TAJUK: 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA/TAJUK: 7.

2 Bab 3 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendakalah menjawab berdaraskan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Perincian 1. Pengenalan Markah Penuh 5 Markah

Memahami cara-cara kedatangan pengaruh Jelaskan cara-cara agama Hindu –Buddha kedatangan pengaruh Agama dalam Kerajaan Awal Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara Isi dan Huraian Memahami aspekaspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha di Asia Tenggara

30 Markah i Sistem pemerintahan (20M) ii Bahasa (10M)

Menganalisis

3. pengaruh Hindu-Buddha

pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha 4. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju 6. Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 5. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. Berdasarkan pemerhatian anda. 7. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia Nyatakan nilai-nilai 10 Markah Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 10 Markah . 10 Markah 15 Markah 15 Markah Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah . Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful