dengan susunan yang elok untuk mewakilkan fikiran.idea dalam bentuk grafik agar dapat difahami oleh orang lain. pengalaman. dan bentuk tulisan.   . Menulis merupakan proses merakam atau menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk idea. perasaan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENULIS Kematangan kognitif Kematangan fizikal/kemahiran motor Persekitaran .

 .  Penguasaan dalam mengawal jari dan tangan ketika menulis dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik .  Cara memegang pensel dengan baik juga amat penting dalam mempengaruhi penulisan seseorang.KEMATANGAN FIZIKAL/KEMAHIRAN MOTOR Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan kemahiran motor halus dan kasar.

Kefahaman : Kebolehan memberi huraian atau makna sesuatu perkara.KEMATANGAN KOGNITIF   Bermaksud kecerdasan otak seseorang individu dalam menghubungkan perkara yang didengar dan dilihat dengan kemampuan menghasilkan penulisan.mengingati semula pola-pola. mudah untuk menguasai kemahiran menulis dengan baik. struktur atau kedaaan yang telah dipelajari dan dialami.  Kanak-kanak yang tinggi kognitif. . Pengetahuan dan kefahaman amat penting dalam mempengaruhi faktor kemahiran menulis.   Pengetahuan : Meliputi pengingatan semula perkara-perkara khusus dan umum.

Kondisi bilik yang sesuai seperti bersih. kemas dan jauh dari bunyi bising akan memberikan keselesaan kepada murid untuk menulis dengan baik.PERSEKITARAN  Faktor alam sekeliling murid seperti faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga.  Suasana pembelajaran   Minat pelajar  . Sesuatu yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menulis dengan lebih baik atau faktor dalaman murid itu sendiri yang sememangnya gemar menulis.  Contoh : Latar belakang keluarga termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan menulis kanak-kanak.

html  . (2012). Bhd. Husin.  Kamarudin Hj. Nazariyah Sani. Siti Hajar Idrus.RUJUKAN Husin Fateh Din.  Husin Fateh Din. Bahasa Melayu II Akademik. Nazariyah Sani.html  http://anuarsped.blogspot. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.blogspot. (1995). Selangor.  http://maharamdotcom. Kumpulan Budiman Sdn. (2011). Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Selangor.com/2009/01/zt2243kemahiran-menulis. Mastura Mohamed Berawi. Literasi Bahasa Melayu. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur.com/2012/03/kemahiranmenulis.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful