P. 1
PERLEMBAGAAN PERSATUAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PUTERI ISLAM

|Views: 598|Likes:
Published by Atunn Ismail

More info:

Published by: Atunn Ismail on Sep 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6. AHLI JAWATANKUASA 6. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat. 6. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.1. KEAHLIAN 4. 5.1. 6.5. PERATURAN 4. PENASIHAT 5. PERATURAN 6.2.1.4. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. 6.2. Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.2. 6. 4.3.2. Pengerusi . Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya. PERATURAN 5. 6.3. 5.1.3. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM.

6.3. 7. 7.2. 7.6. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan.1. 7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6.6. 7.6. Naib pengerusi 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.3.6.1. Menguruskan hal surat menyurat. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4.6.1.2. Bendahari 6.3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.3.7. Naib bendahari 6. 7.3. Pengerusi 7. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7. Naib setiausaha 6.4.6.5. .2.3.1. 7.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.3. Setiausaha 7.2.1.2.3.2. Mencatat kehadiran ahli.3. Setiausaha 6. 7.2.2. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Naib pengerusi 7. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi.1.

7.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.6.3. .3. 7. Naib setiausaha 7. 7.2.6. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.5.5. 7.5. Naib bendahari 7.4.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.1. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.2.5.5.4. 7. 7. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.2. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari.4. 7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.1.1. Bendahari 7. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7.1. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7. 7.4.6.3. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya.5. 7.4. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan. 7.7. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab.5.

. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. 8. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. KEWANGAN 8. 9. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. 8. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9.3.2.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.7. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester.7.1. 7.2. Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20. PERATURAN 9.00 seorang bagi satu semester.1. PERATURAN 8.2.3.

PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.2. 11. 11. Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali.3.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10.2.1. 10. 12.1. AKTIVITI 10.1.1. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua. PERATURAN 11.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 12. PERATURAN 13.Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1. 12.2.2. TINDAKAN DISIPLIN 12. PERATURAN-PERATURAN 11. PERATURAN 12.3.2.Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad. .2.2.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.

15.1.2.1. PEMBUBARAN PERSATUAN 14.Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan.2. 14. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.3.4.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi . HAL-HAL LAIN 15. PERATURAN 15.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13. PERATURAN 14. 13. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6. 14.3.2.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan. 13.1.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.1.Segala hutang wajib dijelaskan.

.PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam. [ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: . …………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->