1.

0 Pengenalan Pengucapan awam adalah apabila anda berdiri di hadapan sekumpulan manusia dan bercakap kepada mereka, Rahmat Ismail,(2000:1). Pengucapan awam juga adalah satu seni menyampaikan ucapan kepada sekumpulan manusia. Kemahiran dalam pengucapan umum sebenarnya adalah merupakan satu keperluan bagi semua individu yang perlu digunakan dalam kehidupan sehariannya. Boleh dikatakan semua kerjaya di dalam mana-mana organisasi dalam dunia ini memerlukan kemahiran dalam pengucapan umum sama ada menjadi pemimpin atau pun pengikut. Sebenarnya, kepentingan pengucapan awam ini telah dikaji sejak seawal 1000 tahun sebelum masehi lagi. Ahli-ahli falsafah Greek dan Roman telah membuat kajian tentang pengucapan umum ini dan telah membentuk pelbagai teori tentang pengucapan yang berkesan. Plato adalah antara orang terawal menggunakan pengucapan awam. Pengucapan awam adalah merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari dan bukanlah keistimewaan turun temurun atau warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Terdapat ramai pemimpin dunia yang bijak dalam menyampaikan ucapan umum tidak datang dari keluarga yang pandai berucap di khalayak, contohnya bekas presiden Indonesia iaitu Presiden Suharto, Pemimpin India yang termahsyur iaitu Mahathma Gandhi dan sebagainya.

1.1 Definisi Ucapan a) Menurut Arnold dan Wilson, ucapan ialah “.... ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri yang ada kalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya...” c) Menurut Abdul Muati Ahmad,(1994) menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengucapan umum adalah satu kaedah komunikasi secara lisan yang disampaikan dalam situasi yang terancang. Yang dimaksudkan dengan terancang di sini ialah dari segi tempat, masa dan isu yang hendak disampaikan.

pengucap perlu menunjukkan sikap ambil berat tentang kepentingan pendengar dan membuktikan pengucap adalah seorang yang „cakap serupa bikin‟. Contohnya dalam majlis-majlis keraian. Ucapan untuk menghibur bukanlah hanya humor semata-mata tetapi adalah apa sahaja perkara yang menarik adalah asas kepada ucapan menghibur. . 1. iaitu: a) Ucapan berbentuk pemberitahuan Ucapan bentuk pemberitahuan dibuat untuk menyampaikan maklumat. optimistik. mempengerusikan sesuatu majlis. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. ceramah ringkas. ucapan penganugerahan dan sebagainya.1. keselamatan jalan raya dan sebagainya. c) Ucapan Untuk Menghibur Ucapan jenis ini dibuat untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan dalam sesuatu majlis. tidak mengelirukan dan diselangseli dengan cerita. Apa yang lebih penting. kempen antidadah. sikap dan perlakuan khalayak.1 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Tujuan Terdapat 4 bentuk pengelasan ucapan berdasarkan tujuan. gurauan dan teka-teki. Contohnya ialah kempen politik. Contohnya adalah seperti ucapan alu-aluan. majlis makan malam dan sebagainya.2. Contoh ucapan dalam bentuk ini ialah taklimat. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ucapan menghibur ialah. iaitu pengelasan ucapan berdasarkan tujuan dan pengelasan ucapan berdasarkan cara. b) Ucapan Berbentuk Pemujukan atau Mempengaruhi Ucapan jenis ini dibuat bertujuan untuk mengubah kepercayaan.2 Pengelasan Ucapan Ucapan boleh dikelaskan kepada dua. d) Ucapan Untuk Majlis Khas Ucapan jenis ini hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu yang mempunyai tujuan yang spesifik. Kredibiliti seseorang pengucap amat penting untuk mengukuhkan hujah-hujah bagi mempengaruhi pendengar.

dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar. tetamu diraja dan orang kenamaan. Ucapan jenis ini juga tidak boleh diubah sesuka hati. Contohnya. iaitu: a) Pengucap Pengucap ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isi ucapannya kepada audien atau khalayak dengan tujuan yang tertentu. Ucapan jenis ini biasanya dilakukan apabila tetamu yang diundang tidak hadir dan diganti dengan orang lain atau kebetulan pengucap berada di tempat kejadian. (2000:2). penganugerahan pingat dan sebagainya. b) Ucapan/mesej Ucapan atau skrip ialah isi bicara yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk diluahkan kepada kepada pendengar dengan tujuan yang tertentu . terdapat empat unsur utama yang membentuk sesuatu ucapan. 1. Ucapan ini biasanya dibuat dalam majlis yang melibatkan protokol. c) Dibaca Ucapan jenis ini disediakan lebih awal untuk dibaca perkataan demi perkataan dari teks dan manuskrip. Contohnya ialah majlis konvokesyen. Ucapan jenis ini digunakan dalam sesuatu majlis rasmi dan penuh adat istiadat dan juga separa rasmi.2 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Cara Pengelasan ucapan berdasarkan cara juga terbahagi kepada empat iaitu: a) Impromtu Impromtu bermaksud ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan yang khusus dan tiba-tiba.1. b) Dihafal Ucapan yang telah disediakan terlebih awal dan dihafal kata demi kata.3 Unsur-unsur Pengucapan Umum Menurut Rahmat Ismail.2. Ucapan jenis ini biasanya kaku dan tidak boleh diubahsuai berdasarkan situasi.

Jika dihayati kata-kata di atas.0 Elemen-elemen Penting Dalam Pengucapan Umum Elemen-elemen yang perlu di ambil perhatian dalam menjayakan sesebuah pengucapan umum ialah terdiri daripada perkara-perkara berikut: a) Ucapan/ mesej b) Pengucap c) Pendengar/ audien d) Saluran/perantara e) Maklum balas f) Gangguan g) Setting a) Ucapan/mesej “ Satu-satunya cara untuk mempengaruhi audien adalah dengan menjadi audien kepada mereka. Pastikan pemilihan tajuk dibuat oleh pihak penganjur atau dipilih sendiri. Oleh yang demikian pilihlah tajuk yang berkaitan dengan mereka. pilihlahlah tajuk berdasarkan ciri-ciri di bawah: i). Pilih tajuk yang telah dikuasai sepenuhnya dan bersesuaian dengan bidang kepakaran. Pilih tajuk yang memenuhi minat kita dan juga minat audien.c) Khalayak/ audien/ pendengar Khalayak membawa maksud sekumpulan manusia yang mendengar bicara dan memberi tindak balas terhadap bicara atau ucapan tersebut. 2. iii). Oleh itu jika diberi pilihan untuk memilih tajuk.” Rahmat Ismail. ii). pemilihan tajuk amat penting dan boleh memberi impak yang besar dalam sesuatu ucapan. d) Situasi Situasi membawa maksud keadaan atau gaya persembahan ucapan dan situasi tempat ucapan itu diadakan. . Kumpulan pendengar ini merupakan sasaran utama pengucap ataupun secara ringkasnya isi ucapan direka khas untuk mereka.(2000:3).

pengucap masih mampu bertenang dan memberi arahan kepada orang ramai apa yang patut dibuat. pengucap yang baik perlu memiliki karektor-karektor di bawah bagi menjadi pengucap yang berkredibiliti. status dan kelulusan. pangkat. Karektor dan kredibiliti seorang pengucap perlu dibentuk agar ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. Justeru itu. v). ii) Kesedaran Diri Pengucap yang baik perlu mempunyai kesedaran diri iaitu ia tahu apakah kekuatan diri yang dimilikinya. Dengan adanya kesedaran diri. Di antaranya ialah: i) Bermotivasi tinggi Apa yang dimaksudkan dengan bermotivasi di sini ialah seorang pengucap yang sentiasa bermotivasi walau di mana sahaja atau dalam keadaan apa jua. Tajuk mesti sesuai dengan majlis. iii) Berilmu pengetahuan yang luas Seorang pengucap yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang boleh dikongsi bersama. vii). pengucap boleh mengasah ataupun terus mencungkil kekuatan dan kehebatan untuk digunakan semasa berucap. Selain mengetahui potensi diri sendiri. . Tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa. pengucap perlu menentukan fokus ucapannya supaya ucapan menjadi lebih lancar dan bernas serta dapat memberi faedah kepada audiennya. Sama ada dalam situasi yang ceria atau pun dalam saat-saat yang genting. b) Pengucap. Tajuk yang dipilih mempunyai kepentingan kepada audien. pengucap juga dapat mengenal pasti kelemahan sendiri dan cuba memperbaikinya.iv). Pengetahuan am terutamanya perlu diperluaskan kerana audiens mungkin dari golongan yang pelbagai bidang pekerjaan. vi). Setelah pemilihan tajuk dilakukan. Contohnya dalam situasi yang tidak tentu arah seperti kejadian gempa bumi. Tajuk yang berkaitan dengan pengalaman kita dan audien.

Kesannya. kebijaksanaan diperlukan untuk memilih kisah lucu yang bersesuaian dengan jenis atau golongan pendengar. Malah ia juga boleh ditulis dalam bentuk skrip. Lebih banyak maklumat yang diketahui tentang kumpulan sasaran maka lebih berkesanlah ucapan kita. v) Keyakinan diri yang tinggi Pengucap yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha dan terus berusaha untuk memberikan persembahan terbaik serta dapat menimbulkan keyakinan diri kepada orang lain. Ia juga dikenali sebagai komunikasi interpersonal. Semakin hangat sesuatu isu semakin menjadi bahan perbualan di kalangan pendengar. perucap dan pendengar sering bertukar peranan.Dalam keadaan ini. iv) Pandai menyelitkan unsur humor Unsur humor dalam pengucapan merupakan satu cara untuk menarik minat pendengar. Walaubagaimanapun. Jenis-jenis audien yang dikenalpasti di antaranya ialah: i) Diadik Merupakan kumpulan audien terkecil yang terdiri daripada seorang perucap dan seorang pendengar. audien lebih tertarik pada isu-isu semasa. Walaubagaimanapun. Oleh itu. ia akan memberi impak yang positif kepada pendengar bahawa apa yang diucapkan memberi erti dan membantu mereka untuk mencapai kejayaan. tidak kira dengan siapa kita berucap. Ia boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Ramai berpendapat. ii) Kumpulan kecil . sifat humor adalah semulajadi dan memerlukan bakat. Ini kerana jenis audien mempunyai berbagi ciri dan tahap tumpuan yang berbeza. c) Pendengar/ audien Elemen seterusnya ialah pendengar atau audien. unsur-unsur humor juga boleh dilatih berulangkali bagi mendapatkan kesan yang seolah-olah bakat semulajadi. Terdapat pelbagai jenis audien.Kebiasaannya. sentiasalah bersikap positif kerana sikap ini merupakan aset yang paling penting kepada kredibiliti sebagai seorang pengucap yang berjaya. Jadi pengucap yang baik perlu peka dan mengambil tahu isu-isu terbaru untuk menarik minat pendengar. Kita perlu mengenalpasti jenis audien supaya kita boleh menghadapi sebarang kemungkinan atau tindak balas dalam ucapan.

iv) Jelata Jelata membawa maksud jumlah audien yang terlalu ramai hingga dapat memenuhi satu stadium bola sepak atau tersebar luas maka media yang sesuai digunakan untuk audien seperti ini alah melalui media cetak atau media elektronik. Selain itu. d) Saluran Saluran bermaksud perantara. Begitu juga sebaliknya bagi audien yang dipaksa mendengar. iii) Ramai pendengar Kumpulan pendengar ini terdiri lebih daripada sepuluh orang. Ini kerana audien yang sukarela lebih bersikap menerima. tenang dan memberi tumpuan yang seratus peratus. Penggunaan alat yang sesuai seperti alat audio visual dalam mempersembahkan data. Contohnya mesyuarat. Penggunaan intonasi. keadaan audien juga perlu di ambil kira. kepelbagaian nada suara yang sesuai. Saluran terdiri daripada dua iaitu secara lisan dan bukan lisan. kredibiliti pengucap serta penampilan diri dan hubungan mata dengan pendengar juga merupakan saluran dalam penyampaian mesej yang berkesan. sumber yang terpilih. Tetapi tidak lebih daripada sepuluh orang. bukan lisan pula bermaksud bahasa badan iaitu yang menggunakan gerak geri badan dalam menyampaikan mesej. e) Maklum balas . empati dan sebagainya. Lisan merupakan apa yang diucapkan. Ini kerana karektor seseorang kebiasaanya banyak dipengaruhi oleh tugas seharian mereka. perucap perlu membuat pemerhatian yang sistematik. taklimat dan sebagainya. Untuk memahami audien jenis ini.Biasanya terdiri daripada tiga orang atau lebih. Perucap juga perlu mengambil kira latar belakang kerjaya audien. Ia boleh jadi keadaan rasmi dan tidak rasmi. perbincangan. kawan. penganjur. Perucap perlu membuat tinjauan untuk memastikan audien yang hadir kerana sukarela ataupun terpaksa. pengumpulan data. Manakala. gambar dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan mesej yang disampaikan diterima semaksimanya oleh pendengar. penyimpulan yang teliti.

jika pendengar memberikan respon yang kurang memberangsangkan. Sekiranya penonton memberi respon yang baik dan melibatkan diri secara aktif. Adakalanya jenis mikrofon yang digunakan menjejaskan pemyampaian seseorang. Pendengar yang sering menggangu ini biasanya terdiri daripada jenis pendengar yang dipaksa datang ataupun sememangnya pendengar ini mempunyai sikap suka menggangu dan suka menunjuk kepandaian mereka. Beberapa perkara perlu diambil tindakan untuk melihat maklum balas daripada pendengar seperti meminta maklum balas daripada pendengar dan perlu pula memberi tindak balas terhadapnya. Oleh itu. Begitu juga sebaliknya. Penggunaan „clip mike’ juga lebih sesuai kerana ia tidak mengganggu ketika menggunakan bahasa badan apabila berucap. Walau bagaimanapun. keselesaan tempat juga amat penting . Pemilihan kemudahan. f) Gangguan Gangguan sering terjadi dalam sesuatu ucapan sama ada secara sengaja atau tidak. pengucap perlu membuat penilaian dan memikirkan penambahbaikan yang harus dilakukan. Keadaan atau persekitaran sekeliling juga adakalanya boleh menimbulkan gangguan dalam sesuatu pengucapan. pengucap perlu sentiasa peka terhadap maklum balas yang diterima. memang terdapat pendengar yang suka menyampuk atau mengganggu perucap. ini membuktikan perucap telah berjaya menyampaikan ucapannya secara dinamik dan berkesan. pengucap juga perlu mengulang isi atau mesej yang di anggap penting untuk mendapatkan maklum balas daripada pendengar.Maklum balas atau respon daripada pendengar adalah merupakan satu penilaian terhadap ucapan yang telah disampaikan. saiz. Memang tidak dapat dinafikan. iv) Memandang sekali sekala ke arah „pengacau‟. terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan perucap untuk mengatasi masalah ini. sesuatu pengucapan juga adakalanya terganggu dengan penggunaan pembesar suara yang tidak berfungsi dengan baik. Mikrofon jenis „multi directional’ iaitu yang dapat menangkap suara dari pelbagai arah. Di antara ganguan yang sering terjadi adalah dari pendengar. di antaranya ialah: i) berdiam diri ii) menyebut nama „pengacau‟ di dalam ucapan dan meminta beliau memberi pendapat. Selain itu. iii) menyindir secara halus. Selain daripada pendengar.

1 Proses persediaan dan perancangan Di antara persediaan tersebut ialah: i) Memastikan tentang tajuk. faktor pencahayaan (lampu). seseorang pengucap perlu membuat persediaan yang terperinci bagi mengelakkan berlakunya gangguan atau masalah semasa menyampaikan ucapan. 3. Oleh itu. Sebagai contoh mengetahui tentang keadaan dan keluasan tempat seperti saiz. suhu dan kemudahan-kemudahan audio. Selain itu. g) Setting Elemen yang seterusnya ialah „setting’.1. . video yang disediakan seperti mikrofon. ii) Menetapkan objektif. Iaitu persediaan awal sebelum berlakunya pengucapan awam. rostrum dan sebagainya. v) Menulis ucapan: vi) Membuat nota ringkas vii)Bahan bantuan ucapan viii)Menyediakan nota edaran 2. iv) Merangka ucapan. iii) Penyediaan bahan. tarikh dan tempoh masa. pengucap juga perlu mengetahui gilirannya untuk berucap atau dengan kata lain keseluruhan perjalanan majlis tersebut.1 Tajuk. „Setting’ membawa maksud perkara-perkara yang perlu diketahui berkenaan dengan majlis tersebut.0 Persediaan Pengucapan Awam Perancangan dan persediaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. tarikh dan tempoh masa Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh pengucap ialah memastikan tajuk yang akan disampaikan sama ada pilihan sendiri ataupun telah ditetapkan oleh penganjur. LCD. 3. dalam proses pengucapan awam.di samping penggunaan PA sistem yang berkualiti dalam memastikan keselesaan pendengar bagi mengurangkan gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam pengucapan umum.

petikan dan sorotan idea 2.1.1. pengetahuan. 2. selamat pagi dan sebagainya.3 Penyediaan bahan Langkah seterusnya ialah mengumpulkan bahan-bahan yangh berkaitan dengan tajuk.Disamping memastikan tarikh diadakan dan tempoh masa yang diberi. 2. Pengumpulan bahan bermula daripada umum dan menjurus kepada yang khusus. Bahan-bahan yang dikumpul boleh disusun seperti lakaran idea berikut: a) idea utama b) maklumat sokongan c) penjelasan idea d) penggunaan rangkai kata-rangkai kata e) penggunaan kenyataan.4 Merangka ucapan Proses seterusnya adalah merangka ucapan. perlu mengandungi tiga aspek iaitu: a) Pendahuluan b) Kandungan c) Penutup – 15 peratus daripada masa sepenuhnya – 75 peratus daripada masa sepenuhnya – 10 peratus daripada masa sepenuhnya a) Pendahuluan Perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan ialah: i) Salam penghormatan – contohnya memberi salam. Ini untuk memudahkan pengucap membuat persediaan seterusnya. jurnal. Bahan dapat dikumpulkan daripada pemikiran sendiri. ii) Penghormatan protokol – sapaan dan penggilan hormat yang tepat. iii) Kenyataan untuk menarik perhatian – antara teknik yang boleh digunakan ialah: . buku.1. Bahan perlu disusun bagi menunjukkan pertalian antara isi-isi ucapan yang hendak disampaikan. Objektif perlu kerana ia dapat memberi panduan bagi mencari isi yang menjurus kepada pencapaian objektif tersebut. pengucap perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai hasil daripada pengucapan tersebut. sumber internet dan sebagainya.2 Objektif Setelah memastikan tajuk yang hendak disampaikan. pengalaman. Untuk merangka ucapan.

5 Menulis Ucapan Setelah rangka ucapan dibuat. 2. Penutup yang baik mengandungi : i) Ringkasan idea utama dengan menghubungkan dengan tajuk yang luas dan umum. c) Penutup Penutup dibuat sebagai satu penyataan untuk memberhentikan ucapan.1) menyatakan fakta-fakta yang menarik dan unik 2) statistik yang menggemparkan. Proses menulis ucapan ialah: a) merancang b) menulis draf . ii) maklumat sokongan – untuk menguatkan impak kepada idea utama. Maklumat sokongan diperkukuhkan dengan data-data yang diperolehi dari sumber yang dipercayai dan sah. iv) Memberi kenyataan akhir dengan kata kunci. 3 hingga 7 isi telah memadai. Bilangan isi bergantung pada masa yang diberi. 3) soalan yang mencabar minda 4) kata-kata humor 5) menceritakan kisah benar atau rekaan yang menarik iv) Rangsangan terhadap tajuk-memotivasikan audien terhadap kepentingan tajuk v) Preview – membicarakan secara sepintas lalu keseluruhan ucapan vi) Prosedur – mengikut prosedur yang ditetapkan oleh penganjur mengenai isi pengenalan vii) Masa viii) Penggunaan alat audio visual ix) Orientasi psikologikal – membuat rayuan awal untuk menambat emosi audien b) Kandungan ucapan Kandungan ucapan terdiri daripada dua perkara utama iaitu: i) idea utama – merupakan isi utama yang hendak disampaikan. proses seterusnya ialah menulis ucapan. ii) Ulang sebut idea utama – menekankan hujah yang paling kuat. iii) Mengaitkan kesan dan kepentingan ucapan dengan kehidupan audien.1.

1 Atasi masalah Gugup dan Gemuruh Bukan semua orang dapat bercakap dikhalayak. dan penggunaan ayat yang kurang menarik dan berbelit-belit.1. 2. Sistem kad ini dapat mengatasi masalan lupa ketika berucap. masalah dalam menyusun atur isi. Kegugupan dan gemuruh menjadi lumrah bagi seseorang pengucap. persembahan „power point’ dan sebagainya.c) menyemak Masalah-masalah yang sering timbul dalam penulisan teks ucapan ialah bahan – bahan yang tidak mencukupi. Antara perkara-perkara yang menjadi masalah bagi seseorang pengucap ialah masalah gugup.2. Bahan yang diguna perlu jelas dan sesuai serta memenuhi objektif pengucapan.7 Nota Edaran Nota edaran merupakan nota ringkasan ucapan yang hendak disampaikan. . 2. 2. 2. Walaubagaimanapun.Rahmat Ismail (2000:6). Nota ini diedarkan kepada pendengar sebagai rujukan untuk membolehkan pendengar lebih memahami mesej yang hendak disampaikan.2.1.1.6 Penyediaan Kad Nota Kad nota yang mengandungi isi dan contoh ringkas cerita yang hendak disampaikan dibuat sebagai panduan kepada pengucap.2 Langkah-langkah Mempersembahkan Ucapan Yang Berkesan 2.8 Bahan Bantuan Persembahan Pada masa kini. adakalanya ia dapat menjadi inspirasi kepada kebanyakan orang dan menjadikannya lebih bersedia. Penggunaan bahasa badan adalah 70 peratus berbanding 7 peratus percakapan dan 23 peratus vokal . 2.2 Guna Bahasa Badan dan Kawalan Suara Penggunaan bahasa badan dan kawalan suara yang sesuai dan terkawal dapat menjadikan ucapan kita lebih menarik dan berkesan. ramai pengucap menggunakan bahan bantuan semasa menyampaikan ucapan seperti LCD.

kemudahan dan persekitaran akan membantu seseorang pengucap lebih bersedia dalam menangani masalah dan gangguan yang mungkin timbul dan bersedia untuk menanganinya dengan cara yang berhemah. Aktiviti permainan ini bertujuan supaya audien melibatkan diri secara aktif. jarang kita lihat pengucap menggunakan kaedah bermain dalam sesi ucapan mereka. Apa sahaja yang terlintas di fikiran kita dan terniat di hati akan terserlah melalui fizikal. Selain itu. Aktiviti ini sesuai sebagi aktiviti selingan seperti permainan berdasarkan isi ucapan. penggunaan alat-alat atau bahan bantuan yang menarik dan jelas juga dapat membantu pencapaian objektif pengucapan. kemahiran dalam pengucapan awam amat penting dikuasai oleh semua individu kerana hampir keseluruhan hidup dan kerjaya memerlukan kita berkomunikasi dengan khalayak. Akhirnya. (3002 patah perkataan) . sesuatu ucapan yang cemerlang datangnya dari pengalaman dan latihan serta ilmu yang mencukupi dan kesediaan belajar untuk menjadi pengucap yang hebat dan cemerlang. tajuk. Walaubagaimanapun.4. Oleh itu jadilah seorang pengucap yang dinamik dan berkesan dengan mengamalkan serta memupuk sikap-sikap yang boleh meningkatkan kredibiliti diri. sikap peka dan mengambil berat terhadap audien. Selain itu perancangan yang sistematik dan persediaan awal yang baik serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan juga dapat menjadikan proses pengucapan menjadi lancar dan memberi impak positif kepada audien. memberi peluang pengucap berinteraksi dan membentuk suasana yang ceria dan bersemangat. Selain itu. Sesuatu ucapan yang cemerlang bukan hanya sekadar wujud dari kesungguhan dan kemahiran tetapi ia lahir dari ketulusan dan keikhlasan hati. Antara usaha-usaha yang sering dilakukan untuk menjadikan pengucapan menarik ialah dengan menyelitkan unsur humor. Selain itu. Tidak semua pengucap dapat menyampaikan mesej dengan baik. bercerita dan sebagainya. Kebijaksanaan pengucap dalam mengeksploitasikan minat dan kecenderungan audien amat diperlukan. gaya penyampaian pengucapan awam yang menarik memberi kesan yang besar terhadap minat dan kesediaan mendengar audien.0 Penutup Kesimpulannya.

RUJUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful