1.

0 Pengenalan Pengucapan awam adalah apabila anda berdiri di hadapan sekumpulan manusia dan bercakap kepada mereka, Rahmat Ismail,(2000:1). Pengucapan awam juga adalah satu seni menyampaikan ucapan kepada sekumpulan manusia. Kemahiran dalam pengucapan umum sebenarnya adalah merupakan satu keperluan bagi semua individu yang perlu digunakan dalam kehidupan sehariannya. Boleh dikatakan semua kerjaya di dalam mana-mana organisasi dalam dunia ini memerlukan kemahiran dalam pengucapan umum sama ada menjadi pemimpin atau pun pengikut. Sebenarnya, kepentingan pengucapan awam ini telah dikaji sejak seawal 1000 tahun sebelum masehi lagi. Ahli-ahli falsafah Greek dan Roman telah membuat kajian tentang pengucapan umum ini dan telah membentuk pelbagai teori tentang pengucapan yang berkesan. Plato adalah antara orang terawal menggunakan pengucapan awam. Pengucapan awam adalah merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari dan bukanlah keistimewaan turun temurun atau warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Terdapat ramai pemimpin dunia yang bijak dalam menyampaikan ucapan umum tidak datang dari keluarga yang pandai berucap di khalayak, contohnya bekas presiden Indonesia iaitu Presiden Suharto, Pemimpin India yang termahsyur iaitu Mahathma Gandhi dan sebagainya.

1.1 Definisi Ucapan a) Menurut Arnold dan Wilson, ucapan ialah “.... ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri yang ada kalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya...” c) Menurut Abdul Muati Ahmad,(1994) menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengucapan umum adalah satu kaedah komunikasi secara lisan yang disampaikan dalam situasi yang terancang. Yang dimaksudkan dengan terancang di sini ialah dari segi tempat, masa dan isu yang hendak disampaikan.

mempengerusikan sesuatu majlis. majlis makan malam dan sebagainya.1 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Tujuan Terdapat 4 bentuk pengelasan ucapan berdasarkan tujuan. gurauan dan teka-teki.2 Pengelasan Ucapan Ucapan boleh dikelaskan kepada dua. iaitu pengelasan ucapan berdasarkan tujuan dan pengelasan ucapan berdasarkan cara. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. ucapan penganugerahan dan sebagainya. keselamatan jalan raya dan sebagainya. iaitu: a) Ucapan berbentuk pemberitahuan Ucapan bentuk pemberitahuan dibuat untuk menyampaikan maklumat.2. Contohnya dalam majlis-majlis keraian. sikap dan perlakuan khalayak. Apa yang lebih penting. 1. Contohnya adalah seperti ucapan alu-aluan. optimistik. Ucapan untuk menghibur bukanlah hanya humor semata-mata tetapi adalah apa sahaja perkara yang menarik adalah asas kepada ucapan menghibur. . b) Ucapan Berbentuk Pemujukan atau Mempengaruhi Ucapan jenis ini dibuat bertujuan untuk mengubah kepercayaan. c) Ucapan Untuk Menghibur Ucapan jenis ini dibuat untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan dalam sesuatu majlis. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ucapan menghibur ialah. d) Ucapan Untuk Majlis Khas Ucapan jenis ini hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu yang mempunyai tujuan yang spesifik. Kredibiliti seseorang pengucap amat penting untuk mengukuhkan hujah-hujah bagi mempengaruhi pendengar. tidak mengelirukan dan diselangseli dengan cerita.1. Contoh ucapan dalam bentuk ini ialah taklimat. kempen antidadah. pengucap perlu menunjukkan sikap ambil berat tentang kepentingan pendengar dan membuktikan pengucap adalah seorang yang „cakap serupa bikin‟. Contohnya ialah kempen politik. ceramah ringkas.

dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar. Ucapan ini biasanya dibuat dalam majlis yang melibatkan protokol. Ucapan jenis ini biasanya dilakukan apabila tetamu yang diundang tidak hadir dan diganti dengan orang lain atau kebetulan pengucap berada di tempat kejadian. Ucapan jenis ini digunakan dalam sesuatu majlis rasmi dan penuh adat istiadat dan juga separa rasmi.3 Unsur-unsur Pengucapan Umum Menurut Rahmat Ismail.2. Contohnya ialah majlis konvokesyen. 1.2 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Cara Pengelasan ucapan berdasarkan cara juga terbahagi kepada empat iaitu: a) Impromtu Impromtu bermaksud ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan yang khusus dan tiba-tiba. Contohnya. c) Dibaca Ucapan jenis ini disediakan lebih awal untuk dibaca perkataan demi perkataan dari teks dan manuskrip. Ucapan jenis ini biasanya kaku dan tidak boleh diubahsuai berdasarkan situasi. b) Dihafal Ucapan yang telah disediakan terlebih awal dan dihafal kata demi kata.1. iaitu: a) Pengucap Pengucap ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isi ucapannya kepada audien atau khalayak dengan tujuan yang tertentu. tetamu diraja dan orang kenamaan. terdapat empat unsur utama yang membentuk sesuatu ucapan. (2000:2). penganugerahan pingat dan sebagainya. Ucapan jenis ini juga tidak boleh diubah sesuka hati. b) Ucapan/mesej Ucapan atau skrip ialah isi bicara yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk diluahkan kepada kepada pendengar dengan tujuan yang tertentu .

pemilihan tajuk amat penting dan boleh memberi impak yang besar dalam sesuatu ucapan. Jika dihayati kata-kata di atas. pilihlahlah tajuk berdasarkan ciri-ciri di bawah: i). Pilih tajuk yang memenuhi minat kita dan juga minat audien. d) Situasi Situasi membawa maksud keadaan atau gaya persembahan ucapan dan situasi tempat ucapan itu diadakan.” Rahmat Ismail.c) Khalayak/ audien/ pendengar Khalayak membawa maksud sekumpulan manusia yang mendengar bicara dan memberi tindak balas terhadap bicara atau ucapan tersebut. Pilih tajuk yang telah dikuasai sepenuhnya dan bersesuaian dengan bidang kepakaran. Oleh itu jika diberi pilihan untuk memilih tajuk. ii). Oleh yang demikian pilihlah tajuk yang berkaitan dengan mereka. Pastikan pemilihan tajuk dibuat oleh pihak penganjur atau dipilih sendiri. .(2000:3).0 Elemen-elemen Penting Dalam Pengucapan Umum Elemen-elemen yang perlu di ambil perhatian dalam menjayakan sesebuah pengucapan umum ialah terdiri daripada perkara-perkara berikut: a) Ucapan/ mesej b) Pengucap c) Pendengar/ audien d) Saluran/perantara e) Maklum balas f) Gangguan g) Setting a) Ucapan/mesej “ Satu-satunya cara untuk mempengaruhi audien adalah dengan menjadi audien kepada mereka. Kumpulan pendengar ini merupakan sasaran utama pengucap ataupun secara ringkasnya isi ucapan direka khas untuk mereka. iii). 2.

ii) Kesedaran Diri Pengucap yang baik perlu mempunyai kesedaran diri iaitu ia tahu apakah kekuatan diri yang dimilikinya. Contohnya dalam situasi yang tidak tentu arah seperti kejadian gempa bumi. v). Dengan adanya kesedaran diri. Selain mengetahui potensi diri sendiri. Pengetahuan am terutamanya perlu diperluaskan kerana audiens mungkin dari golongan yang pelbagai bidang pekerjaan. Tajuk yang berkaitan dengan pengalaman kita dan audien. Tajuk mesti sesuai dengan majlis. pengucap yang baik perlu memiliki karektor-karektor di bawah bagi menjadi pengucap yang berkredibiliti. Tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Setelah pemilihan tajuk dilakukan. Karektor dan kredibiliti seorang pengucap perlu dibentuk agar ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. pengucap boleh mengasah ataupun terus mencungkil kekuatan dan kehebatan untuk digunakan semasa berucap. vi). . vii). pengucap masih mampu bertenang dan memberi arahan kepada orang ramai apa yang patut dibuat. Sama ada dalam situasi yang ceria atau pun dalam saat-saat yang genting. pengucap juga dapat mengenal pasti kelemahan sendiri dan cuba memperbaikinya. Justeru itu. iii) Berilmu pengetahuan yang luas Seorang pengucap yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang boleh dikongsi bersama. status dan kelulusan.iv). pengucap perlu menentukan fokus ucapannya supaya ucapan menjadi lebih lancar dan bernas serta dapat memberi faedah kepada audiennya. pangkat. b) Pengucap. Di antaranya ialah: i) Bermotivasi tinggi Apa yang dimaksudkan dengan bermotivasi di sini ialah seorang pengucap yang sentiasa bermotivasi walau di mana sahaja atau dalam keadaan apa jua. Tajuk yang dipilih mempunyai kepentingan kepada audien.

Kita perlu mengenalpasti jenis audien supaya kita boleh menghadapi sebarang kemungkinan atau tindak balas dalam ucapan. Terdapat pelbagai jenis audien.Dalam keadaan ini. Semakin hangat sesuatu isu semakin menjadi bahan perbualan di kalangan pendengar. iv) Pandai menyelitkan unsur humor Unsur humor dalam pengucapan merupakan satu cara untuk menarik minat pendengar. Kesannya. sentiasalah bersikap positif kerana sikap ini merupakan aset yang paling penting kepada kredibiliti sebagai seorang pengucap yang berjaya. Jadi pengucap yang baik perlu peka dan mengambil tahu isu-isu terbaru untuk menarik minat pendengar. Lebih banyak maklumat yang diketahui tentang kumpulan sasaran maka lebih berkesanlah ucapan kita. v) Keyakinan diri yang tinggi Pengucap yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha dan terus berusaha untuk memberikan persembahan terbaik serta dapat menimbulkan keyakinan diri kepada orang lain. audien lebih tertarik pada isu-isu semasa. unsur-unsur humor juga boleh dilatih berulangkali bagi mendapatkan kesan yang seolah-olah bakat semulajadi. perucap dan pendengar sering bertukar peranan. kebijaksanaan diperlukan untuk memilih kisah lucu yang bersesuaian dengan jenis atau golongan pendengar. sifat humor adalah semulajadi dan memerlukan bakat. ia akan memberi impak yang positif kepada pendengar bahawa apa yang diucapkan memberi erti dan membantu mereka untuk mencapai kejayaan. Walaubagaimanapun. Malah ia juga boleh ditulis dalam bentuk skrip. Oleh itu. Ia boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja.Kebiasaannya. Ia juga dikenali sebagai komunikasi interpersonal. Ini kerana jenis audien mempunyai berbagi ciri dan tahap tumpuan yang berbeza. Walaubagaimanapun. Jenis-jenis audien yang dikenalpasti di antaranya ialah: i) Diadik Merupakan kumpulan audien terkecil yang terdiri daripada seorang perucap dan seorang pendengar. Ramai berpendapat. ii) Kumpulan kecil . c) Pendengar/ audien Elemen seterusnya ialah pendengar atau audien. tidak kira dengan siapa kita berucap.

Selain itu. bukan lisan pula bermaksud bahasa badan iaitu yang menggunakan gerak geri badan dalam menyampaikan mesej. Saluran terdiri daripada dua iaitu secara lisan dan bukan lisan. kepelbagaian nada suara yang sesuai. e) Maklum balas . Tetapi tidak lebih daripada sepuluh orang. Penggunaan intonasi. penyimpulan yang teliti. perbincangan. Contohnya mesyuarat. iii) Ramai pendengar Kumpulan pendengar ini terdiri lebih daripada sepuluh orang. Perucap juga perlu mengambil kira latar belakang kerjaya audien. Lisan merupakan apa yang diucapkan. penganjur. keadaan audien juga perlu di ambil kira. Ia boleh jadi keadaan rasmi dan tidak rasmi. pengumpulan data.Biasanya terdiri daripada tiga orang atau lebih. kredibiliti pengucap serta penampilan diri dan hubungan mata dengan pendengar juga merupakan saluran dalam penyampaian mesej yang berkesan. tenang dan memberi tumpuan yang seratus peratus. Ini kerana audien yang sukarela lebih bersikap menerima. sumber yang terpilih. Manakala. gambar dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan mesej yang disampaikan diterima semaksimanya oleh pendengar. Begitu juga sebaliknya bagi audien yang dipaksa mendengar. taklimat dan sebagainya. Ini kerana karektor seseorang kebiasaanya banyak dipengaruhi oleh tugas seharian mereka. empati dan sebagainya. d) Saluran Saluran bermaksud perantara. kawan. Untuk memahami audien jenis ini. perucap perlu membuat pemerhatian yang sistematik. Penggunaan alat yang sesuai seperti alat audio visual dalam mempersembahkan data. iv) Jelata Jelata membawa maksud jumlah audien yang terlalu ramai hingga dapat memenuhi satu stadium bola sepak atau tersebar luas maka media yang sesuai digunakan untuk audien seperti ini alah melalui media cetak atau media elektronik. Perucap perlu membuat tinjauan untuk memastikan audien yang hadir kerana sukarela ataupun terpaksa.

Walau bagaimanapun. Penggunaan „clip mike’ juga lebih sesuai kerana ia tidak mengganggu ketika menggunakan bahasa badan apabila berucap. keselesaan tempat juga amat penting . Pendengar yang sering menggangu ini biasanya terdiri daripada jenis pendengar yang dipaksa datang ataupun sememangnya pendengar ini mempunyai sikap suka menggangu dan suka menunjuk kepandaian mereka. pengucap perlu membuat penilaian dan memikirkan penambahbaikan yang harus dilakukan. Sekiranya penonton memberi respon yang baik dan melibatkan diri secara aktif. Beberapa perkara perlu diambil tindakan untuk melihat maklum balas daripada pendengar seperti meminta maklum balas daripada pendengar dan perlu pula memberi tindak balas terhadapnya. Di antara ganguan yang sering terjadi adalah dari pendengar. Selain daripada pendengar. ini membuktikan perucap telah berjaya menyampaikan ucapannya secara dinamik dan berkesan. sesuatu pengucapan juga adakalanya terganggu dengan penggunaan pembesar suara yang tidak berfungsi dengan baik. f) Gangguan Gangguan sering terjadi dalam sesuatu ucapan sama ada secara sengaja atau tidak. iv) Memandang sekali sekala ke arah „pengacau‟. terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan perucap untuk mengatasi masalah ini. memang terdapat pendengar yang suka menyampuk atau mengganggu perucap. Oleh itu. pengucap juga perlu mengulang isi atau mesej yang di anggap penting untuk mendapatkan maklum balas daripada pendengar. di antaranya ialah: i) berdiam diri ii) menyebut nama „pengacau‟ di dalam ucapan dan meminta beliau memberi pendapat.Maklum balas atau respon daripada pendengar adalah merupakan satu penilaian terhadap ucapan yang telah disampaikan. pengucap perlu sentiasa peka terhadap maklum balas yang diterima. Memang tidak dapat dinafikan. jika pendengar memberikan respon yang kurang memberangsangkan. Mikrofon jenis „multi directional’ iaitu yang dapat menangkap suara dari pelbagai arah. saiz. iii) menyindir secara halus. Adakalanya jenis mikrofon yang digunakan menjejaskan pemyampaian seseorang. Keadaan atau persekitaran sekeliling juga adakalanya boleh menimbulkan gangguan dalam sesuatu pengucapan. Selain itu. Begitu juga sebaliknya. Pemilihan kemudahan.

. g) Setting Elemen yang seterusnya ialah „setting’. tarikh dan tempoh masa. „Setting’ membawa maksud perkara-perkara yang perlu diketahui berkenaan dengan majlis tersebut.1 Proses persediaan dan perancangan Di antara persediaan tersebut ialah: i) Memastikan tentang tajuk. ii) Menetapkan objektif.0 Persediaan Pengucapan Awam Perancangan dan persediaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. v) Menulis ucapan: vi) Membuat nota ringkas vii)Bahan bantuan ucapan viii)Menyediakan nota edaran 2. tarikh dan tempoh masa Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh pengucap ialah memastikan tajuk yang akan disampaikan sama ada pilihan sendiri ataupun telah ditetapkan oleh penganjur. iv) Merangka ucapan. faktor pencahayaan (lampu). video yang disediakan seperti mikrofon. iii) Penyediaan bahan. Oleh itu. LCD. Sebagai contoh mengetahui tentang keadaan dan keluasan tempat seperti saiz. suhu dan kemudahan-kemudahan audio. dalam proses pengucapan awam. pengucap juga perlu mengetahui gilirannya untuk berucap atau dengan kata lain keseluruhan perjalanan majlis tersebut. rostrum dan sebagainya.di samping penggunaan PA sistem yang berkualiti dalam memastikan keselesaan pendengar bagi mengurangkan gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam pengucapan umum.1 Tajuk. 3.1. 3. seseorang pengucap perlu membuat persediaan yang terperinci bagi mengelakkan berlakunya gangguan atau masalah semasa menyampaikan ucapan. Iaitu persediaan awal sebelum berlakunya pengucapan awam. Selain itu.

pengucap perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai hasil daripada pengucapan tersebut. pengetahuan. 2. pengalaman. Bahan perlu disusun bagi menunjukkan pertalian antara isi-isi ucapan yang hendak disampaikan. Ini untuk memudahkan pengucap membuat persediaan seterusnya.1. Bahan dapat dikumpulkan daripada pemikiran sendiri.3 Penyediaan bahan Langkah seterusnya ialah mengumpulkan bahan-bahan yangh berkaitan dengan tajuk. Bahan-bahan yang dikumpul boleh disusun seperti lakaran idea berikut: a) idea utama b) maklumat sokongan c) penjelasan idea d) penggunaan rangkai kata-rangkai kata e) penggunaan kenyataan. iii) Kenyataan untuk menarik perhatian – antara teknik yang boleh digunakan ialah: . buku.1.Disamping memastikan tarikh diadakan dan tempoh masa yang diberi. ii) Penghormatan protokol – sapaan dan penggilan hormat yang tepat. jurnal. petikan dan sorotan idea 2. 2.4 Merangka ucapan Proses seterusnya adalah merangka ucapan. selamat pagi dan sebagainya.1. Untuk merangka ucapan. perlu mengandungi tiga aspek iaitu: a) Pendahuluan b) Kandungan c) Penutup – 15 peratus daripada masa sepenuhnya – 75 peratus daripada masa sepenuhnya – 10 peratus daripada masa sepenuhnya a) Pendahuluan Perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan ialah: i) Salam penghormatan – contohnya memberi salam. Objektif perlu kerana ia dapat memberi panduan bagi mencari isi yang menjurus kepada pencapaian objektif tersebut. sumber internet dan sebagainya.2 Objektif Setelah memastikan tajuk yang hendak disampaikan. Pengumpulan bahan bermula daripada umum dan menjurus kepada yang khusus.

iii) Mengaitkan kesan dan kepentingan ucapan dengan kehidupan audien. Penutup yang baik mengandungi : i) Ringkasan idea utama dengan menghubungkan dengan tajuk yang luas dan umum.1.5 Menulis Ucapan Setelah rangka ucapan dibuat. 3 hingga 7 isi telah memadai. ii) Ulang sebut idea utama – menekankan hujah yang paling kuat. iv) Memberi kenyataan akhir dengan kata kunci. Proses menulis ucapan ialah: a) merancang b) menulis draf . 2. Bilangan isi bergantung pada masa yang diberi. 3) soalan yang mencabar minda 4) kata-kata humor 5) menceritakan kisah benar atau rekaan yang menarik iv) Rangsangan terhadap tajuk-memotivasikan audien terhadap kepentingan tajuk v) Preview – membicarakan secara sepintas lalu keseluruhan ucapan vi) Prosedur – mengikut prosedur yang ditetapkan oleh penganjur mengenai isi pengenalan vii) Masa viii) Penggunaan alat audio visual ix) Orientasi psikologikal – membuat rayuan awal untuk menambat emosi audien b) Kandungan ucapan Kandungan ucapan terdiri daripada dua perkara utama iaitu: i) idea utama – merupakan isi utama yang hendak disampaikan. ii) maklumat sokongan – untuk menguatkan impak kepada idea utama.1) menyatakan fakta-fakta yang menarik dan unik 2) statistik yang menggemparkan. Maklumat sokongan diperkukuhkan dengan data-data yang diperolehi dari sumber yang dipercayai dan sah. proses seterusnya ialah menulis ucapan. c) Penutup Penutup dibuat sebagai satu penyataan untuk memberhentikan ucapan.

Bahan yang diguna perlu jelas dan sesuai serta memenuhi objektif pengucapan.2.1.8 Bahan Bantuan Persembahan Pada masa kini. persembahan „power point’ dan sebagainya. Nota ini diedarkan kepada pendengar sebagai rujukan untuk membolehkan pendengar lebih memahami mesej yang hendak disampaikan. ramai pengucap menggunakan bahan bantuan semasa menyampaikan ucapan seperti LCD.1.1 Atasi masalah Gugup dan Gemuruh Bukan semua orang dapat bercakap dikhalayak.Rahmat Ismail (2000:6). masalah dalam menyusun atur isi. Walaubagaimanapun.1. Antara perkara-perkara yang menjadi masalah bagi seseorang pengucap ialah masalah gugup. dan penggunaan ayat yang kurang menarik dan berbelit-belit.c) menyemak Masalah-masalah yang sering timbul dalam penulisan teks ucapan ialah bahan – bahan yang tidak mencukupi.7 Nota Edaran Nota edaran merupakan nota ringkasan ucapan yang hendak disampaikan. 2.6 Penyediaan Kad Nota Kad nota yang mengandungi isi dan contoh ringkas cerita yang hendak disampaikan dibuat sebagai panduan kepada pengucap. adakalanya ia dapat menjadi inspirasi kepada kebanyakan orang dan menjadikannya lebih bersedia. 2. Penggunaan bahasa badan adalah 70 peratus berbanding 7 peratus percakapan dan 23 peratus vokal .2 Guna Bahasa Badan dan Kawalan Suara Penggunaan bahasa badan dan kawalan suara yang sesuai dan terkawal dapat menjadikan ucapan kita lebih menarik dan berkesan. . 2. 2.2 Langkah-langkah Mempersembahkan Ucapan Yang Berkesan 2. Sistem kad ini dapat mengatasi masalan lupa ketika berucap.2. 2. Kegugupan dan gemuruh menjadi lumrah bagi seseorang pengucap.

Oleh itu jadilah seorang pengucap yang dinamik dan berkesan dengan mengamalkan serta memupuk sikap-sikap yang boleh meningkatkan kredibiliti diri. (3002 patah perkataan) . Walaubagaimanapun. kemudahan dan persekitaran akan membantu seseorang pengucap lebih bersedia dalam menangani masalah dan gangguan yang mungkin timbul dan bersedia untuk menanganinya dengan cara yang berhemah. bercerita dan sebagainya. Akhirnya. penggunaan alat-alat atau bahan bantuan yang menarik dan jelas juga dapat membantu pencapaian objektif pengucapan. Selain itu. jarang kita lihat pengucap menggunakan kaedah bermain dalam sesi ucapan mereka. memberi peluang pengucap berinteraksi dan membentuk suasana yang ceria dan bersemangat.4.0 Penutup Kesimpulannya. Tidak semua pengucap dapat menyampaikan mesej dengan baik. tajuk. Selain itu. Selain itu. sesuatu ucapan yang cemerlang datangnya dari pengalaman dan latihan serta ilmu yang mencukupi dan kesediaan belajar untuk menjadi pengucap yang hebat dan cemerlang. Antara usaha-usaha yang sering dilakukan untuk menjadikan pengucapan menarik ialah dengan menyelitkan unsur humor. kemahiran dalam pengucapan awam amat penting dikuasai oleh semua individu kerana hampir keseluruhan hidup dan kerjaya memerlukan kita berkomunikasi dengan khalayak. Selain itu perancangan yang sistematik dan persediaan awal yang baik serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan juga dapat menjadikan proses pengucapan menjadi lancar dan memberi impak positif kepada audien. Aktiviti permainan ini bertujuan supaya audien melibatkan diri secara aktif. Kebijaksanaan pengucap dalam mengeksploitasikan minat dan kecenderungan audien amat diperlukan. sikap peka dan mengambil berat terhadap audien. Aktiviti ini sesuai sebagi aktiviti selingan seperti permainan berdasarkan isi ucapan. Apa sahaja yang terlintas di fikiran kita dan terniat di hati akan terserlah melalui fizikal. gaya penyampaian pengucapan awam yang menarik memberi kesan yang besar terhadap minat dan kesediaan mendengar audien. Sesuatu ucapan yang cemerlang bukan hanya sekadar wujud dari kesungguhan dan kemahiran tetapi ia lahir dari ketulusan dan keikhlasan hati.

RUJUKAN .