Hunt (1981) : Syarat Syarat pendidikan yang Membolehkan pembelajaran paling berkesan Peterson(1979)&Steward(!

981):Pendekatan Pembelajaran yang Paling di gemari oleh seseorang murid Dunn&Dunn(1981): Keadaan dimana murid belajar dengan cara yang paling berkesan Garger (1985): Setiap individu dilahirkan dengan gaya pemikiran yang tersendiri. Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting.

Merujuk kepada cara-cara bagaimana seorang memproses,menghayati dan mempelajari bahan pembelajaran yang baru dan mencabar. Hasil gabungan faktor-faktor individu seperti jantina, umur, personaliti, di samping di pengaruhi warisan baka dan persekitaran iaitu pengaruh daripada cara pengasuhan ibu bapa, budaya komuniti dan sekolah.

Jenis-jenis gaya pembelajaran

Mengikut dunn (2000) : Kebanyakan orang mempunyai cara yang unik untuk menguasai sesuatu bahan pembelajaran yang sukar

Definasi lain : Gaya pembelajaran ialah merujuk kepada unsur-unsur Lm sekitar seperti bunyi, cahaya, perhiasan dalam bilik darjah yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran

Terdapa juga murid yang gemar belajar dalam suasana yang kondusif di mana terdapat muzik dan suasana yang harmoni

Gaya pembelajaran lain Individu jenis ini belajar dengan cepat dan berkesan dengan melihat carta, graf dan gambar rajah serta gemar membaca untuk diri sendiri Individu jenis ini gemar mendengar dengan membaca dan menyebut perkataan yang di dengarnya Individu jenis ini suka kepada benda yang realiti iaitu belajar melalui pergerakan seperti sentuhan, merasa dan meraba Individu jenis ini suka membuat penyelesaian sesuatu soalan atau masalah dengan dengan cepat,sendiri, tertutup dan tepat Membuat penyelesaian dengan menggunakan pelbagai alternatif dan pelbagai jawapan kepada sesuatu soalan terbuka Gabungan kedua gaya ini dapat melahirkan individu baik dalam setiap masalah, persoalan dan jawapan yang diberi

Gaya Visual

Gaya Audio Gaya Kinestik - tektikal Gaya Konvergen

Gaya Divergen
Gaya Konvergen & Divergen

Model Dunn & Dunn

Bagaimana murid memberi fokus memproses dan mengekalkan maklumat yang baru dan susah Ciri –ciri peribadi yang menyebabkan kaedah pengajaran guru sesuai untuk setengah murid dan bukan untuk murid yang lain Terdapat 21 elemen yang boleh mempengaruhi gaya pembelajaran murid terdapat elemen biologikal dan ada corak perkembang

Setiap murid ada kekuatan tersendiri
Murid perlu memperkukuh gaya pembelajaran masingmasing

Prinsip –Prinsip Asas Model ini

Kebanyakan individu boleh belajar

Guru perlu mengajar mengikut gaya pembelajaran muridnya

Guru boleh membuat pengajaran secara individu

Elemen dan Stimuli dalam Model Dunn & Dunn

PERSEKITARAN

Elemen persekitaran terdiri daripada lampu, bunyi, suhu dan tempat duduk. Elemen ini merujuk kepada aspek bahawa murid perlu kepada persekitaran yang di ingini bagi membantu pembelajaran

emosi

Terdiri daripada motivasi, tanggungjawab,daya ketahanan dan struktur Elemen ini merujuk kepada murid mempunyai daya ketahanan yang tersendiri iaitu tahap tinggi dan rendah

Elemen dan Stimuli dalam Model Dunn & Dunn

fisiologi

Elemen yang terdiri dalam gaya pembelajaran ini ialah persepsi (audiotori, visual, kinestik) Elemen ini merujuk kepada masa yang sesuai bagi murid belajar samada siang atau malam dan juga jenis rangsangan seperti audio atau bergambar .

sosiologi

Elemen ini merujuk kepada bagaimana murid-murid belajar dalam konteks sosial. Gyru perlu meneliti muridnya dan melihat corak pembelajaran mereka yakni adakah mereka suka bersendirian atau suka belajar dengan orang dewasa atau rakan sebaya

Elemen dan Stimuli dalam Model Dunn & Dunn

Elemen ini terdiri daripada empat jenis murid iaitu:Reflektif - suka membuat tugasan secara perlahan Impulsif - dapat membuat tugasan dengan cepat.

sosiologi

Global - suka belajar dalam satu persekitaran di mana terdapat lampu malap dan tempat duduk yang informal Analitik – suka belajar dalam satu persekitaran di mana terdapat lampu terang dan tempat duduk yang formal

Pengetahuan tentang gaya pembelajaran penting supaya guru lebih sensitif kepada perbezaan-perbezaan yang wujud antara murid. aspek gaya pembelajaran adalah penting kerana ia boleh menjadi satu panduan kepada guru supaya mereka cipta pengalaman pembelajaran yang sepadan dengan cara muridnya belajar. Penyediaan satu pengalaman pembelajaran yang sejajar dengan gaya pembelajaran murid, maka mereka dapat belajar dengan lebih berkesan. Sekiranya tidak memadankan gaya pengajaran dan pembelajaran dengan gaya pembelajaran murid, akan menjejas prestasi murid.

Gaya pembelajaran akan berubah mengikut umur dan suka bekerja dengan kumpulan yang berlainan
Lelaki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan berlainan.

sambungan Gaya pembelajaran perempuan lebih auditori, memerlukan tempat yang senyap dan persekitaran yang formal, serta mempunyai motivasi instrinsik yang lebih tinggi dari lelaki. Terdapat perbezaan antara gaya pembelajaran antara murid yang pencapaian akademik yang tinggi dengan yang rendah Guru perlu tahu bagaimana murid menunjukkan respon yang berlawanan kepada persekitaran pembelajaran mereka. Guru perlu mengajar pelbagai teknik – teknik kemahiran belajar Guru juga perlu mengajar pembelajaran muridnya . murid mengenalpasti tentang gaya

Guru boleh guna pelbagai inventori untuk kenalpasti gaya pembelajaran muridnya contohnya Myers-briggs type Indicator (MBTI), model gaya Kolbs dan Instrumen Herman Brain Dominance (HBDI)