PEKELILING-PEKELILING BERHUBUNG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975: Ruj.

KP8548/8/(67) Bertarikh 19 Ogos 1975- Garis Panduan Untuk Mengenal/ Mengecamkan Orang Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1979: Ruj. KP(BS)8786-51/Jld.IV/(20) bertarikh 26 Mac 1979- Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan Surat Pekeliling Am Bil. I/1985: Ruj. PPAD(S) 133/883/1 bertarikh 29 Januari 1985- Program-Program Mencegah Dan Membasmi Kegiatan Penagihan Dadah Di Agensi-agensi Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1986: Ruj. KP.(BS)8548/8/1/Jld.III/(13) bertarikh 29 Disember 1986- Penyalahgunaan Inhalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1988: Ruj.KP(BS)8591/Jld. III/(3) bertarikh 3 Februari 1988- Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam sekolah Menengah (SLAD) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992: Ruj. KP(BS)8591/Jld.VII/13 bertarikh 27 Julai 1992- Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di sekolahsekolah. Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS)8548/23/C/(5) bertarikh 27 April 1995- Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah Di Sekolah Rendah Dan Menengah Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.KP(BS/HEP) 8543/064(36) bertarikh 24 Julai 1998- Ujian Urin Pelajar Sekolah Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS/HEP) 8543/0113/(47) bertarikh 27 Ogos 1998- Analisis Pelajar/Guru/Pekerja Yang Terlibat Dengan Dadah/Inhalan/UbatBatuk (Borang ADIUB 1A) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I/1979 Ruj. KP(BS)8548/4/Jld.IX/(1) bertarikh 27 Januari 1979- Senarai Tugas-tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Ruj. KP(BS)8591/Jld.II(29) bertarikh 2 Januari 1985- Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.- Tatatertib di Sekolah-sekolah. Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/68 dan 8/68 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.9/1975. Ruj.KP.8543/Vol.2(5) bertarikh 4 November 1975.- Disiplin Di Sekolah - Peraturan – peraturan Sekolah Untuk Murid-murid Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1975- Perkara-perkara Tatatertib Yang Dianggap Berat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983.Ruj.KP(BS)8591/Jld.ll/(17) bertarikh 7hb November 1983. - Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. Lampiran - Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983- Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di sekolahsekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/198- Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995- Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah Surat pekeliling ikhtisas bil.4/1997:- Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok 3

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1997:- Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok

15.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983- Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran

KOLEKSI SURAT PEKELILING IKHTISAS TAHUN 2001 – 2002 1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/2001- Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.9/2001- Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif 3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.10/2001- Semua Guru Adalah Guru Disiplin 4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/200- Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.- Tatatertib di Sekolah-sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar.

2.

3.

4.

Oleh itu adalah mustahak untuk mengenal tanda-tanda luar dan gejala-gejala salahguna dadah yang mungkin terdapat pada dirinya. Seseorang itu hendaklah bersedia mengenali tanda-tanda itu. I. tetapi adalah mustahak menyedari iaitu masalah dadah itu adalah sangat kusut hinggakan kadangkala pakar-pakar juga mengalami kerumitan membuat diagnosa yang tepat.Garis Panduan Untuk Mengenal/Mengecamkan Orang Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah. Oleh itu adalah penting kita tidak membuat tindakan bersendirian kerana ini mungkin akan menyebabkan tuduhan yang salah terhadap seorang yang tidak bersalah. Adalah perlu diingati iaitu seseorang itu mungkin ada sebab-sebab sah yang ia mempunyai alat penyuntik (mungkin ia seorang pesakit kencing manis) atau mempunyai tablet dan kapsul (mungkin . 2. Ini bermakna kita perlu berhati-hati sebelum membuat keputusan yang seseorang itu disyaki menyalahgunakan dadah. Kita hendaklah dapatkan nasihat dan bantuan pakar ikhtisas seperti dari berbagai agensi yang terlibat dengan masalah-masalah dadah dan juga doktor-doktor. Pendahuluan Seorang pengguna dadah akan mencuba seberapa boleh untuk menyembunyikan tabiatnya.

rajin bercakap dan pendiam. Walau bagaimanapun. pasif dan tidak bersemangat bermaya tidak berselindung. kerap lupa.di bawah arahan doktor). sihat dan penuh bertenaga cemas. terharu dan berasa bersalah suka menolong. akan tetapi kita perlu juga beri pertimbangan dahulu sebelum membuat keputusan kerana tanda-tanda ini mungkin disebabkan oleh kemiskinan perasaan tekanan yang biasa dialami di zaman remaja dan lain-lain. menumpukan ragu-ragu. cergas dan tidak ambil tahu. Ubat perangsang (stimulants) jika digunakan dengan dos yang banyak adalah juga mendatangkan ketagihan. Dadah-dadah selain dari jenis narkotik (narcoties) boleh menyebabkan ketagihan. Begitu juga kelakuan yang luar biasa atau aneh mungkin tiadak kaitan dengan penggunaan dadah. kita pasti dapat melihat perubahan kelakuan pada pengguna dadah itu. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas adalah sukar bagi kita untuk mengetahui sama ada seseorang itu menggunakan atau menyalahgunakan dadah dengan hanya melihat kedaan diri dan peribadinya pada ketika itu sahaja tanpa mengetahui latar belakang atau tabiatnya sebelum peristiwa itu berlaku. memandang gelap masa hadapan/ optimistic dan gerak di masa hadapan/pesimistik dan geri menarik muram III. 4. mengancam dan percaya mempercayai terasing riang gembira. Ada orang yang mendapat ketagihan ubat pelena (sedatives) dan ubat pelali (tranquilizers). fikiran bercelaru dan suka menyatakan perasaan menjauhkan diri cergas. baik hati dan curiga-mencurigai. pasif dan perhatian penuh dan boleh diharap tidak bermaya penuh kemahuan. 3. Oleh kerana itu maka pendapat atau pandangan seorang pakar atau doktor sangat dipentingkan sebelum seseorang itu boleh dikatakan bergantung pada dadah (drug dependent) dan butir-butir tepat (facts) adalah diperlukan sebelum mengesahkan seseorang itu telah menyalahgunakan dadah. Tanda-tanda Biasa Secara Am Bagi Penyalahgunaan Dadah Yang Terdapat Pada Pengguna Inhalan: . Mempunyai mata yang berair dan hidung berair mungkin disebakan oleh demam selsema atau kerana alergi (allergy) dan tidak semestinya kerana dadah. memandang cerah di menyakiti hati. Perubahan Kelakuan Berikut ialah contoh tanda-tanda perubahan kelakuan yang mungkin terdapat pada seseorang itu sekiranya ia menggunakan dadah atau bergantung pada dadah. yakin diri dan tabah hati tertekan. kaku dan gelisah segak. Kelakuan Seorang Pengguna Dadah Itu Berubah DARIPADA KEPADA i) ii) iii) iv) v) vi) vii) siuman. II.

iv) v) vi) vii) IV.i) ii) ii) Perubahan-perubahan dari segi kehadiran di sekolah atau tempat kerja. tetapi nafasnya tanpa bau arak. Mata hitam yang membesar. Bercampur dengan pengguna-pengguna dadah yang diketahui. Berjalan terhoyong-hayang. kecekapan dan lainlain). Mencuri barang-barang yang boleh dijual dengan mudah untuk mendapatkan wang (menampung tabiat dadah). Pertuturan yang tidak terang. Berusaha seboleh-bolehnya menutup lengan untuk menyorokkan tanda-tanda jarum. iii) iv) v) vi) vii) . Berikut ialah Tanda-tanda Yang Mungkin Terdapat Pada Orang Yang Menyalahgunakan Dadah-Dadah Tertentu a) Dadah Penenang (Despresents: . Perwatakan tidak kemas termasuklah pakaian dan kebersihan diri yang tidak dipedulikan. Kelihatan tidak boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Perubahan dari kebolehan-kebolehan biasa (tabiat kerja. tidak tetap atau ada kelihatan rupa mabuk tetapi tanpa bau atau menggunakan arak. (Tanda-tanda ini mungkin terdapat apabila seseorang itu telah betulbetul ketagih dadah. Tanda-tanda ini mungkin tidak ada di peringkatperingkat awal). Susah untuk menumpukan perhatian terhadap sesuatu. Tertidur ketika bekerja.Barbiturates) i) ii) Seperti orang mabuk minuman keras/arak. Selalu ke bilik tandas dan kelakuannya berubah tiap-tiap kali ia berbuat demikian.

Sudu. mengantuk dan mungkin tersenggut-senggut (iaitu tidur dan jaga saling berganti). Heroin. Tekanan darah atau kadar denyuatan nadi yang meninggi. Tanpa makan atau tidur untuk waktu yang panjang. yuforia (euphoria) dan becok mulut. Mata hitam mengecil dan tidak bergerak. Mata hitam membesar. Pengguna kerapkali menyimpan alat suntikan. Morfin (morphine). Mungkin hidung berair. pengguna dadah mungkin berasa mual dan muntah-muntah.b) Dadah Perangsang (Stimulantst – Amphetamines Cocaine) i) Seseorang itu mungkin nampak terlalu cergas. Menggaru-garu tubuh badan dengan kerap. Wajahnya berubah. tutup botol. mata merah dan berair dan batuk yang menghilang apabila ia mendapat dadah(‘fix’). Pengguna dadah menunjukkan gerak geri malas/letih. suka Bertengkar atau takut. Kodin (codeine) i) Tanda parut (‘tracks’) dilengan atau di belakang tangan disebabkan oleh suntikan dadah. Menunjukkan keadaan terlalu riang. Hilang selera makan. selalu menguap dan ototototnya bergerak-gerak adalah antara tanda-tanda yang biasa teradapat pada dirinya. ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) . jarum. kuih-kuih dan minuman-minuman yang manis. ii) iii) iv) v) c) Narkotik (Candu Opium). kapas. logam. Selalu makan gula-gula. alat memberi ubat dan beg plastik didalam laci atau almarinya. Ketika pengunduran berlaku. mungkin ia membesar ketika berlaku pengunduran dari dadah (withdrawal). mudah marah.

Tekanan darah. Dadah itu mungkin mengubah pengamatannya dari segi masa dan ruang dan menyebabkan berbahaya sekiranya ia memandu atau menjalankan apa-apa jentera. dan walaupun demikian. ii) iii) iv) v) . wajahnya berubah. Dibeberapa kes mata hitamnya membesar. Mungkin mengalami rasa mual. ia mungkin dapat bekerja dengan baik. Di peringkat kemudiannya ia mungkin nampak mengantuk. Pengguna itu akan duduk atau bersandar di satu tempat dengan senyap dalam keadaan khayal ataupun nampak ketakutan atau terperanjat. bau dan masa. pendengaran. sejuk. Mungkin ada terdapat perubahan-perubahan dari segi deria penglihatan.d) Ganja(Marijuana – sejenis halucinojen (hallucinogen) i) Di perigkat-peringkat awal penggunaan ganja. Mata hitamnya mungkin membesar dan matanya berwarna merah saga. Pengamatannya tidak betul dan ia mengalami halusinasi (hallucination). rasa. kadar denyutan jantung dan kandungan gula dalam darahnya adalah meningkat. ii) iii) e) Dadah-Dadah Jenis Halisinojen Yang Lain (LSD. Pengguna ganja adalah susah untuk dikesan atau dikenali sekiranya ia tidak sebenarnya di bawah pengaruh dadah itu. Meskipun (mescaline) dan lain-lain) i) Kelakuan dan perasaan hatinya berubah-ubah. pengguna dadah itu mungkin nampak cergas dengan percakapan dan gelak ketawa yang cepat dan kuat. pernafasan tak seimbang. berpeluh dan tanganya mengeletar. (Ada di antara tanda ini hanya diketahui oleh seorang doktor). Seseorang yang dipengaruhi oleh LSD akan membahayakan nyawanya sendiri dengan kelakuan yang tak siuman seperti menganggap ia mempunyai kuasa boleh terbang dan lain-lain. Biasanya pengguna LSD memerlukan seorang sahabat untuk mengawal dan mengawasi dirinya ketika ia menggunakan LSD untuk mengelakkan apa-apa kemalangan.

Sinderoma (Syndrome) tanda-tanda yang disenaraikan ini bukan sahaja berbeza antara individu bahkan mungkin akan menjadi bertambah kusut pada kes-kes di mana berbagai jenis dadah terlibat (Polydrugs Abuse) dan garis panduan ini adalah bermaksud digunakan sebagai rujukan oleh guru-guru. Kawalan ototnya adalah tidak baik (terhoyong-hayang) dalam masa lima minit sesudah terdedah kepada barang itu. Guru Besar dan Ibu Bapa. i) ii) Bau barang yang dihidu itu adalah terdapat pada baju/pakaian dan nafasnya. Garis panduan am yang diberi ini hendaklah dijadikan asas untuk tindakan rujukan dan untuk pengesahan oleh seorang doktor sama ada seorang individu yang disyaki itu belum/telah menggunakan dadah. Nafas yang berbau busuk. . maka garis panduan ini adalah penting untuk pengetahuan semua ahli masyarakat yang bertanggungjawab.f) Menghidu Gum (Gula Sniffing) Perbuatan ini jarang berlaku. iii) iv) v) vi) vii) v. Walau bagaimanapun masalah penyalahgunaan dadah ini adalah masalah manusia di dalam satu masyarakat yang kusut dan yang sentiasa mengalami perubahan. Adanya beg-beg jenis kertas atau plastik kain perca mengandungi gum plastik yang kering. Keluaran air dan hingus dari hidung dengan berlebihan dan matanya adalah berair juga. Rasa mengantuk atau rasa rasa tidak sedar diri. Penutup Tanda-tanda untuk mengenali pengguna dadah yang diberi ini bukanlah yang muktamat dan mungkin berbeza antara seorang pengguna dengan yang lain mengikut keadaan-keadaan yang mempengaruhi individu itu. Pertuturannya yang tidak terang. akan tetapi penerangan tentang tandatanda untuk mengenal pengguna dadah ini adalah penting dimasukkan di sini supaya garis panduan ini menjadi komprehensif.

Jun 1978 mengenai Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah di kalangan muridmurid di sekolah.t. .t (ABDULLAH BAKRI) Ketua Unit Kesihatan Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran.III(34) bertarikh 27 hb. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan Saya adalah merujuk kepada surat Pekeliling Kementerian ini KP(BS) 8786-51 Jld. Kerjasama tuan adalah diminta untuk mengarahkan sekolah-sekolah di negeri tuan supaya meneruskan penghantaran laporan penggal keskes penyalahgunaan dadah mengikut peraturan dan jadual seperti yang telah ditetapkan.

2. Oleh kerana didapati maklumkan tersebut adalah terhadap, iaitu hanya kes-kes yang disahkan oleh doktor-doktor kerajaan sahaja yang dilaporkan dan memandangkan keperluan untuk mengkaji kes-kes murid-murid yang dianggap berada di dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah, maka adalah didapati perlu bagi sekolah-sekolah membuat laporan tambahan di dalam borang yang dilampirkan bersama ini. 3. Bagi maksud surat Pekeliling Ikhtisas ini, murid-murid seperti yang yang di bawah ini adalah dianggap sebagai berada di dalam keadaan risiko. (a) (b) Murid-murid yang mengakui sendiri bahawa ia adalah bergantung kepada dadah. Murid-murid yang menerima rawatan/pemulihan daripada pihak-pihak yang lain daripada agensi-agensi yang ditugaskan oleh Kerajaan (Misalnya – Doktor Swasta, dukun/bomoh, Sinseh dan lain-lain). Murid-murid yang kerap kali ponteng dan yang disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Murid-murid yang ditangkap oleh pihak penguatkuasa atau pihak sekolah kerana mempunyai dadah, walaupun belum disahkan oleh Doktor Kerajaan. Murid-murid yang bercampur dengan kumpulan luar yang terlibat di dalam kegiatan penyalahgunaan/pengedaran dadah dan ianya disyaki terlibatsama. Lain-lain pengesahkan yang berkaitan dengan garis-garis tersebut di atas. Guru Panduan adalah diingatkan bahawa adalah menjadi kebiasaan murid-murid yang berada di dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah ini selalunya mempunyai lebih daripada satu tanda-tanda pengesahan, oleh yang demikian apabila mengisi ruangan ini adalah dikehendaki mencatitkan dengan selengkapnya.

(c) (d) (e) (f)

4. Berkenaan dengan borang yang dilampirkan, ruangan rujukan ialah untuk mencatitkan tindakan ikhtisas yang telah dijalankan oleh pihak sekolah mengenai keskes tertentu (misalnya: kepada pegawai Kebajikan Masyarakat, Doktor-doktor Kerajaan/Pakar Ilmu Jiwa, Pegawai Panduan Negeri dan lain-lain). 5. Tuan adalah diminta mengarahkan sekolah-sekolah menengah di negeri tuan supaya menyediakan laporan tersebut sebanyak tiga kali setahun mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan di atas borang yang dilampirkan bersama. 6. Laporan itu hendaklan dihantar satu salinan kepada Unit Panduan & Kerjaya Kementerian Pelajaran dan satu salinan kepada Pengelola Panduan Negeri pada tiap tiap penggal untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Sekian untuk makluman tuan.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

tt (SYED ABU BAKAR BARAKBAH) Bahagian Sekolah-Sekolah, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN PERDANA MENTERI KUALA LUMPUR. Telefon : 201957 Kawat : PERDANA Ruj. Kami : PPAD(S)133/883/1 Tarikh : 29 Januari 1985 SURAT PEKELILING AM. BIL. 1 TAHUN 1985 Ketua-ketua Setiausaha Kementerian. Ketua-ketua Pengarah Jabatan Persekutuan. Setiausaha-setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua-ketua Badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Pampasan. PROGRAM-PROGRAM MENCEGAH DAN MEMBASMI KEGIATAN PENAGIHAN DADAH DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN PENDAHULUAN 1. Adalah menjadi matlamat Kerajaan bahawa semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun hendaklah bebas dari kegiatan penagihan dadah di kalangan pegawai dan kakitangan mereka. Kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan kegiatan penagihan dadah ini khususnya dalam perkhidmatan Kerajaan sendiri. Ketua-ketua Jabatan dikehendaki mengambil tindakan ke atas pengawal dan kakitangan Kerajaan yang terlibat dengan penagihan dadah mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1994 bertarikh 25 hb. Oktober 1984. 2. Adalah menjadi tanggungjawab tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Kerajaan untuk mengujudkan suasana yang bebas dari penagihan dadah dalam agensi masing-masing. Untuk mencapai matlamat ini tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun hendaklah melaksanakan program-program anti dadah masing-masing yang meliputi perkara-perkara berikut: (I) Program Pencegahan: yang bertujuan menanam sikap membenci dadah di kalangan pegawai dan kakitangan Kerajaan. (II) Program Pembasmian: yang bertujuan untuk membasmi kegiatan-kegiatan penagihan dadah jika berlaku di kalangan pegawai dan kakitangan kerajaan. JAWATANKUASA ANTI DADAH 3. Satu jawatankuasa Anti Dadah hendaklah ditubuhkan di tiap-tiap Kementerian, Jabatan dan Badan Kerajaan bagi merangka dan melaksanakan program-program ini. Jawatankuasa Kecil

atau seorang pegawai lain yang dipilih. Jawatankuasa ini di peringkat Kementerian. Negeri dan Daerah.hendaklah juga ditubuhkan di setiap Cawangan atau Bahagian yang terletak berasingan termasuklah di peringkat Persekutuan.1 Merangka dan melaksanakan program mencegah dadah melalui ceramah-ceramah. Jawatankuasa ini hendaklah merupakan badan tetap dalam tiap-tiap pejabat.1 Menyeru supaya mereka tampil ke hadapan secara sukarela dalam tempoh yang ditentukan oleh jawatankuasa.1. . Setelah tamat tempoh ini cara-cara berikut bolehlah digunakan. Keanggotaannya jawatankuasa-jawatankuasa ini seboleh-bolehnya hendaklah terdiri daripada pegawai dan kakitangan berikut: (a) Ketua Bahagian Pentadbiran atau pegawai yang bertanggungjawab mengenai kakitangan di pejabat berkenaan. poster-poster. (d) Kerani Besar. 6.Jabatan dan Badan Berkanun bolehlah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha atau Timbalan Ketua Pengarah atau Timbalan Pengurus Besar atau jawatan-jawatan setaraf.3 Menjalankan pengawasan ke atas kakitangankakitangan dengan cara mengenalpasti tanda-tanda penagihan.2. pameranpameran dan tayangan filem mengenai bahaya penagihan dadah. (c) Salah seorang daripada jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan atau Badan Agama dalam agensi.2 Menganjurkan supaya diadakan ujian air kencing secara mengejut ke atas mereka yang disyaki sahaja dengan kerjasama Pegawai Pemulihan Dadah. Kementerian Dalam Negeri.2. 4. (b) Pegawai Kebajikan. Bidang tugas Jawatankuasa Anti dadah tersebut dicadangkan sepertiberikut: 6.2 Merangka dan melaksanakan program untuk membasmi kegiatan penagihan dadah yang berlaku di kalangan kakitangan.2. 6.1 Mengadakan satu sistem untuk mengenalpasti kakitangankakitangan yang terlibat dengan penagihan dadah: 6.1. Tanda-tanda penagihan dadah adalah seperti di Lampiran ‘A’. risalah-risalah kecil. Program ini bolahlah diselengarakan dengan kerjasama Kementerian Penerangan di peringkat Persekutuan dan Jabatan-jabatan Penerangan di peringkat negeri dan daerah.1. 6. jika jawatan ini wujud. Program ini bolehlah meliputi aktiviti-aktiviti berikut: 6. 6. 5.2.

1. Mengarah supaya Bahagian Pentadbiran atau pegawaipegawai yang bertanggungjawab mengenai kakitangan yang terlibat kepada Ketua Jabatan atau pihak-pihak berkuasa berkenaan untuk apa-apa tindakan yang sewajarnya dari segi perkhidmatan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.2.6. 6.2. 6.3 Mereka yang dikenalpasti atau disyaki menagih dadah seperti di para 6. 6.2 dan 6. (Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela diperuntukkan dalam Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 Seksyen 8(1)).2 Mereka yang menagih dadah yang tampil ke hadapan secara sukarela perlu dirujukkan kepada mana-mana Pegawai Pemulihan Dadah.1. Kursus-kursus pendek untuk pegawai dan kakitangan Kerajaan yang berminat memberi khidmat rundingcara (counselling) mungkin dapat diadakan dengan kerjasama Kementerian Kebajikan Masyarakat.1. Kementerian Dalam Negeri seperti di Lampiran’B’ untuk menjalani ujian-ujian.2.3 tetapi tidak tampil ke hadapan secara sukarela perlu dilaporkan kepada mana-mana Pegawai Pemulihan Dadah atau mana-mana Pegawai Polis yang berpangkat tidak rendah dari Sarjan atau mana-mana pegawai Penjaga Balai Polis (Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan 1983 Seksyen 3(1)).2.1 Cara mengesan penagihan dadah melalui pengawasan bolehlah diasaskan kepada sistem hirarki yang bermula dari peringkat kakitangan atasan hingga ke peringkat bawah.2. Walau bagaimanapun Ketua-ketua Jabatan dan Jawatankuasa ini hendaklah menggalakkan setiap kakitangan melaporkan sesiapa sahaja yang diketahui terlibat atau disyaki terlibat dengan penagihan dadah. Ketua-ketua Jabatan hendaklan melaporkan dalam masa tiga bulan dari tarikh surat ini tentang penubuhan Jawatankuasa Anti Dadah di dalam pejabat masing-masing.4 6.5 MAKLUMBALAS DARI AGENSI-AGENSI 7.3. 10 Tahun 1984.2. Merangka dan melaksanakan satu program bimbingan di kalangan pegawai dan kakitangan untuk memberi khidmat rundingcara (counselling) kepada kakitangan yang telah tamat tempoh pemulihan di Pusat Pemulihan atau yang sedang menjalani pemulihan di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan Dadah.2. Ini hendaklah disusuli dengan laporan bulanan mengenai aktiviti aktiviti Jawatankuasa Anti Dadah termasuk butir- . Kementerian Dalam Negeri.

Laporan-laporan bagi Kementerian-kementerian. Mei. JALAN DUTA. Laporanlaporan dari pejabat di peringkat Negeri/Wilayah Persekutuan hendaklah dihantar kepada Setiausaha Keselamatan Negeri masing-masing/Setiausaha Keselamatan Wilayah Persekutuan. KUALA LUMPUR. maka: (I) Surat Jabatan Perdana Menteri PM 17914 bertarikh 25hb. (TAN SRI DATO’ SALLEHHUDDIN BIN MOHAMED) Ketua Setiausaha Negara. LAMPIRAN ‘A’ PANDUAN UNTUK MENGENALI SESEORANG PENAGIH DADAH i) ii) iii) iv) Perubahan atau kemerosotan kehadiran di pejabat. selalu mengucap dan tidak bermaya.hasil kerja.butir kes-kes penagihan dadah dengan menggunakan format seperti yang dikembarkan. No. Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Am ini. disiplin. Julai. . MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. Mengelakkan diri dari tanggungjawab. Surat Pekekliling Am ini berkuatkuasa mulai daripada tarikh ianya dikeluarkan. JABATAN PERDANA MENTERI. PASUKAN PETUGAS ANTI DADAH. : 942533 PEMAKAIAN SURAT PEKELILING AM INI 8. (II) Surat Jabatan Perdana Menteri PM 17914/4 bertarikh 5hb. t. Tel. Jabatan-jabatan dan Badan-badan Kerajaan di peringkat Persekutuan hendaklah dihantar kepada : PENGARAH. Meradang tidak tentu sebab. 1977. Perubahan sikap dan tabiat pada keseluruhannya. mutu kerja. BLOK K-1.1978 adalah dibatalkan.t.

Bangunan Bank Pertanian.v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. hujung jari bertukar warna akibat kesan menghisap dadah. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan serta dimiliki. Parut atau bekas suntikan di lengan. tingkat bawah bangunan (untuk mengambil dadah). Tingkat 12-14. kurang berat badan. Hilang selera makan. Bilik kecil. Selalu mengunjungi tempat-tempat aneh tanpa sebab seperti bilik-bilik stor. Berdamping dengan mereka yang diketahui menagih. mata berkaca-kaca dan berair atau mata yang redup. Suka meminjam wang dari kawan-kawan atau mencuri barang-barang yang mudah dijual dari tempat kerja atau kawan-kawan. . Bahagian Sekolah-Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mengasing diri daripada rakan-rakan dan kegiatan masa lapang.

satu gejala salahlaku baru yang terdapat dikalangan pelajaran sekolah ialah menyalahgunakan “Inhalan”. 8/1986 Penyalahgunaan Dadah Seperti Y. Bagi tujuan membantu pihak sekolah memahami perkara ini. Datuk/Tuan/Puan.B. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Kementerian Pelajaran telah menerima kes-kes ini semenjak tahun 1983 dan didapati bilangan pelajar yang terlibat telah semakin bertambah.2 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN INHALAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH HENDAKLAH DIKAWAL DENGAN RAPI DAN DITENTUKAN TIDAK DISALAHGUNAKAN OLEH PELAJAR. Majlis Keselamatan Negara. RISALAH. 3. 3.3 J . VIDEO. IA HENDAKLAH DIKENDALIKAN MELALUI PROSES MENOLONG DENGAN PENUH HATI-HATI TANPA DIHEBOH-HEBOHKAN. Kementerian Kesihatan dan Bahagian Sekolah-Sekolah. IKA TERDAPAT KES-KES MENYALAHGUNAKAN INHALAN DI KALANGAN PELAJAR. Y. Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Kesihatan.1 SEBARANG MAKLUMAT MENGENAI INHALAN SEPERTI BUKUBUKU KECIL. POSTER. Datuk/Tuan/Puan maklum. Kementerian Pelajaran amat memandang berat hal ini kerana perbuatan ini membahayakan diri pelajar berkenaan. Pasukan Petugas Anti Dadah.Leboh Pasar Besar. Kementerian Pelajaran telah mengeluarkan Buku Kecil “PENYALAHGUNAAN INHALAN – Panduan Untuk Para Guru” yang telahpun dihantar oleh Pasukan Petugas Anti-Dadah ke Jabatan tuan untuk diagihkan ke sekolah. Untuk tujuan mengendalikan kes penyalahgunaan Inhalan ini. keputusan mesyuarat Jawatankuasa Anti Dadah Negara adalah menjadi dasar yang mesti dipatuhi: 3. 3. HENDAKLAH DITENTUKAN TIDAK SAMPAI KE TANGAN PELAJAR. Telefon : 2922066 KP (BS) 8584/8/1/(29) 29 Disember 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia. oleh itu langkah-langkah pencegahan/penyekatan dan pembasmian perlu dijalankan. DI MANA KEBAJIKAN DAN KESEJAHTERAAN PELAJAR TERSEBUT HENDAKLAH DIUTAMAKAN. 2.B. FILEM DAN SEBAGAINYA.

B.2 Pelajar yang terlibat hendaklah diberi maklumat tepat. Didahului dengan ucapan terima kasih.1 Ibu bapa/penjaga pelajar mestilah diberitahu SEGERA dan diberi maklumat yang tepat dan nasihat mengenainya.3 4. Sekian dimaklumkan. Kementerian Pelajaran (u.4 5. Maklumat/pertanyaan (jika ada) sila kemukakan ke Bahagian Sekolahsekolah.2 Membincangkan buku kecil berkenaan dengan semua guru.1 Melaporkan kes-kes penyalahgunaan Inhalan ini dengan SEGERA ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan ke Kementerian Pelajaran (lihat borang terlampir). Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Sekolah/Daerah. 5. Polis. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yangmenurut perintah. PEMADAM dan lain-lain yang berkenaan. Sila Y. nasihat/kaunseling individu/kelompok. Perubatan. Datuk/Tuan/Puan maklumkan Surat Pekeliling ini kepada semua Pengetua dan mengarahkan untuk : 5. Rawatan dan Pemulihan. 4.4. Unit Bimbingan dan Kaunseling).3 Membawa perkara ini ke pengetahuan Jawatankuasa PIBG Sekolah dan membincangkan buku kecil ini dalam mesyuarat PIBG.p. Ibu bapa dan guru-guru hendaklah bekerjasama mengadakan pengawasan yang rapi. Langkah-langkah berikut selain dari yang terdapat dalam buku kecil tersebut hendaklah diikuti: 4. PIBG. 5. tt . kelompok dinamis/penjelasan nilai-nilai dan lain-nilai yang bersesuaian untuk mengubah tabiat ini. 4. Sekolah boleh mendapatkan kerjasama erat dari pegawai-pegawai Kebajikan Sekolah.

Ketua Unit Hal Ehwal Awam.3/1988 : Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD) Sebagaimana Y. Pegawai Khas kepada Y. Kementerian Pelajaran. Telefon : 2556900 50604 KUALA LUMPUR.p. s. Menteri Pelajaran 2. Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha II.B. Datuk/Tuan/Puan sedia maklum Kerajaan memandang serius terhadap ancaman dadah ke atas golongan belia di negara ini. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 4. PARAS 5. Kementerian Pelajaran 8.B. Kawat : ‘PENDIDIKAN’ KP(BS)8591/Jld. BLOK J (SELATAN). PUSAT BANDAR DAMANSARA. Y.B.k. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran 3. sebagai sebuah agensi Kerajaan yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum merupakan satu bidang yang boleh digunakan bagi menanam perasaan benci. 1. Kementerian Pelajaran BAHAGIAN SEKOLAH. . Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II 6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I 5.(HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD NOOR) Bahagian Sekolah-sekolah. Datuk/Tuan/Puan. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 9.B. Ketua-ketua Bahagian. jijik dan jelek dalam jiwa generasi muda terhadap dadah. Ketua Setiausaha. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. b. Menteri Pelajaran 10.III/(3) 3 Februari 1988 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. Setiausaha Sulit kepada Y. Kementerian Pelajaran 7.

Pandu Puteri. bagi sekolah-sekolah yang belum menjalankan program ini. Bagi sekolah-sekolah yang menyertai program ini sejak tahun 1986. Bagi sekolah-sekolah yang memulakan program ini dalam tahun 1988 guru penasihat/guru pemimpin persatuan hendaklah merancang aktiviti Skim Lencana ini dari awal penggal persekolah lagi. Untuk tujuan tersebut. 5. Jabatan Perdana Menteri.B.B. Datuk/Tuan/Puan adalah diminta untuk memaklumkan isi kandungan Pekeliling ini kepada semua Pengetua sekolah di negeri Y. 4. Buku Log yang akan dibekalkan kepada kepada peserta hendaklah disimpan oleh guru penasihat/guru pemimpin persatuan. penganugerahan Lencana di jangka akan dibuat seawal-awalnya pada akhir Mac 1988. Pergerakan Puteri Islam. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti anti dadah akan diberi markah tertentu seperti yang disyaratkan dalam Buku Log SLAD. Buku ini hanya akan diserahkan kepada murid-murid apabila mereka hendak mencatatkan aktiviti yang telah mereka sertai.2. Guru penasihat/guru pemimpin persatuan berkenaan akan menyimpan buku log tersebut. Sehubungan dengan itu. Kementerian Pendidikan telah melancarkan program Skim Lencana Anti dadah ini merupakan satu daripada program pendidikan pencegahan dadah yang telah diperakukan dalam Rancangan Keselamatan Negara. Sekolah-sekolah yang telah menghantar guru penasihat/guru pemimpin persatuan menyertai latihan untuk program ini dalam tahun 1986 tetapi masih belum melaksanakan digesa menggerakkan program ini secara secepat mungkin. Murid-murid sekolah yang menjadi anggota pasukan seragam seperti Pengakap. Seramai 336 orang guru penasihat/guru pemimpin persatuan Pasukan Seragam telah diberi latihan untuk persatuan menjalankan program ini di sekolah masing-masing. John Ambulans dan Persatuan Bulan Sabit Merah menjadi sasaran program ini. Sehingga ini 104 buah sekolah telah menyertai program ini. Lencana ini memberi pengertian bahawa murid itu telah bergiat dengan aktif dan berkesan dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. 3. menulis esei anti dadah dan mengumpul keratan akhbar/rekodkan oleh murid-murid sendiri dalam sebuah Buku Log yang akan diberi secara percuma oleh Kementerian Pendidikan. guru-guru penasihat/pemimpin persatuan akan diberi latihan secukupnya. mereka akan dianugerahkan Lencana Anti Dadah. peraduan melukis poster. Program ini akan diteruskan dan diperluaskan sehingga meliputi semua sekolah di seluruh negara. Mereka dikehendaki mengikuti aktiviti-aktiviti anti dadah seperti ceramah.Datuk/Tuan/Puan. Pihak Kementerian Pendidikan telah menyediakan Buku Log dan Lencana untuk diedarkan ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini guru penasihat/pemimpin persatuan hendaklah menentukan segala pengurusan dan pelaksanaan aktiviti dijalankan dengan rapi dan sempurna. sekolah-sekolah yang sedang dan akan dilaksanakan program ini adalah diarah untuk memperkemas dan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti seperti yang dirancang dalam Kurikulum Skim Lencana Anti Dadah. . Untuk makluman. St. Dengan ini jasa baik Y.

Setiausaha Sulit Kepada Y. Ketua Setiausaha. PARAS 7. 3. Setiausaha Sulit kepada Y. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BLOK J.B.p Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan.B.B.k. Menteri Pendidikan Malaysia. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Setiausaha Sulit Kepada Y. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Tel : 03-2556900 Fax : 03-2543107 . Leo Michael Toyad. Encik Woon See Chin. 4. PUSAT BANDAR DAMANSARA.‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD NOOR) Bahagian Sekolah b. s. Kementerian Pendidikan Malaysia. Dr. 1 2.

VII/(13) Tarikh : 27 Julai 1992 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Malaysia. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.50604 KUALA LUMPUR.7/1992: Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringer) Di Sekolah-sekolah Dimaklumkan bahawa satu ketetapan telah dibuat oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 Julai 1992 MENGHARAMKAN pensil berbentuk alat suntikan (syringe) daripada diimport. diedar. dijual.Kami : KP(BS)8591/Jld. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATO’ ASIAH BTE ABU SAMAH Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia . dibeli atau dimiliki oleh orang ramai. Kawat : “PELAJARAN” Ruj. Tuan : Ruj. Tuan. 2. Sila maklumkan pengharaman ini kepada semua sekolah di negeri tuan untuk mempastikan pensil dalam bentuk sebagaimana dinyatakan di atas tidak digunakan atau dimiliki oleh pelajar sekolah.

Melalui program ini diharap mesej Anti dadah dapat disampaikan kepada semua pelajar khasnya dan guru-guru amnya dengan cepat dan secara menyeluruh. PARAS 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Sekian. BLOK J (SELATAN). Kerjasama dan budi bicara amat dihargai dan disanjung tinggi. 3. Datuk/Tuan dapat mengarahkan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan program ini sebanyak dua kali setahun sempena dengan Hari anti dadah Kebangsaan iaitu pada 19 Februari dan Hari Anti Dadah Antarabangsa iaitu pada 26 Jun tiap-tiap tahun. Sehubungan dengan itu sukacita sekiranya Y. PELAKSANAAN PROGRAM CUMA LIMA MINIT ANTI DADAH DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 Perkara di atas dengan hormatnya adalah dirujuk.BAHAGIAN SEKOLAH. 4.1/(2) bertarikh 23 Mac 1991 adalah berkaitan. JABATAN SEKOLAH. Dengan ini matlamat Pendidikan Pencegahan ddah iaitu Sekolah Bebas Dadah dari dadah berteraskan konsep Modus Operandi Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah tersebut. 2. 50604 KUALA LUMPUR. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .Bhg. terima kasih. Datuk/Tuan. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Bhg. KP(BS)8548/23/C/(5) 27 April 1995 Semua Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri. Surat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KP(BS)8786/51/Jld. Y.

. PUSAT BANDAR DAMANSARA.tt (ABDUL RAHIM BIN BUSU MAT NOR) Timbalan Pengarah I Bahagian Sekolah b.Bhg. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.Datuk/Dato’/Datin/Tuan mengenai perkara di atas. PARAS 5. BLOK J (SELATAN). KP(BS/HEP)8543/064(36) 24 Julai 1998 Semua Pengarah Jabatam Pendidikan Negeri Y. UJIAN URIN PELAJAR SEKOLAH Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 Dengan hormatnya saya menarik perhatian Y. Pihak Kementerian Pendidikan dan Agensi Dadah Kebangsaan sedang menjalankan ujian urin pelajar sekolah melalui kaedah Ujian Pantas Urin (kertas jalur) dan kaedah makmal. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia BAHAGIAN SEKOLAH.Datuk/Dato’/Datin/Tuan. 2.p. JABATAN SEKOLAH.Bhg. Keadaan ujian pantas urin merupakan ujian saringan manakala ujian urin kaedah makmal oleh pihak Hospital merupakan ujian Pengesahan. 50604 KUALA LUMPUR.

Guru Penolong Kanan HEM).3. Manakala bagi 54 orang pelajar yang dikesan melalui ujian pengesahan masih terikat dengan Tatacara Tindakan Ke Atas Kes-Kes Penggunaan Dadah Di Kalangan Murid Di Sekolah. Mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Dadah Di Sekolah yang dipengerusikan oleh YB. 4. Keprihatinan Y. (Laporan dilampirkan). . Guru Disiplin dan kaunselor sekolah. 6. Dato Ong Ka Ting pada 18 Jun 1988 telah memutuskan supaya 537 orang pelajar yang dikesan terlibat mengambil dadah melalui kaedah ujian pantas urin (saringan) dijadikan kajian kes dan terikat dengan Tatacara Ujian Pantas Urin Di Sekolah oleh Pengetua /Guru Besar. Datuk/Dato’/DatinTuan dalam memerangi masalah dadah di sekolah amat dihargai. Terima kasih. SULIT 5. (Salinan Tatacara dilampirkan). (sila rujuk tatacara yang dilampirkan).Bhg. Sekian. Sukacita juga ditekankan supaya segala maklumat berkaitan pelajar yang dikenalpasti terlibat dengan dadah dan program susulan dikendalikan secara SULIT dan hanya perlu diketahui oleh Pengetua. Kajian Kes ini perlu dikendalikan bersama dengan ADK Negeri. Sila kemukakan ke Bahagian ini laporan terkini (sehingga 31 Jun 1998) pelajar yang terlibat mengambil dadah (saringan dan pengesahan) dan program susulan yang sedang dan akan dilaksanakan. Bahagian Sekolah juga telah menerima laporan daripada Jabatan Pendidikan Negeri oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan bahawa terdapat pelajar yang terlibat mengambil dadah yang dikesan melaui kedua-dua kaedah ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

s.tt (HAJI SABRI BIN SALLEH) Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.k. SULIT TATACARA UJIAN PANTAS URIN DI SEKOLAH OLEH PENGETUA/GURU BESAR DISEDIAKAN OLEH : AGENSI DADAH KEBANGSAAN . Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. 1.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN KERJASAMA : BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TATACARA UJIAN PANTAS URIN DI SEKOLAH OLEH PENGETUA/GURU BESAR 1.3 2. Dengan jumlah pelajar yang ramai.2 Pencegahan awalan amat penting dalam menghadapi masalah ini kerana telah terbukti bahawa mereka yang terlibat dengan penagihan dadah amat sukar untuk menghilangkan ketagihannya. Kaedah pengesanan dengan menggunakan ‘kertas jalur’ ini hanya tujuan mengesan sahaja supaya para pelajar yang terlibat dengan pengunaan dadah dapat dibantu dan dipulihkan. seterusnya tindakan serta merta terhadap pelajar yang terlibat dapat diambil.2 Kaedah ini sebagai satu pencegahan awalan secara langsung dan praktikal yang dilaksanakan oleh Pengetua/Guru Besar terhadap pelajar yang mempunyai tandatanda awal pengambilan dadah. PENDAHULUAN 1. Ia merupakan strategi jangka panjang negara dalam membanteras dadah melalui system persekolahan.1 Pencegahan melalui kaedah Ujian Pantas Urin merupakan aspek penting dalam menangani masalah di sekolah. lebih murah dan mampu memenuhi permintaan sekolah untuk membuat pengesanan awal.4 . 2. 2. tetapi adalah untuk tujuan mengenalpasti secara pantas pelajar yang tersebut dengan dadah agar tindakan susulan (pencegahan awal) dapat dilakukan dengan segera.3 2.1 Ujian Pantas Urin di sekolah merupakan salah satu pendekatandalam usaha Pendidikan Dadah di kalangan pelajar-pelajar sekolah. 1. 1. Ujian urin di kalangan pelajar dilakukan bukan untuk tujuan diambil tindakan undangundang. RASIONAL 2.kaedah ‘ujian pantas urin’ ini adalah lebih praktikal.

keluarga serta sekolah yang terlibat. seterusnya membendung pelajar tersebut daripada terus terjerumus dengan najis dadah.2 5. 4. 4.2 Mengesan pelajar yang terlibat dengan dadah secara pantas agar tindakan susulan bagi pencegahan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. 5. Kaunselor Pengetua/Guru Besar perlu memaklumkan secara bijaksana kepada ibu bapa bagi pelajar yang diuji positif dengan tujuan untuk menentukan program pemulihan yang bersesuaian dapat dilaksakan.2 Pihak Agensi Dadah Kebangsaan akan menguruskan latihan mengenai kaedah penggunaan ‘kertas jalur’ kepada Pengetua/Guru Besar. Guru Penolong Kanan(HEM).1. 5.2 Pelaksanaan pengesanan dadah melalui ujian urin pelajar menggunakan ‘kertas jalur’ ini juga hendaklah dilaksanakan secara bijaksana dengan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan pelajar.1 Merealisasikan wawasan negara dan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia yang berteruskan kepada Falsafah Pendidikan Negara. TATACARA KERJA 5. ujian pantas urin ini perlu dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar dan salah seorang daripada guru berikut:Guru Penolong Kanan (HEM).1 Penyelarasan Program 5.1 Pelaksanaan pengesanan dadah melalui ujian urin pelajar menggunakan ‘kertas jalur’ ini hendaklah atas dasar untuk menolong/membantu pelajar yang terlibat. PRINSIP PELAKSANAAN 4.1 ‘Kertas Jalur’ dan peralatan akan dibekalkan kepada Pengetua/Guru Besar di awal tahun sesi persekolahan tahun berkenaan. BUKAN untuk tujuan menghina atau melebelkan mereka secara negatif.5 5. Guru Disiplin. Guru Disiplin dan Kaunselor sahaja.1. TUJUAN 3. Untuk tujuan kesahihan.4 4.1. 4.1.3 Setiap Pengetua/Guru Besar boleh mengarahkan pelajarpelajar menjalani ujian ini. Pengetua/Guru Besar adalah bertanggungjawab memberitahu ibu bapa pelajar yang positif urinnya bagi setiap kali ujian pantas urin dilaksanakan . 3.3.3 4. Segala maklumat berkaitan pelajar yang dikenalpasti terlibat dengan dadah hendaklah dikendalikan secara SULIT dan hanya perlu diketahui oleh Pengetua/Guru Besar.

1. DENGAN KERJASAMA .1.1.2 Pastikan ‘kertas jalur’ yang akan digunakan itu belum luput tarikh ‘sahguna. 6.1. maka ia adalah POSITIF.5. Kemerosotan kehadiran. 6. ‘kertas jalur’ itu hendaklah diangkat dan dikeluarkan daripada bekas urin tersebut dan diletakkan di atas sebarang permukaan landai. bersih dan kering.1. Pastikan celupan itu tidak melebihi had/paras garisan bawah (iaitu garisan melintang di bawah anak panah) yang tercetak pada ‘kertas jalur tersebut. yang ditetapkan.1. maka ia adalah NEGATIF. BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13 APRIL 1998 ARE/Gutk Test/HEP LAMPIRAN ‘A’ TANDA-TANDA PENAGIHAN DADAH Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti rupa. TATACARA TEKNIKAL 6. PENUTUP 7. Pengetua/Guru Besar perlu membuat laporan kepada Agensi Dadah Kebangsaan supaya tindakan selanjutnya mengikut Akta 283 (Rawatan Dan Pemulihan) boleh diambil. . 7. Jika DUA garisan terhasil (control dan test line). tabiat dan tingkahlaku. hendaklah terus dilakukan ujian dengan ‘kertas jalur’ ini bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. DISEDIAKAN OLEH : AGENSI DADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.8 Contoh rajah ujian menggunakan ‘kertas jalur’ adalah seperti lampiran ‘B’.1. Beberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah:1.1.5 Apabila terdapat serapan urin naik ke atas. 6. 6.3 Urin yang telah diambil.1 ‘Kertas Jalur’ Ujian Ganja 6. 6.1 Sediakan botol yang sesuai.6 Baca keputusan tepat 5 minit selepas langkah 6.1 Ujian pantas urin di sekolah-sekolah dengan menggunakan ‘kertas jalur’ ini adalah penting sebagai alat untuk mengesan penglibatan pelajar di peringkat awal bagi memudahkan tindakan pencegahan dilaksanakan. disiplin dan atau merosot pencapaian akademiknya. 6.5.1. 6.4 Celupkan ‘kertas jalur’ itu ke dalam bekas urin selama 10 saat.7 Jika SATU garisan terhasil (control line). sikap. Setelah menjalani program pemulihan dan empat kali berturutturut ujian pantas urin yang menunjukkan positif.1. 6.4 untuk membincangkan langkahlangkah yang perlu diambil bagi membantu pelajar berkenaan.

2. 4. 2. mata merah dan berair atau kuyu. KP(BS/HEP)8543/0113/(47) 27 Ogos 1998 Semua Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Y. PARAS 5. Hilang selera makan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Perubahan sikap dan kelakuan seperti meradang tidak tentu sebab. bilik kecil. 8. BAHAGIAN SEKOLAH. BLOK J (SELATAN). Mengelakkan diri daripada bertanggungjawab. Bahagian Sekolah. 3. 6.Dato’/Datuk/Datin/Tuan. PUSAT BANDAR DAMANSARA. JABATAN SEKOLAH. Tel : 03-2586900 Fax: 03-256389 ANALISIS PELAJAR/GURU/PEKERJA YANG TERLIBAT DENGAN DADAH/ INHALAN/UBAT BATUK (ADIUB I) Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Bhg. Suka meminjam wang atau mencuri barang-barang yang mudah dijual. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil seperti bilik-bilik setor. Parut atau bekas suntikan di lengan atau hujung jari berjelaga. Kementerian Pendidikan Mlaysia menerima laporan bahawa Jabatan Pelajran Negeri dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri-negeri sedang melaksanakan . Kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. 7. 50604 KUALA LUMPUR. 9. 5. tingkah bawah bangunan dan sebagainya untuk tujuan mengambil dadah. selalu menguap dan tidak bermaya. kurang berat badan. Mengasingkan diri daripada rakan-rakan sekolah/sebaya atau kegiatan rekrasi/kokurikulum.

Bhg.Dato’/Datuk/Datin/Tuan dalam usaha-usaha Pendidikan Pencegahan Dadah amat disanjungi tinggi. Rumah Persekutuan. Kuala Lumpur 01-34. Semenanjung Malaysia.aktiviti pengesanan secara aktif ke sekolahsekolah. terima kasih. Di samping mengucapkan syabas kepada Jabatan Pendidikan Negeri yang mengambil langkah pencegahan melalui aktiviti pengesanan secara aktif ini. Januari. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menurut Perintah. Tuan. 1979. Sila gunakan Borang ADIUB I yang sudah dimurnikan bagi laporan berikutnya laporan hanya perlu dihantar tiap-tiap empat bulan sekali sebagaimana berikut :i) Laporan Suku Tahun Pertama – Kes yang berlaku di antara 1 Januari hingga 30 April. Sekian. Semua Negeri. Bahagian Sekolah berharap supaya tindakan susulan bagi menyelamatkan pelajar yang didapati positif urin dapat diambil secara praktikal dan berkesan. Pengarah Pelajaran. iii) Laporan Suku Tahun Ketiga – Kes yang berlaku di antara 1 September hingga 31 Disember.IX/(I) Kementerian Pelajaran. tt (HAJI SABRI BIN SALLEH) Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KP(BS)8548/4/Jld. 27. Keprihatinan Y. 3. 4. . ii) Laporan Suku Tahun Kedua – Kes yang berlaku di antara 1 Mei hingga 31 Ogos.

(b) Panduan Kerjaya – murid-murid diberi pertolongan dalam perkembangan kemajuan pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan Kelab Panduan Kerjaya. perhubungan antara murid dengan guru.Surat Pekeliling Iktisas Bil: i/1979 Senarai Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah Memandang bahawa kepentingan mengadakan satu perkhidmatan panduan pelajaran dan kerjaya yang berkesan di Sekolah Menengah. Malaysia. mendapat maklumat mengenai pekerjaan daripada Papan Kenyataan Pekerjaan. (d) Rancangan Mencegah Salahguna Dadah bertujuan untuk (i) Mengesan murid-murid yang mengalami masalah-masalah yang mungkin di dalam kumpulan risiko tinggi penyalahgunaan dadah dapat diberi pertolongan dan diselamatkan. diberi tindakan seliaan. Bahagian Sekolah-Sekolah. tiap-tiap Guru Besar Sekolah Menengah adalah dikehendaki meneliti Rancangan Panduan Pelajaran dan Kerjaya meliputi kegiatan-kegiatan dengan tujuantujuan yang berikut:(a) Panduan Pelajaran – murid-murid diberi pertolongan untuk memiliki mata pelajaran pilihan supaya mereka memahami akan implikasi-implikasi pilihan itu terhadap pelajaran dan pekerjaan pada masa hadapan. . Guru-Guru Besar Sekolah Menengah adalah diarah menitikberatkan perkara ini dan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk menjamin perlaksanaan perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya adalah dikelolakan dengan sempurna. masalah-masalah dalam pelajaran dan lainlain melalui Rundingcara(Counseling Interview) antara murid dan guru panduan. (c) Panduan peribadi – murid-murid diberi pertolongan untuk mengatasi/menyelesaikan masalah-masalah peribadi.PSM) Pengarah Sekolah-Sekolah.t (SYED ABU BAKAR BARAKBAH KMN. Kementerian Pelajaran. Bersama-sama ini dilampirkan senarai “Tugas-tugas Guru Panduan Sekolah Menengah” yang ditetapkan kuatkuasa mulai dari Januari. Tuan adalah diminta memberitahu perkara ini kepada tiap-tiap Guru Besar/Guru Panduan Sekolah Menengah di Negeri tuan. Saya yang menurut perintah t. mengambil ujian minat pekerjaan. Pengelola Daerah Panduan Pelajaran Negeri adalah dikehendaki mempastikan supaya GuruGuru Panduan menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna. (iii) Jika sekiranya murid yang telah menjalani pemulihan dapat diterima semula di Sekolah Kerajaan. Kutub Khanah dan sebagainya. 1979. (ii) Mengesan murid-murid yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dapat dirujukan kepada agensi-agensi yang berkenaan untuk mendapat rawatan dan pemulihan. lawatan ke tempat pekerjaan/latihan/alam pekerjaan.

5. pembentukan konsep kendiri dan perkembangan secara positif supaya menjadi dewasa yang bertanggungjawab. Mengelola dan mengadakan rundingcara. Badan Persendirian. 7. Belia dan Sukan. menjaga dan mengguna Rekod Himpunan dan butir-butir yang berkenaan. jika perlu dan membuat susulan. Mengelola seminar-seminar ceramah-ceramah dan pameran kerjaya di peringkat sekolah dan mengambil bahagian dalam mengelolakan kursuskursus panduan dan sebagainya di peringkat Negeri dan Daerah. 2. Kebajikan Masyarakat. mencadangkan tempat-tempat pelajaran lanjutan tabiat belajar dan lain-lain kegiatan panduan pelajaran. temuramah dengan murid-murid /ibubapa (misalnya: masalah peribadi pemilihan matapelajaran kerja. Mencatit. (b) Panduan kumpulan dinamik harus digunakan dalam usaha mencegah menyalahgunaan dadah di sekolah-sekolah menengah. Mengelola Bilik/Bilik Rundingcara dengan lengkap dan teratur. mengumpulkan dan menggunakan “Butir-butir Tanpa Ujian” muridmurid. Bertanggungjawab. Menerusi panduan kumpulan dapat membantu murid-murid untuk mengatasi masalah peribadi. (c) Panduan kumpulan hendaklah digunakan untuk menolong muridmurid memilih matamata pelajaran kesukaan (electives) dengan lebih teliti lagi selaras dengan 3. jika dikehendaki. 8. Mengelola dan merancang panduan kumpulan pada peringkat sekolah : (a) Panduan kumpulan hendaklah digunakan untuk membawa kesedaran kepada semua murid. 9. Persatuan-persatuan Dermawan dan sebagainya. Menjalankan rancangan panduan yang berkesan dan bertujuan. kesihatan. memperbaiki kebiasaan dan sikap belajar. penyesuaian pergaulan dan lain-lain). 4. Kebudayaan.SENARAI TUGAS-TUGAS GURU PANDUAN DI SEKOLAH MENENGAH 1. menjelaskan nilai-nilai. . Menolong mengadakan perhubungan di antara dan badan-badan yang berkenaan seperti Jabatan-jabatan Kesihatan . 10. Mengelola rancangan orientasi membimbing murid-murid dalam memilih mata pelajaran. Membuat penentuan kes-kes untuk dirujuk kepada pihak-pihak tertentu. secara keseluruhan mengenai mengisi. Buruh dan Tenaga Rakyat. 6.

cara memohon kerja. 18. Mengadakan program khas untuk mengesan murid yang dianggap dalam keadaan risiko menyalahgunakan dadah dan mengambil tindakan sewajarnya. menyebarkan maklumat mengenai peluang-peluang latihan/pelajaran/pekerjaan. . Kementerian Kebajikan Masyarakat dan lain-lain) untuk mencegah kesalahgunaan dadah di kalangan murid-murid. pelajaran. bakat. 19. bagi murid-murid sekolah amnya dan bagi muridmurid yang akan meninggalkan sekolah khasnya. Menjalankan tindakan mengesan awal untuk mencegah salahgunaan dadah di kalangan murid. perbincangan pertunjukan filem. 14. Mengelola dan menyelia kelab Kerjaya sekolah. Mengelolakan aktiviti-aktiviti yang bersabit dengan panduan (misalnya: Ceramah Kerjaya. 16. 21. latihan. pengalaman pekerjaan. kemahiran dan pencapaian mereka dalam mata-mata pelajaran dan lapanganlapangan kegiatan yang boleh menentukan kesan-kesan jangka panjang dalam pemilihan pekerjaan pada satu masa kelak. 12. 20. kelakuan di temuduga pekerjaan dan lain-lain). Mengesan sikap.sahsiah murid-murid melalui Ujian Khas (Standardised) bila ujian itu ada. 17.kebolehan. melawat tempat-tempat pekerjaan. Bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu (misalnya : PEMADAM. Menentukan saluran rujukan khas untuk menolong murid-murid yang terlibat dalam kegiatan salahgunaan dadah dan menjalankan tindakan susulan. 15. mengelola. Ibubapa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberi dari semasa ke semasa oleh Guru Besar sekolah di mana Guru Panduan itu ditugaskan. Mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu termasuk panduan kumpulan dengan kegunaan pendekatan-pendekatan positif untuk mencegah dadah. 11. Menjalankan projek percubaan / untuk mengkaji sejauh manakah Panduan di sekolahnya berkesan. 13. Menjalankan penyelidikan/Kajian di atas tindakan yang telah dibuat misalnya: kajian tindak ikut mengenai perkembangan pekerjaan murid-murid dan mengumpulkan semua aspekaspek lain berlainan berkenaan seseorang murid dan lain-lain.perkembangan minat.

Dato’/Tuan. KP(BS)8591/Jld.B. Tingkat 12-14. Malaysia. Kuala Lumpur. Leboh Pasar Besar.1 Sebagai sebuah institusi pendidikan. Januari 1985 Semua Pengarah Pelajaran Negeri. Telefon : 922066 Latarbelakang 1. Bangunan Bank Pertanian. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Peranan dan tanggungjawab utamasekolah bukan hanya sematamata kepada menyampaikan ilmupengetahuan dan memupuk kemahiran-kemahiran .II(29) 2hb.I/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah 1. Y. sekolah mempunyai banyakperanan dan tanggungjawab.

sekolah adalah tempat bagi melahirkan pelajarpelajar yang mempunyai sahsiah yang baik. melalui kurikulum yang sedia ada. 1. gerakerja ko-kurikulum juga mempunyai peranaan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. seperti mata pelajaran Sivik. melalui bidang kurikulum sahaja. 1. melakukan perbuatan jenayah dan anti nasional. Ada juga sekolah-sekolah yang kurang menitikberatkan gerakerja ini. pemulauan kelas.2 Sekolah-sekolah kurang memberi perhatian kepada gerakerja ko-kurikulum. bahawa gerak kerja ko-kurikulum sekolah kurang mendapat tempat yang sewajarnya. penyalahgunaan dadah.3 Kurangnya penggabungjalinan dan persenambungan di antara gerakerja kokurikulum. Ini terbukti dengan adanya kejadian-kejadian/perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelajar-pelajar seperti tidak menghormati ibu bapa dan guru. Terdapat juga segelintir pelajar yang menjadi golongan pelampau yang menyebar dan mengamalkan prinsip-prinsip dan nilainilai hidup yang bercanggah dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang murni. bersatupadu. Sejarah. ko-kurikulum sekolah juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. kerana terlalu mementingkan pencapaian akademik semata-mata. 1.4.4 . setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajarpelajar yang berjaya dalam bidang akademik. sekolah juga mempunyai peranan bagi mengeluarkan tenaga mahir untuk pembangunan negara. Sekarang terdapat tanda-tanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara sepenuhnya sepertimana yang diharapkan.2 Di samping itu. Ada juga sekolahsekolah yang mempunyai kekurangan alatan dan lain-lain kemudahan bagi menjalankan gerakerja kokurikulum. Justeru itu. 1.tertentu kepada pelajar-pelajar. jika dibandingkan dengan kurikulum sekolah sehingga menyebabkan pembentukan rohani pelajar-pelajar kurang berkesan. Geografi dan Kesusasteraan misalnya.3 1. bertoleransi. Oleh yang berkenaan. Sepertimana kurikulum. Apa yang jelas pada masa ini. berdisiplin dan bahagia. Ia dapat dilakukan dengan meluaskan lagi pandangan dan pengetahuan pelajar-pelajar mengenai bidang-bidang kerjaya. Pada keseluruhannya. merosakkan harta benda awam. Sungguhpun demikian.1 Khidmat dan kejayaan dalam bidang ko-kurikulum kurang mendapat pengiktirafan. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan Prinsip-prinsip Rukunegara. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. Ini disebabkan oleh perkara-perkara berikut:1.4.4.

Anggapan bahawa sekolah hanya sebagai tempat bagi mendapatkan pendidikan (school as the sole agent for education). Biasanya mereka diundang untuk menjadi penonton di dalam sesuatu temasya seperti sukan tahunan sekolah misalnya.6 Sebahagian daripada murid-murid tidak/kurang mengambil bahagian secara aktif dan ini disebabkan oleh banyak faktor. 3. sesuai dengan minat dan kebolehan pelajar-pelajar dan mereka tidak berpeluang untuk melibatkan diri. Terdapat pula adanya setengah-setengah ibu bapa yang enggan membenarkan anak-anak mereka menyertai gerakerja ko-kurikulum ini.4. Di antaranya ialah jenis-jenis gerakerja ko-kurikulum dan aktivitinya kurang kepelbagaian. Tujuan surat pekeliling ini adalah untuk memberitahu pihak sekolah supaya menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) di sekolah masing-masing. 3. bererti pelajar-pelajar ini tidak diberi peluang dan pengiktifan kepada mereka.4.5 Sekolah-sekolah yang tidak memberi ketegasan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerakerja ko-kurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar di dalam gerakerja tersebut. 1. Berikut adalah garis panduan mengenai penubuhan JBPS: 3. Tanpa memberi peluang kepada setiap orang pelajar.4 1.1.1.4.5 1. tanpa member sumbangan dan penglibatan terhadap perkembangan menyeluruh anak-anak mereka. Keadaan begini boleh mendorong pelajar-pelajar itu ponteng sekolah atau menceburkan diri dalam kegiatan –kegiatan yang tidak sihat dan seterusnya boleh menimbulkan masalah disiplin sekolah.boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Ini bererti ada setengahsetengah golongan masyarakat menyerahkan bulat-bulat tugas mendidik anakanak golongan masyarakat bulat-bulat tugas mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah.1 Tujuan JPBS Tujuan penubuhan JPBS adalah :3. rohani dan jasmani pelajar-pelajar.2 Mengadakan aktiviti-aktiviti di sekolah supaya pelajar-pelajarboleh mengisi masa lapang mereka dengan gerakerja yang bermanfaat dan dengan itu dapat Menghindarkan pelajarpelajar dari tercebur dalam gerakerja yang tidak diingini seperti ponteng sekolah. penyalahgunaan dadah. khususnya pelajarpelajar yang lemah dalam bidang akademik.1 Mewujudkan suasana yang seimbang di antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial.1. 2. Kurang penglibatan ibu bapa dan masyarakatnya secara aktif dalam gerakerja kokurikulum. membuang masa di pusat-pusat membeli belah atau melibatkan diri dengan kumpulankumpulan yang kurang sihat. .

3.1. penyalahgunaan dadah.2. pemulauan kelas.4 Berusaha menerapkan nilai-nilai sosial yang positif.3.6 Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam gerakerja ko-kurikulum sekolah. Ini terbukti dengan adanya kejadian-kejadian/perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelajar-pelajar seperti tidak menghormati ibu bapa dan guru. serta lain-lain nilai dan tabiat baik yang dikehendaki supaya pelajar-pelajar dapat diasuh menjadi warganegara yang baik dan berguna sepenuhnya sepertimana yang diharapkan. 3. merosakkan harta benda awam. berdikari. 3.2.2 Berusaha bagi menyediakan kemudahan-kemudahan dan peralatanperalatan gerakerja ko-kurikulum.7 Menilai keberkesanan gerakerja ko-kurikulum sekolah dari masa ke semasa.5 Berusaha bagi mewujudkan semangat kekitaan di kalangan masyarakat sekolah dan masyarakat setempat terhadap institusi sekolah.1.1. melakukan perbuatan jenayah dan anti nasional. menyelaras dan melaksanakan gerakerjagerakerja ko-kurikulum dengan teratur dan terperinci dengan menggembelingkan tenaga golongan pelajar. 3. Keanggotaan JBPS Adalah dicadangkan keanggotaan Jawatankuasa ini seperti berikut : Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Setiausaha : Pilihan Guru Besar Ahli-ahli : Wakil masyarakat Wakil PIBG Wakil Lembaga Pengurus/Pengelola Sekolah 3.5 Memperkukuhkan lagi interaksi dan intergrasi di antara pelajar-pelajar berbilang kaum di sekolah. ibu bapa dan masyarakat. membina sikap dan tabiat dan budi pekerti yang baik di kalangan pelajar-pelajar.2. Mewujudkan suasana dan tradisi sekolah yang dapat dibanggakan oleh pelajar-pelajar dan masyarakat.2.2.3 Berusaha meningkatkan lagi penglibatan pelajar dan masyarakat setempat dan gerakerja ko-kurikulum sekolah. memupuk semangat kesopanan.3 3.3 .2.1 Merancang.2. guru.4 3. kerajinan bekerja dan semangat berkhidmat. 3. Terdapat juga segelintir pelajar yang menjadi golongan pelampau yang menyebar dan mengamalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang murni. 3. menyemai dan memperkukuhkan sifat-sifst berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. 3. Memupuk bakat dan minat pelajar-pelajar selain daripada pelajaran di bilik darjah.2 Fungsi JBPS Di antara fungsi JPBS adalah :3.

Wakil Murid Tua (jika ada) Wakil-wakil Guru (termasuk guru Agama Islam) Wakil Murid (ketua murid dan penolong) (Bagi sekolah menengah bercampur. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalamkegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. pertengahan dan akhir penggal)di mana laporan perkembangan tiap-tiap gerakerja itu dikaji dan nilai untuk diambil tindakan pelaksanaan selanjutnya dengan lebihberkesan lagi.3 . 5. seorang lelaki dan seorang perempuan). Mesyuarat Jawatankuasa ini hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang=kurangnyatiga kali sepenggal (awal. Kelab Keselamatan Jalanraya. gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum. Persatuan Geografi/Sejarah. Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerakerja ko-kurikulum ini hendaklahmenggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.4. Seberapayang boleh.moral dan sebagainya sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 5. Pasukan Pengakap. Penyertaan 5. wakil komuniti dan wakilpersatuan murid tua (jika ada) hendaklah dikekalkan.1 Matlamat gerak kerja ko-kurikulum yang dikehendaki ialahpenyertaan setiap orang pelajar. Pasukan Kadet Polis 3.bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 5. 3. Guru Besar dibolehkan menjemput anggotaanggota lain jika perlu). 4. Setiap pelajar hendaklahmengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satugerakerja pakaian seragam. satu kegiatan persatuan ataukelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.2 Kelab/Persatuan seperti Persatuan Sains dan Matematik.2 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagimempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulumsekolah.4. ketatanegaraan. Kelab Komputer 3.1 Pasukan Pakaian Seragam seperti Pasukan Anak Serigala.3 Sukan (olahraga dan permaisuri) (sebagai contoh bersamasama ini disertakan senarai beberapa gerakerja ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah).4 Jenis Gerakerja Ko-Kurikulum Terdapat 3 jenis gerakerja ko-kurikulum di sekolah iaitu: 3.4. (Pihak sekolah hendaklah mensesuaikan keanggotaan jawatankuasa ini berdasarkan saiz dan peringkat sekolah (rendah dan menengah) dankeadaan masyarakat tetapi penyertaan wakil PIBG.

6. Oleh itu. 6.1 Sekolah hendaklah menggunakan secara maksima ruang dan alatalat yang sesuai dengan jenis gerakerja yang hendak dijalankan. Pengecualian Pelajar-pelajar yang dalam keadaan seperti berikut bolehlah dikecualikan daripada menyertai gerakerja ko-kurikulum. Kemudahan 6.2. 8. pihak sekolah hendaklah juga mengambil tindakan berikut bagi mempastikan keberkesanan gerakerja kokurikulum yang dijalankan.1 Merakamkan secara terperinci kedatangan dan penyertaan pelajar-pelajar di dalam gerakerja ko-kurikulum sekolah dan merekodkan gerakerja tersebut ke dalam sijil berhenti sekolah. Guru Besar hendaklah mempunyai kepekaan.2 Sebagai lanjutan daripada penubuhan JBPS. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas Agama di waktu pagi/petang. JBPS hendaklah berikhtiar mengadakan kemudahan kemudahanlain bagi menentukan gerakerja kokurikulum berjalan dengan berkesan. inisiatif. . Guru Besar hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan. 8. Kecacatan – pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan anggota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam gerakerja yang sesuai bagi mereka. satu penyesuaian terhadap pelaksanaan gerakerja kokurikulum hendaklah diadakan. 7.1 Kes-kes perubatan – pelajar yang telah disahkan oleh Doktor seperti menghidap sakit jantung.1 Oleh kerana perseimbangan antara bidang kurikulum (akademik) dengan kokurikulum ke arah pembentukan peribadi secara total dikalangan pelajar-pelajar sangat penting.2 Sekolah hendaklah berusaha mengadakan kemudahan dan alat-alat untuk gerakerja-gerakerja tersebut mengikut kemampuan sekolah masing-masing. Kementerian Pelajaran memandang JBPS adalah perlu.2 7. 7. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan diri jika mereka mengambil bahagian.3 8. 7. bersikap terbuka danberpandangan jauh dalam melaksanakan gerakerja ko-kurikulum ini sesuai dengan konsep pendidikan menyeluruh. Untuk tujuan ini. Tindakan Lanjut 8.

8. Memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan.2.2 Guru Besar hendaklah mengambil peranan utama dalam pengendalian dan pelaksanaan gerakerja ko-kurikulum dengan mengamalkan dan menghayati Konsep Kepimpinan Melalui Teladan. 10.3 8. t. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah.4 8.2.5 9. Harap dimaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah. Mengadakan pertandingan-pertandingan yang melibatkan juga murid-murid yang kurang berbakat atau yang kurang berminat.t .2. Guru Besar dan guru-guru hendaklah menambahkan pengetahuan serta melengkapkan diri dengan kemahirankemahiran yang membolehkan mereka menjalankan tugas dalam pelaksanaan gerakerja ko-kurikulum dengan cekap dan berkesan. Keselamatan Para Pelajar Pihak sekolah hendaklah mengadakan langkah-langkah tertentu bagi menentukan keselamatan pelajar-pelajar semasa menjalani gerakerjako-kurikulum. Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata tetapi hendaklahjuga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik. 8. Sekian.2.

k. Ketua-ketua Bahagian. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Pegawai Khas kepada Y. Setiausaha Sulit kepada YB Datin Paduka Rosemary Chong Timbalan Menteri Pelajaran 3. Timbalan Ketua Setiausaha I. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Kementerian Pelajaran Malaysia 10.(TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II. Kementerian Pelajaran Malaysia .B. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. Ketua Setiausaha. Menteri Pelajaran 12. s. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. 1. Ketua Unit Hal Ehwal Awam. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Setiausaha Sulit kepada YB Menteri Pelajaran Malaysia 2. Timbalan Ketua Setiausaha II. Setiausaha Sulit kepada YB Encik Bujang Haji Ulis Timbalan Menteri Pelajaran 4.

ii) iii) iv) . Di sebaliknya jika keadaan tidak membenarkan. 2.8543/(10) bertarikh 10 september 1968. Jika setelah habis tempoh sepatutnya itu. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Kuala Lumpur. surat siaran seperti di bawah ini dikeluarkan untuk dijadikanpimpinan kepada Guru-guru Besar dalam Negeri tuan supaya dapat diadakan satu persamaan cara tindakan.8543/(10) Kementerian Pelajaran Malaysia.KP. Ibu bapa/Penjaga murid yang telah dibuang dari sekolah-sekolah telah membuat pengaduan bahawa mereka tidak diberi tahu oleh Guru Besar tentang kelakuan curang anak-anak mereka sebelum mereka dibuang. September.6/68. selepas memberi amaran kedua. dan murid itu tidak juga menjalankan perubahan dalam kelakuannya. Satu salinan semua amaran-amaran penggantungan atau pembuangan kepada ibu bapa/penjaga murid mestilah dikirimkan kepada Pendaftar Sekolah-sekolah dan juga kepada Pengerusi Lembaga Sekolah. murid itu akan dibuang terus. 3. Guru Besar boleh memberhentikan murid itu untuk sementara waktu dalam seminggu atau dua setinggi-tingginya. Rumah Persekutuan. i) Murid dan juga ibu bapa/penjaga mestilah diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan atau kelakuan curang murid-murid itu dan satu borang jawapan hendaklah disertakan supaya ibu bapa/penjaga boleh memberi akuan terima atas surat amaran itu. murid itu akan dibuang tanpa sebarang amaran. 10hb. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang Sebagaimana yang telah dipersetujui dalam persidangan Ketua-ketua pegawai Pelajaran. Ruj. Jikalau Kelakuan murid itu tidak juga berubah selepas tempoh yang sepatutnya surat amaran yang kedua dan muktamad hendaklah dihantar kepada ibu bapa/penjaga memberitahu mereka bahawa sekiranya kelakuan murid itu tidak bertambah baik.KP. Untuk mengelakkan aduan-aduan seperti itu pada masa akan dating peraturan-peraturan yang berikut hendaklah diikuti oleh Guru-guru Besar sebelum seseorang murid dibuang daripada sekolah.

Pendaftar Sekolah-sekolah mestilah diberi tahu oleh Guru Besar sebelum sesuatu tindakan diambil untuk menggantung atau membuang seorang murid kerana sebab-sebab ini. Perhatian tuan adalah ditarik kepada seksyen 7 dan 8 (b) Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib sekolah) mengenai murid yang mengambil bahagian dalam pilihanraya atau kegiatankegiatan politik. tt (Yap Hong Kuan) b. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diminta sebelum murid itu boleh diterima masuk semula.p setiausaha Tetap (Bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran . Jikalau penyelidikan itu membenarkan supaya murid-murid itu dibuang maka ia bolehlah dibuang sekolah. ugutan-ugutan dan acaman terhadap murid-murid). Guru Besar hendaklah memberhentikan murid untuk sementara waktu sementara satu penyelidikan dibuat. vi) vii) 4.v) Dalam perkara-perkara yang keterlaluan di mana kesalahan atau kelakuan curang yang yang memerlukan pembuangan serta-merta tanpa diberi amaran (seperti : pemerasan. Ibu bapa/penjaga hendaklah diberi tahu berkenaan dengan pembuangan murid itu supaya mereka boleh membuat rayuan kepada Lembaga Pengurus terhadap keputusan Guru Besar itu. Jika Lembaga Pengurus bersetuju untuk mengambil semula murid itu.

18hb.8543 02(12) Kementerian Pelajaran Malaysia. Rumah Persekutuan. . Mengikut aduan-aduan itu murid-murid ini adalah datang darisekolah-sekolah yang baik yang dikenali dari pakaian seragam serta lencanasekolah mereka.8543 02(12) bertarikh 18 september 1968. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Kuala Lumpur. September.KP.8/1968.Tatatertib di Sekolah-sekolah Tatatertib di Sekolah-sekolah Banyak aduan telah diterima berkenaan dengan tingkah laku murid-murid dan di antaranya didapati menghisap rokok dalam perjalanan mereka balik ke rumah selepas sekolah.KP. Adalah juga dikatakan bahawa beberapa murid-murid mempunyai potongan rambut yang tidak senonoh dan ini menjadikan rupa mereka tidak kemasterutama sekali apabila mereka memakai seluar-seluar ketat. Ruj.

Surat pekeliling ini adalah dikeluarkan untuk mengingati Guru Besar sekolah dan Guruguru bahawa adalah merupakan salah satu dari tugas-tugas mereka untuk membantu penuntut-penuntut supaya mengetahui apakah dia tingkah laku yang baik dan tidak baik. 6. vii) Mencuri viii) Melawan pihak-pihak yang berkuasa. iii) Menghisap rokok dan meminum minuman yang memabukkan. 3. Perkara-perkara tatatertib yang berat. Tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada Guru Besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. dengan tujuan jahat. Oleh yang demikian sekolah-sekolah telah mengadakan peraturan-peraturan supaya beberapa tujuan dapat dicapai dan budi pekerti yang sepatutnya ditanamkan ke dalam sanubari murid-murid belaka. Perkara-perkara yang berikut adalah berat di mana pembuangan atau penggantungan sementara boleh ditimbangkan: i) Membawa senjata-senjata yang merbahaya.E Circular Professional 6/68. ii) Mengancam penuntut-penuntut yang lain. Sekolah-sekolah adalah ditubuhkan untuk perkembangan penuntut untuk menjadikan mereka warganegara yang berguna boleh menilaikan kebudayaan mengetahui nilaian-nilaian akhlak dan rohani. iv) Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh Sekolah dan Pejabat Pelajaran. 4. Oleh yang demikian. Hendaklah diambil perhatian bahawa penggantungan sementara tidak boleh melebihi dari 10 hari. tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada menegaskan bahawa tatatertib itu boleh digunakan oleh semua Guru-guru dan pentadbiran-pentadbiran pada setiap waktu. .2. vi) Menjadi ahli dalam Pertubuhan-pertubuhan Haram. Peraturan-peraturan tatatertib dan kuasa Guru Besar adalah dinyatakan dalam Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib Sekolah) dan peraturan untuk membuang murid-murid telah dihuraikan dalam M. Seseorang itu mestilah ingat bahawa seseorang murid itu ialah perseorangan yang tidak cukup matang untuk membuat sesuatu keputusan yang baik. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada Guru Besar. 5. memahami perhubungan antara manusia. v) Merosakkan atau membinasakan harta sekolah. kesihatan jasmani dan akal serta mempunyai ilmu pengetahuan sains dan bibitan-bibitannya. Peraturan-peraturan dan undang-undang sekolah telah dibuat untuk menjamin adanya tatatertib yang baik di sekolahsekolah. Tatatertib ialah sebahagian dari proses pelajaran kita dan pada amnya ditakrifkan sebagai tindakan atau peraturan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan-peraturan dan undangundang sekolah diikuti.

yang berguna seumur hidup. Rambut juga hendaklah dipotong baik. .7. Bahagian Pentadbiran. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan. Bahagian Sekolah-sekolah. kerjasama dari Guru Besar serta Guru-guru adalah diminta supaya penuntut-penuntut mempunyai budi pekerti. Bahagian Jemaah Nazir. Memandangkan kepada perkara-perkara diatas. Bahagian Kewangan. akhlak dan ketaatsetiaan yang baik.k.Dengan membimbing tingkah laku dan pakaian yang patut di pakai di dalam bilik darjah. Bahagian Latihan Guru-guru. Sekolah-sekolah dapat menolong murid-murid untuk memperkembangan sifat-sifat diri yang baik. Ketua Pegawai Pelajaran. Bahagian Biasiswa dan Latihan. Bahagian Pelajaran Teknik. Sekian.p Setiausaha Tetap (bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran s. tt (Yap Hong Kuan) b. Semua Negeri. Pakaian Sekolah adalah satu tempat belajar dan pakaian yang dipakai hendaklah selaras dengan tujuan ini.

Kuala Lumpur. KP. 6/1968 dan ceraian 6. Rumah Persekutuan.6/68 dan 8/68 Saya adalah diarah merujuk kepada ceraian 2(iii) Surat Pekeliling “Professional” Kementerian Pelajaran Bil. Saya adalah diarah menyatakan juga bahawa mengikuti 10(2) dalam Peraturan Pelajaran (Tatatertib Sekolah) ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan itu kepada Menteri Pelajaran. 12hb. Surat Pekeliling “Professional” Kementerian Pelajaran Bil. Semua Negeri.8543/(11) Kementerian Pelajaran Malaysia. Oktober. Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Saya yang menurut perintah tt (Yap Hong Kuan) b.p Setiausaha Tetap Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran . 2.Bahagian peperiksaan.8/1968 dan memaklumkan bahawa penggantungan murid-murid tidak boleh melebihi dari 14 hari. Tuan. 1968 Ketua Pegawai Pelajaran.

8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.s. Walaupun perkara seperti ini tidak berlaku di tiap-tiap buah sekolah namun begitu Kementerian memandang berat akan keadaan yang tidak sihat ini. Langkah-langkah i) Guru-guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan disekolah bahawa penghisap rokok adalah dilarang untuk . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian ini telah mendapati perkara menghisap rokok telah berlaku di kalangan murid-murid di beberapa buah sekolah di negara ini.6A/1975 Ruj.8548/8(75) Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. Rumah Persekutuan. 1975 Pengarah Pelajaran Negeri. Kuala Lumpur.k Bahagian Kewangan Bahagian Pentadbiran Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan Bahagian Biasiswa dan Latihan Bahagian Sekolah Bahagian Latihan Guru KP. Tuan. 01-34 5hb. Sabah/Sarawak. Semua Pengarah-pengarah Pelajaran Negeri/Guru-guru Besar hendaklah mengambil langkah-langkah seperti berikut untuk menghapuskan gejala yang buruk ini dari sekolah-sekolah.KP. September.

ii) Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (period of grace) selama seminggu akan diberi kepada muridmurid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu Sumua Guru Besar sekolah mengenai kandungan surat pekeliling ini drngan segera. Sekolah dalam peranannya sebagai ibu bapa kedua (in loco parentis) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi murid-murid dari aktiviti yang akan merosakkan individu-individu dan membahayakan institusi itu. Selepas tempoh pengampunan selama seminggu itu sesiapa yang didapati merokok akan menghadapi tindakan disiplin. 4. Jabatan Pelajaran Negeri untuk tujuan statistik dan penyelidikan. (c) Murid itu hendaklah dirujukkan kepada guru panduan untuk perundingan (counceling) dan nasihat. 6/1975 adalah dibatalkan. Semua murid-murid mestilah diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi. (b) Ibu bapa/penjaga murid itu hendaklah diberitahu bahawa kerjasamanya boleh didapati bagi mempengaruhi murid itu berhentikan merokok. Apabila seseorang murid didapati menghisap rokok langkah-langkah berikut hendaklah diambil:(a) Tindakan disiplin yang sewajarnya hendaklah diambil.6/1975 dan Bil 6A/1975 adalah dalam ceraian 2(i). Nota : Dengan ini Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. iii) iv) 3. Saya yang menurut perintah.Tambahan pula adalah didapatipenghisapan dadah adalah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan. Guru panduan dikehendaki menyimpan rekodrekod sulit mengenai kejadian seperti ini dan rekod itu mungkin akan digunakan oleh Kementerian Pelajaran. . Perbezaan di antara Bil. Guru-guru penolong sekolah hendaklah diminta memperhatikan murid-murid yang merokok.murid-murid sekolah kerana sebab-sebab kesihatan.

tt (KUM BOO) Bahagian Sekolah-sekolah. Menteri Pelajaran.p.8548/8/(67) Kementerian Pelajaran Malaysia.k.B. KP.B. Kuala Lumpur. b. Ketua Setiausaha Kementeria Pelajaran s. 19hb. Setiausaha Sulit kepada Timbalan Y. Ketua Pengarah Pelajaran. Menteri. Ketua Setiausaha Kementerian. Timbalan Ketua Setiausaha. Setiausaha Sulit kepada Y. Rumah Persekutuan. Ogos 1975 .

1. 2. Dalam kes-kes yang telah dirujuk kepada Guru . Pada mulanya menerangkan bahawa ia ada masalah persendirian (Personal). Lazimnya dalam kes seperti ini. Tindakan-tindakan Yang Harus Diambil Adalah ditegaskan bahawa semua guru yang terlibat dalam sebarang tindakan yang disenaraikan di bawah ini hendaklah menganggap perkara ini sebagai perkara yang paling sulit dan oleh demikian hendaklah mengamalkan dan menggunakan kebijaksanaan mereka pada setiap masa. Salah Guna Dadah – Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar Seperti yang telah diketahui. 2. murid-murid meminta perkara ini dirahsiakan dan menyatakan keinginan atau kemahuannya untuk mendapatkan pertolongan jika maklumat itu tidak dihebahkan kepada ibu bapa/penjaga.1. Seseorang murid harus meminta perkara ini dirahsiakan sepenuhpenuhnya sebagai syarat sebelum ia menyatakan masalahnya. Garis panduan yang dinyatakan di bawah ini adalah peraturan yang harus diambil apabila seseorang murid telah dikenali sama ada sebagai penyalah guna dadah yang disyaki atau pengguna dadah tetap. Tindakan disiplin hanya akan diambil sebagai langkah yang akhir sekali apabila segala percubaan untuk memberi pertolongan setelah gagal dan juga hanya selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. telah ada murid-murid sekolah yang dengan sengaja atau tidak telah terlibat dalam eksperimen atau salah guna dadah.7/1975 Ruj. Kemudian itu ia didapati telah mencuba dadah atau telah menjadi penagih dadah (experimented with drug/dependent on drugs). Sabah/Sarawak. Rujukan Sendiri (Self-referral) 2.1 Kes ini dengan seorang murid dengan kemahuan sendiri berjumpa Guru Panduan atau mana-mana guru di sekolah.Pengarah Pelajaran Negeri.KP. Tuan. perawatan dan pemulihan) dan mensepadukan mereka semula dengan sekolah serta melindungi murid-murid itu supaya mereka tidak menderita dari publisiti yang tidak diingini. Pada umumnya polisi Kementerian Pelajaran ialah untuk menolong murid-murid berkenaan mendapat pertolongan sewajarnya (melalui rujukan. guru besar dan lain-lain orang yang berkenaan. Surat Pekeliling Ikhtisas No. Pengarah Pelajaran Teknik dan Vokasional.8548/8/(67) bertarikh 19 Ogos 1975. Pengarah Latihan Guru. Selepas itu ia mungkin mengaku yang ia telah mencuba dadah atau menyalahgunakan dadah.

Jika Guru Panduan menetapkan bahawa pengesyakkan itu sah. Guru Panduan hendaklah bersedia berjanji untuk menjaga rahsia ini dan selepas itu bolehlah merujukkannya pada badan-badan rujukan lain dengan persetujuan murid berkenaan.2.2 di bawah. dia haruslah . Dalam kes seperti ini. Guru Panduan harus menggalakkan murid-murid menerangkan tentang keadaan dirinya dan berasaskan penerangan yang diterima itu setelah ditapis dapatlah menentukan sama ada murid yang disyaki itu sebenarnya betul atau tidak menyalahgunakan dadah.2. Dalam temuramah itu maka ketentuan akan didapati sama ada murid itu mengalami masalah yang berhubung dengan kerja sekolah. Guru Panduan mestilah membantu murid untuk bersetuju tentang tindakan yang akan diambil. (setelah diadakan hubungan baik dengan murid yang disyaki itu) Guru Panduan hendaklah memanggilnya untuk ditemuramah. Murid itu hendaklah diberi jaminan bahawa rujukan dan penglibatan orang-orang lain dibuat dengan tujuan dan matlamat tertentu iaitu menolong murid tersebut dan etika ikhtisas(profesional ethics) dan keyakinan/kepercayaan yang sepenuhnya (utmost good faith) akan dijaga dan dihormati.1. 2.Panduan. Guru Panduan mestilah mengadakan hubungan dengan murid itu dan membina kepercayaan murid itu tentang peranan dan pertolongan Guru Panduan sebelum mencuba menerangkan betapa mustahaknya rujukan atau melibatkan pertolongan ibu bapa/penjaga. pegawai masyarakat dan lain-lain. Atau seseorang murid lain mungkin dengan sukarela memberi keterangan ini mengenai murid lain apabila temuramah perundingan dijalankan. Guru Besar. adalah menjadi tugas Guru Panduan menerangkan kepadanya tentang:a) b) c) Peraturan sekolah. Rujukan oleh Guru-Guru/Murid Seorang Guru sekolah boleh menyatakan pada Guru Panduan bahawa ia mempunyai sebab yang nyata mengesyaki seseorang murid tertentu telah dan sedang mencuba dadah. maka langkah yang patut diikuti ialah seperti perenggan 2. Jika murid itu tidak dapat dipujuk. sifat sendiri dan lain-lain. Perbekalan undang-undang (akta Dadah Berbahaya (pindaan 1975) dalam mana murid itu boleh dipaksa atau dikehendaki untuk rujukan kepada agensi-agensi yang wajar untuk rawatan/pemulihan). Sekiranya murid itu telah memberitahu secara sulit kepada seseorang guru lain. 2.2 Kes ini mengenai seorang murid yang mungkin menyatakan masalahnya berhubung dengan percubaan penyalahgunaan dadah tanpa berkehendakkan perkara ini dirahsiakan. Kuasa ibu bapa/penjaga. 2.1 Dalam kes-kes seumpama itu.

menjelaskan kepada murid itu bahawa rujukan dan penglibatan orangorang lain akan dibuat dengan tujuan tertentu iaitu untuk menolong murid itu dan etika ikhtisas dan niat yang baik akan dipelihara dan dihormati. ponteng sekolah. kelakuan tidak senonoh misalnya mencuri. e) Guru Besar diberitahu hal ini dan ia hendaklah dengan segera memberitahu Pengarah Pelajaran Negeri tanpa memberi nama murid yang terlibat. a) Menerima laporan atau rujukan murid sendiri mengenai masalah dadah. f) Menghubungi Pegawai Kebajikan Masyarakat yang berkenaan. 2. Rujukan Dibuat Atas Keputusan Tindakan Disiplin Dalam sesebuah sekolah mungkin ada tindakan disiplin diambil misalnya hukuman rotan. maka Guru Panduan haruslah memujuk murid tersebut untuk bersetuju :i) Mustahaknya meluaskan hubungan tentang masalah ini kepada Guru Besar dan ibu bapa/penjaga.1 Dalam kes seperti ini. . guru panduan haruslah menemuramah dan berbaikbaik dengan murid tersebut dan galakkan ia untuk menerangkan tentang diri sendiri dan masalah yang sedang dialami yang menyebabkan ia menjadi nakal atau jahat berkelakuan tidak senonoh. h) Pengesahan/penyangkalan oleh doktor sama ada murid itu menyalahgunakan dadah. g) Berhubung dengan Pegawai Kebajikan Masyarakat untuk merujukkan murid itu kepada doktor. murid itu bolehlah dirujuk kepada Guru Panduan.3. “Checklist” Tindakan yang Harus Diambil oleh Guru Panduan Pelajaran dan Kerjaya/Guru Besar. tidak hadir kelas dan lain-lain selepas tindakan disiplin diambil. d) Mengesahkan syak itu secara mengaku sendiri bukti-bukti lain. 3. Guru Panduan hendaklah menegaskan kepada murid tersebut prospek atau kemungkinan untuk pulih semula bergantung kepada kemahuan dan azam murid itu sendiri untuk bebas daripada bahaya itu. b) Merujukkan kes itu kepada Guru Panduan.3. Selanjutnya jika dalam proses perundingan itu Guru Panduan mendapati masalah murid itu termasuk juga salah gunaan dadah. ii) Mustahaknya merujukkan murid ini kepada agensi-agensi yang wajar untuk rawatan dan pemulihan. 2. penggantungan terhadap seseorang murid kerana kesalahan. Guru Panduan haruslah menerangkan pada mulanya yang ia bertujuan untuk menolong murid itu dan pertolongan yang akan diberikannya adalah termasuk dalam peraturan sekolah dan mungkin merepotkan balik kepada Guru Besar mengenai masalah murid itu. c) Guru Panduan tetapkan jadual masa temuramah perundingan/temuramahtemuramah.

p Ketua Setiausaha. b. Sukacita kiranya surat pekeliling ini disebarkan kepada semua sekolah menengah di bawah sampul SULIT. Dadah-dadah yang Disalahgunakan Pada Masa Sekarang. Bersama-sama ini dikembarkan petikan dari Akta Dadah Berbahaya (Pindaan) 1975 sebagai panduan lanjut untuk Guru Panduan dan Kerjaya dan Guru Besar 6. Saya yang menurut perintah. a) Ganja (Marijuana) b) Heroin (Heroin) c) Morfin (Morphine) d) Pil M dan Pil MX (M Pill. tt (KUM BOH) Bahagian Sekolah-sekolah. 4. Pemulihan dan tindakan ekoran oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat. Rawatan oleh doktor sebagai pesakit luar atau pesakit dalam.i) j) k) l) Ibu bapa/penjaga diberitahu oleh Guru Besar /Guru Panduan/ Pegawai Kebajikan Masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia . MX Pill) e) Tranquilisers f) Hallucinogen (Hallucinogens) 5. Persepaduan dan tindakan ekoran oleh sekolah.

November. Menteri Pelajaran Setiausaha Sulit kepada Y. Kuala Lumpur.s.k.B Timbalan Menteri.B. Rumah Persekutuan. LAMPIRAN D Ref: KP. 1975 .8543/Vol 2(55) Kementerian Pelajaran Malaysia. 01-34 4hb. Setiausaha Sulit kepada Y.

Peraturan-peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang jelas dan tiap-tiap murid mestilah mengetahui. Maka satu senarai Ordinan/Surat Pekeliling/Pekeliling Ikhtisas berkenaan dengan perkara ini disertakan dalam lampiran A. iaitu hasil daripada satu tinjauan yang dibuat oleh Pejabat-pejabat Pelajaran Negeri di antara lain di mana penggantungan sekolah sementara dan hukum buang sekolah dijatuhkan adalah disertakan di Lampiran B. satu di antara tujuan-tujuan pelajaran ialah untuk menanamkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Peraturan-peraturan Sekolah (School Rules) yang bertulis untuk Muridmurid Tindakan oleh tiap-tiap Sekolah – Lampiran C Tiap-tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan-peraturan sekolah masing-masing secara bertulis. 2. Oleh yang demikian semua Guru hendaklah jua memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah dan janganlah hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada Guru Besar kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8543/Vol. satu senarai perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat. Ordinan-ordinan/ Surat-surat Pekeliling/pekeliling Ikhtisas – Lampiran A Untuk membaiki disiplin sekolah. Pengawas-pengawas sekolah/Ketua-ketua murid (School Prefects) mestilah faham benar-benar akan tugas dan tanggungjawab mereka. Sabah/Sarawak. 3. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. adalah mustahak bagi tiap-tiap Guru Besar dan Guru Penolong mengetahui dan memahami segala Ordinan/Surat Pekeliling/ Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran yang berkaitan dengan kelakuan dan disiplin di sekolah-sekolah. Disiplin di Sekolah Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid Adalah seperti tuan termaklum.KP. Tindakan Pengawas ini mestilah mendapat sokongan dari . Untuk menolong sekolah mencapai tujuan ini. di bilik guru dan juga di papan kenyataan sekolah.9/1975 Ref. Tuan. Ini bukan tugas dan tanggungjawab Guru Besar sahaja. Guru. Perkara-perkara Tatatertib yang Dianggap Berat – Lampiran C Sebagai panduan kepada Guru-guru Besar dan Guru-guru.2(55) bertarikh 4 Novtember 1975. Satu salinan peraturan sekolah hendaklah dipamerkan di tiap-tiap bilik darjah.Pengarah Pelajaran Negeri. Sepatutnya kesalahan yang berat sahaja yang harus diadukan kepada Guru Besar untuk mendapat keputusan.guru Besar dan Pengetua hendaklah selalu menarik perhatian murid-murid kepada peraturan-peraturan sekolah yang telah digubal itu. bahkan tugas dan tanggungjawab semua Guru lain.

Guru Besar boleh juga menimbangkan perkara-perkara lain yang tidak ada dalam senarai itu mengikut keadaan sekolah masing-masing. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu semua Guru-Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah termasuk sekolah persendirian mengenai kandungan surat pekeliling ini dengan segera. tt (Kum Boh) Bahagian Sekolah-sekolah. 7.Guru-guru dan Guru Besar. Peraturan sekolah yang bertulis yang ada di beberapa buah sekolah sekarang tidaklah begitu lengkap dan teratur. 5. Peraturan-peraturan khas untuk asrama. misalnya tidak mempunyai tajuk untuk tiap-tiap perkara. Seterusnya adalah menjadi tugas mereka untuk membantu murid-murid supaya mengetahui perbezaan antara tingkahlaku yang baik dan yang buruk.p. Guru Besar hendaklah menyediakan peraturan-peraturan Khas untuk asrama dan perpustakaan dan pengajaran semua mata pelajaran praktikal dalam bilik-bilik seperti berikut:Bengkel Seni Perusahaan Bilik Sains Rumahtangga Bilik Makmal Sains Dewan Pendidikan Jasmani dan lain-lain 6. Guru-guru Besar dan Pengetuapengetua hendaklah meneliti semula dan membaharui peraturan-peraturan sekolah mereka dan untuk panduan mereka itu satu senarai perkara-perkara yang patut ditimbangkan mengikut keadaan sekolah adalah disertakan dalam Lampiran C. perpustakaan dan bilik-bilik mata pelajaran praktikal dan lain-lain. b. Ketua Setiausaha. . 4. Saya yang menurut perintah. Guruguru hendaklah sentiasa ingat bahawa tiap-tiap murid itu adalah individu yang masih belum matang untuk membuat keputusan yang baik.1. Adalah menjadi tanggungjawab semua guru memberi teladan budi pekerti dan perangai yang baik kepada murid-murid mereka. Adalah didapati iaitu tidak semua sekolah mempunyai peraturan sekolah yang bertulis. Mereka juga hendaklah memahami bahawa perlantikan mereka itu bertujuan membantu pihak yang berkuasa sekolah dalam memelihara tatatertib.

B. Mencuri. Kementerian Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Timbalan Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Pengarah Ketua-ketua Bahagian. Kementerian Pelajaran Setiausaha Politik kepada Y. Melanggar peraturan-peraturan tatatertib atau menangkis yang menurut budi bicara guru besar atau pengetua sebagai pelanggaran tatatertib yang berat. Menulis kepada suratkhabar tanpa memberitahu pihak yang berkuasa sekolah. Sengaja menimbulkan sesuatu perkara yang sensitif dengan tujuan menimbulkan kacau bilau dan perpecahan kaum. Memukul guru-guru.8543/Vol 2(55) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. II & III kepada Y. .B. Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh sekolah dan pejabat Pelajaran. Mengancam guru-guru atau Guru Besar ataupun Pengetua. Menteri Pelajaran Setiausaha Sulit kepada Y. Menunjukkan sifat bongkak dan membuat penghinaan kepada guru-guru besar atau pengetua. Masih membantah hukuman guru – sekalipun sudah tiga atau empat amaran. Timbalan Menteri Pelajaran Ketua Setiausaha.B. Mengancam murid-murid lain – ancaman yang serius dan merbahaya. 6/1975 dan 7/1975) Berjudi Meminum minuman keras atau yang memabukkan dalam kawasan sekolah.M Pegawai Khas I. Setiausaha Sulit kepada Y. Sengaja merosakkan harta persendirian guru-guru atau murid-murid.Kementerian Pelajaran s. Sengaja merosakkan harta kerajaan/sekolah.B. Menteri LAMPIRAN B Ref: KP.k. Membawa senjata yang merbahaya dengan tujuan jahat.9/1975 Perkara-perkara Tatatertib Yang Dianggap Berat i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) Menjadi Ahli dalam pertubuhan haram. Menghisap rokok dan mengambil dadah (sila lihat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Malaysia. Datuk/Tuan. ____________________________________________ .8/1983. Telefon : 922066 Kawat : ‘PELAJARAN’ Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBOH PASAR BESAR KUALA LUMPUR.ll/(17) 7HB November 1983 Pengarah Pelajaran Semua Negeri. YB. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak DinyatakanDalam Peraturan-peraturan Pelajaran.BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14.

menjemur atau menghukum murid secara kumpulan atas alasan sipesalah enggan mengaku dan berbagai lagi. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran. menampar. mencela. Bagi tiaptiap kesalahan yang disebutkan dalam peraturanperaturan itu. Kesalahan-kesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahankesalahan sepertimana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran yang sedia ada seperti Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin) Sekolah 1959. sungguhpun Peraturan tersebut memperuntukan secara am kuasa kepada Guru Besar bagi menjalankan hukuman-hukuman biasa ke atas murid-murid untuk menjaga disiplin atau ketenteraman sekolah. Sekian. 3. Bagi perbuatan-perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan dalam Peraturan itu. Tindakan menghukum seperti ini adalah tidak sesuai dilakukan kerana ia boleh membawa kepada implikasiimplikasi yang tidak diingini. 2. Banyak aduan telah diterima oleh Kementerian ini mengenai tindakan hukuman yang dikenakan oleh guru-guru ke atas murid-murid kerana melakukan perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan itu. misalnya membuat bising dalam darjah. mencubit hingga lebam. Kementerian Pelajaran Malaysia. mengenjut beberapa kali yang tidak berpatutan sambil memegang telinga. mendera seperti berlari keliling padang. tidak memberi perhatian sewaktu guru mengajar. hukumannya juga ada dinyatakan. memulas telinga. Tindakan hukuman itu adalah seperti mengetuk/ menyekel kepala murid.Tujuan surat pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Guru-guru Besar dan guruguru mengenai hukuman-hukuman yang dikenakan kepada murid-murid yang melakukan perbuatan-perbuatan salahlaku yang tidak dinyatakan di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. berkeliaran (lotering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini. tidak disebut dengan jelas akan hukumannya dalam Peraturan tersebut. .

s. 6.B.k. 8. Timbalan Menteri Pelajaran. Pegawai Perhubungan Awam. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran.B. Dato’ Khalil bin Yaakob. 2. 4. Ketua Pengarah Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. 13. 7. Setiausaha Sulit kepada Y. 1. 3. Ketua-ketua Bahagian. Kementerian Pelajaran. 10. 12. Timbalan Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran. Dr.B. . Tang Tiong Hong. Menteri Pelajaran. 9. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Pegawai Khas I kepada Y. Kementerian Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y. Timbalan Ketua Setiausaha l. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Kementerian Pelajaran. 5. Timbalan Ketua Setiausaha ll. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. 11. Ketua Setiausaha. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l.

Disember 4. 2. Sekian. Penggal I. . Januari – 30hb. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. saya adalah diarahkan meminta Sekolah-sekolah Menengah Bantuan Penuh di negeri tuan supaya menghantar laporan tiap-tiap penggal mengenai kes-kes dadah yang telah disahkan oleh doktor Kerajaan sahaja.15 Kementerian Pelajaran Malaysia. Ogos Penggal III. Untuk mengelakkannya. terima kasih. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah Masalah penyalahgunaan dadah pada masa ini adalah merupakan masalah Negara dan Kementerian Pelajaran memerlukan butir-butir dan kenyataan-kenyataan kemaskini berhubung dengan murid-murid sekolah yang terlibat dengan perbuatan ini.LAMPIRAN 2. Laporan ini hendaklah dihantar tiap-tiap penggal untuk tahun ini dan tahuntahun akan datang. Guru Besar adalah diminta supaya berhati-hati apabila membuat Laporan Penggal ini supaya perkiraan dua kali (double counting) tidak berlaku. Kuala Lumpur. SULIT KP(BS)8786-51 Jld. Kandungan surat ini sudah dipersampaikan kepada murid-murid yang terlibat. Untuk membolehkan Kementerian ini menyimpan butir-butir dan maklumat itu. Mei – 31hb. Guru Besar hendaklah menentukan supaya setiap kes itu dilaporkan hanya satu kali sahaja sepanjang tempuh persekolahan seseorang murid itu. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. April Penggal II. kes-kes yang berlaku diantara 1hb. 3.III (34) 27hb Jun 1978 Pengarah Pelajaran Semua Negeri Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Tuan. September – 31hb. Rumah Persekutuan.

NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 67 s. Larangan merokok di bilik-bilik darjah atau di bilik-bilik yang dijadikan bilik-bilik darjah jelas dinyatakan dalam para 38. Pengarah Sekolah-sekolah 8. Timbalan Ketua Setiausaha l & ll 6.U. Larangan menghisap rokok ke atas murid-murid sekolah juga telah ditegaskan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pengarah Latihan Guru 9.S kepada Y.tt (DATO’ HAJI MURAD MOHD. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.S kepada Y. Telefon : 922066 .B Timbalan Menteri Pelajaran ll 4. Bangunan Bank Pertanian.B Timbalan Menteri Pelajaran l 3. Pengarah Pelajaran Teknik & Vokasional Bahagian Sekolah-sekolah. S. 6A/1975 bertarikh 5hb. Tingkat 12-14. Guru-guru serta kakitangan-kakitangan sekolah mempunyai peranan dan pengaruh yang kuat dalam menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada murid-murid. KP. melindungi dan mencegah murid-murid daripada melibatkan diri dengan amalan merokok kerana merokok boleh merosakkan kesihatan mereka. Ketua Setiausaha Kementerian 5.k. ‘The Registration of School Ordinance. Kuala Lumpur. September 1975. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l & ll 7.S kepada Y. 1.U.8591/ (99) 25hb Februari 1983 Pengarah Pelajaran Semua Negeri Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Tuan. S. 1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di sekolah-sekolah Sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mendidik. 1950 – School (General) Regulation’. S. Maksud merokok di sini termasuklah menghisap rokok atau cerut atau menghisap paip.U.B Menteri Pelajaran 2.

1.1. melalui PIBG. Hari Penyampaian Hadiah.4.5.1. Penyimpanan dan Penjualan Rokok di Kantin Sekolah Menyimpan dan menjual rokok serta memaparkan iklan-iklan rokok di kantin adalah dilarang. 4. 4. boleh meminta kerjasama daripada pihak ibu bapa bagi menyedarkan anakanak mereka bahawa amalan merokok itu membahayakan kesihatan dan membazir wang. Bilik pekerja atau di tempat-tempat yang terselindung dari pandangan muridmurid bagi kakitangan-kakitangan sekolah. dan 4. Majlis Keramaian (Hari Ibu Bapa .6.1. Mereka juga dilarang merokok semasa bertugas. Bilik pekerja kantin bagi pekerja-pekerja kantin. disertakan juga Garis Panduan Tata Susila Untuk membantu menjayakan kempen Anti Merokok’ dari Pekeliling AM bilangan 12 Tahun 1982 bertarikh 17hb Ogos 1982 adri Jabatan Perdana menteri. (apabila dibilik ini diadakan mesyuarat rasmi atau diadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran maka merokok adalah dilarang). Hari Sukan dan lainlain )Pihak sekolah hendaklah meminta kerjasama daripada pihak ibubapa dan orang ramai bagi menjayakan kempen ini. 4. 4. Berikut adalah garis panduan bagi menjayakan kempen ini. 4. Guru Besar. maka penerangan yang jelas mengenai larangan merokok hendaklah dinyatakan kepada mereka. Kerjasama Ibu Bapa Untuk menjayakan kempen ini.3. sekolah sekolah juga adalah digalakkan berusaha mengadakan cara-cara lain yang sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah dan mengikut keadaan setempat. Surat siaran ini adalah bertujuan untuk meminta sekolah-sekolah mengambil langkahlangkah positif bagi menjayakan kempen anti merokok. 5. Guru-guru dan Kakitangan sekolah Menghisap rokok di kawasan sekolah dan dalam mesyuaratmesyuarat/majlis-majlis rasmi di sekolah adalah dilarang kecuali di:4. 4. Untuk menjayakan lagi kempen anti merokok ini. Sekolah Digunakan Oleh Pihak Luar Ababila kawasan/ bangunan sekolah digunakan oleh pihak luar.3.3. 4. 4. Bersama-sama dengan surat siaran ini.1. Poster-posteratau papan-papan tanda dengan menggunakan bahasa yang halusseperti “Terima Kasih kerana tidak merokok disini” boleh diadakandan dipamerkan di tempat-tempat tertentu.2.2. Bilik guru/ bilik rehat bagi guru-guru. .

Timbalan Ketua Setiausaha l. tt (DATO’ HAJI IDRIS BIN HAJI TAIN) Bahagian Sekolah-sekolah b. 10.B. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Pegawai Perhubungan Awam. Timbalan Ketua Setiausaha ll.B. Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l. 9. 11. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. 3. 1. 5. 4. Sekian. 8.B. 13.B. Timbalan Menteri Pelajaran. Kementerian Pelajaran. 12. Tang Tiong Hong. Ketua-ketua Bahagian. BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBOH PASAR BESAR KUALA LUMPUR Telefon : 2922066 . Dr. Kementerian Pelajaran BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14. 6. Menteri Pelajaran Malaysia. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Pegawai Khas I kepada Y. Dato’ Khalil bin Yaakob.k. Ketua Jemaah Nazir.6. 7. Ketua Pengarah Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y. Setiausaha Sulit kepada Y. 2. Kementerian Pelajaran. Ketua Setiausaha. Harap maklumkan kandungan surat siaran ini dan Garis Panduan dari surat Pekeliling Am Bilangan 12 1982 ini kepada semua sekolah di negeri tuan. Menteri Pelajaran. Timbalan Menteri Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran.p Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran s.

di samping ia bertujuan untuk memberitahu dan mengingatkan lagi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi memperbaiki dan mengurangi masalah-masalah disiplin di sekolahsekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Masalah disiplin para pelajar kini menjadi isu hangat dan sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. sepertimana tercatat dalam Lampiran l. memeras ugut. seperti menyalahgunakan dadah. Analisa daripada laporan-laporan yang diterima dan dari sumber-sumber lain. Malaysia Tuan. merosakkan harta benda sekolah(vandalism). Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita. tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. terdapat ordinan-ordinan pelajaran dan pihak Kementerian juga telah memberi panduan-panduan mengenai disiplin sekolah.KP(BS)8591/Jil. Oleh yang demikian. Oleh hal yang demikian. mengancam Guru-guru dan murid-murid dan pelbagai lagi. mereka adalah bertanggungjawab sepenuhnya dan memastikan usaha-usaha dijalankan bagi meningkatkan lagi mutu disiplin di sekolah masing-masing. mereka mempunyai kuasa menjalankan hukuman biasa sekiranya perlu dan difikirkan munasabah. 2. Surat pekeliling ini adalah siaran awal kepada satu gerakan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pelajaran Pelajaran untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi disiplin sekolah di seluruh negara. surat-surat pekeliling ikhtisas dan surat-surat siaran. menunjukkan bahawa ada di antara Pengetua dan Guru Besar serta Guruguru yang tidak tahu-menahu dan tidak memahami kuasa-kuasa yang diperuntukan kepada mereka.II/(56) 1 Ogos 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri. prosedur mengambil tindakan disiplin dan jenis hukuman yang boleh dikenakan. iaitu dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan-kesalahan yang berat. Adalah tidak bijak sekiranya Pengetua atau Guru Besar . Dalam hubungan ini. 3. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatanperbuatan tersebut dan faktor-faktor ini lazimnya dikelompokkan kepada factor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran dan pelbagai lagi. merompak. Perlu ditegaskan bahawa Pengetua dan Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal organisasi sekolahnya dan bagi menentukan disiplin. Bermacam-macam jenis salah laku dilakukan oleh para pelajar. 4.

1. Perlu ditegaskan di sini bahawa jawatankuasa disiplin sekolah (jika ada) adalah bertujuan bagi membantu Pengetua atau Guru Besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan Pengetua atau Guru Besar tidak boleh menurunkan kuasa kepada jawantankuasa ini bagi menjatuhkan sesuatu hukuman. Guru-guru baru yang ditempatkan ke sekolah-sekolah dari Maktab Perguruan dan Universiti hendaklah juga diambil tindakan yang sama. Pihak sekolah hendaklah melaksanakan perakuan 69. mengorientasi para guru dan kakitangan sekolah bahawa sekolah adalah bertanggungjawab bagi meningkatkan lagi disiplin dan orientasi penyelesaian masalah disiplin berasaskan kepada maklumat-maklumat sebenar.80. tindakan berikut hendaklah diambil:5.3.10. 71. 76(a) dan (b).ll/(16) bertarikh 10. Adalah didapati bahawa terdapat banyak sekolah yang tidak menubuhkan jawatankuasa ini dan mana-mana sekolah yang telah pun berbuat demikian. 5.5 .2. perbengkelan dan seumpamanya serta memastikan semua Guru memahami kandungannya.79.82 dan 84 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) seperti yang tercatat dalam lampiran ll. 1995 kepada Guruguru yang berdaftar bagi satu-satu kes sahaja. misalnya dengan mengadakan perbincangan. 78. 72. didapati jawatankuasa ini kurang berfungsi. Sekolah-sekolah hendaklah mewujudkan iklim disiplin sekolah yang berkesan iaitu dengan membentuk orientasi bahawa sekolah adalah juga sebagai punca masalah disiplin. 74. Menubuh dan menggerakkan Jawantankuasa hal-Ehwal Murid-murid Peringkat Sekolah (sepertimana yang diarahkan melalui surat siaran KP(BS)8591/Jld. bukubuku panduan dan surat-surat pekeliling yang berkaitan dan jika perlu membuat salinannya dan diedarkan ke sekolahsekolah. 5. 75. hak-hak dan tanggungjawab mereka serta prosedur-prosedur mengambil tindakan disiplin yang betul. 5. Pengetua atau Guru Besar hanya boleh menurunkan kuasa seperti yang diperbekalkan mengikut para 6 ‘Education (School Discipline) Regulations’. Bagi menentukan disiplin sekolah terkawal dan dalam masa yang sama dapat di pertingkatkan. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah hendaklah memastikan bahawa sekolah-sekolah mempunyai ordinanordinan pelajaran.4.menyerahkan bulat-bulat kuasa disiplin ini kepada Guru-guru tanpa mengambil tahu dan mengawalnya sendiri. 5. surat-surat pekeliling dan bukubuku panduan yang ada kesemua Guru. Memastikan pihak sekolah menjalankan tindakan menyalurkan maklumat mengenai ordinan-ordinan pelajaran.1983 dan menentukan fungsifungsi jawantankuasa ini dilaksanakan. 5. 73.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Harap tuan dapat maklumkan surat pekeliling ini kepada semua sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah di negeri tuan. tuan hendaklah menghubungi pihak Kementerian Pelajaran dengan segera mengenai keadaan sebenarnya. Imej buruk mengenai disiplin sekolah yang dipaparkan oleh media massa memberi kesan negatif di fikiran orang ramai oleh kerana kurangnya usaha yang gigih dari pihak kita untuk memberi penjelasan atau maklum balas mengenai kedudukan serta perspektif yang sebenarnya kepada mereka.6. HASHIM) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. Sekiranya terdapat kes-kes disiplin para pelajar disiarkan di akhbar-akhbar. Di samping itu. Oleh yang demikian. . Kementerian Pelajaran Malaysia.5. pihak tuan bolehkan secara terus membuat kenyataan pembetulan kepada akhbar memberitahu orang ramai mengenai gambaran sebenarnya jika perlu seberapa segera yang boleh. mengikut kesesuaian keadaan setempat. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkahlangkah bagi mengurangi masalah disiplin pelajar-pelajar di daerah masing-masing kerana dalam keadaan yang ada sekarang kebanyakan masalah disiplin adalah bercorak tempatan. 6. Oleh yang demikian. 7. tt (OMAR BIN MOHD. Sekian. pengubahsuaian kepada panduan-panduan yang ada perlu dibuat mengenai langkah-langkah dan strategi. Laporan bertulis boleh disusuli kemudian. Jawatankuasa HalEhwal Murid-murid Peringkat Daerah hendaklah juga digerakkan dengan lebih berkesan lagi dan fungsi-fungsi jawatankuasa ini perlu dilaksanakan.

Timbalan Menteri Pelajaran.k. Encik Bujang Haji Ulis. Setiausaha Sulit kepada Y. Timbalan Menteri Pelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. 5. 6.B.6a/1975: Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok. Timbalan Ketua Setiausaha l. Ketua Setiausaha. Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini.B. KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KP/(BS)8591/Jld. Kementerian Pelajaran. 2. Setiausaha Sulit Kanan kepada Y.VIII/(75) 22 Mei 1997 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3. 2. Dato’/Datuk/Tuan/Puan. 1. perkara 2(iv) (a). Setiausaha Sulit kepada Y.s.B. semua Pengetua dan Guru Besar hendaklah mengambil tindakan ke atas murid yang di dapati bersalah menghisap rokok dengan mengenakan hukuman seperti berikut: Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali . 4. Kementerian Pelajaran. Menteri Pelajaran. Bhg.4/1997: Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Encik Ng Cheng Kiat.

Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali Kesalahan Kali Keempat : Gantung Persekolahan (selama tempoh tidak melebihi 14 hari) Kesalahan Kali Kelima : Buang Sekolah 3.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan.Dato’ / Datuk /Tuan / Puan.5/1997: Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok . Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua negeri Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt (DATUK MATNOR DAIM) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KP/(BS)8591/Jld. Bhg. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.VIII/(76) 22 Mei 1997 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. terima kasih. Sekian.

sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam bilik atau di tempat-tempat yang terselindung dari pandangan murid. Ibu bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah.B. 3. 4. Y. semua guru.k.Dimaklumkan bahawa ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau. .B. kakitangan.1 dalam Surat Pekeliling Bil. 6. 1. Timbalan . 2.B Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia. 1993. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Dato’ Khalil bin Yaakob. Ketua Unit Perhububgan Awan. datuk Dr. Ketua Setiausaha. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt (DATUK MATNOR DAIM) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. Kementerian Pendidikan. 7. 8. 3. Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan. Ketua –Ketua Bahagian Kementerian. terima kasih. Perkara 4. Setiausaha Sulit kepada Y.1/1983: Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah adalah terbatal. Sekian. Larangan ini meliputi keselurahan premis sekolah.Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. 5. Chan Fong Onn. Y. Timbalan -Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. 2.

Banyak aduan telah diterima oleh Kementerian ini mengenai tindakan hukuman yang dikenakan oleh guru-guru ke atas murid-murid kerana melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan itu.II/(17) 7 November 1983 Semua Pengarah pelajaran Negeri.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran Tujuan surat pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Guru-guru Besar dan Guru-guru mengenai hukuman-hukuman yang dikenakan kepada murid-murid yang melakukan perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. mengenjut beberapa kali yang tidak berpatutan sambil memegang telinga. hukumannya juga ada dinyatakan. tidak memberi perhatian sewaktu Guru mengajar. BANGUNAN BANK PERTANIAN LEBUH PASAR BESAR KUALA LUMPUR. misalnya membuat bising dalam darjah. mendera seperti berlari keliling padang. Malaysia Y. . tidak disebut dengan jelas akan hukumannya dalam peraturan tersebut. Telefon :922066 Kawat:’PELAJARAN’ KP(SB) 8591/Jil. berkeliaran (loitering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini. mencela. 3. Kesalahankesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahan-kesalahan sepertimana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran yang sedia ada seperti Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin) Sekolah 1959. menampar. Bagi tiaptiap kesalahan yang disebutkan dalam peraturanperaturan itu.B. menjemur atau menghukum murid secara kumpulan atas alasan si pesalah enggan mengaku dan berbagai lagi.BAHAGIAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TINGKAT 12-14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Datuk/Tuan. Bagi perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan itu. memulas telinga. 2. mencubit hingga lebam. Sungguhpun peraturan tersebut memperuntukan secara am kuasa kepada Guru Besar bagi menjalankan hukuman-hukuman biasa ke atas murid-murid untuk menjaga disiplin atau ketenteraman sekolah. Tindakan menghukum seperti ini adalah tidak sesuai dilakukan kerana ia boleh membawa kepada implikasiimplikasi yang tidak diingini. Tindakan hukuman itu adalah seperti mengetuk/ menyekel kepala murid.

11. Setiausaha Sulit kepada Y. 3.B. 6. 5. Timbalan Ketua Setiausaha ll. Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran. 10. Timbalan Menteri Pelajaran. Kementerian Pelajaran. Dr. Tang Tiong Hong. Timbalan Menteri Pelajaran.B. Dato’ Khalil bin Yaakob. Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran ll. .B.Sekian.k. 9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. 1. Kementerian Pelajaran Malaysia. s. 8. Ketua-ketua Bahagian. Kementerian Pelajaran. Ketua Setiausaha. Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran l. Setiausaha Sulit kepada Y. Timbalan Ketua Setiausaha l. Kementerian Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y. 7. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ tt (TAN SRI DATO’ HAJI MURAD MOHD NOOR) Ketua Pengarah Pelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran. Menteri Pelajaran Malaysia. 2. 4. Kementerian Pelajaran.

melakukan ketuk ketampi yang menyebabkan pengsan. Antaranya pelajar dijemur di tengah panas. 13. guru besar atau guru-guru ke atas pelajar-pelajar sepertimana yang dilaporkan oleh media massa. PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR. Telefon : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pegawai Khas I kepada Y. BLOK J (SELATAN). . mencubit hingga berdarah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5. Pegawai Perhubungan Awam. JABATAN SEKOLAH. BAHAGIAN SEKOLAH.Bhg. berlari dengan memakai seluar dalam dan menyuruh murid berbuat sesuatu yang tidak berperikemanusiaan. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sejak akhir-akhir ini terdapat tindakan dan hukuman yang keterlaluan dikenakan oleh pihak sekolah sama ada oleh pengetua. Kawat : “PELAJARAN” KP(BS)8591/Jld. merotan hingga melukai dan mencederakan.B. Kementerian Pelajaran.Vlll(10) 11 Oktober 1995 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.12. Dato’/Datuk/Tuan. Menteri Pelajaran.

2. Tindakan-tindakan sedemikian telah menjadi pengetahuan masyarakat umum. Disamping itu terdapat pula kejadian-kejadian yang berlaku di bilik darjah atau di persekitaran sekolah secara senyap-senyap dan terselindung daripada penglihatan kita, misalnya pengucapan kata-kata yang kesat dan penyikiran pelajarpelajar dengan cara memandang sepi dimana kesemuanya ini merupakan pemusnahan semangat dan melanggar Tatacara Disiplin Sekolah yang telah digariskan bagi panduan pengetua, guru besar dan guru-guru. 3. Pelbagai jenis tindakan yang menggambarkan perhubungan buruk antara guru dengan pelajar akan berterusan dipaparkan di media massa untuk tatapan masyarakat. Sekolah-sekolah akan terus menjadi sasaran dan maruah profession perguruan akan terus tercabar dan seterusnya akan menggugat reputasi Kementerian Pendidikan. 4. Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk mengingati pengetua, guru besar dan guru-guru supaya tindakan yang diambil hendaklah berdasarkan panduanpanduan seperti yang terkandung dalam: 4.1 Panduan Am Disiplin Sekolah. Kementerian Pelajaran Percetakan Adabi, Kuala Lumpur 1981. 4.2 Panduan Tatacara Disiplin Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1988. 4.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983 bertarikh 17 November 1983 iaitu mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran. 5. Antara panduan yang dijelaskan ialah: 5.1 Elak dan hindarkan diri daripada nafsu marah dan membuat kesimpulan terburu-buru tanpa penyelidikan terlebih dahulu. 5.2 Hukuman yang pada hemat orang ramai tidak sesuai seperti berbentuk penyeksaan, cacian di khalayak ramai yang memberi kesan emosi atau lain-lain hukuman liar serta tidak berperikemanusiaan hendaklah dielakkan.

6. Diharap Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan dapat memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua pengetua, guru besar dan guru.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

tt (TAN SRI DATUK DR. WAN MOHD. ZAHID BIN MOHD. NOORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J,

Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150

PUSAT BANDAR DAMANSARA, http://www.moe.gov.my 50604 KUALA LUMPUR. KP(BS)8591/Jld.XVll(8) 19 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah

Laman Web

Kes jenayah berat yang melibatkan murid sekolah kerap terjadi sejak akhir-akhir ini .Ia menimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana perbuatan jenayah seumpama ini boleh dilakukan oleh golongan murid sekolah. Walaupun secara umum diketahui bahawa kejadian-kejadian ini mempunyai pelbagai kejadian dengan perkara yang berlaku di luar persekitaran sekolah, namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua yang membabitkan murid sekolah, namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua kes yang membabitkan murid sekolah. Ringkasnya, ia bersangkutan dengan ketidakseimbangan mental dan emosi yang didorong oleh pelbagai sebab. Dalam menanganinya, kita tidak kekurangan pendapat dan saranan. Ada yang menyimpulkan rentetan kejadian yang berlaku seperti murid dirogol dan dibunuh oleh murid sesama sekolah, murid bergaduh dan bertumbuk di perhimpunan sekolah, dan murid koma akibat dipukul oleh murid lain adalah kerana murid-murid ini tidak mempunyai kestabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat, sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. 2. Sehubungan dengan itu, Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah(PPB/PPD), semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil langkah- langkah yang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. Pengurusan hal ehwal murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagai peringkat institusi pendidikan, iaitu di JPN, PPB/PPD, dan sekolah. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab bagi melaksanakan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yang kemas kini. 2.1 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid Di Sekolah Sistem rekod murid yang sedia ada (Kad 01 & 02) perlu dilihat semula, sama ada telah memenuhi keperluan pengurusan hal ehwal murid yang cekap dan berkesan. Sistem tambahan boleh dicipta sekiranya ia dapat membantu pihak sekolah dan guru dalam hal pemantauan dan kawalan mengenai perkembangan akademik, emosi, sahsiah dan tingkah laku murid sepanjang mereka bersekolah. Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid, sekolah diminta supaya memperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan disekolah masing-masing. Profil yang mengandungi

maklumat murid seperti gambar murid. Guru-guru kelas terutamanya. hobi. murid dengan murid serta antara warga sekolah dengan ibu bapa hendaklah dipertingkatkan lagi. sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah. Semua rekod disiplin dan profil murid hendaklah disimpan dengan baik di tempat yang selamat.2 Pemantapan Pengurusan Disiplin Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. rekod disiplin. 2. Dengan wujudnya kemesraan ini maka gejala yang tidak sihat yang berkemungkinan dilakukan oleh murid dapat dihindar dan dibendung. minat. Pemantauan Pengurusan Kaunseling Di Sekolah Sekolah hendaklah memastikan guru kaunseling sentiasa mempunyai maklumat yang kemas kini mengenai murid yang mempunyai masalah daripada guru kelas atau guru tingkatan. Sekolah hendaklah menyimpan salinan maklumat rekod dan profil murid dalam tempoh masa yang sesuai walaupun murid telah menamatkan persekolahan untuk keperluan-keperluan tertentu. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepada Guru Kaunseling atau Kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka. pilihan kerjaya dan kemahiran social hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa. butiran peribadi dan keluarga.3 2. Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakan murid. Murid-murid berkenaan perlu diberikan khidmat nasihat sehingga keadaan permasalahan yang mereka hadapi dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam masa yang sama. Laporan kes-kes yang khusus merujuk salah laku murid yang berpindah sekolah juga perlu dihantar ke sekolah baru secara sulit supaya pemantauan dan pemulihan berterusan dapat dilakukan terhadap murid berkenaan. Kaedah sebegini adalah bertujuan supaya guru-guru mengenali murid dan keluarganya dengan lebih dekat lagi.4 . Guru Besar atau Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar Ketua guru Disiplin supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan murid berkenaan. semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal. prestasi akademik. Sekolah Penyayang Konsep “Sekolah Penyayang” yang menekankan kepada rasa saying menyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dan murid. Sekolah dengan kerjasama dan 2. boleh memainkan peranan yang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan murid-murid di kelasnya Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing.

penyebaran maklumat berkaitan dengan kemalangan/jenayah hendaklah disampaikan dan dibincangkan untuk difahami oleh murid-murid. ibu bapa juga harus diminta supaya memberikan kerjasama supaya tidak merahsiakan masalah anak mereka. Permuafakatan Ibu Bapa. Sekolah hendaklah mempamerkan maklumat penting mengenai panduan keselamatan ini di tempat yang strategik serta memaklumkan kepada murid-murid nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi ketika mereka berada dalam kecemasan. malah memaklumkan tingkah laku anak-anak mereka yang luar biasa kepada pihak sekolah atau guru kaunseling supaya tindakan pembetulan dapat dibincangkan secara muafakat. Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta kemesraan antara guru-guru dengan ibu bapa. ibu bapa tidak menjemput seperti biasa. Sekolah perlu sentiasa mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri sewaktu perhimpunan rasmi dari semasa ke semasa. bahan kimia. Skim Lencana Anti dadah (SLAD) dan Badan-badan Beruniform yang lain. Majlis Perbandaran atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Pembimbing Rakan sebaya.6 .5 Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri Setiap murid seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri mereka. Selain daripada itu. sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah. Sekolah dan Masyarakat Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa supaya anak-anak mereka yang bermasalah dapat sama-sama dibantu. Jawatankuasa Kemajuan Kampung(JKK) dan 2. Dalam hal ini pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa tentang apa jua masalah atau perlanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. Masyarakat sekitar seperti pihak polis. Bahaya penggunaan alatan elektrik. Pendidikan Keselamatan diri boleh dilakukan melalui aktiviti kelab-kelab yang ditubuhkan di sekolah seperti Kelab Pencegahan Jenayah. iaitu ketika balik dari sekolah dan pada keadaan-keadaan mengikut amalan biasa seperti tertinggal bas. 2. Dalam hal yang sama. Melalui aktiviti kelab-kelab ini. Guru-guru pula boleh menyampaikan panduan tentang keperluan menjaga keselamatan sewaktu pendidikan formal di kelas atau kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah. sekolah juga harus menggalakkan program timbal-balik yang meminta ibu bapa berkunjung ke sekolah bagi membincangkan perkembangan anak mereka dengan guru dari masa ke masa. tertinggal oleh rakan atau berada di tempat-tempat sunyi.permuafakatan Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) hendaklah merangka program “Lawatan ke Rumah” (Home Visit) bagi membolehkan guru-guru lebih mengenali latar belakang murid dan keluarganya. alatan sukan dan permainan serta tingkah laku yang boleh memudaratkan diri hendaklah sentiasa diperingatkan oleh guruguru. Kesedaran keselamatan diri ataupun perlindungan diri perlu ditekankan di sekolah-sekolah bagi mengingatkan murid supaya tidak berseorangan apabila ketika di luar waktu rasmi persekolahan.

Sekolah perlu mewujudkan programprogram permuafakatan dan perkongsian yang melibatkan pihak sekolah. kakitangan dan murid-murid di sekolah. Polis DirajaMalaysia dan sebagainya hendaklah dihubungi untuk peperiksaan segera sekiranya terdapat tanda-tanda awal kerosakan atau kecemasan yang boleh membahayakan guru-guru. Sekian. Terima kasih. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah serta semua Pengetua dan Guru Besar sekolah yang berada di bawah pentadbiran Y. ibu bapa dan masyarakat setempat sesuai dengan konsep “School-Home-Community Partnership’. 2. Dato’/Tuan/Puan untuk tindakan selanjutnya. sistem pendawaian elektrik.Bhg. Jabatan atau agensi yang bertanggungjawab seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat. Pengetua/Guru Besar dan guruguru mesti selalu mengingatkan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri.7 Sekolah Selamat (Safe School) Aspek keselamatan dalam sistem persekolahan hendaklah diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. Dato’/Tuan/Puan dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri. dan segala peralatan yang ada di sekolah.Bhg. Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas. rakan sebaya serta orang lain. Pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukan terhadap sistem pendawaian elektrik.Rukun Tertangga perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam menentukan persekitaran yang selamat kepada pelajar dan penduduk setempat. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Penjagaan serta penyelenggaraan yang baik terhadap segala kemudahan ini akan menjamin persekitaran yang selamat di sekolah. Y. sistem bekalan gas. Sehubungan dengan itu. Konsep “Sekolah Selamat” (Safe school) hanya dapat dijayakan sepenuhnya dengan warganya mengamalkan tingkah laku yang boleh menghindarkan bahaya terhadap diri sendiri. atau apa jua sistem yang boleh mengudang bahaya di sekolah. harta benda. 3.

Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen.tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s.B. 6. 3. 2. 7.B. :http://www. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah.k. Y. 9. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 4. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA.gov. 10. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.my Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web . PARAS 7. 5.B. BLOK J. PUSAT BANDAR DAMANSARA.moe. 8. 1. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awan.

.. Dato’/Tuan/Puan adalah amat dihargai supaya tindakan penyelesaian yang segera dapat dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala negative yang melibatkan murid-murid sekolah pada masa kini dan juga masa-masa akan datang.Bhg..XVll(9) 23 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah (PPB/PPD) dan sekolah mestilah mengadakan program-program khas untuk memberi penjelasan dan kesedaran akan kesan negatif jika mereka terlibat dengan kumpulan-kumpulan berkenaan. 2.... Pihak sekolah juga hendaklah sentiasa memantau dan menyiasat murid-murid supaya tidak melibatkan diri dengan kumpulan-kumpulan tersebut.. Y.. Bagi pelajar-pelajar yang beragama lslam khususnya.... Maka.. Punk dan Cyber Cafe yang boleh menjejaskan penumpuan mereka terhadap pembelajaran. Dato’/Tuan/Puan.50604 KUALA LUMPUR. pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Jawatankuasa Disiplin Sekolah hendaklah dari semasa ke semasa mengadakan pemeriksaan untuk mengesan tanda-tanda kegiatan negatif murid-murid.. Skin Head... tindakan awal yang sewajarnya hendaklah diambil untuk membendung dan mengatasi masalah ini bagi mengelakkan perkara seumpama ini merebak dan membabitkan lebih ramai murid.... Jabatan Pendidikan Negeri juga diminta melaporkan dengan segera kejadiankejadian serius yang berlaku di sekolah tanpa menunggu arahan melalui surat atau faksimili dari Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia mengenai berita-berita sensasi yang didedahkan dalam akhbar dan media massa seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986: Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah (Para 6) :-m “ Sekiranya terdapat kes-kes disiplin para pelajar disiarkan di akhbarakhbar. . Disamping itu. tuan hendaklah menghubungi pihak Kementerian Pelajaran dengan segera mengenai keadaan sebenarnya..9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif Pihak Kementerian Pendidikan mendapati sejak kebelakangan ini terdapat muridmurid sekolah yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti melibatkan diri dengan kumpulan Black Metal. kegiatan ini boleh menjejaskan aqidah mereka... SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3..Bhg.” 4... Kerjasama Y. Dato’/Tuan/Puan adalah diminta mengambil tindakan segera dan sewajarnya supaya murid tidak melibatkan diri dan terjerumus dalam kegiatan ini. KP(BS)8591/Jld. Sehubungan dengan itu. Bhg...

3. Y. Kementerian Pendidikan . 9.B. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 2.B. 5. 4. 6.k. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. 1.Sekian.B. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. 8.B. Terima kasih. 7. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.

PARAS 7. Bhg. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil.10.XVll(10) 24 September 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Ketua Perhubungan Awam. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. :http://www. i.10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guruguru tertentu atau menyerahkannya kepada pengetua atau guru besar walaupun masalah yang ditimbulkan oleh murid adalah masalah yang remeh temeh. Perkara ini juga telah mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-sekolah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. KP(BS)8591/Jld. Dato’/Tuan/Puan.moe. Perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika sekiranya semua guru di sesebuah sekolah dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan secara tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar. PUSAT BANDAR DAMANSARA. 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.my 50604 KUALA LUMPUR. BLOK J.gov. 8/1968 mengenai Tatatertib Di Sekolah-Sekolah pada para 5 menyatakan: .

Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid pula menyatakan: “Adalah seperti tuan termaklum. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada guru-guru besar. Sepatutnya. Pendekatan-pendekatan berbentuk pencegahan(preventive). penyayang. Guru-guru hendaklah sentiasa sentiasa mengimbangi semua pendekatan tersebut dengan sifat-sifat prihatin. Bagi mencapai matlamat tersebut semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik. iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru untuk melaksanakan hukuman tersebut. 4. satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk menanamkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. didikan(educative).” ii. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pengetua dan guru besar agar arahan ini dipatuhi. Terima kasih. Sehubungan dengan itu.. kesalahan yang berat sahaja yang harus diadukan kepada guru besar untuk mendapat keputusan.“.. simpati dan empati terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Sementara itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja.bhg. pembetulan (corrective) dan hukuman (punitive) serta langkah yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah.” 3. Oleh hal yang demikian semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah dan janganlah hendaklah perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar kerana hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukan dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan disiplin yang tinggi. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Y.tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa.. kebenaran bagi guru-guru melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara nyata dan bertulis. bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain.. Sekian.. Oleh hal yang demikian.

Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 7. 9. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. 1. BLOK J.B. Y. Kementerian Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. PUSAT BANDAR DAMANSARA.gov. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. Kementerian Pendidikan PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. 8. 6.B. PARAS 7.k.moe.tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. 10. Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web .my 50604 KUALA LUMPUR. :http://www. 11. 4. Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan.B. Kementerian Pendidikan Penasihat Undang-Undang. 5. 2. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awam. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. 3.

1. Sehubungan dengan ini.1 Bagi tahun 2002 sebanyak 20% daripada bilangan sekolah rendah dan menengah di setiap negeri hendaklah melaksanakan Program Sekolah Selamat dengan mengambil kira bilangan yang sama rata antara sekolah di dalam bandar dan di luar bandar.3 Jawatankuasa Khas Sekolah Selamat hendaklah ditubuhkan di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah. 3. menasihat. Datuk/Dato’/Tuan/Puan. Tujuan utama pelaksanaan program ini ialah untuk mewujudkan persekitaran sekolah agar warga sesebuah sekolah itu merasa selamat untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan kegiatan kokurikulum tanpa gangguan dari manamana pihak sama ada dari luar mahu pun dari dalam. Pejabat Pendidikan Bahagian/daerah. 3.1.2 Mulai tahun 2003 semua sekolah di seluruh negara hendaklah melaksanakan Program Sekolah Selamat.1.1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3. Aspirasi sekolah Selamat menjadikan sekolah sebagai tempat di mana perbezaan budaya dan nilai setiap individu atau kumpulan dihargai oleh semua pihak. 3. 3. Untuk Pelaksanaan Program Sekolah Selamat panduan-panduan berikut hendaklah diberi perhatian: 3.1 Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah: 3.2 Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah: .1.KP(BS/HEP)8591/Jld. semua Jabatan Pendidikan Negeri.4 Fungsi jawantankuasa ini adalah merancang. 2.4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Program Sekolah Selamat untuk dilaksanakan oleh semua sekolah di seluruh negara. memantau dan melapor mengenai pelaksanaan Program Sekolah Selamat. 3. 3.6 Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah mendedahkan konsep dan kaedah pelaksanaan Sekolah Selamat ke semua sekolah. Bhg.5 Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh membantu mempertingkatkan keselamatan di sekolah. di samping amalan menjaga keselamatan dijadikan budaya dalam kehidupan seharian. pengetua dan Guru Besar adalah diarah supaya mengambil langkah wajar dengan mengadakan perancangan yang rapi untuk melaksanakan Program Sekolah Selamat di semua sekolah rendah dan sekolah menengah.1.XVll(4) 14 Jun 2002 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.

4 3.2 3.B. Memberi pendedahan kepada semua warga sekolah mengenai maksud dan tujuan Program Sekolah Selamat ini diadakan. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri.B. Mendapatkan khidmat nasihat dari Sekolah-Sekolah Projek Rintis yang ada di setiap negeri.Bhg.2. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.2.2.k.B. 4. Datuk/Dato’/Tuan/Puan. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s. Guru Kaunseling/Guru Bimbingan sekolah hendaklah dilantik sebagai Setiausaha kepada jawatankuasa ini dan juga berperanan sebagai penggerak utama Program Sekolah Selamat.2.5 Menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Selamat peringkat sekolah. yang keahliannya terdiri daripada warga sekolah dan juga wakilwakil daripada masyarakat sekitar sekolah serta agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Sekian. 1.2. Mengadakan sesi taklimat kepada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta komuniti setempat yang boleh membantu mempertingkatkan keselamatan di sekolah melalui Program Sekolah Selamat.1 3.3 3. 3. Terima kasih.3. Y. 2.

8543/(10) Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk mengelakkan aduan-aduan seperti itu pada masa akan dating peraturan-peraturan yang berikut hendaklah diikuti oleh Guru-guru Besar sebelum seseorang murid dibuang daripada sekolah. Kuala Lumpur. September.1 KP. 9. Rumah Persekutuan. Kementerian Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah. 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. surat siaran seperti di bawah ini dikeluarkan untuk dijadikan pimpinan kepada Guru-guru Besar dalam Negeri tuan supaya dapat diadakan satu persamaan cara tindakan. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awam. 10. Kementerian Pendidikan PEKELILING-PEKELILING IKHTISAS LAMPIRAN 2. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan.6/68.B. viii) Murid dan juga ibu bapa/penjaga mestilah diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan atau kelakuan curang murid-murid itu dan satu borang jawapan hendaklah disertakan supaya ibu bapa/penjaga boleh memberi akuan terima atas surat amaran itu. 6.KP. Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. 3. Ruj.8543/(10) bertarikh 10 september 1968. Y. 7. . 8. 10hb. 2. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang Sebagaimana yang telah dipersetujui dalam persidangan Ketua-ketua pegawai Pelajaran. 5. Ibu bapa/Penjaga murid yang telah dibuang dari sekolah-sekolah telah membuat pengaduan bahawa mereka tidak diberi tahu oleh Guru Besar tentang kelakuan curang anak-anak mereka sebelum mereka dibuang.4.

Jikalau penyelidikan itu membenarkan supaya murid-murid itu dibuang maka ia bolehlah dibuang sekolah. murid itu akan dibuang terus. xi) Satu salinan semua amaran-amaran penggantungan atau pembuangan kepada ibu bapa/penjaga murid mestilah dikirimkan kepada Pendaftar Sekolah-sekolah dan juga kepada Pengerusi Lembaga Sekolah. xii) Dalam perkara-perkara yang keterlaluan di mana kesalahan atau kelakuan curang yang yang memerlukan pembuangan serta-merta tanpa diberi amaran (seperti : pemerasan. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diminta sebelum murid itu boleh diterima masuk semula.Jikalau Kelakuan murid itu tidak juga berubah selepas tempoh yang sepatutnya surat amaran yang kedua dan muktamad hendaklah dihantar kepada ibu bapa/penjaga memberitahu mereka bahawa sekiranya kelakuan murid itu tidak bertambah baik. selepas memberi amaran kedua. xiii) Ibu bapa/penjaga hendaklah diberi tahu berkenaan dengan pembuangan murid itu supaya mereka boleh membuat rayuan kepada Lembaga Pengurus terhadap keputusan Guru Besar itu. Di sebaliknya jika keadaan tidak membenarkan. xiv) Jika Lembaga Pengurus bersetuju untuk mengambil semula murid itu. Perhatian tuan adalah ditarik kepada seksyen 7 dan 8 (b) Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib sekolah) mengenai murid yang mengambil bahagian dalam pilihanraya atau kegiatankegiatan politik. 4. ugutan-ugutan dan acaman terhadap murid-murid). Guru Besar boleh memberhentikan murid itu untuk sementara waktu dalam seminggu atau dua setinggi-tingginya. dan murid itu tidak juga menjalankan perubahan dalam kelakuannya. Guru Besar hendaklah memberhentikan murid untuk sementara waktu sementara satu penyelidikan dibuat. x) Jika setelah habis tempoh sepatutnya itu. Pendaftar Sekolah-sekolah mestilah diberi tahu oleh Guru Besar sebelum sesuatu tindakan diambil untuk menggantung atau membuang seorang murid kerana sebab-sebab ini. ix) tt (Yap Hong Kuan) b.p setiausaha Tetap (bahagian Sekolah-sekolah) . murid itu akan dibuang tanpa sebarang amaran.

2 KP. September.8/1968. Kuala Lumpur.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.KP.Kementerian Pelajaran LAMPIRAN 2. Ruj. Tatatertib di Sekolah-sekolah Tatatertib di Sekolah-sekolah . 1968 Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Rumah Persekutuan. 18hb.8543 02(12) Kementerian Pelajaran Malaysia.

Oleh yang demikian. 6. Perkara-perkara yang berikut adalah berat di mana pembuangan atau penggantungan sementara boleh ditimbangkan: ix) Membawa senjata-senjata yang merbahaya. Seseorang itu mestilah ingat bahawa seseorang murid itu ialah perseorangan yang tidak cukup matang untuk membuat sesuatu keputusan yang baik. 2.Banyak aduan telah diterima berkenaan dengan tingkah laku murid-murid dan di antaranya didapati menghisap rokok dalam perjalanan mereka balik ke rumah selepas sekolah. . xi) Menghisap rokok dan meminum minuman yang memabukan. tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada menegaskan bahawa tatatertib itu boleh digunakan oleh semua Guru-guru dan pentadbiran-pentadbiran pada setiap waktu. Adalah juga dikatakan bahawa beberapa murid-murid mempunyai potongan rambut yang tidak senonoh dan ini menjadikan rupa mereka tidak kemas terutama sekali apabila mereka memakai seluar-seluar ketat. x) Mengancam penuntut-penuntut yang lain. xii) Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh Sekolah dan Pejabat Pelajaran. Surat pekeliling ini adalah dikeluarkan untuk mengingati Guru Besar sekolah dan Guruguru bahawa adalah merupakan salah satu dari tugas-tugas mereka untuk membantu penuntut-penuntut supaya mengetahui apakah dia tingkah laku yang baik dan tidak baik. Peraturan-peraturan dan undang-undang sekolah telah dibuat untuk menjamin adanya tatatertib yang baik di sekolahsekolah. 3. kesihatan jasmani dan akal serta mempunyai ilmu pengetahuan sains dan bibitan-bibitannya. 4. 5. Tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalahmasalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada Guru Besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. Perkara-perkara tatatertib yang berat. Oleh yang demikian sekolah-sekolah telah mengadakan peraturan-peraturan supaya beberapa tujuan dapat dicapai dan budi pekerti yang sepatutnya ditanamkan ke dalam sanubari murid-murid belaka. dengan tujuan jahat. Hanya tatatertib yang berat sahaja yang harus diserahkan kepada Guru Besar. Peraturan-peraturan tatatertib dan kuasa Guru Besar adalah dinyatakan dalam Peraturan Pelajaran 1959 (Tatatertib Sekolah) dan peraturan untuk membuang murid-murid telah dihuraikan dalam M. Sekolah-sekolah adalah ditubuhkan untuk perkembangan penuntut untuk menjadikan mereka warganegara yang berguna boleh menilaikan kebudayaan mengetahui nilaian-nilaian akhlak dan rohani. Mengikut aduan-aduan itu murid-murid ini adalah datang dari sekolah-sekolah yang baik yang dikenali dari pakaian seragam serta lencana sekolah mereka.E Circular Professional 6/68. memahami perhubungan antara manusia. Tatatertib ialah sebahagian dari proses pelajaran kita dan pada amnya ditakrifkan sebagai tindakan atau peraturan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan-peraturan dan undangundang sekolah diikuti.

Memandangkan kepada perkara-perkara diatas. Pakaian Sekolah adalah satu tempat belajar dan pakaian yang dipakai hendaklah selaras dengan tujuan ini. Semua Negeri. tt (Yap Hong Kuan) b. yang berguna seumur hidup. akhlak dan ketaatsetiaan yang baik.Dengan membimbing tingkah laku dan pakaian yang patut di pakai di dalam bilik darjah. 7. Menjadi ahli dalam Pertubuhan-pertubuhan Haram. Rambut juga hendaklah dipotong baik. Bahagian Biasiswa dan Latihan. Bahagian Kewangan. . Ketua Pegawai Pelajaran. Mencuri Melawan pihak-pihak yang berkuasa. Sekolah-sekolah dapat menolong murid-murid untuk memperkembangan sifat-sifat diri yang baik. Bahagian Pentadbiran.xiii) xiv) xv) xvi) Merosakkan atau membinasakan harta sekolah. Bahagian Sekolah-sekolah.k. Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan.p Setiausaha Tetap (Bahagian Sekolah-sekolah) Kementerian Pelajaran s. kerjasama dari Guru Besar serta Guru-guru adalah diminta supaya penuntut-penuntut mempunyai budi pekerti. Hendaklah diambil perhatian bahawa penggantungan sementara tidak boleh melebihi dari 10 hari.

Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian ini telah mendapati perkara menghisap rokok telah berlaku di kalangan murid-murid di beberapa buah sekolah di negara ini. 2. LAMPIRAN 2. Tuan.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975. Sabah/Sarawak. 01-34 5hb. Bahagian Pelajaran Teknik. Bahagian Jemaah Nazir. Kuala Lumpur.6 KP.Tambahan pula adalah didapati penghisapan dadah adalah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan.8548/8(75) Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah dalam peranannya sebagai ibu bapa kedua (in loco parentis) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi murid-murid dari aktiviti .6A/1975 Ruj. September. Semua Negeri Semenanjung Malaysia. Rumah Persekutuan.KP. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Langkah-langkah i) Guru-guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan disekolah bahawa penghisap rokok adalah dilarang untuk murid-murid sekolah kerana sebab-sebab kesihatan. Walaupun perkara seperti ini tidak berlaku di tiap-tiap buah sekolah namun begitu Kementerian memandang berat akan keadaan yang tidak sihat ini.Bahagian Latihan Guru-guru. Bahagian Peperiksaan. Semua Pengarah-pengarah Pelajaran Negeri/Guru-guru Besar hendaklah mengambil langkah-langkah seperti berikut untuk menghapuskan gejala yang buruk ini dari sekolah-sekolah. 1975 Pengarah Pelajaran Negeri.

yang akan merosakkan individu-individu dan membahayakan institusi itu. 4. Saya yang menurut perintah. Adalah diharap bahawa tuan akan memberitahu Sumua Guru Besar sekolah mengenai kandungan surat pekeliling ini drngan segera. (f) Murid itu hendaklah dirujukkan kepada guru panduan untuk perundingan(counceling) dan nasihat. iv) Apabila seseorang murid didapati menghisap rokok langkah-langkah berikut hendaklah diambil:(d) Tindakan disiplin yang sewajarnya hendaklah diambil. Guru panduan dikehendaki menyimpan rekod-rekod sulit mengenai kejadian seperti ini dan rekod itu mungkin akan digunakan oleh Kementerian Pelajaran. 3. Jabatan Pelajaran Negeri untuk tujuan statistik dan penyelidikan. Selepas tempoh pengampunan selama seminggu itu sesiapa yang didapati merokok akan menghadapi tindakan disiplin. (e) Ibu bapa/penjaga murid itu hendaklah diberitahu bahawa kerjasamanya boleh didapati bagi mempengaruhi murid itu berhentikan merokok.6/1975 dan Bil 6A/1975 adalah dalam ceraian 2(i). iii) Guru-guru penolong sekolah hendaklah diminta memperhatikan murid-murid yang merokok. 6/1975 adalah dibatalkan.Semua murid-murid mestilah diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi. tt (KUM BOO) . ii) Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (period of grace) selama seminggu akan diberi kepada muridmurid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu. Nota : Dengan ini Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perbezaan di antara Bil.

my 50604 KUALA LUMPUR.Bahagian Sekolah-sekolah. BLOK J. Bhg. Dato’/Tuan/Puan.XVll(8) 19 Julai 2001 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Menteri. Ketua Pengarah Pelajaran. Telefon: 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web .B.k. Timbalan Ketua Setiausaha. PARAS 7. Setiausaha Sulit kepada Timbalan Y.p. KP(BS)8591/Jld. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PUSAT BANDAR DAMANSARA.moe. PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA. b.B.gov. Ketua Setiausaha Kementerian. :http://www. Setiausaha Sulit kepada Y. Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha Kementeria Pelajaran s.

2. rekod disiplin.Ia menimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana perbuatan jenayah seumpama ini boleh dilakukan oleh golongan murid sekolah. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab bagi melaksanakan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yang kemas kini. Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid. sekolah diminta supaya memperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan disekolah masing-masing. namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua kes yang membabitkan murid sekolah.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Kaedah sebegini adalah bertujuan supaya guru-guru mengenali murid dan keluarganya dengan lebih dekat lagi. Sistem tambahan boleh dicipta sekiranya ia dapat membantu pihak sekolah dan guru dalam hal pemantauan dan kawalan mengenai perkembangan akademik. sahsiah dan tingkah laku murid sepanjang mereka bersekolah. Sekolah hendaklah menyimpan salinan maklumat rekod dan . Dalam menanganinya. dan sekolah. Laporan kes-kes yang khusus merujuk salah laku murid yang berpindah sekolah juga perlu dihantar ke sekolah baru secara sulit supaya pemantauan dan pemulihan berterusan dapat dilakukan terhadap murid berkenaan. Pengurusan hal ehwal murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagai peringkat institusi pendidikan. iaitu di JPN.3 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid Di Sekolah Sistem rekod murid yang sedia ada (Kad 01 & 02) perlu dilihat semula. prestasi akademik. Profil yang mengandungi maklumat murid seperti gambar murid. murid bergaduh dan bertumbuk di perhimpunan sekolah. Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakan murid. hobi. kita tidak kekurangan pendapat dan saranan. Ringkasnya. sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. Ada yang menyimpulkan rentetan kejadian yang berlaku seperti murid dirogol dan dibunuh oleh murid sesama sekolah. Walaupun secara umum diketahui bahawa kejadian-kejadian ini mempunyai pelbagai kejadian dengan perkara yang berlaku di luar persekitaran sekolah. butiran peribadi dan keluarga. Sehubungan dengan itu. namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua yang membabitkan murid sekolah. pilihan kerjaya dan kemahiran social hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa. Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD). ia bersangkutan dengan ketidakseimbangan mental dan emosi yang didorong oleh pelbagai sebab. sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah.langkah yang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. dan murid koma akibat dipukul oleh murid lain adalah kerana murid-murid ini tidak mempunyai kestabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat. minat. Semua rekod disiplin dan profil murid hendaklah disimpan dengan baik di tempat yang selamat. PPB/PPD. emosi. 2. semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil langkah. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). sama ada telah memenuhi keperluan pengurusan hal ehwal murid yang cekap dan berkesan.8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah Kes jenayah berat yang melibatkan murid sekolah kerap terjadi sejak akhir-akhir ini .

Dalam masa yang sama.4 Pemantapan Pengurusan Disiplin Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. Selain daripada itu. Guru Besar atau Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar Ketua guru Disiplin supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan murid berkenaan. Dengan wujudnya kemesraan ini maka gejala yang tidak sihat yang berkemungkinan dilakukan olehmurid dapat dihindar dan dibendung.6 2. Sekolah Penyayang Konsep “Sekolah Penyayang” yang menekankan kepada rasa sayang menyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dan murid. Pemantauan Pengurusan Kaunseling Di Sekolah Sekolah hendaklah memastikan guru kaunseling sentiasa mempunyai maklumat yang kemas kini mengenai murid yang mempunyai masalah daripada guru kelas atau guru tingkatan. boleh memainkan peranan yang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan muridmurid di kelasnya. sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah. Murid-murid berkenaan perlu diberikan khidmat nasihat sehingga keadaan permasalahan yang mereka hadapi dapat dipulihkan sepenuhnya.5 2.profil murid dalam tempoh masa yang sesuai walaupun murid telah menamatkan persekolahan untuk keperluan-keperluan tertentu. Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta kemesraan antara guru-guru dengan ibu bapa.7 . Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. 2. sekolah juga harus menggalakkan program timbal-balik yang meminta ibu bapa berkunjung ke sekolah bagi membincangkan perkembangan anak mereka dengan guru dari masa ke masa. semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal. murid dengan murid serta antara warga sekolah dengan ibu bapa hendaklah dipertingkatkan lagi. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepada Guru Kaunseling atau Kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka. Sekolah dengan kerjasama dan permuafakatan Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) hendaklah merangka program “Lawatan ke Rumah” (Home Visit) bagi membolehkan guru-guru lebih mengenali latar belakang murid dan keluarganya. Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri Setiap murid seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri mereka. Guru-guru kelas terutamanya. 2.

Melalui aktiviti kelab-kelab ini. Pembimbing Rakan sebaya. Sekolah hendaklah mempamerkan maklumat penting mengenai panduan keselamatan ini di tempat yang strategik serta memaklumkan kepada murid-murid nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi ketika mereka berada dalam kecemasan. sistem bekalan gas. Skim Lencana Anti dadah (SLAD) dan Badan-badan Beruniform yang lain. bahan kimia. tertinggal oleh rakan atau berada di tempat-tempat sunyi. Majlis Perbandaran atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). ibu bapa dan masyarakat setempat sesuai dengan konsep “school-Home-Community Partnership’.Pendidikan Keselamatan diri boleh dilakukan melalui aktiviti kelab-kelab yang ditubuhkan di sekolah seperti Kelab Pencegahan Jenayah. ibu bapa juga harus diminta supaya memberikan kerjasama supaya tidak merahsiakan masalah anak mereka. system pendawaian elektrik. Pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukan terhadap sistem pendawaian elektrik. 2. Sekolah perlu mewujudkan programprogram permuafakatan dan perkongsian yang melibatkan pihak sekolah. Jabatan atau agensi 2. Dalam hal ini pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa tentang apa jua masalah atau perlanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. alatan sukan dan permainan serta tingkah laku yang boleh memudaratkan diri hendaklah sentiasa diperingatkan oleh guruguru. Sekolah Selamat (Safe School) Aspek keselamatan dalam sistem persekolahan hendaklah diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. Masyarakat sekitar seperti pihak polis. malah memaklumkan tingkah laku anak-anak mereka yang luar biasa kepada pihak sekolah atau guru kaunseling supaya tindakan pembetulan dapat dibincangkan secara muafakat.8 Permuafakatan Ibu Bapa. Sekolah perlu sentiasa mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri sewaktu perhimpunan rasmi dari semasa ke semasa. Kesedaran keselamatan diri ataupun perlindungan diri perlu ditekankan di sekolah-sekolah bagi mengingatkan murid supaya tidak berseorangan apabila ketika di luar waktu rasmi persekolahan. atau apa jua sistem yang boleh mengundang bahaya di sekolah. Jawatankuasa Kemajuan Kampung(JKK) dan Rukun Tertangga perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam menentukan persekitaran yang selamat kepada pelajar dan penduduk setempat. Dalam hal yang sama. penyebaran maklumat berkaitan dengan kemalangan/jenayah hendaklah disampaikan dan dibincangkan untuk difahami oleh murid-murid. Guru-guru pula boleh menyampaikan panduan tentang keperluan menjaga keselamatan sewaktu pendidikan formal di kelas atau kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah. Bahaya penggunaan alatan elektrik.9 . Sekolah dan Masyarakat Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa supaya anak-anak mereka yang bermasalah dapat sama-sama dibantu. ibu bapa tidak menjemput seperti biasa. iaitu ketika balik dari sekolah dan pada keadaan-keadaan mengikut amalan biasa seperti tertinggal bas.

Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” tt DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia .Bhg. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah serta semua Pengetua dan Guru Besar sekolah yang berada di bawah pentadbiran Y. Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas. Dato’/Tuan/Puan dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri.yang bertanggungjawab seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat. harta benda. 3. Y. Polis Diraja Malaysia dan sebagainya hendaklah dihubungi untuk peperiksaan segera sekiranya terdapat tanda-tanda awal kerosakan atau kecemasan yang boleh membahayakan guru-guru. Dato’/Tuan/Puan untuk tindakan selanjutnya.Bhg. Konsep “Sekolah Selamat” (Safe School) hanya dapat dijayakan sepenuhnya dengan warganya mengamalkan tingkah laku yang boleh menghindarkan bahaya terhadap diri sendiri. kakitangan dan murid-murid di sekolah. Sehubungan dengan itu. rakan sebaya serta orang lain. Sekian. Pengetua/Guru Besar dan guru-guru mesti selalu mengingatkan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri. dan segala peralatan yang ada di sekolah. Penjagaan serta penyelenggaraan yang baik terhadap segala kemudahan ini akan menjamin persekitaran yang selamat di sekolah.

Kementerian Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Jemaah Nazir Sekolah.B. 1. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awan.s. 10. 5. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen. Kementerian Pendidikan . 7. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. 9. Y.k.B.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y. 6.B. 3. 4. 2. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful