PJM 3110

Kepentingan PJ dalam aspek perkembangan fizikal, mental, emosi dan sosial Nama Pensyarah : En. Zulhisham bin Mohd Ali Disediakan oleh: Norhaniza Binti Abu Bakar Fadhlin Zahirah Binti Suhimi Siti Nor Fatin Izianti Binti Nasib Rafidah Binti Sahadad

KEPENTINGAN PJ DARI ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL
Menurut Mc Laughin & Hellison (1999), murid diperkukuhkan lagi keupayaan untuk mengawal kehidupan dirinya dengan lebih bertanggungjawab dan produktif melalui pengalaman aktiviti fizikal yang bermakna.

1) Merangsang pertumbuhan fizikal murid.
• Murid lebih peka terhadap kesihatan dan perkembangan fizikal mereka. • Kesedaran bagi pengambilan makanan yang seimbang. • Mengetahui tahap kesihatan diri (BMI).

2) Meningkatkan kemahiran pergerakan asas.
• Menguasai kemahiran mengikut kemampuan. • Menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan sukan (teknik permainan, langkah keselamatan)

3) Memaksimumkan fungsi fizikal murid.
Menyelaraskan koordinasi anggota fizikal (menambah ketangkasan sesuatu pergerakan yang melibatkan dua anggota serentak)

Kekuatan Otot

Daya Tahan Otot

4) Mengembangkan bakat dan kemahiran.
Menggunakan kemahiran fizikal yang dimiliki. Contoh : olahraga, gimnastik, bola sepak, pergerakan kreatif.

5)Menjadikan • Mengamalkan gaya senaman dan hidup sihat. aktiviti fizikal • Mengetahui sebagai rutin dan pergerakan untuk dilaksanakan senaman. secara berterusan.

Perkembangan kognitif dalam aktiviti PJ melibatkan pengumpulan pengetahuan, keupayaan berfikir serta menginterpretasikan pengetahuan.

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI DARI ASPEK PERKEMBANGAN MENTAL
Memberi peluang untuk berfikir secara kritis Memberi peluang untuk berfikir secara kreatif
Membantu membuat tafsiran yang tepat
• Mengenalpasti kriteria serta unsur satu konsep atau objek seperti sifat, ciri, kualiti. • Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat, ciri, kualiti serta unsur satu peristiwa atau objek.

• Menjana idea secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara.

• Membolehkan kanak-kanak membuat tafsiran yang tepat terhadap sesuatu permasalahan yang mereka hadapi

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI DARI ASPEK PERKEMBANGAN MENTAL
Memahami, menilai dan aplikasi
Patuhi arahan
• Membolehkan murid memahami, menilai serta berupaya mengaplikasikan semua maklumat yang diterima dalam pelbagai situasi.

• Memahami serta mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan

Membentuk masyarakat cergas

• Aktiviti-aktiviti fizikal mempengaruhi penguasaan strukturstruktur kognitif dan mereka yang aktif dalam kegiatan jasmani mencatatkan perkembangan sebanyak enam kali ganda berbanding dengan kanak-kanak yang tidak aktif

APA ITU EMOSI???
 Perasaan jiwa yang kuat yang dialami oleh seseorang dalam tindak balasnya terhadap sesuatu rangsangan. (Ibrahim Mamat ,1997)  Perasaan-perasaan yang kuat ini akan mempengaruhi tindak balas luaran sama ada pada perubahan tubuh fizikal terkawal seperti mimik muka dan tidak terkawal seperti badan berpeluh kerana ketakutan.  Adakalanya ia boleh berbentuk positif (riang, gembira, seronok dan kasih) dan adakalanya ia berbentuk negatif (sedih, marah, benci dan dendam).

KEPENTINGAN PJ DALAM PERKEMBANGAN DARI ASPEK EMOSI

Membantu murid mengawal emosi. Memenuhi tuntutan lahiriah.

• Tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasaan dan berupaya mengenal pasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. • Apabila mental dan fizikal seseorang berada dalam keadaan baik, maka emosi juga terkawal.

• Fitrah kanak-kanak suka bermain terutama yang berbentuk hiburan dan sosial. • Dapat memenuhi tuntutan lahiriah manusia seterusnya menggalakkan perkembangan emosi yang positif.

Murid lebih berkeyakinan dan berpuas hati dengan pencapaian seterusnya menghargai diri.

• Aktiviti yang menjurus kepada tahap kemahiran yang tinggi seperti lompat tinggi. • Kejayaan yang diperolehi dalam bentuk fizikal dapat memberi kesan yang baik dalam diri murid-murid.

Membantu murid berfikiran positif dan rasional.

• Meneroka kelemahan dan kelebihan diri mereka seterusnya memberi ruang kepada mereka untuk mengenali dirinya. • Melahirkan murid yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi.

Membangunkan kemahirankemahiran asas murid bagi mencapai kejayaan.

• Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti.

Menghilangkan tekanan.

• Aktiviti dalam pendidikan jasmani dapat menghilangkan tekanan akibat daripada aktiviti seharian kita. • Aktiviti seperti berlari dapat melupakan sebentar tugasan dan masalah yang dihadapi ketika di dalam kelas.

PERKEMBANGAN SOSIAL

PERKEMBANGAN SOSIAL
1 Melatih sifat kepimpinan
• Memimpin – merancang strategi dan mengurus ahli. • Dipimpin – mematuhi arahan dan memberi kerjasama.

2 Membina semangat kerja berpasukan
• Rasa tanggungjawab, tolong- menolong dan saling menghormati.

3 Meningkatkan kemahiran interpersonal
• Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

SUMBER
• Mohd Sofian Omar Fauzee. (2006). Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani. Selangor. • http://fskpm.upsi.edu.my/pintarcerdas/images/assignment/sem10111/d0 34742/study_kes_sem_3.pdf • http://2ppismpbcpjks1.blogspot.com/2011/03/kepentingan-pendidikanjasmani-dalam.html • http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=kepentingan%20pendidika n%20jasmani%20dari%20aspek%20perkembangan%20fizikal

• Ahmad Rodzli Hashim. (2009). http://www.slideshare.net/Rodzli/pengenalan-pendikanjasmaniPengenalan Pendikan Jasmani

SEKIAN, TERIMA KASIH…