PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

6. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. 6.2.1.1. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti.6.2. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat. 6.5.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3.6. PERATURAN 6. 5. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Pengerusi . Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. KEAHLIAN 4.3. 5. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.2. Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6.3. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4. 6.4. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa.2. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM.1.3. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian. PERATURAN 5.1. AHLI JAWATANKUASA 6. PENASIHAT 5. PERATURAN 4. 4. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. 6.

Bendahari 6.4.2.7. Mencatat kehadiran ahli. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3. 7.1.3.3. Naib setiausaha 6.1.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.6. Naib bendahari 6. 7.6.5. 7.3.6. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.2.3. 7.1. Menguruskan hal surat menyurat. 7.2. Naib pengerusi 6. Setiausaha 7. 7.3. 7. Naib pengerusi 7.1. Setiausaha 6.1.6. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7. 7. .3.6.6.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6.2. Pengerusi 7.2.2.1.1. 7.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.2.3.

4.6. 7. Naib bendahari 7.4. 7. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab. 7. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari.1.5. 7. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan.5. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.5. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Naib setiausaha 7.5.4.6. 7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7.6. 7.5.2. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.3.1. 7.5. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7.2.5.3. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.7. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya.6.4. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.7. Bendahari 7.4.3.1.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.2. 7.5. . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. 7.1.

7. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9.00 seorang bagi satu semester.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20.1.2. PERATURAN 8. KEWANGAN 8. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.3. 8. Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester. ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1.3. 8.7. 7. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. PERATURAN 9. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. .2.2. 9. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

12.2. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan.2. AKTIVITI 10. 12.1.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10. 12.2. PERATURAN-PERATURAN 11. 10.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2.3.2.2.1.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. PERATURAN 11.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 11. PERATURAN 13. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. 11. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua. PERATURAN 12. Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali.1.1. .Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas. TINDAKAN DISIPLIN 12.2.1.3.Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.

15.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan. PERATURAN 14.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.3. PERATURAN 15.Segala hutang wajib dijelaskan.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13.1.1.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar.4. 14.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi . HAL-HAL LAIN 15. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6. 13. 13.2.1.3. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis.2.2.1. PEMBUBARAN PERSATUAN 14. 14.

[ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: . ……………………………..PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful