P. 1
Tatacara Pelupusan Aset

Tatacara Pelupusan Aset

|Views: 57|Likes:
Published by SK Tanjung Tualang
Tatacara Pelupusan Aset
Tatacara Pelupusan Aset

More info:

Published by: SK Tanjung Tualang on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

OO
MOF
MOF

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN
ASET ALIH KERAJAAN
ASET ALIH KERAJAAN

UNTUK :
UNTUK :
UNTUK :
UNTUK :

PEGAWAI
PEGAWAI--PEGAWAI
PEGAWAI

GG

GG

1

ISI KANDUNGAN
K

G

1.Definisi

Tanpa Lemb.Pemeriksa

1.Definisi

2.Objektif

3Jenis aset alih

Tanpa Lemb.Pemeriksa

Melalui lemb.Pemeriksa

8Dokumen sokongan

3.Jenis aset alih

4.Peraturan Kewangan

8.Dokumen sokongan

9.Cara-cara pelupusan

5.Kuasa Melulus

6.Justifikasi pelupusan

10.Hasil Pelupusan

11.Faedah Pelupusan

7.Tatacara Pelupusan

12.Isu & Masalah pelupusan

2

DEFINISI

Satu proses melupuskan sesuatu aset
alih kerajaan dimana secara fizikalnya
masih ada dalam simpanan
masih ada dalam simpanan

Tetapi tidak digunakan atau diperlukan

Tetapi tidak digunakan atau diperlukan

Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan

Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan
rekod

3

OBJEKTIF
K

Memastikan jabatan tidak menyimpan

Memastikan jabatan tidak menyimpan

Harta benda yang usang
Habis tempoh penggunaan ekonomi
Habis tempoh penggunaan ekonomi
Rosak dan tidak boleh dipakai
Stk blbih
Stok berlebihan

Menjimatkan ruang stor/pejabat

Mendapat hasil pulangan yang terbaik

4

Membetulkan rekod perakaunan aset

JENIS ASET ALIH

At K

ti/ Jbt

Aset Kementerian/ Jabatan yang
diperolehi daripada wang kerajaan

Aset yang dirampas, dilucuthak,
tidak bertuan atau tidak dituntut

Aset yang diterima sebagai hadiah
atau sumbangan

Sampel/ barang contoh untuk
tender/kontrak

5

PERATURAN KEWANGAN
R

R

K

G

Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan

Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan

Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan –
Tt

P

St (TPS)
Tatacara Pengurusan Stor (TPS)

Panduan 212-Lembaga Pemeriksa
Panduan 213-Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)
Panduan 216-Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)
Panduan 217Sijil Pelupusan (KEW300X)
Panduan 217-Sijil Pelupusan (KEW-300X)
Panduan 218–Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa
Panduan 222–Cara-cara pelupusan

6

Panduan 222–Cara-cara pelupusan
Panduan 225–Tempoh pelupusan

Peraturan Kewangan (samb)
K

g(

)

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997

(Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002

(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh
(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh
diluluskan oleh Kementerian/Jabatan

St Pklili Pbdh

Bil 7/1995

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995

(Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)

7

Peraturan Kewangan (Samb)
K

g(

)

Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan
bertarikh 7 Januari 2002

PU (B) 513

(Pelupusan Komputer peribadi –PC)

P.U (B) 513

(Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu
di Kementerian/Jabatan)

8

KUASA MELULUS
K

Pbdh

Perbendaharaan

a.

Bahagian Kawalan & Pemantauan

b.

Bagi nilai perolehan asal satu-satu
barang melebihi RM 50,000atau pada
agregatnya melebihi RM 500000
agregatnya melebihi RM 500,000

c.

Bagi syor pelupusan secara :-

Hadiah
Pindahan Dari JP Ke JN

9

Tukar beli

Kuasa Melulus (Samb)
K

(

)

Kementerian/Jabatan

Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang

Bagi nilai perolehan asal satusatu barang
tidak melebihi RM 50,000atau pada
agregatnya tidak melebihi RM 500,000

(tertakluk kepada para 1c)

Komputer Peribadi

10

Kuasa Melulus (samb)
K

(

)

Pegawai yang diberi kuasa :-P.U (B) 513

Pegawai yang diberi kuasa :P.U (B) 513

Ketua Setiausaha

Timbalan Ketua Setiausaha

Timbalan Ketua Setiausaha

Setiausaha Bahagian Pentadbiran /
Kewangan & Khidmat Sokongan
Kewangan & Khidmat Sokongan

Ketua Pengarah & Timbalan Ketua Pengarah

(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat)
(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat)

Ketua Jabatan

(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri)

11

(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri)

JUSTIFIKASI PELUPUSAN
K

Barang pecah dan rosak
Habis tempoh penggunaan ekonomik
ppgg

Tidak Ekonomik Dibaiki
Usang

Tamat tempoh penggunaan

aaepopegguaa

Melebihi keperluan

12

Justifikasi Pelupusan (samb.)
fk

p

(

)

Tidak sesuai lagi digunakan –
(perkembangan teknologi

Disyor selepas urusan verifikasi,
pengiraan stok & pemeriksaan stok

Tidak diperlukanlagi

13

TATACARA PELUPUSAN
R

Tanpa Lembaga Pemeriksa

(Panduan 218 PP-TPS)

MelaluiLembaga Pemeriksa

(Pd

212 PPTPS)
(Panduan 212 PP-TPS)

14

PELUPUSAN TANPA
PELUPUSAN TANPA
PELUPUSAN TANPA
LEMBAGA PEMERIKSA

PELUPUSAN TANPA
LEMBAGA PEMERIKSA

T

LEMBAGA PEMERIKSA
LEMBAGA PEMERIKSA

Aset dimana nilai perolehan asal satu-satu
barang tidak melebihi RM 20,000atau pada
agregatnya tidak melebihi RM 300000
agregatnya tidak melebihi RM 300,000

15

TATACARA PELUPUSAN TANPA
LEMBAGA PEMERIKSA
LEMBAGA PEMERIKSA

1Agensi kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
1Agensi kenal pasti aset yang hendak dilupuskan

2Urusetia semak dokumen berkaitan dan sediakan
“Borang Tanpa Lembaga Pemeriksa”

3Urusetia menguruskan perlantikan Pegawai
3Urusetia menguruskan perlantikan Pegawai
Pemeriksa

4Pegawai Pemeriksa lakukan pemeriksaan ke atas
4Pegawai Pemeriksa lakukan pemeriksaan ke atas
aset dan dokumen berkaitan

16

Tanpa Lembaga Pemeriksa (samb)

5.Sediakan Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa

b

t

l
berserta syor pelupusan

6.Kemukakan kepada Urusetia

7.Urusetia semak laporan dan kemukakan
permohonan untuk kelulusan berserta dokumen
p
sokongan

8Urusetia sampaikan kelulusan kepada agensi
8.Urusetia sampaikan kelulusan kepada agensi

9.Agensi laksanakan pelupusan

17

10.Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan
hantar kepada kuasa melulus

BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
(Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM300,000)

TARIKH

TEMPOH

KEADAAN

SYOR

PEMBELIANDIGUNAKAN

SEUNIT

JUMLAH

SEUNITJUMLAH

BARANG

PELUPUSAN

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

1Meja

buah

5

15.9.2001

3 tahun

250.00

1,250.00

25.00

125.00rosak

buang

2Komputer

set

2

10.5.2000

4 tahun

5,600.00

11,200.00

300.00

600.00rosak

jualan sisa

HARGA PEMBELIAN ASAL

NILAI SEMASA

BIL

NAMA BARANG

UNITKUANTITI

3Mesin taip

buah

1

12.7.1997

7 tahun

650.00

650.00

50.00

50.00rosak

buang

6,500.00

12,100.00375.00

675.00

Tarikh :

Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan

*DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

untuk dilupuskan

…………………………………………………………

………………………………………………..

Nama :

Nama :

Jawatan :

Jawatan :

18

* oleh Pegawai Pengawal/Pegawai yang diwakilkan kuasa
untuk meluluskan pelupusan

PELUPUSAN MELALUI
PELUPUSAN MELALUI
PELUPUSAN MELALUI
LEMBAGA PEMERIKSA

PELUPUSAN MELALUI
LEMBAGA PEMERIKSA

Aset dimana nilai perolehan asal satu-satu
b

lbihi RM 20000

d

barang melebihi RM 20,000atau pada
agregatnya melebihi RM 300,000

19

MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
G

1Agensi kenal pasti aset yang hendak dilupuskan

g

g

2Urusetia semak dokumen berkaitan dan sediakan
Borang Lembaga Pemeriksa (KEW 300-V)
Borang Lembaga Pemeriksa (KEW 300V)

3Urusetia menguruskan perlantikan Lembaga
Pemeriksa
Pemeriksa

4Lembaga Pemeriksa lakukan pemeriksaan

5Lembaga Pemeriksa sediakan Laporan Lembaga
Pemeriksa dan kemukakan kepada Urusetia

20

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA

KEW. 300-V

LAMPIRAN V

(Panduan 216)

SEUNIT

JUMLAHSEUNITJUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

1PentadbiranKenderaan

buah

1

15.9.1997

7 tahun

65,000

65,00015,000

15,000masih boleh

sebutharga

di

k

TARIKH
PEMBELIAN

NAMA BARANG-
BARANG

UNITKUANTITI

BIL BAHAGIAN

SYOR
PELUPUSAN

TEMPOH
DIGUNAKAN

HARGA PEMBELIAN
ASAL

NILAI SEMASA

KEADAAN
BARANG

digunakan

2

Mesin X-Ray

buah

1

11.6.1985

18 tahun

150,000150,000

-

-

rosak

sisa besi

3

Sofa

set

2

01.3.1998

6 tahun

12,500

25,000

200

400kurang elok

hadiah kepada
Sek.Men. Teknik
Kuala Lumpur

227,500240,00015,20015,400

Tarikh : ………………………………….

Kepada : …………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada
Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada ……………………………
untuk memeriksa………………………………………………………

SYOR LEMBAGA PEMERIKSA

di…………………………………………………………………………
seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil…………

1.

Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan :

bertarikh…………………….kami telah melawat…………………..

Bil : ………………………………………………………………….

………………………………………..pada……………………………
dan memeriksa barang-barang yang disenaraikan di atas beserta
dan memeriksa barangbarang yang disenaraikan di atas beserta

2.

Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain

dengan pendapat dan syor-syor kami:

jabatan sebagaimana dinyatakan :-
Bil : ………………………………………………………………….

Tandatangan ………………………………..(Pengerusi)
Nama dan Jawatan ………………………………………………

3.

Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang
ditetapkan :

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

21

p

g

(

)

Bil : ………………………………………………………………….

Nama dan Jawatan ………………………………………………

4.

Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

yang ditetapkan :

Nama dan Jawatan ………………………………………………

Bil : ………………………………………………………………….

*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)

MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
G

5Asingkan permohonan mengikut bidang kuasa
meluluskan pelupusan

6Kemukakan permohonan berserta dokumen
sokongan
sokongan

22

Tindakan akhir
Tindakan akhir

1

Urusetia maklumkan kelulusan kepada agensi

Tindakan akhir
Tindakan akhir

2

Agensi laksanakan tindakan mengikut kelulusan
yang diberi
yg

3 Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan
kemukakan ke kepada kuasa melulus
kemukakan ke kepada kuasa melulus

4

Sediakan laporan suku tahunpelupusan bagi

l

dillk diik
pelupusan yang diluluskan diperingkat
Kementerian/Jabatan dan kemukakan ke
Perbendaharaan

23

Perbendaharaan

LEMBAGA PEMERIKSA
LEMBAGA PEMERIKSA
LEMBAGA PEMERIKSA
Pelantikan

LEMBAGA PEMERIKSA
Pelantikan
Pelantikan
Tugas-tugas

Pelantikan
Tugas-tugas

24

PELANTIKAN

Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh

Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh :-

Pegawai Pengawal
Pegawai Yang diwakilkan kuasa
Setiausaha Kerajaan Negeri
Setiausaha Kerajaan Negeri
Pegawai Kewangan Negeri
Residen Negeri Sarawak

25

PELANTIKAN (samb.1)
(

)

Manamana pegawai yang sesuai

Mana-mana pegawai yang sesuai

Pegawai yang tidak terlibat secara langsung
dalam pengendalian aset berkenaan

Pegawai dari kumpulan A, B atau C

Sekurang-kurangnya dua orang
(Pengerusi dan Ahli)
(Pengerusi dan Ahli)

Dimana tidak cukup pegawai, pegawai dari
jabatan lain boleh dilantik

26

jabatan lain boleh dilantik

PELANTIKAN (samb.2)
(

)

Mengikut jawatan

Mengikut jawatan

Mengikut nama individu

Mengikut tempoh tertentu

Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal

Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal
tahun

Lb

blh diltik

ikt

i

Lembaga boleh dilantik mengikut negeri

27

TUGAS-TUGAS
G

G

Menyediakan jadual pemeriksaan

Memberitahu jabatan membuat persediaan

M

ik

Memeriksa aset

Menyediakan laporan lembaga pemeriksa
(KEW-300V

Syor dan cara pelupusan yang sesuai

Syor dan cara pelupusan yang sesuai

Menandatangani KEW-300V

28

Kemukakan kepada urusetia pelupusan

URUSETIA PELUPUSAN
URUSETIA PELUPUSAN
URUSETIA PELUPUSAN
URUSETIA PELUPUSAN

29

TUGAS-TUGAS
G

G

Menguruskan pelantikan Lembaga Pemeriksa
g

g

Minta laporan KEW-300V

Plhi kll

ik bid

k

Perolehi kelulusan mengikut bidang kuasa :-
a) Perbendaharaan
b) Kementerian/Jabatan sendiri
b) Kementerian/Jabatan sendiri

Hantar peringatan jika kelulusan belum diberi

Sampaikan kelulusan

susuli sehingga pelupusan selesai

30

susuli sehingga pelupusan selesai
(dalam tempoh 3 bulan)

TUGAS-TUGAS (samb.1)
G

G

(

)

Pohon pelanjutan atau pinda syor jika
pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam
tempoh tertentu

Perolehi sijil pelupusan (KEW-300X) dan
dokumen berkaitan

Hantar sijil pelupusan ke Perbendaharaan

Kemaskini rekod dalam daftar harta

Kemaskini rekod dalam daftar harta
modal/inventori/rekod stok

31

DOKUMEN
DOKUMEN
DOKUMEN
UNTUK PELUPUSAN

DOKUMEN
UNTUK PELUPUSAN
UNTUK PELUPUSAN
UNTUK PELUPUSAN

32

DOKUMEN :-

Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)

Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)
(Kenderaan, loji, mesin & peralatan teknikal)
,j,

p

Justifikasi jabatan untuk pelupusan secara
tukar beli
tukar beli

Laporan kemalangan dan laporan polis bagi
kenderaan yang terlibat dalam kemalangan
kenderaan yang terlibat dalam kemalangan

Surat permohonan dari kementerian / jabatan/
tbh kl bi l

33

pertubuhan sukarela bagi pelupusan secara
hadiah dan pindahan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->