1.

0 Pengenalan Pengucapan awam adalah apabila anda berdiri di hadapan sekumpulan manusia dan bercakap kepada mereka, Rahmat Ismail,(2000:1). Pengucapan awam juga adalah satu seni menyampaikan ucapan kepada sekumpulan manusia. Kemahiran dalam pengucapan umum sebenarnya adalah merupakan satu keperluan bagi semua individu yang perlu digunakan dalam kehidupan sehariannya. Boleh dikatakan semua kerjaya di dalam mana-mana organisasi dalam dunia ini memerlukan kemahiran dalam pengucapan umum sama ada menjadi pemimpin atau pun pengikut. Sebenarnya, kepentingan pengucapan awam ini telah dikaji sejak seawal 1000 tahun sebelum masehi lagi. Ahli-ahli falsafah Greek dan Roman telah membuat kajian tentang pengucapan umum ini dan telah membentuk pelbagai teori tentang pengucapan yang berkesan. Plato adalah antara orang terawal menggunakan pengucapan awam. Pengucapan awam adalah merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari dan bukanlah keistimewaan turun temurun atau warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Terdapat ramai pemimpin dunia yang bijak dalam menyampaikan ucapan umum tidak datang dari keluarga yang pandai berucap di khalayak, contohnya bekas presiden Indonesia iaitu Presiden Suharto, Pemimpin India yang termahsyur iaitu Mahathma Gandhi dan sebagainya.

1.1 Definisi Ucapan a) Menurut Arnold dan Wilson, ucapan ialah “.... ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri yang ada kalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya...” c) Menurut Abdul Muati Ahmad,(1994) menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengucapan umum adalah satu kaedah komunikasi secara lisan yang disampaikan dalam situasi yang terancang. Yang dimaksudkan dengan terancang di sini ialah dari segi tempat, masa dan isu yang hendak disampaikan.

mempengerusikan sesuatu majlis. d) Ucapan Untuk Majlis Khas Ucapan jenis ini hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu yang mempunyai tujuan yang spesifik.1.2 Pengelasan Ucapan Ucapan boleh dikelaskan kepada dua. Contoh ucapan dalam bentuk ini ialah taklimat. ceramah ringkas. pengucap perlu menunjukkan sikap ambil berat tentang kepentingan pendengar dan membuktikan pengucap adalah seorang yang „cakap serupa bikin‟. c) Ucapan Untuk Menghibur Ucapan jenis ini dibuat untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan dalam sesuatu majlis. 1. Contohnya adalah seperti ucapan alu-aluan. iaitu pengelasan ucapan berdasarkan tujuan dan pengelasan ucapan berdasarkan cara. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ucapan menghibur ialah.1 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Tujuan Terdapat 4 bentuk pengelasan ucapan berdasarkan tujuan. Apa yang lebih penting. b) Ucapan Berbentuk Pemujukan atau Mempengaruhi Ucapan jenis ini dibuat bertujuan untuk mengubah kepercayaan. keselamatan jalan raya dan sebagainya.2. kempen antidadah. iaitu: a) Ucapan berbentuk pemberitahuan Ucapan bentuk pemberitahuan dibuat untuk menyampaikan maklumat. . ucapan penganugerahan dan sebagainya. sikap dan perlakuan khalayak. tidak mengelirukan dan diselangseli dengan cerita. Contohnya dalam majlis-majlis keraian. majlis makan malam dan sebagainya. Kredibiliti seseorang pengucap amat penting untuk mengukuhkan hujah-hujah bagi mempengaruhi pendengar. optimistik. pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Ucapan untuk menghibur bukanlah hanya humor semata-mata tetapi adalah apa sahaja perkara yang menarik adalah asas kepada ucapan menghibur. gurauan dan teka-teki. Contohnya ialah kempen politik.

2 Pengelasan Ucapan Berdasarkan Cara Pengelasan ucapan berdasarkan cara juga terbahagi kepada empat iaitu: a) Impromtu Impromtu bermaksud ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan yang khusus dan tiba-tiba. dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar. Ucapan jenis ini biasanya kaku dan tidak boleh diubahsuai berdasarkan situasi. penganugerahan pingat dan sebagainya. Ucapan jenis ini biasanya dilakukan apabila tetamu yang diundang tidak hadir dan diganti dengan orang lain atau kebetulan pengucap berada di tempat kejadian. iaitu: a) Pengucap Pengucap ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan isi ucapannya kepada audien atau khalayak dengan tujuan yang tertentu.2. b) Ucapan/mesej Ucapan atau skrip ialah isi bicara yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk diluahkan kepada kepada pendengar dengan tujuan yang tertentu . c) Dibaca Ucapan jenis ini disediakan lebih awal untuk dibaca perkataan demi perkataan dari teks dan manuskrip. tetamu diraja dan orang kenamaan. b) Dihafal Ucapan yang telah disediakan terlebih awal dan dihafal kata demi kata. terdapat empat unsur utama yang membentuk sesuatu ucapan.1. Contohnya. 1.3 Unsur-unsur Pengucapan Umum Menurut Rahmat Ismail. Ucapan ini biasanya dibuat dalam majlis yang melibatkan protokol. Ucapan jenis ini juga tidak boleh diubah sesuka hati. (2000:2). Contohnya ialah majlis konvokesyen. Ucapan jenis ini digunakan dalam sesuatu majlis rasmi dan penuh adat istiadat dan juga separa rasmi.

Oleh itu jika diberi pilihan untuk memilih tajuk. d) Situasi Situasi membawa maksud keadaan atau gaya persembahan ucapan dan situasi tempat ucapan itu diadakan.” Rahmat Ismail.c) Khalayak/ audien/ pendengar Khalayak membawa maksud sekumpulan manusia yang mendengar bicara dan memberi tindak balas terhadap bicara atau ucapan tersebut. ii).(2000:3). 2. iii). . pemilihan tajuk amat penting dan boleh memberi impak yang besar dalam sesuatu ucapan. Pilih tajuk yang telah dikuasai sepenuhnya dan bersesuaian dengan bidang kepakaran. Kumpulan pendengar ini merupakan sasaran utama pengucap ataupun secara ringkasnya isi ucapan direka khas untuk mereka. Oleh yang demikian pilihlah tajuk yang berkaitan dengan mereka.0 Elemen-elemen Penting Dalam Pengucapan Umum Elemen-elemen yang perlu di ambil perhatian dalam menjayakan sesebuah pengucapan umum ialah terdiri daripada perkara-perkara berikut: a) Ucapan/ mesej b) Pengucap c) Pendengar/ audien d) Saluran/perantara e) Maklum balas f) Gangguan g) Setting a) Ucapan/mesej “ Satu-satunya cara untuk mempengaruhi audien adalah dengan menjadi audien kepada mereka. Pilih tajuk yang memenuhi minat kita dan juga minat audien. Pastikan pemilihan tajuk dibuat oleh pihak penganjur atau dipilih sendiri. pilihlahlah tajuk berdasarkan ciri-ciri di bawah: i). Jika dihayati kata-kata di atas.

pengucap masih mampu bertenang dan memberi arahan kepada orang ramai apa yang patut dibuat. pengucap juga dapat mengenal pasti kelemahan sendiri dan cuba memperbaikinya. Contohnya dalam situasi yang tidak tentu arah seperti kejadian gempa bumi. Di antaranya ialah: i) Bermotivasi tinggi Apa yang dimaksudkan dengan bermotivasi di sini ialah seorang pengucap yang sentiasa bermotivasi walau di mana sahaja atau dalam keadaan apa jua. Sama ada dalam situasi yang ceria atau pun dalam saat-saat yang genting. status dan kelulusan. Setelah pemilihan tajuk dilakukan. Dengan adanya kesedaran diri. vi). v). Tajuk yang dipilih mempunyai kepentingan kepada audien. pangkat. pengucap yang baik perlu memiliki karektor-karektor di bawah bagi menjadi pengucap yang berkredibiliti. . Karektor dan kredibiliti seorang pengucap perlu dibentuk agar ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. Tajuk yang berkaitan dengan pengalaman kita dan audien. Selain mengetahui potensi diri sendiri. pengucap boleh mengasah ataupun terus mencungkil kekuatan dan kehebatan untuk digunakan semasa berucap. ii) Kesedaran Diri Pengucap yang baik perlu mempunyai kesedaran diri iaitu ia tahu apakah kekuatan diri yang dimilikinya. Justeru itu.iv). pengucap perlu menentukan fokus ucapannya supaya ucapan menjadi lebih lancar dan bernas serta dapat memberi faedah kepada audiennya. Pengetahuan am terutamanya perlu diperluaskan kerana audiens mungkin dari golongan yang pelbagai bidang pekerjaan. Tajuk mesti sesuai dengan majlis. b) Pengucap. iii) Berilmu pengetahuan yang luas Seorang pengucap yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang boleh dikongsi bersama. vii). Tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa.

iv) Pandai menyelitkan unsur humor Unsur humor dalam pengucapan merupakan satu cara untuk menarik minat pendengar. Lebih banyak maklumat yang diketahui tentang kumpulan sasaran maka lebih berkesanlah ucapan kita. sentiasalah bersikap positif kerana sikap ini merupakan aset yang paling penting kepada kredibiliti sebagai seorang pengucap yang berjaya. Ini kerana jenis audien mempunyai berbagi ciri dan tahap tumpuan yang berbeza. Terdapat pelbagai jenis audien. audien lebih tertarik pada isu-isu semasa. Ia boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Walaubagaimanapun. Jenis-jenis audien yang dikenalpasti di antaranya ialah: i) Diadik Merupakan kumpulan audien terkecil yang terdiri daripada seorang perucap dan seorang pendengar. Ramai berpendapat. Kita perlu mengenalpasti jenis audien supaya kita boleh menghadapi sebarang kemungkinan atau tindak balas dalam ucapan. Walaubagaimanapun. v) Keyakinan diri yang tinggi Pengucap yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha dan terus berusaha untuk memberikan persembahan terbaik serta dapat menimbulkan keyakinan diri kepada orang lain. perucap dan pendengar sering bertukar peranan. kebijaksanaan diperlukan untuk memilih kisah lucu yang bersesuaian dengan jenis atau golongan pendengar. ii) Kumpulan kecil . Semakin hangat sesuatu isu semakin menjadi bahan perbualan di kalangan pendengar. ia akan memberi impak yang positif kepada pendengar bahawa apa yang diucapkan memberi erti dan membantu mereka untuk mencapai kejayaan. unsur-unsur humor juga boleh dilatih berulangkali bagi mendapatkan kesan yang seolah-olah bakat semulajadi. Jadi pengucap yang baik perlu peka dan mengambil tahu isu-isu terbaru untuk menarik minat pendengar. sifat humor adalah semulajadi dan memerlukan bakat. tidak kira dengan siapa kita berucap. Malah ia juga boleh ditulis dalam bentuk skrip. c) Pendengar/ audien Elemen seterusnya ialah pendengar atau audien.Kebiasaannya.Dalam keadaan ini. Kesannya. Ia juga dikenali sebagai komunikasi interpersonal. Oleh itu.

iii) Ramai pendengar Kumpulan pendengar ini terdiri lebih daripada sepuluh orang. Penggunaan intonasi. e) Maklum balas . Penggunaan alat yang sesuai seperti alat audio visual dalam mempersembahkan data. sumber yang terpilih. taklimat dan sebagainya. penganjur. Lisan merupakan apa yang diucapkan. empati dan sebagainya. Manakala. d) Saluran Saluran bermaksud perantara. Tetapi tidak lebih daripada sepuluh orang. Ia boleh jadi keadaan rasmi dan tidak rasmi.Biasanya terdiri daripada tiga orang atau lebih. kepelbagaian nada suara yang sesuai. iv) Jelata Jelata membawa maksud jumlah audien yang terlalu ramai hingga dapat memenuhi satu stadium bola sepak atau tersebar luas maka media yang sesuai digunakan untuk audien seperti ini alah melalui media cetak atau media elektronik. bukan lisan pula bermaksud bahasa badan iaitu yang menggunakan gerak geri badan dalam menyampaikan mesej. Ini kerana audien yang sukarela lebih bersikap menerima. tenang dan memberi tumpuan yang seratus peratus. Ini kerana karektor seseorang kebiasaanya banyak dipengaruhi oleh tugas seharian mereka. Begitu juga sebaliknya bagi audien yang dipaksa mendengar. Saluran terdiri daripada dua iaitu secara lisan dan bukan lisan. kredibiliti pengucap serta penampilan diri dan hubungan mata dengan pendengar juga merupakan saluran dalam penyampaian mesej yang berkesan. Contohnya mesyuarat. Selain itu. Perucap juga perlu mengambil kira latar belakang kerjaya audien. penyimpulan yang teliti. gambar dan sebagainya adalah amat penting untuk memastikan mesej yang disampaikan diterima semaksimanya oleh pendengar. pengumpulan data. perucap perlu membuat pemerhatian yang sistematik. perbincangan. keadaan audien juga perlu di ambil kira. kawan. Perucap perlu membuat tinjauan untuk memastikan audien yang hadir kerana sukarela ataupun terpaksa. Untuk memahami audien jenis ini.

ini membuktikan perucap telah berjaya menyampaikan ucapannya secara dinamik dan berkesan. Begitu juga sebaliknya. Pendengar yang sering menggangu ini biasanya terdiri daripada jenis pendengar yang dipaksa datang ataupun sememangnya pendengar ini mempunyai sikap suka menggangu dan suka menunjuk kepandaian mereka. Walau bagaimanapun. memang terdapat pendengar yang suka menyampuk atau mengganggu perucap. jika pendengar memberikan respon yang kurang memberangsangkan. Selain daripada pendengar.Maklum balas atau respon daripada pendengar adalah merupakan satu penilaian terhadap ucapan yang telah disampaikan. Sekiranya penonton memberi respon yang baik dan melibatkan diri secara aktif. sesuatu pengucapan juga adakalanya terganggu dengan penggunaan pembesar suara yang tidak berfungsi dengan baik. pengucap perlu sentiasa peka terhadap maklum balas yang diterima. Selain itu. Beberapa perkara perlu diambil tindakan untuk melihat maklum balas daripada pendengar seperti meminta maklum balas daripada pendengar dan perlu pula memberi tindak balas terhadapnya. Pemilihan kemudahan. pengucap juga perlu mengulang isi atau mesej yang di anggap penting untuk mendapatkan maklum balas daripada pendengar. Adakalanya jenis mikrofon yang digunakan menjejaskan pemyampaian seseorang. Keadaan atau persekitaran sekeliling juga adakalanya boleh menimbulkan gangguan dalam sesuatu pengucapan. saiz. keselesaan tempat juga amat penting . Mikrofon jenis „multi directional’ iaitu yang dapat menangkap suara dari pelbagai arah. Penggunaan „clip mike’ juga lebih sesuai kerana ia tidak mengganggu ketika menggunakan bahasa badan apabila berucap. Memang tidak dapat dinafikan. Di antara ganguan yang sering terjadi adalah dari pendengar. pengucap perlu membuat penilaian dan memikirkan penambahbaikan yang harus dilakukan. f) Gangguan Gangguan sering terjadi dalam sesuatu ucapan sama ada secara sengaja atau tidak. Oleh itu. iii) menyindir secara halus. iv) Memandang sekali sekala ke arah „pengacau‟. di antaranya ialah: i) berdiam diri ii) menyebut nama „pengacau‟ di dalam ucapan dan meminta beliau memberi pendapat. terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan perucap untuk mengatasi masalah ini.

tarikh dan tempoh masa Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh pengucap ialah memastikan tajuk yang akan disampaikan sama ada pilihan sendiri ataupun telah ditetapkan oleh penganjur. seseorang pengucap perlu membuat persediaan yang terperinci bagi mengelakkan berlakunya gangguan atau masalah semasa menyampaikan ucapan. ii) Menetapkan objektif.0 Persediaan Pengucapan Awam Perancangan dan persediaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Iaitu persediaan awal sebelum berlakunya pengucapan awam. dalam proses pengucapan awam. Sebagai contoh mengetahui tentang keadaan dan keluasan tempat seperti saiz. tarikh dan tempoh masa. suhu dan kemudahan-kemudahan audio. pengucap juga perlu mengetahui gilirannya untuk berucap atau dengan kata lain keseluruhan perjalanan majlis tersebut. .1 Proses persediaan dan perancangan Di antara persediaan tersebut ialah: i) Memastikan tentang tajuk. rostrum dan sebagainya. faktor pencahayaan (lampu). iii) Penyediaan bahan.di samping penggunaan PA sistem yang berkualiti dalam memastikan keselesaan pendengar bagi mengurangkan gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam pengucapan umum.1 Tajuk. g) Setting Elemen yang seterusnya ialah „setting’. Oleh itu. Selain itu. video yang disediakan seperti mikrofon. iv) Merangka ucapan. LCD. 3. „Setting’ membawa maksud perkara-perkara yang perlu diketahui berkenaan dengan majlis tersebut.1. v) Menulis ucapan: vi) Membuat nota ringkas vii)Bahan bantuan ucapan viii)Menyediakan nota edaran 2. 3.

2. sumber internet dan sebagainya.4 Merangka ucapan Proses seterusnya adalah merangka ucapan. Bahan dapat dikumpulkan daripada pemikiran sendiri. ii) Penghormatan protokol – sapaan dan penggilan hormat yang tepat.3 Penyediaan bahan Langkah seterusnya ialah mengumpulkan bahan-bahan yangh berkaitan dengan tajuk. Objektif perlu kerana ia dapat memberi panduan bagi mencari isi yang menjurus kepada pencapaian objektif tersebut. iii) Kenyataan untuk menarik perhatian – antara teknik yang boleh digunakan ialah: . pengucap perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai hasil daripada pengucapan tersebut. 2. selamat pagi dan sebagainya. Bahan perlu disusun bagi menunjukkan pertalian antara isi-isi ucapan yang hendak disampaikan.1. jurnal. Bahan-bahan yang dikumpul boleh disusun seperti lakaran idea berikut: a) idea utama b) maklumat sokongan c) penjelasan idea d) penggunaan rangkai kata-rangkai kata e) penggunaan kenyataan.Disamping memastikan tarikh diadakan dan tempoh masa yang diberi. Untuk merangka ucapan.2 Objektif Setelah memastikan tajuk yang hendak disampaikan. pengalaman. pengetahuan. Ini untuk memudahkan pengucap membuat persediaan seterusnya. Pengumpulan bahan bermula daripada umum dan menjurus kepada yang khusus.1. petikan dan sorotan idea 2. buku.1. perlu mengandungi tiga aspek iaitu: a) Pendahuluan b) Kandungan c) Penutup – 15 peratus daripada masa sepenuhnya – 75 peratus daripada masa sepenuhnya – 10 peratus daripada masa sepenuhnya a) Pendahuluan Perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan ialah: i) Salam penghormatan – contohnya memberi salam.

Penutup yang baik mengandungi : i) Ringkasan idea utama dengan menghubungkan dengan tajuk yang luas dan umum. ii) maklumat sokongan – untuk menguatkan impak kepada idea utama. Bilangan isi bergantung pada masa yang diberi. iii) Mengaitkan kesan dan kepentingan ucapan dengan kehidupan audien. 3) soalan yang mencabar minda 4) kata-kata humor 5) menceritakan kisah benar atau rekaan yang menarik iv) Rangsangan terhadap tajuk-memotivasikan audien terhadap kepentingan tajuk v) Preview – membicarakan secara sepintas lalu keseluruhan ucapan vi) Prosedur – mengikut prosedur yang ditetapkan oleh penganjur mengenai isi pengenalan vii) Masa viii) Penggunaan alat audio visual ix) Orientasi psikologikal – membuat rayuan awal untuk menambat emosi audien b) Kandungan ucapan Kandungan ucapan terdiri daripada dua perkara utama iaitu: i) idea utama – merupakan isi utama yang hendak disampaikan. 2.1. proses seterusnya ialah menulis ucapan.1) menyatakan fakta-fakta yang menarik dan unik 2) statistik yang menggemparkan. iv) Memberi kenyataan akhir dengan kata kunci. ii) Ulang sebut idea utama – menekankan hujah yang paling kuat.5 Menulis Ucapan Setelah rangka ucapan dibuat. Maklumat sokongan diperkukuhkan dengan data-data yang diperolehi dari sumber yang dipercayai dan sah. c) Penutup Penutup dibuat sebagai satu penyataan untuk memberhentikan ucapan. 3 hingga 7 isi telah memadai. Proses menulis ucapan ialah: a) merancang b) menulis draf .

Sistem kad ini dapat mengatasi masalan lupa ketika berucap.1.2 Guna Bahasa Badan dan Kawalan Suara Penggunaan bahasa badan dan kawalan suara yang sesuai dan terkawal dapat menjadikan ucapan kita lebih menarik dan berkesan. persembahan „power point’ dan sebagainya. dan penggunaan ayat yang kurang menarik dan berbelit-belit. Kegugupan dan gemuruh menjadi lumrah bagi seseorang pengucap. . 2.8 Bahan Bantuan Persembahan Pada masa kini. Walaubagaimanapun. 2.2. Nota ini diedarkan kepada pendengar sebagai rujukan untuk membolehkan pendengar lebih memahami mesej yang hendak disampaikan.2. 2.Rahmat Ismail (2000:6).6 Penyediaan Kad Nota Kad nota yang mengandungi isi dan contoh ringkas cerita yang hendak disampaikan dibuat sebagai panduan kepada pengucap. ramai pengucap menggunakan bahan bantuan semasa menyampaikan ucapan seperti LCD. Penggunaan bahasa badan adalah 70 peratus berbanding 7 peratus percakapan dan 23 peratus vokal .7 Nota Edaran Nota edaran merupakan nota ringkasan ucapan yang hendak disampaikan. Antara perkara-perkara yang menjadi masalah bagi seseorang pengucap ialah masalah gugup.1 Atasi masalah Gugup dan Gemuruh Bukan semua orang dapat bercakap dikhalayak. adakalanya ia dapat menjadi inspirasi kepada kebanyakan orang dan menjadikannya lebih bersedia. masalah dalam menyusun atur isi. Bahan yang diguna perlu jelas dan sesuai serta memenuhi objektif pengucapan.2 Langkah-langkah Mempersembahkan Ucapan Yang Berkesan 2. 2.c) menyemak Masalah-masalah yang sering timbul dalam penulisan teks ucapan ialah bahan – bahan yang tidak mencukupi.1. 2.1.

Selain itu. (3002 patah perkataan) . kemahiran dalam pengucapan awam amat penting dikuasai oleh semua individu kerana hampir keseluruhan hidup dan kerjaya memerlukan kita berkomunikasi dengan khalayak. Sesuatu ucapan yang cemerlang bukan hanya sekadar wujud dari kesungguhan dan kemahiran tetapi ia lahir dari ketulusan dan keikhlasan hati. Akhirnya. Aktiviti ini sesuai sebagi aktiviti selingan seperti permainan berdasarkan isi ucapan. Aktiviti permainan ini bertujuan supaya audien melibatkan diri secara aktif. Antara usaha-usaha yang sering dilakukan untuk menjadikan pengucapan menarik ialah dengan menyelitkan unsur humor. sesuatu ucapan yang cemerlang datangnya dari pengalaman dan latihan serta ilmu yang mencukupi dan kesediaan belajar untuk menjadi pengucap yang hebat dan cemerlang. Oleh itu jadilah seorang pengucap yang dinamik dan berkesan dengan mengamalkan serta memupuk sikap-sikap yang boleh meningkatkan kredibiliti diri. tajuk.0 Penutup Kesimpulannya. penggunaan alat-alat atau bahan bantuan yang menarik dan jelas juga dapat membantu pencapaian objektif pengucapan. memberi peluang pengucap berinteraksi dan membentuk suasana yang ceria dan bersemangat. gaya penyampaian pengucapan awam yang menarik memberi kesan yang besar terhadap minat dan kesediaan mendengar audien. jarang kita lihat pengucap menggunakan kaedah bermain dalam sesi ucapan mereka. Selain itu. Selain itu. Kebijaksanaan pengucap dalam mengeksploitasikan minat dan kecenderungan audien amat diperlukan.4. bercerita dan sebagainya. Apa sahaja yang terlintas di fikiran kita dan terniat di hati akan terserlah melalui fizikal. sikap peka dan mengambil berat terhadap audien. kemudahan dan persekitaran akan membantu seseorang pengucap lebih bersedia dalam menangani masalah dan gangguan yang mungkin timbul dan bersedia untuk menanganinya dengan cara yang berhemah. Selain itu perancangan yang sistematik dan persediaan awal yang baik serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan juga dapat menjadikan proses pengucapan menjadi lancar dan memberi impak positif kepada audien. Walaubagaimanapun. Tidak semua pengucap dapat menyampaikan mesej dengan baik.

RUJUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful