TAJUK: 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA/TAJUK: 7.

2 Bab 3 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendakalah menjawab berdaraskan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Perincian 1. Pengenalan Markah Penuh 5 Markah

Memahami cara-cara kedatangan pengaruh Jelaskan cara-cara agama Hindu –Buddha kedatangan pengaruh Agama dalam Kerajaan Awal Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara Isi dan Huraian Memahami aspekaspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha di Asia Tenggara

30 Markah i Sistem pemerintahan (20M) ii Bahasa (10M)

Menganalisis

3. pengaruh Hindu-Buddha

Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha 4. Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia Nyatakan nilai-nilai 10 Markah Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 10 Markah . 7. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Berdasarkan pemerhatian anda. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju 6. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 10 Markah 15 Markah 15 Markah Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 5.

Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah .murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.