PEKELILING-PEKELILING BERHUBUNG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975: Ruj.

KP8548/8/(67) Bertarikh 19 Ogos 1975- Garis Panduan Untuk Mengenal/ Mengecamkan Orang Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1979: Ruj. KP(BS)8786-51/Jld.IV/(20) bertarikh 26 Mac 1979- Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan Surat Pekeliling Am Bil. I/1985: Ruj. PPAD(S) 133/883/1 bertarikh 29 Januari 1985- Program-Program Mencegah Dan Membasmi Kegiatan Penagihan Dadah Di Agensi-agensi Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1986: Ruj. KP.(BS)8548/8/1/Jld.III/(13) bertarikh 29 Disember 1986- Penyalahgunaan Inhalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1988: Ruj.KP(BS)8591/Jld. III/(3) bertarikh 3 Februari 1988- Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam sekolah Menengah (SLAD) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992: Ruj. KP(BS)8591/Jld.VII/13 bertarikh 27 Julai 1992- Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di sekolahsekolah. Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS)8548/23/C/(5) bertarikh 27 April 1995- Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah Di Sekolah Rendah Dan Menengah Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.KP(BS/HEP) 8543/064(36) bertarikh 24 Julai 1998- Ujian Urin Pelajar Sekolah Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS/HEP) 8543/0113/(47) bertarikh 27 Ogos 1998- Analisis Pelajar/Guru/Pekerja Yang Terlibat Dengan Dadah/Inhalan/UbatBatuk (Borang ADIUB 1A) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I/1979 Ruj. KP(BS)8548/4/Jld.IX/(1) bertarikh 27 Januari 1979- Senarai Tugas-tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Ruj. KP(BS)8591/Jld.II(29) bertarikh 2 Januari 1985- Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.- Tatatertib di Sekolah-sekolah. Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/68 dan 8/68 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.9/1975. Ruj.KP.8543/Vol.2(5) bertarikh 4 November 1975.- Disiplin Di Sekolah - Peraturan – peraturan Sekolah Untuk Murid-murid Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1975- Perkara-perkara Tatatertib Yang Dianggap Berat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983.Ruj.KP(BS)8591/Jld.ll/(17) bertarikh 7hb November 1983. - Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. Lampiran - Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983- Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di sekolahsekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/198- Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995- Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah Surat pekeliling ikhtisas bil.4/1997:- Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok 3

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1997:- Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok

15.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983- Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran

KOLEKSI SURAT PEKELILING IKHTISAS TAHUN 2001 – 2002 1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/2001- Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.9/2001- Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif 3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.10/2001- Semua Guru Adalah Guru Disiplin 4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/200- Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.- Tatatertib di Sekolah-sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar.

2.

3.

4.

tetapi adalah mustahak menyedari iaitu masalah dadah itu adalah sangat kusut hinggakan kadangkala pakar-pakar juga mengalami kerumitan membuat diagnosa yang tepat. Oleh itu adalah mustahak untuk mengenal tanda-tanda luar dan gejala-gejala salahguna dadah yang mungkin terdapat pada dirinya. 2.Garis Panduan Untuk Mengenal/Mengecamkan Orang Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah. Ini bermakna kita perlu berhati-hati sebelum membuat keputusan yang seseorang itu disyaki menyalahgunakan dadah. I. Seseorang itu hendaklah bersedia mengenali tanda-tanda itu. Kita hendaklah dapatkan nasihat dan bantuan pakar ikhtisas seperti dari berbagai agensi yang terlibat dengan masalah-masalah dadah dan juga doktor-doktor. Pendahuluan Seorang pengguna dadah akan mencuba seberapa boleh untuk menyembunyikan tabiatnya. Adalah perlu diingati iaitu seseorang itu mungkin ada sebab-sebab sah yang ia mempunyai alat penyuntik (mungkin ia seorang pesakit kencing manis) atau mempunyai tablet dan kapsul (mungkin . Oleh itu adalah penting kita tidak membuat tindakan bersendirian kerana ini mungkin akan menyebabkan tuduhan yang salah terhadap seorang yang tidak bersalah.

mengancam dan percaya mempercayai terasing riang gembira. kaku dan gelisah segak. Mempunyai mata yang berair dan hidung berair mungkin disebakan oleh demam selsema atau kerana alergi (allergy) dan tidak semestinya kerana dadah. menumpukan ragu-ragu. memandang cerah di menyakiti hati. Ada orang yang mendapat ketagihan ubat pelena (sedatives) dan ubat pelali (tranquilizers). terharu dan berasa bersalah suka menolong. rajin bercakap dan pendiam. cergas dan tidak ambil tahu. Oleh kerana itu maka pendapat atau pandangan seorang pakar atau doktor sangat dipentingkan sebelum seseorang itu boleh dikatakan bergantung pada dadah (drug dependent) dan butir-butir tepat (facts) adalah diperlukan sebelum mengesahkan seseorang itu telah menyalahgunakan dadah. akan tetapi kita perlu juga beri pertimbangan dahulu sebelum membuat keputusan kerana tanda-tanda ini mungkin disebabkan oleh kemiskinan perasaan tekanan yang biasa dialami di zaman remaja dan lain-lain. Tanda-tanda Biasa Secara Am Bagi Penyalahgunaan Dadah Yang Terdapat Pada Pengguna Inhalan: . Dadah-dadah selain dari jenis narkotik (narcoties) boleh menyebabkan ketagihan. pasif dan tidak bersemangat bermaya tidak berselindung. sihat dan penuh bertenaga cemas. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas adalah sukar bagi kita untuk mengetahui sama ada seseorang itu menggunakan atau menyalahgunakan dadah dengan hanya melihat kedaan diri dan peribadinya pada ketika itu sahaja tanpa mengetahui latar belakang atau tabiatnya sebelum peristiwa itu berlaku. Kelakuan Seorang Pengguna Dadah Itu Berubah DARIPADA KEPADA i) ii) iii) iv) v) vi) vii) siuman. Perubahan Kelakuan Berikut ialah contoh tanda-tanda perubahan kelakuan yang mungkin terdapat pada seseorang itu sekiranya ia menggunakan dadah atau bergantung pada dadah. Begitu juga kelakuan yang luar biasa atau aneh mungkin tiadak kaitan dengan penggunaan dadah. kita pasti dapat melihat perubahan kelakuan pada pengguna dadah itu. kerap lupa. II. fikiran bercelaru dan suka menyatakan perasaan menjauhkan diri cergas. memandang gelap masa hadapan/ optimistic dan gerak di masa hadapan/pesimistik dan geri menarik muram III. yakin diri dan tabah hati tertekan. 3. pasif dan perhatian penuh dan boleh diharap tidak bermaya penuh kemahuan. Ubat perangsang (stimulants) jika digunakan dengan dos yang banyak adalah juga mendatangkan ketagihan. baik hati dan curiga-mencurigai. Walau bagaimanapun. 4.di bawah arahan doktor).

Perwatakan tidak kemas termasuklah pakaian dan kebersihan diri yang tidak dipedulikan. Perubahan dari kebolehan-kebolehan biasa (tabiat kerja. Berikut ialah Tanda-tanda Yang Mungkin Terdapat Pada Orang Yang Menyalahgunakan Dadah-Dadah Tertentu a) Dadah Penenang (Despresents: . tetapi nafasnya tanpa bau arak. Berusaha seboleh-bolehnya menutup lengan untuk menyorokkan tanda-tanda jarum. Selalu ke bilik tandas dan kelakuannya berubah tiap-tiap kali ia berbuat demikian. Mencuri barang-barang yang boleh dijual dengan mudah untuk mendapatkan wang (menampung tabiat dadah). Bercampur dengan pengguna-pengguna dadah yang diketahui.i) ii) ii) Perubahan-perubahan dari segi kehadiran di sekolah atau tempat kerja. Mata hitam yang membesar. Kelihatan tidak boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. tidak tetap atau ada kelihatan rupa mabuk tetapi tanpa bau atau menggunakan arak. iii) iv) v) vi) vii) . Berjalan terhoyong-hayang. kecekapan dan lainlain). Tertidur ketika bekerja. Tanda-tanda ini mungkin tidak ada di peringkatperingkat awal).Barbiturates) i) ii) Seperti orang mabuk minuman keras/arak. iv) v) vi) vii) IV. Susah untuk menumpukan perhatian terhadap sesuatu. Pertuturan yang tidak terang. (Tanda-tanda ini mungkin terdapat apabila seseorang itu telah betulbetul ketagih dadah.

logam. Tekanan darah atau kadar denyuatan nadi yang meninggi. Mata hitam mengecil dan tidak bergerak. mungkin ia membesar ketika berlaku pengunduran dari dadah (withdrawal). suka Bertengkar atau takut. Pengguna dadah menunjukkan gerak geri malas/letih. Menggaru-garu tubuh badan dengan kerap. Selalu makan gula-gula. Heroin. kapas. mata merah dan berair dan batuk yang menghilang apabila ia mendapat dadah(‘fix’). pengguna dadah mungkin berasa mual dan muntah-muntah. Pengguna kerapkali menyimpan alat suntikan. Mata hitam membesar. yuforia (euphoria) dan becok mulut. alat memberi ubat dan beg plastik didalam laci atau almarinya. Wajahnya berubah. mudah marah. tutup botol. selalu menguap dan ototototnya bergerak-gerak adalah antara tanda-tanda yang biasa teradapat pada dirinya. Tanpa makan atau tidur untuk waktu yang panjang.b) Dadah Perangsang (Stimulantst – Amphetamines Cocaine) i) Seseorang itu mungkin nampak terlalu cergas. ii) iii) iv) v) c) Narkotik (Candu Opium). Hilang selera makan. mengantuk dan mungkin tersenggut-senggut (iaitu tidur dan jaga saling berganti). Ketika pengunduran berlaku. Kodin (codeine) i) Tanda parut (‘tracks’) dilengan atau di belakang tangan disebabkan oleh suntikan dadah. jarum. Morfin (morphine). Sudu. ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) . Mungkin hidung berair. kuih-kuih dan minuman-minuman yang manis. Menunjukkan keadaan terlalu riang.

wajahnya berubah. Tekanan darah. kadar denyutan jantung dan kandungan gula dalam darahnya adalah meningkat. ia mungkin dapat bekerja dengan baik. bau dan masa. Pengguna ganja adalah susah untuk dikesan atau dikenali sekiranya ia tidak sebenarnya di bawah pengaruh dadah itu. Dibeberapa kes mata hitamnya membesar. (Ada di antara tanda ini hanya diketahui oleh seorang doktor). Mungkin mengalami rasa mual. berpeluh dan tanganya mengeletar. Pengguna itu akan duduk atau bersandar di satu tempat dengan senyap dalam keadaan khayal ataupun nampak ketakutan atau terperanjat. ii) iii) iv) v) . Pengamatannya tidak betul dan ia mengalami halusinasi (hallucination). Mungkin ada terdapat perubahan-perubahan dari segi deria penglihatan. ii) iii) e) Dadah-Dadah Jenis Halisinojen Yang Lain (LSD. Dadah itu mungkin mengubah pengamatannya dari segi masa dan ruang dan menyebabkan berbahaya sekiranya ia memandu atau menjalankan apa-apa jentera.d) Ganja(Marijuana – sejenis halucinojen (hallucinogen) i) Di perigkat-peringkat awal penggunaan ganja. pendengaran. Meskipun (mescaline) dan lain-lain) i) Kelakuan dan perasaan hatinya berubah-ubah. dan walaupun demikian. Mata hitamnya mungkin membesar dan matanya berwarna merah saga. sejuk. pernafasan tak seimbang. pengguna dadah itu mungkin nampak cergas dengan percakapan dan gelak ketawa yang cepat dan kuat. Di peringkat kemudiannya ia mungkin nampak mengantuk. Seseorang yang dipengaruhi oleh LSD akan membahayakan nyawanya sendiri dengan kelakuan yang tak siuman seperti menganggap ia mempunyai kuasa boleh terbang dan lain-lain. rasa. Biasanya pengguna LSD memerlukan seorang sahabat untuk mengawal dan mengawasi dirinya ketika ia menggunakan LSD untuk mengelakkan apa-apa kemalangan.

Rasa mengantuk atau rasa rasa tidak sedar diri. Guru Besar dan Ibu Bapa. iii) iv) v) vi) vii) v. Kawalan ototnya adalah tidak baik (terhoyong-hayang) dalam masa lima minit sesudah terdedah kepada barang itu. . Keluaran air dan hingus dari hidung dengan berlebihan dan matanya adalah berair juga. maka garis panduan ini adalah penting untuk pengetahuan semua ahli masyarakat yang bertanggungjawab. Adanya beg-beg jenis kertas atau plastik kain perca mengandungi gum plastik yang kering. akan tetapi penerangan tentang tandatanda untuk mengenal pengguna dadah ini adalah penting dimasukkan di sini supaya garis panduan ini menjadi komprehensif. Pertuturannya yang tidak terang. Penutup Tanda-tanda untuk mengenali pengguna dadah yang diberi ini bukanlah yang muktamat dan mungkin berbeza antara seorang pengguna dengan yang lain mengikut keadaan-keadaan yang mempengaruhi individu itu.f) Menghidu Gum (Gula Sniffing) Perbuatan ini jarang berlaku. Sinderoma (Syndrome) tanda-tanda yang disenaraikan ini bukan sahaja berbeza antara individu bahkan mungkin akan menjadi bertambah kusut pada kes-kes di mana berbagai jenis dadah terlibat (Polydrugs Abuse) dan garis panduan ini adalah bermaksud digunakan sebagai rujukan oleh guru-guru. i) ii) Bau barang yang dihidu itu adalah terdapat pada baju/pakaian dan nafasnya. Walau bagaimanapun masalah penyalahgunaan dadah ini adalah masalah manusia di dalam satu masyarakat yang kusut dan yang sentiasa mengalami perubahan. Nafas yang berbau busuk. Garis panduan am yang diberi ini hendaklah dijadikan asas untuk tindakan rujukan dan untuk pengesahan oleh seorang doktor sama ada seorang individu yang disyaki itu belum/telah menggunakan dadah.

Jun 1978 mengenai Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah di kalangan muridmurid di sekolah.t.t (ABDULLAH BAKRI) Ketua Unit Kesihatan Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran.III(34) bertarikh 27 hb. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan Saya adalah merujuk kepada surat Pekeliling Kementerian ini KP(BS) 8786-51 Jld. Kerjasama tuan adalah diminta untuk mengarahkan sekolah-sekolah di negeri tuan supaya meneruskan penghantaran laporan penggal keskes penyalahgunaan dadah mengikut peraturan dan jadual seperti yang telah ditetapkan. .

2. Oleh kerana didapati maklumkan tersebut adalah terhadap, iaitu hanya kes-kes yang disahkan oleh doktor-doktor kerajaan sahaja yang dilaporkan dan memandangkan keperluan untuk mengkaji kes-kes murid-murid yang dianggap berada di dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah, maka adalah didapati perlu bagi sekolah-sekolah membuat laporan tambahan di dalam borang yang dilampirkan bersama ini. 3. Bagi maksud surat Pekeliling Ikhtisas ini, murid-murid seperti yang yang di bawah ini adalah dianggap sebagai berada di dalam keadaan risiko. (a) (b) Murid-murid yang mengakui sendiri bahawa ia adalah bergantung kepada dadah. Murid-murid yang menerima rawatan/pemulihan daripada pihak-pihak yang lain daripada agensi-agensi yang ditugaskan oleh Kerajaan (Misalnya – Doktor Swasta, dukun/bomoh, Sinseh dan lain-lain). Murid-murid yang kerap kali ponteng dan yang disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Murid-murid yang ditangkap oleh pihak penguatkuasa atau pihak sekolah kerana mempunyai dadah, walaupun belum disahkan oleh Doktor Kerajaan. Murid-murid yang bercampur dengan kumpulan luar yang terlibat di dalam kegiatan penyalahgunaan/pengedaran dadah dan ianya disyaki terlibatsama. Lain-lain pengesahkan yang berkaitan dengan garis-garis tersebut di atas. Guru Panduan adalah diingatkan bahawa adalah menjadi kebiasaan murid-murid yang berada di dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah ini selalunya mempunyai lebih daripada satu tanda-tanda pengesahan, oleh yang demikian apabila mengisi ruangan ini adalah dikehendaki mencatitkan dengan selengkapnya.

(c) (d) (e) (f)

4. Berkenaan dengan borang yang dilampirkan, ruangan rujukan ialah untuk mencatitkan tindakan ikhtisas yang telah dijalankan oleh pihak sekolah mengenai keskes tertentu (misalnya: kepada pegawai Kebajikan Masyarakat, Doktor-doktor Kerajaan/Pakar Ilmu Jiwa, Pegawai Panduan Negeri dan lain-lain). 5. Tuan adalah diminta mengarahkan sekolah-sekolah menengah di negeri tuan supaya menyediakan laporan tersebut sebanyak tiga kali setahun mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan di atas borang yang dilampirkan bersama. 6. Laporan itu hendaklan dihantar satu salinan kepada Unit Panduan & Kerjaya Kementerian Pelajaran dan satu salinan kepada Pengelola Panduan Negeri pada tiap tiap penggal untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Sekian untuk makluman tuan.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

tt (SYED ABU BAKAR BARAKBAH) Bahagian Sekolah-Sekolah, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN PERDANA MENTERI KUALA LUMPUR. Telefon : 201957 Kawat : PERDANA Ruj. Kami : PPAD(S)133/883/1 Tarikh : 29 Januari 1985 SURAT PEKELILING AM. BIL. 1 TAHUN 1985 Ketua-ketua Setiausaha Kementerian. Ketua-ketua Pengarah Jabatan Persekutuan. Setiausaha-setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua-ketua Badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Pampasan. PROGRAM-PROGRAM MENCEGAH DAN MEMBASMI KEGIATAN PENAGIHAN DADAH DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN PENDAHULUAN 1. Adalah menjadi matlamat Kerajaan bahawa semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun hendaklah bebas dari kegiatan penagihan dadah di kalangan pegawai dan kakitangan mereka. Kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan kegiatan penagihan dadah ini khususnya dalam perkhidmatan Kerajaan sendiri. Ketua-ketua Jabatan dikehendaki mengambil tindakan ke atas pengawal dan kakitangan Kerajaan yang terlibat dengan penagihan dadah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1994 bertarikh 25 hb. Oktober 1984. 2. Adalah menjadi tanggungjawab tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Kerajaan untuk mengujudkan suasana yang bebas dari penagihan dadah dalam agensi masing-masing. Untuk mencapai matlamat ini tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun hendaklah melaksanakan program-program anti dadah masing-masing yang meliputi perkara-perkara berikut: (I) Program Pencegahan: yang bertujuan menanam sikap membenci dadah di kalangan pegawai dan kakitangan Kerajaan. (II) Program Pembasmian: yang bertujuan untuk membasmi kegiatan-kegiatan penagihan dadah jika berlaku di kalangan pegawai dan kakitangan kerajaan. JAWATANKUASA ANTI DADAH 3. Satu jawatankuasa Anti Dadah hendaklah ditubuhkan di tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Kerajaan bagi merangka dan melaksanakan program-program ini. Jawatankuasa Kecil

risalah-risalah kecil. Tanda-tanda penagihan dadah adalah seperti di Lampiran ‘A’. 6.2. Kementerian Dalam Negeri. (c) Salah seorang daripada jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan atau Badan Agama dalam agensi.2. 5. Program ini bolahlah diselengarakan dengan kerjasama Kementerian Penerangan di peringkat Persekutuan dan Jabatan-jabatan Penerangan di peringkat negeri dan daerah.2.1.1 Merangka dan melaksanakan program mencegah dadah melalui ceramah-ceramah.Jabatan dan Badan Berkanun bolehlah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha atau Timbalan Ketua Pengarah atau Timbalan Pengurus Besar atau jawatan-jawatan setaraf.hendaklah juga ditubuhkan di setiap Cawangan atau Bahagian yang terletak berasingan termasuklah di peringkat Persekutuan. 4. . Setelah tamat tempoh ini cara-cara berikut bolehlah digunakan. Program ini bolehlah meliputi aktiviti-aktiviti berikut: 6. Negeri dan Daerah.2 Merangka dan melaksanakan program untuk membasmi kegiatan penagihan dadah yang berlaku di kalangan kakitangan.1 Mengadakan satu sistem untuk mengenalpasti kakitangankakitangan yang terlibat dengan penagihan dadah: 6. 6. Jawatankuasa ini hendaklah merupakan badan tetap dalam tiap-tiap pejabat.2 Menganjurkan supaya diadakan ujian air kencing secara mengejut ke atas mereka yang disyaki sahaja dengan kerjasama Pegawai Pemulihan Dadah. poster-poster. atau seorang pegawai lain yang dipilih. Bidang tugas Jawatankuasa Anti dadah tersebut dicadangkan sepertiberikut: 6.3 Menjalankan pengawasan ke atas kakitangankakitangan dengan cara mengenalpasti tanda-tanda penagihan. (d) Kerani Besar. (b) Pegawai Kebajikan.2. 6.1.1.1 Menyeru supaya mereka tampil ke hadapan secara sukarela dalam tempoh yang ditentukan oleh jawatankuasa. Keanggotaannya jawatankuasa-jawatankuasa ini seboleh-bolehnya hendaklah terdiri daripada pegawai dan kakitangan berikut: (a) Ketua Bahagian Pentadbiran atau pegawai yang bertanggungjawab mengenai kakitangan di pejabat berkenaan. pameranpameran dan tayangan filem mengenai bahaya penagihan dadah. 6. jika jawatan ini wujud. Jawatankuasa ini di peringkat Kementerian.

2. Kursus-kursus pendek untuk pegawai dan kakitangan Kerajaan yang berminat memberi khidmat rundingcara (counselling) mungkin dapat diadakan dengan kerjasama Kementerian Kebajikan Masyarakat. 6.2.2 Mereka yang menagih dadah yang tampil ke hadapan secara sukarela perlu dirujukkan kepada mana-mana Pegawai Pemulihan Dadah.1.6. 10 Tahun 1984. Ketua-ketua Jabatan hendaklan melaporkan dalam masa tiga bulan dari tarikh surat ini tentang penubuhan Jawatankuasa Anti Dadah di dalam pejabat masing-masing. Mengarah supaya Bahagian Pentadbiran atau pegawaipegawai yang bertanggungjawab mengenai kakitangan yang terlibat kepada Ketua Jabatan atau pihak-pihak berkuasa berkenaan untuk apa-apa tindakan yang sewajarnya dari segi perkhidmatan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.2. (Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela diperuntukkan dalam Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 Seksyen 8(1)). Walau bagaimanapun Ketua-ketua Jabatan dan Jawatankuasa ini hendaklah menggalakkan setiap kakitangan melaporkan sesiapa sahaja yang diketahui terlibat atau disyaki terlibat dengan penagihan dadah. Kementerian Dalam Negeri seperti di Lampiran’B’ untuk menjalani ujian-ujian.3.4 6. Merangka dan melaksanakan satu program bimbingan di kalangan pegawai dan kakitangan untuk memberi khidmat rundingcara (counselling) kepada kakitangan yang telah tamat tempoh pemulihan di Pusat Pemulihan atau yang sedang menjalani pemulihan di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan Dadah. 6. 6.1.2 dan 6.5 MAKLUMBALAS DARI AGENSI-AGENSI 7.1.2.2.2. Ini hendaklah disusuli dengan laporan bulanan mengenai aktiviti aktiviti Jawatankuasa Anti Dadah termasuk butir- .2.1 Cara mengesan penagihan dadah melalui pengawasan bolehlah diasaskan kepada sistem hirarki yang bermula dari peringkat kakitangan atasan hingga ke peringkat bawah.3 Mereka yang dikenalpasti atau disyaki menagih dadah seperti di para 6.3 tetapi tidak tampil ke hadapan secara sukarela perlu dilaporkan kepada mana-mana Pegawai Pemulihan Dadah atau mana-mana Pegawai Polis yang berpangkat tidak rendah dari Sarjan atau mana-mana pegawai Penjaga Balai Polis (Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan 1983 Seksyen 3(1)). Kementerian Dalam Negeri.

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Am ini. 1977. Tel. Mengelakkan diri dari tanggungjawab.t. Perubahan sikap dan tabiat pada keseluruhannya. (TAN SRI DATO’ SALLEHHUDDIN BIN MOHAMED) Ketua Setiausaha Negara. Surat Pekekliling Am ini berkuatkuasa mulai daripada tarikh ianya dikeluarkan. (II) Surat Jabatan Perdana Menteri PM 17914/4 bertarikh 5hb. disiplin.hasil kerja. . Laporanlaporan dari pejabat di peringkat Negeri/Wilayah Persekutuan hendaklah dihantar kepada Setiausaha Keselamatan Negeri masing-masing/Setiausaha Keselamatan Wilayah Persekutuan. Jabatan-jabatan dan Badan-badan Kerajaan di peringkat Persekutuan hendaklah dihantar kepada : PENGARAH. Laporan-laporan bagi Kementerian-kementerian. t. PASUKAN PETUGAS ANTI DADAH. : 942533 PEMAKAIAN SURAT PEKELILING AM INI 8. KUALA LUMPUR.1978 adalah dibatalkan. BLOK K-1. Mei. Meradang tidak tentu sebab. JABATAN PERDANA MENTERI.butir kes-kes penagihan dadah dengan menggunakan format seperti yang dikembarkan. LAMPIRAN ‘A’ PANDUAN UNTUK MENGENALI SESEORANG PENAGIH DADAH i) ii) iii) iv) Perubahan atau kemerosotan kehadiran di pejabat. Julai. selalu mengucap dan tidak bermaya. maka: (I) Surat Jabatan Perdana Menteri PM 17914 bertarikh 25hb. No. JALAN DUTA. MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. mutu kerja.

Berdamping dengan mereka yang diketahui menagih. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan serta dimiliki. Bahagian Sekolah-Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Suka meminjam wang dari kawan-kawan atau mencuri barang-barang yang mudah dijual dari tempat kerja atau kawan-kawan. kurang berat badan. Mengasing diri daripada rakan-rakan dan kegiatan masa lapang. mata berkaca-kaca dan berair atau mata yang redup. tingkat bawah bangunan (untuk mengambil dadah). Bilik kecil. .v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. Bangunan Bank Pertanian. Tingkat 12-14. Selalu mengunjungi tempat-tempat aneh tanpa sebab seperti bilik-bilik stor. hujung jari bertukar warna akibat kesan menghisap dadah. Hilang selera makan. Parut atau bekas suntikan di lengan.

DI MANA KEBAJIKAN DAN KESEJAHTERAAN PELAJAR TERSEBUT HENDAKLAH DIUTAMAKAN. keputusan mesyuarat Jawatankuasa Anti Dadah Negara adalah menjadi dasar yang mesti dipatuhi: 3. Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Kesihatan.1 SEBARANG MAKLUMAT MENGENAI INHALAN SEPERTI BUKUBUKU KECIL. IA HENDAKLAH DIKENDALIKAN MELALUI PROSES MENOLONG DENGAN PENUH HATI-HATI TANPA DIHEBOH-HEBOHKAN. Datuk/Tuan/Puan. satu gejala salahlaku baru yang terdapat dikalangan pelajaran sekolah ialah menyalahgunakan “Inhalan”.3 J . 2. Bagi tujuan membantu pihak sekolah memahami perkara ini. 3. oleh itu langkah-langkah pencegahan/penyekatan dan pembasmian perlu dijalankan. POSTER. Untuk tujuan mengendalikan kes penyalahgunaan Inhalan ini. HENDAKLAH DITENTUKAN TIDAK SAMPAI KE TANGAN PELAJAR. FILEM DAN SEBAGAINYA. 3. 8/1986 Penyalahgunaan Dadah Seperti Y. Pasukan Petugas Anti Dadah. Datuk/Tuan/Puan maklum. Kementerian Pelajaran amat memandang berat hal ini kerana perbuatan ini membahayakan diri pelajar berkenaan. 3. Y. Majlis Keselamatan Negara. Kementerian Pelajaran telah menerima kes-kes ini semenjak tahun 1983 dan didapati bilangan pelajar yang terlibat telah semakin bertambah.Leboh Pasar Besar. IKA TERDAPAT KES-KES MENYALAHGUNAKAN INHALAN DI KALANGAN PELAJAR. Telefon : 2922066 KP (BS) 8584/8/1/(29) 29 Disember 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia.2 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN INHALAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH HENDAKLAH DIKAWAL DENGAN RAPI DAN DITENTUKAN TIDAK DISALAHGUNAKAN OLEH PELAJAR. Kementerian Kesihatan dan Bahagian Sekolah-Sekolah. VIDEO. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.B. Kementerian Pelajaran telah mengeluarkan Buku Kecil “PENYALAHGUNAAN INHALAN – Panduan Untuk Para Guru” yang telahpun dihantar oleh Pasukan Petugas Anti-Dadah ke Jabatan tuan untuk diagihkan ke sekolah.B. RISALAH.

1 Ibu bapa/penjaga pelajar mestilah diberitahu SEGERA dan diberi maklumat yang tepat dan nasihat mengenainya.1 Melaporkan kes-kes penyalahgunaan Inhalan ini dengan SEGERA ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan ke Kementerian Pelajaran (lihat borang terlampir). Ibu bapa dan guru-guru hendaklah bekerjasama mengadakan pengawasan yang rapi. Didahului dengan ucapan terima kasih.B.4 5. Perubatan. 5. Sila Y.4. PEMADAM dan lain-lain yang berkenaan. Unit Bimbingan dan Kaunseling).2 Membincangkan buku kecil berkenaan dengan semua guru. PIBG. Rawatan dan Pemulihan. tt . Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Sekolah/Daerah. Sekolah boleh mendapatkan kerjasama erat dari pegawai-pegawai Kebajikan Sekolah.3 4. Sekian dimaklumkan. 5. Polis. 4. Langkah-langkah berikut selain dari yang terdapat dalam buku kecil tersebut hendaklah diikuti: 4. 4.2 Pelajar yang terlibat hendaklah diberi maklumat tepat. Kementerian Pelajaran (u. kelompok dinamis/penjelasan nilai-nilai dan lain-nilai yang bersesuaian untuk mengubah tabiat ini. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yangmenurut perintah.p.3 Membawa perkara ini ke pengetahuan Jawatankuasa PIBG Sekolah dan membincangkan buku kecil ini dalam mesyuarat PIBG. Maklumat/pertanyaan (jika ada) sila kemukakan ke Bahagian Sekolahsekolah. nasihat/kaunseling individu/kelompok. Datuk/Tuan/Puan maklumkan Surat Pekeliling ini kepada semua Pengetua dan mengarahkan untuk : 5.

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I 5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Ketua Unit Hal Ehwal Awam.III/(3) 3 Februari 1988 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. Kementerian Pelajaran 8. Menteri Pelajaran 10.p. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. BLOK J (SELATAN). Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran 3. Menteri Pelajaran 2. Y.3/1988 : Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD) Sebagaimana Y. sebagai sebuah agensi Kerajaan yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum merupakan satu bidang yang boleh digunakan bagi menanam perasaan benci.B. 1. jijik dan jelek dalam jiwa generasi muda terhadap dadah. b.(HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD NOOR) Bahagian Sekolah-sekolah. Datuk/Tuan/Puan. Timbalan Ketua Setiausaha II. Ketua Setiausaha.k. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 9. Kawat : ‘PENDIDIKAN’ KP(BS)8591/Jld. Pegawai Khas kepada Y. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II 6. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pendidikan. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 4.B. Kementerian Pelajaran 7.B. PARAS 5. Kementerian Pelajaran BAHAGIAN SEKOLAH. . s. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Datuk/Tuan/Puan sedia maklum Kerajaan memandang serius terhadap ancaman dadah ke atas golongan belia di negara ini. Telefon : 2556900 50604 KUALA LUMPUR. Ketua-ketua Bahagian.

sekolah-sekolah yang sedang dan akan dilaksanakan program ini adalah diarah untuk memperkemas dan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti seperti yang dirancang dalam Kurikulum Skim Lencana Anti Dadah. guru-guru penasihat/pemimpin persatuan akan diberi latihan secukupnya. Guru penasihat/guru pemimpin persatuan berkenaan akan menyimpan buku log tersebut. Jabatan Perdana Menteri. Program ini akan diteruskan dan diperluaskan sehingga meliputi semua sekolah di seluruh negara. Seramai 336 orang guru penasihat/guru pemimpin persatuan Pasukan Seragam telah diberi latihan untuk persatuan menjalankan program ini di sekolah masing-masing. Sehubungan dengan itu. Pihak Kementerian Pendidikan telah menyediakan Buku Log dan Lencana untuk diedarkan ke sekolah-sekolah. Mereka dikehendaki mengikuti aktiviti-aktiviti anti dadah seperti ceramah. John Ambulans dan Persatuan Bulan Sabit Merah menjadi sasaran program ini. penganugerahan Lencana di jangka akan dibuat seawal-awalnya pada akhir Mac 1988. 4. Buku Log yang akan dibekalkan kepada kepada peserta hendaklah disimpan oleh guru penasihat/guru pemimpin persatuan. 3.B. peraduan melukis poster. Bagi sekolah-sekolah yang menyertai program ini sejak tahun 1986. Sehingga ini 104 buah sekolah telah menyertai program ini. Datuk/Tuan/Puan adalah diminta untuk memaklumkan isi kandungan Pekeliling ini kepada semua Pengetua sekolah di negeri Y. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti anti dadah akan diberi markah tertentu seperti yang disyaratkan dalam Buku Log SLAD. Pandu Puteri. Buku ini hanya akan diserahkan kepada murid-murid apabila mereka hendak mencatatkan aktiviti yang telah mereka sertai. Sekolah-sekolah yang telah menghantar guru penasihat/guru pemimpin persatuan menyertai latihan untuk program ini dalam tahun 1986 tetapi masih belum melaksanakan digesa menggerakkan program ini secara secepat mungkin. Bagi sekolah-sekolah yang memulakan program ini dalam tahun 1988 guru penasihat/guru pemimpin persatuan hendaklah merancang aktiviti Skim Lencana ini dari awal penggal persekolah lagi.Datuk/Tuan/Puan. Murid-murid sekolah yang menjadi anggota pasukan seragam seperti Pengakap. Untuk tujuan tersebut. bagi sekolah-sekolah yang belum menjalankan program ini. . Dalam hal ini guru penasihat/pemimpin persatuan hendaklah menentukan segala pengurusan dan pelaksanaan aktiviti dijalankan dengan rapi dan sempurna. Lencana ini memberi pengertian bahawa murid itu telah bergiat dengan aktif dan berkesan dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. Kementerian Pendidikan telah melancarkan program Skim Lencana Anti dadah ini merupakan satu daripada program pendidikan pencegahan dadah yang telah diperakukan dalam Rancangan Keselamatan Negara. Dengan ini jasa baik Y. Pergerakan Puteri Islam.2. menulis esei anti dadah dan mengumpul keratan akhbar/rekodkan oleh murid-murid sendiri dalam sebuah Buku Log yang akan diberi secara percuma oleh Kementerian Pendidikan. 5.B. St. mereka akan dianugerahkan Lencana Anti Dadah. Untuk makluman.

B. 3. 4. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia.B. 1 2. PARAS 7. Setiausaha Sulit Kepada Y. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Setiausaha Sulit Kepada Y. Encik Woon See Chin. Ketua Setiausaha. Setiausaha Sulit kepada Y. Leo Michael Toyad. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BLOK J.‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD NOOR) Bahagian Sekolah b.p Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Dr. Menteri Pendidikan Malaysia. Tel : 03-2556900 Fax : 03-2543107 .B. Kementerian Pendidikan Malaysia. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia.k. s.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.50604 KUALA LUMPUR. dijual. Tuan.7/1992: Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringer) Di Sekolah-sekolah Dimaklumkan bahawa satu ketetapan telah dibuat oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 Julai 1992 MENGHARAMKAN pensil berbentuk alat suntikan (syringe) daripada diimport. dibeli atau dimiliki oleh orang ramai. 2. Kawat : “PELAJARAN” Ruj.Kami : KP(BS)8591/Jld. Tuan : Ruj. diedar.VII/(13) Tarikh : 27 Julai 1992 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Malaysia. Sila maklumkan pengharaman ini kepada semua sekolah di negeri tuan untuk mempastikan pensil dalam bentuk sebagaimana dinyatakan di atas tidak digunakan atau dimiliki oleh pelajar sekolah. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATO’ ASIAH BTE ABU SAMAH Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia .

4. 50604 KUALA LUMPUR. terima kasih. Sekian.BAHAGIAN SEKOLAH. Sehubungan dengan itu sukacita sekiranya Y. PARAS 5. Melalui program ini diharap mesej Anti dadah dapat disampaikan kepada semua pelajar khasnya dan guru-guru amnya dengan cepat dan secara menyeluruh. KP(BS)8548/23/C/(5) 27 April 1995 Semua Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri. Y. 3. PELAKSANAAN PROGRAM CUMA LIMA MINIT ANTI DADAH DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 Perkara di atas dengan hormatnya adalah dirujuk. Kerjasama dan budi bicara amat dihargai dan disanjung tinggi. Dengan ini matlamat Pendidikan Pencegahan ddah iaitu Sekolah Bebas Dadah dari dadah berteraskan konsep Modus Operandi Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . 2.1/(2) bertarikh 23 Mac 1991 adalah berkaitan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. JABATAN SEKOLAH. Datuk/Tuan.Bhg. Bhg. BLOK J (SELATAN). PUSAT BANDAR DAMANSARA. Surat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KP(BS)8786/51/Jld. Datuk/Tuan dapat mengarahkan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan program ini sebanyak dua kali setahun sempena dengan Hari anti dadah Kebangsaan iaitu pada 19 Februari dan Hari Anti Dadah Antarabangsa iaitu pada 26 Jun tiap-tiap tahun.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.Datuk/Dato’/Datin/Tuan mengenai perkara di atas. BLOK J (SELATAN).Bhg. 2.Bhg. Keadaan ujian pantas urin merupakan ujian saringan manakala ujian urin kaedah makmal oleh pihak Hospital merupakan ujian Pengesahan. 50604 KUALA LUMPUR. PARAS 5. . KP(BS/HEP)8543/064(36) 24 Julai 1998 Semua Pengarah Jabatam Pendidikan Negeri Y. JABATAN SEKOLAH. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia BAHAGIAN SEKOLAH.p. Pihak Kementerian Pendidikan dan Agensi Dadah Kebangsaan sedang menjalankan ujian urin pelajar sekolah melalui kaedah Ujian Pantas Urin (kertas jalur) dan kaedah makmal. PUSAT BANDAR DAMANSARA.tt (ABDUL RAHIM BIN BUSU MAT NOR) Timbalan Pengarah I Bahagian Sekolah b. UJIAN URIN PELAJAR SEKOLAH Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 Dengan hormatnya saya menarik perhatian Y.Datuk/Dato’/Datin/Tuan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (Salinan Tatacara dilampirkan). Kajian Kes ini perlu dikendalikan bersama dengan ADK Negeri. 4.3. Bahagian Sekolah juga telah menerima laporan daripada Jabatan Pendidikan Negeri oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan bahawa terdapat pelajar yang terlibat mengambil dadah yang dikesan melaui kedua-dua kaedah ini. Sekian. Datuk/Dato’/DatinTuan dalam memerangi masalah dadah di sekolah amat dihargai. Mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Dadah Di Sekolah yang dipengerusikan oleh YB. (sila rujuk tatacara yang dilampirkan). SULIT 5. Manakala bagi 54 orang pelajar yang dikesan melalui ujian pengesahan masih terikat dengan Tatacara Tindakan Ke Atas Kes-Kes Penggunaan Dadah Di Kalangan Murid Di Sekolah. Terima kasih. Guru Disiplin dan kaunselor sekolah. (Laporan dilampirkan). Dato Ong Ka Ting pada 18 Jun 1988 telah memutuskan supaya 537 orang pelajar yang dikesan terlibat mengambil dadah melalui kaedah ujian pantas urin (saringan) dijadikan kajian kes dan terikat dengan Tatacara Ujian Pantas Urin Di Sekolah oleh Pengetua /Guru Besar. 6. Sukacita juga ditekankan supaya segala maklumat berkaitan pelajar yang dikenalpasti terlibat dengan dadah dan program susulan dikendalikan secara SULIT dan hanya perlu diketahui oleh Pengetua.Bhg. Keprihatinan Y. Guru Penolong Kanan HEM). Sila kemukakan ke Bahagian ini laporan terkini (sehingga 31 Jun 1998) pelajar yang terlibat mengambil dadah (saringan dan pengesahan) dan program susulan yang sedang dan akan dilaksanakan. .

s. SULIT TATACARA UJIAN PANTAS URIN DI SEKOLAH OLEH PENGETUA/GURU BESAR DISEDIAKAN OLEH : AGENSI DADAH KEBANGSAAN . Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. 1.k.tt (HAJI SABRI BIN SALLEH) Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.

1 Pencegahan melalui kaedah Ujian Pantas Urin merupakan aspek penting dalam menangani masalah di sekolah. PENDAHULUAN 1. 1. Dengan jumlah pelajar yang ramai. Ia merupakan strategi jangka panjang negara dalam membanteras dadah melalui system persekolahan. Kaedah pengesanan dengan menggunakan ‘kertas jalur’ ini hanya tujuan mengesan sahaja supaya para pelajar yang terlibat dengan pengunaan dadah dapat dibantu dan dipulihkan.1 Ujian Pantas Urin di sekolah merupakan salah satu pendekatandalam usaha Pendidikan Dadah di kalangan pelajar-pelajar sekolah.3 2.2 Pencegahan awalan amat penting dalam menghadapi masalah ini kerana telah terbukti bahawa mereka yang terlibat dengan penagihan dadah amat sukar untuk menghilangkan ketagihannya. 2. Ujian urin di kalangan pelajar dilakukan bukan untuk tujuan diambil tindakan undangundang. lebih murah dan mampu memenuhi permintaan sekolah untuk membuat pengesanan awal.3 2.4 .KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN KERJASAMA : BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TATACARA UJIAN PANTAS URIN DI SEKOLAH OLEH PENGETUA/GURU BESAR 1. seterusnya tindakan serta merta terhadap pelajar yang terlibat dapat diambil. RASIONAL 2. 2.2 Kaedah ini sebagai satu pencegahan awalan secara langsung dan praktikal yang dilaksanakan oleh Pengetua/Guru Besar terhadap pelajar yang mempunyai tandatanda awal pengambilan dadah.kaedah ‘ujian pantas urin’ ini adalah lebih praktikal. tetapi adalah untuk tujuan mengenalpasti secara pantas pelajar yang tersebut dengan dadah agar tindakan susulan (pencegahan awal) dapat dilakukan dengan segera. 1.

2 5.4 4.1 Pelaksanaan pengesanan dadah melalui ujian urin pelajar menggunakan ‘kertas jalur’ ini hendaklah atas dasar untuk menolong/membantu pelajar yang terlibat. 4. 5. Guru Disiplin. Kaunselor Pengetua/Guru Besar perlu memaklumkan secara bijaksana kepada ibu bapa bagi pelajar yang diuji positif dengan tujuan untuk menentukan program pemulihan yang bersesuaian dapat dilaksakan. Guru Disiplin dan Kaunselor sahaja.1 Merealisasikan wawasan negara dan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia yang berteruskan kepada Falsafah Pendidikan Negara. TUJUAN 3.1 Penyelarasan Program 5.1 ‘Kertas Jalur’ dan peralatan akan dibekalkan kepada Pengetua/Guru Besar di awal tahun sesi persekolahan tahun berkenaan. Segala maklumat berkaitan pelajar yang dikenalpasti terlibat dengan dadah hendaklah dikendalikan secara SULIT dan hanya perlu diketahui oleh Pengetua/Guru Besar. Untuk tujuan kesahihan.5 5. 4. keluarga serta sekolah yang terlibat. Pengetua/Guru Besar adalah bertanggungjawab memberitahu ibu bapa pelajar yang positif urinnya bagi setiap kali ujian pantas urin dilaksanakan . 4.3 Setiap Pengetua/Guru Besar boleh mengarahkan pelajarpelajar menjalani ujian ini.1.3 4. 5.1. BUKAN untuk tujuan menghina atau melebelkan mereka secara negatif.2 Pihak Agensi Dadah Kebangsaan akan menguruskan latihan mengenai kaedah penggunaan ‘kertas jalur’ kepada Pengetua/Guru Besar. PRINSIP PELAKSANAAN 4. TATACARA KERJA 5. ujian pantas urin ini perlu dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar dan salah seorang daripada guru berikut:Guru Penolong Kanan (HEM).1. 3. Guru Penolong Kanan(HEM).1.2 Mengesan pelajar yang terlibat dengan dadah secara pantas agar tindakan susulan bagi pencegahan awal dapat dilaksanakan secara berkesan.2 Pelaksanaan pengesanan dadah melalui ujian urin pelajar menggunakan ‘kertas jalur’ ini juga hendaklah dilaksanakan secara bijaksana dengan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan pelajar. seterusnya membendung pelajar tersebut daripada terus terjerumus dengan najis dadah.3.

6.3 Urin yang telah diambil.1. Setelah menjalani program pemulihan dan empat kali berturutturut ujian pantas urin yang menunjukkan positif.1. Beberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah:1.7 Jika SATU garisan terhasil (control line). 6.4 Celupkan ‘kertas jalur’ itu ke dalam bekas urin selama 10 saat. 6. PENUTUP 7.1. yang ditetapkan. BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13 APRIL 1998 ARE/Gutk Test/HEP LAMPIRAN ‘A’ TANDA-TANDA PENAGIHAN DADAH Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti rupa.1.1.1 ‘Kertas Jalur’ Ujian Ganja 6. Pastikan celupan itu tidak melebihi had/paras garisan bawah (iaitu garisan melintang di bawah anak panah) yang tercetak pada ‘kertas jalur tersebut.1. disiplin dan atau merosot pencapaian akademiknya. 6. Jika DUA garisan terhasil (control dan test line). sikap.1 Ujian pantas urin di sekolah-sekolah dengan menggunakan ‘kertas jalur’ ini adalah penting sebagai alat untuk mengesan penglibatan pelajar di peringkat awal bagi memudahkan tindakan pencegahan dilaksanakan. hendaklah terus dilakukan ujian dengan ‘kertas jalur’ ini bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat.4 untuk membincangkan langkahlangkah yang perlu diambil bagi membantu pelajar berkenaan.1 Sediakan botol yang sesuai.5 Apabila terdapat serapan urin naik ke atas. Kemerosotan kehadiran. Pengetua/Guru Besar perlu membuat laporan kepada Agensi Dadah Kebangsaan supaya tindakan selanjutnya mengikut Akta 283 (Rawatan Dan Pemulihan) boleh diambil. maka ia adalah POSITIF.2 Pastikan ‘kertas jalur’ yang akan digunakan itu belum luput tarikh ‘sahguna. 6. ‘kertas jalur’ itu hendaklah diangkat dan dikeluarkan daripada bekas urin tersebut dan diletakkan di atas sebarang permukaan landai.8 Contoh rajah ujian menggunakan ‘kertas jalur’ adalah seperti lampiran ‘B’.1. DENGAN KERJASAMA .6 Baca keputusan tepat 5 minit selepas langkah 6. tabiat dan tingkahlaku.1.5.1. 7. DISEDIAKAN OLEH : AGENSI DADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. bersih dan kering.1. . 6. 6. maka ia adalah NEGATIF. 6. TATACARA TEKNIKAL 6.5.

Bahagian Sekolah. 2. Hilang selera makan. BLOK J (SELATAN). Perubahan sikap dan kelakuan seperti meradang tidak tentu sebab. BAHAGIAN SEKOLAH. Kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Mengelakkan diri daripada bertanggungjawab. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil seperti bilik-bilik setor. PUSAT BANDAR DAMANSARA. 4. Kementerian Pendidikan Mlaysia menerima laporan bahawa Jabatan Pelajran Negeri dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri-negeri sedang melaksanakan .2. kurang berat badan. JABATAN SEKOLAH. tingkah bawah bangunan dan sebagainya untuk tujuan mengambil dadah. Parut atau bekas suntikan di lengan atau hujung jari berjelaga. 9. PARAS 5. mata merah dan berair atau kuyu. 50604 KUALA LUMPUR. selalu menguap dan tidak bermaya. Mengasingkan diri daripada rakan-rakan sekolah/sebaya atau kegiatan rekrasi/kokurikulum.Dato’/Datuk/Datin/Tuan. 8. KP(BS/HEP)8543/0113/(47) 27 Ogos 1998 Semua Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Y. 3. 5.Bhg. Suka meminjam wang atau mencuri barang-barang yang mudah dijual. 6. 7. bilik kecil. Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 ANALISIS PELAJAR/GURU/PEKERJA YANG TERLIBAT DENGAN DADAH/ INHALAN/UBAT BATUK (ADIUB I) Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

4. Di samping mengucapkan syabas kepada Jabatan Pendidikan Negeri yang mengambil langkah pencegahan melalui aktiviti pengesanan secara aktif ini. Rumah Persekutuan. Sila gunakan Borang ADIUB I yang sudah dimurnikan bagi laporan berikutnya laporan hanya perlu dihantar tiap-tiap empat bulan sekali sebagaimana berikut :i) Laporan Suku Tahun Pertama – Kes yang berlaku di antara 1 Januari hingga 30 April. 3.IX/(I) Kementerian Pelajaran. Pengarah Pelajaran. Semua Negeri. Semenanjung Malaysia. Tuan. 1979. 27.aktiviti pengesanan secara aktif ke sekolahsekolah. iii) Laporan Suku Tahun Ketiga – Kes yang berlaku di antara 1 September hingga 31 Disember. Kuala Lumpur 01-34. Keprihatinan Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menurut Perintah.Dato’/Datuk/Datin/Tuan dalam usaha-usaha Pendidikan Pencegahan Dadah amat disanjungi tinggi. Bahagian Sekolah berharap supaya tindakan susulan bagi menyelamatkan pelajar yang didapati positif urin dapat diambil secara praktikal dan berkesan. . terima kasih. Sekian. ii) Laporan Suku Tahun Kedua – Kes yang berlaku di antara 1 Mei hingga 31 Ogos. Januari. tt (HAJI SABRI BIN SALLEH) Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KP(BS)8548/4/Jld.Bhg.

t (SYED ABU BAKAR BARAKBAH KMN. (iii) Jika sekiranya murid yang telah menjalani pemulihan dapat diterima semula di Sekolah Kerajaan. (c) Panduan peribadi – murid-murid diberi pertolongan untuk mengatasi/menyelesaikan masalah-masalah peribadi. perhubungan antara murid dengan guru. Pengelola Daerah Panduan Pelajaran Negeri adalah dikehendaki mempastikan supaya GuruGuru Panduan menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna. 1979. Tuan adalah diminta memberitahu perkara ini kepada tiap-tiap Guru Besar/Guru Panduan Sekolah Menengah di Negeri tuan. Malaysia. diberi tindakan seliaan. lawatan ke tempat pekerjaan/latihan/alam pekerjaan. (ii) Mengesan murid-murid yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dapat dirujukan kepada agensi-agensi yang berkenaan untuk mendapat rawatan dan pemulihan. Kementerian Pelajaran. Kutub Khanah dan sebagainya. Bahagian Sekolah-Sekolah. Bersama-sama ini dilampirkan senarai “Tugas-tugas Guru Panduan Sekolah Menengah” yang ditetapkan kuatkuasa mulai dari Januari. mengambil ujian minat pekerjaan. . Guru-Guru Besar Sekolah Menengah adalah diarah menitikberatkan perkara ini dan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk menjamin perlaksanaan perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya adalah dikelolakan dengan sempurna.Surat Pekeliling Iktisas Bil: i/1979 Senarai Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah Memandang bahawa kepentingan mengadakan satu perkhidmatan panduan pelajaran dan kerjaya yang berkesan di Sekolah Menengah. mendapat maklumat mengenai pekerjaan daripada Papan Kenyataan Pekerjaan. tiap-tiap Guru Besar Sekolah Menengah adalah dikehendaki meneliti Rancangan Panduan Pelajaran dan Kerjaya meliputi kegiatan-kegiatan dengan tujuantujuan yang berikut:(a) Panduan Pelajaran – murid-murid diberi pertolongan untuk memiliki mata pelajaran pilihan supaya mereka memahami akan implikasi-implikasi pilihan itu terhadap pelajaran dan pekerjaan pada masa hadapan.PSM) Pengarah Sekolah-Sekolah. (d) Rancangan Mencegah Salahguna Dadah bertujuan untuk (i) Mengesan murid-murid yang mengalami masalah-masalah yang mungkin di dalam kumpulan risiko tinggi penyalahgunaan dadah dapat diberi pertolongan dan diselamatkan. masalah-masalah dalam pelajaran dan lainlain melalui Rundingcara(Counseling Interview) antara murid dan guru panduan. (b) Panduan Kerjaya – murid-murid diberi pertolongan dalam perkembangan kemajuan pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan Kelab Panduan Kerjaya. Saya yang menurut perintah t.

menjaga dan mengguna Rekod Himpunan dan butir-butir yang berkenaan. Persatuan-persatuan Dermawan dan sebagainya. Mengelola seminar-seminar ceramah-ceramah dan pameran kerjaya di peringkat sekolah dan mengambil bahagian dalam mengelolakan kursuskursus panduan dan sebagainya di peringkat Negeri dan Daerah. pembentukan konsep kendiri dan perkembangan secara positif supaya menjadi dewasa yang bertanggungjawab. 9. mencadangkan tempat-tempat pelajaran lanjutan tabiat belajar dan lain-lain kegiatan panduan pelajaran. Menolong mengadakan perhubungan di antara dan badan-badan yang berkenaan seperti Jabatan-jabatan Kesihatan . Menjalankan rancangan panduan yang berkesan dan bertujuan. Buruh dan Tenaga Rakyat. 6. Kebajikan Masyarakat. mengumpulkan dan menggunakan “Butir-butir Tanpa Ujian” muridmurid. Bertanggungjawab. menjelaskan nilai-nilai. Membuat penentuan kes-kes untuk dirujuk kepada pihak-pihak tertentu. . jika dikehendaki. Belia dan Sukan. (c) Panduan kumpulan hendaklah digunakan untuk menolong muridmurid memilih matamata pelajaran kesukaan (electives) dengan lebih teliti lagi selaras dengan 3. Mengelola dan merancang panduan kumpulan pada peringkat sekolah : (a) Panduan kumpulan hendaklah digunakan untuk membawa kesedaran kepada semua murid. 8. 5. secara keseluruhan mengenai mengisi. Kebudayaan. temuramah dengan murid-murid /ibubapa (misalnya: masalah peribadi pemilihan matapelajaran kerja. Mengelola Bilik/Bilik Rundingcara dengan lengkap dan teratur. kesihatan. Badan Persendirian. 10. penyesuaian pergaulan dan lain-lain). Mengelola rancangan orientasi membimbing murid-murid dalam memilih mata pelajaran. Mengelola dan mengadakan rundingcara. 7.SENARAI TUGAS-TUGAS GURU PANDUAN DI SEKOLAH MENENGAH 1. Mencatit. 2. 4. Menerusi panduan kumpulan dapat membantu murid-murid untuk mengatasi masalah peribadi. jika perlu dan membuat susulan. memperbaiki kebiasaan dan sikap belajar. (b) Panduan kumpulan dinamik harus digunakan dalam usaha mencegah menyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah menengah.

kelakuan di temuduga pekerjaan dan lain-lain). Menjalankan projek percubaan / untuk mengkaji sejauh manakah Panduan di sekolahnya berkesan. 14.sahsiah murid-murid melalui Ujian Khas (Standardised) bila ujian itu ada. 16.kebolehan. Mengelola dan menyelia kelab Kerjaya sekolah. Mengesan sikap. 11.cara memohon kerja. 15. Menjalankan penyelidikan/Kajian di atas tindakan yang telah dibuat misalnya: kajian tindak ikut mengenai perkembangan pekerjaan murid-murid dan mengumpulkan semua aspekaspek lain berlainan berkenaan seseorang murid dan lain-lain. bagi murid-murid sekolah amnya dan bagi muridmurid yang akan meninggalkan sekolah khasnya. mengelola. bakat. latihan. 18. Menjalankan tindakan mengesan awal untuk mencegah salahgunaan dadah di kalangan murid. Mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu termasuk panduan kumpulan dengan kegunaan pendekatan-pendekatan positif untuk mencegah dadah. Menentukan saluran rujukan khas untuk menolong murid-murid yang terlibat dalam kegiatan salahgunaan dadah dan menjalankan tindakan susulan. . Ibubapa. 21. 13. Bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu (misalnya : PEMADAM.perkembangan minat. Kementerian Kebajikan Masyarakat dan lain-lain) untuk mencegah kesalahgunaan dadah di kalangan murid-murid. pengalaman pekerjaan. perbincangan pertunjukan filem. 17. 12. 20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberi dari semasa ke semasa oleh Guru Besar sekolah di mana Guru Panduan itu ditugaskan. menyebarkan maklumat mengenai peluang-peluang latihan/pelajaran/pekerjaan. Mengadakan program khas untuk mengesan murid yang dianggap dalam keadaan risiko menyalahgunakan dadah dan mengambil tindakan sewajarnya. Mengelolakan aktiviti-aktiviti yang bersabit dengan panduan (misalnya: Ceramah Kerjaya. 19. kemahiran dan pencapaian mereka dalam mata-mata pelajaran dan lapanganlapangan kegiatan yang boleh menentukan kesan-kesan jangka panjang dalam pemilihan pekerjaan pada satu masa kelak. melawat tempat-tempat pekerjaan. pelajaran.

Januari 1985 Semua Pengarah Pelajaran Negeri.Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bangunan Bank Pertanian. Tingkat 12-14.I/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah 1. Kuala Lumpur. Telefon : 922066 Latarbelakang 1. sekolah mempunyai banyakperanan dan tanggungjawab.Dato’/Tuan.1 Sebagai sebuah institusi pendidikan. Leboh Pasar Besar.B.II(29) 2hb. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Peranan dan tanggungjawab utamasekolah bukan hanya sematamata kepada menyampaikan ilmupengetahuan dan memupuk kemahiran-kemahiran . Y. KP(BS)8591/Jld. Malaysia.

tertentu kepada pelajar-pelajar. Ini terbukti dengan adanya kejadian-kejadian/perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelajar-pelajar seperti tidak menghormati ibu bapa dan guru. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. kerana terlalu mementingkan pencapaian akademik semata-mata. Geografi dan Kesusasteraan misalnya. sekolah juga mempunyai peranan bagi mengeluarkan tenaga mahir untuk pembangunan negara. gerakerja ko-kurikulum juga mempunyai peranaan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. Ada juga sekolah-sekolah yang kurang menitikberatkan gerakerja ini. Sejarah. seperti mata pelajaran Sivik. merosakkan harta benda awam. 1. Justeru itu. melalui bidang kurikulum sahaja. 1. Pada keseluruhannya.4 . bertoleransi. Oleh yang berkenaan. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan Prinsip-prinsip Rukunegara.1 Khidmat dan kejayaan dalam bidang ko-kurikulum kurang mendapat pengiktirafan. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajarpelajar yang berjaya dalam bidang akademik. berdisiplin dan bahagia.4. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak.3 1.4. Apa yang jelas pada masa ini. Terdapat juga segelintir pelajar yang menjadi golongan pelampau yang menyebar dan mengamalkan prinsip-prinsip dan nilainilai hidup yang bercanggah dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang murni. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. ko-kurikulum sekolah juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. penyalahgunaan dadah. 1.4. pemulauan kelas. 1. Ada juga sekolahsekolah yang mempunyai kekurangan alatan dan lain-lain kemudahan bagi menjalankan gerakerja kokurikulum. melalui kurikulum yang sedia ada. Ini disebabkan oleh perkara-perkara berikut:1.2 Di samping itu. Ia dapat dilakukan dengan meluaskan lagi pandangan dan pengetahuan pelajar-pelajar mengenai bidang-bidang kerjaya. bersatupadu. Sungguhpun demikian. bahawa gerak kerja ko-kurikulum sekolah kurang mendapat tempat yang sewajarnya. Sepertimana kurikulum. melakukan perbuatan jenayah dan anti nasional.2 Sekolah-sekolah kurang memberi perhatian kepada gerakerja ko-kurikulum. sekolah adalah tempat bagi melahirkan pelajarpelajar yang mempunyai sahsiah yang baik. Sekarang terdapat tanda-tanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara sepenuhnya sepertimana yang diharapkan. jika dibandingkan dengan kurikulum sekolah sehingga menyebabkan pembentukan rohani pelajar-pelajar kurang berkesan.3 Kurangnya penggabungjalinan dan persenambungan di antara gerakerja kokurikulum.

Tujuan surat pekeliling ini adalah untuk memberitahu pihak sekolah supaya menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) di sekolah masing-masing.1 Mewujudkan suasana yang seimbang di antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. penyalahgunaan dadah.4 1.5 Sekolah-sekolah yang tidak memberi ketegasan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerakerja ko-kurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar di dalam gerakerja tersebut. khususnya pelajarpelajar yang lemah dalam bidang akademik. Kurang penglibatan ibu bapa dan masyarakatnya secara aktif dalam gerakerja kokurikulum. Di antaranya ialah jenis-jenis gerakerja ko-kurikulum dan aktivitinya kurang kepelbagaian. rohani dan jasmani pelajar-pelajar.4.1 Tujuan JPBS Tujuan penubuhan JPBS adalah :3. 2. 3.1. .2 Mengadakan aktiviti-aktiviti di sekolah supaya pelajar-pelajarboleh mengisi masa lapang mereka dengan gerakerja yang bermanfaat dan dengan itu dapat Menghindarkan pelajarpelajar dari tercebur dalam gerakerja yang tidak diingini seperti ponteng sekolah.5 1. Ini bererti ada setengahsetengah golongan masyarakat menyerahkan bulat-bulat tugas mendidik anakanak golongan masyarakat bulat-bulat tugas mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Berikut adalah garis panduan mengenai penubuhan JBPS: 3. bererti pelajar-pelajar ini tidak diberi peluang dan pengiktifan kepada mereka. 1.4. 3. sesuai dengan minat dan kebolehan pelajar-pelajar dan mereka tidak berpeluang untuk melibatkan diri.boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Terdapat pula adanya setengah-setengah ibu bapa yang enggan membenarkan anak-anak mereka menyertai gerakerja ko-kurikulum ini. Biasanya mereka diundang untuk menjadi penonton di dalam sesuatu temasya seperti sukan tahunan sekolah misalnya. Anggapan bahawa sekolah hanya sebagai tempat bagi mendapatkan pendidikan (school as the sole agent for education).4.1. Tanpa memberi peluang kepada setiap orang pelajar. Keadaan begini boleh mendorong pelajar-pelajar itu ponteng sekolah atau menceburkan diri dalam kegiatan –kegiatan yang tidak sihat dan seterusnya boleh menimbulkan masalah disiplin sekolah. tanpa member sumbangan dan penglibatan terhadap perkembangan menyeluruh anak-anak mereka.6 Sebahagian daripada murid-murid tidak/kurang mengambil bahagian secara aktif dan ini disebabkan oleh banyak faktor. membuang masa di pusat-pusat membeli belah atau melibatkan diri dengan kumpulankumpulan yang kurang sihat.1.

memupuk semangat kesopanan. ibu bapa dan masyarakat. menyelaras dan melaksanakan gerakerjagerakerja ko-kurikulum dengan teratur dan terperinci dengan menggembelingkan tenaga golongan pelajar. melakukan perbuatan jenayah dan anti nasional.1 Merancang.5 Memperkukuhkan lagi interaksi dan intergrasi di antara pelajar-pelajar berbilang kaum di sekolah. Mewujudkan suasana dan tradisi sekolah yang dapat dibanggakan oleh pelajar-pelajar dan masyarakat. 3. 3.2. berdikari.6 Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam gerakerja ko-kurikulum sekolah.5 Berusaha bagi mewujudkan semangat kekitaan di kalangan masyarakat sekolah dan masyarakat setempat terhadap institusi sekolah. pemulauan kelas.2.2.2 Fungsi JBPS Di antara fungsi JPBS adalah :3. Memupuk bakat dan minat pelajar-pelajar selain daripada pelajaran di bilik darjah.3 . 3.2. serta lain-lain nilai dan tabiat baik yang dikehendaki supaya pelajar-pelajar dapat diasuh menjadi warganegara yang baik dan berguna sepenuhnya sepertimana yang diharapkan. 3.2 Berusaha bagi menyediakan kemudahan-kemudahan dan peralatanperalatan gerakerja ko-kurikulum. 3.2. merosakkan harta benda awam. menyemai dan memperkukuhkan sifat-sifst berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. Keanggotaan JBPS Adalah dicadangkan keanggotaan Jawatankuasa ini seperti berikut : Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Setiausaha : Pilihan Guru Besar Ahli-ahli : Wakil masyarakat Wakil PIBG Wakil Lembaga Pengurus/Pengelola Sekolah 3. guru.2. Terdapat juga segelintir pelajar yang menjadi golongan pelampau yang menyebar dan mengamalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang murni.7 Menilai keberkesanan gerakerja ko-kurikulum sekolah dari masa ke semasa. penyalahgunaan dadah. Ini terbukti dengan adanya kejadian-kejadian/perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelajar-pelajar seperti tidak menghormati ibu bapa dan guru. membina sikap dan tabiat dan budi pekerti yang baik di kalangan pelajar-pelajar.3 Berusaha meningkatkan lagi penglibatan pelajar dan masyarakat setempat dan gerakerja ko-kurikulum sekolah.2.3 3. 3.1.3.1.1. 3.4 Berusaha menerapkan nilai-nilai sosial yang positif.4 3. kerajinan bekerja dan semangat berkhidmat.

bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Kelab Keselamatan Jalanraya. 5.2 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagimempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulumsekolah.4.Wakil Murid Tua (jika ada) Wakil-wakil Guru (termasuk guru Agama Islam) Wakil Murid (ketua murid dan penolong) (Bagi sekolah menengah bercampur. wakil komuniti dan wakilpersatuan murid tua (jika ada) hendaklah dikekalkan. Setiap pelajar hendaklahmengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satugerakerja pakaian seragam.2 Kelab/Persatuan seperti Persatuan Sains dan Matematik.4. Kelab Komputer 3. Penyertaan 5.4 Jenis Gerakerja Ko-Kurikulum Terdapat 3 jenis gerakerja ko-kurikulum di sekolah iaitu: 3. pertengahan dan akhir penggal)di mana laporan perkembangan tiap-tiap gerakerja itu dikaji dan nilai untuk diambil tindakan pelaksanaan selanjutnya dengan lebihberkesan lagi. Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerakerja ko-kurikulum ini hendaklahmenggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.1 Matlamat gerak kerja ko-kurikulum yang dikehendaki ialahpenyertaan setiap orang pelajar. Seberapayang boleh.moral dan sebagainya sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.4.1 Pasukan Pakaian Seragam seperti Pasukan Anak Serigala.3 Sukan (olahraga dan permaisuri) (sebagai contoh bersamasama ini disertakan senarai beberapa gerakerja ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah). seorang lelaki dan seorang perempuan). 5. 5. Persatuan Geografi/Sejarah. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalamkegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 4. Guru Besar dibolehkan menjemput anggotaanggota lain jika perlu). ketatanegaraan. Pasukan Kadet Polis 3. Mesyuarat Jawatankuasa ini hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang=kurangnyatiga kali sepenggal (awal. 3.3 . (Pihak sekolah hendaklah mensesuaikan keanggotaan jawatankuasa ini berdasarkan saiz dan peringkat sekolah (rendah dan menengah) dankeadaan masyarakat tetapi penyertaan wakil PIBG. satu kegiatan persatuan ataukelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Pasukan Pengakap. gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum.

pihak sekolah hendaklah juga mengambil tindakan berikut bagi mempastikan keberkesanan gerakerja kokurikulum yang dijalankan.1 Kes-kes perubatan – pelajar yang telah disahkan oleh Doktor seperti menghidap sakit jantung. Kemudahan 6. . satu penyesuaian terhadap pelaksanaan gerakerja kokurikulum hendaklah diadakan.1 Oleh kerana perseimbangan antara bidang kurikulum (akademik) dengan kokurikulum ke arah pembentukan peribadi secara total dikalangan pelajar-pelajar sangat penting. Pengecualian Pelajar-pelajar yang dalam keadaan seperti berikut bolehlah dikecualikan daripada menyertai gerakerja ko-kurikulum.2 Sebagai lanjutan daripada penubuhan JBPS. Guru Besar hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan.2 7.3 8. Kecacatan – pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan anggota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam gerakerja yang sesuai bagi mereka. inisiatif. 7. 6. JBPS hendaklah berikhtiar mengadakan kemudahan kemudahanlain bagi menentukan gerakerja kokurikulum berjalan dengan berkesan. bersikap terbuka danberpandangan jauh dalam melaksanakan gerakerja ko-kurikulum ini sesuai dengan konsep pendidikan menyeluruh.2 Sekolah hendaklah berusaha mengadakan kemudahan dan alat-alat untuk gerakerja-gerakerja tersebut mengikut kemampuan sekolah masing-masing. 8. Tindakan Lanjut 8. Untuk tujuan ini. 7. 7. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas Agama di waktu pagi/petang. Oleh itu.1 Sekolah hendaklah menggunakan secara maksima ruang dan alatalat yang sesuai dengan jenis gerakerja yang hendak dijalankan.1 Merakamkan secara terperinci kedatangan dan penyertaan pelajar-pelajar di dalam gerakerja ko-kurikulum sekolah dan merekodkan gerakerja tersebut ke dalam sijil berhenti sekolah.2. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan diri jika mereka mengambil bahagian. Guru Besar hendaklah mempunyai kepekaan.6. Kementerian Pelajaran memandang JBPS adalah perlu. 8.

4 8. 10. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Sekian.2 Guru Besar hendaklah mengambil peranan utama dalam pengendalian dan pelaksanaan gerakerja ko-kurikulum dengan mengamalkan dan menghayati Konsep Kepimpinan Melalui Teladan.2. Keselamatan Para Pelajar Pihak sekolah hendaklah mengadakan langkah-langkah tertentu bagi menentukan keselamatan pelajar-pelajar semasa menjalani gerakerjako-kurikulum. Guru Besar dan guru-guru hendaklah menambahkan pengetahuan serta melengkapkan diri dengan kemahirankemahiran yang membolehkan mereka menjalankan tugas dalam pelaksanaan gerakerja ko-kurikulum dengan cekap dan berkesan.t . Memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan.3 8. t.5 9.8. Harap dimaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah.2.2. 8. Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata tetapi hendaklahjuga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik. Mengadakan pertandingan-pertandingan yang melibatkan juga murid-murid yang kurang berbakat atau yang kurang berminat.2.

Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Menteri Pelajaran 12. Setiausaha Sulit kepada YB Encik Bujang Haji Ulis Timbalan Menteri Pelajaran 4. Setiausaha Sulit kepada YB Datin Paduka Rosemary Chong Timbalan Menteri Pelajaran 3. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. 1. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Kementerian Pelajaran Malaysia 6.k. Timbalan Ketua Setiausaha I. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. s. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Pegawai Khas kepada Y. Timbalan Ketua Setiausaha II. Ketua Setiausaha. Kementerian Pelajaran Malaysia . Ketua Unit Hal Ehwal Awam.B. Ketua-ketua Bahagian. Setiausaha Sulit kepada YB Menteri Pelajaran Malaysia 2.(TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II. Kementerian Pelajaran Malaysia 9.

i) Murid dan juga ibu bapa/penjaga mestilah diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan atau kelakuan curang murid-murid itu dan satu borang jawapan hendaklah disertakan supaya ibu bapa/penjaga boleh memberi akuan terima atas surat amaran itu. Untuk mengelakkan aduan-aduan seperti itu pada masa akan dating peraturan-peraturan yang berikut hendaklah diikuti oleh Guru-guru Besar sebelum seseorang murid dibuang daripada sekolah.6/68.8543/(10) Kementerian Pelajaran Malaysia. ii) iii) iv) . murid itu akan dibuang tanpa sebarang amaran. dan murid itu tidak juga menjalankan perubahan dalam kelakuannya. selepas memberi amaran kedua.KP. 10hb.KP.8543/(10) bertarikh 10 september 1968. Jika setelah habis tempoh sepatutnya itu. 2. Ibu bapa/Penjaga murid yang telah dibuang dari sekolah-sekolah telah membuat pengaduan bahawa mereka tidak diberi tahu oleh Guru Besar tentang kelakuan curang anak-anak mereka sebelum mereka dibuang. Guru Besar boleh memberhentikan murid itu untuk sementara waktu dalam seminggu atau dua setinggi-tingginya. surat siaran seperti di bawah ini dikeluarkan untuk dijadikanpimpinan kepada Guru-guru Besar dalam Negeri tuan supaya dapat diadakan satu persamaan cara tindakan. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang Sebagaimana yang telah dipersetujui dalam persidangan Ketua-ketua pegawai Pelajaran. murid itu akan dibuang terus. September. Rumah Persekutuan. Jikalau Kelakuan murid itu tidak juga berubah selepas tempoh yang sepatutnya surat amaran yang kedua dan muktamad hendaklah dihantar kepada ibu bapa/penjaga memberitahu mereka bahawa sekiranya kelakuan murid itu tidak bertambah baik. Di sebaliknya jika keadaan tidak membenarkan. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 3. Ruj. Kuala Lumpur. Satu salinan semua amaran-amaran penggantungan atau pembuangan kepada ibu bapa/penjaga murid mestilah dikirimkan kepada Pendaftar Sekolah-sekolah dan juga kepada Pengerusi Lembaga Sekolah.

Jikalau penyelidikan itu membenarkan supaya murid-murid itu dibuang maka ia bolehlah dibuang sekolah.v) Dalam perkara-perkara yang keterlaluan di mana kesalahan atau kelakuan curang yang yang memerlukan pembuangan serta-merta tanpa diberi amaran (seperti : pemerasan.p setiausaha Tetap (Bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran . ugutan-ugutan dan acaman terhadap murid-murid). Perhatian tuan adalah ditarik kepada seksyen 7 dan 8 (b) Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib sekolah) mengenai murid yang mengambil bahagian dalam pilihanraya atau kegiatankegiatan politik. Guru Besar hendaklah memberhentikan murid untuk sementara waktu sementara satu penyelidikan dibuat. Pendaftar Sekolah-sekolah mestilah diberi tahu oleh Guru Besar sebelum sesuatu tindakan diambil untuk menggantung atau membuang seorang murid kerana sebab-sebab ini. Jika Lembaga Pengurus bersetuju untuk mengambil semula murid itu. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diminta sebelum murid itu boleh diterima masuk semula. Ibu bapa/penjaga hendaklah diberi tahu berkenaan dengan pembuangan murid itu supaya mereka boleh membuat rayuan kepada Lembaga Pengurus terhadap keputusan Guru Besar itu. tt (Yap Hong Kuan) b. vi) vii) 4.

8/1968. Mengikut aduan-aduan itu murid-murid ini adalah datang darisekolah-sekolah yang baik yang dikenali dari pakaian seragam serta lencanasekolah mereka. Adalah juga dikatakan bahawa beberapa murid-murid mempunyai potongan rambut yang tidak senonoh dan ini menjadikan rupa mereka tidak kemasterutama sekali apabila mereka memakai seluar-seluar ketat.8543 02(12) Kementerian Pelajaran Malaysia.8543 02(12) bertarikh 18 september 1968. Kuala Lumpur. September. Rumah Persekutuan. .KP. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Ruj.KP.Tatatertib di Sekolah-sekolah Tatatertib di Sekolah-sekolah Banyak aduan telah diterima berkenaan dengan tingkah laku murid-murid dan di antaranya didapati menghisap rokok dalam perjalanan mereka balik ke rumah selepas sekolah. 18hb.

2. Tatatertib ialah sebahagian dari proses pelajaran kita dan pada amnya ditakrifkan sebagai tindakan atau peraturan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan-peraturan dan undangundang sekolah diikuti. Perkara-perkara tatatertib yang berat. Hendaklah diambil perhatian bahawa penggantungan sementara tidak boleh melebihi dari 10 hari. 6. memahami perhubungan antara manusia. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada Guru Besar. tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada menegaskan bahawa tatatertib itu boleh digunakan oleh semua Guru-guru dan pentadbiran-pentadbiran pada setiap waktu. Peraturan-peraturan dan undang-undang sekolah telah dibuat untuk menjamin adanya tatatertib yang baik di sekolahsekolah. Oleh yang demikian. vi) Menjadi ahli dalam Pertubuhan-pertubuhan Haram. 5. 3. Seseorang itu mestilah ingat bahawa seseorang murid itu ialah perseorangan yang tidak cukup matang untuk membuat sesuatu keputusan yang baik. Perkara-perkara yang berikut adalah berat di mana pembuangan atau penggantungan sementara boleh ditimbangkan: i) Membawa senjata-senjata yang merbahaya. dengan tujuan jahat. kesihatan jasmani dan akal serta mempunyai ilmu pengetahuan sains dan bibitan-bibitannya. vii) Mencuri viii) Melawan pihak-pihak yang berkuasa. iv) Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh Sekolah dan Pejabat Pelajaran. v) Merosakkan atau membinasakan harta sekolah. Oleh yang demikian sekolah-sekolah telah mengadakan peraturan-peraturan supaya beberapa tujuan dapat dicapai dan budi pekerti yang sepatutnya ditanamkan ke dalam sanubari murid-murid belaka. ii) Mengancam penuntut-penuntut yang lain.E Circular Professional 6/68. Sekolah-sekolah adalah ditubuhkan untuk perkembangan penuntut untuk menjadikan mereka warganegara yang berguna boleh menilaikan kebudayaan mengetahui nilaian-nilaian akhlak dan rohani. iii) Menghisap rokok dan meminum minuman yang memabukkan. 4. Surat pekeliling ini adalah dikeluarkan untuk mengingati Guru Besar sekolah dan Guruguru bahawa adalah merupakan salah satu dari tugas-tugas mereka untuk membantu penuntut-penuntut supaya mengetahui apakah dia tingkah laku yang baik dan tidak baik. Tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada Guru Besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. Peraturan-peraturan tatatertib dan kuasa Guru Besar adalah dinyatakan dalam Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib Sekolah) dan peraturan untuk membuang murid-murid telah dihuraikan dalam M. .

Memandangkan kepada perkara-perkara diatas.p Setiausaha Tetap (bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran s.k. Sekolah-sekolah dapat menolong murid-murid untuk memperkembangan sifat-sifat diri yang baik. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan. tt (Yap Hong Kuan) b. Ketua Pegawai Pelajaran. Bahagian Jemaah Nazir.7. akhlak dan ketaatsetiaan yang baik. Bahagian Latihan Guru-guru. Bahagian Biasiswa dan Latihan. Sekian. Pakaian Sekolah adalah satu tempat belajar dan pakaian yang dipakai hendaklah selaras dengan tujuan ini. Semua Negeri. Bahagian Sekolah-sekolah. kerjasama dari Guru Besar serta Guru-guru adalah diminta supaya penuntut-penuntut mempunyai budi pekerti. Bahagian Pentadbiran. Bahagian Kewangan. . Rambut juga hendaklah dipotong baik.Dengan membimbing tingkah laku dan pakaian yang patut di pakai di dalam bilik darjah. Bahagian Pelajaran Teknik. yang berguna seumur hidup.

Semua Negeri.6/68 dan 8/68 Saya adalah diarah merujuk kepada ceraian 2(iii) Surat Pekeliling “Professional” Kementerian Pelajaran Bil.Bahagian peperiksaan. Surat Pekeliling “Professional” Kementerian Pelajaran Bil. Kuala Lumpur. Oktober. 2. 6/1968 dan ceraian 6. Saya adalah diarah menyatakan juga bahawa mengikuti 10(2) dalam Peraturan Pelajaran (Tatatertib Sekolah) ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan itu kepada Menteri Pelajaran. KP. Saya yang menurut perintah tt (Yap Hong Kuan) b. Rumah Persekutuan. Tuan. 12hb.8/1968 dan memaklumkan bahawa penggantungan murid-murid tidak boleh melebihi dari 14 hari. 1968 Ketua Pegawai Pelajaran.8543/(11) Kementerian Pelajaran Malaysia.p Setiausaha Tetap Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran . Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.

s.6A/1975 Ruj.KP. Kuala Lumpur. Walaupun perkara seperti ini tidak berlaku di tiap-tiap buah sekolah namun begitu Kementerian memandang berat akan keadaan yang tidak sihat ini. Rumah Persekutuan. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian ini telah mendapati perkara menghisap rokok telah berlaku di kalangan murid-murid di beberapa buah sekolah di negara ini. 01-34 5hb. Sabah/Sarawak.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.k Bahagian Kewangan Bahagian Pentadbiran Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan Bahagian Biasiswa dan Latihan Bahagian Sekolah Bahagian Latihan Guru KP. September. Tuan. 1975 Pengarah Pelajaran Negeri. Langkah-langkah i) Guru-guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan disekolah bahawa penghisap rokok adalah dilarang untuk . 2.8548/8(75) Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua Pengarah-pengarah Pelajaran Negeri/Guru-guru Besar hendaklah mengambil langkah-langkah seperti berikut untuk menghapuskan gejala yang buruk ini dari sekolah-sekolah.

iii) iv) 3. Semua murid-murid mestilah diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi. Guru panduan dikehendaki menyimpan rekodrekod sulit mengenai kejadian seperti ini dan rekod itu mungkin akan digunakan oleh Kementerian Pelajaran. Selepas tempoh pengampunan selama seminggu itu sesiapa yang didapati merokok akan menghadapi tindakan disiplin.Tambahan pula adalah didapatipenghisapan dadah adalah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan. Sekolah dalam peranannya sebagai ibu bapa kedua (in loco parentis) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi murid-murid dari aktiviti yang akan merosakkan individu-individu dan membahayakan institusi itu. Jabatan Pelajaran Negeri untuk tujuan statistik dan penyelidikan. 4.6/1975 dan Bil 6A/1975 adalah dalam ceraian 2(i).murid-murid sekolah kerana sebab-sebab kesihatan. Guru-guru penolong sekolah hendaklah diminta memperhatikan murid-murid yang merokok. (b) Ibu bapa/penjaga murid itu hendaklah diberitahu bahawa kerjasamanya boleh didapati bagi mempengaruhi murid itu berhentikan merokok. ii) Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (period of grace) selama seminggu akan diberi kepada muridmurid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu. 6/1975 adalah dibatalkan. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu Sumua Guru Besar sekolah mengenai kandungan surat pekeliling ini drngan segera. Apabila seseorang murid didapati menghisap rokok langkah-langkah berikut hendaklah diambil:(a) Tindakan disiplin yang sewajarnya hendaklah diambil. Perbezaan di antara Bil. Saya yang menurut perintah. (c) Murid itu hendaklah dirujukkan kepada guru panduan untuk perundingan (counceling) dan nasihat. Nota : Dengan ini Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. .

19hb. Setiausaha Sulit kepada Timbalan Y. Ketua Setiausaha Kementeria Pelajaran s. Rumah Persekutuan. KP.k. Ketua Setiausaha Kementerian. Menteri Pelajaran. Ogos 1975 . Timbalan Ketua Setiausaha. Kuala Lumpur.tt (KUM BOO) Bahagian Sekolah-sekolah.B. b.8548/8/(67) Kementerian Pelajaran Malaysia.p.B. Menteri. Setiausaha Sulit kepada Y. Ketua Pengarah Pelajaran.

7/1975 Ruj. Sabah/Sarawak. Kemudian itu ia didapati telah mencuba dadah atau telah menjadi penagih dadah (experimented with drug/dependent on drugs). Tindakan disiplin hanya akan diambil sebagai langkah yang akhir sekali apabila segala percubaan untuk memberi pertolongan setelah gagal dan juga hanya selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri. Seseorang murid harus meminta perkara ini dirahsiakan sepenuhpenuhnya sebagai syarat sebelum ia menyatakan masalahnya. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. Tuan.Pengarah Pelajaran Negeri. Pada mulanya menerangkan bahawa ia ada masalah persendirian (Personal). Lazimnya dalam kes seperti ini. Surat Pekeliling Ikhtisas No.1 Kes ini dengan seorang murid dengan kemahuan sendiri berjumpa Guru Panduan atau mana-mana guru di sekolah. telah ada murid-murid sekolah yang dengan sengaja atau tidak telah terlibat dalam eksperimen atau salah guna dadah. Pada umumnya polisi Kementerian Pelajaran ialah untuk menolong murid-murid berkenaan mendapat pertolongan sewajarnya (melalui rujukan. guru besar dan lain-lain orang yang berkenaan.KP. Selepas itu ia mungkin mengaku yang ia telah mencuba dadah atau menyalahgunakan dadah. 2. Rujukan Sendiri (Self-referral) 2. Garis panduan yang dinyatakan di bawah ini adalah peraturan yang harus diambil apabila seseorang murid telah dikenali sama ada sebagai penyalah guna dadah yang disyaki atau pengguna dadah tetap.8548/8/(67) bertarikh 19 Ogos 1975.1. murid-murid meminta perkara ini dirahsiakan dan menyatakan keinginan atau kemahuannya untuk mendapatkan pertolongan jika maklumat itu tidak dihebahkan kepada ibu bapa/penjaga. Pengarah Pelajaran Teknik dan Vokasional. Pengarah Latihan Guru. Dalam kes-kes yang telah dirujuk kepada Guru . Tindakan-tindakan Yang Harus Diambil Adalah ditegaskan bahawa semua guru yang terlibat dalam sebarang tindakan yang disenaraikan di bawah ini hendaklah menganggap perkara ini sebagai perkara yang paling sulit dan oleh demikian hendaklah mengamalkan dan menggunakan kebijaksanaan mereka pada setiap masa.1. 2. perawatan dan pemulihan) dan mensepadukan mereka semula dengan sekolah serta melindungi murid-murid itu supaya mereka tidak menderita dari publisiti yang tidak diingini. Salah Guna Dadah – Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar Seperti yang telah diketahui.

2. Rujukan oleh Guru-Guru/Murid Seorang Guru sekolah boleh menyatakan pada Guru Panduan bahawa ia mempunyai sebab yang nyata mengesyaki seseorang murid tertentu telah dan sedang mencuba dadah. Guru Panduan mestilah mengadakan hubungan dengan murid itu dan membina kepercayaan murid itu tentang peranan dan pertolongan Guru Panduan sebelum mencuba menerangkan betapa mustahaknya rujukan atau melibatkan pertolongan ibu bapa/penjaga. Dalam temuramah itu maka ketentuan akan didapati sama ada murid itu mengalami masalah yang berhubung dengan kerja sekolah.Panduan. (setelah diadakan hubungan baik dengan murid yang disyaki itu) Guru Panduan hendaklah memanggilnya untuk ditemuramah. Guru Besar. Dalam kes seperti ini.1. Guru Panduan harus menggalakkan murid-murid menerangkan tentang keadaan dirinya dan berasaskan penerangan yang diterima itu setelah ditapis dapatlah menentukan sama ada murid yang disyaki itu sebenarnya betul atau tidak menyalahgunakan dadah.2 Kes ini mengenai seorang murid yang mungkin menyatakan masalahnya berhubung dengan percubaan penyalahgunaan dadah tanpa berkehendakkan perkara ini dirahsiakan. 2. Kuasa ibu bapa/penjaga. 2. dia haruslah . Guru Panduan mestilah membantu murid untuk bersetuju tentang tindakan yang akan diambil.1 Dalam kes-kes seumpama itu. maka langkah yang patut diikuti ialah seperti perenggan 2. Jika murid itu tidak dapat dipujuk.2.2. Sekiranya murid itu telah memberitahu secara sulit kepada seseorang guru lain.2 di bawah. Guru Panduan hendaklah bersedia berjanji untuk menjaga rahsia ini dan selepas itu bolehlah merujukkannya pada badan-badan rujukan lain dengan persetujuan murid berkenaan. Perbekalan undang-undang (akta Dadah Berbahaya (pindaan 1975) dalam mana murid itu boleh dipaksa atau dikehendaki untuk rujukan kepada agensi-agensi yang wajar untuk rawatan/pemulihan). pegawai masyarakat dan lain-lain. adalah menjadi tugas Guru Panduan menerangkan kepadanya tentang:a) b) c) Peraturan sekolah. sifat sendiri dan lain-lain. Atau seseorang murid lain mungkin dengan sukarela memberi keterangan ini mengenai murid lain apabila temuramah perundingan dijalankan. Murid itu hendaklah diberi jaminan bahawa rujukan dan penglibatan orang-orang lain dibuat dengan tujuan dan matlamat tertentu iaitu menolong murid tersebut dan etika ikhtisas(profesional ethics) dan keyakinan/kepercayaan yang sepenuhnya (utmost good faith) akan dijaga dan dihormati. Jika Guru Panduan menetapkan bahawa pengesyakkan itu sah.

2. c) Guru Panduan tetapkan jadual masa temuramah perundingan/temuramahtemuramah.1 Dalam kes seperti ini. kelakuan tidak senonoh misalnya mencuri. ii) Mustahaknya merujukkan murid ini kepada agensi-agensi yang wajar untuk rawatan dan pemulihan. tidak hadir kelas dan lain-lain selepas tindakan disiplin diambil. . d) Mengesahkan syak itu secara mengaku sendiri bukti-bukti lain. Rujukan Dibuat Atas Keputusan Tindakan Disiplin Dalam sesebuah sekolah mungkin ada tindakan disiplin diambil misalnya hukuman rotan. h) Pengesahan/penyangkalan oleh doktor sama ada murid itu menyalahgunakan dadah. f) Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat yang berkenaan. 3. e) Guru Besar diberitahu hal ini dan ia hendaklah dengan segera memberitahu Pengarah Pelajaran Negeri tanpa memberi nama murid yang terlibat. “Checklist” Tindakan yang Harus Diambil oleh Guru Panduan Pelajaran dan Kerjaya/Guru Besar.3. 2. b) Merujukkan kes itu kepada Guru Panduan. Guru Panduan haruslah menerangkan pada mulanya yang ia bertujuan untuk menolong murid itu dan pertolongan yang akan diberikannya adalah termasuk dalam peraturan sekolah dan mungkin merepotkan balik kepada Guru Besar mengenai masalah murid itu. penggantungan terhadap seseorang murid kerana kesalahan.3. Selanjutnya jika dalam proses perundingan itu Guru Panduan mendapati masalah murid itu termasuk juga salah gunaan dadah. murid itu bolehlah dirujuk kepada Guru Panduan. guru panduan haruslah menemuramah dan berbaikbaik dengan murid tersebut dan galakkan ia untuk menerangkan tentang diri sendiri dan masalah yang sedang dialami yang menyebabkan ia menjadi nakal atau jahat berkelakuan tidak senonoh. a) Menerima laporan atau rujukan murid sendiri mengenai masalah dadah. g) Berhubung dengan Pegawai Kebajikan Masyarakat untuk merujukkan murid itu kepada doktor. ponteng sekolah. Guru Panduan hendaklah menegaskan kepada murid tersebut prospek atau kemungkinan untuk pulih semula bergantung kepada kemahuan dan azam murid itu sendiri untuk bebas daripada bahaya itu.menjelaskan kepada murid itu bahawa rujukan dan penglibatan orangorang lain akan dibuat dengan tujuan tertentu iaitu untuk menolong murid itu dan etika ikhtisas dan niat yang baik akan dipelihara dan dihormati. maka Guru Panduan haruslah memujuk murid tersebut untuk bersetuju :i) Mustahaknya meluaskan hubungan tentang masalah ini kepada Guru Besar dan ibu bapa/penjaga.

Bersama-sama ini dikembarkan petikan dari Akta Dadah Berbahaya (Pindaan) 1975 sebagai panduan lanjut untuk Guru Panduan dan Kerjaya dan Guru Besar 6. 4. Saya yang menurut perintah. tt (KUM BOH) Bahagian Sekolah-sekolah. MX Pill) e) Tranquilisers f) Hallucinogen (Hallucinogens) 5. b. Pemulihan dan tindakan ekoran oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat.i) j) k) l) Ibu bapa/penjaga diberitahu oleh Guru Besar /Guru Panduan/ Pegawai Kebajikan Masyarakat. Rawatan oleh doktor sebagai pesakit luar atau pesakit dalam. a) Ganja (Marijuana) b) Heroin (Heroin) c) Morfin (Morphine) d) Pil M dan Pil MX (M Pill. Kementerian Pelajaran Malaysia .p Ketua Setiausaha. Persepaduan dan tindakan ekoran oleh sekolah. Sukacita kiranya surat pekeliling ini disebarkan kepada semua sekolah menengah di bawah sampul SULIT. Dadah-dadah yang Disalahgunakan Pada Masa Sekarang.

Rumah Persekutuan.8543/Vol 2(55) Kementerian Pelajaran Malaysia.s. November. LAMPIRAN D Ref: KP. Setiausaha Sulit kepada Y. Kuala Lumpur.B Timbalan Menteri. 01-34 4hb.k.B. 1975 . Menteri Pelajaran Setiausaha Sulit kepada Y.

Tindakan Pengawas ini mestilah mendapat sokongan dari .KP.9/1975 Ref.8543/Vol. satu di antara tujuan-tujuan pelajaran ialah untuk menanamkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah.Pengarah Pelajaran Negeri. Tuan.2(55) bertarikh 4 Novtember 1975. Ini bukan tugas dan tanggungjawab Guru Besar sahaja. 2. Satu salinan peraturan sekolah hendaklah dipamerkan di tiap-tiap bilik darjah. Oleh yang demikian semua Guru hendaklah jua memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah dan janganlah hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada Guru Besar kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. Disiplin di Sekolah Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid Adalah seperti tuan termaklum. Sabah/Sarawak. iaitu hasil daripada satu tinjauan yang dibuat oleh Pejabat-pejabat Pelajaran Negeri di antara lain di mana penggantungan sekolah sementara dan hukum buang sekolah dijatuhkan adalah disertakan di Lampiran B. 3.guru Besar dan Pengetua hendaklah selalu menarik perhatian murid-murid kepada peraturan-peraturan sekolah yang telah digubal itu. Peraturan-peraturan Sekolah (School Rules) yang bertulis untuk Muridmurid Tindakan oleh tiap-tiap Sekolah – Lampiran C Tiap-tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan-peraturan sekolah masing-masing secara bertulis. bahkan tugas dan tanggungjawab semua Guru lain. adalah mustahak bagi tiap-tiap Guru Besar dan Guru Penolong mengetahui dan memahami segala Ordinan/Surat Pekeliling/ Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran yang berkaitan dengan kelakuan dan disiplin di sekolah-sekolah. Maka satu senarai Ordinan/Surat Pekeliling/Pekeliling Ikhtisas berkenaan dengan perkara ini disertakan dalam lampiran A. satu senarai perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat. Pengawas-pengawas sekolah/Ketua-ketua murid (School Prefects) mestilah faham benar-benar akan tugas dan tanggungjawab mereka. 4. Guru. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. Sepatutnya kesalahan yang berat sahaja yang harus diadukan kepada Guru Besar untuk mendapat keputusan. di bilik guru dan juga di papan kenyataan sekolah. Untuk menolong sekolah mencapai tujuan ini. Ordinan-ordinan/ Surat-surat Pekeliling/pekeliling Ikhtisas – Lampiran A Untuk membaiki disiplin sekolah. Perkara-perkara Tatatertib yang Dianggap Berat – Lampiran C Sebagai panduan kepada Guru-guru Besar dan Guru-guru. Peraturan-peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang jelas dan tiap-tiap murid mestilah mengetahui. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

7.1.p. Peraturan sekolah yang bertulis yang ada di beberapa buah sekolah sekarang tidaklah begitu lengkap dan teratur.Guru-guru dan Guru Besar. Guru Besar hendaklah menyediakan peraturan-peraturan Khas untuk asrama dan perpustakaan dan pengajaran semua mata pelajaran praktikal dalam bilik-bilik seperti berikut:Bengkel Seni Perusahaan Bilik Sains Rumahtangga Bilik Makmal Sains Dewan Pendidikan Jasmani dan lain-lain 6. . Saya yang menurut perintah. Guruguru hendaklah sentiasa ingat bahawa tiap-tiap murid itu adalah individu yang masih belum matang untuk membuat keputusan yang baik. Mereka juga hendaklah memahami bahawa perlantikan mereka itu bertujuan membantu pihak yang berkuasa sekolah dalam memelihara tatatertib. Peraturan-peraturan khas untuk asrama. Adalah didapati iaitu tidak semua sekolah mempunyai peraturan sekolah yang bertulis. Adalah menjadi tanggungjawab semua guru memberi teladan budi pekerti dan perangai yang baik kepada murid-murid mereka. Ketua Setiausaha. Seterusnya adalah menjadi tugas mereka untuk membantu murid-murid supaya mengetahui perbezaan antara tingkahlaku yang baik dan yang buruk. 5. Guru Besar boleh juga menimbangkan perkara-perkara lain yang tidak ada dalam senarai itu mengikut keadaan sekolah masing-masing. tt (Kum Boh) Bahagian Sekolah-sekolah. 4. Guru-guru Besar dan Pengetuapengetua hendaklah meneliti semula dan membaharui peraturan-peraturan sekolah mereka dan untuk panduan mereka itu satu senarai perkara-perkara yang patut ditimbangkan mengikut keadaan sekolah adalah disertakan dalam Lampiran C. b. misalnya tidak mempunyai tajuk untuk tiap-tiap perkara. perpustakaan dan bilik-bilik mata pelajaran praktikal dan lain-lain. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu semua Guru-Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah termasuk sekolah persendirian mengenai kandungan surat pekeliling ini dengan segera.

Masih membantah hukuman guru – sekalipun sudah tiga atau empat amaran.B.M Pegawai Khas I. Menulis kepada suratkhabar tanpa memberitahu pihak yang berkuasa sekolah. Menunjukkan sifat bongkak dan membuat penghinaan kepada guru-guru besar atau pengetua. Kementerian Pelajaran Setiausaha Politik kepada Y.Kementerian Pelajaran s. Setiausaha Sulit kepada Y. II & III kepada Y. Menghisap rokok dan mengambil dadah (sila lihat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.B.B.8543/Vol 2(55) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1975 dan 7/1975) Berjudi Meminum minuman keras atau yang memabukkan dalam kawasan sekolah. Sengaja merosakkan harta persendirian guru-guru atau murid-murid. . Mengancam guru-guru atau Guru Besar ataupun Pengetua. Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh sekolah dan pejabat Pelajaran. Sengaja merosakkan harta kerajaan/sekolah. Mengancam murid-murid lain – ancaman yang serius dan merbahaya. Sengaja menimbulkan sesuatu perkara yang sensitif dengan tujuan menimbulkan kacau bilau dan perpecahan kaum. Menteri Pelajaran Setiausaha Sulit kepada Y.k. Kementerian Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Timbalan Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Pengarah Ketua-ketua Bahagian.B. Melanggar peraturan-peraturan tatatertib atau menangkis yang menurut budi bicara guru besar atau pengetua sebagai pelanggaran tatatertib yang berat.9/1975 Perkara-perkara Tatatertib Yang Dianggap Berat i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) Menjadi Ahli dalam pertubuhan haram. Menteri LAMPIRAN B Ref: KP. Membawa senjata yang merbahaya dengan tujuan jahat. Memukul guru-guru. Timbalan Menteri Pelajaran Ketua Setiausaha. Mencuri.

8/1983. Datuk/Tuan.BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak DinyatakanDalam Peraturan-peraturan Pelajaran. ____________________________________________ . BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBOH PASAR BESAR KUALA LUMPUR. YB.ll/(17) 7HB November 1983 Pengarah Pelajaran Semua Negeri. Malaysia. KP(BS)8591/Jld. Telefon : 922066 Kawat : ‘PELAJARAN’ Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Tujuan surat pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Guru-guru Besar dan guruguru mengenai hukuman-hukuman yang dikenakan kepada murid-murid yang melakukan perbuatan-perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. Banyak aduan telah diterima oleh Kementerian ini mengenai tindakan hukuman yang dikenakan oleh guru-guru ke atas murid-murid kerana melakukan perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan itu. sungguhpun Peraturan tersebut memperuntukan secara am kuasa kepada Guru Besar bagi menjalankan hukuman-hukuman biasa ke atas murid-murid untuk menjaga disiplin atau ketenteraman sekolah. . mengenjut beberapa kali yang tidak berpatutan sambil memegang telinga. Bagi tiaptiap kesalahan yang disebutkan dalam peraturanperaturan itu. Tindakan menghukum seperti ini adalah tidak sesuai dilakukan kerana ia boleh membawa kepada implikasiimplikasi yang tidak diingini. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran. menampar. 3. hukumannya juga ada dinyatakan. tidak disebut dengan jelas akan hukumannya dalam Peraturan tersebut. memulas telinga. mencela. Tindakan hukuman itu adalah seperti mengetuk/ menyekel kepala murid. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi perbuatan-perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan dalam Peraturan itu. misalnya membuat bising dalam darjah. 2. tidak memberi perhatian sewaktu guru mengajar. mendera seperti berlari keliling padang. mencubit hingga lebam. Kesalahan-kesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahankesalahan sepertimana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran yang sedia ada seperti Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin) Sekolah 1959. menjemur atau menghukum murid secara kumpulan atas alasan sipesalah enggan mengaku dan berbagai lagi. berkeliaran (lotering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini. Sekian.

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l. Setiausaha Sulit kepada Y. Tang Tiong Hong. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Kementerian Pelajaran.B. Pegawai Khas I kepada Y. Ketua Pengarah Pelajaran. Timbalan Ketua Setiausaha ll.k. Timbalan Menteri Pelajaran. 11. 7. 2. 3. Menteri Pelajaran.B. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Dr. Kementerian Pelajaran. . Pegawai Perhubungan Awam. Ketua-ketua Bahagian. Timbalan Menteri Pelajaran. 12. Setiausaha Sulit kepada Y. 6. Kementerian Pelajaran. 4. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Ketua Setiausaha.s. Kementerian Pelajaran. 8. 1. 13. Kementerian Pelajaran. Dato’ Khalil bin Yaakob. Kementerian Pelajaran.B. Timbalan Ketua Setiausaha l. 10. 5. Menteri Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. 9.

Penggal I. Guru Besar hendaklah menentukan supaya setiap kes itu dilaporkan hanya satu kali sahaja sepanjang tempuh persekolahan seseorang murid itu. 3. Kuala Lumpur.LAMPIRAN 2. terima kasih. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. Laporan ini hendaklah dihantar tiap-tiap penggal untuk tahun ini dan tahuntahun akan datang. Kandungan surat ini sudah dipersampaikan kepada murid-murid yang terlibat. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. 2. Mei – 31hb. Untuk membolehkan Kementerian ini menyimpan butir-butir dan maklumat itu. Untuk mengelakkannya.15 Kementerian Pelajaran Malaysia. Januari – 30hb. Sekian. April Penggal II. saya adalah diarahkan meminta Sekolah-sekolah Menengah Bantuan Penuh di negeri tuan supaya menghantar laporan tiap-tiap penggal mengenai kes-kes dadah yang telah disahkan oleh doktor Kerajaan sahaja. . Guru Besar adalah diminta supaya berhati-hati apabila membuat Laporan Penggal ini supaya perkiraan dua kali (double counting) tidak berlaku.Disember 4. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. September – 31hb.III (34) 27hb Jun 1978 Pengarah Pelajaran Semua Negeri Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Tuan. Ogos Penggal III. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah Masalah penyalahgunaan dadah pada masa ini adalah merupakan masalah Negara dan Kementerian Pelajaran memerlukan butir-butir dan kenyataan-kenyataan kemaskini berhubung dengan murid-murid sekolah yang terlibat dengan perbuatan ini. Rumah Persekutuan. SULIT KP(BS)8786-51 Jld.

B Timbalan Menteri Pelajaran ll 4. Larangan menghisap rokok ke atas murid-murid sekolah juga telah ditegaskan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Larangan merokok di bilik-bilik darjah atau di bilik-bilik yang dijadikan bilik-bilik darjah jelas dinyatakan dalam para 38. Pengarah Sekolah-sekolah 8. S. melindungi dan mencegah murid-murid daripada melibatkan diri dengan amalan merokok kerana merokok boleh merosakkan kesihatan mereka.S kepada Y. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l & ll 7. Kuala Lumpur. 1950 – School (General) Regulation’.tt (DATO’ HAJI MURAD MOHD. Kementerian Pelajaran Malaysia. KP.8591/ (99) 25hb Februari 1983 Pengarah Pelajaran Semua Negeri Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Tuan. 1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di sekolah-sekolah Sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mendidik.S kepada Y. Ketua Setiausaha Kementerian 5. NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 67 s.U.B Menteri Pelajaran 2. Telefon : 922066 . Timbalan Ketua Setiausaha l & ll 6. Guru-guru serta kakitangan-kakitangan sekolah mempunyai peranan dan pengaruh yang kuat dalam menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada murid-murid. S. Tingkat 12-14. Maksud merokok di sini termasuklah menghisap rokok atau cerut atau menghisap paip.U.B Timbalan Menteri Pelajaran l 3. Pengarah Pelajaran Teknik & Vokasional Bahagian Sekolah-sekolah. 1. 2. Pengarah Latihan Guru 9. ‘The Registration of School Ordinance. 6A/1975 bertarikh 5hb. September 1975. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.U.S kepada Y.k. S. Bangunan Bank Pertanian.

Kerjasama Ibu Bapa Untuk menjayakan kempen ini. Untuk menjayakan lagi kempen anti merokok ini.6. Bilik guru/ bilik rehat bagi guru-guru. Bilik pekerja kantin bagi pekerja-pekerja kantin. melalui PIBG. 4.1. . 4. Bilik pekerja atau di tempat-tempat yang terselindung dari pandangan muridmurid bagi kakitangan-kakitangan sekolah.3. Penyimpanan dan Penjualan Rokok di Kantin Sekolah Menyimpan dan menjual rokok serta memaparkan iklan-iklan rokok di kantin adalah dilarang. 4. Sekolah Digunakan Oleh Pihak Luar Ababila kawasan/ bangunan sekolah digunakan oleh pihak luar. Guru Besar.1. Poster-posteratau papan-papan tanda dengan menggunakan bahasa yang halusseperti “Terima Kasih kerana tidak merokok disini” boleh diadakandan dipamerkan di tempat-tempat tertentu.5. 4. Hari Penyampaian Hadiah. Guru-guru dan Kakitangan sekolah Menghisap rokok di kawasan sekolah dan dalam mesyuaratmesyuarat/majlis-majlis rasmi di sekolah adalah dilarang kecuali di:4. dan 4. Hari Sukan dan lainlain )Pihak sekolah hendaklah meminta kerjasama daripada pihak ibubapa dan orang ramai bagi menjayakan kempen ini. Bersama-sama dengan surat siaran ini.4. Majlis Keramaian (Hari Ibu Bapa . maka penerangan yang jelas mengenai larangan merokok hendaklah dinyatakan kepada mereka. 4. 4.3. 5.1. sekolah sekolah juga adalah digalakkan berusaha mengadakan cara-cara lain yang sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah dan mengikut keadaan setempat. 4.2. 4. boleh meminta kerjasama daripada pihak ibu bapa bagi menyedarkan anakanak mereka bahawa amalan merokok itu membahayakan kesihatan dan membazir wang. (apabila dibilik ini diadakan mesyuarat rasmi atau diadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran maka merokok adalah dilarang). Surat siaran ini adalah bertujuan untuk meminta sekolah-sekolah mengambil langkahlangkah positif bagi menjayakan kempen anti merokok. Berikut adalah garis panduan bagi menjayakan kempen ini. disertakan juga Garis Panduan Tata Susila Untuk membantu menjayakan kempen Anti Merokok’ dari Pekeliling AM bilangan 12 Tahun 1982 bertarikh 17hb Ogos 1982 adri Jabatan Perdana menteri.3.1. Mereka juga dilarang merokok semasa bertugas.2.1.

Kementerian Pelajaran BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14.B. Setiausaha Sulit kepada Y. Kementerian Pelajaran. Timbalan Menteri Pelajaran. 1. 10. Pegawai Perhubungan Awam. Ketua-ketua Bahagian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. 2. Kementerian Pelajaran. Dato’ Khalil bin Yaakob. Dr. 5. Ketua Pengarah Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. Kementerian Pelajaran. Tang Tiong Hong.p Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran s. 11. 4. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l.B. Kementerian Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y. Kementerian Pelajaran. 3. 13. Setiausaha Sulit kepada Y. Ketua Jemaah Nazir. 12. Harap maklumkan kandungan surat siaran ini dan Garis Panduan dari surat Pekeliling Am Bilangan 12 1982 ini kepada semua sekolah di negeri tuan. Menteri Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran. Sekian. 9. Ketua Setiausaha. 7.B. Menteri Pelajaran.6. Kementerian Pelajaran.k. Pegawai Khas I kepada Y. 6. 8. Timbalan Ketua Setiausaha l. tt (DATO’ HAJI IDRIS BIN HAJI TAIN) Bahagian Sekolah-sekolah b. Kementerian Pelajaran. Timbalan Menteri Pelajaran. Timbalan Ketua Setiausaha ll.B. BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBOH PASAR BESAR KUALA LUMPUR Telefon : 2922066 .

surat-surat pekeliling ikhtisas dan surat-surat siaran. di samping ia bertujuan untuk memberitahu dan mengingatkan lagi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi memperbaiki dan mengurangi masalah-masalah disiplin di sekolahsekolah. Analisa daripada laporan-laporan yang diterima dan dari sumber-sumber lain. tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.II/(56) 1 Ogos 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri. Dalam hubungan ini. Bermacam-macam jenis salah laku dilakukan oleh para pelajar. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatanperbuatan tersebut dan faktor-faktor ini lazimnya dikelompokkan kepada factor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran dan pelbagai lagi. mengancam Guru-guru dan murid-murid dan pelbagai lagi. Perlu ditegaskan bahawa Pengetua dan Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal organisasi sekolahnya dan bagi menentukan disiplin. Oleh yang demikian. iaitu dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan-kesalahan yang berat. memeras ugut. seperti menyalahgunakan dadah. menunjukkan bahawa ada di antara Pengetua dan Guru Besar serta Guruguru yang tidak tahu-menahu dan tidak memahami kuasa-kuasa yang diperuntukan kepada mereka. mereka mempunyai kuasa menjalankan hukuman biasa sekiranya perlu dan difikirkan munasabah. Malaysia Tuan. Adalah tidak bijak sekiranya Pengetua atau Guru Besar . 3. sepertimana tercatat dalam Lampiran l. Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita. Oleh hal yang demikian. merosakkan harta benda sekolah(vandalism). mereka adalah bertanggungjawab sepenuhnya dan memastikan usaha-usaha dijalankan bagi meningkatkan lagi mutu disiplin di sekolah masing-masing. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Masalah disiplin para pelajar kini menjadi isu hangat dan sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. terdapat ordinan-ordinan pelajaran dan pihak Kementerian juga telah memberi panduan-panduan mengenai disiplin sekolah. Surat pekeliling ini adalah siaran awal kepada satu gerakan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pelajaran Pelajaran untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi disiplin sekolah di seluruh negara. merompak. 4.KP(BS)8591/Jil. 2. prosedur mengambil tindakan disiplin dan jenis hukuman yang boleh dikenakan.

Perlu ditegaskan di sini bahawa jawatankuasa disiplin sekolah (jika ada) adalah bertujuan bagi membantu Pengetua atau Guru Besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan Pengetua atau Guru Besar tidak boleh menurunkan kuasa kepada jawantankuasa ini bagi menjatuhkan sesuatu hukuman.1983 dan menentukan fungsifungsi jawantankuasa ini dilaksanakan. 76(a) dan (b). mengorientasi para guru dan kakitangan sekolah bahawa sekolah adalah bertanggungjawab bagi meningkatkan lagi disiplin dan orientasi penyelesaian masalah disiplin berasaskan kepada maklumat-maklumat sebenar. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah hendaklah memastikan bahawa sekolah-sekolah mempunyai ordinanordinan pelajaran.3. perbengkelan dan seumpamanya serta memastikan semua Guru memahami kandungannya. Adalah didapati bahawa terdapat banyak sekolah yang tidak menubuhkan jawatankuasa ini dan mana-mana sekolah yang telah pun berbuat demikian. 73. 74. misalnya dengan mengadakan perbincangan. 5.menyerahkan bulat-bulat kuasa disiplin ini kepada Guru-guru tanpa mengambil tahu dan mengawalnya sendiri.ll/(16) bertarikh 10.1.79. Pihak sekolah hendaklah melaksanakan perakuan 69. 75.2. 72.4. 1995 kepada Guruguru yang berdaftar bagi satu-satu kes sahaja. Sekolah-sekolah hendaklah mewujudkan iklim disiplin sekolah yang berkesan iaitu dengan membentuk orientasi bahawa sekolah adalah juga sebagai punca masalah disiplin. hak-hak dan tanggungjawab mereka serta prosedur-prosedur mengambil tindakan disiplin yang betul.5 . 71. tindakan berikut hendaklah diambil:5. didapati jawatankuasa ini kurang berfungsi.80. Guru-guru baru yang ditempatkan ke sekolah-sekolah dari Maktab Perguruan dan Universiti hendaklah juga diambil tindakan yang sama.82 dan 84 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) seperti yang tercatat dalam lampiran ll. Pengetua atau Guru Besar hanya boleh menurunkan kuasa seperti yang diperbekalkan mengikut para 6 ‘Education (School Discipline) Regulations’.10. Bagi menentukan disiplin sekolah terkawal dan dalam masa yang sama dapat di pertingkatkan. 78. Memastikan pihak sekolah menjalankan tindakan menyalurkan maklumat mengenai ordinan-ordinan pelajaran. bukubuku panduan dan surat-surat pekeliling yang berkaitan dan jika perlu membuat salinannya dan diedarkan ke sekolahsekolah. 5. Menubuh dan menggerakkan Jawantankuasa hal-Ehwal Murid-murid Peringkat Sekolah (sepertimana yang diarahkan melalui surat siaran KP(BS)8591/Jld. 5. surat-surat pekeliling dan bukubuku panduan yang ada kesemua Guru. 5. 5.

Imej buruk mengenai disiplin sekolah yang dipaparkan oleh media massa memberi kesan negatif di fikiran orang ramai oleh kerana kurangnya usaha yang gigih dari pihak kita untuk memberi penjelasan atau maklum balas mengenai kedudukan serta perspektif yang sebenarnya kepada mereka. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. pengubahsuaian kepada panduan-panduan yang ada perlu dibuat mengenai langkah-langkah dan strategi. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. pihak tuan bolehkan secara terus membuat kenyataan pembetulan kepada akhbar memberitahu orang ramai mengenai gambaran sebenarnya jika perlu seberapa segera yang boleh. HASHIM) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. Laporan bertulis boleh disusuli kemudian. Harap tuan dapat maklumkan surat pekeliling ini kepada semua sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah di negeri tuan. Sekiranya terdapat kes-kes disiplin para pelajar disiarkan di akhbar-akhbar. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkahlangkah bagi mengurangi masalah disiplin pelajar-pelajar di daerah masing-masing kerana dalam keadaan yang ada sekarang kebanyakan masalah disiplin adalah bercorak tempatan. Di samping itu. . mengikut kesesuaian keadaan setempat. tt (OMAR BIN MOHD. 6.6.5. Kementerian Pelajaran Malaysia. tuan hendaklah menghubungi pihak Kementerian Pelajaran dengan segera mengenai keadaan sebenarnya. Sekian. 7. Jawatankuasa HalEhwal Murid-murid Peringkat Daerah hendaklah juga digerakkan dengan lebih berkesan lagi dan fungsi-fungsi jawatankuasa ini perlu dilaksanakan.

perkara 2(iv) (a). 5. Encik Bujang Haji Ulis. Menteri Pelajaran.k. Encik Ng Cheng Kiat.VIII/(75) 22 Mei 1997 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini. 1. 6.B. Timbalan Menteri Pelajaran.6a/1975: Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok. Kementerian Pelajaran. Dato’/Datuk/Tuan/Puan. 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3. Ketua Setiausaha.4/1997: Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.B. Timbalan Menteri Pelajaran.s.B. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. semua Pengetua dan Guru Besar hendaklah mengambil tindakan ke atas murid yang di dapati bersalah menghisap rokok dengan mengenakan hukuman seperti berikut: Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali . Bhg. Setiausaha Sulit kepada Y. 2. 4. KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KP/(BS)8591/Jld. Timbalan Ketua Setiausaha l. Setiausaha Sulit kepada Y. Setiausaha Sulit Kanan kepada Y. Kementerian Pelajaran.

Dato’/Datuk/Tuan/Puan.Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali Kesalahan Kali Keempat : Gantung Persekolahan (selama tempoh tidak melebihi 14 hari) Kesalahan Kali Kelima : Buang Sekolah 3.5/1997: Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok .Bhg. Sekian. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua negeri Y.VIII/(76) 22 Mei 1997 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt (DATUK MATNOR DAIM) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KP/(BS)8591/Jld. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Bhg.Dato’ / Datuk /Tuan / Puan. terima kasih.

Timbalan -Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Unit Perhububgan Awan. Ketua –Ketua Bahagian Kementerian. kakitangan. 3.B. 1. sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam bilik atau di tempat-tempat yang terselindung dari pandangan murid.1/1983: Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah adalah terbatal. 8.Dimaklumkan bahawa ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Perkara 4. 2. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia.B Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia. 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt (DATUK MATNOR DAIM) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. Chan Fong Onn.1 dalam Surat Pekeliling Bil. 3. Y. Setiausaha Sulit kepada Y. Ibu bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah. Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan.B. 4. 2. datuk Dr. Kementerian Pendidikan.k. 1993. Ketua Setiausaha. 7. . semua guru. terima kasih. Y.Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Timbalan . 6. Larangan ini meliputi keselurahan premis sekolah. Dato’ Khalil bin Yaakob. Sekian.

Tindakan hukuman itu adalah seperti mengetuk/ menyekel kepala murid. . BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBUH PASAR BESAR KUALA LUMPUR.II/(17) 7 November 1983 Semua Pengarah pelajaran Negeri.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran Tujuan surat pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Guru-guru Besar dan Guru-guru mengenai hukuman-hukuman yang dikenakan kepada murid-murid yang melakukan perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. 2. mendera seperti berlari keliling padang. Kesalahankesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahan-kesalahan sepertimana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran yang sedia ada seperti Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin) Sekolah 1959. hukumannya juga ada dinyatakan. berkeliaran (loitering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini. Tindakan menghukum seperti ini adalah tidak sesuai dilakukan kerana ia boleh membawa kepada implikasiimplikasi yang tidak diingini. 3. tidak memberi perhatian sewaktu Guru mengajar. Banyak aduan telah diterima oleh Kementerian ini mengenai tindakan hukuman yang dikenakan oleh guru-guru ke atas murid-murid kerana melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan itu. Datuk/Tuan. Bagi tiaptiap kesalahan yang disebutkan dalam peraturanperaturan itu. Bagi perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan itu. mencubit hingga lebam. menampar. menjemur atau menghukum murid secara kumpulan atas alasan si pesalah enggan mengaku dan berbagai lagi. tidak disebut dengan jelas akan hukumannya dalam peraturan tersebut. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14. Telefon :922066 Kawat:’PELAJARAN’ KP(SB) 8591/Jil. mengenjut beberapa kali yang tidak berpatutan sambil memegang telinga. memulas telinga. Sungguhpun peraturan tersebut memperuntukan secara am kuasa kepada Guru Besar bagi menjalankan hukuman-hukuman biasa ke atas murid-murid untuk menjaga disiplin atau ketenteraman sekolah.B. mencela. misalnya membuat bising dalam darjah. Malaysia Y.

Ketua Pengarah Pelajaran. 2. Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l. Menteri Pelajaran Malaysia.B. Dr. 8. Timbalan Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha. Tang Tiong Hong. Dato’ Khalil bin Yaakob. 4. 3. .Sekian. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. Timbalan Ketua Setiausaha l. Setiausaha Sulit kepada Y. 9.k. 6. Kementerian Pelajaran. 1.B. Timbalan Ketua Setiausaha ll. Setiausaha Sulit kepada Y. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Ketua-ketua Bahagian. 10. Timbalan Menteri Pelajaran. Kementerian Pelajaran. 7. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran.B. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran. 5. Setiausaha Sulit kepada Y. s. 11.

melakukan ketuk ketampi yang menyebabkan pengsan. Kementerian Pelajaran. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sejak akhir-akhir ini terdapat tindakan dan hukuman yang keterlaluan dikenakan oleh pihak sekolah sama ada oleh pengetua.Bhg.12. 13. Pegawai Khas I kepada Y. berlari dengan memakai seluar dalam dan menyuruh murid berbuat sesuatu yang tidak berperikemanusiaan. guru besar atau guru-guru ke atas pelajar-pelajar sepertimana yang dilaporkan oleh media massa. JABATAN SEKOLAH. merotan hingga melukai dan mencederakan. . Dato’/Datuk/Tuan. BLOK J (SELATAN). Telefon : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menteri Pelajaran. Pegawai Perhubungan Awam. mencubit hingga berdarah. Kawat : “PELAJARAN” KP(BS)8591/Jld. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5.B. PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR. Antaranya pelajar dijemur di tengah panas.Vlll(10) 11 Oktober 1995 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y. BAHAGIAN SEKOLAH.

2. Tindakan-tindakan sedemikian telah menjadi pengetahuan masyarakat umum. Disamping itu terdapat pula kejadian-kejadian yang berlaku di bilik darjah atau di persekitaran sekolah secara senyap-senyap dan terselindung daripada penglihatan kita, misalnya pengucapan kata-kata yang kesat dan penyikiran pelajarpelajar dengan cara memandang sepi dimana kesemuanya ini merupakan pemusnahan semangat dan melanggar Tatacara Disiplin Sekolah yang telah digariskan bagi panduan pengetua, guru besar dan guru-guru. 3. Pelbagai jenis tindakan yang menggambarkan perhubungan buruk antara guru dengan pelajar akan berterusan dipaparkan di media massa untuk tatapan masyarakat. Sekolah-sekolah akan terus menjadi sasaran dan maruah profession perguruan akan terus tercabar dan seterusnya akan menggugat reputasi Kementerian Pendidikan. 4. Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk mengingati pengetua, guru besar dan guru-guru supaya tindakan yang diambil hendaklah berdasarkan panduanpanduan seperti yang terkandung dalam: 4.1 Panduan Am Disiplin Sekolah. Kementerian Pelajaran Percetakan Adabi, Kuala Lumpur 1981. 4.2 Panduan Tatacara Disiplin Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1988. 4.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983 bertarikh 17 November 1983 iaitu mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran. 5. Antara panduan yang dijelaskan ialah: 5.1 Elak dan hindarkan diri daripada nafsu marah dan membuat kesimpulan terburu-buru tanpa penyelidikan terlebih dahulu. 5.2 Hukuman yang pada hemat orang ramai tidak sesuai seperti berbentuk penyeksaan, cacian di khalayak ramai yang memberi kesan emosi atau lain-lain hukuman liar serta tidak berperikemanusiaan hendaklah dielakkan.

6. Diharap Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan dapat memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua pengetua, guru besar dan guru.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

tt (TAN SRI DATUK DR. WAN MOHD. ZAHID BIN MOHD. NOORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J,

Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150

PUSAT BANDAR DAMANSARA, http://www.moe.gov.my 50604 KUALA LUMPUR. KP(BS)8591/Jld.XVll(8) 19 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah

Laman Web

Kes jenayah berat yang melibatkan murid sekolah kerap terjadi sejak akhir-akhir ini .Ia menimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana perbuatan jenayah seumpama ini boleh dilakukan oleh golongan murid sekolah. Walaupun secara umum diketahui bahawa kejadian-kejadian ini mempunyai pelbagai kejadian dengan perkara yang berlaku di luar persekitaran sekolah, namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua yang membabitkan murid sekolah, namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua kes yang membabitkan murid sekolah. Ringkasnya, ia bersangkutan dengan ketidakseimbangan mental dan emosi yang didorong oleh pelbagai sebab. Dalam menanganinya, kita tidak kekurangan pendapat dan saranan. Ada yang menyimpulkan rentetan kejadian yang berlaku seperti murid dirogol dan dibunuh oleh murid sesama sekolah, murid bergaduh dan bertumbuk di perhimpunan sekolah, dan murid koma akibat dipukul oleh murid lain adalah kerana murid-murid ini tidak mempunyai kestabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat, sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. 2. Sehubungan dengan itu, Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah(PPB/PPD), semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil langkah- langkah yang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. Pengurusan hal ehwal murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagai peringkat institusi pendidikan, iaitu di JPN, PPB/PPD, dan sekolah. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab bagi melaksanakan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yang kemas kini. 2.1 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid Di Sekolah Sistem rekod murid yang sedia ada (Kad 01 & 02) perlu dilihat semula, sama ada telah memenuhi keperluan pengurusan hal ehwal murid yang cekap dan berkesan. Sistem tambahan boleh dicipta sekiranya ia dapat membantu pihak sekolah dan guru dalam hal pemantauan dan kawalan mengenai perkembangan akademik, emosi, sahsiah dan tingkah laku murid sepanjang mereka bersekolah. Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid, sekolah diminta supaya memperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan disekolah masing-masing. Profil yang mengandungi

Sekolah dengan kerjasama dan 2. 2.maklumat murid seperti gambar murid. Semua rekod disiplin dan profil murid hendaklah disimpan dengan baik di tempat yang selamat. murid dengan murid serta antara warga sekolah dengan ibu bapa hendaklah dipertingkatkan lagi. rekod disiplin. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepada Guru Kaunseling atau Kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka. hobi.3 2.2 Pemantapan Pengurusan Disiplin Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. Guru-guru kelas terutamanya. pilihan kerjaya dan kemahiran social hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa.4 . Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakan murid. Dalam masa yang sama. boleh memainkan peranan yang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan murid-murid di kelasnya Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. Sekolah hendaklah menyimpan salinan maklumat rekod dan profil murid dalam tempoh masa yang sesuai walaupun murid telah menamatkan persekolahan untuk keperluan-keperluan tertentu. Murid-murid berkenaan perlu diberikan khidmat nasihat sehingga keadaan permasalahan yang mereka hadapi dapat dipulihkan sepenuhnya. prestasi akademik. Laporan kes-kes yang khusus merujuk salah laku murid yang berpindah sekolah juga perlu dihantar ke sekolah baru secara sulit supaya pemantauan dan pemulihan berterusan dapat dilakukan terhadap murid berkenaan. Guru Besar atau Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar Ketua guru Disiplin supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan murid berkenaan. Kaedah sebegini adalah bertujuan supaya guru-guru mengenali murid dan keluarganya dengan lebih dekat lagi. minat. butiran peribadi dan keluarga. sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah. Pemantauan Pengurusan Kaunseling Di Sekolah Sekolah hendaklah memastikan guru kaunseling sentiasa mempunyai maklumat yang kemas kini mengenai murid yang mempunyai masalah daripada guru kelas atau guru tingkatan. Sekolah Penyayang Konsep “Sekolah Penyayang” yang menekankan kepada rasa saying menyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dan murid. semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal. Dengan wujudnya kemesraan ini maka gejala yang tidak sihat yang berkemungkinan dilakukan oleh murid dapat dihindar dan dibendung.

Dalam hal yang sama.5 Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri Setiap murid seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri mereka. penyebaran maklumat berkaitan dengan kemalangan/jenayah hendaklah disampaikan dan dibincangkan untuk difahami oleh murid-murid. Jawatankuasa Kemajuan Kampung(JKK) dan 2. Selain daripada itu. Majlis Perbandaran atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). 2. Sekolah perlu sentiasa mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri sewaktu perhimpunan rasmi dari semasa ke semasa. sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah. ibu bapa juga harus diminta supaya memberikan kerjasama supaya tidak merahsiakan masalah anak mereka. Kesedaran keselamatan diri ataupun perlindungan diri perlu ditekankan di sekolah-sekolah bagi mengingatkan murid supaya tidak berseorangan apabila ketika di luar waktu rasmi persekolahan. tertinggal oleh rakan atau berada di tempat-tempat sunyi. Dalam hal ini pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa tentang apa jua masalah atau perlanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. sekolah juga harus menggalakkan program timbal-balik yang meminta ibu bapa berkunjung ke sekolah bagi membincangkan perkembangan anak mereka dengan guru dari masa ke masa. Sekolah dan Masyarakat Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa supaya anak-anak mereka yang bermasalah dapat sama-sama dibantu. Skim Lencana Anti dadah (SLAD) dan Badan-badan Beruniform yang lain. ibu bapa tidak menjemput seperti biasa. Masyarakat sekitar seperti pihak polis. bahan kimia. Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta kemesraan antara guru-guru dengan ibu bapa. alatan sukan dan permainan serta tingkah laku yang boleh memudaratkan diri hendaklah sentiasa diperingatkan oleh guruguru. iaitu ketika balik dari sekolah dan pada keadaan-keadaan mengikut amalan biasa seperti tertinggal bas. Guru-guru pula boleh menyampaikan panduan tentang keperluan menjaga keselamatan sewaktu pendidikan formal di kelas atau kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah. Sekolah hendaklah mempamerkan maklumat penting mengenai panduan keselamatan ini di tempat yang strategik serta memaklumkan kepada murid-murid nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi ketika mereka berada dalam kecemasan.permuafakatan Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) hendaklah merangka program “Lawatan ke Rumah” (Home Visit) bagi membolehkan guru-guru lebih mengenali latar belakang murid dan keluarganya. Bahaya penggunaan alatan elektrik. Pembimbing Rakan sebaya. Permuafakatan Ibu Bapa.6 . Pendidikan Keselamatan diri boleh dilakukan melalui aktiviti kelab-kelab yang ditubuhkan di sekolah seperti Kelab Pencegahan Jenayah. malah memaklumkan tingkah laku anak-anak mereka yang luar biasa kepada pihak sekolah atau guru kaunseling supaya tindakan pembetulan dapat dibincangkan secara muafakat. Melalui aktiviti kelab-kelab ini.

7 Sekolah Selamat (Safe School) Aspek keselamatan dalam sistem persekolahan hendaklah diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. Dato’/Tuan/Puan dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri. Sekian. Pengetua/Guru Besar dan guruguru mesti selalu mengingatkan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri. harta benda. Jabatan atau agensi yang bertanggungjawab seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat. rakan sebaya serta orang lain. 3. sistem bekalan gas. kakitangan dan murid-murid di sekolah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah serta semua Pengetua dan Guru Besar sekolah yang berada di bawah pentadbiran Y. Konsep “Sekolah Selamat” (Safe school) hanya dapat dijayakan sepenuhnya dengan warganya mengamalkan tingkah laku yang boleh menghindarkan bahaya terhadap diri sendiri. Penjagaan serta penyelenggaraan yang baik terhadap segala kemudahan ini akan menjamin persekitaran yang selamat di sekolah. ibu bapa dan masyarakat setempat sesuai dengan konsep “School-Home-Community Partnership’. Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas.Rukun Tertangga perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam menentukan persekitaran yang selamat kepada pelajar dan penduduk setempat. 2. Terima kasih. Dato’/Tuan/Puan untuk tindakan selanjutnya. Y. dan segala peralatan yang ada di sekolah. Sehubungan dengan itu. sistem pendawaian elektrik.Bhg. Polis DirajaMalaysia dan sebagainya hendaklah dihubungi untuk peperiksaan segera sekiranya terdapat tanda-tanda awal kerosakan atau kecemasan yang boleh membahayakan guru-guru. Pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukan terhadap sistem pendawaian elektrik. Sekolah perlu mewujudkan programprogram permuafakatan dan perkongsian yang melibatkan pihak sekolah. atau apa jua sistem yang boleh mengudang bahaya di sekolah.Bhg.

tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s.B. :http://www. Y. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen.my Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web . 6. 7. 4. BLOK J.moe.gov. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awan. 3. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. 8. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 9. 10. PARAS 7.B.B. 2. 5.k.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 1. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y.

.50604 KUALA LUMPUR.Bhg..” 4.. Dato’/Tuan/Puan adalah amat dihargai supaya tindakan penyelesaian yang segera dapat dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala negative yang melibatkan murid-murid sekolah pada masa kini dan juga masa-masa akan datang. Y... Punk dan Cyber Cafe yang boleh menjejaskan penumpuan mereka terhadap pembelajaran. Maka..Bhg...9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif Pihak Kementerian Pendidikan mendapati sejak kebelakangan ini terdapat muridmurid sekolah yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti melibatkan diri dengan kumpulan Black Metal. Jabatan Pendidikan Negeri juga diminta melaporkan dengan segera kejadiankejadian serius yang berlaku di sekolah tanpa menunggu arahan melalui surat atau faksimili dari Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia mengenai berita-berita sensasi yang didedahkan dalam akhbar dan media massa seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986: Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah (Para 6) :-m “ Sekiranya terdapat kes-kes disiplin para pelajar disiarkan di akhbarakhbar.. 3.. 2.. tindakan awal yang sewajarnya hendaklah diambil untuk membendung dan mengatasi masalah ini bagi mengelakkan perkara seumpama ini merebak dan membabitkan lebih ramai murid.. Dato’/Tuan/Puan adalah diminta mengambil tindakan segera dan sewajarnya supaya murid tidak melibatkan diri dan terjerumus dalam kegiatan ini.. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah (PPB/PPD) dan sekolah mestilah mengadakan program-program khas untuk memberi penjelasan dan kesedaran akan kesan negatif jika mereka terlibat dengan kumpulan-kumpulan berkenaan... pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN).. Sehubungan dengan itu... SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.. tuan hendaklah menghubungi pihak Kementerian Pelajaran dengan segera mengenai keadaan sebenarnya. Bagi pelajar-pelajar yang beragama lslam khususnya. Jawatankuasa Disiplin Sekolah hendaklah dari semasa ke semasa mengadakan pemeriksaan untuk mengesan tanda-tanda kegiatan negatif murid-murid. Disamping itu.. Dato’/Tuan/Puan.XVll(9) 23 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Skin Head.. Bhg. Pihak sekolah juga hendaklah sentiasa memantau dan menyiasat murid-murid supaya tidak melibatkan diri dengan kumpulan-kumpulan tersebut.. kegiatan ini boleh menjejaskan aqidah mereka.... Kerjasama Y. .. KP(BS)8591/Jld.

7.B. 2.B. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. 9.Sekian.k. Kementerian Pendidikan . 3. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 8. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. 5.B. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. Terima kasih.B. 6. 4. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. Y. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. 1.

i. PARAS 7. 8/1968 mengenai Tatatertib Di Sekolah-Sekolah pada para 5 menyatakan: .10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guruguru tertentu atau menyerahkannya kepada pengetua atau guru besar walaupun masalah yang ditimbulkan oleh murid adalah masalah yang remeh temeh.my 50604 KUALA LUMPUR.XVll(10) 24 September 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Ketua Perhubungan Awam. PUSAT BANDAR DAMANSARA.gov. :http://www. Perkara ini juga telah mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-sekolah. 2. Dato’/Tuan/Puan.moe. Bhg. Perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika sekiranya semua guru di sesebuah sekolah dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan secara tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar.10. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. BLOK J. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. KP(BS)8591/Jld. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil.

bhg. adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukan dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan disiplin yang tinggi. Sehubungan dengan itu. Sepatutnya. satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk menanamkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .” 3. penyayang.“.. Pendekatan-pendekatan berbentuk pencegahan(preventive).” ii. iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru untuk melaksanakan hukuman tersebut. Sekian. Oleh hal yang demikian.. Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid pula menyatakan: “Adalah seperti tuan termaklum. 4. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada guru-guru besar. Guru-guru hendaklah sentiasa sentiasa mengimbangi semua pendekatan tersebut dengan sifat-sifat prihatin. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pengetua dan guru besar agar arahan ini dipatuhi.tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. kebenaran bagi guru-guru melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara nyata dan bertulis. didikan(educative).... Terima kasih. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain. Sementara itu. kesalahan yang berat sahaja yang harus diadukan kepada guru besar untuk mendapat keputusan. Y. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja.. Oleh hal yang demikian semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah dan janganlah hendaklah perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah. simpati dan empati terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. pembetulan (corrective) dan hukuman (punitive) serta langkah yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. Bagi mencapai matlamat tersebut semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik.

k. 7. 9.my 50604 KUALA LUMPUR. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. :http://www. 4. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web . Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awam.tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. Kementerian Pendidikan Penasihat Undang-Undang. BLOK J. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. Y. PUSAT BANDAR DAMANSARA. 10. 6. Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan.gov.B. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. 1. Kementerian Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. PARAS 7.B. 5. 11. 2. 8. 3.moe. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.

Aspirasi sekolah Selamat menjadikan sekolah sebagai tempat di mana perbezaan budaya dan nilai setiap individu atau kumpulan dihargai oleh semua pihak.1.1 Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah: 3.5 Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh membantu mempertingkatkan keselamatan di sekolah. 3.6 Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah mendedahkan konsep dan kaedah pelaksanaan Sekolah Selamat ke semua sekolah. 3. Untuk Pelaksanaan Program Sekolah Selamat panduan-panduan berikut hendaklah diberi perhatian: 3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1.4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Program Sekolah Selamat untuk dilaksanakan oleh semua sekolah di seluruh negara. 3.2 Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah: . memantau dan melapor mengenai pelaksanaan Program Sekolah Selamat. 3. pengetua dan Guru Besar adalah diarah supaya mengambil langkah wajar dengan mengadakan perancangan yang rapi untuk melaksanakan Program Sekolah Selamat di semua sekolah rendah dan sekolah menengah. semua Jabatan Pendidikan Negeri.1 Bagi tahun 2002 sebanyak 20% daripada bilangan sekolah rendah dan menengah di setiap negeri hendaklah melaksanakan Program Sekolah Selamat dengan mengambil kira bilangan yang sama rata antara sekolah di dalam bandar dan di luar bandar. Bhg. Sehubungan dengan ini.1.2 Mulai tahun 2003 semua sekolah di seluruh negara hendaklah melaksanakan Program Sekolah Selamat. Tujuan utama pelaksanaan program ini ialah untuk mewujudkan persekitaran sekolah agar warga sesebuah sekolah itu merasa selamat untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan kegiatan kokurikulum tanpa gangguan dari manamana pihak sama ada dari luar mahu pun dari dalam. 2. Pejabat Pendidikan Bahagian/daerah.XVll(4) 14 Jun 2002 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. di samping amalan menjaga keselamatan dijadikan budaya dalam kehidupan seharian.4 Fungsi jawantankuasa ini adalah merancang.KP(BS/HEP)8591/Jld. menasihat. 3.1.1.3 Jawatankuasa Khas Sekolah Selamat hendaklah ditubuhkan di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah. 3.1. 3. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y.3 3. 2.2.4 3.2.k. Terima kasih.B. 3. Mendapatkan khidmat nasihat dari Sekolah-Sekolah Projek Rintis yang ada di setiap negeri. Guru Kaunseling/Guru Bimbingan sekolah hendaklah dilantik sebagai Setiausaha kepada jawatankuasa ini dan juga berperanan sebagai penggerak utama Program Sekolah Selamat.B.3. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. 1. yang keahliannya terdiri daripada warga sekolah dan juga wakilwakil daripada masyarakat sekitar sekolah serta agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan.2. Mengadakan sesi taklimat kepada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta komuniti setempat yang boleh membantu mempertingkatkan keselamatan di sekolah melalui Program Sekolah Selamat.2.2. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Y. Memberi pendedahan kepada semua warga sekolah mengenai maksud dan tujuan Program Sekolah Selamat ini diadakan. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 4.2 3. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.B.1 3.5 Menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Selamat peringkat sekolah. Sekian.

KP. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. Kementerian Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. 10hb. 7.8543/(10) Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. viii) Murid dan juga ibu bapa/penjaga mestilah diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan atau kelakuan curang murid-murid itu dan satu borang jawapan hendaklah disertakan supaya ibu bapa/penjaga boleh memberi akuan terima atas surat amaran itu. surat siaran seperti di bawah ini dikeluarkan untuk dijadikan pimpinan kepada Guru-guru Besar dalam Negeri tuan supaya dapat diadakan satu persamaan cara tindakan.6/68. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awam.4. September. . Ibu bapa/Penjaga murid yang telah dibuang dari sekolah-sekolah telah membuat pengaduan bahawa mereka tidak diberi tahu oleh Guru Besar tentang kelakuan curang anak-anak mereka sebelum mereka dibuang. Kementerian Pendidikan PEKELILING-PEKELILING IKHTISAS LAMPIRAN 2.B. 3. Untuk mengelakkan aduan-aduan seperti itu pada masa akan dating peraturan-peraturan yang berikut hendaklah diikuti oleh Guru-guru Besar sebelum seseorang murid dibuang daripada sekolah. 10. Y. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2. 6. 9. Ruj.1 KP. 5.8543/(10) bertarikh 10 september 1968. Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang Sebagaimana yang telah dipersetujui dalam persidangan Ketua-ketua pegawai Pelajaran. 8. Rumah Persekutuan.

ugutan-ugutan dan acaman terhadap murid-murid). murid itu akan dibuang terus. 4. selepas memberi amaran kedua. ix) tt (Yap Hong Kuan) b. Guru Besar hendaklah memberhentikan murid untuk sementara waktu sementara satu penyelidikan dibuat. murid itu akan dibuang tanpa sebarang amaran. Di sebaliknya jika keadaan tidak membenarkan. Jikalau penyelidikan itu membenarkan supaya murid-murid itu dibuang maka ia bolehlah dibuang sekolah. xiv) Jika Lembaga Pengurus bersetuju untuk mengambil semula murid itu. dan murid itu tidak juga menjalankan perubahan dalam kelakuannya. Perhatian tuan adalah ditarik kepada seksyen 7 dan 8 (b) Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib sekolah) mengenai murid yang mengambil bahagian dalam pilihanraya atau kegiatankegiatan politik. Pendaftar Sekolah-sekolah mestilah diberi tahu oleh Guru Besar sebelum sesuatu tindakan diambil untuk menggantung atau membuang seorang murid kerana sebab-sebab ini. Guru Besar boleh memberhentikan murid itu untuk sementara waktu dalam seminggu atau dua setinggi-tingginya.Jikalau Kelakuan murid itu tidak juga berubah selepas tempoh yang sepatutnya surat amaran yang kedua dan muktamad hendaklah dihantar kepada ibu bapa/penjaga memberitahu mereka bahawa sekiranya kelakuan murid itu tidak bertambah baik.p setiausaha Tetap (bahagian Sekolah-sekolah) . persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diminta sebelum murid itu boleh diterima masuk semula. xi) Satu salinan semua amaran-amaran penggantungan atau pembuangan kepada ibu bapa/penjaga murid mestilah dikirimkan kepada Pendaftar Sekolah-sekolah dan juga kepada Pengerusi Lembaga Sekolah. xii) Dalam perkara-perkara yang keterlaluan di mana kesalahan atau kelakuan curang yang yang memerlukan pembuangan serta-merta tanpa diberi amaran (seperti : pemerasan. x) Jika setelah habis tempoh sepatutnya itu. xiii) Ibu bapa/penjaga hendaklah diberi tahu berkenaan dengan pembuangan murid itu supaya mereka boleh membuat rayuan kepada Lembaga Pengurus terhadap keputusan Guru Besar itu.

Kuala Lumpur. Ruj.KP. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Tatatertib di Sekolah-sekolah Tatatertib di Sekolah-sekolah .Kementerian Pelajaran LAMPIRAN 2.8/1968.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968. Rumah Persekutuan. 18hb.8543 02(12) Kementerian Pelajaran Malaysia. September.2 KP.

5. Oleh yang demikian. tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada menegaskan bahawa tatatertib itu boleh digunakan oleh semua Guru-guru dan pentadbiran-pentadbiran pada setiap waktu. dengan tujuan jahat. 4. Perkara-perkara tatatertib yang berat.E Circular Professional 6/68. Peraturan-peraturan dan undang-undang sekolah telah dibuat untuk menjamin adanya tatatertib yang baik di sekolahsekolah. Peraturan-peraturan tatatertib dan kuasa Guru Besar adalah dinyatakan dalam Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib Sekolah) dan peraturan untuk membuang murid-murid telah dihuraikan dalam M. x) Mengancam penuntut-penuntut yang lain. Tatatertib ialah sebahagian dari proses pelajaran kita dan pada amnya ditakrifkan sebagai tindakan atau peraturan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan-peraturan dan undangundang sekolah diikuti. 2. Adalah juga dikatakan bahawa beberapa murid-murid mempunyai potongan rambut yang tidak senonoh dan ini menjadikan rupa mereka tidak kemas terutama sekali apabila mereka memakai seluar-seluar ketat. Tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada Guru Besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. memahami perhubungan antara manusia. Perkara-perkara yang berikut adalah berat di mana pembuangan atau penggantungan sementara boleh ditimbangkan: ix) Membawa senjata-senjata yang merbahaya. Seseorang itu mestilah ingat bahawa seseorang murid itu ialah perseorangan yang tidak cukup matang untuk membuat sesuatu keputusan yang baik. Mengikut aduan-aduan itu murid-murid ini adalah datang dari sekolah-sekolah yang baik yang dikenali dari pakaian seragam serta lencana sekolah mereka. 3. Sekolah-sekolah adalah ditubuhkan untuk perkembangan penuntut untuk menjadikan mereka warganegara yang berguna boleh menilaikan kebudayaan mengetahui nilaian-nilaian akhlak dan rohani. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada Guru Besar. . Oleh yang demikian sekolah-sekolah telah mengadakan peraturan-peraturan supaya beberapa tujuan dapat dicapai dan budi pekerti yang sepatutnya ditanamkan ke dalam sanubari murid-murid belaka. kesihatan jasmani dan akal serta mempunyai ilmu pengetahuan sains dan bibitan-bibitannya.Banyak aduan telah diterima berkenaan dengan tingkah laku murid-murid dan di antaranya didapati menghisap rokok dalam perjalanan mereka balik ke rumah selepas sekolah. xii) Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh Sekolah dan Pejabat Pelajaran. 6. xi) Menghisap rokok dan meminum minuman yang memabukan. Surat pekeliling ini adalah dikeluarkan untuk mengingati Guru Besar sekolah dan Guruguru bahawa adalah merupakan salah satu dari tugas-tugas mereka untuk membantu penuntut-penuntut supaya mengetahui apakah dia tingkah laku yang baik dan tidak baik.

Bahagian Biasiswa dan Latihan. Pakaian Sekolah adalah satu tempat belajar dan pakaian yang dipakai hendaklah selaras dengan tujuan ini. Rambut juga hendaklah dipotong baik. Sekolah-sekolah dapat menolong murid-murid untuk memperkembangan sifat-sifat diri yang baik. Bahagian Kewangan. Hendaklah diambil perhatian bahawa penggantungan sementara tidak boleh melebihi dari 10 hari. Menjadi ahli dalam Pertubuhan-pertubuhan Haram. tt (Yap Hong Kuan) b. Bahagian Pentadbiran. Ketua Pegawai Pelajaran. kerjasama dari Guru Besar serta Guru-guru adalah diminta supaya penuntut-penuntut mempunyai budi pekerti. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan. Semua Negeri. yang berguna seumur hidup.p Setiausaha Tetap (Bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran s. Bahagian Sekolah-sekolah. 7.k. akhlak dan ketaatsetiaan yang baik. Mencuri Melawan pihak-pihak yang berkuasa. . Memandangkan kepada perkara-perkara diatas.Dengan membimbing tingkah laku dan pakaian yang patut di pakai di dalam bilik darjah.xiii) xiv) xv) xvi) Merosakkan atau membinasakan harta sekolah.

Sabah/Sarawak. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. September.8548/8(75) Kementerian Pelajaran Malaysia. Langkah-langkah i) Guru-guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan disekolah bahawa penghisap rokok adalah dilarang untuk murid-murid sekolah kerana sebab-sebab kesihatan. LAMPIRAN 2. Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian ini telah mendapati perkara menghisap rokok telah berlaku di kalangan murid-murid di beberapa buah sekolah di negara ini. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 01-34 5hb. Bahagian Pelajaran Teknik.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975. Kuala Lumpur. Bahagian Jemaah Nazir.6 KP. 2. Walaupun perkara seperti ini tidak berlaku di tiap-tiap buah sekolah namun begitu Kementerian memandang berat akan keadaan yang tidak sihat ini. Sekolah dalam peranannya sebagai ibu bapa kedua (in loco parentis) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi murid-murid dari aktiviti . Rumah Persekutuan.Tambahan pula adalah didapati penghisapan dadah adalah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan. Semua Pengarah-pengarah Pelajaran Negeri/Guru-guru Besar hendaklah mengambil langkah-langkah seperti berikut untuk menghapuskan gejala yang buruk ini dari sekolah-sekolah. Tuan.Bahagian Latihan Guru-guru. 1975 Pengarah Pelajaran Negeri.KP. Bahagian Peperiksaan.6A/1975 Ruj.

(f) Murid itu hendaklah dirujukkan kepada guru panduan untuk perundingan(counceling) dan nasihat. Selepas tempoh pengampunan selama seminggu itu sesiapa yang didapati merokok akan menghadapi tindakan disiplin. Perbezaan di antara Bil. (e) Ibu bapa/penjaga murid itu hendaklah diberitahu bahawa kerjasamanya boleh didapati bagi mempengaruhi murid itu berhentikan merokok. tt (KUM BOO) . 4. 3. Jabatan Pelajaran Negeri untuk tujuan statistik dan penyelidikan. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu Sumua Guru Besar sekolah mengenai kandungan surat pekeliling ini drngan segera. Saya yang menurut perintah. 6/1975 adalah dibatalkan. iii) Guru-guru penolong sekolah hendaklah diminta memperhatikan murid-murid yang merokok.6/1975 dan Bil 6A/1975 adalah dalam ceraian 2(i). ii) Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (period of grace) selama seminggu akan diberi kepada muridmurid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu. Guru panduan dikehendaki menyimpan rekod-rekod sulit mengenai kejadian seperti ini dan rekod itu mungkin akan digunakan oleh Kementerian Pelajaran.yang akan merosakkan individu-individu dan membahayakan institusi itu. Nota : Dengan ini Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. iv) Apabila seseorang murid didapati menghisap rokok langkah-langkah berikut hendaklah diambil:(d) Tindakan disiplin yang sewajarnya hendaklah diambil.Semua murid-murid mestilah diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.

KP(BS)8591/Jld. Ketua Setiausaha Kementeria Pelajaran s.XVll(8) 19 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.moe. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Menteri. :http://www. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.B. Timbalan Ketua Setiausaha. PARAS 7. Dato’/Tuan/Puan. Ketua Setiausaha Kementerian. BLOK J. Setiausaha Sulit kepada Timbalan Y.B.my 50604 KUALA LUMPUR. PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. Setiausaha Sulit kepada Y. Ketua Pengarah Pelajaran. Bhg. Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web .Bahagian Sekolah-sekolah.gov. Menteri Pelajaran. b.p.k.

sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah. hobi. sekolah diminta supaya memperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan disekolah masing-masing. 2. Dalam menanganinya. minat.8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah Kes jenayah berat yang melibatkan murid sekolah kerap terjadi sejak akhir-akhir ini . butiran peribadi dan keluarga. sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil langkah. Sistem tambahan boleh dicipta sekiranya ia dapat membantu pihak sekolah dan guru dalam hal pemantauan dan kawalan mengenai perkembangan akademik. Sehubungan dengan itu. Ada yang menyimpulkan rentetan kejadian yang berlaku seperti murid dirogol dan dibunuh oleh murid sesama sekolah. prestasi akademik. Pengurusan hal ehwal murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagai peringkat institusi pendidikan. Profil yang mengandungi maklumat murid seperti gambar murid. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua kes yang membabitkan murid sekolah. ia bersangkutan dengan ketidakseimbangan mental dan emosi yang didorong oleh pelbagai sebab. sahsiah dan tingkah laku murid sepanjang mereka bersekolah. namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua yang membabitkan murid sekolah.3 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid Di Sekolah Sistem rekod murid yang sedia ada (Kad 01 & 02) perlu dilihat semula. Laporan kes-kes yang khusus merujuk salah laku murid yang berpindah sekolah juga perlu dihantar ke sekolah baru secara sulit supaya pemantauan dan pemulihan berterusan dapat dilakukan terhadap murid berkenaan. rekod disiplin. Walaupun secara umum diketahui bahawa kejadian-kejadian ini mempunyai pelbagai kejadian dengan perkara yang berlaku di luar persekitaran sekolah. pilihan kerjaya dan kemahiran social hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa. Sekolah hendaklah menyimpan salinan maklumat rekod dan .langkah yang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. PPB/PPD. sama ada telah memenuhi keperluan pengurusan hal ehwal murid yang cekap dan berkesan. Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD). dan murid koma akibat dipukul oleh murid lain adalah kerana murid-murid ini tidak mempunyai kestabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Semua rekod disiplin dan profil murid hendaklah disimpan dengan baik di tempat yang selamat. Ringkasnya. murid bergaduh dan bertumbuk di perhimpunan sekolah. emosi. 2. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab bagi melaksanakan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yang kemas kini. iaitu di JPN. dan sekolah. kita tidak kekurangan pendapat dan saranan. Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid. Kaedah sebegini adalah bertujuan supaya guru-guru mengenali murid dan keluarganya dengan lebih dekat lagi. Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakan murid.Ia menimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana perbuatan jenayah seumpama ini boleh dilakukan oleh golongan murid sekolah.

sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah.7 . Dengan wujudnya kemesraan ini maka gejala yang tidak sihat yang berkemungkinan dilakukan olehmurid dapat dihindar dan dibendung. Murid-murid berkenaan perlu diberikan khidmat nasihat sehingga keadaan permasalahan yang mereka hadapi dapat dipulihkan sepenuhnya. Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. Guru Besar atau Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar Ketua guru Disiplin supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan murid berkenaan. 2. boleh memainkan peranan yang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan muridmurid di kelasnya. Sekolah dengan kerjasama dan permuafakatan Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) hendaklah merangka program “Lawatan ke Rumah” (Home Visit) bagi membolehkan guru-guru lebih mengenali latar belakang murid dan keluarganya. Guru-guru kelas terutamanya. 2. Dalam masa yang sama. Pemantauan Pengurusan Kaunseling Di Sekolah Sekolah hendaklah memastikan guru kaunseling sentiasa mempunyai maklumat yang kemas kini mengenai murid yang mempunyai masalah daripada guru kelas atau guru tingkatan. Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta kemesraan antara guru-guru dengan ibu bapa. murid dengan murid serta antara warga sekolah dengan ibu bapa hendaklah dipertingkatkan lagi.profil murid dalam tempoh masa yang sesuai walaupun murid telah menamatkan persekolahan untuk keperluan-keperluan tertentu.4 Pemantapan Pengurusan Disiplin Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepada Guru Kaunseling atau Kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka.5 2.6 2. sekolah juga harus menggalakkan program timbal-balik yang meminta ibu bapa berkunjung ke sekolah bagi membincangkan perkembangan anak mereka dengan guru dari masa ke masa. Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri Setiap murid seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri mereka. Sekolah Penyayang Konsep “Sekolah Penyayang” yang menekankan kepada rasa sayang menyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dan murid. Selain daripada itu. semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal.

Sekolah perlu mewujudkan programprogram permuafakatan dan perkongsian yang melibatkan pihak sekolah.8 Permuafakatan Ibu Bapa. ibu bapa juga harus diminta supaya memberikan kerjasama supaya tidak merahsiakan masalah anak mereka. ibu bapa dan masyarakat setempat sesuai dengan konsep “school-Home-Community Partnership’. Masyarakat sekitar seperti pihak polis. malah memaklumkan tingkah laku anak-anak mereka yang luar biasa kepada pihak sekolah atau guru kaunseling supaya tindakan pembetulan dapat dibincangkan secara muafakat.Pendidikan Keselamatan diri boleh dilakukan melalui aktiviti kelab-kelab yang ditubuhkan di sekolah seperti Kelab Pencegahan Jenayah. alatan sukan dan permainan serta tingkah laku yang boleh memudaratkan diri hendaklah sentiasa diperingatkan oleh guruguru. Pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukan terhadap sistem pendawaian elektrik. Jawatankuasa Kemajuan Kampung(JKK) dan Rukun Tertangga perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam menentukan persekitaran yang selamat kepada pelajar dan penduduk setempat. iaitu ketika balik dari sekolah dan pada keadaan-keadaan mengikut amalan biasa seperti tertinggal bas. Bahaya penggunaan alatan elektrik. Dalam hal ini pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa tentang apa jua masalah atau perlanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. bahan kimia. Melalui aktiviti kelab-kelab ini. Pembimbing Rakan sebaya. Sekolah dan Masyarakat Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa supaya anak-anak mereka yang bermasalah dapat sama-sama dibantu. tertinggal oleh rakan atau berada di tempat-tempat sunyi. Sekolah hendaklah mempamerkan maklumat penting mengenai panduan keselamatan ini di tempat yang strategik serta memaklumkan kepada murid-murid nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi ketika mereka berada dalam kecemasan. sistem bekalan gas. Dalam hal yang sama. Guru-guru pula boleh menyampaikan panduan tentang keperluan menjaga keselamatan sewaktu pendidikan formal di kelas atau kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah. Kesedaran keselamatan diri ataupun perlindungan diri perlu ditekankan di sekolah-sekolah bagi mengingatkan murid supaya tidak berseorangan apabila ketika di luar waktu rasmi persekolahan. Sekolah perlu sentiasa mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri sewaktu perhimpunan rasmi dari semasa ke semasa. atau apa jua sistem yang boleh mengundang bahaya di sekolah. Jabatan atau agensi 2.9 . Skim Lencana Anti dadah (SLAD) dan Badan-badan Beruniform yang lain. penyebaran maklumat berkaitan dengan kemalangan/jenayah hendaklah disampaikan dan dibincangkan untuk difahami oleh murid-murid. ibu bapa tidak menjemput seperti biasa. Majlis Perbandaran atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). system pendawaian elektrik. 2. Sekolah Selamat (Safe School) Aspek keselamatan dalam sistem persekolahan hendaklah diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah.

harta benda. Terima kasih. Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas. Dato’/Tuan/Puan dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri. Sehubungan dengan itu. Pengetua/Guru Besar dan guru-guru mesti selalu mengingatkan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri. rakan sebaya serta orang lain. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah serta semua Pengetua dan Guru Besar sekolah yang berada di bawah pentadbiran Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia . kakitangan dan murid-murid di sekolah. Penjagaan serta penyelenggaraan yang baik terhadap segala kemudahan ini akan menjamin persekitaran yang selamat di sekolah.yang bertanggungjawab seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat. dan segala peralatan yang ada di sekolah. Sekian. Y. 3. Konsep “Sekolah Selamat” (Safe School) hanya dapat dijayakan sepenuhnya dengan warganya mengamalkan tingkah laku yang boleh menghindarkan bahaya terhadap diri sendiri.Bhg. Polis Diraja Malaysia dan sebagainya hendaklah dihubungi untuk peperiksaan segera sekiranya terdapat tanda-tanda awal kerosakan atau kecemasan yang boleh membahayakan guru-guru. Dato’/Tuan/Puan untuk tindakan selanjutnya.Bhg.

2.B. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. 1. Y. 3. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y.B.B. 5. 4. 10. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. 9. Kementerian Pendidikan .s. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 8. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awan. 6.B. 7.k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful