1.

0 Pengenalan Pengucapan awam adalah apabila anda berdiri di hadapan sekumpulan manusia dan bercakap kepada mereka, Rahmat Ismail,(2000:1). Pengucapan awam juga adalah satu seni menyampaikan ucapan kepada sekumpulan manusia. Kemahiran dalam pengucapan umum sebenarnya adalah merupakan satu keperluan bagi semua individu yang perlu digunakan dalam kehidupan sehariannya. Boleh dikatakan semua kerjaya di dalam mana-mana organisasi dalam dunia ini memerlukan kemahiran dalam pengucapan umum sama ada menjadi pemimpin atau pun pengikut. Sebenarnya, kepentingan pengucapan awam ini telah dikaji sejak seawal 1000 tahun sebelum masehi lagi. Ahli-ahli falsafah Greek dan Roman telah membuat kajian tentang pengucapan umum ini dan telah membentuk pelbagai teori tentang pengucapan yang berkesan. Plato adalah antara orang terawal menggunakan pengucapan awam. Pengucapan awam adalah merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari dan bukanlah keistimewaan turun temurun atau warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Terdapat ramai pemimpin dunia yang bijak dalam menyampaikan ucapan umum tidak datang dari keluarga yang pandai berucap di khalayak, contohnya bekas presiden Indonesia iaitu Presiden Suharto, Pemimpin India yang termahsyur iaitu Mahathma Gandhi dan sebagainya.

1.1 Definisi Ucapan a) Menurut Arnold dan Wilson, ucapan ialah “.... ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri yang ada kalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya...” c) Menurut Abdul Muati Ahmad,(1994) menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengucapan umum adalah satu kaedah komunikasi secara lisan yang disampaikan dalam situasi yang terancang. Yang dimaksudkan dengan terancang di sini ialah dari segi tempat, masa dan isu yang hendak disampaikan.

iaitu: a) Ucapan berbentuk pemberitahuan Ucapan bentuk pemberitahuan dibuat untuk menyampaikan maklumat. keselamatan jalan raya dan sebagainya. gurauan dan teka-teki. Kredibiliti seseorang pengucap amat penting untuk mengukuhkan hujah-hujah bagi mempengaruhi pendengar. iaitu pengelasan ucapan berdasarkan tujuan dan pengelasan ucapan berdasarkan cara. Apa yang lebih penting. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ucapan menghibur ialah. mempengerusikan sesuatu majlis. d) Ucapan Untuk Majlis Khas Ucapan jenis ini hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu yang mempunyai tujuan yang spesifik. ucapan penganugerahan dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ucapan alu-aluan.2 Pengelasan Ucapan Ucapan boleh dikelaskan kepada dua. Ucapan untuk menghibur bukanlah hanya humor semata-mata tetapi adalah apa sahaja perkara yang menarik adalah asas kepada ucapan menghibur. b) Ucapan Berbentuk Pemujukan atau Mempengaruhi Ucapan jenis ini dibuat bertujuan untuk mengubah kepercayaan. Contohnya dalam majlis-majlis keraian. 1. sikap dan perlakuan khalayak. Contoh ucapan dalam bentuk ini ialah taklimat. Contohnya ialah kempen politik.1. . ceramah ringkas. majlis makan malam dan sebagainya. optimistik. tidak mengelirukan dan diselangseli dengan cerita. kempen antidadah. c) Ucapan Untuk Menghibur Ucapan jenis ini dibuat untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan dalam sesuatu majlis. pengucap perlu menunjukkan sikap ambil berat tentang kepentingan pendengar dan membuktikan pengucap adalah seorang yang „cakap serupa bikin‟.1 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Tujuan Terdapat 4 bentuk pengelasan ucapan berdasarkan tujuan. pembentangan kertas kerja dan sebagainya.2.

Ucapan jenis ini digunakan dalam sesuatu majlis rasmi dan penuh adat istiadat dan juga separa rasmi. c) Dibaca Ucapan jenis ini disediakan lebih awal untuk dibaca perkataan demi perkataan dari teks dan manuskrip. Ucapan jenis ini juga tidak boleh diubah sesuka hati. Ucapan ini biasanya dibuat dalam majlis yang melibatkan protokol. iaitu: a) Pengucap Pengucap ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isi ucapannya kepada audien atau khalayak dengan tujuan yang tertentu. b) Ucapan/mesej Ucapan atau skrip ialah isi bicara yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk diluahkan kepada kepada pendengar dengan tujuan yang tertentu . b) Dihafal Ucapan yang telah disediakan terlebih awal dan dihafal kata demi kata. Ucapan jenis ini biasanya kaku dan tidak boleh diubahsuai berdasarkan situasi.1. terdapat empat unsur utama yang membentuk sesuatu ucapan. tetamu diraja dan orang kenamaan. penganugerahan pingat dan sebagainya. (2000:2). dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar. Contohnya ialah majlis konvokesyen. Ucapan jenis ini biasanya dilakukan apabila tetamu yang diundang tidak hadir dan diganti dengan orang lain atau kebetulan pengucap berada di tempat kejadian. Contohnya. 1.2 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Cara Pengelasan ucapan berdasarkan cara juga terbahagi kepada empat iaitu: a) Impromtu Impromtu bermaksud ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan yang khusus dan tiba-tiba.2.3 Unsur-unsur Pengucapan Umum Menurut Rahmat Ismail.

0 Elemen-elemen Penting Dalam Pengucapan Umum Elemen-elemen yang perlu di ambil perhatian dalam menjayakan sesebuah pengucapan umum ialah terdiri daripada perkara-perkara berikut: a) Ucapan/ mesej b) Pengucap c) Pendengar/ audien d) Saluran/perantara e) Maklum balas f) Gangguan g) Setting a) Ucapan/mesej “ Satu-satunya cara untuk mempengaruhi audien adalah dengan menjadi audien kepada mereka. ii). iii).” Rahmat Ismail. Pilih tajuk yang memenuhi minat kita dan juga minat audien. Kumpulan pendengar ini merupakan sasaran utama pengucap ataupun secara ringkasnya isi ucapan direka khas untuk mereka. d) Situasi Situasi membawa maksud keadaan atau gaya persembahan ucapan dan situasi tempat ucapan itu diadakan. 2. Pilih tajuk yang telah dikuasai sepenuhnya dan bersesuaian dengan bidang kepakaran.c) Khalayak/ audien/ pendengar Khalayak membawa maksud sekumpulan manusia yang mendengar bicara dan memberi tindak balas terhadap bicara atau ucapan tersebut. Pastikan pemilihan tajuk dibuat oleh pihak penganjur atau dipilih sendiri. Oleh yang demikian pilihlah tajuk yang berkaitan dengan mereka. pemilihan tajuk amat penting dan boleh memberi impak yang besar dalam sesuatu ucapan. pilihlahlah tajuk berdasarkan ciri-ciri di bawah: i).(2000:3). Oleh itu jika diberi pilihan untuk memilih tajuk. . Jika dihayati kata-kata di atas.

ii) Kesedaran Diri Pengucap yang baik perlu mempunyai kesedaran diri iaitu ia tahu apakah kekuatan diri yang dimilikinya. pengucap boleh mengasah ataupun terus mencungkil kekuatan dan kehebatan untuk digunakan semasa berucap. pengucap yang baik perlu memiliki karektor-karektor di bawah bagi menjadi pengucap yang berkredibiliti. Setelah pemilihan tajuk dilakukan. pengucap juga dapat mengenal pasti kelemahan sendiri dan cuba memperbaikinya. Justeru itu. Dengan adanya kesedaran diri.iv). Sama ada dalam situasi yang ceria atau pun dalam saat-saat yang genting. Tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa. vii). . iii) Berilmu pengetahuan yang luas Seorang pengucap yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang boleh dikongsi bersama. Tajuk mesti sesuai dengan majlis. Selain mengetahui potensi diri sendiri. b) Pengucap. Tajuk yang berkaitan dengan pengalaman kita dan audien. pengucap masih mampu bertenang dan memberi arahan kepada orang ramai apa yang patut dibuat. Pengetahuan am terutamanya perlu diperluaskan kerana audiens mungkin dari golongan yang pelbagai bidang pekerjaan. Karektor dan kredibiliti seorang pengucap perlu dibentuk agar ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. status dan kelulusan. Contohnya dalam situasi yang tidak tentu arah seperti kejadian gempa bumi. vi). Di antaranya ialah: i) Bermotivasi tinggi Apa yang dimaksudkan dengan bermotivasi di sini ialah seorang pengucap yang sentiasa bermotivasi walau di mana sahaja atau dalam keadaan apa jua. Tajuk yang dipilih mempunyai kepentingan kepada audien. v). pangkat. pengucap perlu menentukan fokus ucapannya supaya ucapan menjadi lebih lancar dan bernas serta dapat memberi faedah kepada audiennya.

ii) Kumpulan kecil . Ia juga dikenali sebagai komunikasi interpersonal. Terdapat pelbagai jenis audien. unsur-unsur humor juga boleh dilatih berulangkali bagi mendapatkan kesan yang seolah-olah bakat semulajadi. Oleh itu. Kesannya.Dalam keadaan ini. sifat humor adalah semulajadi dan memerlukan bakat. c) Pendengar/ audien Elemen seterusnya ialah pendengar atau audien. ia akan memberi impak yang positif kepada pendengar bahawa apa yang diucapkan memberi erti dan membantu mereka untuk mencapai kejayaan. Jadi pengucap yang baik perlu peka dan mengambil tahu isu-isu terbaru untuk menarik minat pendengar. Ramai berpendapat. Kita perlu mengenalpasti jenis audien supaya kita boleh menghadapi sebarang kemungkinan atau tindak balas dalam ucapan. Ia boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Jenis-jenis audien yang dikenalpasti di antaranya ialah: i) Diadik Merupakan kumpulan audien terkecil yang terdiri daripada seorang perucap dan seorang pendengar. kebijaksanaan diperlukan untuk memilih kisah lucu yang bersesuaian dengan jenis atau golongan pendengar. Walaubagaimanapun. Semakin hangat sesuatu isu semakin menjadi bahan perbualan di kalangan pendengar. sentiasalah bersikap positif kerana sikap ini merupakan aset yang paling penting kepada kredibiliti sebagai seorang pengucap yang berjaya. audien lebih tertarik pada isu-isu semasa. Lebih banyak maklumat yang diketahui tentang kumpulan sasaran maka lebih berkesanlah ucapan kita. Ini kerana jenis audien mempunyai berbagi ciri dan tahap tumpuan yang berbeza. iv) Pandai menyelitkan unsur humor Unsur humor dalam pengucapan merupakan satu cara untuk menarik minat pendengar. Malah ia juga boleh ditulis dalam bentuk skrip. perucap dan pendengar sering bertukar peranan. v) Keyakinan diri yang tinggi Pengucap yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha dan terus berusaha untuk memberikan persembahan terbaik serta dapat menimbulkan keyakinan diri kepada orang lain. Walaubagaimanapun.Kebiasaannya. tidak kira dengan siapa kita berucap.

iv) Jelata Jelata membawa maksud jumlah audien yang terlalu ramai hingga dapat memenuhi satu stadium bola sepak atau tersebar luas maka media yang sesuai digunakan untuk audien seperti ini alah melalui media cetak atau media elektronik. Saluran terdiri daripada dua iaitu secara lisan dan bukan lisan. iii) Ramai pendengar Kumpulan pendengar ini terdiri lebih daripada sepuluh orang. perucap perlu membuat pemerhatian yang sistematik. kepelbagaian nada suara yang sesuai. keadaan audien juga perlu di ambil kira. Ini kerana audien yang sukarela lebih bersikap menerima. empati dan sebagainya.Biasanya terdiri daripada tiga orang atau lebih. pengumpulan data. penyimpulan yang teliti. Manakala. sumber yang terpilih. Tetapi tidak lebih daripada sepuluh orang. Penggunaan intonasi. Begitu juga sebaliknya bagi audien yang dipaksa mendengar. Untuk memahami audien jenis ini. penganjur. Perucap juga perlu mengambil kira latar belakang kerjaya audien. tenang dan memberi tumpuan yang seratus peratus. Contohnya mesyuarat. kredibiliti pengucap serta penampilan diri dan hubungan mata dengan pendengar juga merupakan saluran dalam penyampaian mesej yang berkesan. Lisan merupakan apa yang diucapkan. Perucap perlu membuat tinjauan untuk memastikan audien yang hadir kerana sukarela ataupun terpaksa. kawan. taklimat dan sebagainya. gambar dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan mesej yang disampaikan diterima semaksimanya oleh pendengar. e) Maklum balas . perbincangan. Selain itu. Penggunaan alat yang sesuai seperti alat audio visual dalam mempersembahkan data. d) Saluran Saluran bermaksud perantara. Ia boleh jadi keadaan rasmi dan tidak rasmi. bukan lisan pula bermaksud bahasa badan iaitu yang menggunakan gerak geri badan dalam menyampaikan mesej. Ini kerana karektor seseorang kebiasaanya banyak dipengaruhi oleh tugas seharian mereka.

ini membuktikan perucap telah berjaya menyampaikan ucapannya secara dinamik dan berkesan. pengucap perlu membuat penilaian dan memikirkan penambahbaikan yang harus dilakukan. f) Gangguan Gangguan sering terjadi dalam sesuatu ucapan sama ada secara sengaja atau tidak. di antaranya ialah: i) berdiam diri ii) menyebut nama „pengacau‟ di dalam ucapan dan meminta beliau memberi pendapat. iv) Memandang sekali sekala ke arah „pengacau‟. terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan perucap untuk mengatasi masalah ini. Mikrofon jenis „multi directional’ iaitu yang dapat menangkap suara dari pelbagai arah. pengucap perlu sentiasa peka terhadap maklum balas yang diterima. Oleh itu. jika pendengar memberikan respon yang kurang memberangsangkan. Sekiranya penonton memberi respon yang baik dan melibatkan diri secara aktif. Walau bagaimanapun. Keadaan atau persekitaran sekeliling juga adakalanya boleh menimbulkan gangguan dalam sesuatu pengucapan. Pendengar yang sering menggangu ini biasanya terdiri daripada jenis pendengar yang dipaksa datang ataupun sememangnya pendengar ini mempunyai sikap suka menggangu dan suka menunjuk kepandaian mereka. saiz. Begitu juga sebaliknya. Beberapa perkara perlu diambil tindakan untuk melihat maklum balas daripada pendengar seperti meminta maklum balas daripada pendengar dan perlu pula memberi tindak balas terhadapnya. Selain itu. Memang tidak dapat dinafikan.Maklum balas atau respon daripada pendengar adalah merupakan satu penilaian terhadap ucapan yang telah disampaikan. iii) menyindir secara halus. Di antara ganguan yang sering terjadi adalah dari pendengar. pengucap juga perlu mengulang isi atau mesej yang di anggap penting untuk mendapatkan maklum balas daripada pendengar. keselesaan tempat juga amat penting . sesuatu pengucapan juga adakalanya terganggu dengan penggunaan pembesar suara yang tidak berfungsi dengan baik. Selain daripada pendengar. memang terdapat pendengar yang suka menyampuk atau mengganggu perucap. Adakalanya jenis mikrofon yang digunakan menjejaskan pemyampaian seseorang. Penggunaan „clip mike’ juga lebih sesuai kerana ia tidak mengganggu ketika menggunakan bahasa badan apabila berucap. Pemilihan kemudahan.

iv) Merangka ucapan. Iaitu persediaan awal sebelum berlakunya pengucapan awam. iii) Penyediaan bahan. v) Menulis ucapan: vi) Membuat nota ringkas vii)Bahan bantuan ucapan viii)Menyediakan nota edaran 2. LCD. .1. pengucap juga perlu mengetahui gilirannya untuk berucap atau dengan kata lain keseluruhan perjalanan majlis tersebut. faktor pencahayaan (lampu). suhu dan kemudahan-kemudahan audio. g) Setting Elemen yang seterusnya ialah „setting’.1 Tajuk.di samping penggunaan PA sistem yang berkualiti dalam memastikan keselesaan pendengar bagi mengurangkan gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam pengucapan umum. seseorang pengucap perlu membuat persediaan yang terperinci bagi mengelakkan berlakunya gangguan atau masalah semasa menyampaikan ucapan.0 Persediaan Pengucapan Awam Perancangan dan persediaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. ii) Menetapkan objektif. dalam proses pengucapan awam. rostrum dan sebagainya. video yang disediakan seperti mikrofon. 3. Selain itu. Sebagai contoh mengetahui tentang keadaan dan keluasan tempat seperti saiz. 3. „Setting’ membawa maksud perkara-perkara yang perlu diketahui berkenaan dengan majlis tersebut. Oleh itu. tarikh dan tempoh masa. tarikh dan tempoh masa Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh pengucap ialah memastikan tajuk yang akan disampaikan sama ada pilihan sendiri ataupun telah ditetapkan oleh penganjur.1 Proses persediaan dan perancangan Di antara persediaan tersebut ialah: i) Memastikan tentang tajuk.

buku. Bahan-bahan yang dikumpul boleh disusun seperti lakaran idea berikut: a) idea utama b) maklumat sokongan c) penjelasan idea d) penggunaan rangkai kata-rangkai kata e) penggunaan kenyataan. perlu mengandungi tiga aspek iaitu: a) Pendahuluan b) Kandungan c) Penutup – 15 peratus daripada masa sepenuhnya – 75 peratus daripada masa sepenuhnya – 10 peratus daripada masa sepenuhnya a) Pendahuluan Perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan ialah: i) Salam penghormatan – contohnya memberi salam. Untuk merangka ucapan. Bahan perlu disusun bagi menunjukkan pertalian antara isi-isi ucapan yang hendak disampaikan. Bahan dapat dikumpulkan daripada pemikiran sendiri. sumber internet dan sebagainya. pengucap perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai hasil daripada pengucapan tersebut. 2.1.2 Objektif Setelah memastikan tajuk yang hendak disampaikan.3 Penyediaan bahan Langkah seterusnya ialah mengumpulkan bahan-bahan yangh berkaitan dengan tajuk. Objektif perlu kerana ia dapat memberi panduan bagi mencari isi yang menjurus kepada pencapaian objektif tersebut.4 Merangka ucapan Proses seterusnya adalah merangka ucapan. iii) Kenyataan untuk menarik perhatian – antara teknik yang boleh digunakan ialah: . ii) Penghormatan protokol – sapaan dan penggilan hormat yang tepat.1. Ini untuk memudahkan pengucap membuat persediaan seterusnya. selamat pagi dan sebagainya. pengetahuan. petikan dan sorotan idea 2. Pengumpulan bahan bermula daripada umum dan menjurus kepada yang khusus.1. pengalaman. jurnal.Disamping memastikan tarikh diadakan dan tempoh masa yang diberi. 2.

3 hingga 7 isi telah memadai. Penutup yang baik mengandungi : i) Ringkasan idea utama dengan menghubungkan dengan tajuk yang luas dan umum. iii) Mengaitkan kesan dan kepentingan ucapan dengan kehidupan audien. Maklumat sokongan diperkukuhkan dengan data-data yang diperolehi dari sumber yang dipercayai dan sah. ii) maklumat sokongan – untuk menguatkan impak kepada idea utama.5 Menulis Ucapan Setelah rangka ucapan dibuat. Proses menulis ucapan ialah: a) merancang b) menulis draf . 3) soalan yang mencabar minda 4) kata-kata humor 5) menceritakan kisah benar atau rekaan yang menarik iv) Rangsangan terhadap tajuk-memotivasikan audien terhadap kepentingan tajuk v) Preview – membicarakan secara sepintas lalu keseluruhan ucapan vi) Prosedur – mengikut prosedur yang ditetapkan oleh penganjur mengenai isi pengenalan vii) Masa viii) Penggunaan alat audio visual ix) Orientasi psikologikal – membuat rayuan awal untuk menambat emosi audien b) Kandungan ucapan Kandungan ucapan terdiri daripada dua perkara utama iaitu: i) idea utama – merupakan isi utama yang hendak disampaikan. 2.1. iv) Memberi kenyataan akhir dengan kata kunci. ii) Ulang sebut idea utama – menekankan hujah yang paling kuat. proses seterusnya ialah menulis ucapan. c) Penutup Penutup dibuat sebagai satu penyataan untuk memberhentikan ucapan.1) menyatakan fakta-fakta yang menarik dan unik 2) statistik yang menggemparkan. Bilangan isi bergantung pada masa yang diberi.

dan penggunaan ayat yang kurang menarik dan berbelit-belit.8 Bahan Bantuan Persembahan Pada masa kini. . Sistem kad ini dapat mengatasi masalan lupa ketika berucap. Penggunaan bahasa badan adalah 70 peratus berbanding 7 peratus percakapan dan 23 peratus vokal .6 Penyediaan Kad Nota Kad nota yang mengandungi isi dan contoh ringkas cerita yang hendak disampaikan dibuat sebagai panduan kepada pengucap.7 Nota Edaran Nota edaran merupakan nota ringkasan ucapan yang hendak disampaikan. Kegugupan dan gemuruh menjadi lumrah bagi seseorang pengucap. Bahan yang diguna perlu jelas dan sesuai serta memenuhi objektif pengucapan. 2.Rahmat Ismail (2000:6).2.2 Guna Bahasa Badan dan Kawalan Suara Penggunaan bahasa badan dan kawalan suara yang sesuai dan terkawal dapat menjadikan ucapan kita lebih menarik dan berkesan. 2.1.1. Nota ini diedarkan kepada pendengar sebagai rujukan untuk membolehkan pendengar lebih memahami mesej yang hendak disampaikan.2 Langkah-langkah Mempersembahkan Ucapan Yang Berkesan 2. ramai pengucap menggunakan bahan bantuan semasa menyampaikan ucapan seperti LCD. 2. masalah dalam menyusun atur isi. 2. Antara perkara-perkara yang menjadi masalah bagi seseorang pengucap ialah masalah gugup.1 Atasi masalah Gugup dan Gemuruh Bukan semua orang dapat bercakap dikhalayak. persembahan „power point’ dan sebagainya.1.c) menyemak Masalah-masalah yang sering timbul dalam penulisan teks ucapan ialah bahan – bahan yang tidak mencukupi. Walaubagaimanapun. adakalanya ia dapat menjadi inspirasi kepada kebanyakan orang dan menjadikannya lebih bersedia. 2.2.

Selain itu. kemudahan dan persekitaran akan membantu seseorang pengucap lebih bersedia dalam menangani masalah dan gangguan yang mungkin timbul dan bersedia untuk menanganinya dengan cara yang berhemah. Tidak semua pengucap dapat menyampaikan mesej dengan baik. Antara usaha-usaha yang sering dilakukan untuk menjadikan pengucapan menarik ialah dengan menyelitkan unsur humor. sikap peka dan mengambil berat terhadap audien. memberi peluang pengucap berinteraksi dan membentuk suasana yang ceria dan bersemangat. Selain itu perancangan yang sistematik dan persediaan awal yang baik serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan juga dapat menjadikan proses pengucapan menjadi lancar dan memberi impak positif kepada audien. jarang kita lihat pengucap menggunakan kaedah bermain dalam sesi ucapan mereka.4. penggunaan alat-alat atau bahan bantuan yang menarik dan jelas juga dapat membantu pencapaian objektif pengucapan. tajuk. Aktiviti ini sesuai sebagi aktiviti selingan seperti permainan berdasarkan isi ucapan. Akhirnya. Selain itu. Kebijaksanaan pengucap dalam mengeksploitasikan minat dan kecenderungan audien amat diperlukan. (3002 patah perkataan) . Oleh itu jadilah seorang pengucap yang dinamik dan berkesan dengan mengamalkan serta memupuk sikap-sikap yang boleh meningkatkan kredibiliti diri. Walaubagaimanapun. Sesuatu ucapan yang cemerlang bukan hanya sekadar wujud dari kesungguhan dan kemahiran tetapi ia lahir dari ketulusan dan keikhlasan hati. Selain itu.0 Penutup Kesimpulannya. kemahiran dalam pengucapan awam amat penting dikuasai oleh semua individu kerana hampir keseluruhan hidup dan kerjaya memerlukan kita berkomunikasi dengan khalayak. sesuatu ucapan yang cemerlang datangnya dari pengalaman dan latihan serta ilmu yang mencukupi dan kesediaan belajar untuk menjadi pengucap yang hebat dan cemerlang. gaya penyampaian pengucapan awam yang menarik memberi kesan yang besar terhadap minat dan kesediaan mendengar audien. Apa sahaja yang terlintas di fikiran kita dan terniat di hati akan terserlah melalui fizikal. bercerita dan sebagainya. Aktiviti permainan ini bertujuan supaya audien melibatkan diri secara aktif.

RUJUKAN .