P. 1
Tugasan HBML4303 Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran B.melayu

Tugasan HBML4303 Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran B.melayu

|Views: 183|Likes:
Published by Eyta Baharun

More info:

Published by: Eyta Baharun on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

SEKAPUR SIREH

Segala puji bagi Allah s.w.t. yang maha pemurah, berkuasa dan maha mengasihani hambanya. Dengan izin dan kurniaNya telah menganugerahkan kekuatan dan kesihatan kepada hambanya untuk menyempurnakan tugasan ini. Dikesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga dan jutaan terima kasih kepada tutor HBML4303, Encik Khairul Azhar bin Mohd Zahari yang telah memberi bimbingan, dan tunjuk ajar sepanjang menyiapkan tugasan ini, Tidak lupa sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada semua pihak yang terlibat terutama pihak sekolah, suami tercinta, anak-anak dan rakan seperjuangan.

Tugasan ini kelihatannya agak mudah, namun kekangan masa dan kesukaran mendapatkan bahan menjadikannya agak mencabar. Ada masanya saya kebuntuan idea untuk mengolah dan mencari sumber rujukan apatah lagi sebagai seorang pelajar

sambilan Sarjana Muda Pengajaran dan guru sepenuh masa di sekolah, saya dibebani dengan tugas dan tanggung jawab berganda untuk menguruskan masa untuk melaksanakan tugasan ini.

Akhir sekali, saya berharap tugasan ini menepati kehendak tutor dan fakulti. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, dan segala kekurangan adalah dari kelemahan saya sendiri. Sesesungguhnya kejayaan seseorang itu di dunia dan akhirat hanya dengan ilmunya.

ROZITA BAHARUN 70052107545200

1

Isi Kandungan

Bilangan Sekapur sireh Kandungan

Perkara

Halaman 1 2

1. 2.

Pendahuluan Konsep 5P ( penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan, pengayaan dan penilaian) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Penggabungjalinan Penyerapan Pengayaan Pemulihan Penilaian

3 5 6 8 11 12 12 13 17 18 19 19

3. 4.

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) Refleksi 4.1 4.2 4.3 kelemahan Kekuatan Cadangan

5. 6.

Penutup Rujukan

20 22

2

Ketika melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan terhadap penguasaan bahasa lebih ketara dalam bidang pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. pembelajaran konstektual. pendapat. buah fikiran. pengetahuan. guru-guru bahasa Melayu memainkan peranan yang utama bagi memastikan murid-murid di sekolah dapat mempelajari bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya. Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran.0 PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Rashid. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia (Melayu) sekolah rendah dan juga sekolah menengah. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.1. 1993). dan mengolah aktiviti mengikut tahap dan kesesuaian murid-murid. Rahman Ab. guru bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam penguasaan bahasa Melayu. penggerak dan pendorong pengajaran dan pembelajaran. Sabran. pengalaman. dan pembelajaran secara konstruktivisme dan sebagainya. Pembelajaran bahasa secara formalnya berlaku di sekolah. perasaan. memahami orang lain dan sebagainya (Raminah Hj. kecerdasan pelbagai. Seseorang guru perlulah mempunyai daya kreativiti untuk memilih. Rahim Selamat (1997) menggariskan empat peranan guru bahasa Melayu iaitu sebagai perancang menentukan kejayaan murid-murid mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. menambahkan ilmu pengetahuan. Ab. Oleh itu. mendapatkan informasi. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. dan pemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jelas menyenaraikan matlamat dan objektif mata pelajaran Bahasa Melayu. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar. Yap Kim Fatt dan Ab. Melalui bahasa seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak. pembimbing murid. membaca dan menulis. guru-guru diharapkan dapat memberi penekanan kepada aktiviti yang menggalakkan murid-murid menggunakan kemahiran berfikir. Matlamat yang hendak dicapai 3 . bertutur. menyusun.

Aziz Abd.2000). Dalam bidang pendidikan. strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada teknik perancangan kaedah serta teknik mengajar berdasarkan sesuatu pendekatan untuk tujuan mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Strategi pengajaran dan pembelajaran menegaskan kepandaian memilih. konsep strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara. pemilihan kaedah dan teknik mengajar berdasarkan pendekatan yang ditentukan penyusunan kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsip dan teori pembelajaran. guru perlulah merancang dan melaksanakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh hal yang demikian.(Abd. penggunaan bahan pelajaran mengikut keperluan untuk setiap kaedah dan teknik mengajar dan pengurusan kelas mengikut pendekatan dan strategi yang sesuai dipilih. Dengan perkataan lain. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. misalnya pertuturan. 1983) telah menjelaskan objektif pengajaran bahasa Melayu adalah untuk membolehkan kanak-kanak bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi.Talib. Untuk menyediakan murid-murid yang cemerlang dan dapat berkomunikasi dengan baik. Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diperhatikan daripada beberapa contoh seperti strategi penggabungjalin kemahiran bahasa. Selain itu. Selain 4 . Dalam sesuatu waktu pelajaran. guru perlulah bijak merancang strategi pengajaran. membaca dan menulis. menyusan dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. strategi pengajaran dan pembelajaran merangkumi pertimbangan-pertimbangan seperti penentuan pendekatan berdasarkan objektif pelajaran.dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. pertimbangan-pertimbangan lain seperti pengagihan masa untuk setiap langkah mengajar dirancang secara optimum. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu.

strategi pengajaran dan pembelajaran juga boleh dilihat seperti strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran. penyerapan. Tuntasnya. strategi integrasi fakta-fakta dalam berbagai-bagai mata pelajaran. Penggabungjalinan Penilaian Penyerapan 5P Pengayaan Pemulihan Konsep 5P menekankan penggabungjalinan. penilaian.0 KONSEP 5P ( PENGGABUNGJALINAN. PENGAYAAN DAN PENILAIAN) PEMULIHAN. Konsep 5P ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penentuan dan pelaksanaan strategi yang sesuai akan menghasilkan pencapaian objektif yang berkesan. kaedah dan teknik mengajar. pemilihan strategi haruslah berdasarkan pertimbangan teori pembelajaran. PENYERAPAN. pendekatan. Namun demikian. Konsep 5P ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang juga merupakan satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. strategi penggabungjalinan kaedah keseluruhan kelas dengan kaedah kumpulan dan strategi penggabungjalinan kemahiran-kemahiran pelajaran dalam kelas bercantum.itu. 2. pengayaan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar 5 . dan pemulihan. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan kepada konsep 5P ini.

2001). 2. Guru juga mestilah 6 . Penggabungjalinan juga meliputi penggabungan beberapa mata pelajaran. guru perlu tahu dan menetapkan jumlah kemahiran yang ingin digabungjalinkan dalam sesebuah pengajaran. teknik sumbangsaran dan sebagainya. kaedah oral-aural. ia mestilah bersifat boleh ubah dan perlu selaras dengan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai. aktiviti.1 Penggabungjalinan Penggabungjalinan boleh ditakrifkan sebagai suatu pengolahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa yang melibatkan pengajaran beberapa aspek kemahiran bahasa yang dihimpun dan diajar serentak dan berkait rapat antara satu dengan lain dalam satu sesi pengajaran. Seterusnya. strategi penggabungjalinan mempunyai beberapa tujuan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. membaca dan menulis. Guru perlu menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua kemahiran dalam sesebuah pengajaran. seseorang guru perlu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. teknik permainan bahasa. bertutur. (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Sebelum mengaplikasikan strategi penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran. Strategi penggabungjalinan juga akan membantu guru untuk merangka dan membentuk sebuah sesi pengajaran yang lebih menarik dan efektif kerana guru mempunyai kebebasan untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Menurut Juriah Long (1992). Kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid dalam mata pelajaran bahasa Malaysia ialah kemahiran mendengar. dan berfikir. Prinsip utama strategi penggabungjalinan ialah. kaedah linguistik. Antara tujuan tersebut ialah membantu muridmurid menguasai kemahiran berbahasa secara serentak. teknik main peranan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Antara kaedah dan teknik yang boleh diguna pakai oleh guru ialah kaedah terus. berinteraksi.yang sesuai dengan kebolehan murid. pendekatan dan media.

Sastera dan sebagainya boleh digunakan oleh guru ketika menyampaikan pengajarannya. guru juga boleh menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam mata pelajaran bahasa Malaysia. Kemahiran-kemahiran tersebut ialah kemahiran lisan. mendeklamasikan sajak. pergerakan. Dalam sesebuah pengajaran yang menggunakan strategi penggabunjalinan. Strategi penggabungjalinan mempunyai tiga bentuk. Prinsip terakhir ialah. Pendidikan Seni. guru perlu menggabunjalinkan sekurang-kurangnya dua kemahiran tersebut dalam pengajarannya. Kemahiran-kemahiran tersebut seperti Muzik. b. Aktiviti-aktiviti seperti nyanyian. Bentuk-bentuk tersebut ialah: a. pencapaian dan keperluan murid-muridnya. Penggabungjalinan aktiviti perlu dirancang dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik. bacaan dan tulisan. melukis. lakonan dan sebagainya boleh membantu merangsang minat murid untuk melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada kemahiran-kemahiran bahasa. kemudian membuat ulasan dan seterusnya menulis ulasan dalam buku 7 . Penggabungjalinan Aktiviti Guru boleh menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian pengajarannya. Sains. Aktiviti-aktiviti yang ingin dilaksanakan perlu merangkumi aspek-aspek seperti lisan. penggabungjalinan yang ingin dilakukan oleh guru perlu diseimbangkan dengan kebolehan. Penggabungjalinan Kemahiran Terdapat tiga kemahiran utama dalam pengajaran bahasa Malaysia yang perlu dikuasai oleh murid-murid. misalnya aktiviti membaca disusuli dengan mengesan isi-isi utama. Ini bermakna murid-murid akan memperoleh dan menguasai dua atau lebih kemahiran dalam masa yang sama.merancang kemahiran fokus dan kemahiran sampingan dengan baik. Kemahiran tersebut boleh dibahagikan kepada fokus utama dan fokus sampingan. membaca dan menulis.

Bahan-bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. kemahiran berfikir. rasa. pengalaman dan tahap pencapaian murid. gambar-gambar sahaja. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. iaitu murid-murid boleh membuat ulasan. Aktiviti lisan seperti perbincangan boleh digabungjalinkan dengan aktiviti membaca.latihan. perbincangan dan sebagainya terhadap bahan tersebut. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Misalnya keratan akhbar yang memuatkan isu-isu semasa boleh digabungjalinkan dengan bahan lisan. Bahan pengajaran ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajarannya di dalam kelas. mendengar. c. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malayisia (BM). Melalui penyerapan pengajaran sepatutnya mampu dikaitkan dengan unsur-unsur nilai tambah yang ditekankan di dalam kurikulum. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Penggabungjalinan Bahan Penggabungjalinan bahan pula memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks.2 Penyerapan Penyerapan merupakan proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. Guru perlu merancang agar bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan. Penyerapan dianggap penting dalam pengajaran untuk tujuan memantapkan lagi penguasaan pembelajaran pelajar. 2. Bahan-bahan tersebut boleh digabungjalinkan mengikut keperluan masa dan mempunyai pertalian dan urutan yang baik. iaitu memahami sesuatu isu yang dibincangkan dan diikuti oleh aktiviti penulisan berdasarkan isu yang telah dibincangkan. 8 . hidu dan sebagainya. papan tulis.

Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. b.matlamatnya tidak hanya menekankan penguasaan bahasa semata-mata. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat. tetapi meliputi pembinaan diri pelajar. Pendidikan Seni. ii. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan. 2. pemilihan laras bahasa. i. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. 9 . Matematik. dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. Sains. c. dan positif. h. Ilmu Pengetahuan. Pelbagai karya sastera seperti pantun. d. Membentuk pemikiran yang rasional.2 Terdapat lima unsur penyerapan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu iaitu: a.2. logik. kegunaan intonasi. dan i. Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam. Pendidikan Moral. Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. syair. Muzik. g. 2. e.1 Tujuan penyerapan dijalankan adalah untuk : a. Kajian Tempatan. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain.2. tatabahasa. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati. dan f. objektif. iii. dan sajak.

dan kemasyarakatan. atau kelas. a. Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran bahasa bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar. berkumpulan. Kemahiran Bernilai Tambah. Nilai murni boleh diserapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. e. Nilai murni. Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik. warisan. Peraturan sosio-budaya. c. Peraturan sisio-budaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. berakhlak mulia . Kadang kala nilai murni tidak dinyatakan secara terus. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia. berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain. Peraturan sosio-budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek. berhemah tinggi.iv. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran 10 . b. Hal ehwal budaya. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia.

sikap berdikari. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. 11 . Melalui aktiviti-aktiviti ini murid mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat. dan minat. atau lemah. kumpulan dan masyarakat. semangat berdikari. 2.3 Pengayaan Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. daya kreativiti. kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai. dan semangat kepemimpinan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.berfikir. bakat. kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri. kad. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. minat dan kreativiti. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. kemahiran belajar cara belajar. keupayaan. Pengayaan mengandungi unsurunsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. sederhana. Di samping itu dapat memupuk sifat ingin tahu. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu.

mengukur dan membuat 12 . penilaian merupakan satu proses untuk menguji. carta. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.Aziz (2000). Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. dalam KBSR.4 Pemulihan Pemulihan merupakan program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya berfungsi secara normal seperti murid yang sebaya dengannya dapat diatasi. Menurut Abd.2. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar.5 Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Pemulihan merupakan langkah-langkah khas untuk membantu murid-murid menghadapi masalah pembelajaran di sekolah-sekolah. murid-murid pemulihan perlu diberikan pengajaran pemulihan yang sesuai supaya jurang antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan. 2. bahan maujud. Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. Murid yang memerlukan pemulihan ialah murid yang dikatakan kurang bernasib baik dan menghadapi masalah pembelajaran iaitu murid yang memperlihatkan pencapaian yang tidak memuaskan dalam pelajaran. alat permainan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Kegiatan pemulihan biasanya dilakukan dalam tempoh yang pendek dan ditujukan khusus untuk mengatasi kelemahan murid. Menurut Koh Boh Boon (1989).

Membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Terdapat tiga jenis aktiviti penilaian iaitu penilaian mengesan penguasaan. Murid dapat menulis karangan pendek tentang kepentingan menjaga alam sekitar 13 . lisan sebab-sebab Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Unit Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif iii. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. penilaian mengesan kemajuan dan penilaian mengesan pencapaian. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.pertimbangan mengenai kebolehan atau kemahiran dan kefahaman murid bedasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) TAHUN LIMA : Bahasa Melayu : 5 Zuhal : 32 orang : 4 : Alam Sekitar : Manusia Prihatin Bumi Terpelihara : 18 Jun 2012 : 60 minit : Pada akhir pembelajaran. 3. ii. murid dapat: i. Menyatakan 5 isi penting secara berlakunya pencemaran dan kesannya. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid.

: Sistem ejaan. BBB Murid pernah melihat kempen mencintai alam sekitar di televisyen. 5. dan mengkategori.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. kebersihan. menghormati dan menghargai alam sekitar. ayat. Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. gambar.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca.LCD 14 . kesihatan : Menghayati. memproses dan melaporkan. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.Hasil Pembelajaran : 1. sebutan. intrapersonal. 8. : Menerima maklumat. : Bahasa Melayu.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Murid sendiri pernah membuang sampah merata-rata. naturalis dan emosi. Ilmu Nilai Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar : Membuat perbezaan. Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. membuat inferens. iii. Power point. interpersonal. ungkapan. : Video lagu Atuk Oh Atuk. sebutan dan intonansi. ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid terlibat secara langsung dalam kegiatan gotong-royong di rumah atau di sekolah. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Pengetahuan Sedia Ada : i. ii. menulis dan mendengar. intonansi dan nada yang sesuai.

iv. Murid membaca petikan tentang Pencemaran Alam Sekitar.  Murid menghayati lirik lagu serta paparan video  Guru bersoaljawab tentang video yang ditonton. ii.  Guru menayangkan slaid powerpoint  Murid diminta mengelik pautan yang disediakan dan membaca petikan yang tersedia dengan kuat dan intonasi yang betul. Murid bercerita tentang keadaan kawasan tempat tinggal mereka. Nilai : kebersihan. Menghubungkait. Menjana idea Ilmu : PSK SB: Sebutan intonasi  Tatabahasa : ayat topic dan ayat majmuk KBT : Intrapersonal 15 . Murid menyenaraikan perkara penting yang terdapat dalam teks. Catatan KB: inferens. Soalan : Apakah yang kamu dapat lihat daripada video tersebut? Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar? Namakan jenis-jenis pencemaran yang kamu lihat/ tahu. Murid menyatakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di kawasan tempat tinggal mereka. BBB : Video dari You Tube. Langkah Isi Pelajaran Set Induksi 5 minit Video dari You Tube “Atuk Oh Atuk” Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Guru menayangkan video bertemakan pencemaran alam sekitar. Murid-murid lain diminta mendengar dan turut membaca secara senyap. PSK Langkah 1 10 minit Tayangan slaid Powerpoint Menyenarai isi-isi penting KB: mengumpul maklumat. iii.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: ( Konstektual) i. laptop. LCD. Cintai alam sekitar Ilmu : Kajian Tempatan.

Langkah 4 20 minit Latihan . Interpersonal Nilai : bekerjasama. BBB: buku latihan Langkah 2 10 minit Perbincangan Kumpulan Mengenal pasti dan menyenarai isi-isi penting. Murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. marker pen   KBT :Visual ruang     Langkah 3 10 minit Pembentangan kumpulan   Ilmu : Kumpulan 2 – sebab-sebab Kajian Tempatan. Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza. Kumpulan lain bertanyakan soalan Kumpulan yang berjaya membentangkan dengan baik. diberi ganjaran KBT : intrapersonal. Menulis ayat topik   Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. menghubungkaitkan.kesan-kesan pencemaran Kumpulan 4 – langkah/ usaha mengatasi.menulis karangan Aktiviti  guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid sekiranya mereka masih tidak memahami tajuk KB : menjana idea. keberanian. membuat inferens. Kumpulan 1 – menyenarai dan melukis / membuat lakaran jenis-jenis pencemaran Tatabahasa : ayat topik dan ayat majmuk Nilai : bekerjasama Sayangi alam. 16 . Pendidikan Islam berlakunya pencemaran Kumpulan 3. Guru meminta murid menyenaraikan lima isi penting yang terdapat dalam petikan. membentangkan hasil perbincangan. bertanggungjawab bersyukur BBB: kertas sebak.

mencatat dan melaporkan maklumat. BCB : mengumpul. Laptop. Penutup 5 minit Membuat rumusan Menanyakan nilainilai murni yang dipelajari Menyanyikan lagu „Atuk Oh Atuk‟   Menyatakan nilai.    pengajaran pada hari tersebut.0 REFLEKSI Refleksi merupakan proses merenung. Lirik lagu. Penerapan refleksi dalam amalan pengajaran berupaya mempertingkatkan keberkesanan guru bahasa Melayu untuk menilai dan memperbaiki proses pengajaran. Nilai : bekerjasama. mencari alasan. Aktif dan sentiasa berhati-hati dalam segala tindak tanduknya. menghargai. Seseorang guru bahasa Melayu perlu mengamalkan refleksi dengan secara bijak dan saksama dalam apa jua situasi yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Lembaran latihan untuk kumpulan pemulihan. KP : Intrapersonal. memproses. 4. menganalisis masalah. Aktiviti Pemulihan: Melengkapkan petikan yang diberikan dengan mengisi tempat kosong. visual. tidak mudah putus asa dan bosan dengan masalah yang dihadapi. guru membimbing kumpulan murid yang memerlukan pemulihan. verbal-linguistik.interpersonal. Kumpulan ini diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan dan frasa yang sesuai. guru memberi latihan kepada murid iaitu membuat karangan pendek tentang kesan-kesan pencemaran dan langkahlangkah mengatasinya. berjiwa kental dan tabah lagi cekal serta tidak pernah kenal rasa jemu untuk mengatasi semua 17 .nilai murni Menyanyi kan lagu mengikut lirik yang tertera di video BBB : LCD.Pengayaan: Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk yang diberi. cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri. BBB : buku latihan.

soalan yang dikemukakan oleh guru terlalu umum. II. Selain itu tujuan menulis refleksi adalah untuk : I. Murid dijangka akan memberi pelbagai jawapan apabila guru bertanya „apakah yang mereka lihat di dalam video tersebut.1 Kelemahan i. Ketika guru bertanyakan soalan untuk menguji kemahiran lisan murid. 4. Dibimbangi. Pembahagian murid seramai 32 orang kepada empat kumpulan. III. beberapa kelemahan dan kekuatan dikenal pasti yang berkaitan dengan strategi penggabungjalinan yang digunakan. Refleksi perlu ditulis selepas selesai satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran dan tujuan utama adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan hasil pengajaran seseorang guru dan berusaha memperbaikinya pada pengajaran dan pembelajaran akan datang. Mengetahui sama ada PnP pada hari tersebut berjaya atau tidak. iaitu satu kumpulan 8 orang dilihat terlalu ramai.masalah yang mendatanginya terutama permasalahan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. 18 . Kaedah penyoalan guru yang kurang jelas terutama ketika induksi set. terdapat murid yang tidak memainkan peranan atau mengambil bahagian kerana terlalu ramai. ii. IV. V. Adakah mencapai objektif? Berapa yang capai? Berapa yang tidak dapat mencapai objektif? Apa tindakan guru kepada murid yang tidak dapat mencapai objektif tersebut Berdasarkan rancangan pengajaran harian (RPH) yang dihasilkan.

Guru sepatutnya membahagikan murid-murid kepada beberapa buah kumpulan yang lebih kecil bilangannya agar semua murid akan terlibat secara langsung. pembentangan kumpulan. Guru perlu berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian murid agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka.4. Guru juga menggabungkan pelbagai aktiviti seperti soal jawab. kemahiran bertutur. perbincangan dalam kumpulan. bacaan kuat. ii. penggabungjalinan penggabungjalinan bahan. Selain itu. Di dalam penggabungjalinan kemahiran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan murid secara menyeluruh. menulis karangan dan nyanyian 4. iv. v. Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan perlulah dilaksanakan. Guru mengaplikasikan kesemua unsur penggabungjalinan aktiviti iaitu dan penggabungjalinan kemahiran.2 Kekuatan i. 19 .3 Cadangan i. terdapat penggabungjalinan kemahiran mendengar. Gambarajah dan animasi video mengenai pencemaran alam dan lagu yang sesuai dengan kanak-kanak menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Penggunaan video dan lagu „Bangau Oh Bangau‟ yang ditukarkan liriknya berjaya menarik perhatian murid. Gambarajah dan animasi video mengenai pencemaran alam dan lagu yang sinonim dengan kanak-kanak menjadikan suasana pembelajaran akan lebih menyeronokkan. terdapat juga penggabungjalinan mata pelajaran lain iaitu kemahiran muzik dan Kemahiran Pendidikan Seni. iii.

vi. professional dan sosial yang baik dan murni. ix. Ini dapat dinilai dari segi penguasaan para pelajar mengenai objektif pengajaran pada hari tersebut. 5. Oleh itu. unsur-unsur daripada mata pelajaran lain. guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Selain itu. viii. serta bahan-bahan yang sesuai untuk digabungjalin dalam sesebuah 20 . guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai topik pencemaran alam. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. Guru adalah pendidik dan pengasuh generasi muda yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa hadapan. Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Penggabungjalinan merupakan strategi pengajaran yang mampu untuk menghasilkan sebuah sesi pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. Akhir sekali. Guru perlu mempertimbangkan kemahiran-kemahiran. Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran.0 PENUTUP Tugas seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang disangkakan kerana ia bukan sahaja bertugas untuk menyampaikan isi pengajaran secara berkesan. vii. tetapi dalam masa yang sama juga berperanan untuk menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa murid-murid. bukan dinilai dari segi sukatan mata pelajaran yang dapat dihabiskan.

komited dan sentiasa berasa bertanggungjawab dalam memikirkan sesuatu masalah itu dengan lebih mendalam dan terperinci. luas dan bermakna bagi diri mereka. Seorang guru bahasa Melayu yang reflektif adalah merupakan individu yang sentiasa berusaha mencari maklumat dan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Ia juga akan berjaya menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan sempurna dan efektif. budi pekerti dan tatasusila yang tinggi sahaja mampu untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. iltizam dan kompetensi yang tinggi terhadap tugasnya serta mempunyai akhlak. Sentiasa bersikap scepticism (satu sifat ragu-ragu terhadap teori dan amalan yang digunapakai) dan berfikir secara kritikal terhadap teori amalannya serta bersikap terbuka untuk menerima idea-idea baru dan menyesuaikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. bahan dan aktiviti dapat digunakan oleh guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memperkaya. Strategi yang menggabungjalinkan kemahiran. Strategi penggabungjalinan membolehkan murid-murid melihat perkaitan di antara disiplin diri. Hasil daripada gabungan yang mantap di antara proses penggabungjalinan dan kemahiran seorang guru mengolah isi pelajaran dengan bantuan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. maka terhasillah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan objektif yang telah disasarkan oleh guru akan dapat dicapai. Isi-isi pelajaran yang dipelajari oleh murid-murid tidak terpisah dan dengan itu proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah. 21 . 1999). Dengan itu bahan pengajaran yang disampaikan akan menjadikan murid-murid memahaminya dan boleh dimanfaatkan dalam kehidupannya (Omardin Ashaari. Sering memikirkan kebaikan bukan sahaja bermanfaat untuk dirinya malahan untuk orang lain terutama pelajarnya supaya mereka mendapat faedah yang terbaik.pengajaran dan pembelajaran. Hanya guru yang mempunyai komitmen. memperjelas dan menimbulkan keseronokan dalam mempelajari subjek bahasa Malaysia.

(1986). Rahim Selamat. (1992). Kuala Lumpur: Heineman Malaysia Sdn. Pengajian Melayu I. Petaling Jaya: Longman. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Bahasa Malaysia. (2009). Ab. Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Faridah Nazir. Juriah Long. et al. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kurikulum dan Perkaedahan dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Aziz Abd. Marohaini Yusoff. (1993). Rashid. et al. (2001). (1999). (1998). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Talib. Pengajaran Kreatif Untuk Pembelajaran Aktif. (2010). Siri Maktab Perguruan.RUJUKAN Abd. Raminah Hj. Perspektif-perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Rahman Ab. Pedagogi Bahasa Melayu. Prinsip. Mook Soon Sang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Omardin Ashaari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. (1989). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. (1997). Sabran. Lee Shok Mee. Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Bhd Nik Safiah Karim et. Pedagogi Bahasa: Perkaedahan. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Bahasa Melayu. Koh Boh Boon. 22 . (1999). Kaedah dan Teknik. Tahap I. Kamarudin Haji Husin. Yap Kim Fatt & Ab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. (1983).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->