RALAT

Ralat Data Pengukuran SPL dengan SLM
Titik 1
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 2
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
73.00
73.30
73.30
73.20
73.40
73.40
73.40
73.30
73.30
73.20
73.28

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
80.30
80.20
80.30
80.30
80.20
80.30
80.00
80.20
80.10
80.20
80.21

(x-xrata-rata)2

0.0784
0.0004
0.0004
0.0064
0.0144
0.0144
0.0144
0.0004
0.0004
0.0064
0.1360

0.0081
0.0001
0.0081
0.0081
0.0001
0.0081
0.0441
0.0001
0.0121
0.0001
0.0890

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0163 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0002%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0002%
K = 99.9998%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0314 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0004%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0004%
K = 99.9996%

Titik 3
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 4
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 5
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
75.50
75.60
75.50
75.60
75.40
75.50
75.50
75.40
75.50
75.50
75.50

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
X
73.80
73.70
73.70
73.80
73.70
73.80
73.70
73.70
73.80
73.70
73.74

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
76.30
76.10
76.20
76.20
76.30
76.50
76.6
76.20
76.10
76.10
76.26

(x-xrata-rata)2

0.0000
0.0100
0.0000
0.0100
0.0100
0.0000
0.0000
0.0100
0.0000
0.0000
0.0400

0.0036
0.0016
0.0016
0.0036
0.0016
0.0036
0.0016
0.0016
0.0036
0.0016
0.0240

0.0016
0.0256
0.0036
0.0036
0.0016
0.0576
0.1156
0.0036
0.0256
0.0256
0.2640

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0210 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0003%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0003%
K = 99.9997%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0163 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0002%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0002%
K = 99.9998%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0542 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0007%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0007%
K = 99.9993%

Titik 6
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 7
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 8
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
75.90
75.90
75.80
75.90
75.80
76.00
75.90
76.00
75.90
76.00
75.91

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
73.60
73.50
73.40
73.60
73.40
73.60
73.40
73.60
73.50
73.60
73.52

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
75.90
75.50
75.70
75.60
75.50
75.40
75.50
75.50
75.60
75.70
75.59

(x-xrata-rata)2

0.0001
0.0001
0.0121
0.0001
0.0121
0.0081
0.0001
0.0081
0.0001
0.0081
0.0490

0.0064
0.0004
0.0144
0.0064
0.0144
0.0064
0.0144
0.0064
0.0004
0.0064
0.0760

0.0961
0.0081
0.0121
0.0001
0.0081
0.0361
0.0081
0.0081
0.0001
0.0121
0.1890

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0233 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0003%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0003%
K = 99.9997%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0291 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0004%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0004%
K = 99.9996%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0458 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0006%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0006%
K = 99.9994%

Titik 9
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
75.20
75.30
75.10
75.30
75.30
75.10
75.40
75.20
75.20
75.40
75.25

(x-xrata-rata)2
0.0025
0.0025
0.0225
0.0025
0.0025
0.0225
0.0225
0.0025
0.0025
0.0225
0.1050

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0342 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0005%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0005%
K = 99.9995%

Ralat Mutlak

∆=√

Ralat Data Pengukuran SPL dengan software Y-Mac
Background Noise
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 1
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
62.71
61.33
60.13
61.74
62.95
61.1
62.78
62.4
63.24
61.56
62.71

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
79.56
79.67
79.07
79.55
79.63
79.59
79.54
79.21
79.19
79.06
79.407

(x-xrata-rata)2

0.512656
0.440896
3.474496
0.064516
0.913936
0.799236
0.617796
0.164836
1.552516
0.188356
8.72924

0.023409
0.069169
0.113569
0.020449
0.049729
0.033489
0.017689
0.038809
0.047089
0.120409
0.53381

∆=√
∆ = 0.3114 dB
Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.5023%
K = 100% - I
K = 100% - 0.5023%
K = 99.4977%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.077 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0970%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0970%
K = 99.9030%

Titik 2
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 3
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 4
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
86.01
85.92
86.07
86.15
86.08
86.02
85.86
86.11
85.65
85.85
85.972

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
81.67
81.62
81.65
81.9
81.81
81.79
81.9
81.43
81.43
81.69
81.689

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
79.8
79.73
79.82
80.05
80.18
79.79
79.87
79.67
79.63
79.54
79.808

(x-xrata-rata)2

0.001444
0.002704
0.009604
0.031684
0.011664
0.002304
0.012544
0.019044
0.103684
0.014884
0.20956

0.000361
0.004761
0.001521
0.044521
0.014641
0.010201
0.044521
0.067081
0.067081
1E-06
0.25469

6.4E-05
0.006084
0.000144
0.058564
0.138384
0.000324
0.003844
0.019044
0.031684
0.071824
0.32996

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0483 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0561%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0651%
K = 99.9439%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0532 dB

Ralat Nisbi
x 100%
Keseksamaan

0.0651%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0651%
K = 99.9349%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0605 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0759%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0759%
K = 99.9241%

Titik 5
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 6
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata
Titik 7
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
82.45
82.31
82.06
81.97
81.84
81.67
82.32
81.96
81.75
81.88
82.021

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
81.91
81.84
82.14
81.56
81.7
81.94
81.97
81.75
81.95
82.04
81.88

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
79.38
79.6
79.7
79.43
79.42
79.4
79.58
79.54
79.76
80.1
79.591

(x-xrata-rata)2

0.184041
0.083521
0.001521
0.002601
0.032761
0.123201
0.089401
0.003721
0.073441
0.019881
0.61409

0.0009
0.0016
0.0676
0.1024
0.0324
0.0036
0.0081
0.0169
0.0049
0.0256
0.264

0.044521
8.1E-05
0.011881
0.025921
0.029241
0.036481
0.000121
0.002601
0.028561
0.259081
0.43849

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0826 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.1007%
K = 100% - I
K = 100% - 0.1007%
K = 99.8993%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0542 dB

Ralat Nisbi

Keseksamaan

x 100%
0.0662%
K = 100% - I
K = 100% - 0.0662%
K = 99.9338%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0698 dB

Ralat Nisbi
x 100%
0.0877%
Keseksamaan

K = 100% - I
K = 100% - 0.0877%
K = 99.9123%

Titik 8
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Titik 9
Pengukuran ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

SPL (dB)
x
82.22
81.76
81.6
81.88
81.78
81.64
81.92
81.49
81.57
81.49
81.735

(x-xrata-rata)2

SPL (dB)
x
81.54
81.31
81.07
81.04
81.09
81.1
81.11
80.94
80.86
81.32
81.138

(x-xrata-rata)2

0.235225
0.000625
0.018225
0.021025
0.002025
0.009025
0.034225
0.060025
0.027225
0.060025
0.46765

0.161604
0.029584
0.004624
0.009604
0.002304
0.001444
0.000784
0.039204
0.077284
0.033124
0.35956

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0721 dB

Ralat Nisbi
x 100%
0.0882%
Keseksamaan

K = 100% - I
K = 100% - 0.0882%
K = 99.9118%

Ralat Mutlak

∆=√
∆=√
∆ = 0.0632 dB

Ralat Nisbi
x 100%
0.0779%
Keseksamaan

K = 100% - I
K = 100% - 0.0779%
K = 99.9221%