P. 1
64491975-Modul-BMM3108

64491975-Modul-BMM3108

|Views: 518|Likes:
Published by Rio Riera

More info:

Published by: Rio Riera on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

Anda perlu mengetahui bahawa, Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf
vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal
baku. Huruf-huruf tersebut ialah a, e, i, o, dan u. Alat-alat artikulasi vokal
meliputi rongga mulut, iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir.

Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui
rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. Jenis-jenis bunyi vokal dapat
ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah, ruang udara antara
bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. Kedudukan lidah dapat
dibahagikan kepada empat peringkat, iaitu tinggi, separuh tinggi, separuh

18

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

rendah dan rendah. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu, ruang udara
dapat dibahagikan kepada empat juga, iaitu sempit, separuh sempit, separuh
luas dan luas. Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian,
iaitu depan, tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam
linguagram (gambar lidah) yang berikut:

u

i

Depan

hampar

Tengah

neutral

e

o

ε

a

Belakang

bundar

Tinggi

(sempit)

Separuh tinggi

(separuh sempit)

Rendah

(luas)

Separuh rendah

(separuh luas)

Rajah 2.3: Bahagian Lidah

Seterusnya, keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu neutral,
hampar dan bundar. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal
yang dapat dihasilkan, iaitu [i, e, a, o, u, ≅] dan dua vokal tambahan dalam
dialek Melayu, iaitu [ε] dan [Ο]. Bunyi-bunyi [ε] dan [Ο] merupakan bentuk
sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris,
seperti beg dan bos. Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika
menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu.

Keadaan Bibir semasa Keadaan bibir semasa
menghasilkan vokal

menghasilkan vokal

hadapan, bibir terhampar.

belakang, bibir bundar

19

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Rajah 2.4: Keadaan Bibir

AKTIVITI

Secara berpasangan, berdasarkan rajah di bawah, labelkan alat-alat artikulasi
yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.

i._______________________________

vii.__________________________

ii._______________________________

viii.__________________________

iii.______________________________

ix.___________________________

iv.______________________________

x.___________________________

v._______________________________xi.___________________________

vi.______________________________

xii.___________________________

20

ARTIKULASI
DIFTONG

ARTIKULASI
KONSONAN

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

LATIHAN

1. Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator.

2. Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan

daerah artikulasi.

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan. (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.
Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan
Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:
Penerbitan PTS
Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Asas Fonetik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Raja Mukhtaruddin Raja Dain. (1982). Ilmu Fonetik dan Linguistik. Petaling Jaya:
Agensi Penerbitan Nusantara.

TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR

21

ARTIKULASI
DIFTONG

ARTIKULASI
KONSONAN

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk
menghasilkan bunyi diftong dan konsonan. Perbincangan turut ditumpukan
kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.

HASIL PEMBELAJARAN

(i)Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan
(ii)Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu
(iii)

Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 3.1: Kerangka Tajuk 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->