1.

0 Pengenalan Pengucapan awam adalah apabila anda berdiri di hadapan sekumpulan manusia dan bercakap kepada mereka, Rahmat Ismail,(2000:1). Pengucapan awam juga adalah satu seni menyampaikan ucapan kepada sekumpulan manusia. Kemahiran dalam pengucapan umum sebenarnya adalah merupakan satu keperluan bagi semua individu yang perlu digunakan dalam kehidupan sehariannya. Boleh dikatakan semua kerjaya di dalam mana-mana organisasi dalam dunia ini memerlukan kemahiran dalam pengucapan umum sama ada menjadi pemimpin atau pun pengikut. Sebenarnya, kepentingan pengucapan awam ini telah dikaji sejak seawal 1000 tahun sebelum masehi lagi. Ahli-ahli falsafah Greek dan Roman telah membuat kajian tentang pengucapan umum ini dan telah membentuk pelbagai teori tentang pengucapan yang berkesan. Plato adalah antara orang terawal menggunakan pengucapan awam. Pengucapan awam adalah merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari dan bukanlah keistimewaan turun temurun atau warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Terdapat ramai pemimpin dunia yang bijak dalam menyampaikan ucapan umum tidak datang dari keluarga yang pandai berucap di khalayak, contohnya bekas presiden Indonesia iaitu Presiden Suharto, Pemimpin India yang termahsyur iaitu Mahathma Gandhi dan sebagainya.

1.1 Definisi Ucapan a) Menurut Arnold dan Wilson, ucapan ialah “.... ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri yang ada kalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya...” c) Menurut Abdul Muati Ahmad,(1994) menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengucapan umum adalah satu kaedah komunikasi secara lisan yang disampaikan dalam situasi yang terancang. Yang dimaksudkan dengan terancang di sini ialah dari segi tempat, masa dan isu yang hendak disampaikan.

iaitu pengelasan ucapan berdasarkan tujuan dan pengelasan ucapan berdasarkan cara. optimistik. mempengerusikan sesuatu majlis. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. .2 Pengelasan Ucapan Ucapan boleh dikelaskan kepada dua. Apa yang lebih penting. iaitu: a) Ucapan berbentuk pemberitahuan Ucapan bentuk pemberitahuan dibuat untuk menyampaikan maklumat. Contoh ucapan dalam bentuk ini ialah taklimat. sikap dan perlakuan khalayak. Kredibiliti seseorang pengucap amat penting untuk mengukuhkan hujah-hujah bagi mempengaruhi pendengar.1 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Tujuan Terdapat 4 bentuk pengelasan ucapan berdasarkan tujuan. 1. tidak mengelirukan dan diselangseli dengan cerita. d) Ucapan Untuk Majlis Khas Ucapan jenis ini hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu yang mempunyai tujuan yang spesifik.1. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ucapan menghibur ialah. b) Ucapan Berbentuk Pemujukan atau Mempengaruhi Ucapan jenis ini dibuat bertujuan untuk mengubah kepercayaan. Ucapan untuk menghibur bukanlah hanya humor semata-mata tetapi adalah apa sahaja perkara yang menarik adalah asas kepada ucapan menghibur. Contohnya ialah kempen politik. ucapan penganugerahan dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ucapan alu-aluan. Contohnya dalam majlis-majlis keraian. keselamatan jalan raya dan sebagainya. gurauan dan teka-teki.2. ceramah ringkas. majlis makan malam dan sebagainya. c) Ucapan Untuk Menghibur Ucapan jenis ini dibuat untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan dalam sesuatu majlis. pengucap perlu menunjukkan sikap ambil berat tentang kepentingan pendengar dan membuktikan pengucap adalah seorang yang „cakap serupa bikin‟. kempen antidadah.

Ucapan jenis ini biasanya dilakukan apabila tetamu yang diundang tidak hadir dan diganti dengan orang lain atau kebetulan pengucap berada di tempat kejadian. Ucapan ini biasanya dibuat dalam majlis yang melibatkan protokol. (2000:2). c) Dibaca Ucapan jenis ini disediakan lebih awal untuk dibaca perkataan demi perkataan dari teks dan manuskrip. b) Ucapan/mesej Ucapan atau skrip ialah isi bicara yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk diluahkan kepada kepada pendengar dengan tujuan yang tertentu .3 Unsur-unsur Pengucapan Umum Menurut Rahmat Ismail.2.1. terdapat empat unsur utama yang membentuk sesuatu ucapan. Contohnya ialah majlis konvokesyen. 1. tetamu diraja dan orang kenamaan. dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar. Contohnya. Ucapan jenis ini digunakan dalam sesuatu majlis rasmi dan penuh adat istiadat dan juga separa rasmi. iaitu: a) Pengucap Pengucap ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isi ucapannya kepada audien atau khalayak dengan tujuan yang tertentu. Ucapan jenis ini biasanya kaku dan tidak boleh diubahsuai berdasarkan situasi. penganugerahan pingat dan sebagainya.2 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Cara Pengelasan ucapan berdasarkan cara juga terbahagi kepada empat iaitu: a) Impromtu Impromtu bermaksud ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan yang khusus dan tiba-tiba. Ucapan jenis ini juga tidak boleh diubah sesuka hati. b) Dihafal Ucapan yang telah disediakan terlebih awal dan dihafal kata demi kata.

Pilih tajuk yang memenuhi minat kita dan juga minat audien. Oleh yang demikian pilihlah tajuk yang berkaitan dengan mereka.(2000:3).” Rahmat Ismail. .c) Khalayak/ audien/ pendengar Khalayak membawa maksud sekumpulan manusia yang mendengar bicara dan memberi tindak balas terhadap bicara atau ucapan tersebut. pemilihan tajuk amat penting dan boleh memberi impak yang besar dalam sesuatu ucapan. Pilih tajuk yang telah dikuasai sepenuhnya dan bersesuaian dengan bidang kepakaran. Pastikan pemilihan tajuk dibuat oleh pihak penganjur atau dipilih sendiri. Oleh itu jika diberi pilihan untuk memilih tajuk. d) Situasi Situasi membawa maksud keadaan atau gaya persembahan ucapan dan situasi tempat ucapan itu diadakan. iii).0 Elemen-elemen Penting Dalam Pengucapan Umum Elemen-elemen yang perlu di ambil perhatian dalam menjayakan sesebuah pengucapan umum ialah terdiri daripada perkara-perkara berikut: a) Ucapan/ mesej b) Pengucap c) Pendengar/ audien d) Saluran/perantara e) Maklum balas f) Gangguan g) Setting a) Ucapan/mesej “ Satu-satunya cara untuk mempengaruhi audien adalah dengan menjadi audien kepada mereka. Kumpulan pendengar ini merupakan sasaran utama pengucap ataupun secara ringkasnya isi ucapan direka khas untuk mereka. Jika dihayati kata-kata di atas. pilihlahlah tajuk berdasarkan ciri-ciri di bawah: i). ii). 2.

. Contohnya dalam situasi yang tidak tentu arah seperti kejadian gempa bumi. Tajuk mesti sesuai dengan majlis. Sama ada dalam situasi yang ceria atau pun dalam saat-saat yang genting. Tajuk yang berkaitan dengan pengalaman kita dan audien. b) Pengucap. Tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa. pengucap perlu menentukan fokus ucapannya supaya ucapan menjadi lebih lancar dan bernas serta dapat memberi faedah kepada audiennya. Dengan adanya kesedaran diri. Justeru itu. status dan kelulusan. pangkat. Tajuk yang dipilih mempunyai kepentingan kepada audien. iii) Berilmu pengetahuan yang luas Seorang pengucap yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang boleh dikongsi bersama. Selain mengetahui potensi diri sendiri. Karektor dan kredibiliti seorang pengucap perlu dibentuk agar ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. Di antaranya ialah: i) Bermotivasi tinggi Apa yang dimaksudkan dengan bermotivasi di sini ialah seorang pengucap yang sentiasa bermotivasi walau di mana sahaja atau dalam keadaan apa jua. pengucap boleh mengasah ataupun terus mencungkil kekuatan dan kehebatan untuk digunakan semasa berucap.iv). pengucap masih mampu bertenang dan memberi arahan kepada orang ramai apa yang patut dibuat. pengucap yang baik perlu memiliki karektor-karektor di bawah bagi menjadi pengucap yang berkredibiliti. Pengetahuan am terutamanya perlu diperluaskan kerana audiens mungkin dari golongan yang pelbagai bidang pekerjaan. pengucap juga dapat mengenal pasti kelemahan sendiri dan cuba memperbaikinya. Setelah pemilihan tajuk dilakukan. v). ii) Kesedaran Diri Pengucap yang baik perlu mempunyai kesedaran diri iaitu ia tahu apakah kekuatan diri yang dimilikinya. vii). vi).

Lebih banyak maklumat yang diketahui tentang kumpulan sasaran maka lebih berkesanlah ucapan kita. kebijaksanaan diperlukan untuk memilih kisah lucu yang bersesuaian dengan jenis atau golongan pendengar. unsur-unsur humor juga boleh dilatih berulangkali bagi mendapatkan kesan yang seolah-olah bakat semulajadi.Kebiasaannya. Ramai berpendapat. Semakin hangat sesuatu isu semakin menjadi bahan perbualan di kalangan pendengar. Jenis-jenis audien yang dikenalpasti di antaranya ialah: i) Diadik Merupakan kumpulan audien terkecil yang terdiri daripada seorang perucap dan seorang pendengar. Malah ia juga boleh ditulis dalam bentuk skrip. ia akan memberi impak yang positif kepada pendengar bahawa apa yang diucapkan memberi erti dan membantu mereka untuk mencapai kejayaan. c) Pendengar/ audien Elemen seterusnya ialah pendengar atau audien. v) Keyakinan diri yang tinggi Pengucap yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha dan terus berusaha untuk memberikan persembahan terbaik serta dapat menimbulkan keyakinan diri kepada orang lain. ii) Kumpulan kecil . iv) Pandai menyelitkan unsur humor Unsur humor dalam pengucapan merupakan satu cara untuk menarik minat pendengar. Ia juga dikenali sebagai komunikasi interpersonal. sentiasalah bersikap positif kerana sikap ini merupakan aset yang paling penting kepada kredibiliti sebagai seorang pengucap yang berjaya. audien lebih tertarik pada isu-isu semasa.Dalam keadaan ini. Ia boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. sifat humor adalah semulajadi dan memerlukan bakat. Walaubagaimanapun. Oleh itu. Jadi pengucap yang baik perlu peka dan mengambil tahu isu-isu terbaru untuk menarik minat pendengar. Ini kerana jenis audien mempunyai berbagi ciri dan tahap tumpuan yang berbeza. perucap dan pendengar sering bertukar peranan. tidak kira dengan siapa kita berucap. Kita perlu mengenalpasti jenis audien supaya kita boleh menghadapi sebarang kemungkinan atau tindak balas dalam ucapan. Kesannya. Terdapat pelbagai jenis audien. Walaubagaimanapun.

Tetapi tidak lebih daripada sepuluh orang. pengumpulan data. taklimat dan sebagainya. Ini kerana audien yang sukarela lebih bersikap menerima. perbincangan. Untuk memahami audien jenis ini. Begitu juga sebaliknya bagi audien yang dipaksa mendengar. iv) Jelata Jelata membawa maksud jumlah audien yang terlalu ramai hingga dapat memenuhi satu stadium bola sepak atau tersebar luas maka media yang sesuai digunakan untuk audien seperti ini alah melalui media cetak atau media elektronik. Contohnya mesyuarat.Biasanya terdiri daripada tiga orang atau lebih. sumber yang terpilih. Saluran terdiri daripada dua iaitu secara lisan dan bukan lisan. d) Saluran Saluran bermaksud perantara. Perucap perlu membuat tinjauan untuk memastikan audien yang hadir kerana sukarela ataupun terpaksa. kepelbagaian nada suara yang sesuai. kawan. Lisan merupakan apa yang diucapkan. Ini kerana karektor seseorang kebiasaanya banyak dipengaruhi oleh tugas seharian mereka. Penggunaan alat yang sesuai seperti alat audio visual dalam mempersembahkan data. keadaan audien juga perlu di ambil kira. bukan lisan pula bermaksud bahasa badan iaitu yang menggunakan gerak geri badan dalam menyampaikan mesej. kredibiliti pengucap serta penampilan diri dan hubungan mata dengan pendengar juga merupakan saluran dalam penyampaian mesej yang berkesan. iii) Ramai pendengar Kumpulan pendengar ini terdiri lebih daripada sepuluh orang. e) Maklum balas . gambar dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan mesej yang disampaikan diterima semaksimanya oleh pendengar. Perucap juga perlu mengambil kira latar belakang kerjaya audien. Manakala. perucap perlu membuat pemerhatian yang sistematik. Selain itu. penganjur. penyimpulan yang teliti. tenang dan memberi tumpuan yang seratus peratus. empati dan sebagainya. Penggunaan intonasi. Ia boleh jadi keadaan rasmi dan tidak rasmi.

iv) Memandang sekali sekala ke arah „pengacau‟. pengucap perlu membuat penilaian dan memikirkan penambahbaikan yang harus dilakukan. jika pendengar memberikan respon yang kurang memberangsangkan. pengucap juga perlu mengulang isi atau mesej yang di anggap penting untuk mendapatkan maklum balas daripada pendengar. pengucap perlu sentiasa peka terhadap maklum balas yang diterima. Pemilihan kemudahan. Di antara ganguan yang sering terjadi adalah dari pendengar. Memang tidak dapat dinafikan. Keadaan atau persekitaran sekeliling juga adakalanya boleh menimbulkan gangguan dalam sesuatu pengucapan. di antaranya ialah: i) berdiam diri ii) menyebut nama „pengacau‟ di dalam ucapan dan meminta beliau memberi pendapat. ini membuktikan perucap telah berjaya menyampaikan ucapannya secara dinamik dan berkesan. terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan perucap untuk mengatasi masalah ini. Beberapa perkara perlu diambil tindakan untuk melihat maklum balas daripada pendengar seperti meminta maklum balas daripada pendengar dan perlu pula memberi tindak balas terhadapnya. f) Gangguan Gangguan sering terjadi dalam sesuatu ucapan sama ada secara sengaja atau tidak. memang terdapat pendengar yang suka menyampuk atau mengganggu perucap. Selain itu. Penggunaan „clip mike’ juga lebih sesuai kerana ia tidak mengganggu ketika menggunakan bahasa badan apabila berucap. Pendengar yang sering menggangu ini biasanya terdiri daripada jenis pendengar yang dipaksa datang ataupun sememangnya pendengar ini mempunyai sikap suka menggangu dan suka menunjuk kepandaian mereka. iii) menyindir secara halus. Begitu juga sebaliknya. Mikrofon jenis „multi directional’ iaitu yang dapat menangkap suara dari pelbagai arah. Sekiranya penonton memberi respon yang baik dan melibatkan diri secara aktif. Walau bagaimanapun. saiz. Adakalanya jenis mikrofon yang digunakan menjejaskan pemyampaian seseorang.Maklum balas atau respon daripada pendengar adalah merupakan satu penilaian terhadap ucapan yang telah disampaikan. sesuatu pengucapan juga adakalanya terganggu dengan penggunaan pembesar suara yang tidak berfungsi dengan baik. keselesaan tempat juga amat penting . Selain daripada pendengar. Oleh itu.

rostrum dan sebagainya. Selain itu. tarikh dan tempoh masa. v) Menulis ucapan: vi) Membuat nota ringkas vii)Bahan bantuan ucapan viii)Menyediakan nota edaran 2. Iaitu persediaan awal sebelum berlakunya pengucapan awam. Oleh itu. 3.di samping penggunaan PA sistem yang berkualiti dalam memastikan keselesaan pendengar bagi mengurangkan gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam pengucapan umum.0 Persediaan Pengucapan Awam Perancangan dan persediaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. faktor pencahayaan (lampu). ii) Menetapkan objektif. Sebagai contoh mengetahui tentang keadaan dan keluasan tempat seperti saiz. video yang disediakan seperti mikrofon. . LCD. 3. iii) Penyediaan bahan. „Setting’ membawa maksud perkara-perkara yang perlu diketahui berkenaan dengan majlis tersebut. tarikh dan tempoh masa Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh pengucap ialah memastikan tajuk yang akan disampaikan sama ada pilihan sendiri ataupun telah ditetapkan oleh penganjur.1 Tajuk.1 Proses persediaan dan perancangan Di antara persediaan tersebut ialah: i) Memastikan tentang tajuk. iv) Merangka ucapan. suhu dan kemudahan-kemudahan audio. seseorang pengucap perlu membuat persediaan yang terperinci bagi mengelakkan berlakunya gangguan atau masalah semasa menyampaikan ucapan. pengucap juga perlu mengetahui gilirannya untuk berucap atau dengan kata lain keseluruhan perjalanan majlis tersebut. dalam proses pengucapan awam. g) Setting Elemen yang seterusnya ialah „setting’.1.

petikan dan sorotan idea 2.1.1. pengalaman. ii) Penghormatan protokol – sapaan dan penggilan hormat yang tepat. perlu mengandungi tiga aspek iaitu: a) Pendahuluan b) Kandungan c) Penutup – 15 peratus daripada masa sepenuhnya – 75 peratus daripada masa sepenuhnya – 10 peratus daripada masa sepenuhnya a) Pendahuluan Perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan ialah: i) Salam penghormatan – contohnya memberi salam. Bahan dapat dikumpulkan daripada pemikiran sendiri. selamat pagi dan sebagainya. buku. jurnal. Pengumpulan bahan bermula daripada umum dan menjurus kepada yang khusus. Ini untuk memudahkan pengucap membuat persediaan seterusnya. pengucap perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai hasil daripada pengucapan tersebut. Bahan perlu disusun bagi menunjukkan pertalian antara isi-isi ucapan yang hendak disampaikan. iii) Kenyataan untuk menarik perhatian – antara teknik yang boleh digunakan ialah: . Untuk merangka ucapan. Bahan-bahan yang dikumpul boleh disusun seperti lakaran idea berikut: a) idea utama b) maklumat sokongan c) penjelasan idea d) penggunaan rangkai kata-rangkai kata e) penggunaan kenyataan.3 Penyediaan bahan Langkah seterusnya ialah mengumpulkan bahan-bahan yangh berkaitan dengan tajuk.Disamping memastikan tarikh diadakan dan tempoh masa yang diberi. 2.4 Merangka ucapan Proses seterusnya adalah merangka ucapan.2 Objektif Setelah memastikan tajuk yang hendak disampaikan. Objektif perlu kerana ia dapat memberi panduan bagi mencari isi yang menjurus kepada pencapaian objektif tersebut. 2. sumber internet dan sebagainya.1. pengetahuan.

c) Penutup Penutup dibuat sebagai satu penyataan untuk memberhentikan ucapan. proses seterusnya ialah menulis ucapan.1) menyatakan fakta-fakta yang menarik dan unik 2) statistik yang menggemparkan. Bilangan isi bergantung pada masa yang diberi. Penutup yang baik mengandungi : i) Ringkasan idea utama dengan menghubungkan dengan tajuk yang luas dan umum. Proses menulis ucapan ialah: a) merancang b) menulis draf . iii) Mengaitkan kesan dan kepentingan ucapan dengan kehidupan audien. ii) Ulang sebut idea utama – menekankan hujah yang paling kuat.1. 3 hingga 7 isi telah memadai. iv) Memberi kenyataan akhir dengan kata kunci. ii) maklumat sokongan – untuk menguatkan impak kepada idea utama. 3) soalan yang mencabar minda 4) kata-kata humor 5) menceritakan kisah benar atau rekaan yang menarik iv) Rangsangan terhadap tajuk-memotivasikan audien terhadap kepentingan tajuk v) Preview – membicarakan secara sepintas lalu keseluruhan ucapan vi) Prosedur – mengikut prosedur yang ditetapkan oleh penganjur mengenai isi pengenalan vii) Masa viii) Penggunaan alat audio visual ix) Orientasi psikologikal – membuat rayuan awal untuk menambat emosi audien b) Kandungan ucapan Kandungan ucapan terdiri daripada dua perkara utama iaitu: i) idea utama – merupakan isi utama yang hendak disampaikan.5 Menulis Ucapan Setelah rangka ucapan dibuat. 2. Maklumat sokongan diperkukuhkan dengan data-data yang diperolehi dari sumber yang dipercayai dan sah.

Kegugupan dan gemuruh menjadi lumrah bagi seseorang pengucap.1 Atasi masalah Gugup dan Gemuruh Bukan semua orang dapat bercakap dikhalayak. 2. ramai pengucap menggunakan bahan bantuan semasa menyampaikan ucapan seperti LCD. Bahan yang diguna perlu jelas dan sesuai serta memenuhi objektif pengucapan.c) menyemak Masalah-masalah yang sering timbul dalam penulisan teks ucapan ialah bahan – bahan yang tidak mencukupi.2. adakalanya ia dapat menjadi inspirasi kepada kebanyakan orang dan menjadikannya lebih bersedia.2 Langkah-langkah Mempersembahkan Ucapan Yang Berkesan 2.7 Nota Edaran Nota edaran merupakan nota ringkasan ucapan yang hendak disampaikan. 2.8 Bahan Bantuan Persembahan Pada masa kini. 2. 2. dan penggunaan ayat yang kurang menarik dan berbelit-belit.1. Sistem kad ini dapat mengatasi masalan lupa ketika berucap. masalah dalam menyusun atur isi. Walaubagaimanapun. 2.2. Penggunaan bahasa badan adalah 70 peratus berbanding 7 peratus percakapan dan 23 peratus vokal . Nota ini diedarkan kepada pendengar sebagai rujukan untuk membolehkan pendengar lebih memahami mesej yang hendak disampaikan. persembahan „power point’ dan sebagainya.2 Guna Bahasa Badan dan Kawalan Suara Penggunaan bahasa badan dan kawalan suara yang sesuai dan terkawal dapat menjadikan ucapan kita lebih menarik dan berkesan. .1.6 Penyediaan Kad Nota Kad nota yang mengandungi isi dan contoh ringkas cerita yang hendak disampaikan dibuat sebagai panduan kepada pengucap.1. Antara perkara-perkara yang menjadi masalah bagi seseorang pengucap ialah masalah gugup.Rahmat Ismail (2000:6).

sesuatu ucapan yang cemerlang datangnya dari pengalaman dan latihan serta ilmu yang mencukupi dan kesediaan belajar untuk menjadi pengucap yang hebat dan cemerlang. bercerita dan sebagainya. Aktiviti ini sesuai sebagi aktiviti selingan seperti permainan berdasarkan isi ucapan. (3002 patah perkataan) . sikap peka dan mengambil berat terhadap audien. gaya penyampaian pengucapan awam yang menarik memberi kesan yang besar terhadap minat dan kesediaan mendengar audien. Selain itu. tajuk. Walaubagaimanapun. Apa sahaja yang terlintas di fikiran kita dan terniat di hati akan terserlah melalui fizikal. jarang kita lihat pengucap menggunakan kaedah bermain dalam sesi ucapan mereka. kemahiran dalam pengucapan awam amat penting dikuasai oleh semua individu kerana hampir keseluruhan hidup dan kerjaya memerlukan kita berkomunikasi dengan khalayak. Selain itu perancangan yang sistematik dan persediaan awal yang baik serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan juga dapat menjadikan proses pengucapan menjadi lancar dan memberi impak positif kepada audien. Antara usaha-usaha yang sering dilakukan untuk menjadikan pengucapan menarik ialah dengan menyelitkan unsur humor. Oleh itu jadilah seorang pengucap yang dinamik dan berkesan dengan mengamalkan serta memupuk sikap-sikap yang boleh meningkatkan kredibiliti diri. Selain itu.0 Penutup Kesimpulannya. Akhirnya. Selain itu. penggunaan alat-alat atau bahan bantuan yang menarik dan jelas juga dapat membantu pencapaian objektif pengucapan. Kebijaksanaan pengucap dalam mengeksploitasikan minat dan kecenderungan audien amat diperlukan. Tidak semua pengucap dapat menyampaikan mesej dengan baik. Sesuatu ucapan yang cemerlang bukan hanya sekadar wujud dari kesungguhan dan kemahiran tetapi ia lahir dari ketulusan dan keikhlasan hati. kemudahan dan persekitaran akan membantu seseorang pengucap lebih bersedia dalam menangani masalah dan gangguan yang mungkin timbul dan bersedia untuk menanganinya dengan cara yang berhemah.4. memberi peluang pengucap berinteraksi dan membentuk suasana yang ceria dan bersemangat. Aktiviti permainan ini bertujuan supaya audien melibatkan diri secara aktif.

RUJUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful