SK TELOK SENGAT, KOTA TINGGI JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2012-2016 KURIKULUM (BAHASA ARAB)
DISEDIAKAN OLEH: EN MUHAMMAD FAIZ BIN A.HAMID KETUA PANITIA BAHASA ARAB

1

VISI "Sekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang" MISI "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti" ANALISIS SWOT 2 .

Dalaman Luaran Kekuatan (Strenghts) • • Guru yang berdedikasi Persekitaran sekolah yang mempunyai kemudahan asas yang baik Peluang (Opportunities) • Aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid Kelemahan (Weaknesses) • Ancaman (Threats) • Latar belakang murid serta kurang pendedahan penggunaan bahasa arab Penggunaan menyeluruh bahasa Arab tidak PELAN TINDAKAN 3 .

menambah perbendaharaan kata B.Arab 2. Menguasai Guru-guru kemahairan bertutur dalam B.MATLAMAT STRATEGIK: PROGRAM/ HURAIAN/ SUMBER JANGKA MASA INDIKATOR OBJEKTIF SASARAN AKTIVITI JUSTIFIKASI TENAGA PELAKSANAAN KEJAYAAN Mengesan Kelemahan Murid Dan Cara Mengatasinya Setiap bulan diadakan ujian PKSR bagi menilai tahap pencapaian murid dan mewujudkan aktiviti bagi memulihkannya Kad perkataan dibahagi kepada setiap murid dan dipakai setiap waktu di sekolah Meningkatkan kefahaman murid dalam Guru-guru Bahasa Arab Murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 Jan-Okt Murid menguasai Bahasa Arab BIL KPI 1 90% menguasai bahasa Arab 2 Kamusil Musayyar 1.Mendidik dengan nama-nama murid dalam bahasa Arab mencintai Bahsa Arab Guru-guru Semua murid jQAF dan guru Panitia Bulan Jan-Mac Murid menggunakan perkataan arab setiap hari 90% murid tahu namanama bilik khas dalam bahasa Arab 4 .Arab Murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 Sepanjang tahun Kemahiran bertutur dalam bahasa Arab 95% meguasai perkataan Bahasa Arab 3 Iklim Dinni Bahasa Arab Melebalkan bilik-bilik 1.

Menarik minat Guru-guru Semua murid Bulan Feb-Julai kumpulan kalam dipilih 30 orang jama’I peringkat untuk bentuk 2 sekolah kumpulan kalam jama’i murid untuk terus belajar Bahasa Arab 2.BIL PROGRAM/ HURAIAN/ OBJEKTIF SUMBER SASARAN JANGKA MASA INDIKATOR AKTIVITI JUSTIFIKASI TENAGA PELAKSANAAN KEJAYAAN Kemahiran 4 Menubuhkan Murid-murid akan 1.Menonjolkan bakat murid j-QAF dan guru Panitia bertutur dalam bahasa Arab KPI 85%murid boleh bertutur dalam bahasa Arab PELAN OPERASI 5 .

Menulis perkataan yang baru dipelajari PEGAWAI ANGGARA TEMPOH TARIKH INDIKATO CATATA BERTANGGUNGJAWA N KOS PELAKSANAA PELAKSANAA R N B N N KEJAYAAN Menyediakan 1 kertas kerja program Membincangka 2 n kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan 3 mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan 4 program 5 Penilaian/ laporan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru Guru RM30.00 - 1 Hari 1 hari - Feb Feb-Okt Mac dan Okt 6 .00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincanga n Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran RM50.AKTIVITI OBJEKTIF BIL PROSES AKTIVITI : Mengesan Kelemahan Murid Dan Cara Mengatasinya :1.

CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKTS TAHUN 2012-2016 PROGRAM: Mengesan kelemahan murid dan cara mengatasinya Bil Strategi Pelaksanaan Ja Fe Ma Ap Me Ju Jula Ogo Sep Ok No n b c r i n i s t t v 1 Menyediakan kertas kerja program 2 Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir 3 Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa 4 Melaksanakan program 5 Penilaian/ laporan 6 Pemantauan 7 .

BIL PROSES AKTIVITI PEGAWAI ANGGARA TEMPOH TARIKH INDIKATO CATATA BERTANGGUNGJAWA N KOS PELAKSANAA PELAKSANAA R N B N N KEJAYAAN 1 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program Membincangka n kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru RM30.PELAN OPERASI AKTIVITI OBJEKTIF : Kamusil Musayyar : 1.00 Sepanjang tahun 8 . Menyediakan kad-kad perkataan untuk setiap murid.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincanga n Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan - 1 Hari Feb Jan-Okt RM250.

Penilaian/ 5 laporan Guru - - OgosSeptember 100% kehadiran CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKTS TAHUN 2012-2016 PROGRAM: Kamusil Musayyar Ja Fe Ma Ap Me Ju Jula Ogo Sep Ok No n b c r i n i s t t v Bil Strategi Pelaksanaan 1 Menyediakan kertas kerja program 2 Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir 3 Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa 4 Melaksanakan program 5 Penilaian/ laporan 6 Pemantauan 9 .

Arab BIL PROSES AKTIVITI PEGAWAI ANGGARA TEMPOH TARIKH INDIKATO CATATA BERTANGGUNGJAWA N KOS PELAKSANAA PELAKSANAA R N B N N KEJAYAAN Menyediakan 1 kertas kerja program Membincangka 2 n kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan 3 mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir RM30.Melabel Nama bilik dalam B.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincanga n Mesyuarat dapat dijalankan - 1 Hari Feb 10 .PELAN OPERASI AKTIVITI OBJEKTIF : Iklim Dinni Bahasa Arab :1.

Melaksanakan 4 program Penilaian/ 5 laporan Guru Guru RM200.00 - Jan-Mac - Program dilaksanakan Mac dan Julai 100% kehadiran Jan-Mac CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PNITIA BAHASA ARAB SKTS TAHUN 2012-2016 PROGRAM: Iklim Dinni Bahasa Arab Bil Strategi Pelaksanaan Ja Fe Ma Ap Me Ju Jula Ogo Sep Ok No n b c r i n i s t t v 1 Menyediakan kertas kerja program 2 Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir 3 Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa 11 .

4 Melaksanakan program 5 Penilaian/ laporan 6 Pemantauan PELAN OPERASI AKTIVITI OBJEKTIF : Menubuhkan kumpulan kalam jama’I peringkat sekolah : 1.Menonjolkan bakat murid BIL PROSES PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS PELAKSAN PELAKSANAA KEJAYAAN AAN N Menyediakan 1 kertas kerja program Membincangk 2 an kertas kerja dengan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah RM30.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincangan 12 .Menarik minat murid untuk terus belajar Bahasa Arab 2.

pihak pentadbir Menjalankan 3 mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan 4 program Penilaian/ 5 laporan Guru/ pentadbir - 1 Hari Feb Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran Guru Guru RM300.00 - Sepanjang tahun - Feb-Julai Ogos CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKTS TAHUN 2012-2016 PROGRAM: Menubuhkan kumpulan kalam jama’I peringkat sekolah Bil Strategi Pelaksanaan Ja Fe Ma Ap Me Ju Jula Ogo Sep Ok No n b c r i n i s t t v 1 Menyediakan kertas kerja program 2 Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir 13 .

3 Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa 4 Melaksanakan program 5 Penilaian/ laporan 6 Pemantauan CATATAN 14 .